ACM: detectie van adblockers zonder toestemming is in Nederland niet illegaal

Nederlandse websites mogen adblockers detecteren, volgens de Autoriteit Consument & Markt. Websites hoeven gebruikers niet in te lichten over de detectie en hoeven ook geen toestemming te vragen, dankzij een uitzondering op de Europese richtlijn.

De Nederlandse cookiewet schrijft voor dat sites informatie moeten verstrekken aan bezoekers over het uitvoeren van scripts zoals die voor het plaatsen van cookies, de zogenoemde cookiemelding, die ook de toestemming vraagt. Ook het detecteren van adblockers gebeurt op basis van zo'n script, verduidelijkte de Europese Commissie vorige week. Websites zouden gebruikers hiervoor dus ook toestemming moeten vragen. Veel websites maken gebruik van adblockdetectie zonder enige melding, waarmee ze dus illegaal zouden handelen.

De Autoriteit Consument & Markt zegt tegen RTL Z echter dat in Nederland sprake is van een uitzondering op de Europese richtlijn die ten grondslag ligt aan de cookieregeling. Als een script geen of nauwelijks inbreuk maakt op de privacy van bezoekers, is de notificatie- en toestemmingplicht niet van toepassing. Volgens de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens is hier sprake van bij adblockdetectiescripts en ook bij analytische cookies.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

26-04-2016 • 17:36

150 Linkedin

Reacties (150)

Wijzig sortering
Met excuses, de reactie van ACM is flauwekul en een slap excuus om niet handhavend te hoeven optreden.

De cookiewet is in Nederland geïmplementeerd door een wijziging in de Telecomwet, specifiek artikel 11.7a:
het via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker, (is) alleen toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker:
a. is voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, in ieder geval over de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en
b. daarvoor toestemming heeft verleend.
Daar is inderdaad een uitzondering op:
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het de opslag of toegang betreft:
a. met als uitsluitend doel de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren,
b. die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren of – mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.
Van beide uitzonderingsgronden is geen sprake, daar gaat de brief van de Europese Commissie ook over. Met name over de vraag of het 'strikt noodzakelijk' is.

Maar wellicht doelt de ACM op een ander wetsartikel, dat wordt niet duidelijk uit het geciteerde artikel nog uit dit stuk hierboven. Misschien zelfs op lid 4:
Een handeling als bedoeld in het eerste lid, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of abonnee anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Aangezien gebruikers anders behandeld worden (ik krijg met adblocker iets anders te zien als zonder), zou er dus sprake kunnen zijn dat aan de Wbp moet worden voldaan. Dan is de Autoriteit Persoonsgegevens opeens aan bod, niet de ACM. Dan ben ik benieuwd naar de grondslag voor deze verwerking - want toestemming is er niet, en volgens de Wbp mag ik ook niet geautomatiseerd anders behandeld worden....

(Typefouten aangepast in de gewijzigde versie)

[Reactie gewijzigd door theturtle op 26 april 2016 18:21]

Daar is inderdaad een uitzondering op:
> b. die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren of – mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

Van beide uitzonderingsgronden is geen sprake, daar gaat de brief van de Europese Commissie ook over. Met name over de vraag of het 'strikt noodzakelijk' is.
(emphasis added)

Het hele punt "strikt noodzakelijk" heeft alleen betrekking op "b1", ná de "of" (laten we het "b2" noemen) wordt precies beschreven wat de ACM volgens het nieuwsartikel zegt.

Als je vindt dat deze formulering behoorlijk onhandig is (en wat ik "b1" en "b2" noem veel beter "b" en "c" had kunnen heten), dan ben ik dat helemaal met je eens. Als je er niet bepaald van overtuigd bent dat dit ook inderdaad een "geringe" inbreuk is, dan ben ik het met je eens. Maar zeggen dat de ACM het mis heeft puur vanwege die "strikt noodzakelijk", dát klopt niet.

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 26 april 2016 19:06]

Dank voor je reactie, die nuance is nuttig. Dan zou dus - als ik het goed begrijp - de ACM zich beroepen op
om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij
Concreet zou je dus adblockdetector-scriptjes mogen draaien om te meten hoeveel gebruikers adblock gebruiken.

Maar mag je dan ook zo'n scriptje draaien en vervolgens de webpagina die ik te zien krijg anders opbouwen? Misschien zelfs - zoals BILD.de - een bezoek aan de site geheel onmogelijk maken? Dat valt volgens mij gewoon wél onder lid 4, al zullen we pas na een rechterlijke uitspraak weten of dat de juiste interpretatie is...
Misschien zelfs - zoals BILD.de - een bezoek aan de site geheel onmogelijk maken?
Ehm, wat doet BILD.DE dan voor spannende dingen dat een bezoek aan de site onmogelijk gemaakt wordt?
bild.de gebruikt net als tweakers e.d. een .js om de boel te checken.

Als je bild.de wilt kunnen bezoeken met adblocker maar zonder advertenties. Voeg dan dit toe aan je uitzonderingenlijst:

@@||ec-ns.sascdn.com/diff/251/pages/bild.js
@@||cdn1.smartadserver.com/diff/251/smartad.js
@@||cdn1.smartadserver.com/diff/251/partners/rem.js

In deze scripts zit de check namelijk.

Als je dit op een andere website ook wilt realiseren kan je gewoon de lijst met geblokkeerde items openen en 1 voor 1 regels gaan toevoegen om te testen of dat het script is. Let wel op, zet het filter op de exacte URL, niet op de folders.
Kost je 10 minuutjes :)
Totaal offtopic maar dit is ook een handige als je op smallband zit:
|*|$image
Het Internet zonder images :)

[Reactie gewijzigd door goarilla op 27 april 2016 19:23]

Zie je dat niet? Ga maar eens naar die site met een adblocker. Het enige wat je dan te zien krijgt is een melding dat je je adblocker moet uitschakelen.
Ik denk dat het afhangt van welke add-blockers je gebruikt. Ik krijg nooit advertenties in beeld (vanwege malware, datavergaring en profilering blokkeer ik ze), maar kan BILD.de compleet zien. Altans, het ziet er zeer compleet uit. Er mist zo te zien geen enkel stukje pulp ;)

[Reactie gewijzigd door Timfonie op 27 april 2016 00:41]

Interessant. Ik gebruik Adblock Plus en ik krijg deze melding te zien:
http://static.tweakers.net/ext/f/Asjb7pIjE115LnZVdPeWFmAI/full.png
misschien moet je eens uBlock origin proberen, ik gebruik de 'anti-adblock killer' lijst samen met een groot deel andere lijsten, als ik deze aan heb staan dan kan ik bild.de gewoon bezoeken, als ik deze lijst uitzet krijg ik ook de melding die jij te zien krijgt
Mwah, ik denk dat ik dat soort sites gewoon compleet mijd. Tot nu toe zijn het nog niet veel sites die dat doen, en als een website maar door genoeg mensen gemeden wordt gaan ze vanzelf overstag.
Anoniem: 455617
@theturtle27 april 2016 08:25
Leuk he, de nederlandse wetgeving maakt een mooie splagaat. Lid 3b én lid 4 zijn hier van toepassing.

Wat echter ook van toepassing is, is § 5.3 van de europese regelgeving. Lid 3b van de Nederlandse telecomwet voldoet niet aan die richtlijn. Aangezien de lidstaten verplicht zijn deze regelgeving in nationale wetgeving te verankeren is artikel 11.7a, lid 3b, tweede deel dus niet toelaatbaar.

Deze situatie is voor een deel vergelijkbaar aan de situatie rond de bewaarplicht. Hierbij heeft de europese comissie Nederland ook gesommeerd de wet aan te passen.
IANAL, maar ik twijfel wel een beetje of het klopt wat je zegt, robvanwijk.

Als je B opdeelt in b1 en b2, is het volgens mij ook mogelijk om de zin te lezen als een opsomming van twee punten waarvan elk punt begint met 'om'.

Dan moet het script wel weer strikt noodzakelijk zijn:
b. die strikt noodzakelijk is:
1. om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren,
of – mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker –
2. om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.
En dan is dus toestemming alleen overbodig als het script en strikt noodzakelijk is om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst en geen of geringe gevolgen heeft.

Klinkt inderdaad niet als een erg sterke reden van de ACM.

[Reactie gewijzigd door iKiddo op 26 april 2016 21:58]

Ik ook niet, maar taalkundig (en da's inderdaad niet altijd hetzelfde als juridisch) gezien is dat stuk tussen de streepjes, "mits geringe gevolgen voor gebruiker", een extra opmerking, een kanttekening; de betekenis van de zin zou niet wezenlijk moeten veranderen als je het weglaat. Zoals ik het opdeel krijg je dan:
die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren
of
om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.
Met jouw opdeling zou het echter zo uitkomen:
(
die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren
of
..??..
)
om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.
Wat toch wel erg vreemd zou zijn. Maar je hebt gelijk, ik wens de juristen er veel plezier mee en hoor wel wat de uitkomst is. :p

@reactie Cerberus_tm:
Hmm, interessante benadering. Ik heb die regel nooit eerder gehoord, maar zo op het eerste gezicht klinkt het best redelijk. Ik denk dat we zullen moeten wachten op (de uitspraak in) de rechtszaak die hier vast over gaat komen.

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 27 april 2016 12:51]

Ik ben het met je eens dat de tekst tussen streepjes alleen slaat op de tweede "of", maar dat betekent niet dat die weggelaten kan worden. Een "mits" kan nooit weggelaten worden, zelfs niet als hij tussen haakjes staat.

En "die strikt noodzakelijk is" moet wel op beide delen slaan, anders klopt de zin niet meer.

Dat kun je zien door de volgende taalwet toe te passen: als er een "of" of een "en" staat tussen twee delen van een zin die niet elk een volledige (deel)zin zijn, moet je in gedachten een aantal woorden aanvullen om tot twee volledige zinnen te komen, dus twee zinnen met elk een onderwerp en werkwoord. Normaliter is het tweede deel onvolledig (dat heet elliptisch) en moet je vóór het tweede deel woorden aanvullen.

Wat moet je dan aanvullen? Dat gaat als volgt. Je kijkt waar deel twee begint, wat dus na "of" is: om informatie te verkrijgen... Dan kijk je welke woorden uit het eerste deel van de zin op gelijke hoogte staan met dit om...-gebeuren; dat is de om door de abonnee... in het eerste deel. Daaruit volgt dat je alles van vóór de eerste om moet aanvullen:
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het de opslag of toegang betreft
...
- die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren
of
- die strikt noodzakelijk is om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.
Zo kloppen de beide aangevulde deelzinnen.

Als je een ander punt zou kiezen om de delen af te breken van hun "moeder", zouden de twee kinderen niet meer op gelijke hoogte staan:
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het de opslag of toegang betreft
...
die
- strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren
of
-om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij. {In dit deel staat geen werkwoord, dus dit het kan niet parallel zijn met is in het eerste deel.}
Je moet bij het tweede deel het onderwerp (die) aanvullen uit het begin, omdat we tot een volledige tweede deelzin met onderwerp en werkwoord willen komen. En er ontbreekt ook duidelijk een werkwoord in het tweede deel. Dat kan dus niet juist zijn, en het enige werkwoord dat je kunt aanvullen is is uit het begin. Maar bij aanvullen geldt de regel dat het een continu stukje tekst moet zijn: je mag geen gaten laten vallen; je vult aan vanaf het breekpunt om, en gaat dan zover terug naar links tot je een onderwerp en werkwoord hebt, en dan moet je dus die strikt noodzakelijk is volledig aanvullen.

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 27 april 2016 04:14]

Wel een jurist hier.
In plaats van de zin woord voor woord te ontleden is het misschien handiger om simpelweg de toelichting van het wetsartikel erbij te pakken:

https://www.eerstekamer.n...ment3/f=/vjiilm3tnuzz.pdf

Daarin staat klip en klaar hoe je het artikel moet begrijpen. Zie in paragraaf 3:
Er zijn echter ook cookies die, alhoewel niet technisch noodzakelijk, wel heel nuttig zijn en die ook nauwelijks nadelige gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. Het gaat hierbij om cookies die uitsluitend worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst van de informatiemaatschappij. Zoals gezegd wordt met dit wetsvoorstel beoogd om ook dit type cookies onder de uitzondering in het derde lid te brengen, mits het gebruik van dit type cookies geen of slechts geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker.
Het is dus expliciet geen vereiste dat de cookies 'strikt noodzakelijk' zijn, zolang ze slechts geringe gevolgen hebben voor de privacy van een gebruiker.

[Reactie gewijzigd door AronB op 4 mei 2016 14:28]

Met excuses, de reactie van ACM is flauwekul en een slap excuus om niet handhavend te hoeven optreden.
Ik begrijp echt totaal niet dat instanties die onze interesses horen te beschermen met dergelijke uitspraken naar voren durven te komen.

Allereerst is er de bespottelijke cookie-wetgeving die totaal naast de pot pist. In plaats van simpelweg cookies hard te verbieden, iets dat in één klap -alle problemen- had opgelost komen ze nu met dit op de proppen.

Natuurlijk zou het detecteren van adblockers niet toegestaan moeten zijn. Dat omzeilt het hele principe waarom de consument die dingen installeert en zichzelf probeert te beschermen tegen een uitermate onaangename online ervaring. De ACM zou naar argumenten en mazen in de wet moeten zoeken om dit niet toe te staan in plaats van zoeken naar mogelijkheden om adblocker detectie tegen te gaan.

Het is echt tenenkrommend hoe incompetent onze overheden en alle vormen van instanties en consumenten groepen omgaan met online gerelateerde problemen.

De consument heeft geen baat bij:
A- Cookies
B- Adblocker detectie
C- Alle vormen van privacy schendende implementaties.

Doe nou eens wat voor de consument van wie's belastinggeld dergelijke onzin instanties worden betaald.

[Reactie gewijzigd door Sorcerer op 26 april 2016 20:44]

Allereerst is er de bespottelijke cookie-wetgeving die totaal naast de pot pist. In plaats van simpelweg cookies hard te verbieden, iets dat in één klap -alle problemen- had opgelost komen ze nu met dit op de proppen.
Ik denk dat dat in de praktijk behoorlijk tegen zou vallen. Dan krijgt namelijk elke website een cookie-muur met maar drie elementen erop:
 • De tekst "deze website gebruikt cookies"
 • Een link "klik hier voor details" (een gigantische lap onleesbare juridische tekst)
 • Een grote knop "klik hier om de website te openen (en akkoord te gaan met alles in die tekst die je niet gelezen hebt)"
In die situatie heeft de hele wet totaal geen zin; we weten allebei dat 99+% van de gebruikers zichzelf binnen de kortste keren aanleert om meteen op de grote, groene knop te klikken.

Een bijkomend probleem is dat een wet met nul draagvlak sowieso al vrij weinig nut heeft; Hollywood films downloaden via The Pirate Bay is immers ook verboden, maar iedereen doet het... en vrijwel niemand wordt er voor vervolgd. Jouw voorstel zou waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren zijn.
Doe nou eens wat voor de consument van wie's belastinggeld dergelijke onzin instanties worden betaald.
Je weet dat bedrijven ook belasting betalen?

In Nederland heb je burgers en bedrijven (en nog een heleboel andere groepen); beide hebben belangen, die soms tegenstrijdig zijn. Het is niet de taak van de Nederlandse overheid (en instanties zoals de ACM) om de burger altijd zijn zin te geven en een dikke vinger op te steken naar alle andere groepen; de overheid dient ervoor om een, zo goed mogelijke, balans te vinden tussen allerlei verschillende groepen.
Je kunt erover vechten welke balans precies het beste is (dat is in feite wat bepaalt op welke politieke partij je stemt), maar jouw reactie klinkt alsof je niet eens wilt overwegen of bedrijven misschien wel een geldige reden hebben om adblockers te willen detecteren; dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om een goede afweging te maken...
Burgers betalen tot 52% inkomsten belasting en bedrijven maximaal 25%, en door speciale deals betalen grote Internationale bedrijven vrijwel niets.
Maar los ervan horen (civiele) rechten van burgers altijdzwaarder te wegen dan commerciële belangen van bedrijven, anders krijg je dat bedrijven meer invloed hebben op politiek dan burgers en dat is een aanslag op de democratie (en dat is weer terrorisme ;))

Ik geloof dat in dit geval met cookies en ads maar ook downloaden, dat wetgeving moet oppassen dat ze met amateuristische wetswijzigingen komen die niet te handhaven zijn of door de technologische veranderingen kortzichtig en overbodig worden of kat en muis gaan spelen waardoor regels inconsistent en dubbelzinnig worden en daardoor nutteloos.

Zo vind ik dat bedrijven vrij zijn om content te blokkeren en zijn burgers vrij om dit te omzeilen, met proxies en andere trucs. Het is marktwerking en leidt tot innovatie. Drm? Als het legale kopers afschrikt is het geen goed systeem. Ik kan me naast technische oplossingen ook vooral businessmodelaanpassingen en partnerships voorstellen tussen contentleveranciers en hardwarefabrikanten etc.

Mensen die de vergelijking trekken tussen downloaden en stelen maken een grote denkfout. Digitale productie van ebooks is anders dan productie van fysieke boeken. De kostenbesparing die digitaal heeft mogen er niet alleen zijn voor producenten. Het is een keus. Als je voor digitaal kiest heb je als producent te maken met andere eigenschappen, andere regels, andere werkelijkheid. Naast kostenbesparing ook kosten door illegaal kopiëren of R&D voor beveiliging.

Kortom, er zijn overeenkomsten en verschillen tussen digitaal en fysiek en ik ben van mening dat daar waar technologische oplossingen denkbaar zijn, de wetgeving de marktwerking zijn gang moet laten gaan, maar het als de grondwet, de zwakkeren en minderheden die biet voor zichzelf kunnen opkomen, moet beschermen, en zeker niet bedrijven met een machtspositie, zoals mediabedrijven per definitie hebben. Die horen te vallen onder Mediatoezicht.

Ik geloof ook niet in patenten in die gevallen waarbij een ander eenvoudig hetzelfde kan bedenken en maken, zonder te hoeven reverse-engineeren en bedrijfsspionage hoeft te plegen maar gewoon op het oog iets kan namaken. Merkrecht en het feit dat je als eerste producent voorsprong hebt op concurrenten en de markt kan domineren zoals Google en Facebook, is voldoende zonder patenten die concurrentie uitschakelde. Met andere woorden, geen patenten voor triviale zaken wat wil zeggen dat het op het nagebouwd kan worden zonder reverse engineering (dus niet op het oog) en ook niet als iets bewezen kan worden dat het onafhankelijk is gebouwd zonder afkijken waarbij de aanklager moet bewijzen dat er wel sprake is van bedrijfsspionage of diefstal.

Zo is het in Amerika al onmogelijk om een willekeurig stuk software te schrijven zonder ONBEWUST tientallen patenten te schenden. Iets wat onbewust kan gebeuren (aan rechter en bewijsvoering te bepalen) zou per definitie niet gepatenteerd moeten kunnen worden.
Ben het in grote lijnen met je eens maar paar opmerkingen ;)

Feitelijk is er geen verschil in bedrijven of mensen die belasting betalen: alle belasting die een bedrijf betaald zit uiteindelijk verwerkt in de prijs van het product wat het levert. De consument betaald dus altijd.

Je stukje over patenten is interessant, maar ik zie meteen haken en ogen, want wanneer is iets reverse engineering en wanneer is iets zichtbaar? Ik zou als fabrikant dan waar het kan een grote zwarte doos ergens omheen bouwen/programmeren zodat de dingen die triviaal zijn niet meer zichtbaar zijn. Dan moet er dus toch aan gesleuteld worden (reverse engineering) voordat de techniek gekopieerd kan worden...
Cookies en andere manieren van lokale opslag zijn zeer nuttig en noodzakelijk voor een goede werking van heel veel websites.

Zo is het vrij lastig om een sessie (ingelogde gebruiker, winkelwagentje) te behouden zonder daarvan gebruik te maken.

Je moet dat beter afkaderen tot b.v. 3rd party cookies of tracking cookies.

[Reactie gewijzigd door Kib_Tph op 27 april 2016 07:42]

Aangezien gebruikers anders behandeld worden (ik krijg met adblocker iets anders te zien als zonder), zou er dus sprake kunnen zijn dat aan de Wbp moet worden voldaan.
Maar daar kan de website natuurlijk niks aan doen. JIJ blokkeert banners, de website niet. Dus dat jij wat anders ziet dan iemand die banners wel weergeeft, ligt volledig aan jezelf. Ik krijg het gevoel dat je hier oorzaak en gevolg omdraait :)

Maar de oplossing voor dit dilemma laat zich raden natuurlijk: naast de cookiemelding krijgen we binnenkort een bannerdetectiemelding die we eenmalig moeten accepteren. Doe je dat niet, krijg je geen website te zien :)
Iedereen zonder een adblocker wordt WEL anders behandeld. Je krijgt immers reclames voorgeschoteld, specifiek gericht op jouw surfgedrag.
Maar daar had theturtle het niet over, zoals je in het stuk dat ik quote kunt lezen. Bovendien heeft dat effect niks te maken met bannerblockers detecteren, dus totaal irrelevant in deze discussie :)
Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. In de beginsituatie (opvragen van de webpagina) krijg je met en zonder adblocker exact dezelfde pagina. Daarna is het de vraag wat je browser er mee doet: de hele pagina laten zien of de advertenties weglaten.

Dat is heel wat anders dan een aparte pagina binnenkrijgen omdat jij je adblocker aan hebt staan.
Maar dat laatste is reeds het geval.

Probeer Forbes.com maar eens te bezoeken met een ad-blocker dan krijg je gewoon geen website te zien totdat je hem uitzet. Dan krijg je dus wel een andere website dan iemand zonder ad-blocker.

Prima om het spelletje zo te spelen dan bezoek ik de website gewoon niet en gebruik ik een alternatief. Het is natuurlijk fijn dat met technologie alles te manipuleren valt maar nog een industrie die een kat en muis spelletje gaat spelen met de consument in plaats van een product aanbied wat de consument wil schiet niemand wat mee op.
Maar daar kan de website natuurlijk niks aan doen. JIJ blokkeert banners, de website niet. Dus dat jij wat anders ziet dan iemand die banners wel weergeeft, ligt volledig aan jezelf.
Voor zover je het over clientside hebt, heb je natuurlijk gelijk. Dus ziet mijn telegraaf.nl er heerlijk rustig uit. Maar dat is het renderen van geleverde content, al dan niet inclusief style sheets. Kies ik ervoor om lynx te gebruiken ziet hij er natuurlijk ook anders uit.

Waar de website wél iets aan kan doen, is specifiek gericht op de client content te serveren. Daarvoor is natuurlijk allereerst informatie over de client nodig, die moet opgehaald worden (voor zover die niet - via headers - actief verstrekt wordt) van mijn computer. En dat kan dus een inbreuk in mijn privacy zijn en daarom is dus de Wbp van toepassing.

De rant over cookiemeldingen laat ik ff achterwege.
Maar daar kan de website natuurlijk niks aan doen. JIJ blokkeert banners, de website niet. Dus dat jij wat anders ziet dan iemand die banners wel weergeeft, ligt volledig aan jezelf. Ik krijg het gevoel dat je hier oorzaak en gevolg omdraait :)
Een website kan detecteren of jij een ad-blocker geinstalleerd hebt staan en dit gebruiken om te discrimineren in hoe, of welke content jij te zien krijgt. Zo kan jou op een nieuwssite de toegang tot bepaalde nieuws-artikelen geweigerd worden, of kun je uitgesloten worden van premium content als video's.

En juist dat valt onder het kopje:
Een handeling (...), die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker (...) te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker (...) anders behandeld kan worden.
Wat jij met die ad-blocker doet, staat hier verder los van.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 26 april 2016 20:38]

Ja... en wat is daar erg aan? Welke verplichting heeft een aanbieder van gratis content aan jou dan?

De reacties die ik hier allemaal zie getuigen wat mij betreft van twee dingen. Zeer gebrekkige kennis aangaande de technische mogelijkheden van websites. En verontwaardiging over hoe een aanbieder van gratis content de regels bepaald waarop hij/zij die content wil aanbieden.

Ik heb ook een hekel aan reclame en gebruik ook een adblocker. En als ik dan hier op tweakers een stukje content erbij zie komen dat ik een adblocker gebruik en dat tweakers daarmee inkomsten misloopt, dan weet ik precies hoe ze weten dat ik een adblocker gebruik en dat dat geen enkele spooky scripts oid zijn die dat bepalen en dat ook mijn privacy op geen enkele wijze in het geding is geweest. En zelfs als tweakers besluit dat dat de enige content is die ik dan kan zien en het nieuws hier niet zou kunnen lezen, dan vind ik dat ik geen enkel recht heb om daarover te zeuren.
Ja... en wat is daar erg aan? Welke verplichting heeft een aanbieder van gratis content aan jou dan?
Geen. Alleen een verplichting zich aan de wet te houden. En als de wet stelt dat het verzamelen van gegevens waarbij het expliciete doel is de gebruiker 'anders te behandelen' neerkomt op de verwerking van persoonsgegevens, dan zal die aanbieder dat moeten accepteren en daar conform de wet mee om moeten gaan. Of er gewoon niet aan beginnen, natuurlijk.
Maar hoe weet je zo zeker dat een adblocker detectie script persoonsgegevens gebruikt. voor mij zijn persoonsgegevens niks anders dan gegevens waarmee ik jou zou kunnen identificeren zoals naam, bsn, adres en nationaliteit. Een adblocker vindt ik niet bepaald onder persoonsgegevens vallen...
Maar hoe weet je zo zeker dat een adblocker detectie script persoonsgegevens gebruikt. voor mij zijn persoonsgegevens niks anders dan gegevens waarmee ik jou zou kunnen identificeren zoals naam, bsn, adres en nationaliteit. Een adblocker vindt ik niet bepaald onder persoonsgegevens vallen...
Omdat:
Een handeling als bedoeld in het eerste lid, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of abonnee anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Onzin. Onzin. Onzin. Een stukje javascript dat nadat de pagina ingeladen is gaat kijken of er in de DOM de te verwachten advertenties geladen zijn of niet verzameld om precies te zijn NUL persoonsgegevens. En buiten dat zijn we met zn allen een hele zielige maatschappij aan het worden als we hiervoor wetten denken te moeten maken. Het is gratis content. En wat een aanbieder tentoonstelt zou nimmer van bepaald mogen worden onder welke voorwaarden de aanbieder dat wil doen. Dat is aan de aanbieder en wat mij betreft aan niemand anders. Je betaald er niet voor en je behoort dan ook geen enkel recht van spreken te hebben. Het enige recht wat je vanuit weldenkendheid hebt is om het aangebodene links te laten liggen.

Stel je voor, ik zet een bord in mn tuin met daarop wat nieuwsberichten en naast de nieuwsberichten ook reclame. Vervolgens zie ik dat er mensen een speciaal brilletje dragen als ze langs mn tuin lopen. Wat blijkt, door dat brilletje zien ze nog wel het nieuws maar niet meer de advertentie. ... en de consensus van velen is dan dat ik niet de kleur van het font van de nieuwsberichten mag wijzigen zodat ze ook die niet meer kunnen zien met die speciale brilletjes??? Staat in mijn tuin! Ik bepaal niet voor jou dat je het brilletje niet op mag hebben..is ook mijn recht niet, maar evenmin is het ook jouw recht niet om te eisen dat ik mn nieuwsberichten niet mag aanpassen qua kleur zodat jouw brilletje geen nut meer heeft voor het bord in mijn tuin.

Wellicht dat je met deze analogie beter snapt hoe absurd deze kwestie is.
Stel je voor, ik zet een bord in mn tuin met daarop wat nieuwsberichten en naast de nieuwsberichten ook reclame. Vervolgens zie ik dat er mensen een speciaal brilletje dragen als ze langs mn tuin lopen. Wat blijkt, door dat brilletje zien ze nog wel het nieuws maar niet meer de advertentie. ... en de consensus van velen is dan dat ik niet de kleur van het font van de nieuwsberichten mag wijzigen zodat ze ook die niet meer kunnen zien met die speciale brilletjes??? Staat in mijn tuin! Ik bepaal niet voor jou dat je het brilletje niet op mag hebben..is ook mijn recht niet, maar evenmin is het ook jouw recht niet om te eisen dat ik mn nieuwsberichten niet mag aanpassen qua kleur zodat jouw brilletje geen nut meer heeft voor het bord in mijn tuin.
Jij mag gerust die kleur aanpassen hoor.

Jij mag alleen niet een camera ophangen aan de ingang van de straat om te kijken of iemand, wanneer hij of zij de straat inloopt, zo'n getint brilletje op heeft en dan vervolgens snel jouw bord af gaan dekken wanneer zo'n persoon passeert.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 april 2016 16:03]

Bijzonder slechte vergelijking. Zo werken die scripts niet. En als je dan toch de camera vergelijking wilt trekken, hang um dan op aan de muur van mn huis. Reken maar dat dat mag, maar dat gaat zelfs al veel verder dan dergelijke scripts omdat je met een camera iemand daadwerkelijk in beeld hebt. Dat is heel wat anders dan de tekstkleur van het nieuws op mn bord aanpassen zodat de brilletjes niet meer werken. Alleen met dat kun je dergelijke scripts vergelijken. Och jammer, mn bril werkt maar nu kan ik niet meer lezen wat er op dat bord staat. Pech gehad. Mijn bord, mijn tuin, mijn regels. En iedereen die meent dat dat onterecht is moet zichzelf serieus hard achter zn oren gaan krabben of alles in het verwende bolletje nog wel realistisch op een rijtje staat.

Vind het verder overigens een zinloze discussie. We zijn een verwende zeurmaatschappij geworden waarbij iedereen meent onrecht aangedaan te zijn en als wapen privacy schending misbruiken, puur en alleen omdat ze zich benadeeld voelen, en om niets anders. Terwijl als ze zich echt zoveel zorgen maken om hun privacy dan stopten ze beter accuut met het gebruiken van Facebook en Twitter en instagram en wat al niet meer waar ze heel hun ziel en zaligheid vrijwillig te grabbel gooien.
Het gaat hier om interpretatie van wet- en regelgeving. Meningen zijn in dit geval niet relevant
En als je dan toch de camera vergelijking wilt trekken, hang um dan op aan de muur van mn huis. Reken maar dat dat mag
Uhm nee. Dat mag dus niet zomaar, wanneer deze camera gericht is op de openbare ruimte. Er zijn slechts een aantal zwaarwegende belangen, zoals het bewaken van een duur object aan de straat, waarbij dat wel toegestaan is.
wat denk je van het 'geen privacy / persoonsgegeven dus geen melding noodzakelijk principe...

ik vind het echt verschikkelijk om te zien hoe mensen enerzijds een facebook account hebben, en anderzijds een wet tegen cookies (die eigenlijk niet eens in deze vorm zou mogen bestaan) proberen te misbruiken als een manier om piraterij goed te praten, en 'vervelende' advertenties te weren.

gaan we je grondrecht op privacy ook gebruiken om diefstal onbestraft te laten - je mag echt niet in mijn tas kijken, er zitten echt geen 20 sloffen sigaretten in.

die hele cookie wet om te beginnen is al het geesteskind van een overijverige ...... <insert bad word> ... die belangrijk probeerde te doen, en een plaats van het probleem bij de bron aan te pakken, een vaak koekieswetje erdoor wist te drukken.

want waar gaat het nu werkelijk om: mensen zouden moeten willen weten, wat adverteerders precies van ze menen te weten, hoe ze aan die gegevens zijn gekomen, en hoe mensen bewzwaar kunnen maken over bepaalde schadelijke details (het zogenaamde vergeetrecht zeg maar). maar in plaats daarvan maken ze een wetje die misbruikt word om te klagen over adblocker-detectie.

DUDE je blokkeerd de mogelijkheid voor partij om inkomsten te hebben, ergo je betaald niet voor een dienst die wel wordt geleverd ergo je pleegt piraterij
Wow. De gebruiker is het product voor reclamenetwerken. De gebruiker betaalt dus helemaal niks aan de website. Dat een website een oncontroleerbaar product aanbiedt (namelijk de bezoeker) is een probleem van de website.
+3 voor een reactie waarin je stelt dat het flauwekul is zonder verdere onderbouwing, slechts een mening dus. Net als dit:

"Van beide uitzonderingsgronden is geen sprake, daar gaat de brief van de Europese Commissie ook over. Met name over de vraag of het 'strikt noodzakelijk' is."

Jij vind dat er geen sprake van is? Je stelt het alsof het een feit is.
En terecht.

Laat ik voorop stellen dat ik niet in 'de advertentie industrie' werk en ook ik genoeg irritante ads zie, maar het loopt de laatste tijd echt de spuigaten uit met adblockers, ik snap wel dat dit soort dingen gebeuren, er is veel te weinig besef (en/of acceptatie) dat de meeste sites draaien op advertentie kosten.

Iedereen wil gratis en zsm het meest recente nieuws (of de meest lollige foto van een kat, whatever) kunnen zien, dat moet ergens van betaald worden, en van de gebruikers komt het geld niet, dus ja, daarom zie je steeds meer ads op steeds meer sites. En omdat de helft van de bezoekers (ofzo) ondertussen ad blockers gebruikt, moet de andere helft nog meer ads zien om de kosten eruit te krijgen, en zo word het geheel steeds erger.

Dan snap ik heel goed dat sites vandaag de dag bijhouden hoeveel procent van hun bezoekers adblockers gebruiken, dan kunnen ze aan de hand van die cijfers bepalen hoe alles gefinancieerd moet worden.
Persoonlijk heb ik niet veel bezwaar tegen een niet-opdringerige advertentie. Echter wordt er naast het tonen van de advertentie via de zogenoemde trackers een heel profiel van mij opgebouwd.

Er wordt ongebreideld veel informatie over mijn persoonlijke leven opgeslagen die vrijwel oneindig wordt bewaard en waar ik nagenoeg geen invloed op heb. Ik moet maar hopen dat deze gegevens voldoende worden geanonimiseerd en niet op een punt in de tijd ooit tegen mij gebruik gaan worden.

De tracking is mijn echte bezwaar; niet een reclamefolder die ik rechtstreeks in de papierbak kan gooien.
Naast jou verhaal, hoor je ook steeds vaker dat een add netwerk, spam / virussen aan het verspreiden is.

Ik vraag me daarmee af, of het uberhaubt wel veilig is, om geen addblocker / tracker blocker te hebben.

Op het werk worden dmv een proxy ook bepaalde dingen geblocked. Dan heb je als gebruiker dus niet eens een keuze.

[Reactie gewijzigd door DarkUnreal op 26 april 2016 19:46]

Dit is de voornaamste reden dat ik een adblocker heb draaien, ben het een beetje beu dat je steeds vaker leest dat malware via advertentienetwerken verspreid worden.
Ik heb een aantal site's op de whitelist staan maar die zijn op 1 hand te tellen.
Jij slaat de spijker op z'n kop: trackinggegevens die "oneindig" worden bewaard. Dat is inbreuk op iemands privacy.
Jij slaat de spijker op z'n kop: trackinggegevens die "oneindig" worden bewaard. Dat is inbreuk op iemands privacy.
Daar is eindelijk nu juist wel oplossing voor op komst: het Europees recht om vergeten te worden.

Je schrijft de organisatie achter een website dat jij wenst dat alle gegevens over jou die via deze website blootgesteld zijn verwijderd worden. Het is daarna hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurd, waarbij ze ook verplicht zijn contact op te nemen met alle derde partijen waarbij gegevensverwerking heeft plaatsgevonden via hun website, om daar ook jouw gegevens te laten verwijderen. Onder die derde partijen vallen ook de adverteerders.

Mochten hier meerdere lagen indirectie tussen zitten, dan is dat geen probleem. Die moeten op hun beurt dan ook weer gesommeerd worden door de voorliggende partij om de gegevens te verwijderen die bij hun bekend zijn, enzovoorts; enzovoorts.

Mocht er ergens in die keten iemand niet mee willen werken; niet in staat zijn om aan dat verzoek te voldoen; of over het resultaat liegen, dan blijft de originele eerste partij (de organisatie achter de website) v.z.i.w. hiervoor verantwoordelijk: zij dienen garant te staan voor de correctheid van het rapport wat zij wettelijk aan jou terug moeten geven, dat beschrijft welke gegevens er verzameld waren en bevestigt dat deze verwijderd zijn.


Gewoon een kwestie van voldoende mensen die dit pressie-middel in gaat zetten en dan gaat die hele verziekte personalized advertising markt vanzelf stuk.
"Je schrijft de organisatie achter een website dat jij wenst dat alle gegevens over jou die via deze website blootgesteld zijn verwijderd worden"

Dat is een wet die hier niets mee te maken heeft. Zoals je zelf al stelt gaat het daarbij om gegevens over jou die op een website gepubliceerd worden. Ad networks publiceren helemaal niets over jou.
Zoals je zelf al stelt gaat het daarbij om gegevens over jou die op een website gepubliceerd worden. Ad networks publiceren helemaal niets over jou.
Het gaat om alle gegevens die een bedrijf over jou heeft of die een bedrijf door derden over jou heeft laten verzamelen. Ik kan er ook niets aan doen dat deze regels het meeste in het nieuws komen met betrekking tot social media screw-ups.
Daar is eindelijk nu juist wel oplossing voor op komst: het Europees recht om vergeten te worden.
En hoe zit het met mijn recht om in de eerste plaats niet onthouden te worden?
Dat recht wordt met voeten getreden, dus neem je zelf dat recht middels een blocker.
Als dat je argument is, wis dan gewoon je cookies na iedere browsingsessie (bijv incognito modus gebruiken). Nog efficiënter dan een adblocker. Tevens, zeg ook meteen ff je gmail en facebook accounts op en pak een andere searchengine dan google.
Eh, dat argument zie ik nu al zo vaak voorbij komen. Hoe denk je dat sites van vóór 2000 online bleven? Het is ooit begonnen als een netwerk voor overheden, academische doeleinden en hobbyisten.

Natuurlijk staat het je niet tegen om een commercieel model te verzinnen om inkomsten te genereren met het internet, maar als dat niet lukt dan moet je dat niet neerleggen bij de bezoeker. Als een krant over de kop gaat omdat het niet genoeg word gelezen hoor je de redactie ook niet afgeven op potentiële lezers.

Dat terzijde, advertentienetwerken zijn de créme de la créme van high profile targets op het internet, waarom zou je daar je klanten aan blootstellen?
Eh, dat argument zie ik nu al zo vaak voorbij komen. Hoe denk je dat sites van vóór 2000 online bleven? Het is ooit begonnen als een netwerk voor overheden, academische doeleinden en hobbyisten.
Ja, duh, daar noem je nu net drie categorieën die geen bannerinkomsten nodig hebben 8)7 Of kon je zonder bannerblocker nauwelijks informatie van de Universiteit Twente vinden of aangifte doen op de website van de Belastingdienst? :P
Natuurlijk staat het je niet tegen om een commercieel model te verzinnen om inkomsten te genereren met het internet, maar als dat niet lukt dan moet je dat niet neerleggen bij de bezoeker. Als een krant over de kop gaat omdat het niet genoeg word gelezen hoor je de redactie ook niet afgeven op potentiële lezers.
Er zijn dan ook nooit tools uitgebracht die automatisch voor jou in een krant alle advertenties "uitknipten" (zonder het artikel op de achterkant van de pagina te ruïneren) zodat je de krant kon lezen zonder advertenties. De contentmaker biedt zijn content gratis aan, in ruil daarvoor kijk jij naar advertenties. Nu wordt rücksichtlos alles geblockt onder het mom van "teveel popups, content niet te lezen door advertenties die erover vallen, etc", terwijl de contentmaker maar mag bedenken hoe hij nog aan geld komt.

Dan vind ik het helemaal niet gek als de contentaanbieder dan zegt "als jij geen advertenties wil kijken, krijg je ook geen content te zien". En een site als T.net doet dat nog heel netjes, toch zijn er verscheidene bezoekers die zelfs T.net niet whitelisten. Voor niets gaat de zon op.
Dan vind ik het helemaal niet gek als de contentaanbieder dan zegt "als jij geen advertenties wil kijken, krijg je ook geen content te zien".
Kortzichtig. Die mensen delen dus ook geen links op Twitter/Facebook en andere platforms waarmee je wél meer betaalde pageviews krijgt. En veel sites overschatten de waarde van hun content. Het meeste is gewoon visuele diarree. Mag ik je content niet zien? Jammer dan, kom ik nooit meer terug. Ik klik wel op de volgende link in mijn tijdlijn. De gemiddelde bezoeker denkt daar nog geen 1.5 seconde over na.

Als ik bijvoorbeeld op Forbes kijk, dan worden maar liefst 34 (!) third party scripts in geladen en duurt het laden van de pagina 9 seconden i.p.v. 1,5. Dat betekent dus een verkrachte UX en mijn gegevens liggen bij 30 third parties (er zijn slechts een handvol echt nodig voor advertenties en analytics, etc.). Daar kom ik dus gewoon nooit meer. Weg potentiële klant.

Overigens heb ik hier op Tweakers gewoon een abo genomen, maar die hebben dan ook niet zo'n belachelijke hoeveelheid scripts én kwaliteits content.
Er zijn dan ook nooit tools uitgebracht die automatisch voor jou in een krant alle advertenties "uitknipten" (zonder het artikel op de achterkant van de pagina te ruïneren) zodat je de krant kon lezen zonder advertenties.
Daarentegen maken de advertenties in de krant niet je brievenbus, krantenbak of boekenkast stuk. En maken ze niet de tekst van de artikelen onleesbaar door er voor te gaan staan.
Sites zijn vaak opgezet zonder het oogmerk om reclame de site te laten betalen. Zelfs tweakers is als een hobbysite onstaan.
Het is misgegaan toen commerciele mediabedrijven deze sites opkochten en reclameinkomsten als businessmodel gingen zien.
Als er geen reclameinkomsten meer zijn zal de businesscase om hier tonnen aan uit te geven falen, en zal de site weer teruggaan naar het professionalisme van de hobbyist. Een groot aantal sites zal verdwijnen, maar de kwaliteit van de rest kan wel eens verhoogd worden.

[Reactie gewijzigd door Gizmo_mokum op 26 april 2016 20:27]

Ik snap niet hoe dit argument kan blijven terugkomen. Sinds 2000 is zowat de complete maatschappij gedigitaliseerd. Het internet van nu is niet meer het internet van toen.
Anoniem: 80487
@43436526 april 2016 18:21
Samengevat in een korte alinea loopt het de spuigaten uit met adblockers omdat het de spuigaten uitloopt met malware via advertenties, pagina grote irritante knipperende misleidende ellende over verlopen whats app abonnementen en orwelliaanse tracking netwerken.

Het internet is ziek wat advertenties betreft en dat ligt al lang niet meer alleen maar aan gebruikers die gewoon geen zin hebben aan een bannertje.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80487 op 26 april 2016 18:26]

Naast deze argumenten vind ik het ook uitermate storend dat ik voor mijn mobiele internet bundel betaal maar wel ongewenst reclames te zien krijg. Dat zijn meestal flashy filmpjes die de nodige data verstoken en vaak ook zo gepresenteerd worden dat je misklikt op de advertenties (pagina's die verspringen als je denkt dat ze al volledig geladen zijn).

Zou wel eens willen analyseren hoeveel procent van de Gig die ik iedere maand verstook van advertenties afkomt.
Het probleem is dat het al lang niet meer enkel om het tonen van advertenties gaat. Enkele jaren geleden was er veel druk om gebruikers met spyware te infecteren en allerlei ongein als browserbalken, reclamepopups e.d. zomaar zonder pardon op het scherm te tonen en wie weet waar de computers allemaal voor gebruikt werden.

Nu browsers steeds meer functionaliteiten krijgen, zijn ze aan het veranderen in besturingssystemen die programma's geschreven in Javascript draaien. En daarmee is de malware die voorheen het computergenot van onoplettende gebruikers vergalde, zich ook aan het verplaatsen van desktopapplicaties naar on-line Javascript-applicaties.

Als je een website bezoekt worden er vaak honderden kilobytes aan Javascript geladen, die de ventilatoren van je computer flink aan het loeien zetten. Wie heeft er enig zicht op wat die code allemaal aan het doen is?

Een adblocker verlost je niet alleen visueel van advertenties, maar ook van al die enormen hopen Javascript die websites inladen. En daarmee laden websites sneller (en behoorlijk), reageert je browser soepeler, maakt hij minder herrie en verbruik je minder energie, zodat zelfs het milieu van een adblocker profiteert.
In mijn omgeving -en dat zijn niet allemaal tweakers- hebben de meeste een adblocker omdat de afgelopen 3 jaar nu.nl -om een random populaire site te noemen- al meerdere keren jan en alleman heeft lopen infecteren via het advertentie netwerk.

Zelfs Tweakers.net is er niet aan ontkomen, en zolang websites hun verantwoordelijkheid niet nemen betrekkende de ads. Wel geld verdienen, je bezoekers irriteren, maar als het fout gaat wijzen naar een ander, zal ik een adblocker gebruiken en iedereen die weet wat "het internet" is, aanraden een adblocker te gebruiken.
Ben wel benieuwd waar jij dan in werkt als je vindt dat het de 'spuigaten' uit loopt met adblockers.

Want ik merk er niets van dat andere Tweakers op sommige sites adblockers gebruiken. Ik kam me voorstellen waarom mensen wel adblockers gebruiken: security, snellere sites, minder dataverbruik, enz.
de positie van de meeste bedrijven is: 'Als het niet expliciet verboden is, dan mag het.' en zo wordt belasting ontweken. Ik ontwijk advertenties.
Je moet de boel niet omdraaien. Adblockers zijn er gekomen omdat advertenties steeds irritanter en overdadiger werden en niet andersom.

Reclame zie je werkelijk overal de spuigaten uitlopen. Ook op tv is het te belachelijk voor woorden (overigens kijk ik o.a. daarom gewoon vrijwel geen tv meer). Je kan toch, bijvoorbeeld, moeilijk beweren dat we allemaal een adblocker op onze ouderwetse beeldbuis hadden en dat er daarom meer reclame is gekomen?

Een reclameblok op een website vind ik sowieso irritant maar zolang het een statisch ding is en het niet een substantieel deel van mijn scherm in beslag neemt dan kan ik ermee leven.

Echter zie je dat maar zelden. Hier op tnet zijn ze gelukkig wat terughoudender met kermisattracties maar toch bewegen de reclames negen van de tien keer. Daar kan ik simpelweg slecht tegen (als in effecten van bewegingsziekte). En mede daarom heb ik een adblocker draaien. Niet omdat ik tnet (of andere websites) hun inkomsten niet gun maar omdat ik lichtelijk wappie word als ik dat soort dingen in mijn perifere blikveld zie bewegen. Eens in de zoveel tijd zet ik m'n adblocker weer eens uit op tnet maar dan blijkt dat het toch weer van die irritante bewegende dingen zijn. Daarnaast wil ik gewoon rust in m'n scherm als ik iets aan het lezen ben. Afleidende toestanden, herrie en chaos hebben we al genoeg om ons heen.

Overigens kan ik wel redelijk goed tegen gamen (afhankelijk van het soort spel en met name het soort head bobbing dat toegepast wordt) maar daar zit nu net de essentie: dan heb je de bewegingen zelf onder controle.

En, zoals al genoemd in andere berichten, hebben we daarnaast nog het risico op besmetting via de de advertentienetwerken. Ik maak zelf wel uit of ik dat risico wil lopen. Dat bepaalt helemaal niemand anders.

Wat mij betreft is de ACM hier heel fout bezig. De ACM is er om consumenten te beschermen tegen dubieuze praktijken in de markt maar het lijkt erop dat "de markt" een spreekwoordelijke zak geld op het beureau van de ACM heeft gezet. Maar goed, dat dergelijke instellingen achteraf vaak een fopspeen blijken te zijn mag geen verrassing zijn.
Ach, neem Fok! Forum maar eens als voorbeeld van een website die compleet de verkeerde kant opgaat met advertenties. Vroeger, in 2009 ofzo, had je 2 skyscrapers aan de zijkanten en een banner helemaal bovenaan de pagina. Prima, niks mis mee, adblocker stond uit.

Toen kwamen ze met een banner gelijk na de beginpost. Niet handig maar nog te overzien.

Daarna kwamen er opeens banners op de mobiele layout. Eerst klein als je geregistreerde gebruiker was, nu zijn ze gewoon loeigroot en 3 stuks wel te verstaan.

Toen kwamen ze op de normale website met interactieve banners die je HALVE scherm vullen, zonder grappen de ads nemen 50% van je beeldscherm in beslag. En dan ook nog eens hyperlinks maken van iedere geaffilieerde website als dat in je tekst stond.

Voor mij was dat de laatste druppel en mijn adblocker staat gewoon weer aan, en dat is echt een verademing kan ik je vertellen. Veel websitebezoek verneuken het gewoon voor zichzelf, Forbes net zo bijvoorbeeld. We zullen zien waar het op uitdraait. Het internet bestaat nog niet zo lang en heeft al vele grote transformaties ondergaan, reclame incluis. Websites zullen zich moeten aanpassen om te overleven, anders zullen ze hetzelfde lot ondergaan als de kranten.
ongehinderd door enige vorm van juridische kennis, maak ik mij wel zorgen over wat nauwelijks inbreuk op mijn privacy maken precies betekend.

Ook lijkt mij dat nauwelijks opstapelbaar toepasbaar is, als ik met mijn 1e site een beetje pak, met mijn 2e site ook een beetje en met mijn 3e site... etc. Mag ik dan samen een heleboel privacy gevoelige gegeven verzamelen van deze "onbekende bezoeker?".

Vroeger was ik blij dat men dergelijke regels niet te ver doorvoeren, tegenwoordig zie ik qua reclame en spam precies wat iemand anders op de computer heeft opgezocht en begin langzamerhand toch wel wat privacy gevoeliger te worden.

[Reactie gewijzigd door 2green op 26 april 2016 17:44]

Net zoals jou vraag ik me inderdaad af wat nu:
Als een script geen of nauwelijks inbreuk maakt op de privacy van bezoekers, is de notificatie- en toestemmingplicht niet van toepassing.
zal inhouden. Het geen is duidelijk, maar ik denk dat de ACM toch fout zit. Een script draaien om iets te inventariseren, software (adblocker = software), browsegeschiedenis, is toch daadwerkelijk een grote inbreuk in mijn privacy, nog groter dan registreren van mijn telefoonnummer of e-mail adres.

De nauwelijks zoals de ACM nu dus aangeeft is een grove schending van mijn privé domein omdat men actief kijkt wat ik doe met- en op mijn systemen.
"Een script draaien om iets te inventariseren, software (adblocker = software), browsegeschiedenis, is toch daadwerkelijk een grote inbreuk in mijn privacy, nog groter dan registreren van mijn telefoonnummer of e-mail adres. "

Die mag je uitleggen. De site weet je IP en kijkt of een extensie aanwezig is. Hoe is dat in godsnaam een "GROTE" inbreuk op je privacy?

Ik vind dit een gevalletje woord inflatie. Een grote inbreuk op je privacy is de politie die ongevraagd bij je binnenvalt. Een dief die door je afval zoekt. Een drone die voor je slaapkamerraam zweeft.
Hoezo uitleggen. Het draaien van een script op mijn systeem om te bepalen of ik een adblocker gebruik is gewoon software inventarisatie op kleine schaal. Hierbij kan er een keuze worden gemaakt om mij informatie te geven of te onthouden aan de hand van software welke ik op mijn pc heb staan. Hiermee komt men dus over de scheidingslijn passief informatie aanbieden door actief een fingerprint te maken van mijn computer dus ook mij te koppelen doormiddel van deze fingerprint aan andere informatie zoals mijn ip, surfgedrag via bijvoorbeeld google scriptjes en dergelijke.

Iedere stap in informatievergaring is klein maar 100 kleine stukjes maken 1 grote plaat...
Ik doel met name op uitleggen hoe het een GROTE inbreuk is.

Het is al erg twijfelachtig of het uberhaupt een privacy schending is. Weten of jij een ad blocker gebruikt, past je persoonlijke levenssfeer niet aan. Het is te vergelijken met een website die weet welke browser je gebruikt en welke scherm grootte. Het is niet eens informatie die tot een persoon te herleiden is.

Wanneer dan ook nog het woord "grote" inbreuk wordt gebruikt, kan ik het niet meer serieus nemen. Een grote inbreuk is een ernstige aantasting van jouw persoonlijke levensfeer. Dit komt niet eens in de buurt, is van een hele andere orde.
Als tegen iemands wil kijken wat hij/zij op zijn computer uitvoert geen grote privacyschending is, wat dan wel?
Dus als een website kijkt of je flash hebt geïnstalleerd om, nadat gebleken is dat je die niet hebt, een andere manier van tonen te kunnen kiezen is dat een grote inbreuk op je privacy?
Ik kom nog wel eens op een website die mij zegt dat ik IE moet gebruiken omdat het op Chrome niet werkt. Ook een privacyschending?

Het is een dunne lijn, dat geef ik toe, maar in dit geval spreek ik nog niet van privacyschending. Nog net niet :)
Ieder script wat kijkt op een systeem is een inbreuk. Hoe het ook gebeurd. Overigens wil dat niet zeggen dat iedere methodiek een schending is. Het heeft allemaal te maken met de wijze van implementatie.

Bijvoorbeeld een script kijkt op systeem of er bepaalde software actief is. Dat is inbreuk. Aan de andere kant, een script wat kijk of een banner is geladen door bijvoorbeeld te zien of er binnen de pagina een bepaalde image wel of niet geladen is, is iets anders, het is maar waar je naar kijkt.
Ik ben juist bang dat straks niemand meer echte inbreuken op privacy serieus neemt omdat elk random dingetje al als een inbreuk wordt gezien door sommige. Kan je nou serieus stellen dat het detecteren of een adblocker draait een inbreuk op je privacy is? Is dan de browser agent uitlezen, of je resolutie, ook een inbreuk op je privacy?
Anoniem: 80487
@Sissors26 april 2016 18:36
Dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk, maar ik denk wel dat er bij het kijken hoe x of y op je computer ingesteld is (en daar maatregelen op baseren) een bepaalde grens overschreden wordt.
Het maakt dan even niet uit exact wat het is dat er opgehaald wordt aan data maar men komt "achter je voordeur" kijken.
Dat zou ik in het analoge leven ook bijzonder bezwaarlijk vinden ook al kunnen ze bij wijze van spreke enkel zien wat voor jassen er aan mijn kapstok hangen...

Nou is dat digitaal allemaal niet zo simpel, maar toch. Ergens grenzen plaatsen is goed anders krijg je te veel function creep.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80487 op 26 april 2016 18:44]

Als een script geen of nauwelijks inbreuk maakt op de privacy van bezoekers, is de notificatie- en toestemmingplicht niet van toepassing.
Waar ligt de grens dan?
Dat is onduidelijk, maar het is wel duidelijk dat het volgens ACM nog binnen de grens ligt!
En daarom zijn de ACM een stel prutsers: ze kunnen blijkbaar geen grens aangeven, maar wel zeggen dat dit binnen die niet-bestaande grens is?
Zoals zo veel zaken in het leven. Over vele zaken wordt getwijfeld of het wel binnen een bepaalde grens valt. Pas bij het overschrijden van die grens wordt het duidelijk dat de grens overschreden is.
Waarna iedereen zich afvraagt hoe het zo ver heeft kunnen komen...
Van een organisatie die is opgericht ter bescherming van de consument verwacht ik meer. Ook het bedrijfsleven heeft daar baat bij: als het nu ergens mis gaat worden er weer processen gevoerd, wat weer (tien-)duizenden euro's en weet ik hoeveel tijd kost, met een onzekere uitkomst. Lijkt mij voor de ondernemers toch een stuk prettiger als ze vooraf weten waar ze aan toe zijn :)
Ik denk dat dit een rechter zal moeten toetsen.
Als een script geen of nauwelijks inbreuk maakt op de privacy van bezoekers, is de notificatie- en toestemmingplicht niet van toepassing. Volgens de ACM en de Autoriteit Persoonsgevens is hier sprake van bij adblockdetectiescripts en ook bij analytische cookies.
Dit lijkt me vrij krom aangezien het hele idee van (de meeste) analytische cookies is om het websitegebruik van een enkele persoon te tracken. Dit lijkt mij het schoolvoorbeeld van een cookie die wel privacyimpact heeft.
Het analyseren van het gedrag van je bezoekers kan eraan bijdragen dat je je website beter kan optimaliseren en bovendien beter kan inspelen op de vraag van gebruikers. Dat is DE reden dat websites bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken.

[Reactie gewijzigd door calvinturbo op 26 april 2016 18:00]

Ik denk dat mensen die adblockers gebruiken juist de websites een plezier doen. Hoeveel bandbreedte genereert die troep wel niet? Bovendien weet ik van mezelf dat reclame bij mij toch niet werkt, kan ik het net zo goed weren.

Als je op tv de reclame wegzapt gaat de omroep toch ook niet zeuren?
Website's verkopen posities op hun website aan advertentie netwerken.
Afhankelijk van de zichbaarheid van de reclame uiting krijg je een bepaald bedrag.

De content van zo'n banner komt niet vanaf de betreffende website zelf, maar van het of de advertentie netwerk(en). De betreffende website die dus die positie(s) verkocht heeft, heeft geen controle over de content, wat vanaf het advertentie netwerk komt.

En doordat de content van de reclame uiting niet van bezochte website zelf af komt, proberen deze website zijn verantwoording af te schuiven naar deze advertentie netwerken ivm met tracking en malware en andere ellende.
Ublock Orgigin en element blocking, meer heb je niet nodig.

En er zijn filters die je kunt toevoegen die al die irritante detectie middelen en popups en berichten blokkeert.
Daar gaan we weer... op alle fronten wordt ons een zich in een razend tempo uitbreidend Europa door de strot geramd (...en minstens even erg: TTIP/CETA) waardoor onze overheden zich comfortabel kunnen verschuilen achter de hierdoor opgelegde regels, tenzij het een keertje niet zo goed uitkomt want dan zijn we natuurlijk ineens weer een uitzondering... |:(
Nauwelijks inbreuk? Is dat zoiets als een beetje zwanger?
Voor mensen die tegen problemen aanlopen doordat adblock detectors het correct renderen van een website verhinderen:
Installeer greasemonkey (Firefox) of tampermonkey (Chrome) en vervolgens het volgende script:
https://greasyfork.org/en...-anti-adblock-killer-reek

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee