Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Verzet tegen Acta-verdrag in Europarlement neemt toe

De zogenoemde rapporteur voor het Acta-verdrag in het Europees Parlement, die het verdrag namens het parlement behandelt, heeft zichzelf tegen het verdrag gekeerd. Hij raadt Europarlementariërs aan om het verdrag af te wijzen.

Acta-rapporteur David Martin, die namens het Europees Parlement het onderwerp behandelt en er adviezen over geeft, denkt dat de voordelen van het verdrag niet opwegen tegen de nadelen. Volgens Martin, die voorzitter is van het comité dat Acta behandelt in het Europees Parlement, geeft de Commissie herhaaldelijk aan dat het verdrag Europese wetten niet zal wijzigen. "Wat voor voordelen halen we er dan uit?", vraagt hij zich af.

Tegelijkertijd is er in Acta volgens hem te weinig onderscheid tussen privégebruik en commercieel gebruik, waarbij hij waarschijnlijk doelt op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hij raadt Europarlementariërs aan om tegen het verdrag te stemmen. Ook de voorzitter van de politieke fractie waarvan Martin deel uitmaakt, de Fractie van Socialisten en Democraten, heeft zich tegen het verdrag uitgesproken en raadt fractieleden aan om tegen te stemmen. De fractie heeft 184 van de 736 zetels in het parlement en is de op een na grootste.

Ondanks de beslissing van de Europese commissie om het omstreden verdrag naar het Europese Hof van Justitie te sturen, zal het Europees Parlement in juni over het verdrag stemmen. Als het parlement nee zegt tegen het verdrag, kan het niet worden geratificeerd. Overigens moet ook de Tweede Kamer nog akkoord gaan voordat het verdrag kan worden geratificeerd.

Er is al jarenlang kritiek op het Acta-verdrag, dat is bedoeld om piraterij op het internet en de handel in namaakartikelen tegen te gaan. Volgens critici gaat het verdrag te ver en verliepen de onderhandelingen niet transparant genoeg. Inmiddels zijn de onderhandelingen afgelopen en is de definitieve tekst al enige tijd openbaar. De Europese Commissie onderhandelde namens onder andere Nederland over het verdrag.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Door Joost Schellevis

Redacteur

12-04-2012 • 15:43

86 Linkedin

Reacties (86)

Wijzig sortering
Uit het document waar in het artikel wordt verwezen:
1. Elke partij bepaalt dat haar rechterlijke autoriteiten in civiele procedures betreffende de
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten de bevoegdheid hebben de inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde, te gelasten een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht door de inbreuk heeft geleden. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht hebben de rechterlijke autoriteiten van een partij de bevoegdheid om onder andere door de houder aangevoerde legitieme waardebepalingen, met inbegrip van gederfde winst, de marktwaarde van de goederen of diensten ten aanzien waarvan inbreuk is gemaakt of de voorgestelde detailhandelsprijs, in aanmerking te nemen.

2. Elke partij bepaalt dat haar rechterlijke autoriteiten, ten minste in gevallen van inbreuk op auteursrecht of naburige rechten en namaak van handelsmerken, in civiele procedures de bevoegdheid hebben de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht de aan de inbreuk toe te schrijven winst te betalen. Een partij mag deze winst ramen op het in lid 1 bedoelde schadebedrag.

3. Ten minste met betrekking tot inbreuken op auteursrechten of naburige rechten ter
bescherming van werken, fonogrammen en uitvoeringen, en in gevallen van namaak van handelsmerken,
voert elke partij ook een systeem in of handhaaft zij een systeem dat voorziet in een of
meer van de volgende zaken:
a) vooraf vastgestelde schadevergoeding; of
b) vermoedens1 voor de vaststelling van het bedrag aan schadevergoeding dat toereikend is om de houder van het recht te compenseren voor de door de inbreuk veroorzaakte schade; of
c) ten minste wat auteursrecht aangaat, aanvullende schadevergoeding.
De in lid 3, onder b), bedoelde vermoedens kunnen een vermoeden omvatten dat het bedrag van de schade gelijk is aan: i) het aantal of de hoeveelheid goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de betrokken intellectuele-eigendomsrechten van de houder van de rechten die feitelijk aan derden zijn toegewezen, vermenigvuldigd met het bedrag van de winst per eenheid van de goederen die door de houder van het recht zouden zijn verkocht als de inbreuk zich niet had voorgedaan; of ii) een redelijke royalty; of iii) een forfaitair bedrag op basis van gegevens zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming voor gebruikmaking van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht had gevraagd.
IANAL, maar m.i. zet dit de deur open voor miljoenen-claims van de BuMa aan individuele burgers.

[Reactie gewijzigd door psyBSD op 12 april 2012 16:04]

Uit het document waar in het artikel wordt verwezen:

[...]


[...]


IANAL, maar m.i. zet dit de deur open voor miljoenen-claims van de BuMa aan individuele burgers.
Gecombineerd met
Elke partij verleent haar rechterlijke autoriteiten ten aanzien van procedures waarin de tegenpartij niet is gehoord, de bevoegdheid om met betrekking tot verzoeken om voorlopige maatregelen snel te handelen en onverwijld een beslissing te geven.
Krijg je aldus een gewettigde situatie waar elke partij zonder te horen in een positie van zowel afhankelijkheid, beschuldiging als schuld geplaatst kan worden, waarbij de deur voor financiële druk open staat ongeacht de zaak, de rechten, plichten en kwestie van schuld of onschuld. Zelfs ongeacht relevantie van acties, maar ook inacties van de individuele burger.

Zowel in juridisch als gewoon menselijk opzicht is dat toch echt iets om over na te denken. Het is ook geen geval van excessief denken, zoals hierboven, de geschiedenis leert ons dat wij als mensen ons altijd slechts weinig in het midden handelen.
Positief om te horen dat er in de EU (anders dan in de VS) wel serieus naar de nadelen wordt gekeken. Als je deze verdragen eens doorbladerd vraag je jezelf af waarom er geen onderzoek naar (structurele?) omkoping in de politiek wordt gedaan. Dit omdat daar toch wel sterke aanwijzingen voor zijn (de overheid wordt misbruikt voor private belangen).
In dat licht is dit wel een leuk stukje leesvoer met wat historische context.
+1Anoniem: 30917
12 april 2012 16:16
Dit staat oa in de tekst:
Elke partij ziet erop toe dat in haar wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving
opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze overeenkomst vallende intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan. Deze procedures dienen zodanig te worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.
Ik ben geen jurist, maar om hier aan te kunnen voldoen zou er een constante deep packet inspection nodig zijn en afsluiting zonder tussenkomst van een rechter.

Dat is toch moelijk te rijmen met de eerdere uitspraken van de minister, dat er in de nederlandse wet helemaal niks zal veranderen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 30917 op 12 april 2012 16:16]

Dat is helemaal niet moeilijk te rijmen.

Je leest het gewoon verkeerd. De tekst zegt helemaal niet dat met verplicht iets moet toestaan of verbieden. ACTA zegt dat de wetgeving van Nederland procedures moet hebben die datataps in het algemeen en DPI in het bijzonder dekken en reguleren. Op die manier moet duidelijk zijn:
- wat mag wel?
- wat mag niet?
En die zaken zijn dan ook onder meer opgenomen in de telecommunicatiewet. De wetten die dat allemaal regelen bestaan al.

Ook de aansprakelijkheid van providers is al helemaal wettelijk geregeld. Met name
- een access provider is uit hoofde niet aansprakelijk voor de informatie die hij doorgeeft
- een content provider hoeft pas in te grijpen wanneer hij redelijkerwijs behoort te weten dat materiaal onrechtmatig is. (notice & takedown)

M.a.w. die dingen zijn al geregeld, en zullen in de praktijk niet tot een verandering van de wet leiden.
Er staat toch gewoon dat er gehandhaafd en snel opgetreden moet kunnen worden? Dat daar dan ook "procedures" voor moeten zijn, is bijzaak.Dan is daar toch veel meer spionage voor nodig op internetgebruik en afsluitingmaatregelen dan nu gebeurt, en waarschijnlijk dus nu nog niet toegestaan is volgens de nederlandse wet?
Wat jij een bijzaak noemt is nochtans in dit geval puur de essentie. ACTA schrijft alleen maar voor dat er procedures/wetten/rechtsmiddelen moeten zijn. Het omkadert de onderwerpen waarover er handhaving moet zijn, maar zegt absoluut nergens wat de regels zouden moeten zijn die gehandhaafd worden. Dat gebeurt allemaal op een ander niveau. Europa heeft die handhavingsrichtlijnen al: IPRED, e-Commerce-richtlijn, douanerichtlijn, telecomwetgeving, data-protection-richtlijn, auteurswet-richtlijn.

En ik weet dat veel tegenstanders het anders beweren, maar het punt van De Gucht/Martin/Verhaegen/Vandelanotte/Geist blijft toch echt hetzelfde: die wetten en richtlijnen volstaan.

En het kan inderdaad zijn dat de telecomwetgeving (op Europees niveau of nationaal niveau) in de toekomst nog verandert, maar dan is dat een losstaande beleidskeuze van Nederland of de EU, en niet omdat het moet van ACTA. Integendeel. Er is al jurispredentie die net het opgekeerde zegt: algemene controle is praktisch niet haalbaar en werkt vertragend PLUS algemene DPI is tégen de Europese wetgeving.
De minister is dan ook slecht geïnformeerd, of heel goed geïnformeerd. In het eerste geval is het erg ja, maar niet onoverkomelijk middels politieke wegen. Immers dat soort "gaten" kunnen mensen invallen, of in geduwd worden. Dat heet politiek.

In het tweede geval, is het veel erger. Denk er maar eens goed over na. Dat is wat in de oudere gevestigde normen van politiek de term "machtspolitiek" draagt. Afspraken en principes zijn enkel flexibele variabelen in onderhandeling in het nut van het behoud van macht.

In Nederland is dat eigenlijk al zo oud als de schoolstrijd, deze mentaliteit. Je ziet dat dan ook goed terug bij partijen die zelfs nog tegenwoordig de term gebruiken voor zichzelf. Bijvoorbeeld het CDA noemde zichzelf op het laatste congres nog steeds een machtspartij. Maxim bezigt nog steeds de term als heilige graal.

Ondanks dat de partij veel van haar draagvlak verloren heeft, en zo zie je dus hoe makkelijk de correlatie tussen macht / geven / krijgen scheef kan groeien waarna mensen dus onderhandelen zonder aanzien van relevantie voor burger, samenleving maar ook zakenleven en economie. Want laten we wel zijn, Nederland is toch altijd een land van handel en innovatie geweest.

Een verdrag wat enkel de positie en middel van bestaande zakelijke modellen garandeert neemt juist dat potentieel aan innovatie weg en kanaliseert handel ook weg naar de kern (lees: de grootste bestaande commerciele instellingen) van de bestaande zakelijke modellen.

Los van het probleem van structureel en bewust gebrek aan transparantie, los van de problematiek van de onderhandelingen en de aanwezigheid op invitatie van selecte representaties van lobbies en de weigering van andere instellingen, los van de hele problematiek van "wat kost het ons".

Het komt er heel simpel op neer dat de methodiek van onderhandeling een gruwelijke precedent zet voor ons als onderneming en burgers. Het sluit innovatie en zelfs maar aanpassing van zakelijke modellen uit. Niet alleen ten opzichte van niet aangesloten en zowel 3e als 4e wereld landen. Maar ook ten opzichte van interne initiatieven, die zijn immers met dit verdrag zonder juridisch oogmerk lukraak uitsluitbaar. Zelfs strafbaar.
We gaan nu zien of men het vedrag dan ook afwijst. Kijk maar naar maxiem verhagen, een groot deel van internettend Nederland wil het niet en hij wil het toch door drukken.

Vooral deze quote vind ik mooi:
"Wat voor voordelen halen we er dan uit?"
Als het niets toevoegd, doe het dan ook niet. :)
Als het niets toevoegd, doe het dan ook niet.
In dat licht mag de retentiewet van mij ook op de schop, aangezien niemand kan aantonen welk voordeel of welke misdrijven daarmee zijn voorkomen. Dat terwijl de privacy er wel gruwelijk onder lijdt. Ook hier verwijs ik graag naar een briljante comment van een tijdje terug.
Briljant? komt eerder over als een gefrustreerd iemand maar goed.

De voordelen zijn er zeker. Wanneer er minder misbruik gemaakt wordt van auteursrechtelijk materiaal zal er meer verkocht worden wat een boost geeft aan de economie, iets wat in deze tijden wel wenselijk is.
Wat een onzin, je kunt een euro maar een keer uitgeven. Bovendien is het nog steeds niet bewezen dat "misbruik" tot minder verkopen leidt (tegenover betere "exposure").
We gaan nu zien of men het vedrag dan ook afwijst. Kijk maar naar maxiem verhagen, een groot deel van internettend Nederland wil het niet en hij wil het toch door drukken.

Vooral deze quote vind ik mooi:

[...]


Als het niets toevoegd, doe het dan ook niet. :)
Wat voor voordelen halen we er dan uit?
Dat is ook niet de juiste vraag om te stellen eigenlijk. Begrijp me niet verkeerd, het is een belangrijke vraag, cruciaal zelfs. Maar als je wil weten waarom men toch wil doordrukken, dat moet je een andere vraag stellen.

Voor wie heeft het welke voordelen en waarom.

Denk er eens over na. Als je hoofdpijn wil :P ACTA is een voorstel met oorsprong in wat we lobbyisme noemen. Niets nieuws onder de zon.

[Reactie gewijzigd door Virtuozzo op 12 april 2012 17:06]

Er is nu ook nog geen sprake van afwijzen of niet. De huidige situatie is redelijk simpel en doorzichtig. Zoals het er nu naar uitziet, komt ACTA er niet. Zelfs als het EP ACTA stemt, moet het ook nog door andere landen geratificeerd worden, en het ziet er voorlopig niet naar uit dat dat het geval zal zijn.

David Martin is dus voor het EP bezig om onder andere op die vragen te antwoorden. Wat zijn de voordelen en waarom? Wat zijn de nadelen en waarom? En daarom was Martin op drie sporen aan het werken.
1) Net als de EC wilde hij ACTA doorsturen naar het Hof van Justitie. (die doorverwijzing in naam van het parlement is afgewezen)
2) Tegen de zomer een tussentijds rapport afleveren dat handelt over de vraag "ja" of "nee". (dat tussentijds rapport komt er niet, tegen eind april zal Martin zijn definitief oordeel geven)
3) In tussentijd contacten blijven onderhouden met andere belangengroepen, om voldoende in te zien of ACTA in staat is om de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen.

Vooral dat laatste loopt nog op verschillende niveaus verder. In tegenstelling tot wat het artikel hierboven foutief suggereert (Hij raadt Europarlementariërs aan om het verdrag af te wijzen), raadt hij het parlement nu nog niks aan, maar wordt het ACTA-debat ook op een politiek niveau gewogen.
- Belangrijke onderzoeksrapporten zijn heel binnenkort te verwachten
- S&D (Martin's partij) is een van de politieke partijen die nu al verklaard hebben om tegen te gaan stemmen.
- ...
Het rapport van David Martin wordt op 25 april gepresenteerd.
Ik zou er niet vanuit gaan dat het verdrag wordt afgewezen. Daarvoor zijn de gevestigde belangen te groot, en is er nog steeds veel te weinig inzicht in zowel doelstellingen als ruimte voor methodiek in uitvoering en geen inzicht in de staande afspraken in de onderhandelingen (want die zijn nog steeds geheim).

En laten we wel wezen, als ACTA wordt afgewezen, dan zal het niet lang duren voordat de volgende incarnatie zich aandient. Maar dan waarschijnlijk onder een noemer waar men wel meent middelen en mogelijkheden te verkrijgen anders dan waar de noemer mensen aan doet denken. Zie bijvoorbeeld de recente opvolger van vergelijkbare voorstellen in de VS waar men na dat de voorgaande voorstellen het niet haalden het nu probeert onder de noemer van inspectie en monitoring tegen kinderporno. Dat dit laatste gruwelijk is en moet worden bestreden mag duidelijk zijn voor iedereen zonder een zieke geest. Maar om te proberen die zaak te misbruiken in dienste van oneigenlijk machtsmisbruik met heel andere commerciele doeleinden .. tja. Een decennium geleden dachten we vaak nog dat zoiets alleen in de VS voorkwam met haar lobby industrie. En nu zien verdragsonderhandelingen, geheimhouding, oneigenlijke oogmerken & doelstellingen, ook hier in Europa.
Ik heb een keer hier op tweakers een link gezien naar een blog van iemand die een soort van undercover naar een bijeenkomst van piraterijbestrijders was geweest. Daar was iemand geweest die zei dat kinderporno een prachtige mogelijkheid was om strengere internetregels in te voeren.
Blijkbaar is dat idee aangeslagen onder de lobbyisten die daar vast en zeker aanwezig waren.
Ongeacht of dit verdrag goed of fout is vind ik de naam fout.
Anti Counterfeiting Trade Agreement.
Onder die naam zou ik niet verwachten dat downloaden een onderdeel is van dit verdrag.
Counterfeiting is namelijk goederen vervalsen en dan heb je niet de oorspronkelijke goederen. Na het downloaden van een digitaal bestand heb ik precies dezelfde bitjes als het origineel en is er gewoon geen verschil.
Het gaat dan ook niet alleen om downloaden, maar ook om bijvoorbeeld nagemaakte kleding of medicijnen.
0Anoniem: 408389
@Zoijar12 april 2012 19:25
Ja, en die horen niet in hetzelfde verdrag.
Waar zit het fundamentele verschil tussen een bestand namaken en een product namaken. In beide gevallen is de originele maker niets kwijt, maar is er een extra product waar zijn creatieve inbreng/research/... belangrijk voor was, maar dat hij niet kan verkopen. Een bestand namaken kost minder moeite, maar eens je de infrastructuur hebt, kost geneesmiddelen maken per stuk ook niet veel moeite meer.

Ik vind de benaming en de behandeling van (illegaal) digitaal kopiëren zoals fysiek kopiëren eigenlijk een stuk logischer dan de "kopiëren/downloaden is diefstal" die nu door veel belangenclubs nagestreefd wordt.

En dan kunnen we ook eens nadenken wat we met namaak voor privé gebruik doen. Uiteindelijk gaan we ook niet achter een studente aan die voor zichzelf een duur mode-artikel op haar naaimachine namaakt. Je gaat vermoedelijk een verschil moeten maken tussen digitaal en fysisch omwille van het gemak, maar het blijft volgens mij veel meer namaak dan diefstal.
FF los van de gehele ACTA discussie (echt geen zin om daar in te gaan) zou het nog steeds diefstal zijn en een vorm van counterfeiting als je een *perfect* kopie zou maken van een rolls royce horloge maar zelf niet rolls royce bent.
Ik dacht altijd dat diefstal betekende dat je iets pakt wat niet van jou is waardoor de andere partij hetgeen je gepakt hebt niet meer heeft.

Ik neem iemands fiets mee, dus de ander heeft de fiets niet meer en ik wel = diefstal
Ik ga knutselen met gevonden voorwerpen en maak jouw fiets perfect na = GEEN diefstal, immers, jij hebt jouw fiets nog.

Copying =/= theft: http://www.youtube.com/watch?v=IeTybKL1pM4
Diefstal van inkomsten? Jij neemt indirect de inkomsten van de rechthebbenden af...
Dat noemt men inkomstenderving en kan je civiel rechtelijk aanpakken. Simpelweg omdat het onrechtmatig is naar de artiest door niet zijn single voor 1 euro te downloaden, maar ergens gratis vandaan te halen. Hoe moet je het dan aanpakken? Via de onrechtmatige daad zoals te vinden valt voor Nederlands recht in art. 6:162 BW.

Strafrecht =/= civiel recht
Diefstal =/= inbreuk maken op iemands recht (auteursrecht bijv.)
Hmm, dus het gebruik van diensten als usenet enz. Is "veiliger", omdat je er dan voor betaald.
Dan zou het dus diefstal zijn en kunnen ze je niet civiel aanpakken.
Want ik dacht dat bij strafrecht gekeken wordt naar de waarde van het object, jierdoor zou het dus niet kunnen zijn dat je ineens €40.000,- moet betalen per nr.

Of zit het anders?
Dan moet er eerst aangetoont worden dat er daadwerkelijk inkomsten derving is. En dat is nog niet met zekerheid vast komen te staan.

Sterker nog. Er zijn zelfs resultaten van onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Doordat er meer naamsbekendheid is van bijv. bepaalde muziekanten, hebben ze meer "commercie" wat weer kan resulteren in verkoop aan mensen die het het wel waard vinden om te investeren in de muziek.
ok en wat als downloaden verboden wordt en iedereen CDs in de winkel gaat kopen. Moeten alle fabrikanten van spullen die mensen kochten van het geld dat ze op CDs bespaarden dan de muziekindustrie aanklagen voor inkomenstenderving? 8)7 Als je er al van uit gaat dat mensen alle muziek die ze downloaden anders ook op CD zouden kopen wat natuurlijk ook krankzinnig is 8)7
van mij een +2 - want dit is nu precies de rethoriek die de muziekindustrie al jaren predict.
Neen, totaal niet. Dit zou een probleem zijn moest het opgelegde verkoop zijn. Maar niemand dwingt je om die muziek te kopen hoor.

Bovendien gaat het hier wel degelijk om 'eigendom' en 'goederen'. Zij het om intellectuele, onroerende en - het meest belangrijke - ondeelbare goederen. Indien je een pakje chips steelt, is het duidelijk dat dit pakje chips niet meer verkocht kan worden aan iemand anders, hetgeen het zeer duidelijk voorbeeld is van diefstal en inkomstenderving.

Indien je een CD kopieert, neem je oneigenlijk bezit van die CD, hoewel die CD natuurlijk niet echt een fysieke eenheid is. Andere mensen kunnen die nog steeds kopen (en gebruiken) tegen betaling. Dat is dat ondeelbare. Maar toch, het mag niet omdat jij zonder vergoeding gebruik maakt van die muziek. Beste vergelijking, die véél meer steek houdt dan de zakje-chipsboutades hier, is zwartrijden. Het is niet omdat jij zwartrijdt op de trein, dat de spoorwegen failliet gaan, en dat niemand anders nog de trein kan nemen enzovoort. Die ene mens op die duizenden pendelaars maakt trouwens niet uit. Maar het blijft unfair dat jij je het gebruik toe-eigent van een goed zonder betaling. En dat is het gehele punt.

Wat betreft de nogal ridicule zakjes-chipsboutades: zolang er niemand een patent heeft op de productie van chips, mag jij zakjes chips klonen zoveel je wilt. Je mag toch evengoed aardappelen kweken, versnijden en bakken? Geen enkel probleem dus.

Maar om toch iets zinnigs te maken van de vergelijking: het wordt pas een probleem op het moment dat je je gekloonde chips gaat verkopen onder de naam Croky: die naam is beschermd. Of indien je Cola kloont, want daar rust een patent op. En in die zin valt muziek kopiëren onder counterfeiting: jij maakt ongeoorloofde kopieën van intellectueel goed waarvoor je in principe een vergoeding schuldig bent aan de auteur ervan. Net zoals je je zeepkisten niet als BMW mag verkopen, of je voddenhemden als Esprit. En dat is trouwens ook de reden waarom downloaden in veel landen niet bestraft wordt, en uploaden wel. Bon ja, downloaden mag ook niet, maar is enkel diefstal. Uploaden is de eigenlijke counterfeiting: het verkopen van producten waar een intellectueel eigendomsrecht op ligt.
Euh. Uploaden+ verkopen in één zin dat klopt vaak niet.

Van mij mogen Usenet servers (betaalde) keihard worden aangepakt. Deze verdienen aan een grote hoeveelheid materiaal wat niet van hun is.

Echter Torrents waarbij geupload wordt (zeker als dit ook nog legaal is) gebeurd dit totaal zonder winst. Waarbij het verkopen en verdienen hieraan zeker niet aan de orde is.

Daarnaast blijkt dat als er niet gedownload mag worden de afname van legale muziek online maar een klein beetje toeneemt (spotify etc) maar de dalende trend van verkopen gewoon door zet.
het verkopen van producten waar een intellectueel eigendomsrecht op ligt.

Maar het leeuwendeel verkoopt niets, geeft het schlechts door. Eigenlijk zouden zij beloont moeten worden voor het maken van reclame. Wat veel mensen niet te pruimen vinden verdwijnt al snel in de prullebak en wordt hoogst waarschijnlijk niet gezaaid.

Zoals illustere verenigingen van niets iets maken kunnen artiesten die samenspannen dat ook. Brein bijvoorbeeld of elke andere instantie die hun te weinig vergoeding van de copieerheffing uitkeerd zou via een kort geding op het matje geroepen kunnen worden.

Het zou wel heel toevallig zijn als weer dezelfde rechter er zit of niet?
Indien je een CD kopieert, neem je oneigenlijk bezit van die CD, hoewel die CD natuurlijk niet echt een fysieke eenheid is.
Bijna.. Als ik een CD kopieer dan lever ik zelf een fysieke beschrijfbare CD. Het enige wat gekopieerd wordt is enen en nullen.
Mooi voorbeeld dat zwartrijden.

Maar stel je dan nu eens voor dat bijna iedereen, zelfs de meest brave huisvaders allemaal zwartrijden.

Is er dan iets mis met die normaal gesproken o zo brave burgers die altijd de wet volgen of moet de treinexploitant zich gaan afvragen of hij misschien iets niet zo goed doet?
nee, je creëert een KANS dat de rechthebbende minder inkomsten heeft..

immers 1 download is niet gelijk aan 1 gemiste inkomst, alleen is de kans wel groter dat iemand die download niet koopt..

maar hoe groot die kans daadwerkelijk is weet niemand!
Als ik je niet download, ken ik je niet. Dus waarom zou ik van je kopen? Hoe kan ik van je kopen als ik je niet ken? Het grootste probleem van artiesten die niet bij de wereld top horen is onbekendheid!

Youtube = download
Radio = download
Het is reclame voor artiesten met reclame blokken er tussendoor.
Een gemiste download is een gemiste verkoop.
En het is niet mogelijk om het internet stil te zetten, ongeacht hoeveel wetten je er tegen aan gooit. Met zulke grote groepen specialisten en enthousiastelingen bij elkaar maken we onze eigen cultuur / muziek wel. Zorg niet dat je de schade in het systeem bent waar we omheen lopen.

Zeker onder tweakers verwacht ik dat er genoeg mensen zijn die dit snappen, mensen die in het hart van de Tardis hebben gekeken. Hehe ;)
Even los van die slechte wet...

Goeie artiesten worden wel gevonden, maar dan niet meteen rendabel voor hen. Of ze zoeken zelf het publiek op, dan bind je mensen meer aan je. Optredens in lokale tenten zie ik ook als moeite. Enig juist punt is dat er een hoop luie potentiële klanten zijn, die alleen maar achter die pc hangen, of op hun mobiel zitten te youtuben, of in ieder geval niet naar die lokale tentjes gaan. Je stimuleert onbekende maar goede artiesten pas echt door ze op te zoeken bij optredens, niet alleen maar naar youtube kijkend en downloadend. Dat laatste maakt het van dat -onaardig generaliserend gezegd- wegwerp spul.

Youtube is zo tijdelijk effectief. Er zullen maar weinig artiesten zijn die -net zoals vorige generatie (gemanagede) artiesten- mensen weten te boeien door de jaren heen. Die grootheidswaanzin van en rondom de huidige grootste artiesten (inclusief zwaar overdreven breed uitgemeten succes via youtube) is het probleem. Nu denkt elke artiest dat ie zo even beroemd wordt zonder manager, omdat een enkeling dat wel echt lukt. Nu wil ik managers niet de hemel inprijzen, maar dat moet je ook niet met downloads / youtube / itunes etc. doen. Het aanbod is er zeker niet minder op geworden, en daarmee vind ik ook de kwaliteit omlaaggegaan (in z'n geheel dan). Het zou beter voor de gemiddelde echte artiest zijn als er geen youtube was naar mijn mening. Dan doet het er weer toe om ECHT MOEITE te doen om succes te krijgen.
nee hoor de zogenaamde rechthebbende had het toch niet gekregen ik had het namelijk niet gekocht.

is dit hele gezeik nog 10 jaar aanhoud gaan we toch alleen lekker terug naar van de radio kopieeren digitale radio is straks gewoon hogere kwaliteit dan die 128kbps troep die ze op veel betaal sites aanbieden en van de radio kopieeren mag gewoon ik heb immers luistergeld betaald dus mag ik opnemen en luisteren wanneer ik wil mag dat niet dan moten alle video en dvd en hdd recorders en dvr boxen ook verboden worden.

dat gemis van inkomsten is onzin ik download het maar dat betekend niet vanzelf dat ik het anders gekocht had...

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 12 april 2012 16:57]

Zelfs als dat waar is. Dan is het nog steeds geen goed argument. Als ACTA i.p.v. IP (intellectueel eigendom) water zou monopoliseren. Dan zou een bedrijf met dat recht water voor 10 euro per liter kunnen verkopen. Legaal! Kun je het dan (morele) diefstal van inkomsten noemen als mensen water zouden kopiëren, dmv synthese bijvoorbeeld?

Hetzelfde geld voor sommige, dus niet alle, IP. Wist je bijvoorbeeld dat "happy birthday" ook IP is. En het swipen van je lockscreen ook. Wat als jij dat nou eerder had bedacht. Moeten we straks als ACTA een feit is onze ideeën en creatieve uitingen gaan registeren (incl. administratiekosten) om te voorkomen dat we niet aangevallen kunnen worden op iets triviaal?
Onzin. Dat gaat uit van een principe dat als ik een liedje niet pirate, ik hem zou kopen. Dat is natuurlijk het grootste kul argument dat je maar kan verzinnen.
Bedoel je daar mee dat als ik een Rolls Royce zie en die voor mijzelf na bouw van mijn eigen materialen, ik dan een counterfeiter ben? Moet ik niet de intentie hebben om, als ik iets namaak, dat dan te verkopen?

In mijn ogen, als ik iets zie en dat voor mezelf namaak, ik daar het volste recht op heb. Of dat nou een kroket is, een Picasso of een Ferrari maakt geen drol uit..

Er zit natuurlijk wel een verschil in de digitale wereld, daar kan je kopieën maken van andermans werk dat volledig identiek is aan het origineel.
0Anoniem: 36925
@Ramoncito12 april 2012 18:46
In de auteursrechtendiscussie is de auto analogie nogal slecht gekozen.
Zoek voor de grap eens op Rolls Royce replica of Rolls Royce kit car en zie wat er allemaal te koop of zelf te bouwen is. En zolang je bij verkoop meldt dat het om een replica of kit car gaat is dat allemaal legaal.
In principe geldt daar ook het tekeningen- of modellenrecht (meestal modelrecht genoemd), dus zonder toestemming van Rolls-Royce mag dat niet. Ik vermoed dat Rolls-Royce daar niet te veel op de rem gaat staan omdat mensen die dat kopen sowieso het origineel niet kopen, maar mocht iemand een Rolls-Royce namaken zonder hun toestemming, dan hebben ze het recht aan hun kant om daar wat tegen te doen.
Ik snap je rolls royce statement, maar een zo'n horloge kost wat 8000 euro? Een liedje kost ongeveer 1 euro. Eerder het perfect namaken van minder dan een zak chips dus, iets waar niemand heel moeilijk over zou doen.
dan heb ik meer dan 16.000 zakken chips op mijn computer staan.

Counterfeiting zorgt ervoor dat mensen valse producten ipv de echte producten kopen (of downloaden), en daarmee dus de orginele maker ondergraven. Ik vind de naam dus zo slecht nog niet, al moet ik elke keer een mijn voormalig orthdontist denken als ik het hoor :)
Dus jij koopt altijd alleen "echte" producten?
Maar is dit het origineel of misschien ook al wel al een kopie misschien.............??
Diefstal is goederen van iemand ontnemen waarbij deze dus niet meer kan beschikken over het goed. Dit kan zowel fysiek als virtueel zijn (zie diefstal van goederen in WOW, waarbij de originele gebruiker er niet meer over kan beschikken)

Downloaden van muziek/films is een overtreding van de auteursrechten, waarbij in NL het zelfs niet eens een overtreding is, daar we een thuiskopieregeling kennen. Pas als je de regels van de thuiskopie overtreedt, schend je de auteursrechten in de wet. Dit heeft in zijn geheel NIETS met diefstal te maken.

Kunnen we nu dan eens ophouden het te bestempelen als diefstal? Of zijn sommige mensen hier al zo geïndoctrineerd dat dat er niet meer in gaat? Hooguit kan je praten over mogelijke inkomstenderving. Ook dat heeft niets met diefstal te maken......
maar dan vergeet je dat een rolls royce horloge een fysiek product is wat niet zomaar kopieerbaar is. terwijl digitale producten zonder schade zoveel als nodig gekopieerd kunnen worden.
Als er geen berg aan patenten op die horloges zou zitten was het volledig legaal om er een exacte kopie van te maken op de merknaam na.

En als iemand dat kan voor een lagere prijs en / of betere bouwkwaliteit kan doen zie ik niet in waarom ik dan de veel duurdere Rolls zou willen kopen.

Het zelfde geld ook voor data.

De muziek zelf is niet te dupliceren, zelfs als dezelfde band het nog een keer speelt zullen er altijd kleine verschillen zijn. Dit is het unieke element aan muziek.

Maar de manier van distributie is verre van uniek en makkelijk door andere goedkoper en met betere kwaliteit reproduceerbaar. En dat is dus precies wat je nu ziet met muziek, films en software.

En dit gaat zich in de komende jaren alleen maar escaleren. Nu is het probleem alleen maar digitaal maar met de snelle vooruitgang van 3D printers gaan straks "normale" mensen de mogelijkheid hebben om zelf hardware inclusief chips e.d. te printen.

Ook dan kan je er u op zeggen dat er illegale blauwdrukken van hardware op het internet gaan verschijnen.

Het is nu aan de software en hardware industrie om hier een oplossing voor te vinden. In geval van software is het vooral de manier hoe zij de producten aan de man brengen die overdreven duur is en dit resulteert direct in het "illegaal" kopiëren van hun producten.

De hardware industrie houd zich nu nog buiten deze discussie maar ik kan me niet voorstellen dat zij de "problemen" die 3d printen met zich mee gaat nemen niet zien aankomen.

Alle software en hardware bedrijven zouden samen moeten komen om een nieuwe manier van product distributie te ontwerpen die beter past bij de tijd waar wij in leven.

Een aantal losse projecten hebben hier al een goed voorbeeld van gegeven, bedrijven zoals Spotify en last.fm laten zien dat je met een aangepast distributie model er wel degelijk voor kan zorgen dat mensen voor je producten betalen zelfs als er een gratis alternatief is.

De huidige manier van distributie is niet meer uniek en alleen weggelegd voor de bedrijven. Aan de ene kant snap ik waarom ze dit proberen tegen te gaan maar het is een gevecht die ze al lang hebben verloren.

Het is net evolutie.

Media bedrijven zijn een organisme en hun afzetmarkt is de omgeving. Als de omgeving veranderd zijn het de organisme die zich hier op aanpassen de gene die het overleven.

Kan / wil je je niet aanpassen? Sterf je uit.
Overheid: "Zeg burger, wilt u wetgeving die u gaat beschermen tegen valse producten op internet, zoals valse viagra, die uw gezondheid ernstig kan schaden?"

Burger: "Tja, nou, eh. Ja doe maar. Mijn gezondheid is een groot goed!"

Overheid: "dank u. Ik begrijp dat u Acta steunt".

==============================================================

Bij counterfeiting kopen consumenten valse producten. Hierbij kunnen ze ook zelf het slachtoffer worden doordat ze nepproducten kopen waarvoor ze (vrijwel) de volle prijs betalen of mogelijk zelfs schadelijke producten krijgen. Denk aan valse medicijnen.

Bij het downloaden van een 'vals' liedtje of filmpje via thepiratebay is er echter geen sprake van consumenten die genept worden.

Het is dus inderdaad kwalijk om consumenten wetgeving die ook over downloaden gaat aan te smeren, onder het mom van 'bescherming van de consument', terwijl die bescherming in het geval van downloaden niet relevant is.

Downloaden van informatie zou dan ook uit acta moeten verdwijnen.
Bij counterfeiting kopen consumenten valse producten. Hierbij kunnen ze ook zelf het slachtoffer worden doordat ze nepproducten kopen waarvoor ze (vrijwel) de volle prijs betalen of mogelijk zelfs schadelijke producten krijgen. Denk aan valse medicijnen.
Het grootste probleem met valse medicijnen wat ACTA betreft is dat de farmareuzen er geld aan verliezen, niet dat de burger mogelijk slechte medicijnen krijgt.

Waarom haal je er bij dat nagemaakte medicijnen slechter zouden zijn? Op deze manier probeer je ACTA te verdedigen door het goed te praten op basis van feiten waar het niet voor gemaakt is en waarvoor er andere wetten zijn.
0Anoniem: 201824
@indigo7912 april 2012 21:42
Soms zit er echt troep in die namaakspul, daarom! Maar vaak is het placebo effect en de oplichterij die erbij komt kijken het enige dat slecht te noemen is.
Downloaden van informatie zou dan ook uit acta moeten verdwijnen.
Wat maakt dan het verschil uit?

Prima, als dat uit ACTA zou verdwijnen. Maar zolang het in de wetgeving opgenomen is, moet je je er toch aan houden. Sowieso blijft het een gemeenschappelijke doelstelling van de EU en haar lidstaten om echte en legitieme Europese goederen te beschermen en te promoten. Ook zonder ACTA.

[Reactie gewijzigd door 10 feet high op 12 april 2012 23:25]

ACTA in den beginne is een unilateraal handelsverdrag dat de strijd tegen namaak moet verbeteren. En dan vooral te denken aan dingen als kleding of medicatie. Piraterij is er achteraf bijgevoegd. En eigenlijk is namaak een betere beschrijving dan diefstal in geval van piraterij. Je neemt bij de rechthebbende niets weg, je maakt het na. En goede namaak is niet te onderscheiden van het origineel.
positieve ontwikkelingen! (al begrijp ik de redenatie van David Martin niet geheel)
De redenatie van David Martin is: als dat wat ACTA beoogt te regelen al geregeld is in bestaande wetgeving (zoals de Europese Commissie beweert), wat voegt het dan toe? Als het al geregeld is hoef je het niet nog eens te regelen.

Waarschijnlijk probeert de Commissie toch iets geregeld te krijgen dat er nog niet is. Laten ze dat dan ook gewoon toegeven. Dan heeft David Martin dat argument niet meer.
Dat is niet de redenatie van David Martin. Dat (dat wat ACTA beoogt te regelen al geregeld is in bestaande wetgeving, wat voegt het dan toe) is op zich enkel een journalistieke interpretatie van de vaststelling die David Martin gedaan heeft, wat betreft de manier waarop ACTA leeft bij het publiek.
Concreet stelt David Martin vast:
- De angst ("On the restriction of fundamental rights, the criminalisation of individuals and the threats to the transit of generic medicines, question marks still hang over a number of important issues.") voor ACTA lijkt niet te wegen tegen de mogelijkheid dat ACTA zijn beoogde doel kan bereiken.

De Commissie en het Parlement werken hier op twee onafhankelijke sporen. De Commissie heeft al getekend, en heeft ACTA doorgestuurd naar het Hof van Justitie. De parlementaire commissie waarvan Martin rapporteur is, zal eind mei stemmen. Het parlement zal in juni stemmen. De Europese Commissie heeft hierop geen invloed, en verschilt ook fundamenteel van mening met het parlement en de parlementaire commissie.
Nog even over het eerste deel van je reactie.
De angst ("On the restriction of fundamental rights, the criminalisation of individuals and the threats to the transit of generic medicines, question marks still hang over a number of important issues.") voor ACTA lijkt niet te wegen tegen de mogelijkheid dat ACTA zijn beoogde doel kan bereiken.
Toch begrijp ik deze uitleg niet helemaal. Ik lees namelijk nergens in dit artikel iets over de mogelijkheid dat ACTA zijn beoogde doel kan bereiken, en dat Martin hier een mening over heeft. Wel zegt hij dat er nog onvoldoende draagvlak is na alles wat er is gebeurd. Ik interpreteer het zo dat Martin gewoon tegenstander is van ACTA, en daar goede redenen voor heeft. En dat het niet alleen een gebrek aan vertrouwen is, maar dat mensen het gewoon niet willen, dus ook niet achter de doelstellingen van ACTA staan...
Op zich klopt het ook wat je zegt. Martin is in principe (in eigen naam) een tegenstander van ACTA. Zijn argumenten ertegen zijn in se dezelfde als die van Michael Geist en het partijstandpunt van de S&D. In die link staan de bezwaren duidelijk omschreven, en ik kan dat echt niet in twee zinnen samenvatten. En om die redenen zal S&D (de partij waartoe Martin behoort) tegen ACTA stemmen.

Als rapporteur is het een beetje een ander verhaal. Als rapporteur zegt Martin:
"Parliament’s eventual consent or rejection must be based on the aims and consequences of the final text. However the interpretation and implementation of ACTA is yet unknown and for my part as Rapporteur I am seeking to bring clarity. [...] I will now prepare to draw up my recommendation to the committee on the final ACTA text, which I will present on 24th/25th April."

Mijn punt is eigenlijk tweeledig.
-- Op de bewering (uit dit artikel) "Hij raadt Europarlementariërs aan om het verdrag af te wijzen." Dat klopt niet. Als rapporteur zal hij pas op 25 april iets gaan aanraden. Vandaag ging het enkel om het partijstandpunt dat S&D zal volgen.
-- Terminer zegt "dat wat ACTA beoogt te regelen is al geregeld is, dus dan hoef je het niet nog eens te regelen." Dat is niet wat Martin beweert. Volgens Martin moeten die dingen wel geregeld worden, maar omdat het parlement niet meer de mogelijkheid heeft om aanpassingen te doen, schiet ACTA tekort.
Dat is toch een heel verschil met de tendens van het artikel.

De kans bestaat trouwens nog steeds dat Martin in zijn aanbeveling niet voor een "neen" gaat (ook al is dat veel waarschijnlijker) maar dat er een mogelijkheid gevonden wordt om ACTA alsnog aan de huidige bezwaren aan te passen alvorens het geratificeerd wordt. (Omdat dat de enige mogelijkheid is om bepaalde landen nog over de streep te krijgen).

[Reactie gewijzigd door 10 feet high op 12 april 2012 20:07]

Daarom denk ik dat het parlement (dat ons democratisch vertegenwoordigd) maar een paar commissieleden (NIET democratisch, in dienst van het parlement) de laan uit moet sturen. Deze commissie begint meer en meer op een aristocratie te lijken met egoïstische machtswellustelingen. Houd controle over de commissie of de commissie assimileert het parlement. "You will be assimilated! Resistance is futile" }>
Dat is nou precies wat ik bedoel.

De basis van elke nieuwe wetgeving (en in dit geval het ACTA-verdrag) is om iets te regelen wat momenteel nog onvoldoende geregeld is.

Je kan toch niet enkele jaren bezig zijn met onderhandelen en ineens bedenken: "sapper-de-flap, dit gaat niks toevoegen"
Tja, welkom in de wereld van politieke economie, de logische volgende evolutie van de reguliere lobby mechanismen zoals we die in de geschiedenis kennen.

Als je doelstelling is het zo breed mogelijk beschermen van belangen behorend bij de uitvoering van specifiek geprefereerde modellen van zakelijk ondernemen dan zorg je ervoor dat je een zo breed mogelijk potentieel hebt ter bescherming van die modellen.

ACTA is in feite in schoolvoorbeeld hiervan, het zou prima (en over een paar jaar zal dit ook wel zo zijn) in cursusmateriaal van verschillende opleidingen kunnen passen.

Om het simpel uit te drukken: de methodiek is niet oud. Vergelijk het met een zwaardgevecht waar de aandacht wordt gevestigd op het zwaard, maar waar het niet duidelijk is dat het zwaard zich in elke hand kan bevinden en zo de aandacht afleiden van de dolk die meer geëigend is om met precisie te werken terwijl zowel tegenstander als publiek afgeleid is.
Inmiddels zijn de onderhandelingen afgelopen en is de definitieve tekst al enige tijd openbaar.
Naar wat ik begrepen heb is de text wel openbaar, maar de definities bewust vaag.
De uiteindelijke definieringsdocumenten zijn bewust buiten het verdrag gehouden en nog steeds niet openbaar.
Dit geeft de bekende voorstanders van het verdrag alsnog de mogelijkheid om, zonder verantwoording af te leggen aan het volk, strengere regels op te leggen en deze naar eigen goeddunken en op ieder moment te wijzigen.

[Reactie gewijzigd door Durandal op 12 april 2012 15:56]

+1Anoniem: 14842
@Durandal12 april 2012 16:14
De uiteindelijke definieringsdocumenten zijn bewust buiten het verdrag gehouden en nog steeds niet openbaar.
De definieringsdocumenten als zodanig bestaan niet. Die zijn namelijk nooit gemaakt. Als je de daadwerkelijke definities wilt weten dan moet je daarvoor gebruikmaken van de teksten/notulen van de originele onderhandelingen. En deze zijn nog steeds geheim.

Sterker nog: mocht ACTA wél worden goedgekeurd dan worden we onderworpen aan wetten waarvan de daadwerkelijke gedachte misschien alleen bij de lobbyisten bekend is. Kun je het je voorstellen, voldoen aan een wet waarvan je de inhoud niet kent?

In de EU, en helemaal Nederland, is het schering en inslag om de burger van alles en nog wat op te dringen. Allemaal voor ons eigen welzijn, veiligheid en voorspoed. Intussen hebben de grote corporaties en de overheden het volk zo in een wurggreep dat Fidel zich afvraagt of hij een amateur is...
Elke partij bij de overeenkomst bepaalt dat haar rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid
hebben, wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen zonder de tegenpartij te hebben gehoord, met name wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal worden vernietigd.
Elke partij verleent haar rechterlijke autoriteiten ten aanzien van procedures waarin de tegenpartij niet is gehoord, de bevoegdheid om met betrekking tot verzoeken om voorlopige maatregelen snel te handelen en onverwijld een beslissing te geven.
Hebben we het hier over het namaken van een paar producten / downloaden van wat cd-tjes of over verminking / doodslag?

Ik lees hier (correct me if I am wrong) dat men zonder 'wederhoor' de politie mag bevelen pc's en andere middelen in beslag te nemen als dit 'onherstelbare schade' zou toebrengen.

Sinds wanneer is: 'ik maak niet de winst die ik graag zou willen maken en ik denk dat het zijn schuld is' onherstelbare schade?
Voorlopige maatregel is vooral bedoeld om snel actie te kunnen nemen. Waar die maatregel dan precies uit bestaat, en wanneer die precies kan worden toegepast wel/niet is mij ook niet duidelijk. Er achteraan staat nog een tekst waarin wordt geregeld dat de tegenpartij een schadevergoeding krijgt als het niet terecht mocht zijn. Dat zal dan om een fooi van €25,- zijn voor het terugzetten van DNS. Of een ander lullig bedrag. Dus ook over de hoogte van die schadevergoeding wordt niet gesproken. Maar dat is natuurlijk niet in het belang van de voorstanders van dit verdrag.
schadevergoeding moet in verhouding staan tot de geleden schade. Als jij een bedrijf hebt en dat kan geen inkomsten meer verwerven door een onterechte actie, dan mag je die schade verhalen op de tegenpartij. Men kan spreken over hoogtes van een boete, maar nooit over een hoogte van een schadevergoeding omdat de impact niet is in te schatten.
Eerste opmerking begrijp ik niet zo goed. ACTA is een handelsverdrag, en gaat helemaal niet over verminking of doodslag.

Tweede: zoiets, en dat is eigenlijk ook gewoon de huidige gang van zaken. Zo'n inbeslagname of confiscatie gebeurt trouwens alleen maar op bevel van de rechter. (men = rechter) M.a.w. het is altijd de rechter of onderzoeksrechter die zo'n afweging maakt, niet de politie of rechthebbende.

En wat betreft je laatste paragraaf is het duidelijk. Hetgeen jij tussen haakjes hebt staan kwalificeert niet als onherstelbare schade.

Op zich is zo'n wet inderdaad nodig, anders kan er nooit tegen smokkel opgetreden worden. Wanneer bijvoorbeeld de douane een partij namaakmedicijnen aantreft is het belangrijk dat die in beslag kan genomen worden, ook als men nog geen daders heeft gevonden. Bij een wettelijk verplicht wederhoor zouden die medicijnen al op de markt zijn voor men zelfs maar een idee heeft wie schuld treft.
Dat is een interessante wending, die verschuiving van positie van de voorzitter. Nu ben ik benieuwd of dit weerslag heeft op de positie in te nemen door de andere fracties of dat deze verschuiving slechts onderdeel is van een politiek spel in het licht van de mogelijkheid tot amendementen.
+1Anoniem: 287881
12 april 2012 15:53
Ik vind dit persoonlijk zeer positief. Het is een gevaarlijk verdrag wat precedenten creëert om persoonlijk gebruik verder in te dammen. Wat mij zelf beangstigt is dat zo weinig mensen er maar vanaf weten en het ook niet willen weten. Terwijl dit over het algemeen wel de mensen zijn die veel muziek en foto's delen op het internet. Bewustzijn creëren hiervoor is ontzettend belangrijk. Het is te belachelijk voor woorden dat de creativiteit die wij mensen hebben van bovenaf bestuurt wordt door productiemaatschappijen die een achterhaalt verdien model gebruiken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True