Hackers voeren openlijk oorlog tegen Scientology Church

Een groep hackers die werkt onder de naam 'Anonymous' hebben openlijk de oorlog verklaard aan de omstreden Scientology Church. Verschillende websites van de organisatie zijn met ddos-aanvallen onbereikbaar geworden.

ScientologyDe hackers zeggen in een onlangs gepubliceerde 'oorlogsverklaring' genoeg te hebben van de agressieve methodes van Scientology-leden om kritiek aan hun adres in de kiem te smoren. De commotie ontstond nadat de beweging probeerde om een wervingsfilmpje van acteur en vooraanstaand Scientology-lid Tom Cruise van diverse websites te laten verwijderen. In een videoboodschap zegt de groep: "We zullen u systematisch verbannen van het internet en alles doen om Scientology in zijn huidige vorm te ontmantelen."

Sindsdien zijn verschillende websites van de 'geestelijke beweging' met ddos-aanvallen onbereikbaar geworden. Ook telefoon- en faxlijnen van de organisatie worden aangevallen. De Nederlandse site van de Scientology Church is op moment van schrijven niet opvraagbaar, maar de hoofdsite is wel te bereiken. Dit zou te danken zijn aan speciale beveiligingssoftware van de firma Prolexic. Inmiddels wordt ook dit bedrijf bestookt door de Anonymous-leden. Verder proberen de hackers met zogenaamde Google-bommen kritische websites in de zoekresultaten naar boven te tillen.

De Anonymous-leden hebben ook diverse vertrouwelijke documenten van de Scientology Church op een aantal populaire p2p-websites geplaatst. Verder maakt de groep ook plannen om in het openbaar te gaan demonstreren; verschillende leden hebben acties gepland bij gebouwen van de 'kerk' in de Verenigde Staten, terwijl ook een oproep voor acties in Nederland de ronde doet. Onder de deelnemers zouden zich een aantal ex-Scientology-leden bevinden.

Opvallend is dat de hackers in alle openheid opereren; via een irc-kanaal en een website worden de ddos-aanvallen gecoördineerd en geëvalueerd. Ook de benodigde software om aanvallen uit te voeren is vrijelijk te downloaden. Volgens Wired houdt het hackerscollectief zich normaliter bezig met het stelen van wachtwoorden en het aanvallen van andere websites.

De Scientology-kerk, in 1954 in de Verenigde Staten opgericht door sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard, wordt door velen gezien als een agressieve sekte die geen tegenspraak of kritiek duldt. Als een individu zich tegen de kerk keert, dan wordt hij door een groep advocaten in dienst van de Scientology-kerk onder juridische druk gezet. Ook gaan er geruchten dat de beweging afvalligen heeft laten vermoorden, maar dit is nooit bewezen. In België wordt de Scientology-kerk vervolgd door Justitie omdat het een criminele organisatie zou zijn. De top van de organisatie zou zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, oplichting en onwettige uitoefening van de geneeskunde. In Duitsland gaan stemmen op om de organisatie te verbieden.

Scientology-spot in South Park

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

25-01-2008 • 20:38

237 Linkedin

Reacties (237)

237
174
47
14
2
0
Wijzig sortering
Ai wat ik hier lees vind ik toch wel een beetje eng.

Deze pagina gaat over IRL raids, waarbij IRL staat voor In Real Life.
Dit klinkt niet zo veelbelovend:
* Bring along a flash drive with Keylogger in it. Possible ideas for keylogging: USB Hacksaw and USB Switchblade.
* You must do whatever is possible to get behind the front desk. Get someone to make a distraction.
* Sneak to the computer tower under the desk, load the keylogger, and let it sit.
* Walk out.
* Return several days later.
* Using the same distraction technique, get the flash drive and the contents of the keylogger. Make sure you wipe the logger from the computer. They usually have little to no virus protection.
* More than likely, you'll have the username and password for at least one of the employees, and a link that will take you to the database of Scientologists within the area.
Als er een demonstratie in de buurt komt, probeer ik toch wel te komen _/-\o_

Scientology moet verandert worden van sekte naar geloof.
dit is gewoon mijn mening hoor, maar ik snap niet waarom mensen sceintology als geloof hanteren. Het is gebaseerd op een boek van een sceince fiction schrijver. Ik bedoel mensen mogen geloven wat ze willen, maar als iemand een geloof opricht rondom The Lord of the rings worden ze raar aangekeken.

Wat maakt dit nou tot een geloof? Waarom moet je een aardig kapitaal hebben om lid te worden? En waarom moet je die rare tests doen om toegelaten te worden?

Geloof voer je uit, daar leef je naar en het vormt een leidraad voor je leven... betalen voor geloof en vergiffenis/zuivering zijn middeleeuwse praktijken.

[Reactie gewijzigd door Laurens-R op 25 januari 2008 22:33]

dit is gewoon mijn mening hoor, maar ik snap niet waarom mensen sceintology als geloof hanteren. Het is gebaseerd op een boek van een sceince fiction schrijver.
Maakt dat uit dan? Zolang een geloof verlichting en dergelijke belooft geloven mensen in alles en nog wat, zie ook The Church of the Flying Spaghetti Monster
Nee de bijbel en koran zijn geen science fiction.

In de bijbel is er maar 1 hoofdstuk wat echt over de toekomst gaat. Hier en daar worden er wat opmerkingen richting de toekomst gemaakt, maar niet veel.

Praktisch gezien is de bijbel voornamelijk een geschiedenis boek. Welke grote gebeurtenissen er zijn geweest welke koningen er geregeerd hebben. Dit wordt samengevoegd met leefregels hoe men nu moet leven.

De koran is ook een geschiedenis boek, deze belicht een andere kant, maar er staat ook hier heel veel informatie in over hoe het vroeger ging.
"In de bijbel is er maar 1 hoofdstuk wat echt over de toekomst gaat. Hier en daar worden er wat opmerkingen richting de toekomst gemaakt, maar niet veel."

Correctie, Openbaringen wordt door geleerden gezien als een uiting van kritiek tegen Rome. Die kritiek kon niet zomaar worden geuit en moest dus nogal cryptisch worden opgeschreven.
De vroege christenen werden door het romeinse rijk gezien als vijand en werden structureel uitgemoord.
Verder komt alles in Openbaringen overeen met de politieke situatie toendertijd.

Openbaringen is dus ook geschiedenis! :)
Sommige geleerden denken dat Jezus Christus eigenlijk Julius Ceasar was.
En andere denken weer dat Paulus een spion van Rome was die de vroeg-christenen
van binnenuit onschadelijk probeerde te maken.

Je hebt een vroeg-christelijke schrijver...kan em ff niet vinden maar I shit you not ,
die meer uitging van een profetische waarde van het boek openbaringen ipv verhulde maatschappij-kritiek.

Heb je openbaringen wel eens gelezen ? If so dan moet je echt stukken schrappen of herinterpreteren die zeker niet overeenkomen met de politieke situatie van die tijd.
"Nee de bijbel en koran zijn geen science fiction."

De bijbel en Jezus zijn wonderen:
 • Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)
 • Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)
 • Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)
 • Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)
 • Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)
 • Voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)
 • Deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43)
Zou toch maar wat water bij de wijn doen wat betrefd de science fiction ;)

[Reactie gewijzigd door osorkon! op 26 januari 2008 11:37]

Anoniem: 147744
@osorkon!27 januari 2008 15:05
Die wonderen zijn niets anderes dan allegoriën. Die leggen uit (in een lyrische geschiedenisoverdraging - in een tijd wanneer mensen meestal niet konden lezen) hoe je moet leven aan de hand van voorbeelden die breed-dekkend zijn.

Water in wijn gaat niet over water en wijn, maar over genieten van simpele dingen en leven als een koning. Broden en vissen over delen. Als iedereen deelt krijgt iedereen meer dan hij (/zij) geeft.

Zieken genezen door te luisteren naar hun pijn, zodat ze terug een straal hoop krijgen.

Over water lopen - het onmogelijke toch doen door door te zetten.

Doden doen herrijzen door ze te herdenken.

Als je zo'n verhalen letterlijk neemt dan zijn ze zelden waar. Door erover na te denken leer je wat.

In de bijbel staat nergens dat Jezus zei dat hij de zoon van God is. Hij zei dat we allemaal kinderen van dezelfde god zijn.

De bijbel, thrh, qur'an en vae'des zijn boeken met wijsheden in verhaalvorm.
Scientology is 'zever in pakskes'. Royco minute soup met een prijskaartje zonder wijsheden.

Net zoals veel gedichten moet je de bedoeling zoeken in deze boeken, het zijn geen recepten om de hemel/nirvana/72-maagdenland binnen te komen.

Scientology beweert echter direct resultaat te geven. Je gaat in rang omhoog door te betalen. En elke nieuwe rang krijg je een (duurder) nieuw smaakje van je Royco minute soup.

Zever in pakskes - het summum der Noord Amerikaanse cultuur.
Je hebt gelijk, geen science fiction. De bijbel en de koran en alle andere geschriften zijn fiction. Verhalen geschreven door mensen, misschien dat er een kern van waardheid in berust maar alle wonderen die er in beschreven worden zijn pure fictie.

En de bijbel geeft helemaal geen regels hoe we NU moeten leven. Als we volgens de 10 geboden zouden leven dan zouden er heel veel mensen nu dood zijn.
Voor het breken van een van de 10 geboden staat namelijk de dood straf.
De bijbel/koran/etc vertellen ons alleen hoe de mensen vroeger dachten.
"Nee de bijbel en koran zijn geen science fiction."

Klopt. Het zijn fantasy-verhalen.
Als niet-gelovige moet ik je hier toch even corrigeren. Om te beginnen zijn het oude- en het nieuwe testament van een ander kaliber. Het oude testament bestaat, kort door de bocht, uit oude volksverhalen die ook mondeling overgeleverd zijn en zoals in zulke gevallen gebruikelijk (probeer maar eens een verhaal in een kring door te vertellen) in de loop van de jaren veranderd/aangedikt zijn. Maar dus wel met een basis in de geschiedenis. Het nieuwe testament gaat over Jezus, van wie je veel kan zeggen maar er is wel iemand geweest die daar model voor zal hebben gestaan. Of het de zoon van god was, of zelfs maar een profeet, staat wat mij betreft nogal open voor discussie, maar het is als verhalenbundel ook geen volledige fictie dus. Dit idee wordt ook bevestigd door het op bepaalde punten netjes op elkaar aansluiten van de grootste concurrerende wereldgodsdiensten (alleen worden bepaalde boeken door de ene religie anders erkend/opgevat dan door de andere).

Dan nu het verschil met de boeken van Hubbard: die zijn wel geheel fictief.
Zou je mij het verschil willen uitleggen tussen sekte en geloof?
Ik heb op dit moment de overtuiging dat een visie een geloof wordt wanneer er genoeg mensen zijn die je visie delen en bereid zijn om die visie aan anderen op te dringen.

Leer me!
Naar mijn idee is een geloof iets waar je inderdaad in gelooft en daar mee leeft. Een sekte komt op hetzelfde neer alleen zitten er nog enkele haken en ogen aan. In de zin van dat de sekte oplegt wat jij wel en niet mag doen en met wie jij wel en niet om mag gaan. Daarbij is niet normaal gesproken zo, dat bij geloven je er mee kan stoppen en dit is bij 'n sekte vaak wel anders.

Daarbij weet ik toevallig ook via een vriend van me die wel eens wilde kijken hoe dat scientology nou precies werkt. Die is langs de kerk geweest en heeft zich "aangemeld". Waarna hij werd afgewezen om lid te worden op basis van zijn loonstrookje (ja hij moest ook opgeven wat hij verdiende) wat volgens scientology te laag was om uberhaubt lid te mogen worden. Is dit normaal bij 'n geloof?!
In de theologie onderscheid je twee soorten religie: een geseculariseerde religie en een culturele religie.

Een culturele religie is een beetje zoals een natuurgodsdienst: alles is religie. Alles wordt bepaald en voorgeschreven door religie, en alles is ondergeschikt aan religie. Je kan niet meer 'kiezen' voor een culturele religie dan je kan kiezen om te leven. Een hedendaagse 'sekte' valt hier ook onder.

Een geseculariseerde religie is een religie op het niveau van al de rest van de maatschappelijke dingen: politiek, kunst, ... Die religie is een keuze, omdat je hem evengoed kan laten.

Scientology is een culturele religie; en ze is even erg als de motie naar het christendom in Amerika. Zoals in Amerika het religieus-zijn weer wil betrekken in een heel aantal dagdagelijkse dingen (oorlog 'May god be with us' en creationisme), wil scientology dat ook. Het probleem met scientology is dat het motief winstbejag is. En dat ze mensen die uit de religie stappen het leven zuur maken.


Overigens is onze dagelijkse maatschappij gebaseerd op tolerantie: anderen mogen een eigen mening hebben, en de staat verzekert hen zelfs van die mening. Maar niet elke mening mag geuit worden; meningen die anderen in hun vrijheid beperken bijvoorbeeld. Extreem-rechts is zo'n intolerante mening, een mening waar de democratie de plicht heeft om te bevechten. En scientology is ook zoiets.
Als er niet wordt opgetreden in Amerika, omdat scientology nu eenmaal een heleboel machtige volgelingen heeft, dan vind ik het zeer zeker goed dat mensen het recht in eigen handen nemen! Als de staat het recht op vrije mening niet meer kan of wil garanderen, dan moeten de burgers het zelf opknappen!

(Bronnen: A. Vergote - Moderniteit en Christendom en J. De Tavernier - Religie)

[Reactie gewijzigd door Parasietje op 26 januari 2008 00:33]

Volgens mij heeft de christlijke kerk ook tijden lang bepaalt wat jij wel en niet mag doen, en zijn er nog bepaalde biculturele hier die denken dat de Islam op dezelfde manier dient te functioneren. Tevens is het bij de Christelijke kerk tijden lang mogelijk geweest om je schuld af te kopen, maw was jou loonstrookje niet hoog genoeg dan diende je langer in het vage vuur te branden dan een ander.
Wat ik dan ook wil aanzeggen dat geloven onderling echt niet zoveel verschillen en als je iets meer verdiept in wat voor enge sektes zich in Amerika maar ook hier op de Veluwe uithangen die zich Christelijke noemen wordt je ook niet vrolijk van. Het verschil is eerder hoe het zich dan ook uit, en Scientholegy weet op een of andere manier toch invloed rijke mensen en bekende mensen voor zich te winnen en indien die zich uitlaten zal dat meer effect hebben dan jan-modaal. Denk maar een tijdje terug aan de Rotterdamse Imaan die verteld dat alle homo's van de toren moeten worden gegooid, die trok heel wat meer nieuws dan een ander, en dit gaat niet zo goed op voor Cruise.
Klopt maar zoals je al zelf zegt: Het is de Christelijke Kerk die daar verantwoordelijk voor was. En dat is een organisatie net zoals deze Scientology Church. Scientology is net zoals het Christendom een geloof.
Er is een verschil tussen een Christen (Zoals een volgeling van Christus - toen was er nog geen kerk) en een Katholiek, Reformed Christian, Reborn Christion, Protestant (hoewel die Jezus niet zien al zoon van God, dacht ik?)

Ik ben Christen omdat ik in naastenliefde geloof. Echter, ik geloof niet in georganiseerd geloof. Ik ben geen Katholiek meer.

Een levensovertuiging (wat meer past bij Scientologie) heeft geen recht op subsidie omdat er geen centraal orgaan is dat maatschappelijk werk verricht. (Of bedoel je dat die stress test met complementary 27$ Scientology boek maatschappelijk werk is en geen ledenronseling?)

Ik ben Buddhist, daar zijn ook een drietal stromingen en een verwesterde visie - zonder mensen die bepalen HOE je je levensovertuiging moet belijden. Ik heb nog nooit iemand gehoord die mij probeerde te overtuigen om Buddhist te worden, noch hier in Europa een andere Buddhist (bij mijn weten!) tegen gekomen. Ik zoek zelf en leer zelf.

Scientologie is noch een levensovertuiging - want brainwashing (waar je overigens zwaar voor moet betalen) is geen overtuiging vanuit jezelf. Dit is een wil van een ander die je opgelegd wordt door tegenstrijdig gedachtengoed met hun 'kerk' te verdrukken.

Zelf de Katholieken - die onze boeren leerde roteren, scholen en ziekenhuizen voor het volk voorzag heeft teveel besmeurde pagina's op haar rekest heeft - dringt haar geloof niet op anders dan door te praten en je ZELF te laten kiezen (vormsel).

Hubbard schreef ooit (in zijn gelekte dagboek) dat hij een kerk ging oprichten, want daar valt geld mee te verdienen. En dat deed hij.

Scientologie is geen kerk, maar een schurkenmaatschappij met een leger advocaten en zombies die geen respect uitdragen, maar parasiteren op de zwakkeren.

Als je een winstgevende organisatie opzet moet je belastingen betalen. Het een kerk noemen om fiscale voordelen is walgelijk.

Ik geloof ook in the Flying Spaghetti Monster - omdat ik geloof in evolutie (itt Creationisten) Da's ook een geloof van De Grootste Zever, maar die vragen geen geld :)

Scientology is een kanker. Kankers bestraal je met dodelijke middelen.
Dat ze die sites maar platgooien - er staat al genoeg zever op het internet. Laat staan dat ze er nog levens mee verpesten.
Anoniem: 50893
26 januari 2008 01:39
Alle vooruitgang, alle techniek, een mooie wereld en nog kan men niet om elkaar geven en elkaar respecteren :) Maarjah, dat gaat al eeuwen zo en dat wel altijd zo blijven, de mens is nu eenmaal wat het is, een beest en eentje van de ergste orde.

In de natuur dood een dier uit instinct en voor het voedsel. Voeden om te overleven en instinct om je groep/territorium te verdedigen. dus zoveel veschilt de mens niet van het dierenrijk ;) Maar omdat we zogenaamd onszelf zo intelligent vinden denken de meesten dat we verschillen. Wacht maar tot het zoete water straks schaars word, dan komt het echte beest in de mens boven.

De wereld is een lachertje maar ik respecteer wel mijn medemens, mede daarom kan ik blijven lachen want het is "komisch" wat men elkaar aandoet, een andere omschrijving kan ik er niet voor geven. In Irak vechten om de olie maar als er handjes in een zuid afrikaans land afgechopt word om niks dan is niemand bereid om er heen te gaan, slechts een van de vele voorbeelden. Srebrenica, ach, geen lucht support geven, laat die Nederlandse soldaten het maar uitzoeken, met hun 175 rounds per persoon.

Triest, maarjah, zo zijn de feiten nu eenmaal, we blijven maar sollen met elkaar en dat zal misschien wel nooit veranderen, de een wil nu eenmaal meer hebben dan de ander ;)
Hoho, wij hebben het geluk in Nederland te leven maar helaas zijn er miljarden mensen voor wie het leven niet zo mooi is, elke dag een terugkerende hel.
Vooruitgang techniek; je kan je afvragen of we daar echt zoveel gelukkiger van worden. Ik bedoel, ik doe mijn werk met veel plezier (zit de hele dag aan de pc) maar ik vraag me onwillekeurig toch af hoe het zijn om 10.000 jaar geleden te leven. Ik weet niet of het klopt maar de mens was toen maar 2 - 4 uur per dag kwijt aan voedsel en huiselijke voorziening. Hoeveel tijd ben je nu kwijt daaraan? Werken, reizen, boodschappen, huishouden. Is het allemaal beter? Geen idee maar dwingen onszelf om het beter te vinden en we hebben steeds een nieuwe rush nodig om het te blijven waarderen: van zwart/wit naar kleuren TV naar HD TV enz.
Wij mensen maken onszelf gewoon helemaal gek. 8)7
Je merkt dat mensen ook zoekende is naar houvast. De traditionele religie was, hoe je het went of keert, toch een handige leidraad van hoe te leven. Er was altijd een antwoord voor een situatie hoe bizar die ook was (het is gods wil). Die houvast is er niet meer dus gaan sommige mensen opzoek naar een vervanger. OA CoF speelt daar handig op in. Houcast bieden kan geen kwaad maar het geeft zo'n macht dat deze wel misbruikt "moet" worden (the revolution kills his own children).
het is "komisch" wat men elkaar aandoet
Blij dat jij de humor in kan zien van de honderden, zo niet duizenden doden die er dagelijks vallen.

Triest, maarjah, zo zijn de feiten nu eenmaal
Dus hangen we maar achterover en doen... niks? :?
http://www.youtube.com/watch?v=P3QqjTsFKm4
dit is de wat scientology aanhangers geloven volgens southpark.

moest ik gewoon even laten zien naar aanleiding van die afbeelding
Als u level 9 bent, dan is dit inderdaad een waarheid in Scientology =P
Scientology is gevaarlijk, mensen sterven eraan en het is zeker niet grappig...
mensen sterven eraan
Uh, sorry? Waar haal je dat vandaan?
Dat ze geen gevoel voor humor hebben is duidelijk, dat blijkt wel uit de diverse rechtzaken die ze gevoerd hebben. Maar om te roepen dat er mensen aan doodgaan...
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=rCGP-0545EU (let op: sommige beelden kunnen schokkend zijn. de originele link staat op ytmnd, dus die kan ik hier niet posten ivm de policy)
Nu neem ik beide bronnen met een korrel zout, maar zoals beschreven op het einde van de flash-film zijn er toch een aantal respetabele bronnen gebruikt
Omdat Scientology tegen psychiatrie is (heel sterk zelfs), en mensen verbiedt medicijnen te gebruiken.
Er is de laatste jaren een aantal keer in het nieuws geweest dat iemand een of meerdere mensen vermoord heeft als gevolg van het stopzetten van behandeling / medicatie.

Google er maar eens op.
http://www.google.com.au/...&btnG=Google+Search&meta=

Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor meer religies.

[Reactie gewijzigd door LDenninger op 26 januari 2008 02:54]

Er zijn al veel mensen gestorven door scientology. Mensen die medische verzorging nodig hadden werd dat ontzegd.

Het ergste geval kan je hier terugvinden : http://www.lisamcpherson.org/
Zoals ook reeds vermeldt ergens in het artikel, scientology is vrij gekend om leden die eruit willen stappen voor de rest van hun leven het bloed onder de nagels vandaan te halen (soms letterlijk). Er zijn menig ex-scientology leden die onder enorme druk (verlies van werk, stalking, zwartmakerij etc..) zelfmoord hebben gepleegd. Kijk ook maar eens op http://www.whyaretheydead.net/

Het is een kwaadaardige sekte imho. Akkoord met het doel, maar niet met de middelen. Toch denk ik dat menig van ons (mochten ze bij een anti-computer crime taskforce zitten) wel een oogje zou toeknijpen voor deze actie ;)
Anoniem: 240623
@niyooh25 januari 2008 23:11
Ik ben niet echt thuis met deze groepering.

maar ik ga er even vanuit dat wat Southpark zegt niet helemaal waar is.
Waar geloven deze Scientology lui dan in?
Das t rare, wat southpark omschrijft klopt dus min of meer :D
L. Ron Hubbard was een scientology schrijver... You do the math...

Ik heb na de southpark aflevering het een en ander uitgezocht en het klopt inderdaad dus wat ze zeggen. als je Operating Theton(geloof ik) dus OT Level 9 bent dan krijg je deze "waarheden" voor je kiezen.
Je bedoelt naar ik aanneem Science Fiction. Een middelmatige ook, trouwens.
aparte ontwikkelingen tegenwoordig op het internet :-)

het is niet anders als welk andere kerk...

een mooi handboek en een stel gefreakte volgelingen die
een eigen draai aan de uitvoering ervan geven..

geenzins wat de originele bedoeling van het hele boeltje is geweest.

tijd om geloof af te schaffen en te weten...

[Reactie gewijzigd door JoJo_nl op 25 januari 2008 20:57]

Ik ben niet bepaald gelovig maar ik laat me geen ongelovigheid opdringen door anderen, laat dat eenieder lekker zelf weten.
Voordat iemand religie gaat verdedigen (waar overigens niets mis mee is) met betrekking tot dit onderwerp. Zou ik je willen adviseren om je in te lezen over het onderwerp "Church of scientology". Hiermee doel ik op de ORGANISATIE ("cult") en niet de individuele "scientologist" (religieus persoon).

Scientology is niet te vergelijken met een wereldreligie mbt methode en/of doelstellingen en moet daarom met een kritisch oog bekeken worden.

Ik zou daarom graag willen wijzen op de volgende wiki's:
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Scientology
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology_controversy
http://en.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard

en eventueel
http://www.xenu.net

Ondanks dat "anonymus" deze strijd op sommige punten misschien (waardeoordeel) op een onethische manier voert ben ik van mening dat het goed is DAT hij gevoerd word. Het is een strijd tegen de "Church of Scientology" en niet tegen scientologists.

Graag wil ik nog een quote aanhalen van de eerste wiki die ik noemde

"In France a parliamentary report classified Scientology as a dangerous cult.[42] In the United Kingdom, Germany and Canada the organization is not regarded as meeting the legal standards for being considered a bona fide religion or charity.[43]"

[Reactie gewijzigd door CasaMan op 25 januari 2008 23:32]

Ehm.. wat doen deze hackers dan?

Inderdaad, die treden dwingend op tegen 'gelovigen'.
Samen met mob attacks vind ik dit een gevaarlijke ontwikkeling. Wat mensen allemaal niet in het echte leven gaan doen na gechat te hebben op het internet. En dan vragen ze zich af of games geweld uitlokken? Ik zou hier maar beter naar kijken.
Anoniem: 110267
@OddesE26 januari 2008 11:05
Elke sekte moet uitgeroeid worden...en deze is daar geen uitzondering op.We weten uit het verleden wat sektes kunnen aanrichten...massale zelfmoord bv..maar gewoon het mensenrecht wat langs alle kanten wordt geschonden,is onacceptabel.

Wat de hackers doen is in principe fout,maar in dit geval geef ik hen groot gelijk.
Het is niet voor niets in meerdere landen verboden...en dat komt niet zomaar...ook onbewezen moorden refferen hier aan,wat vaak het geval is in sektes waar men de "afgevalligen" eigenhandig "straffen"

Je komt hier nu opeens met een non-argument betreft het gamen,wat hier niets mee te maken heeft.Het is juist goed dat er mensen zijn die deze waanzin tot een halt willen roepen.

Leden die al lang tot deze clan behoren,hebben vaak kinderen die "ongevraagd" member zijn.Zij hebben nooit een keuze gehad.

Ik zeg uitroeien deze sekte,en laat de verantwoordelijken maar zwaar gestraft worden.
Ook jouw geloof (Or there lack of) is begonnen als sekte, en er zijn ook nu sekte's die later als volkomen normaal zullen worden aangezien. Een sekte op zich kan niet eens kwaad, het probleem zit hem in de felheid waarmee mensen voor hun sekte strijden.
Scientology 'pusht' zijn leden om het contact met vrienden en familie die tegen Scientology zijn te verbreken. Misschien is dit een wraakactie van een familielid(leden) ofzo?

Langs de ene kant kan ik er wel sympathie voor hebben dat mensen iets tegen zo'n 'brainwashers' te doen, langs de andere kant is het natuurlijk illegaal...

[Reactie gewijzigd door Docho op 25 januari 2008 21:14]

Tussen Christelijke kerken, Moslims etc. en Scientoligy zit een wereld van verschil.

Scientology is geen kerk als zodanig, ze noemen zich wel zo, o.a. vanwege belasting voordelen, en voor hun leden, en nieuwe leden. Maar het is niet meer dan een sekte.
"het is niet anders als welk andere kerk..."

Dat is niet waar,
Scientology NOEMT zich een godsdienst, maar niets aan die organisatie is in de basis religieus.
De voornaamste doelen van scientology zijn het geld kloppen uit haar leden en nieuwe leden werven om daar ook geld uit te gaan kloppen.

Het is wel zo dat de meeste religies vatbaar zijn voor misbruik van bovenaf maar scientology is daarvoor BEDACHT!.

Most evil organisation on the planet.
Wellicht offtopic, maar het Christendom is dat ook.

In het jaar 305 is het Christelijke geloof, wat tot dan toe niet veel meer was dan een andere versie van Boeddhisme en oud Egyptische ideeen, omgevormd tot een politiek middel door de toenmalige Romeinse keizer Constantinus. Dat is het moment geweest waarop het Christendom is omgevormd tot een georganiseerd geloof met het Vaticaan als centrum. Vanaf dat moment bepaalde het Vaticaan wat de waarheid was.
Uit die tijd (jaar 305) stammen ook de belangrijkste "core" geschiften van de bijbel, uit de tijd dat Jezus opgehangen zou moeten zijn (jaar 0) vind je op ze best 3 regels over hem. En dan wordt hij niet eens bij de naam genoemd, maar als Christus, wat verlosser betekend. Christus is dus geen naam maar een titel. (om die controverse te verdoezelen heet hij vandaag de dag "Jezus Christus van Nazareth" ipv de originele "Jezus Christus")

Dus eigelijk is het Chistendom niet veel minder erg dan Scientology, het is alleen ingebeurgerd en Scientology niet.
Christenen werven ook op straat en gaan ook de deuren langs, daar worden ze ook toe aangemoedigd. Ook het Vaticaan is een beerput, net als die Scientology controverses.

[Reactie gewijzigd door merethan op 27 januari 2008 14:23]

Je spreekt jezelf tegen merethan. Je zegt zelf dat het christendom is omgevormd tot een politiek middel. In hoeverre Constantinus dat werkelijk met dat doel deed en in hoeverre dat gelukt is weet ik niet, maar feit is dat het christendom dus blijkbaar al bestond en genoeg verbreid was om voor dat doel te manipuleren. Maar voor die tijd had het dat doel blijkbaar niet. Koelpasta zegt hierboven dat Scientology hiervoor is bedacht.

Het gebeurt overal op de wereld dat mensen religie voor hun karretje spannen om de gewone man mee te trekken in hun machtsstrijd.

Verder ben jij blijkbaar alleen op de hoogte van de katholieke kerk. Er is ook nog zoiets als protestants christelijk met het grote verschil dat die kerk niet onder een paus staat maar van beneden af wordt bestuurd. Een christelijke gemeente gaat alleen een trapje hoger in de hierarchy voor sturing als daar noodzaak voor is, en collectes worden door de gemeente zelf besteed aan kerk en armen.

Overigens zal geen enkele christen of scientologist(?) het met jou eens zijn dat deze instellingen op elkaar lijken, dus dat zegt genoeg lijkt me.

Trouwens, post jij jouw waarheid altijd dubbel? Ik zag hem hierboven ook al een keer.
Hebben de stoere hackers ooit gehoord van vrijheid van religie ???

Als ik mijn geld wil verspillen aan Tom cruise en mezelf laat brainwashen
met een krankzinnige doctrine dan is dat mijn eigen zaak.

Niet dat ik de illegale activiteiten goedkeur, maar het is mijn RECHT om zelf een keuze te maken.
En daarom moeten we al die kletskoek zomaar laten gebeuren? Mensen worden geterroriseerd door dit soort sektes en dat zou allemaal maar mogen onder het mom vrijheid van religie?
Ik stel voor dat je je beter inleest voor je dingen gaat roepen. Auto's slopen mag niet, of je nu Moslim, Christen of Boeddhist bent. Zowel allochtonen als autochtonen worden opgepakt als ze schade berokkenen aan het bezit van een ander en als ze verklaren dat het moet van hun geloof dan verandert dit niks aan de zaak. Kruistochten waren enige eeuwen geleden wellicht normaal, nu is het, in ons land in ieder geval, gewoon illegaal om gewelddadig te doen. Ongeacht wat je gelooft.

Dat lang niet iedereen daadwerkelijk vervolgd wordt, heeft dan ook niks te maken met geloof maar met bepaalde wettelijke regels. Als er bijvoorbeeld bekend is dat een groep jongeren bushokjes sloopt en ze worden betrapt, kunnen ze zich verschuilen in hun meervoud. Iedereen ontkent dat hij het gedaan heeft, niemand zegt wie het dan wel was, zodoende is het onmogelijk om de echte dader te pakken. Doordat de dader niet bekend is kan de politie juridisch gezien heel weinig maken, ze mogen de groep zelfs niet in z'n geheel arresteren om later uit te zoeken wie wat deed. Inmiddels is de politie door de toenemende geweld- en vandalismedelicten bezig met een initiatief voor een wetsvoorstel, zodat ze wél de hele groep te kunnen arresteren. Ze vinden steun bij verschillende politieke partijen, onder andere de SP volgens mij, dus hopelijk komt hier snel verandering in.

In geval van Scientology is het zo dat het niet de volgelingen zijn die agressief gedrag vertonen, maar de hoge pieten van het geloof zelf. In plaats van dat er een paar malloten extremist worden en narigheid uit gaan halen, worden juist de mensen die 'niet gelovig genoeg' zijn of weg willen uit de organisatie aangepakt. Ook worden de gelovigen stelselmatig financiëel uitgebuit en gebruiken ze vrij agressieve technieken om nieuwe leden te werven. (Dit laatste heb ik overigens nog zelf meegemaakt toen ik zo dom was om mijn mobiele nummer bij een voor de lol ingevulde Scientology-vragenlijst achter te laten, aangezien dit verplicht was voor je de resultaten mocht zien. De lijst was zo'n 250 vragen dus na zo veel moeite laat je je nummer wel achter. Het gevolg is, enorm veel telefoontjes waarbij ze je vriendelijk doch dwingend voorstellen om langs te komen op hun kantoor om 'te praten over de vragenlijst'. Werkelijk, Jehova's zijn er niks bij.) Daarom is het dus anders dan met het Christendom of de Islam en daarom kunnen zij een stuk moeilijker aangepakt worden dan een gewelddadig groepje gelovige jongeren.

Dus indien je meent wat je zegt vind ik je reactie ongefundeerd en onnodig intolerant, wat spreekt van geringe kennis van zaken. Ik ben dan wel geen Moslim of gristen, ook geen fervent aanhanger van Scientology of anti-alle-geloven-atheïst, dus voor mij is het geen persoonlijke kwestie, maar van willekeurige intoleratiezaaierij word ik ook niet blij. Daar komen brandende auto's, neonazi's en Wilders-supporters van.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 247908 op 25 januari 2008 23:43]

moslims mogen ook auto's slopen in onze hoofdstad omdat ze zogenaamd beledigd zijn
Je hebt gelijk: je kan beter voetbalsupporter zijn, dan hoef je tenminste geen excuus te hebben om iedere zondag weer bushokjes te slopen, straatmeubilair te vernielen, treinen af te breken en zo nog wat...

als je dat als Nederlander doet word je wel meteen opgepakt.
Goh, ik hoor de violen al. Wat ben jij weer zielig zeg... net zoals al die andere Nederlandertjes die ook graag eens een autootje hadden willen slopen...

Met andere woorden: ga toch weg joh. Je reactie is alleen maar gebaseerd op racisme tegen de islam.
Islam is een religie.

Racisme is onderscheid maken op grond van ras.

Ik denk dat je omhoog gemod bent door mensen met hetzelfde onderscheidingsvermogen; of beter gezegd het gebrek daaraan ,

want het slaat echt nergens op.
net als het jouw goed recht is om misstanden binnen een "religie" aan het daglicht te brengen. als de religie jou in dat recht belemmert stellen ze zich open voor akties als deze. het is niet dat de hackers de religie willen bannen, ze willen het recht van spreken niet door advocaten laten beknotten. de eerste steen gooide de scientology zelf.

prima aktie dus
ze willen het recht van spreken niet door advocaten laten beknotten. de eerste steen gooide de scientology zelf.
Twee dingen die je hier roept, waar ik me al een tijdje over zit te verbazen:
1. Scientology belet anderen de vrijheid van spreken, dus dat geeft 4chan het recht om Scientology de vrijheid van spreken te ontnemen? :?
Want dat doet 4chan feitelijk: ze gaan de discussie niet aan (hoewel dat met Scientology nagenoeg onmogelijk schijnt te zijn), in plaats daarvan leggen ze de websites van Scientology plat.
2. Het feit dat Scientology ergens begon, geeft dat 4chan ermee door te gaan? :?
Het feit dat de Scientology kerk advocaten inhuurt om kritikasters monddood te maken, is natuurlijk geen frisse gang van zaken. Tegelijkertijd: de praktijken van Scientology zijn zo langzamerhand wel bekend, zo niet dan denk ik dat 4chan er beter aan doet om die praktijken aan het licht te brengen in plaats van websites plat te leggen.
ja, maar wanneer Scientology creative vrijheid en propaganda van anderen gaat cencuren dan is Scientology degene die niet weet wat vrijheid betekend.

en idd heb jij recht om te bepalen wat je met je geld doet maar de maatschappij met zijn meerderheid is er dan gedwongen om jezelf te beschermen.

en omdat je recht heb om zelf een keuze te maken moet je goed begrijpen dat je bij elke actie anderen kan beledigen
tuurlijk, maar dit is per wet geen religie :)

als jij mensen geld vraagt voor jouw uitgevonden godsdienst, komt de politie je halen ;)
Het is alleen de vraag in hoe verre je hier echt de vrije keus hebt. Of wordt je op de dus danige manier onder druk gezet dat je op een gegeven moment zwicht.
Zie het als een bekentenis door marteling. Daar geef je zelf ook een bekentenis, maar dat is niet wat wij onder een vrije keus scharen.

Gelukkig ken de deze groep niet zo goed, maar alles wat ik er van gehoord heb zou ik niet echt een vrije keus noemen. Dat is ook het grootste probleem!
"Niet dat ik de illegale activiteiten goedkeur, maar het is mijn RECHT om zelf een keuze te maken."

De vraag is of scientology-leden een keus hebben genomen bij het lid worden en of ze daarna ook een keus hebben om er vanaf te stappen....
Dat is zeker kwalijk, maar een boel "scientologen" (?) blijven liever dan dat ze weg gaan ;
ze voelen zich niet bedreigd maar hebben het licht gezien.

Ze zullen zich ook wel speciaal voelen omdat ze bij een exclusieve club zitten.
Dat heet brainwash. Nadat je met al je vrienden en familie hebt gebroken die niet bij de sekte zitten, ben je natuurlijk gelukkig met al je vernieuwde vrienden. Dat je ruzie had gemaakt met iedereen die je uit het verleden kent is dan natuurlijk iets wat je hun moet vergeven, aangezien zij diegenen zijn die dom en naïef zijn. Je bent natuurlijk beter af bij de club.
Ik ben blij dat dit soort clubs eens onder de aandacht worden gebracht!
ik merk dat op de oproep website: http://www.partyvan.info/index.php/Project_Chanology veel 4chan slang wordt gebruikt. Anonymous is infeite een icoon op 4chan. Zou het kunnen dat het 4channers en dergelijke zijn die dit doen?

edit:
/b/ROTHERS, PREPARE FOR BATTLE. /b/ROTHERS, NOW IS THE TIME THAT WE ARE NOT ONLY SUPERHEROES OF THE INTERBUTT, BUT NOW WE BECOME ITS GUARDIANS. LET THE DEMONS BECOME THE SERAPHS, AND IN ONE FINAL BLOW, STRIKE DOWN THAT WHICH DARE ACT IN THE NAME OF VILLAINY.
Ok, nu is het zeker dat ze van 4chan komen. :)

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 25 januari 2008 21:04]

ik heb niets tegen het neerhalen van de scientology kerk, maar ik heb het niet op 4chan.
4chan is nogal agressief als ze beledigd worden, want ooit was er een site (niet zeker welke(leek op neopets)) en die had een nieuw item een of andere sjaal. en 4chan beweerde dat ze dat eraf moesten halen, omdat dat door 4chan was bedacht. en toen werd de site heel veel aangevallen door 4chan hackers. en dus heb ik het niet op 4chan :)
Anoniem: 201824
26 januari 2008 20:59
Waarom geloven mensen die het op zich goed hebben, niet gewoon in zichzelf?! Waar heb je een godsdienst voor nodig? En dan heb je nog het verschil tussen godsdienst en sekte. :X Ik hoop dat alle religies verdwijnen op 1 na. En dat is, geloof in jezelf. Laat de ander geloven wat die wil geloven. Kom op zeg.
op zich mogen ze van mijn part scientology de wereld uitbannen, gevaarlijke gekken.
maar de groep anonymous is ook geen fijne partij mensen, afpersing, doodsbedreigingen, bomdreigingen, terroriseren van mensen allemaal alleen voor wat lulz.
fijn dat ze scientology aanpakken maar ze mogen ook eens kritisch in de spiegel/naar sommige leden kijken.

over grootspraak, anonymous heeft best een aardige reeks prestaties op hun lijstje, je wilt er in elk geval geen problemen mee hebben, geen fijne bende. wel hoog niveau kwa capaciteiten, toevallig vandaag nog een docu gekeken en daar kwam anonymous ook aan bod.

ze zitten in elk geval in de top van de hackers piramide qua kunnen en activiteit.

voor de rest zijn ze een van de groepen met het beste gevoel voor drama, die video van ze was top :p

-we are legion and we are everywhere - anonymous (oudje)

[Reactie gewijzigd door Innsewerants op 25 januari 2008 21:23]

Gelukkig staat 'geestelijke' tussen ''. Want wat deze gasten geloven is helemaal te gek voor worden. Maar deze hackers zijn geen haar beter als ze daadwerkelijk hun 'geloof' willen opdringen aan anderen.
op zich mogen ze van mijn part scientology de wereld uitbannen, gevaarlijke gekken.
maar de groep anonymous is ook geen fijne partij mensen, afpersing, doodsbedreigingen, bomdreigingen, terroriseren van mensen allemaal alleen voor wat lulz.
Zover ik weet heeft 4chan wel gedreigt, en misschien ge DDos't maar nog nooit iemand vermoord...
Het blijft altijd bij woorden (behalve bij raids zoals deze :P )

/Anonymous
anonymous is niet echt een georganiseerde groep, je hebt een top ja dat zijn mensen met echte vaardigheden, de reusachtige anonymous community is op zich gewoon een tool voor hun. Je maakt als hacker bv om maar wat te noemen een ddos paket. wat heb je dan nog nodig om effectief te zijn? je ddos attack gelijktijdig vanuit ontzettend veel plaatsen uit te voeren en daar komt de community van anonymous bij kijken, gewoon mensen zoals jij en ik, de meesten houden zich vooral bezig met bv plaatjes sharen.

wat er dan gebeurd is zo'n oproep plaatsen, het ddos pakket wordt beschikbaar gemaakt met alle instellingen enz. klaar en degenen die willen, downloaden het en doen op het afgesproken tijdstip mee door simpelweg de tool te starten.

in wezen is iedereen deel van anonymous het is simpelweg een grote groep internetters sommigen hebben hoge vaardigheden, de meesten zijn gewoon normale lui (om het even zo te zeggen) als ik wil zet ik straks een pc voice videootje online, teken met anon en hoppa dan ben ik ook een van anon.

je kunt het beter zien als een soort entiteit dan een groep hackers want dat laatste klopt dus niet, er zijn hackers bij, er zijn creditcard fraudeurs bij, er zijn ook kinderen op zoek naar hoge resolutie afbeeldingen van hun favoriete toons bij.
het is een gemeenschap met leuke leden en niet leuke leden..

een soort forum waar enkelen zich misschien bezighouden met hacken (en dan oproepen voor medewerking bv voor een ddos sessie plaatsen op het forum en de benodigde software beschikbaar stellen aan de leden van het forum) en een ding heeft elk lid gemeen met mekaar, iedereen heet en is anonymous, geen persoonlijke eer niks. je heet altijd anonymous, geen inlog nodig om te posten op hun sites enz..

wat ik bedoelde met geen fijne groep is dat er genoeg leden bij de vaardigere 'leden' van anonymous zich bezighouden met grootschalige fraude en oplichterij waar doodsbedreigingen niet geschuwd worden... kun je dit aanrekenen aan anonymous als entiteit? nee. leden van anonymous weten niet welke leden dit doen, iedereen communiceerd namelijk... anonymous. (op enkelen na maar imho is het dan nutteloos om op anonymous kanalen rond te hangen)

plekken waar anonymous leden komen of kwamen:

4chan.org (anonymous heeft zich hier los van gemaakt en 7chan.org opgericht en zijn inmiddels "officieel" ook daar weer weg) en partyvan.info
er is een wiki van hun met activiteiten geschiedenis en de structuur binnen anonymous (of beter het gebrek eraan) en project pages met coordinatie en tools voor iedereen die mee wil doen met hun acties.
ook kun je gesprekken en planningen zelf bijwonen op een van de vele anonymous irc kanalen, ze hebben ook een usnet stekkie als ik me niet vergis.

het is gezien hoe anonymous in mekaar steekt belangrijk het onderscheidt te maken tussen individuen die toevallig ook op anonymous kanalen rondhangen en anonymous zelf. wat de leden doen is hun eigen verantwoording, anonymous is geen echte groep met een baas enz. enkele leden hacken, het merendeel shared en post berichtjes.
Je hebt echte hackers (en enkele echte goede bekende) die lid zijn van anonymous maar zij staan niet voor anonymous ze zijn gewoon een deel van die samenleving, net zoals de inbreker van vorige week deel is van onze maar dat maakt onze samenleving nog niet een bende inbrekers.

anon leden, correct me if im wrong :)

[Reactie gewijzigd door Innsewerants op 27 januari 2008 13:10]

Mja, dit is duidelijk terug te leiden tot 4chan.
Het zla me ook neit verbazen als dit binnen enkele dagen weer ophoudt.

Van een georganiseerde "hackers"groep is ook niet echt sprake.
Er is en reden waarom op 4chan het credo van "Anonymous" heerst.

Alhoewel ik de dood van Scientology een warm hart toedraag, zal deze ongein niet echt lang aanhouden. Let maar op.
Het lijkt me idd een kwestie van pesten totdat het oud wordt, waarna ze naar een volgend doelwit gaat. Maar evengoed denk ik dat ze een oogje open houden om weer terug te slaan mocht scientology weer iets doen. Hoewel ze al eerder onzinnigge dingen hebben uitgehaald, zoals bijvoorbeeld dat gedoe met het hotel, is een hotel maar enkel dat.. Ze kunnen wat commentaar geven, maar verder heeft het niet veel invloed, en zijn een duidelijk slachtoffer. Een doelwit zoals de Scientology kerk is iets wat reageert en irriteerd; iets waar ze al jaren mee ruzieën, en waar ze dus ook zich lang mee bezig kunnen houden, zelfs al is het niet in de vorm van DDoS attacks.

Scientology's grootste fout zou natuurlijk zijn om openlijk hierin tegenin te gaan.. Dat is olie op 't vuur gooien.
Natuurlijk kun je een groep hackers/DDoS'ers niet zomaar negeren, maar ze zijn wel de zwakste partij hier - op het moment dat zij wat terug doen, vooral als het iets is dat niet helemaal binnen de regels gaat, staat er vast wel een ander (niet 4chan gerelateerd) leger klaar om ze daarmee het leven zuur te maken.
Damned if you do, damned if you don't.

Ik heb niet zo veel met sites/communities zoals 4chan, maar ergens vind ik het ook wel interessant om te zien hoe iets puur digitaals en ontastbaar voor sommiggen ZO belangrijk is geworden.. Uiteindelijk is het maar beter als ze bits en bytes gebruiken in plaats van stokken en stenen, nietwaar?
(hoewel... sticks&stones...?)
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee