Werkgevers mogen gezondheidsgegevens werknemers niet volgen met wearables

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft naar aanleiding van een onderzoek naar twee bedrijven bepaald dat een werkgever geen persoonsgegevens aan de hand van wearables mag verwerken, die uitsluitsel geven over de gezondheid van zijn werknemers.

autoriteit persoonsgegevensDe Autoriteit Persoonsgegevens stelt in een persbericht dat met wearables, zoals een slim horloge, persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Omdat deze gegevens uitsluitsel kunnen geven over de gezondheid van de drager, moeten deze gegevens dan ook aangemerkt worden als bijzondere persoonsgegevens. Daarbij is te denken aan het aantal uren slaap of inzicht in het dagelijkse bewegingspatroon van een werknemer. Een van de onderzochte bedrijven had ook daadwerkelijk inzicht in het slaapgedrag.

Een woordvoerder laat aan Tweakers weten dat er dus geen situatie bestaat waarin een werkgever persoonsgegevens van een werknemer via wearables mag verwerken, omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Zo kan een werknemer in een dergelijk geval wel toestemming geven voor de verwerking, maar kan deze toestemming niet als vrijelijk gegeven worden beschouwd vanwege de afhankelijkheid van de werknemer. Zolang toestemming niet vrij gegeven is, kan deze dan ook niet aangemerkt worden als daadwerkelijke toestemming.

De woordvoerder benadrukt dat het niet de bedoeling van de toezichthouder is om bedrijven ervan te weerhouden dergelijke wearables cadeau te doen of werknemers ervan te weerhouden gegevens uit eigen beweging met collega's te delen. Dit mag alleen niet in opdracht van de werkgever gebeuren en deze mag een werknemer ook niet aanzetten tot het delen van gegevens.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

08-03-2016 • 11:41

88 Linkedin

Reacties (88)

88
82
34
2
0
30
Wijzig sortering
verhaal van rtlz met video: http://www.rtlz.nl/tech/b...et-bespieden-met-wearable

wat een onwetendheid bij zo'n bedrijf :X
Ik vraag me sowieso af wat een werkgever te maken heeft met dergelijke zaken?
Gezonde werknemers zijn productieve werknemers. Sommige werkgevers sponsoren om die reden bijvoorbeeld fitness abonnementen. Maar dat voorkomen wordt dat je werkgever zegt "heb je nu al weer maar 5 uur geslapen? Je neemt je baan toch wel serieus?" is duidelijk, dat grijpt te ver in de privacy van de werknemer.
Dat klopt.... wat de werknemer doet in zijn vrije tijd is aan hem/haar (over het algemeen). De werkgever kan de werknemer wel aanspreken op de gevolgen van zijn/haar gedrag. Als iemand verstrooid is en slecht werk levert vanwege de 5 uur slaap per nacht, dan is dat wel een goede reden om de werkrelatie nog eens te bekijken.

Ietswat offtopic, maar ook over in hoeverre een werkgever kan sturen in het privé leven van een werknemer: in dit artikel (pag 38) wordt gesproken over een situatie dat een werkgever minder loon uitbetaalt tijdens ziekteverlof aan een werknemer, omdat die herhaaldelijk voetbal blessures opliep en niet wilde stoppen met voetballen.
Uit de zaalvoetbal uitspraak blijkt dat de werkgever de werknemer niet
kan vertellen wat hij in zijn privétijd wel of niet zou mogen doen, maar dat de werkgever daar wel invloed op heeft en dat de werknemer ook niet zo maar alles in zijn privétijd mag doen als dit uitwerking heeft op zijn werkzaamheden. De SER heeft zich ook uitgelaten over dit standpunt in haar advies in 2009 over gezondheid en preventie.
Hierin geeft de SER aan dat indien de levensstijl aantoonbaar leidt tot slechter functioneren tijdens de werkzaamheden, de werkgever de werknemer hier op mag
aanspreken en vragen zijn gedrag aan te passen en indien er geen verbeteringen plaatsvinden, wat daar de gevolgen van zullen zijn.

[Reactie gewijzigd door segil op 8 maart 2016 12:37]

Grappig want de uitspraak zegt helemaal niets.

Er staat alleen dat een werkgever de data van een werknemer niet rechtstreeks mag gebruiken.

Ik lees echter niets over een 3de. Een werknemer gebruikt een wearable en die data gaat naar een bedrijf. In de voorwaarden zoals dat ondertussen gebruikelijk lijkt te worden mag dat bedrijf alles met die data doen.

In theorie dus ook weer doorverkopen aan de werkgever van deze werknemer. De drager heeft immers toestemming gegeven voor het gebruik van de data en de eventuele ter beschikking stelling aan 3den.

Het lijkt me dat er wettelijk regels moeten komen dat dit soort gegevens nooit aan een 3de verkocht mogen worden nog dat ze gebruikt mogen worden door een 3de.

Je kan bijvoorbeeld ook jou gezondheidsgegevens verkopen aan een verzekeraar die of je prmie omhoog of omlaag doet vanwege je goede of slechte levensstijl. Het gaat dus veel verder dan het voorbeeld van de werkgevers hierboven.
Anoniem: 399807
@segil8 maart 2016 14:07
Wat je schrijft klopt niet. Dat is nu juist het punt, de kern, dat een werkgever geen fuck te maken heeft met de gezondheidstoestand van zijn werknemer en daarbij dus ook niet wat de redenen zijn van gebrek aan slaap.

Het enige wat een werkgever mag doen is zich bezig houden met het niveau van functioneren van de werknemer. Dat de gezondheidstoestand van de werknemer dusdanig is dat het functioneren belemmerd wordt, is oorzakelijk relevant, maar de werkgever mag er zich niet in mengen. Zijn bevoegdheid of interesse begint en eindigt uitsluitend bij het functioneren.

De werkgever mag dus NIET de werknemer aanspreken op zijn gedrag. Dat valt buiten de relatie tussen werknemer en werkgever. De werkgever kan alleen aangeven dat het functioneren niet naar behoren is en dat hij dit wil corrigeren.

Je hebt het dus totaal niet begrepen kerel.
Heb je het artikel gelezen in de link? Een quote:

De werkgever heeft op grond van de gezagsverhouding voortvloeiende uit artikel 7:610 BW het recht op de werknemer functiegerelateerde instructies te geven. Dit zijn instructies op grond van de arbeidsovereenkomst of overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft de werkgever het directierecht op grond van artikel 7:660 BW. Op grond van het directierecht mag de werkgever
instructies geven omtrent de werkzaamheden of ter bevordering van de goede orde. Het instructierecht van beide artikelen strekken zich in principe tot de uitoefening van de werkzaamheden. In sommige gevallen kan het instructierecht echter ook strekken tot het privéleven van de werknemer wanneer de ongezonde levensstijl dusdanig uitwerking heeft op de werkzaamheden van de werknemer dat deze niet meer naar de eisen van de werkgever kan functioneren.

Maar als ik het niet begrijp, dan hoor ik graag van jou hoe het zit.

Overigens, wat betreft het voorbeeld van de 5 uur slaap, daarin stel ik juist dat de werkgever wel op de gevolgen kan ingaan, namelijk slecht functioneren. Ik zeg niet dat een werkgever zich mag bemoeien met hoeveel slaap een werknemer neemt (uitzonderingen toegestaan, zie quote hierboven).
Anoniem: 399807
@segil8 maart 2016 14:58
Daar staat dus precies wat ik al beschreef. Een werkgever mag uitsluitend praten over werk-gerelateerde zaken.

Die sommige gevallen zijn uitzonderingen en hebben denk ik te maken met bepaalde integriteitskwesties, dus bijvoorbeeld chantabel zijn bij medewerkers binnen justitie, politie, geheime diensten en bij ambtenaren. Banen waar je een eed moet afleggen.

Maar het principe is duidelijk, de baas mag je vertellen dat hij verwacht dat je je werk goed doet en de werknemer moet daaruit zijn eigen conclusies trekken om tot dat beoogde resultaat te komen.
Inderdaad.... maar volgens mij zijn er meer situaties bij waarbij een werkgever zich kan bemoeien met een werknemer. Stel dat iemand overgewicht heeft en dat beïnvloed zijn/haar functioneren ten zeerste, dan kan volgens mij een werkgever verlangen dat die persoon gaat afvallen, een dieet volgen, etc.
En in geval van de voetballer kan de werkgever verlangen dat hij stopt met voetballen, omdat anders geen volledig vergoeding meer wordt uitgekeerd.
Anoniem: 399807
@segil9 maart 2016 18:57
Je moet onderscheid maken tussen een goedbedoeld gesprekje in de wandelgang en een functioneringsgesprek.

Een baas kan natuurlijk best empathisch zijn en suggereren of een dieet niet handig is voor iemand. Maar hij kan dat niet eisen of afdwingen.

Ik ken een brandweerman in de vsa. Hij vertelde me dat er een collega was die te dik werd en eigenlijk niet veilig meer een lader op kon, wat toch wel een belangrijk onderdeel is van het werk. Zijn overgewicht werd een gevaar voor zichzelf en voor collega's, die niet op hem konden vertrouwen om zijn taken goed uit te voeren.

Op dat moment kan een werkgever wel ingrijpen, maar doet dat dan op basis van de minimale functie eisen waaraan je als brandweerman moet voldoen. Dan nog mag de baas niet een dieet eisen, hoewel het nogal wiedes is dat zoiets nodig is. Hij mag een goedbedoelde opmerking maken, maar aan het eind is het de ARBO-wet, neem ik aan, die de vetzo zijn baan kost.

Die vette viel op een dag van de ladder overigens. Brak wat botten en werd ontslagen.
We kunnen het op wintersport gaan met grote kans op blessure, gebroken been en dergelijke gelijk ook meenemen hierin. Verzekeringsmaatschappijen noemen het een risicovolle bezigheid. Tegelijk zit de werkgever met niet-inzetbare brekebenen. Ik zou dus zeggen: voor de tweede keer na wintersport thuis? Dan geen doorbetaling loon!
Gelukkig is een werkgever geen verzekeringsmaatschappij. Weleens bedacht dat een werknemer doorgaans productiever is als deze gewoon lekker op vakantie naar keuze kan cq. is geweest?
Als ik kijk naar de verzuimcijfers na de wintersportvakantie zie ik een ander beeld.
Verzuimcijfers zijn dan ook geen indicatie voor productiviteit. Dat is iets wat je op de werkvloer ziet gedurende het hele jaar.
En wat als het totaal verzuim van deze werknemer ondanks de 2 wintersport blessures lager is dan het gemiddelde?
Interessante uitspraak. Hoeveel mensen melden zich ook alweer ziek op de dag na een grote feestdag zoals koningsdag of carnaval? Het moet voor een bedrijf niet moeilijk zijn om zo een 'ongezonde levensstijl' hard te maken. Dit lijkt me met een beetje speurwerk op sociale media ook best toe te passen op die gevallen. Ik kan me zelfs herinneren dat hier al eerder mensen voor ontslagen zijn.

[Reactie gewijzigd door PhWolf op 8 maart 2016 13:34]

Right... iets hard maken puur omdat je je na een feestdag ziek meldt?
Als dat 3 jaar lang prompt na elke feestdag gebeurt, lijkt me dat redelijk hard... Ik vind het vooral vervelend dat bedrijven dat willen en kunnen volgen...

Van de andere kant, als mensen zich 'ziek' melden en een paar feestfotos op hun Vleesboek plaatsen, mag de baas dat tegen ze gebruiken? En als de baas gewoon in hun netwerk zit?
Als iemand verstrooid is en slecht werk levert vanwege de 5 uur slaap per nacht, dan is dat wel een goede reden om de werkrelatie nog eens te bekijken.
Inderdaad. Vooral mensen met (tijdelijke) babies/depressie klachten/familie problemen/blaas problemen/kanker of andere ziektes. Allemaal mensen die daardoor weinig slapen en toch hun best doen om op het werk te komen moeten echt eens ophouden. Ontslaan die sukkels. Alleen nog maar perfecte robot-mensen tussen de 20 en 30 jaar oud, die elke dag jong fris en fruitig op het werk komen zonder klagen en anders oprotten. Menselijkheid is niet gewenst. //sarcasme

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 8 maart 2016 13:26]

De werkgever kan de werknemer wel aanspreken op de gevolgen van zijn/haar gedrag. Als iemand verstrooid is en slecht werk levert vanwege de 5 uur slaap per nacht, dan is dat wel een goede reden om de werkrelatie nog eens te bekijken.
Besef je wel hoe kortzichtig hetgeen wat je zegt is? Volgens mij niet namelijk. Je kan 5 uur slapen omdat je doodziek bent of omdat je maar 5 uur slaap nodig hebt, of omdat je er idd met de pet naar gooit. Allemaal redenen om de werkrelatie te bekijken?
Je moet het wel lezen in de context. Ik reageer op mashell, waarbij hij zegt "heb je nu al weer maar 5 uur geslapen? Je neemt je baan toch wel serieus?"

Dat impliceert een situatie waarbij een werkgever structureel 5 uur slaapt. En als dat het gevolg heeft dat hij ondermaats presteert, vind ik dat zeker een geronde reden voor een werkgever om die persoon daarop aan te spreken (op het feit dat hij niet goed functioneert, wellicht er slaperig uitziet, etc).

Ik schrijf niet dat wanneer iemand 1x 5 uur slaapt, hij gelijk de wind van voren moet krijgen.
Och, 5 uur slapen is ook niet gezond.

Tenminste als voor mijzelf spreek ik in ieder geval.
Is het ook niet. Maar als je je eens niet lekker voelt of een baby thuis hebt dan kan je dat wel eens overkomen. Dat is normaal en gaat je werkgever helemaal niets aan.
Klopt heb zelf ook kinderen ;-)
Ik gok preventief ziekteverzuim en dus kostenbeheersing omdat je minder overhead nodig hebt. Dan kan je twee kanten op, de werknemer motiveren om wat gezonder te gaan leven of zijn contract niet verlengen aangezien het risico op verzuim hoger is.

Het lijkt mij sowieso onwenselijk dat een werkgever zich op die manier gaat bemoeien met het persoonlijke leven van een werknemer.
Ik gok preventief ziekteverzuim en dus kostenbeheersing omdat je minder overhead nodig hebt. Dan kan je twee kanten op, de werknemer motiveren om wat gezonder te gaan leven of zijn contract niet verlengen aangezien het risico op verzuim hoger is.

Het lijkt mij sowieso onwenselijk dat een werkgever zich op die manier gaat bemoeien met het persoonlijke leven van een werknemer.
Het effect van zulk beleid gaat nog verder.
De werknemer wordt in deze situatie constant onder druk gehouden om aan een bepaald patroon te voldoen.
En iemand met een tijdelijk contract krijgt minder snel een vast contract als blijkt dat ie te weinig aan z'n gezondheid doet. Onofficieel dan, want ze zullen dit nooit bevestigen. Dit moeten we dus niet willen.

Uiteraard kan een werkgever de werknemer wel aanspreken als het werk lijdt onder bv te weinig slaap, maar het doel van dit gesprek moet dan zijn het weer op peil brengen van het nivo van de werkzaamheden. Hoeveel slaap de werknemer nodig heeft blijft z'n eigen keus.
"De woordvoerder benadrukt dat het niet de bedoeling van de toezichthouder is om bedrijven ervan te weerhouden dergelijke wearables cadeau te doen of werknemers ervan te weerhouden gegevens uit eigen beweging met collega's te delen. Dit mag alleen niet in opdracht van de werkgever gebeuren en deze mag werknemer ook niet aanzetten tot het delen van gegevens."

Maar wat weerhoudt een werkgever om toch mondeling je werknemers ervan te verwittigen dat als ze niet meewerken, ze wellicht volgend jaar geen baan meer hebben?
Ik vind het überhaupt eng dat het genoemd moet worden..

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 8 maart 2016 11:51]

Dat is dan aan de kantonrechter om te beslissen of het niet verlengen van een contract terecht is of niet.
Dat is dan aan de kantonrechter om te beslissen of het niet verlengen van een contract terecht is of niet.
Jaarcontract einde = jaarcontract einde. Daar gaat geen kantonrechter wat aan doen, tenzij er beloftes (aantoonbaar, dus op schrift) gedaan zijn of er procedurefouten zijn gemaakt.
Misschien nog eens vragen aan de baas hoe het ook alweer zat, en het geluid opnemen met de wearable...
Je bent ook niet slim bezig als je niet in een jaar contract laat zetten dat bij goed resultaat het een vast contract wordt.
voor de werkgever:
Je bent ook niet slim bezig als je WEL in een jaar contract laat zetten dat bij goed resultaat het een vast contract wordt.
je kunt een werkgemer niet weerhouden om dat mondeling op die manier te uiten (wel de werkgever straffen nadat hij dergelijke uitspraken heeft gedaan en het bewezen kan worden, maar dat is achteraf).

Maar weet je: als mijn werkgever me met zoeen zaken op die manier gaat overtuigen, dan ben ik snel wiebelen, daar wil ik nog eens niet werken :)
tja, makkelijk praten dat je snel wiebelt, maar de huidige banenmarkt is niet zoo gemakkelijk als dat jij denkt.. Enuh, ik acht sowieso de kans klein dat een werkgever dat uberhaupt zou zeggen..
In het algemeen doen foute managers graag alles mondeling zonder enige vastlegging. Puntje om op te letten, zomaar tip. En je kunt ze er ook op pakken.
Dat is wettelijk al vastgelegd:
https://www.rijksoverheid...s-een-sollicitatiegesprek

Dat de AP dat niet benadrukt...
Maar wat weerhoudt een werkgever om toch mondeling je werknemers ervan te verwittigen dat als ze niet meewerken, ze wellicht volgend jaar geen baan meer hebben?
Ik vind het überhaupt eng dat het genoemd moet worden..
Oftewel, je vind dat het uitdelen van een dergelijk geschenk de werkgever wel in staat stelt om bepaalde eisen te stellen aan de gezondheid van een werknemer ondanks dat dat de werkgever geen klap aan gaat?

De enige die "bemiddelt" tussen werknemer en werkgever in geval van ziekte, is de Arbodienst met dien verstande dat ze in de dossiers die naar de werkgever gaan alsnog een bepaalde censuur mag plaatsvinden. Bepaalde aandoeningen zijn niet verplicht meldbaar aan werkgever.
Volgens mij begrijp je hem verkeerd? Hij bedoelt JUIST dat de werkgever er niks mee te maken heeft, maar dat dergelijke regels vanzelfsprekend zouden moeten zijn en een werkgever jou mondeling van alles kan zeggen wat jij toch niet kunt aantonen, omdat het nergens vastligt. Als jouw baas jou zo'n Fitbit geeft en vervolgens zegt dat je hem maandelijks verslag moet uitbrengen van de vorderingen, anders mag je volgend jaar de spullen pakken, kun je daar weinig tegen doen.

Uiteindelijk ben je zo'n baan kwijt of je werkt mee, want ook als je stappen onderneemt tegen je baas omdat dit zo fout is als maar kan, is de arbeidsrelatie toch verkloot.
Dat is precies waar ik heen wil..
Het is helaas niet vanzelfsprekend dat een werknemer de keus heeft, omdat dat wettelijk vastgelegd is.. Ik ben zelf flink getreiterd om bij een werkgever weg te gaan zonder wederzijds goedvinden, en ik had wettelijk geen poot om op te staan (want alles achter gesloten deuren en 1 op 1 mondeling, geen rechtsbijstand etc.)
Nu was het voor mij in mijn branche geen moeite om een nieuwe baan te vinden, maar iedereen weet wel dat dat ook anders kan zijn.
Ik vind het eigenlijk al apart dat er werkgevers zijn die op het idee komen om deze gegevens te verzamelen. Dat vind ik eigenlijk heel apart.
Wacht maar tot je zelf werkgever bent met een hoop werknemers, dan begrijp je het wel..
Waarom leg jij het ons niet uit?
Waarom is dat gek?

Gezonde werknemers zijn goedkoper en verzetten meer werk.
Als jij van je werknemers ziet dat er 1 verhoogde hartslag heeft is de kans dat hij ziek is aanwezig en is het misschien slim om deze persoon naar huis te sturen zodat je niet je hele bedrijf vol heb met zieke mensen want dat kost bakken met geld.
Mensen die ziek naar hun werk gaan brengen niet alleen anderen in gevaar maar schaden ook de economie moedwillig.

Dus er zit wel degelijk een logica achter het gebruik van deze data.

Het gevaar zit hem alleen in het feit dat er bedrijven gaan zijn die zieke mensen ontslaan omdat ze geld kosten.

Maar het gebruik van deze data kan voordelen opleveren voor iedereen.
Ben wel benieuwd welke bedrijven dit dan doen (deden) en met welke rede. En waarom medewerkers daar dan aan mee werken.
Het grootste deel denkt altijd "Ik heb toch niets te verbergen?", en dan ben jij als purist/criticus/zeurpiet/rationeel nadenkende/random argument degene die niet mee doet. En dan ben je verdacht.
Dat gaat met verzekeringen dezelfde kant op. Het wordt vanzelf zo dat gezonde, sportieve mensen niks te verbergen hebben en de info graag delen voor korting op de premie en ongezonde of privacy bewuste mensen gezien worden als "ongezond, want ze hebben iets te verbergen". En die krijgen hun korting dus niet of betalen gewoon een extra "privacy/ongezondheidspremie".

Daarom moet je dit soort initiatieven voor iedereen verbieden, je baas heeft hier gewoon niks mee te maken.
Ik kan me daar erg over opwinden. Eigenlijk zou er een verbod moeten zijn op voordeel op basis van gezond zijn. Ik ben bang (weet het eigenlijk wel zeker) dat daar geen politieke wil voor is, kijk maar naar de constructies met het verplichte eigen risico.
Eigenlijk zou er een verbod moeten zijn op voordeel op basis van gezond zijn.
Eigenlijk zou er een verbod moeten zijn op ongezond zijn.

Als ik zie hoe (toch de minder intelligente) medemensen zich volstoppen met frituur, energiedrank, chips, alcohol, magnetronmeuk en sigaretten...
Uiteindelijk leidt dit tot allerlei ziektes, die betaald worden uit verzekeringen en uitkeringen.

Gelijkheid in de basis, waarbij iedereen dezelfde zorg verdient, is iets totaal anders dan mensen stimuleren/straffen op basis van hoe gezond/ongezond iemand bewust leeft.
Een initiatief als vettax kan ik alleen maar toejuichen (zei hij met z'n overgewicht, maar wel al 25kg kwijt). Overgewicht kost de samenleving veel geld en mag wat mij betreft net zo belast worden als sigaretten e.d.

Maar doe het dan met belasten van ongezonde dingen, ipv verplicht stellen van gezonde dingen. Zo geef je mensen de keuze en betalen ze zelf mee, zonder dat hun privacy in gevaar komt.
Overgewicht is te zien maar je heb ook mensen die simpelweg niet dik worden maar wel zeer ongezond zijn.
Hier heb je dus een dilemma. Kan je mensen met overgewicht gaan beboeten terwijl er een even groot deel van de bevolking is die er van buiten gezond uit zien maar van binnen er niet al te best aan toe zijn ?

En ik kook altijd vers maar dat wil niet zeggen dat ik geen ongezonde dingen eet.
Zag nou zelf vaak zijn die dingen gewon erg lekker.
Ik vermijd alleen ingrediënten die ik niet uit kan spreken en niet in producten thuis horen zoals kunst suikers en andere vage producten.

Maar ik eet zat taart met lekkere echte roomboter en slagroom enz.
Ik balanceer dat alleen met sla eten of groente roerbak waarbij er in de hele maaltijd nog geen 300 calorieën zitten en extra vezels.

Het is dan ook belangrijk dat je weet wat je eet en niet zomaar alles opvreet wat er voor je neus gezet word of in je winkel staat.

Dus eten belasten zit ik niet op te wachten. dan betaal ik namelijk voor degene die ongezonde meuk kopen zonder op te letten.

Mensen zijn lui zo simpel is het ze willen niet eens de moeite nemen om te kijken hoeveel vezels zout suiker en calorieën ze naar binnen werken.
Als ze die 4 dingen zouden doen zijn ze al een heel end.

Persoonlijk weiger ik al die extra ingrediënten in kant en klaar producten te eten omdat we die meuk alleen hier in het westen eten en we alleen hier in het westen ziektes als MS en tig soorten kanker hebben.
En ik heb dan toch het gevoel je ben wat je eet.
Misschien kan het geen kwaad maar waarom zou ik het risico nemen als het goedkoper zonder kan met wat inzet.
Mensen moeten wat mij betreft weer leren met kruiden koken dat geeft nog veel voldoening ook wat het koken weer leuker maakt.

En als het wat zou doen voor de prijs zou ik zeggen haal die 6% er af voor gezond eten maar we weten allemaal dat de winkels en distributeurs dit gewoon bij hun winst optellen en de prijs gelijk houden.

En we betalen al een soort van vet tax aangezien op frisdranken en vruchtensappen al extra betaald word.

Trouwens ook een leuk weetje.
Als je naar de lidl gaat en je negeert dranken met kunst suiker is cola je beste optie....
Alle vruchtensappen zit veel meer suiker in dan in cola....

Mooi man toegevoegde suikers.
Je kan simpelweg een wet introduceren die een tax van 20% zet op elk product dat meer dan de helft aan toegestane suikers op een dag bevat (behalve suiker zelf :p ) en hetzelfde doen voor vetten.

Enige waar op gelet moet worden is dat dus inderdaad die toegevoegde suikers en andere chemische vervangende rotzooi er ook onder valt.
Ik vind dat Denemarken wat dat betreft mijlen voor ligt op Nederland. Een tijd terug was er een Keuringsdienst van Waarde-aflevering (briljant programma trouwens) over Kellogs Cornflakes waar gewoon gemalen ijzer in zit (nog steeds!).

Er werd uitgelegd dat Denemarken een wet heeft die bedrijven verplicht om voor alles wat ze aan hun voedsel toevoegen aan te tonen dat het ook daadwerkelijk positief bijdraagt voor degene die het eet. En dan is ijzerpoeder of extra suiker of tal van E-nummers zodat je door blijft eten moeilijk uit te leggen.

Ik liep laatst door de Lidl en zag van die zakjes woksaus die voor meer dan 50% (!) uit suiker bestonden. Er zijn jampotten met minder suiker :X
Maar die mensen level vaak ook minder lang waardoor de overheid minder pensioen/uitkering moet betalen. ;)

Persoonlijk ben ik van mening dat voor verzekeringen geen enkel discriminerend feit aangehaald zou mogen worden. (dus ook niet leeftijd, geslacht, ras, gewicht, lengte, haarkleur, genetische ziektes,...)
Ben ik het niet mee eens.

Als je gaat skiën en je breekt je poot is dat een keuze geweest maar anderen draaien er voor op.
Als jij te lui ben om te koken en je word ongezond te hoge bloed druk en je krijgt voor een vermogen aan pilletjes draaien anderen er voor op. en zo gaat het lijstje nog wel even door.

Erfelijke ziekten is een ander verhaal daar kies je als persoon niet voor dat is de "schuld" van je ouders (als ze het hadden kunnen weten)
Maar ik vind dan ook dat als je zon ziekte heb en je weet het dat je slim moet zijn en simpelweg geen kinderen moet nemen en niet toch egoïstisch kinderen moet nemen omdat je dat wil als ouder.
Je weet immers dat de kans bestaat dat je kinderen het ook krijgen en je ze voor de rest van hun leven hiermee opzadelt mo jou leegte te vullen.

En ook als je zelf je lichaam om zeep helpt vind ik dat je daar verantwoordelijk voor moet zijn en de kosten moet dragen.

Ik koop ook geen Porsche en zeg dan van betaal jij een deel van de verzekering omdat hij wel duur uit valt.
Nee dat is mijn keuze en die lasten moet ik dragen.
Mocht jij onverhoopt MS of zo iets krijgen schuif je zeker alle kosten van onderzoek, behandeling etc. in de schoenen van je ouders?
Het was immers hun keuze een kind te produceren en je weet dat er altijd een risico is dat een kind een ernstige ziekte krijgt.
Fijn om te weten, kan de ziektekostenpremie naar beneden en kan ik komend weekend een mooie Porsche gaan uitzoeken.
MS is volgens mij geen genetisch ziekte en heeft dus andere oorzaken.
Vandaar dat ik een heleboel dingen ook weiger te eten.

Zou ik het toch krijgen ligt het in ieder geval niet aan al het afval dat ik niet in mijn mond gestopt heb.

Maar stel mijn ouder hadden een bepaald gen wat een verhoogde kans op ziekte geeft ja dan is het toch echt hun fout dat ik dan ziek zou zijn.

En ja het is behoorlijk hard om te zeggen jij mag geen kind maar dat is nog altijd beter dan een ongezond kind op wereld brengen.

Als voorbeeld taaislijmziekte.
Grote kans dat al jij dit heb je kind het ook krijgt.
Wat mij betreft moet je dan de moeilijke keuze maken om geen kinderen te nemen of te adopteren.
Niet alleen leun je erg op de maatschappij maar je doet het je kind ook aan en als je daar over nadenkt en er mee kan leven vraag ik me toch af of je wel in staat ben een kind op te voeden.
Ze zet namelijk eigen belang boven het belang van je kind.

Ik heb geen kinderen en heb er bewust voor gekozen maar ik zou er nooit mee kunnen leven dat ik moedwillig de kans op ziekte van mijn kind vergroot waar hij vervolgens de rest van zijn leven mee moet leven.

Voor mij is niets belangrijker dan kwaliteit van leven en hoeveel kwaliteit va leven heb je nou als je geboren word met een ziekte.

Zo zag ik laatst op tv in de US een setje ouders die een kind namen die een zeer reële kans om ook ziek te worden en jawel het kind werd ziek geboren.
En alsof dat niet genoeg was namen ze er nog 2 en jawel beide ziek en alle 3 de kinderen zullen de 25 jaar niet halen.

Dat soort ouders heb ik geen goed woord voor over.

Maargoed we gaan behoorlijk offtopic.
Het mooie (of slechte, wat je wil) is dat het recht van de sterkste/slimste/meest gezonde bij mensen niet meer geldig is. Mensen hebben compassie en relativerings-vermogen, waardoor iedereen een kans heeft in het leven.

Dat iemand gaat skieen brengt een risico met zich mee, erg tastbaar ook. Dat iemand niet op vakantie gaat misschien ook wel. (geen rust krijgen) Dat iemand in de zon gaat liggen is ook een risico. Dat iemand met de fiets naar het werk gaat ook.

Iedereen kan vanuit zijn standpunt zaken aanhalen die voor hem/haar lijken op een incalculeerbaar risico en dus voorkombaar. Maar gelukkig werkt onze maatschappij zo niet. De bewust bekwaam, onbewust bekwaam, bewust onbekwaam, onbewust bekwame mensen stellen we allemaal gelijk. Sociaal heet dat.

En voor alles wat we geregeld willen hebben, hebben we regels en wetten, die zo goed en kwaad als het kan ingericht zijn om sociaal te zijn en het voor iedereen fatsoenlijk te houden. (dat dat niet altijd lukt is weer een ander verhaal)
Wil niet beweren dat het de minder intelligente zijn die vet eten maar het zijn wel de luiere mensen die niet de moeite nemen om even een gezonde maaltijd in elkaar te stampen.

Het excuus daar heb ik geen tijd voor heb ik al zo vaak gehoord maar als je echt geen 15 a 20 minuten kan missen om een gezonde avondmaaltijd in elkaar te stampen is er iets goed mis met je dagbesteding en prioriteiten.
En dat is jouw mening. Mooi he, de maatschappij zit er vol mee. En het mooie is, het maakt niet eens uit dat ik het misschien wel eens met je ben. Want je haalt nu slechts 1 ding aan wat er eventueel toe doet.
Ergens vind ik dat een top idee!
Waarom zou ik die gezond en vers eet moeten betalen voor mensen die 2x per week patat eten en allerlei andere gore meuk naar binnen werken en als ze al "koken" gore pakjes en zakjes gebruiken waar 50% van de ingrediënten niet eens uit te spreken zijn en niets in je goulash of carbonara te zoeken hebben?

Nadeel is alleen dat met sporten alleen je niet perse gezonder ben.
Als je gezond eet en niet sport is de kans groot dat je gezonder ben dan wanneer je sport en ongezond eet.

Dus de premie zou op meer gebaseerd dan of je sport of niet moeten zijn en dat is vrijwel onmogelijk te controleren.
En of je sport is al niet te controleren.

En zo gek is het niet dat je baas wil weten of je wel of niet gezond ben.
Ongezond personeel is vaker ziek verzet minder werk en kost dus geld.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 8 maart 2016 14:15]

En zo gek is het niet dat je baas wil weten of je wel of niet gezond ben.
Ongezond personeel is vaker ziek verzet minder werk en kost dus geld.
Nee, ik snap volkomen waarom ze het willen weten, maar je geeft zelf al dat ongezond personeel minder presteert en vaker ziek is en laat je baas nu net de eerste zijn die dat in je eerste paar contracten voor bepaalde tijd kan ontdekken ;)
inderdaad.
Mooie motivatie om gezonder te leven lijkt mij dan maar zo daar hebben we allemaal baat bij dan.
'En zo gek is het niet dat je baas wil weten of je wel of niet gezond ben.
Ongezond personeel is vaker ziek verzet minder werk en kost dus geld.'


En als je alleen dit belicht ben je dus sociaal bekrompen bezig. Zullen we alle mensen die hiervoor in aanmerking komen maar in de ww stoppen?

Er is altijd wel iets... Iedereen heeft wat , maar dat vind ie van zichzelf natuurlijk niet... (ook ik, ;-)
Je kan ze ook simpelweg motiveren gezonder te leven waardoor ze meer werk verzetten.
of simpelweg jezelf motiveren.
Ik heb ook niet altijd gezond geleefd en had een conditie van een opatje maar ik heb me wel bedacht op een gegeven moment ik sta nu op het randje word ik ook moddervet en vermoord ik mezelf of ga ik er wat aan doen.

Helaas kiezen teveel mensen voor optie 1 omdat het makkelijker is en je er niets voor hoeft te doen.
Dat is waarom Nederlanders ook niet meer protesteren.
Het zit nou eenmaal in het volk en iemand moet de eerste stap nemen om de situatie te verbeteren.
Dus extra motivatie zoals baanbehoud of lagere ziektekosten verzekering is zon gek idee nog niet. zelf doen ze het immers niet.

Dus wel of niet sociaal wat mij betreft noodzakelijk voor velen.


Edit : En het is een kwestie van tijd voordat we devices in auto's gaan zien waar goed weg gedrag beloont word met een lagere premie en als je vaak te hard rijdt je een hogere premie voorgeschoteld krijgt.
Misschien wel beginnend met de eerste optie omdat dat vrijwillig zonder problemen van bemoeizuchtige overheden kan gebeuren.
De 2de optie zal iedereen zich tegen verzetten al heeft het merendeel niets te vrezen.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 9 maart 2016 15:44]

Ik snap je 'drijfveer' tactiek. Maar ook daar zijn hele hordes ongevoelig voor. Kijk naar werkeloosheid. Voldoende mensen op de bank thuis die teren op een ww en daar gewoon mee weg komen. En als je dat wil oplossen, krijge je weer andere problemen. Uiteindelijk laten 'wij mensen' niemand in de kou staan. Dat is namelijk onmenselijk. Wat je ook doet, er zullen altijd mensen ongevoelig zijn voor je reactie/actie.

Ik ben ook wel eens ziek, misschien wel zelfs omdat ik nog beter voor mezelf kan zorgen dan dat ik doe. Maar heel misschien draag ik toch wel voldoende bij, of meer dan gedacht dat dat niet uitmaakt. Er zijn ook mensen met 100% verstand en 100% gezondheid en die lopen er de kantjes vanaf. De enige reden die een werkgever mag gebruiken is het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit/kwantiteit van je werk.
Hoe zuur dat ook voor zijn cashflow is.... Een onderschat ondernemers risico misschien.

En mensen die standaard ziek zijn rondom bepaalde dagen, tja, ik weet het. Als dat bewust is terwijl men ook een dag vrij kan krijgen, is dat toch een vorm van je baas oplichten.
Lijkt me een goede zaak dat er serieus gekeken wordt naar welke gegevens onder bijzondere persoonsgegeven vallen. Met de hoeveelheid techniek en elektronica in het dagelijkse leven zullen de beschikbare gegevens over werknemers alleen maar toenemen. Er zullen nog wel wat conflicten ontstaan tussen werkgevers en werknemers. Gelukkig hebben we dan rechters die hierover een oordeel kunnen vellen en kunnen bepalen of een nieuw type gegevens wel of niet onder bijzondere persoonsgegevens vallen.
Volgens een aantal tweakers is het toch de normaalste zaak van de wereld dat werkgevers dit doen getuige de reacties die ik kreeg in dit artikel.
nieuws: Apple iOS 9.3 geeft weer of iPhone onder toezicht van werkgever staat
offtopic:
Ik ben maar wat blij dat ik eigen baas ben ;)


N.a.v. onderstaande.
Ik wil niet verplicht een telefoon van de werkgever moeten dragen zodat mijn werkgever ten alle tijde mijn locatie kan bepalen. (piketdienst).
offtopic:
Maar ik heb 'locations' op mijn eigen n5x dan ook uitstaan omdat ik ook niet wil dat Google die info heeft.

Wat ik er niet aan snap is dat het bij een werkgever/werknemer relatief wel getolereerd wordt (24/7 realtime tracking) maar bij een overheid/burger relatie niet (rekeningrijden, waar je slechts 'incidenteel' wordt gemonitord), terwijl met laatstgenoemde ook nog eens het landsbelang wordt gediend i.o.v. aandeelhoudersbelang.

[Reactie gewijzigd door eL_Jay op 8 maart 2016 14:55]

Het verschil met dit artikel is dat daar het algemene gebruik wordt gemonitord, maar hier echt gezondheidsgegevens. En, als ik het goed begrijp, is het überhaupt niet toegestaan voor bedrijven om dergelijke gegevens te monitoren. Ook niet onder voorwaarden. Terwijl bijv. internetverkeer op een zakelijk apparaat wel mag worden gemonitord.
Is toch niets mis mee als jij een iPhone van het werk krijgt, dat ding is van de werkgever, niet van jou.. Wil je kunnen doen met een smartphone wat jij wilt, dan schaf je je eigen smartphone aan (ik zou dat sowieso doen en zakelijk en prive netjes gescheiden houden)..
Het is in het bedrijfsleven een beetje de omgekeerde wereld: als niemand er iets van zegt dan mogen ze blijkbaar alles doen wat ze willen. Het morele kompas ligt waarschijnlijk ergens te verstoffen in een kelder...
Tot ze zelf aan de andere kant van het hek staan...
En men denkt in de politiek nog steeds graag dat ZZP'ers dat alleen maar zijn vanwege vermeende belastingvoordelen ...
Voornamelijk vanwege de onmenselijke economie. :)
of ook de overdreven menselijke economie.

(kleine) werkgevers voor alles laten opdraaien van hun werknemers met een vast contract is ook een probleem. Wie neemt er in vredesnaam nog personeel voor vast aan .. als hij de potentiele gevolgen overziet.

Van de andere kant wie gelooft er nog in het "vaste" van een vast contract ?
(behalve als je in de positie bent om absurde individuele arbeidsvoorwaarden te bedingen, die er voor zorgen dat je na ontslag nog wel een paar jaar op het drogen zit).

Een vast contract is daar door voor een hoop mensen ook steeds meer een "eenzijdig vast" contract geworden. Waarbij de verschuiving tussen rechten en plichten steeds meer mensen doet nadenken over alternatieven. Misschien zouden ze daar in de politiek ook eens over moeten nadenken (en of ze willen proberen het te voorkomen, of ze het überhaupt zouden kunnen voorkomen .. en hoe er anders dan mee om te gaan).

Het tracken van werknemers zou prima passen in deze gewijzigde verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Maar goed we hebben het druk met buitenlandse zaken .. die op zich niet eens zo heel erg ongelegen komen .. en best eventjes mogen duren.

[Reactie gewijzigd door gekkie op 8 maart 2016 12:45]

Ik vind dat alsnog onmenselijk. Reden voor mij om zo min mogelijk te werken en m'n eigen bedrijf te onderhouden.

[Reactie gewijzigd door GoT.Typhoon op 8 maart 2016 12:49]

Waarom zou je uberhaupt een wearable van het werk buiten je werk gebruiken....
Anoniem: 746125
8 maart 2016 14:59
Dit lijkt mij een leuk experiment:

Wat zou er gebeuren, als je die wearable de hele dag om de nek van jouw hond of kat zou hangen; als een soort halsband, zeg maar. Je geeft geen private informatie weg, maar hoe lang zou het duren, voordat jouw werkgever jou op bepaald gedrag gaat aanspreken? }>

Werkgever:"Ik zie in onze gegevens, dat u om 02:00 uur bijzonder actief was"?
Werknemer:"Ja sorry, ik was mij ballen aan het likken".

}>

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 746125 op 8 maart 2016 16:36]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee