Onderzoekers: onvoldoende toezicht op inlichtingendiensten

Er is onvoldoende toezicht op de geheime diensten. Dat geldt zowel voor de huidige Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten als in de nieuwe, die het kabinet onlangs presenteerde. Dat melden onderzoekers van de UvA.

Doordat er onvoldoende toezicht is op de geheime diensten AIVD en MIVD, is de wetgeving mogelijk in strijd met Europese mensenrechtenverdragen. "Volgens het Europese Hof moet er goed toezicht zijn op geheime diensten, omdat ze verregaande bevoegdheden hebben", zegt Ot van Daalen van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Kern van het probleem is dat in Nederland ministers verantwoordelijk zijn voor het toezicht, melden de onderzoekers in een rapport. Als er bijvoorbeeld moet worden afgetapt, is het de minister die toestemming geeft. "Er is geen voorafgaand, onafhankelijk toezicht", aldus Van Daalen. "De minister geeft opdracht tot aftappen en geeft tegelijkertijd toestemming. Hij is niet onafhankelijk." Beter zou het zijn als een rechtbank zich zou moeten buigen over activiteiten van de geheime dienst, stellen de onderzoekers.

De bezwaren gelden zowel voor de huidige Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten als voor de nieuwe, die het kabinet onlangs presenteerde. Hoewel het toezicht iets is verscherpt - de minister moet eerder en vaker toestemming geven - is er geen gerechtelijke toestemming vastgelegd in de nieuwe wet.

Dat terwijl de geheime diensten wel meer bevoegdheden krijgen met de nieuwe wet: ze mogen ongericht grotere hoeveelheden data aftappen, bijvoorbeeld een deel van een internetknooppunt, op zoek naar relevante informatie. Op dit moment mogen de diensten, althans voor zogenoemde kabelgebonden communicatie, enkel gericht op een persoon een tap plaatsen.

Nederland heeft wel een commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, de CTIVD, maar die oordeelt enkel achteraf. Bovendien bepaalt het kabinet de samenstelling van die commissie. Daarnaast wordt een geheime commissie in de Tweede Kamer op de hoogte gehouden van de activiteiten van de geheime dienst.

Volgens de onderzoekers zouden de geheime diensten ook meer openheid geven, zoals de hoeveelheid taps die ze plaatsen. Hoewel het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat al wel voor de politie doet, mogen de geheime diensten geen statistieken geven. Volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de AIVD, zouden de diensten dan te veel over hun 'modus operandi' weggeven.

Voor communicatie via post is overigens wel degelijk gerechtelijke toestemming vereist. Daarnaast is in de nieuwe wet een aparte positie opgenomen voor journalisten: zij mogen niet zonder toestemming van de rechtbank worden afgetapt. Onlangs oordeelde een rechtbank dat een dergelijke uitzonderingspositie er ook voor advocaten moet komen.

Door Joost Schellevis

Redacteur

23-07-2015 • 09:01

38 Linkedin

Reacties (38)

38
38
33
5
0
0
Wijzig sortering
Het is waar dat er meer toezicht op geheime diensten moet komen en ook gerechterlijk toezicht. De reeds bestaande wetgeving en het juridische systeem moeten worden bekeken, aangetrokken waar nodig en dan vervolgens worden gehandhaaft op een degelijke manier. Vooral dat laatste, het handhaven faalt vooral. Een groot probleem is dat ook het ambtelijke apparaat bestaat uit mensen die afkortingen maken.

Veiligheid en Justitie zal vast wel zijn best doen met de controle van de opdrachten, maar ik ben bang dat ook de minister zelf vaak gewoon vluchtig wat zal lezen wat vaak uit juridisch vakjargon bestaat wat ruimte voor interpretatie laat en dit gewoon ondertekend. Eenvoudigweg gezegd; onze veiligheidsdiensten kunnen wel eens ver gaande rechten krijgen door een paar pagina tellend document met ruimte voor interpretatie en een handtekening van een minister.

Hoe kan een regering zijn geheime dienst onder controle houden als die geheime dienst met zijn bevoegdheid alles weet van de regering, inclusief de vuile was?
Het antwoord is niet; Een regering kan niet zijn eigen geheime dienst onder controle houden als diezelfde geheime dienst genoeg bevoegdheid heeft om diezelfde regering te kunnen doorlichten. Het is een soort eeuwig bestaand probleem tussen regering en geheime dienst.

Ik voorspel dat het advies van de onderzoekers wordt afgeschoten door de regering, omdat de geheime dienst dat wil. (Alhoewel ik natuurlijk hoop dat ik het mis heb)

[Reactie gewijzigd door Auredium op 23 juli 2015 09:17]

Nou niet helemaal en het is allemaal wel heel erg vergezocht.


Huidige meneer Plasterk is een voorbeeld waarbij een minister de ballen verstand had van de AIVD en even doodleuk een reorganisatie doorheen jaagde.

Dat heeft die ook als een lompe autocraat gedaan. Heel veel mensen ontslagen, maar dat bleek achteraf niet een denderend idee oa ivm stabiliteit van de organisatie. Alleen de schade is al aangericht. Minder personeel die weer mensen moeten in een organisatie die door moet blijven draaien.

Als je de zaken transparanter maakt dan bied dat een mogelijkheden voor de AIVD zelf. En dat betekent niet dat ze elke week op televisie bekend maken wat ze doen, maar oa de minister en ministerie moeten sowieso veel beter worden ingelicht, justitie moet in veel zaken moeten meekijken.
De vraag is of de politiek dat wel wilt weten (officieel dan). Immers als bepaalde (onpopulaire geheime acties/uitwassen/fouten/...) acties bekend zijn bij het ministerie (en die komen al dan niet onbedoeld in de publieke opinie terecht - bvb net voor verkiezingen of bij een persoonlijke vete) dan kan die minister het wel schudden. Als de minister echter "niet ingelicht" is, kan hij/zij meer controle eisen/voorstellen en vooral de handen in onschuld wassen. Altijd een handige optie voor een politicus.
Hoe kan een regering zijn geheime dienst onder controle houden als die geheime dienst met zijn bevoegdheid alles weet van de regering, inclusief de vuile was?
En vooral ook, hoe kan een regering zijn geheime dienst onder controle houden als die geheime dienst niet alles vertelt. Je bent machteloos als je ambtenaren zaken geheim houden. Of je in de waan laten en bedonderen waar je bij staat.
Denkend aan Rita Verdonk die niet wist dat haar ambtenaren van immigratie weldegelijk bepaalde vinkjes plaatsten, terwijl er afgesproken was het niet te doen omdat het gevaarlijk was voor de immigrant. Ja dan ben je uitgepraat.
Waarom moet alles tegenwoordig driedubbel gecheckt worden.. Ja er worden fouten gemaakt. En ja er zullen in de toekomst fouten gemaakt worden, hoe het proces ook ingedeeld wordt. Met sommige dingen moet een overweging gemaakt worden of het risico acceptabel is of niet...

Als alle zaken via de rechter moeten lopen, duurt het wellicht dagen, weken of maanden totdat toestemming is gegeven... Lijkt mij in ieder geval geen wenselijke situatie als er personen afgetapt moeten worden.

En iedereen zich maar afvragen waarom er steeds meer geld naar de overheid gaat...

@offtopic zie niet waarom dit irrelevant is ;)

[Reactie gewijzigd door Dion2000 op 23 juli 2015 14:10]

Controleren en Transparantie kost niet enkel geld, maar is ook een garantie dat geld dat besteed wordt, ook een duidelijk doel heeft, dat bepaalde doelstelling gehaald worden en handelingen door bv inlichtingendiensten ook efficient zijn en besteed geld ook resultaten oplevert.

honderduizenden lijnen aftappen kost gewoon geld, zowel aan faciliteiten, opslag alswel aan Manuren...
als dat soort handelingen ondernomen worden enkel 'omdat het kan' en vervolgens niks gebeurt met verzamelde gegevens, is het ergste niet een vermeende 'privacy-schending' maar nóg erger is voroal dat de Overheid dan een hoop geld en middelen verspild, zonder dat er een direkt doel bereikt wordt qua criminaliteits of geweldsdreigingen-bestrijding.

Juist het vasthouden aan transparante procedures en het laten 'controleren' door een onafhankelijke instantie, is het beste middel tegen nutteloze geldverspilling doordat er een hoop operaties ondernomen worden zonder een goede en gerichte oppsoringsdoelstelling
Ik snap jouw denkwijze en ben het er deels mee eens, de vraag is echter of alles transparant moet zijn...

Daarnaast ga ik er vanuit dat een minister of een leidinggevende in een dergelijke functie capabel genoeg is om zijn team te kunnen leiden. En dat bij zijn ondergeschikten duidelijk is wanneer wel en niet afgetapt mag worden. Daarnaast hoop ik toch echt dat er een richtlijn of duidelijke instructies/procedure is welke mensen gecontroleerd mogen worden en welke niet.

Mocht het dan toch fout gaan, zit het fout naar mijn mening niet in het systeem, maar dan is de man of vrouw in zijn functie niet capabel en is de "doelgroep" niet duidelijk omschreven.

[Reactie gewijzigd door Dion2000 op 23 juli 2015 09:57]

Misschien is het beter ipv de term 'transparantie' een woord als 'accountability' (verantwoording afleggen) te gebruiken...

Wat mij betreft is er zeker genoeg grond om bij politie-, opsporings- en inlichtingen-werk bv een mate van geheimhouding te bewaren...
Enkel moet er volgens mij altijd duidelijk verantwoording afgelegd worden over Efficientie, Integriteit, en het behalen van Doelstellingen.

Imho ligt een zeer grot gevaar bij de nieuwe regelging ook vooral in het ontbreken van middelen om in te grijpen in foutlopende onderzoeken, afdelingen die bepaale rechten misbruiken of budgetverspilling. Er zijn enkele regels verscherpt wat betreft de noodzaak voor toestemming vooraf, maar bv de Toezicht-commissie die deels daarover gaat heeft niet de macht om in te grijpen in lopende onderzoeken of daarover effectief toezicht uit te oefenen; deze kan enkel vrijblijvende adviezen uitgeven zonder enig 'machtsmiddel'

[Reactie gewijzigd door RM-rf op 23 juli 2015 10:16]

Anoniem: 399807
@Dion200023 juli 2015 11:27
Dat is noodzakelijk omdat we als mens corrumpeerbaar zijn. Dit is een zaak van raciale zelfreflectie: wij mensen doen gemene dingen, worden verleid daartoe of vinden het gewoon lekker of we vinden de rechtvaardiging in ideologie, religie of in onze eigen verknipte geest.

Macht leidt onherroepelijk tot corruptie. Mensen worden alleen in toom gehouden door het bewust zijn van de gevolgen van misbruik. Dat is cynisch, maar ook waar. De historie geeft me gelijk.

Om die reden dient een geheime dienst zwaar gecontroleerd te worden. De kosten daarvan moeten wij als burger gezamenlijk opbrengen en gelaten accepteren omdat hierop bezuinigingen mogelijk leidt tot excessen binnen die diensten.

Op sommige dingen moet je niet willen bezuinigen omdat die de democratie en rechtsstaat beschermen. Niemand mag klagen over de kosten van verkiezingen. En je kunt nog heel goed controleren of men zich niet te buiten gaat met het maken van kost daarvoor.

Samen leven, dus de samenleving kost nu eenmaal geld om dat goed te reguleren.
Macht leidt onherroepelijk tot corruptie. Mensen worden alleen in toom gehouden door het bewust zijn van de gevolgen van misbruik. Dat is cynisch, maar ook waar. De historie geeft me gelijk.
Dit stukje ben ik het totaal mee oneens. Ja, de historie zit vol met machtige mensen die corrupt waren/zijn. Maar de reden daarvoor is IMO dat macht corrumpeerbare mensen aantrekt, terwijl het de minder of niet corrumpeerbare mensen koud laat. Als er een machtspositie vrij is, dan moeten kandidaten er voor concurreren met elkaar. Wie denk je dat de positie gaat krijgen, de persoon die redelijk onverschillig tegenover macht staat, of de persoon die er ontzettend op geilt en erg zijn best doet om op die positie te komen? Je ziet bijvoorbeeld in het bedrijfsleven hetzelfde. Er wordt vaak gezegd dat mensen in de top van een groot bedrijf psychopatische trekjes hebben. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat psychopatisch gedrag beloond wordt binnen die bedrijven. Je komt er gewoon erg ver mee helaas.

Lang verhaal kort: ik denk dat je cynisme (gelukkig) wat misplaatst is en dat de fout in ons systeem van besturen zit en niet in de mens zelf (of dan tenminste niet in iedereen).

[Reactie gewijzigd door Bonez0r op 24 juli 2015 12:57]

Anoniem: 399807
@Bonez0r25 juli 2015 13:04
Uit onderzoek blijkt dat er relatief veel mensen zijn in hoge posities die een psychopathisch karakter hebben. Dat betekent niet dat ze allemaal een bijl hebben in de kofferbak van hun auto met chauffeur, maar wel dat ze van nature minder empathie hebben voor anderen, in staat zijn harde beslissingen te nemen die de organisatie voordeel bieden, zoals sanering, ontslagrondes, overname van bedrijven om die dan kapot te maken.

Ik denk niet dat macht alleen corrumpeerbare mensen aantrekt, maar dat macht corrumpeert, zelfs mensen die van nature idealistisch zijn. Erger, het zijn vaak de idealisten, met een groot bloedend hart voor de mensheid, die vreselijk tekeer kunnen gaan. Denk aan de Franse Revolutie. We moeten mensen dwingen vrij te zijn!

"Of all tyrannies, a tyranny exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It may be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber barons's cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end, for they do so with the approval of their own conscience."
-- C.S. Lewis

Macht is een raar ding en we zijn er gevoelig voor omdat het evolutionair en biologisch is. Waarom gebruiken herten die geweien voor? Je kunt gerust seksuele driften en competitie om te paren met het beste vrouwtje extrapoleren naar politiek en corporatie.

Dit is de discussie rond Griekenland, waar de ene groep stelt dat we de Grieken in de straat wel erg hard de gevolgen laten dragen en de andere groep stelt dat we nu moeten doorpakken anders wordt het nog erger.

Macht corrumpeert per definitie en het is de mate waarin iemands persoonlijkheid bepaalde eigenschappen heeft in welke mate die macht misbruikt wordt en de mate waarin iemand met misbruik weg kan komen. Om die reden willen we transparantie en controle op instituten en concentraties van macht, zoals een inlichtingendienst.

"No form of government, once in power, can be trusted to limit its own ambition, to extend freedom and to wither away. This means that it is up to the citizenry, those outside of power, to engage in permanent combat with the state, short of violent, escalatory revolution, but beyond the gentility of the ballot-box, to insure justice, freedom and well being."
-- Howard Zinn
@Dion2000

Dit sort dingen moet gecheckt worden omdat (uit de uitzonderlijk hoge tapfrequentie in Nederland) de indruk ontstaat dat zowel de politie en de linlichtingendiensten het aftappen van gegevens standaard gebruiken als de optie "laf en lui".

Je hoeft er niet voor achter je bureau vandaan te komen, en als je ongericht gaat tappen vindt je altijd wel wat. Zo kan je je quotum aan zaken halen zonder je te hoeven vermoeien met tijdrovend (en soms riskant) rechergewerk op straat. Is ook veiliger voor de beampten zelf.

Om dat tegen te gaan moet je zorgen dat de beoordeling, tappen of niet, door een onafhenkelijke instantie beoordeeld wordt. Niet een minister dus, maar bijvoorbeeld een rechter. Zo gek is dat niet; in de VS is zo'n sort toestemming ook vereist.

[Reactie gewijzigd door Golodh op 23 juli 2015 09:55]

Anoniem: 80466
@Golodh23 juli 2015 11:33
Ik zie niet hoe je komt tot je opmerkingen over ongericht tappen.
We hebben in Nederland inderdaad e nrelatief hoog aantal taps door de politie maar daarvoor is wel telkens een gerechterlijk bevel nodig.
Wat wel bekend is dat in Nederland de politie vaker dan in andere landen kiest voor een methode waarbij niet alleen een tap wordt gezet op de telefoon van een verdachte maar ook op personen in diens naaste omgeving.
Dat is echter niet hetzelfde als ongericht tappen.
@hAl

Dan leg ik het je uit.

De kern van het wetsontwerp dat de bevoegdheden van de veligheidsdiensten m.b.t. aftappen van dataverkeer regelt is dat zij ongericht internetverkeer mogen aftappen.

Nu vallen de AIVD en MIVD als inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet onder "de politie". Echter, in goede collegiale samenwerking zullen de veiligheidsdiensten hoogstwaarschijnlijk de politie inseinen wanneer zij bij hun ongerichte zoektocht wat interessants vinden.

Rest de politie dan alleen nog de taak om met de tip in de hand een valide reden te verzinnen om daarna gericht af te tappen en zodoende juridisch toelaatbaar bewijsmateriaal te verzamelen.

Meer in het algemeen: overheidsdiensten, en in het bijzonder inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politie vormen een netwerk. Wat ergens in dat netwerk wordt opgepikt zal op andere plaatsen binnen dat netwerk voelbaar zijn en consequenties hebben. Met of zonder formeel toeganspad.

Het netto effect van deze ontwikkeling is dat de politie dingen te horen krijgt die zuiver op basis van ongericht aftappen naar boven komen.
Anoniem: 80466
@Golodh25 juli 2015 01:36
Dat is echter een voorstel en ligt dus nog in de toekomst en heeft bovendien ook niks met de politie te maken die je eerder nog als lui en laf omschreef.
Het bovenmatig gebruik van (gerichte) taps door de Nederlandse politie is dat weer wel.

Dit staat inderdaad los van het wetsvoorstel, dat echter weer wel een trend in het denken blootlegt.
Toezicht betekend niet altijd dat er vooraf toestemming gevraagd moet worden. Maar dat er een onafhankelijk orgaan is die oordeelt of de geplaatste taps wel legaal zijn.
Ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt, maar er ligt een wetsvoorstel klaar om ongericht te tappen waarbij de geheime diensten de bevoegdheid krijgen om je systemen te hacken (en dat mag al wanneer je op dezelfde server zit, je shared hostingaccount mag gehackt worden wanneer een andere site de wet zou overtreden), backdoors op je computer te installeren, je mag begluren via de webcam, af mag luisteren via de microfoons in je apparaten en je mag verplichten mee te werken aan je eigen veroordeling door encryptiesleutels op te eisen.

Het leuke is natuurlijk dat deze zaken dus al gebeuren en de wet er vooral is om het legaal te maken en om bewijsmateriaal in de rechtszaal te mogen gebruiken.

Dit zijn ongekende big brother-praktijken die tot voor kort ondenkbaar zouden zijn en er nu moeiteloos doorheen gewipt lijken te worden. Controle is op dit moment hard nodig. De onthullingen van Snowden toonden al aan dat je fundamentele rechten al tijden worden aangetast.

Vergeet niet dat in een democratie het de situatie hoort te zijn dat het volk haar vertegenwoordigers controleert. Daar speelt de pers een belangrijke rol en in de huidige wereld het internet een nog veel grotere rol. De overheid vindt dat uiteraard maar niks en probeert daar van alles tegen te doen. Vergeet ook niet dat mensen geneigd zijn om gebruik te maken van de middelen die ze hebben en te verlangen naar meer. Zodra deze wetten erdoorheen zijn is het wachten op de volgende, zoals standaard backdoors verplichten op computers en smartphones. Onrealistisch? Met encryptie proberen andere landen al precies hetzelfde. Lastig voor de geheime diensten, dus dan maar proberen geheel te verbieden.
Daarnaast is in de nieuwe wet een aparte positie opgenomen voor journalisten: zij mogen niet zonder toestemming van de rechtbank worden afgetapt.
Het wordt tijd dat iedereen journalist gaat worden. |:(


Zonder gekheid... Waarom is dit een uitzondering voor alleen journalisten? Deze regel zou in mijn ogen voor elke burger moeten opgaan.

[Reactie gewijzigd door PizZa_CalZone op 23 juli 2015 09:46]

en een wassen neus, natuurlijk.

Het is ongetwijfeld bedoeld om de journalist beter te kunnen helpen om zijn bronnen te beschermen, maar wat als de bronnen zelf wel afgetapt mogen worden?
maar wat als de bronnen zelf wel afgetapt mogen worden?
Dan zijn die bronnen toch al bekend.
De bronbescherming van journalisten is juist bedoeld om anonimiteit van bronnen mogelijk te maken
journalist ∈ {contactpersonen@anonieme_bron}
en
anonieme_bron ∈ {contactpersonen@journalist}

de eerste verzameling (contactpersonen@anonieme_bron) mag wel worden doorzocht, en dus kun je een verzameling maken met personen die contact hebben gehad met de journalist. Per definitie is het nog steeds anoniem, maar de verzameling anonieme bronnen is ineens niet meer zo groot.

Kortom, een journalist doet er goed aan om toch een pre-paid te nemen (met contant geld, uiteraard)
CTIVD is ook een grap. Een rechter, een politieagent, en een officier van justitie die moeten waken over onze rechten? Alsjeblieft zeg. Hier een mooi voorbeeld: https://www.bof.nl/2013/1...p-de-aivd-moet-opstappen/
Het is een grap omdat het allemaal achteraf gecontroleerd wordt. Is er dan iets niet in de haak tja dan weten we dat. Sancties bij de overheid zijn dan standaard hogerop promoveren. Ontslag of vervolging bij misstanden daar doen ze op dat niveau niet aan.

Wat het artikel schetst is een mooi voorbeeld van een politiestaat of militaire staat. De overheid kan zonder enkele vorm van controle vooraf doen wat ze wil. Die controle achteraf is er ook pas als iets boven water komt.

Wat nog triester is, is dat de politiek hier aan het slapen is. Van links en vooral de pvda zou je toch mogen verwachten dat ze tegen dit soort wetten zijn. Maar oeps vriend plasterk die verblind is door de macht die hij nu heeft doet vrolijk mee in dit spel.. Het is triest hoe we in dit land afglijden van een democratie naar een schijndemocratie waar bepaalde overheidsinstanties buiten de wet staan. Buiten de wet staat is synoniem voor een bananenrepubliek.
Ik denk niet dat de politiek aan het slapen is, dat geloof ik niet echt. Men zal er zelf ook wel beter van denken te worden.
hahah de politiek slaap al jaren. Politiek is achterkamertjes dat is het al heel lang. Daarnaast roept men dit hebben we nodig terrorisme en zo en zie daar ze zijn overstag.

Er staat in het artikel dat er nu al te weinig toezicht is, dat is al vaak duidelijk geworden in het verleden en de politiek blijft slapen. Heb vooral niet te veel vertrouwen in de politiek die houdt er een hele andere agenda op na.
Het ergste is nog wel hoe wij moeten aanzien hoe een compleet incapabele overheid zijn controlezucht niet in bedwang kan houden.. Onze geheime dienst zonder geheimen.. Ik bedoel hoe groot is de kans dat onze geheime dienst vrij van backdoors en uberhaupt veilig tegen indringers is.. Wss kunnen ze nog niet eens sporen ontdekken als er al andere landen meekijken.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 23 juli 2015 11:53]

Wss kunnen ze nog niet eens sporen ontdekken als er al andere landen meekijken.
En dat er op veel vlakken andere landen en diensten meekijken is ook genoegzaam bekend.
Het feit dat de geheime diensten en politiek geen statistieken vrij hoeven te geven maakt ook niet uit. Want het is al bekend dat wij het meest tappende lande zijn en voor het overige zijn geheime diensten en politici ook bewezen onbetrouwbaar.
Niemand zal hierdoor verrast zijn.

Moeilijk aan deze materie is natuurlijk de gevoeligheid en vertrouwelijkheid. Hoe meer mensen er naar (moeten) kijken, des te groter is de kans op lekken en schade aan de acties zelf. Neemt overigens niet weg dat dit goed geregeld dient te worden, maar simpel is het naar mijn idee geenszins. Volgende vraag die dan (vaak) komt is: Wie monitort de monitor (houdt toezicht op de toezichthouder)?

[Reactie gewijzigd door BobzT op 23 juli 2015 09:10]

Dat zou de commissie Stiekem moeten doen dan...
Anoniem: 399807
@BobzT23 juli 2015 11:47
Klopt die redenatie? Wat zou iemand lekken als het niet iets was dat excessief is voor de geheime dienst om te doen?

Je lekt alleen als er iets is dat echt niet kan.
Anoniem: 80466
@BobzT23 juli 2015 14:15
Wie monitort de monitor (houdt toezicht op de toezichthouder)?
Dat is een vooral vraag als de toezichthouder een bestaande relatie heeft met de inlichtingensdienst waardoor de toezichthouder beinvloed kan worden.

Een onafhanklijke toezichthouder zou echter op zichzelf voldoende moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80466 op 23 juli 2015 14:16]

De mensenrechtenverdragen, welke vermeld staan in de RvdM zijn volgens mij echt volledig geschonden door deze absurde schendingen. Dit is voor mij en vele andere wel al reeds bekend dat er echt totaal, zeg maar gerust, geen toezicht i.p.v. onvoldoende toezicht.

Zullen we dit maar eens gaan aanpassen wie er toezicht gaat houden op de AIVD en alle andere diensten? :) Wij helpen wel een handje
Allereerst: een geheime dienst moet geheim zijn. Dit is niet iets voor het grote publiek.
Denk dat de grote fout die gemaakt wordt is dat juist door het datagrabben de geheime dienst zichzelf in de problemen brengt. Immers er wordt niet alleen aandacht gegeven aan de verkeerde individuen in onze samenlevingen, maar letterlijk iedereen wordt 'geschaduwd'.
Heb ook een probleem met het woord 'tappen'.
Als er driftig 'gedatagrabbed' wordt is dit in mijn optiek ook tappen.
Aandacht geven aan data, of niet, speelt hierin wat mij betreft geen rol, onder het mom van: wat niet is kan nog komen.
En wie moet die onafhankelijke toezichthouder dan aanwijzen? Kunnen de huidige rechters dat niet? Privacy inruilen voor zogenaamde veligheid... ze snap het nog steeds niet.
Zij doen wat ze willen niemand kan daar iets tegen doen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee