Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Belastingdienst stopt met opvragen parkeergegevens

De Belastingdienst gaat niet langer parkeergegevens opvragen om te controleren of leaserijders zich aan de regels houden. Dat heeft de dienst besloten. Volgens de directeur van de Belastingdienst, Hans Blokpoel, heeft het opvragen van de data niet veel nut.

In augustus oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch nog dat de Belastingdienst de gegevens mocht opvragen, maar de dienst is nu op eigen initiatief gestopt met het verzamelen van de data. Dat zegt directeur Hans Blokpoel van de Belastingdienst tegen De Correspondent. "Dit was voor mij persoonlijk ook over de grens", zegt Blokpoel tegenover die website. De Belastingdienst was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De Belastingdienst vroeg gegevens op bij ten minste drie bedrijven die automobilisten een parkeerplek laten betalen met behulp van hun telefoon. De fiscus wilde met behulp van de gegevens controleren of leaserijders zich wel aan de regels houden. Leaserijders die geen bijtelling betalen, mogen maar een beperkt aantal kilometers privé rijden.

Blokpoel vond dat echter een brug te ver. De Belastingdienst bevraagt de bedrijven niet langer en heeft de gegevens die het al had opgevraagd verwijderd. Daarbij speelt mee dat de opgevraagde gegevens eigenlijk van weinig nut waren. Volgens directeur Blokpoel was het opvragen van de data daarom niet proportioneel.

De Nederlandse Belastingdienst heeft veel bevoegdheden om data op te vragen en gebruikt die ook. De Belastingdienst combineert bestanden van overheden en zoekt met geautomatiseerde systemen naar ongeregeldheden, die op belastingfraude kunnen wijzen. Individueel hebben ambtenaren van de Belastingdienst bovendien veel ruimte om zelf data op te vragen. De beslissing om parkeergegevens te vorderen, was het werk van één ambtenaar.

Blokpoel zegt in het interview met De Correspondent tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst sommige databases niet aanmeldt bij de eigen functionaris voor gegevensbescherming, zoals de wet verplicht. Blokpoel zegt het 'vrijwel altijd logisch' te vinden om een database aan te melden, maar dat in sommige gevallen de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar weegt dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft. Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door Joost Schellevis

Redacteur

21-04-2015 • 08:56

116 Linkedin Google+

Reacties (116)

Wijzig sortering
Het is in principe ook wel een logische stap.
Opvragen van de parkeergegevens is niet meer nodig nu ze bijvoorbeeld beschikken over alle ANPR data (nieuws: Belastingdienst gaat meekijken met politiecamera's op snelwegen). Daar is veel meer informatie uit te halen dan de parkeergegevens.
Weet je wat veel erger is, deze uitspraak:
e Correspondent tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst sommige databases niet aanmeldt bij het College bescherming persoonsgegevens, zoals de wet verplicht. Blokpoel zegt het 'vrijwel altijd logisch' te vinden om een database aan te melden, maar dat in sommige gevallen de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar weegt dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft. Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij het CBP, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.
De belastingdienst overtreed dus de regels, doet dat zelfs bewust.

Hoe serieus moet je een dienst nog nemen die bewust zich niet aan wetten wil houden omdat ze zelf een mening hebben dat ze anders te veel informatie prijsgegeven.
Diezelfde dienst verwacht wel van alle burgers dat ze zich aan de belastingwetten houden en betalen.

Dit is wederom een voorbeeld van een overheidsdienst die zich niet aan de wet wil houden. Schijnbaar kan men het zelfs zonder sancties openbaar zeggen. De conclusie is dan ook we zitten met een onbetrouwbare overheid die aan klassenjustitie doet en zichzelf boven de wet stelt die ze zelf maken. Zou je niet beter weten dan denk je meteen aan een bananenrepubliek.
Hetgeen ik stuitend vind, is dat het Gerechshof in Den Bosch niet vindt dat de belastingdienst gericht informatie dient op te vragen.
De belastingdienst kan en mag ongericht informatie opvragen bij alle bedrijven, waartoe zij dat noodzakelijk acht. Het Hof is van mening dat de processen bij de belastingdienst gericht zijn op het 'in goede banen leiden'. (zie #3.5.5.)

Hiermee heeft het Hof de belastingdienst een vrijbrief gegeven om ongebreideld ALLE informatie op te vragen die zij zelf noodzakelijk acht. Toetsing aan artikel 8 EVRM is door het Hof van de hand gewezen, omdat 'de overheid, is onderworpen aan een groot aantal spelregels, die de bevoegdheid van de overheid op dit punt nu juist in goede banen leiden.' (bron: artikel 8 EVRM )

Dus, omdat er regeltjes zijn, mogen we de rechten van de mens niet inroepen?
Ja dank je de koekoek! Wij burgers dienen onze overheid te vertrouwen op diens blauwe ogen? What about de scheiding der machten? En waar blijft de controle van het volk op de overheid...

Wat hij daar zelf over zegt in het interview:
Wie bepaalt wat proportioneel is?
'Wij maken daar zelf keuzes in. En wij opereren in een maatschappij die daar ook iets van vindt. Er zijn partijen die zich met privacy bezighouden, belastingplichtigen die naar de rechter stappen, journalisten die erover schrijven.'

De eerste zin vind ik hierin, in samenhang met de uitspraak van het Hof, zeer .. ZEER pijnlijk.

"wij bepalen" en "die de bevoegdheid van de overheid op dit punt nu juist in goede banen leiden."
Vervolgens geeft hij antwoord op een vraag hoe gelinkt wordt:
"Precies om die reden heb ik een veiligheidsventiel ingebouwd. Wij gebruiken voor het opstellen van risicoprofielen alleen gegevens die wij al in huis hebben. Alcoholconsumptie of zoekgedrag zijn geen onderdeel van de fiscale informatie die wij al hebben"

Dus, de belastingdienst heeft een ongekende discretionaire bevoegdheid, legt zichzelf een 'moraal' op, en het Hof vindt dat de regeltjes allemaal leiden tot voldoende rechtszekerheid...

De arrogantie van de volgende zin: "dat ik mijn modus operandi niet kan blootgeven. En daar mag je ons achteraf op aanspreken." .. Daar dient DIRECT toezicht op te zijn, dan maar in de vorm van kamercommissies o.i.d., als je je 'modus operandi' niet bloot wilt geven.

... ik vind het pijnlijk om te zien dat we fundamentele vrijheden in moeten leveren, om maar die paar eikels eruit te filteren, want dat is de situatie. Het merendeel van de Nederlanders heeft het goed op met z'n 'buurman'. Maar goed, blijkbaar is dat de opvatting van de maatschappij momenteel, want wetten en rechtspraak zijn (lees: dienen ... te zijn) een weerspiegeling van de maatschappelijke opvattingen.. Persoonlijk? Ik vind het schandelijk en ik walg hiervan.

Houdt er rekening mee mensen, Hans Blokpoel is de machtigste man in Nederland.
De samenleving, de wisselwerking tussen burger en overheid geeft soms de indruk bijzonder ordelijk en gereguleerd te zijn. Er zijn veel regels, voor overheid en burger.

Maar de onderliggende principes zijn helemaal niet zo in steen gebeiteld. Er is een groot grijs vlak van waarden en cultuur en mensbeeld waarin organisaties manoeuvreren. Het is niet zo dat toen men in Griekenland lang geleden het concept democratie uitvond of de republiek alles klaar was. Dit is een constant proces van aanpassing en verandering en is onderhevig aan allerlei invloeden, niet in het minst de denkwijze van burgers.

Het verbaast mensen vaak 'dat dat (toch) nog zo maar kan...'! Er is minder gereguleerd dan we denken op bepaalde vlakken en minder dan nodig is en op andere vlakken is er te veel geregeld.

Als ik een wapen wil bezitten dan zijn er veel harde regels, maar een overheidsinstantie als de belastingdienst krijgt een enorm vertrouwen mee en ik denk dat dit is omdat onze hele moderne, socialistische zorgstaat draait op geld, dat uit belastingen komt. Op het moment dat een belastingdienst niet streng is, krijg je Griekse toestanden, daar zijn we bang voor. Om die zelfde reden hamert elk kabinet op werkgelegenheid, want wie werkt betaald belasting en die hebben we zo hard nodig om onze socialisme te bekostigen.

En om weer juist die reden wil men altijd economische groei, die voor banen zorgt. En daarom wordt nu de nadruk zo gelegd, o.a. bij D66, op technologische ontwikkeling en educatie, zodat wij voorlopers worden in opkomende sectoren.

Een derde van het geld dat universiteiten gebruiken komt van de overheid, dus uit belastingen. En zo zit de hele maatschappij in elkaar verweven en is de fiscus de spin in het web en heeft daarom zo veel macht.
Hoewel ik me kan vinden in je betoog, hanteer ik de mening:
Hoe meer macht een overheidsorgaan heeft, des te belangrijker is de (mogelijkheid tot) controle. Belastingdienst is onderdeel van de overheid. De overheid dient het volk (te dienen).

Achterkamertjes overleg, of bewuste handelingen die de processen ondoorzichtig maken, zijn, wat mij betreft, gif voor onze democratie.

Om de Raad voor het Openbaar Bestuur (2012) te citeren:
--Openbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende democratische rechtsstaat: dienstbaar aan de legitimiteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen van burgers in de overheid. -- (bron: zie 5.1: conclusie. let op: betreft een link naar .pdf)
Jammer dat je betoog nogal misleidend is - ook al ben ik het eens dat dit niet zou moeten mogen op deze wijze.

Allereerst is het onjuist te stellen dat er niet aan EVRM 8 getoetst wordt. Er wordt niet inhoudelijk getoetst aan artikel 8 EVRM in deze uitspraak, omdat dit al in eerdere rechtszaken is behandeld.

Het hof stelt voorop dat uit de thans bekende jurisprudentie van de Hoge Raad niet lijkt te volgen dat het bevragen van een administratieplichtige op grond van artikel 47 AWR ook in de ruime zin een strijd oplevert met artikel 8 EVRM, nu een dergelijke inbreuk is gerechtvaardigd door de noodzaak in een democratische samenleving vanwege het belang van het economisch welzijn van het land. Verwezen kan onder meer worden naar HR 10 december 1974, BNB 1975/52 (Stad Rotterdam), en meer recent ook naar HR 28 januari 1998, BNB 1998/147 en HR 13 mei 2005, NJ 2005, 423.

En even verder...

Dat laat echter onverlet dat de door de Belastingdienst gehanteerde wijze van bevraging tevens onderworpen is aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit, die daarbij (telkens) betracht dient te worden.

Er is dus nog wel degelijk een check van de rechters op het gebied van subsidiariteit en proportionaliteit en dat was ook waarop de Rechtbank in eerste instantie dit verbood.

Ik meen overigens dat er wel degelijk gefaald wordt op het gebied van proportionaliteit, omdat de opgevraagde data makkelijk beperkt kan worden. Dat vergt echter voorwerk en het lijkt vooral gemakzucht om dan maar alle data op te vragen.
Ik blijf het een moeilijk onderwerp vinden. Aan de ene kant vind ik dat persoonlijke gegevens pas opgevraagd mogen worden naar een redelijke verdenken van fraude en dan bij voorkeur met tussenkomst van een rechter. Aan de andere kant is bijvoorbeeld het opsporen van uitkering fraude en dergelijke alleen mogelijk door het combineren van gegevens uit verschillende databases. Hiervoor moet je dus eerst wel al die gegevens opvragen... Nu ging dit natuurlijk niet over uitkeringen maar over auto's, maar de link is natuurlijk snel gelegd.
Het is ook een moeilijk onderwerp. Niettemin is er mijns inziens de noodzaak om deze zaken moreel en juridisch correct af te handelen.

Er zijn, o.a. om uitkeringsfraude te bestrijden, Fraude Interventie Teams (richtlijnen voorgeschreven door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams), die bestaan uit een verscheidenheid aan disciplines om op die manier de databases en rechtsgebieden te kunnen koppelen. Welke medewerker welke data mag inzien, is met regels en redenen omkleed.
Door die verscheidenheid aan disciplines ontstaat een vorm van pluriform intern toezicht.

Dit lijkt volledig te ontbreken in het onderhavige geval bij de belastingdienst. De acties van EEN enkele medewerker, die hand en tand worden verdedigd door de belastingdienst (in de vorm van een proces in hoger beroep), blijken weinig effectief en OVER de grens te gaan van wat de HOOGSTE bestuurder moreel acceptabel vond.

-- Als ik Blokpoel vraag naar het nut van al die parkeergegevens, doet hij een bekentenis: 'Dit was voor mij persoonlijk ook over de grens.' -- (bron, op ongeveer 2/3e van het verhaal)

Hieruit blijkt, mijns inziens, dat er geen (of in ieder geval veel te weinig) sprake is van zelf-reinigend vermogen binnen de beleidsvorming van de belastingdienst.
Goed punt van de fraude interventie teams. Had me nooit echt in de materie verdiept, maar dat is idd de manier waarop het zou moeten gaan. Op dit moment lijkt het er een beetje op dat de belastingdienst de database wordt voor de AIVD/MIVD. Zij mogen alles opvragen en opslaan en daarna kunnen de veiligheidsdiensten en justitie hun database raadplegen.
Daarnaast geldt bij de belastingdienst de omgekeerde bewijslast.
Jij moet als beklaagde maar aantonen dat iets NIET het geval was.....

Dat kan nu wel heel lastig worden. Zeker als er met verkeerde data gewerkt wordt hoe..

Als er al zekerheden waren bij de overheid waren die bij de belastingdienst al minder, en dan stelt de belasting dienst ook nog dat ze zelf hun eigen regels wel kunnen bewaken.

Wij van WC eend....
Als jij een heel bedrijf verdenkt van fraude met 400 leaseauto's en daar zou een naheffing + 100% boete van, grofweg, 2 miljoen per jaar voor gelden, dan is dat best zwaarwegend!

Er zijn mensen/bedrijven voor minder crimineel vervolgd en dat hoeft de politie ook niet van te voren bekend te maken.
Je bedoelt dat omdat de boete en de naheffing zo hoog is dat alles maar mag ondanks dat het tegen de wet is? De "opbrengst" is belangrijker dan de wet volgen? Zal wel komen door de crisis dan...

Ik weet ook nog wel een paar dingen te doen die zoveel opleveren dat ik mij ook liever niet aan de wet houd om dat geld binnen te krijgen...
je vergeet dat de belastingdienst zich dan alsnog achteraf moet verantwoorden.
En waar lees je dat? Is er aangifte gedaan? Zijn er kamer vragen gesteld? Heeft de minister opgetreden? Hebben de ambtenaren de minister hier wel over ingelicht? Nope!
Het gaat niet om hoog of laag in absolute zin, maar om proportie van het opsporingsmiddel. Inderdaad glad ijs, maar dat zijn wel meer wetten, en het is in elk geval niet helemaal zwart/wit goed of fout.
Volgens mij is het duidelijk, regels zijn regels, wetten zijn wetten, daar hoor je je aan te houden.

Uitzonderingen zijn als een rechter toestemming zou geven om je bijv buiten de wet te begeven, maar ook dan is het de vraag of het bewijs dat je zo krijgt gebruikt mag worden.
De hoge raad beslist daar uiteindelijk over.

Wetten zijn er ook niet voor niets. EEn overheid die wetten naast zich neerlegt is onbetrouwbaar. Al is de motivatie zwaarwegend, het doet niet ter zake.
Als een overheid van mening is dat de belastingdienst dit wel mag doen, moeten ze de wet veranderen. De vraag blijft dan of een nieuwe wet in overeenstemming is met EU recht en rechten van burgers niet schend.

Zwaarwegend is een leuk woord. De amerikanen gebruiken het om mensen te martelen waarvan ze denken dat ze informatie kunnen krijgen die in hun ogen belangrijk is. Dat ze daarmee in de ogen van vele te ver gaan maakt ze niet uit.

Je verwacht dat burgers zich aan de wet houden, dus moet je dat als overheid ook gewon doen.
Met name in de privacywetgeving zijn er hier en daar mogelijkheden om je, bij zwaarwegende belangen, niet aan de wet te houden. Vaak moet je dan achteraf verantwoording afleggen, al dan niet gevraagd.

Op die manier is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in acute noodsituaties zorg te verlenen aan kinderen, zonder dat ouders toestemming hebben gegeven voor het delen van dossiers of andere informatie tussen hulpverleners. Maar ook in die situatie is het glad ijs.

De financiële belangen van de belastingdienst zijn wat mij betreft minder zwaarwegend dan het welzijn van individuen, maar de inbreuk op de privacy (parkeergegevens, versus zeer persoonlijke informatie) is ook minder zwaar.

Mij lijkt dat een rechter hier over zou moeten oordelen. Het college bescherming persoonsgegevens is trouwens überhaupt een raar orgaan waar ik geen vertrouwen in heb.
Er is echter geen enkel bezwaar om de database aan te melden, en te laten controleren op toelaatbaarheid. Deze aanmelding hoeft niet publiek te zijn, maar er is dan wel een controle of toetsings mogelijkheid
Daarnaast bij de aanmelding wordt niet de inhoud openbaar gemaakt.
Alleen het het doel en een beschrijving.
De verklaringen zijn persoonlijk en hebben niets met een lease-bedrijf te maken.


Een ander nog simpelere oorzaak kan zijn dat er wordt gestopt met de bijtelling in huidige vorm. Voor 2016 worden de percentages weer aangepast waarbij consequent wordt aangegeven dat het een tussenjaar is, voor 2017 zou dit jaar de nieuwe regelingen worden bekendgemaakt. Privégebruik kan dan mogelijk worden afgeschaft. Laat de auto maar op de zaak of andere standplaats, maar niet naar huis.
Dat laatste is natuurlijk in de meeste beroepen onwerkbaar. Met name in de detachering is dat natuurlijk onmogelijk, zeker met verschillende opdrachtgevers.

Je moet het omdraaien. Gewoon de mogelijkheid om een lease-auto niet als privé-auto te gebruiken sluiten. Heb je een leasebak, dan betaal je gewoon bijtelling. Dan verkoop je je eigen auto maar, of je regelt iets met je werkgever dat je je eigen auto kunt gebruiken voor werkverkeer.

Sowieso is het uit de tijd dat werkgevers hun werknemers geen keuzes bieden. Gewoon een goed mobiliteitsplan. Werknemer krijgt gewoon een x-bedrag in de maand afhankelijk van de functie en moet zelf zijn vervoer maar regelen. Wil hij leasen, prima. Wil hij met de trein ook prima. Als hij maar op tijd is en representatief aankomt (afhankelijk van de functie).
Maar dan vergeet je even de mensen die van hun baas in bedrijfswagens moeten rijden met bijvoorbeeld logo's erop. Stel dat zo iemand een klus uitvoert in z'n woonplaats, maar het kantoor van het bedrijf ligt 200km verderop. Wil je dan echt dat die werknemer eerst 200km naar het kantoor rijdt, daar overstapt in z'n eigen auto en weer 200km terug rijdt? Denk eens aan de extra file's en vervuiling de dat gaat veroorzaken. En de extra tijd die dat kost.
Zijn beide natuurlijk waardeloze argumenten om een erg dure regeling in stand te houden :P

In de regel wordt er gesjoemeld met wagens die belachelijk duur zijn.
Er zijn verschillende opties,
je verdient relatief weinig,
dan hebben we het over type aygo/c1/108c , richtprijs 10k
bijtelling 2500 per jaar, belasting is 42%, extra belasting is ¤1050 per jaar, per maand ¤87,50.

Verdien je modaal of iets meer, richtprijs 20k, ongeveer een VW Polo,
dan hebben we het over ¤175 per maand.

Als je lux wilt en een auto van 35k of meer,
dan kost het +300 per maand. Het is veel, maar het is vreemd dat de gemiddelde burger voor het embleem op de neus moet opdraaien.

Dat zijn geen bedragen die niet te overzien zijn. Als dat niet zo is, dan moet eens goed worden bekeken of een auto van de zaak daadwerkelijk een optie moet zijn en/of de salariëring toereikend is om een dergelijke auto mee te krijgen.


Het issue milieu is ook niet echt serieus te nemen. Al enkele jaren rommelen we in Nederland met uitstoot van auto's om zuinig gebruik te stimuleren, alleen heeft de EU regels vastgesteld omtrent auto's.
https://fd.nl/ondernemen/...ken-missen-eu-emissienorm
Volkswagen, Daimler, BMW en Jaguar Land Rover moeten de gemiddelde uitstoot van hun nieuwe auto's sneller omlaag brengen. Lukt dat niet, dan voldoen ze niet aan de strenge Europese emissienormen die vanaf 2020 gelden. Dat zou hen jaarlijks een miljardenboete bezorgen.
En die regels zijn al lang bekend. We lopen hier in Nederland iets vooruit, maar dat houd op een gegeven moment ook op. Bepaalde type auto's vallen overigens helemaal niet in de bijtelling. Bedrijfswagens als zodanig ingericht, vrachtwagens. Dat is dus ook geen issue.
Als jij een heel bedrijf verdenkt van fraude met 400 leaseauto's en daar zou een naheffing + 100% boete van, grofweg, 2 miljoen per jaar voor gelden, dan is dat best zwaarwegend!
Oh? Je wilt dus eigenlijk zeggen dat het wetboek niet meer is dan een stuk toiletpapier om je gat mee af te vegen? Leg eens uit waarom de burger zich wel aan de wet zou moeten houden, maar de overheid niet? Een overheid die zich niet aan de wet houdt, moet worden gestraft, dus ambtenaren persoonlijk aansprakelijk stellen, vervolgen en straffen. En wanneer de overheid zich dan nog steeds tegen de burger keert (want dat is het imho), dan moet je de overheid vervangen. En dan niet een schijnverkiezing waarbij álle ambtenaren gewoon blijven zitten waar ze zitten, nee, gewoon de botte bijl er in zetten.
Een overheid die zich niet aan de wet houdt, moet worden gestraft, dus ambtenaren persoonlijk aansprakelijk stellen, vervolgen en straffen.
Euh...ja dat zou normaal zijn maar dat vonden de ambtenaren te gevaarlijk voor zichzelf. Dus hebben ze een wet gemaakt en aangenomen die hun immuniteit geeft! Je kan ze dus niet vervolgen en straffen voor dit soort grappen en grollen!
Als een overheid zich niet aan de wet hoeft te houden dan de onderdanen ook niet.
Voorbeeldfunctie mag je ook niet vergeten.
een staat zou trouwens beter achter diegene gaan die opdracht tot fraud gaf.
Want als je die praktijk genoeg jaren kan volhouden is het misschien wel waard het risico te nemen.. Als echter alle geleden schade terug gevorderd wordt en de opdrachtgever tot deze fisicale constructie persoonlijk vervolgd wordt...zal je minder fraudeurs krijgen.
Ach, een (internationaal) bedrijf met 400 man personeel krijgt waarschijnlijk toch al een paar miljard euro korting op zijn vennootschapsbelasting, dus wat maakt dan een miljoentje of 2 nog uit? ;(
Bovendien denk ik dat als er zo systematisch gefraudeerd wordt dat met een interne inspectie ook te achterhalen zou moeten zijn.

Wat ik overigens in de hele discussie tot mijn verbazing niet genoemd zie: vroeger was parkeergeld een belasting (van de gemeente), dus zou de overheid wel toegang tot die gegevens moeten hebben. (Als ze niet aan externe bedrijven zijn uitbesteed)
dat is nog geen reden om de wet te overtreden dat is vragen om machtsmisbruik
Het is net hoe je het bekijkt natuurlijk, de politie legt ook niet alle opsporingsmethodes tot in details publiekelijk uit, omdat je daarmee mensen onnodig wijzer maakt. ;) En daarnaast is aanmelden in het kader van (recherche) onderzoek door opsporingsambtenaren niet synoniem met toestemming vragen, zoals AH bijvoorbeeld moest doen voor het plan om aankoopgegevens aan de persoonsgegevens achter die nieuwe bonuskaart te koppelen. Dat had hij gewoon niet moeten zeggen zo in een interview, dat is koren op de molen van al die zelfuitgeroepen privasjie voorvechters etc, en wordt binnen nu en 30 tweets finaal uit de context getrokken. Tegen de uitzendtijd van het 8 uur journaal is het een grandioos big-brother verhaal, stelt de PVV kamervragen, en is er bij SBS6 een zwaar verontwaardigd "slachtoffer" aan het woord.
maar dat is niet wat hier gebeurt is, dit gaat specifiek over de kenteken registratie welke de politie doet met camera's langs de weg, dit doorstuurt naar de belastingdienst, en deze hier een database van aanmaakt en gebruikt. ZONDER dat dit ergens vermeld werd. Dat is niet in het kader van een recherche onderzoek ofzo 1 persoon volgen, maar gewoon data verzamelen om later in te kijjken. Jij en ik staan in deze database, zonder dat het ook maar meegedeeld was. De enige reden dat we het weten is omdat er een rechtzaak gewonnen is hierover.
De politie hooft methodes ook niet uit te leggen, zo lang ze zich maar aan de wet houden.

Helaas is dat in het verleden wel eens anders geweest, zie irt enquête, zaanse verhoogmethode. Openbaar hoeft voor mij ook niet, je aan de wet houden en dat laten controleren dor een 3de, rechter lijkt me heel logisch.
Hoe serieus moet je een dienst nog nemen die bewust zich niet aan wetten wil houden omdat ze zelf een mening hebben dat ze anders te veel informatie prijsgegeven.
Diezelfde dienst verwacht wel van alle burgers dat ze zich aan de belastingwetten houden en betalen.
De belastingdienst heeft naast het innen van belastingcenten en het uitkeren van toeslagen ook een opsporingsfunctie (FIOD, Douane, etc)

Volgens mij is het per wet-/regelgeving zo geregeld dat een opsporingsdienst gevrijwaard is van het prijsgeven van een modus operandi als de dienst hard maken dat het blootgeven daarvan zijn opsporings- of bestrijdingsfunctie schaadt, en dat die opsporings- of bestrijdingsfunctie zwaarder weegt dan een ander maatschappelijk belang (zoals privacy).
Het toezicht daarop is niet publiek geregeld, net zoals dat grotendeels ook voor de politie/recherche en inlichtingsdiensten geldt.

Je kunt dus niet zo maar stellen dat de belastingdienst de wet overtreedt.

Simpel gesteld: als bepaalde informatie die de belastingdienst gebruikt om fraude(s) op te sporen en te bestrijden (publiek) beschikbaar is, dan wordt het nog gemakkelijker voor potentiële fraudeurs om het net dat de dienst gespannen heeft te omzeilen.

Of jij of ik het daarmee eens zijn is een tweede. Het is onmiskenbaar zo dat het algemene publieke belang van het beschermen van de privacy ook zwaarwegend is. Echter, zo lang de wet-/regelgeving de ruimte biedt aan opsporingsdiensten dat belang (in toenemende mate tegenwoordig helaas) te schenden is er weinig wat je er tegen kan doen. Die opsporingsdiensten worden namelijk daarin gesteund door de politiek (= wetgever).
De enige mogelijkheid die je hebt in deze is bij de volgende stemronde, voor wat het waard is, eens goed na te gaan welk belang de partij waarbij je het vlakje inkleurt hecht aan bescherming van de privacy.

[Reactie gewijzigd door houseparty op 21 april 2015 11:30]

De afweging die de belastingdienst maakt wat ze zwaarder vind wet overtreden of wet volgen en dan aanmelden is niet aan de belastingdienst.

Wet is wet, door de overheid gemaakt en daar moet ook de belastingdienst zich aan houden.

In een goed werkend systeem zou in dit geval de belastingdienst bij een rechter om toestemming moeten vragen om de database niet aan te melden.
Je kan het heel mooi vergelijken met een tap van een verdachte. Ook schending van dienst privacy in het belang van een onderzoek. ook daar is toestemming van een rechter-commissaris voor nodig en kan niet meer in het wilde weg gebeuren.

Precies hetzelfde zou in het geval van de belastingdienst van toepassing moeten zijn. Een rechter-commissaris geeft toestemming dan geen probleem, geen toestemming of niets doen met de database of aanmelden.
zo werkt een normale rechtsstaat en geen wild west praktijken zoals nu. Die hebben we met de irt affaire, doorvoer van drug door de overheid al genoeg gehad.
In een goed werkend systeem zou in dit geval de belastingdienst bij een rechter om toestemming moeten vragen om de database niet aan te melden.
Je kan het heel mooi vergelijken met een tap van een verdachte. Ook schending van dienst privacy in het belang van een onderzoek.
Je vergelijking loopt mank.

Als je een vergelijking wilt maken met het tappen van de verdachte: de inhoud van die tap wordt óók niet aangemeld en kenbaar gemaakt. Het bestaan en de inhoud van de tap blijft gedurende het onderzoek in de doos.

Voor zowel de tap als het verzamelen van gegevens door de belastingdienst is gewoon toestemming nodig. Die toestemming kan juridisch verschaft worden, maar ook door de wetgever dan wel het desbetreffende ministerie.

Als je het systeem niet vindt kloppen dan kan ik me daarin vinden, maar je kunt nogmaals niet zomaar stellen dat de belastingdienst wet-/regelgeving overtreedt in deze.
Misschien het artikel lezen, ik stel niet dat de belastingdienst regels overtreed, dat is een uitspraak van de belastingdienst zelf.

Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zou zeggen lees wat er boven deze quote in het artikel staat. Wel zo handig als je commentaar geeft lijkt me.
Zou zeggen lees wat er boven deze quote in het artikel staat. Wel zo handig als je commentaar geeft lijkt me.
Leuke selectieve quote. Quote dan de hele context.

Blokpoel zegt in het interview met De Correspondent tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst sommige databases niet aanmeldt bij de eigen functionaris voor gegevensbescherming, zoals de wet verplicht. Blokpoel zegt het 'vrijwel altijd logisch' te vinden om een database aan te melden, maar dat in sommige gevallen de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar weegt dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft. Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

En dan komen we weer uit waar we begonnen zijn:

Het is per wet-/regelgeving zo geregeld dat een opsporingsdienst gevrijwaard is van het prijsgeven van een modus operandi als de dienst hard maken dat het blootgeven daarvan zijn opsporings- of bestrijdingsfunctie schaadt, en dat die opsporings- of bestrijdingsfunctie zwaarder weegt dan een ander maatschappelijk belang (zoals privacy).

Ze schenden de wet-/regelgeving niet. De wet-/regelgeving geeft ze omdat de belastingdienst ook een opsporingsdienst is juist de ruimte om dit soort dingen te doen.
Ik lees letterlijk: Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als jij daaruit leest dat ze de wet niet overtreden. Tja dan lijkt het me verder zinloos.
Wederom:
maar dat in sommige gevallen de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar weegt dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft.
De wet-/regelgeving geeft ze die ruimte.

Ze overtreden niets. Ze hebben volgens de wet-/regelgeving de mogelijkheid bepaalde wetten/regels boven anderen te stellen. Dat is een mogelijkheid die voor bijna alle instanties die van overheidswege een opsporingsfunctie hebben geldt.

edit:
Heb je gedurende de periode dat de belastingdienst parkeergegevens (of andere gegevens) monitort en niet aanmeldt kamervragen gezien? Een parlementaire enquete? Een gewonnen civiel-/strafrechtelijke tegen de belastingdienst in deze? Iets op Kassa? Iets?
Terwijl het geen geheim is dat de belastingdienst deze gegevens (en andere gegevens) gebruikte?

Nee?

Dat komt omdat de wet-/regelgeving ze in deze indekt.

[Reactie gewijzigd door houseparty op 22 april 2015 20:11]

Geef de politie even de tijd om formulieren te maken waarmee je aangifte kan doen tegen deze directeur die denkt boven de wet te staan.
Niet dat het iets zal helpen. Want toen ze gestolen gegevens over zwart geld konden krijgen deden ze dat ook en dat was ook in strijd met de wet.
Volgens mij was er anders niet al te lang gelden een nieuwsbericht waarin werd gesteld dat al die mensen die achterhaald waren op die manier alsnog geen boete hoefde te betalen.
(en volgens mij zelfs geen achterstallige belasting, maar dat kan ik ook verkeerd verstaan hebben)

Dus in principe is de belasting toen wel op de vingers getikt.

Of was dat het om een andere reden, nl dat ze de bron niet bekend wilde maken, waardoor deze mensen zich zogenaamd niet zouden kunnen verdedigen? (wat natuurlijk onzin is, maar goed)
Eh, wel even goed lezen Bob: In sommige gevallen meldt de belastingdienst zo'n database niet aan, zoals bij crimineel onderzoek en grootschalige fraudegevallen. De politie doet tijdens het onderzoek naar een lopende zaak ook geen mededelingen. Onze AIVD meldt ook niet elke week wie ze nu weer gevolgd hebben...

Ik vind het belangrijker dat de belastingdienst de crimineel opspoort, dan dat de consument (en dus ook de criminelen) het recht hebben om van tevoren daarop geattendeerd te worden...

Ik vind het maatschappelijk belang dat criminelen gepakt worden dan zwaarder wegen, wat vind jij?
maakt niet uit wet zegt aanmelden en belastingdienst doet het niet.
Je niet aan de wet houden kan niet.
Zoals ik al schreef dan moet je de wet veranderen c.q er voor zorgen dat het onderzoek van tevoren door een rechter getoetst is en deze er toestemming voor geeft.

Je vraag: Ik vind het maatschappelijk belang dat criminelen gepakt worden dan zwaarder wegen, wat vind jij?

Is zo een typische voorgeprogrammeerde vraag waar je een ja antwoord op verwacht.

Mijn antwoord is nee op die vraag. Het maatschappelijk belang is dat de overheid politei zich aan de regels houdt die ze zelf opgesteld hebben. Zie irt affaire waar de overheid duizenden kilo's drugs liet doorgaan om dan maar te hopen criminelen te pakken. Het resultaat een zooitje, parlementaire enquête en politei die zwaar op de vingers getikt is.

De amerikanen noemen martelen van eventuele terroristen ook maatschappelijk belang, misschien red je er wel levens mee.

Wetten zijn nu eenmaal gemaakt zodat we misstanden als IRT of Amerikaanse praktijken niet hebben. Dat is een maatschappelijk belang.
Als de maatschappij het belangrijk vindt dat de belastingdienst gewoon haar gang kan gaan, kan de meerderheid van de maatschappij dat bij verkiezingen doen en kan de meerderheid in de 1e en2de kamer de wet wijzigen zodat het mogelijk is.
Zo zou het normaal moeten werken binnen een maatschappij. Het werkt niet als een overheid tegen wetten in zelf bepaald wanneer ze de wet naast ze neer kunnen leggen.
Leaserijders zonder bijtelling privégebruik opgelet. Dit betekent enkel dat jullie op een andere manier in de gaten gehouden gaan worden. Auto's zijn atm hot bij de belastingdienst. Zo is ook bekend dat er 7 autos van de belastingdienst met apparatuu rondrijden die bij grensovergangen/parkeerplaatsen/evenementen gaan staan om de frauderende leaserijders te betrappen. Bereid je dan maar voor op een boeten van 50-100%.
Leaserijders rijden ook met bijtelling extreem goedkoop een mooie auto. Klagen over bijtelling is belachelijk.
Een nieuwe Golf diesel station kost privé grofweg 900 euro per maand, en 300 euro in de bijtelling. En dan rijd je ook nog eens zorgeloos.
een werkgever die zijn werknemer aan medewerker gunt is vaak omdat een werkgever hier vele voordelen uit haalt:

1. Een werknemer rijdt in 95% van de gevallen een representatieve auto
2. Een werkgever hoeft niet bang te zijn dat zijn werknemer regelmatig met pannen staat, want de werknemer krijgt vervangend vervoer, terwijl als je het zelf moet regelen ben je vaak veel meer tijd en geld kwijt
3. Je werknemer laten opdraaien voor de kosten die je werknemer moet maken wil je als werkgever niet. De kosten wegen niet op tegen de baten.
4. Openbaar vervoer is in 95% van de gevallen niet toegankelijk. Ik heb veel locaties gehad waarbij je niet of nauwelijks met openbaar vervoer kan komen.
5. Een werknemer is flexibeler met een lease-auto

Iedereen klaagt als het gaat om zijn/haar portomonnee. En iedereen wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Vergeet niet: Een werknemer die door problemen met zijn auto aan de kant van de weg staat omdat deze niet alle kosten kan maken voor vervangend vervoer, etc is duurder voor een werkgever dan een lease-rijder.

Vergis je niet dat een lease auto ook meegenomen wordt in je hypotheek, lening, etc. Dus als je lease rijdt hebt je een minder besteedbaar bedrag voor je hypotheek. De bijtelling wordt op je salaris meegeteld en daar betaal je weer belasting over.
Vergis je niet dat een lease auto ook meegenomen wordt in je hypotheek, lening, etc. Dus als je lease rijdt hebt je een minder besteedbaar bedrag voor je hypotheek.
Dat klopt volgens mij niet.

https://www.hypotheekbond...van-de-maximale-hypotheek

"De fiscale bijtelling van bijvoorbeeld uw leaseauto heeft geen invloed op de hoogte van de door u te krijgen maximale hypotheek."

Dat zou ook raar zijn. Een privé-auto wordt ook niet meegenomen, en die is pak 'm beet netto drie keer zo duur.

Maar alle gekheid op een stokje: een leaseauto is voor een werknemer gewoon verrekte aantrekkelijk: het is zorgeloos en goedkoop. Ik spreek uit eigen ervaring.
Om even off-topic te gaan:

Feit is inderdaad dat leaserijders relatief goedkoop een auto van de zaak kunnen rijden. Voor dat geld hadden ze nooit dezelfde auto kunnen rijden (verzekering, MRB, brandstof, onderhoud, etc)
Maar, dat betekent niet dat de huidige lease regeling eigenlijk absurd is.
Alle kosten van de auto worden betaald, en daar zou de berijder dan ook nog eens bovenop moeten betalen?
Dat is hetzelfde als moeten betalen voor de laptop van de zaak, de telefoon van de zaak, de werkplek van de zaak, etc.

Dat het loon in natura is, daar ga ik niet in mee, bij sommige mensen is het gewoon een noodzaak.

On-topic:
Dit bericht is natuurlijk alleen bedoeld om de belastingdienst in een wat beter daglicht te zetten.
Zo kwam ik laatst op de A27 een ANPR controle tegen. Geen flitser, enkel een ANPR. Dat doen ze ook vast niet alleen voor mensen die geen MRB betalen...
Het is zeer zeker wel loon in Natura en daarom betaal je ook de bijtelling. Het gaat namelijk om het privérijden van een auto van de zaak boven de 500km. De kosten die daarmee gepaard gaan, brandstof, banden, onderhoud worden door de zaak betaald. Dit is dus een verkapt inkomen, want als je je eigen auto zou rijden, had je die kosten wel gehad. Moet je maar eens kijken hoeveel leaserijders de auto gebruiken voor vakantie en daarmee de baas hiervoor laten betalen. Als dat geen verkapt loon is, weet ik het ook niet meer.

Een leaseauto privé rijden is voor niemand noodzaak, hoe kom je bij die absurde stelling? Je doet net alsof die mensen niet in staat zouden zijn een eigen auto aan te schaffen. Mensen met een leaseauto van de zaak zijn niet de werknemers die rond moeten komen van een minimumbasisloon. Nee het is meer dan terecht dat de leaserijder hiervoor een eigen bijdrage hoort te leveren als deze de auto ook privé rijdt. De voordelen zijn legio, nadelen slechts enkele.
Ik rijd een lease auto, maar als ik deze niet zou rijden dan krijg ik echt geen extra salaris hoor, dus waarom zou die auto verkapt loon zijn?
Dat ik daarna niet 3 auto's voor mijn deur wil hebben betekent dat ik (graag) de bijtelling betaal.

Begrijp me niet verkeerd; ik betaal mijn bijtelling zonder problemen, zal ik ook altijd blijven doen, maar dat betekent niet dat de regelingen niet kloppen.
Denk aan de 0% regeling voor zogenaamde "zuinige" PHEV's.
Er moet een algemeen tarief (15% bijv.) komen wat iedereen betaald, onafhankelijk van het verbruik van de auto, zonder al die verschillende tredes. (0%, 7%, 14%, 20% en 25%)
Je snapt verkapt loon niet.
Collega A en B hebben zelfde functie, echter A heeft een leaseauto en B niet.
Collega A hoeft dus privé geen auto aan te schaffen, te onderhouden, brandstof, belasting en verzekering te betalen.
Collega B moet dat dus wel.
Per saldo heeft collega A dus meer "loon" gekregen van het bedrijf, want het bedrijf betaalt een best bedrag voor de auto per maand. (Leasebedrag + Brandstofkosten - BTW)

Dit is een tekstboek voorbeeld van verkapt loon. Daarom krijgt Collega A ook een bijtelling van de belasting. Per saldo is hij alsnog voordeliger uit dan Collega B, als beide dezelfde auto rijden. (leeftijd, kilometers, uitrusting, motor, enz enz)

Dat jij de regeling niet vind kloppen aangaande de tarieven qua bijtelling is een hele andere discussie. Persoonlijk ben ik ook meer voorstander van algemeen tarief of een berekening op basis van daadwerkelijk verbruik ipv geadverteerde non-realistische verbruikscijfers. Echter is dat laatste een zeer complex systeem dat alsnog fraude in de hand werkt.
Echter collega B heeft daarom extra salaris gekregen en kan kilometers declareren als hij voor de zaak op stap gaat. Echter sommige klanten vinden het aankomen van B in een hummer niet echt leuk of als zijn fiat 500 weer eens met pech stil staat en er al 5 afspraken gemist zijn. etc etc etc..

Waar het echt over gaat is dat de belastingdienst (de overheid) vindt dat ze inkomsten missen als ze privé gebruik van de auto van de zaak niet belasten! En aangezien het een groot bedrag is zet men hard in om het te incasseren/vinden/volgen tot maatregelen toe die tegen de wet zijn. Lijkt een beetje op het verhaal van het witwassen van illegale data door de overheid over zwartspaarders.... De nood is schijnbaar erg hoog!

Omdat het een inkomsten stroom is voor de overheid is er geen enkel belang bij een correcte regeling. Het belang is om de inkomsten stroom zo hoog mogelijk te houden en indien mogelijk te verhogen.

Met had natuurlijk direct vanaf het begin het lease bedrag inclusief extra verzekering/brandstof etc als loon kunnen kenmerken, vervolgens de gebruiker van de auto van de zaak ook een kilometer vergoeding gelijk collega B van dat totale (echte) lease bedrag af kunnen laten trekken (en eigen risico bij schade) en dat wat er dan overblijft als loon belasten.

Maar afgezien daarvan is de vraag of je dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden wel moet belasten. Het mag duidelijk zijn dat dit beleid extreem doorgeslagen is en alleen gesteund wordt door mensen die jaloers zijn op andere omdat men denkt dat die andere meer heeft/krijgt

Wat te doen met:
- prive internetten in de baas zijn tijd? De plantsoen medewerker (jouw Collega B ) heeft namelijk niet die mogelijkheden. Belasten
- eten in bedrijfskantine extra belasten? Is namelijk goedkoper dan buiten de deur moeten eten voor die mensen die geen bedrijfskantine hebben
- Agenda, pennen, potloden, schijfblokken van de zaak thuis gebruiken? Belasten
- Conducteurs/buschauffeurs die na hun werk gratis de trein/bus terug naar huis nemen? Belasten
- Artsen die bij collega's wat voor zichzelf vragen, of rontgen, mri medicijnen etc. Belasten
- Advocaat die zichzelf "bijstaat" belasten!
- Kapper die zijn eigen spullen gebruikt om familie te knippen ? Belasten
- IT-er die toegang heeft tot allerlei dure ontwikkeltools en die ook thuis (legaal) mag gebruiken? Belasten
- Medewerkers in een bedrijf met toegang tot fitness zaal? Belasten
- etc.etc..etc..

Houd toch op met deze onzin!

[Reactie gewijzigd door aswelter op 21 april 2015 13:36]

Privé internetten? Wat hou je daar aan over?
Bedrijfskantine? Ja als het gratis is, zou het technisch gezien belast moeten worden.
Kantoorwaren? Als jij die meekrijgt zou je het strikt genomen als verkapt loon bij je aangifte moeten zetten.
Gratis openbaar vervoer buiten werktijd? Dat dient aangemeld te worden. Hoe dacht je dat dat werkt met die ov kaarten van je werkgever?
Artsen die gratis dure medische scans krijgen? Die moeten dat wel opschrijven.
Een advocaat die zichzelf bijstaat? Die betaalt zichzelf niet, dat hoeft dan niet.
Kapper die zijn eigen spullen gebruikt? Dat geeft niet, moeten ze ontvangers van de knipbeurt wel de waarde van de geleverde dienst op de aangifte zetten.
IT-er die dure ontwikkeltools thuis gebruikt? Lees de kleine letters, alles wat je thuis ontwikkelt wat ook maar zijlings met wat je op je werk doet te maken heeft, is van de baas, punt. Vrij standaard in contracten voor developers, heb het van te dichtbij gezien.
Fitnesszaal? Nou, mijn bovenbuurman was recent nog gedetacheerd bij de belastingdienst, en die moest ¤8,50 betalen om daar te mogen fitnessen in hun gebouw. Waarom? Anders moet dat op de belastingaangifte, en de belastingdienst had "ernstig het vermoeden dat dat niet volgens de regels gaat". Werknemers hadden het goedkoper, maar belasting werd er betaald. Dus daar.

Leuk is het niet, maar betalen moeten ze allemaal wel. Of hun klandizie. Dat dit nooit gebeurt wil niet zeggen dat het volgens de regels niet verplicht is.
:+ om mijzelf te quoten " Het mag duidelijk zijn dat dit beleid extreem is doorgeslagen "
Een bedrijf krijgt belastingvoordeel voor de bedrijfsauto's. Dan is het ook logisch dat je zo'n auto voor het bedrijf gebruikt en niet voor privé.
Je krijgt alleen belastingvoordeel als je de auto zelf aanschaft als bedrijf, dat geldt niet als je deze leased. Dan gelden de voordelen voor de lease maatschappij.
Een lease maatschappij is natuurlijk ook een bedrijf. Die kan auto's goedkoper aanbieden omdat het om zakelijk gebruik gaat.
Wie het fiscale voordeel ook krijgt: het is niet de bedoeling dat je fiscaal voordeel krijgt voor een leaseauto, en dat deze dan privé gebruikt wordt.
Wie heeft het voordeel dan? De werknemer, neej hoor, want die betaald nog steeds teveel geld voor een auto waar gigantisch veel kortingen op zitten.
Ik heb geen flauw idee waar het fiscale voordeel blijft.

Maar 1 ding is zeker: voor een leaserijder is de fiscale bijtelling peanuts in vergelijking met de privé-auto.
Dat het loon in natura is, daar ga ik niet in mee, bij sommige mensen is het gewoon een noodzaak.
Voor het enkel zakelijk gebruik is geen bijtelling verschuldigd. Dus de noodzaak is onbelast. Prive gebruik is loon in natura dus belast.
Zo mooi ligt het niet. De werkgever betaalt natuurlijk die '900' (lease waarschijnlijk meer, maar dat maakt het dan ook 'zorgeloos') voor zijn voor zijn werknemer (en betaalt daar ook nog eens 21% btw over) wat het een stukje verkapt inkomen maakt voor de werknemer. Vandaar dan ook de bijtelling. Dus die leasekar is niet zomaar een 'kadootje', daar werk je gewoon voor.
En terecht. Het niet betalen van bijtelling is en toch je auto privé gebruiken is een forse belastingontduiking. Je kunt het natuurlijk oneens zijn met de bijtelling, maar dat is een andere discussie. Ik ben het bijvoorbeeld niet eens met het idioot hoge 52% tarief, maar ik betaal dat toch.
Uiteraard volledig eens met jullie! Fraude moet keihard aangepakt worden. Kleine toevoeging dan: de belastingdienst pakt ook degenen die slordig zijn met de administratie. Het kleinste foutje kan al genoeg zijn. Daar geldt mijn waarschuwing dan eigenlijk voor.
Wat een onzin. Je doet net alsof je hogeropgeleid moet zijn om een administratie van privékilometers vast te leggen. Kom op zeg.
Wat een onzin. Ik zeg alleen dat je bijzonder secuur moet zijn. De jurisprudentie wijst genoeg uit..
Ik heb het een tijd gedaan. Het valt erg mee :)
Fraude moet keihard aangepakt worden. Kleine toevoeging dan: de belastingdienst pakt ook degenen die slordig zijn met de administratie. Het kleinste foutje kan al genoeg zijn.
Behalve Kamerleden. senatoren en oud politici. Iedereen is gelijk voor de wet, sommige iets meer gelijk dan andere....
Of je kan je gewoon aan de regels houden misschien? Als je een leaseauto wilt rijden zonder bijtelling betekent het gewoon dat je alleen heen en weer naar je werk gaat en verder nagenoeg niks. Van mij mag de belastingdienst daar keihard tegen optreden.
en DAAR is dus niets mis mee, maar complete databases aanleggen van IEDEREEN om die ene belastingfraudeur te pakken, dat is het issue.

voornamelijk omdat de gegevens van IEDEREEN opgeslagen worden, en later voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
De nieuwe chef presenteert zich goed. Dat ze alleen al de moeite doen om te laten zien dat ze niet zo evil zijn als sommige mensen denken vind ik al een pluspunt.

Niets zo fijn als een efficiënt belastingsysteem, wat mij betreft gaan ze hier mee verder.
Niets zo fijn als een efficiënt belastingsysteem
Alleen jammer dat het geld zo gruwelijk inefficient wordt besteed....

Ik woon niet meer in Nederland, ben er nog wel met enige regelmaat, maar het blijft pijnlijk om te zien hoe Nederland financieel wordt uitgehold. Gas-opbrengsten gaan hard achteruit, geld van die opbrengsten is al lang verdwenen, pensioenen gaan achteruit, AOW is een sprookjesverhaal en onhoudbaar, en om het nog erger te maken zijn de problemen in (met name het zuiden van) de EU nog veel groter. Voor kunst- en geschiedenis gaat je (14 dagen) naar Europa, voor werk en toekomst ga je naar de Amerika's of Azië.
Succes met het hervormen van Europa tot een samenleving a la de VS of Azie.... Overall is het hier niet zo slecht. De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zien hier bij lange na niet zo extreem als in andere delen van de wereld. Werk en toekomst in de landen die je noemt is vooral voor de happy few weggelegd. Val je daar buiten dan kan je op je 80ste nog boodschappentassen voor supermarktklanten inpakken...
Val je daar buiten dan kan je op je 80ste nog boodschappentassen voor supermarktklanten inpakken...
Je hebt het over de nieuwe pensioenregelingen en wetgeving rondom de AOW in Nederland? Of heb je niet meegekregen dat deze inmiddels onbetaalbaar zijn geworden? 67 klinkt heel leuk en aardig, maar dit is niet de leeftijd waarop iemand die nu een jaar of 40 is, met pensioen zal gaan.... De pensioenleeftijd blijft voor je uit schuiven en zal ook richting de 80 jaar gaan. Dus met een beetje pech sta jij straks op je 80-ste nog boodschappentassen voor supermarktklanten in te pakken...

Misschien tijd om je hier eens in te gaan verdiepen, dan zul je ook ontdekken dat de problemen vele malen groter zijn dan dat de overheid en pensioenfondsen jou voorspiegelen. Zo zijn o.a. de premies verlaagd, om zo MINDER te gaan sparen. Ga maar eens bedenken wat voor gevolgen dit gaat hebben. En om het nóg erger te maken, wanneer jij zelfstandig gaat sparen (bijvoorbeeld voor later), komt de overheid ieder jaar weer de boel afromen. Het is heel simpel: De overheid geeft teveel geld uit en jij hebt geld: 1x raden wie dit tekort gaat aanvullen.... }:O
Oh maar dat doen ze nu al. Vrouw die ik ken, altijd 60 uur per week keihard gewerkt, goed pensioen. Heeft nu wat hulp nodig. CAK vangt van haar bijna ¤900 per maand waar dat voor iemand verderop ¤14,50 is, want die heeft haar kinderen grootgebracht en nooit gewerkt(Exact zelfde diensten). Nog zo'n eenzelfde rekening ook. Netto komen beide vrouwen zo op ongeveer hetzelfde uit. Ik geloofde het niet, maar ze liet het toch echt zien.

Als je nu met pensioen gaat, heb je al niets aan je opgebouwde pensioen, tenzij je kerngezond ben, en blijft. Anders plukken ze je kaal. Nu al. Tegen de tijd dat ik 80 ben..... Boodschap: werk maar niet hard voor een pensioen.
Werk en toekomst in de landen die je noemt is vooral voor de happy few weggelegd. Val je daar buiten dan kan je op je 80ste nog boodschappentassen voor supermarktklanten inpakken...
Je opmerking laat zien dat je je niet verdiept hebt in het waarom maar gelukkig hoef je je er niet meer in te verdiepen aangezien ook in NL in korte tijd de pensioenleeftijd aan de levensverwachting wordt gekoppeld en dan sta ook jij op je 80ste nog te werken :)
Bij het invoeren van de pensioen gerechtigde leeftijd 65 in Belgie, kwam dat "toevallig" overeen met de levensverwachting van de gemiddelde Belgische man.
Dat is misschien zo, maar dat valt buiten de scope van de Belastingdienst. Dat die het binnenharken efficiënt maken is alvast een stap.

En er moeten op andere vlakken inderdaad nog genoeg stappen gezet worden..
Voorlopig is Europa nog verreweg het meest welvarende continent.
Geen idee, zou best kunnen, maar het is er wel eentje die flink aan het afglijden is. Zie zuid Europa, inclusief Frankrijk. Europa heeft het beste gehad, helaas.
De nieuwe chef presenteert zich goed. Dat ze alleen al de moeite doen om te laten zien dat ze niet zo evil zijn als sommige mensen denken vind ik al een pluspunt.

Niets zo fijn als een efficiënt belastingsysteem, wat mij betreft gaan ze hier mee verder.
Je hebt het artikel kennelijk niet goed gelezen.
Blokpoel zegt in het interview met De Correspondent tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst sommige databases niet aanmeldt bij de eigen functionaris voor gegevensbescherming, zoals de wet verplicht. Blokpoel zegt het 'vrijwel altijd logisch' te vinden om een database aan te melden, maar dat in sommige gevallen de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar weegt dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft. Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.
Bewust de wet overtreden is 'evil' genoeg, juist als het de overheid betreft omdat die een voorbeeldfunctie heeft. Immers ben ik en ieder ander met een auto zonder lease ook slachtoffer van de illegale informatielust van de Belastingdienst.

Ze laten het tegenovergestelde zien. Het enig verschil met 'vroeger' is dat ze nu open zijn over wat ze doen. Dat maakt het niet opeens verdedigbaar.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 21 april 2015 10:00]

Niets zo fijn als een efficiënt belastingsysteem, wat mij betreft gaan ze hier mee verder.
Roofridder waren ook erg efficiënt. Moraal verwerpelijk maar efficiënt.

Bij de belastingdienst heeft 1 (!) enkele ambtenaar dus al voldoende macht een nieuwe regel te verzinnen om alle parkeer data op te vragen en zelfs voldoende macht om de volledige juridisch afdeling van de overheid inclusief landsadvocaat in te zetten als een bedrijf niet mee werkt. Oftewel elke controle op deze dienst is volledig verdwenen en de medewerkers zijn wilde cowboys die graag willen scoren. Wat was de bonus voor deze medewerker? Was hier ook sprake van "perverse prikkels" die deze ambtenaar tot dit gedrag verleide?
Leuk dat het voor Blokpoel persoonlijk de grens is. Maar de cultuur dat ambtenaren zelf zulke beslissingen nemen is het eigenlijke probleem. En nu Blokpoel zelf met zijn persoonlijke mening komt lijkt me dat die cultuur omslag nog niet gemaakt is. Volgens mij hebben we ministers voor zulke beslissingen.
De Belastingdienst valt onder politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën.

Dat de directeur van de Belastingdienst, Hans Blokpoel het een brug te ver vindt, lijkt mij niet van
toepassing . Als de minister het opdraagt of oké vindt, dan dient de beste man die gewoon uit te voeren. Als hij dit moreel niet voor zichzelf kan verantwoorden, dan heeft hij de verkeerde baan gekozen en moet dan ergens anders werk gaan zoeken.

"De beslissing om parkeergegevens te vorderen, was het werk van één ambtenaar"...uhm , dat lijkt mij sterk ,,,,de eindbeslissing is dan aan de directeur of de minister, maar een lager geplaatste ambtenaar de beslissing laten nemen lijkt mij stug. De directeur is verantwoordelijk voor de beslissing.

De belastingdienst houdt zich niet altijd aan de wet ? (CBP) en de directeur mag gewoon in dienst blijven ?

Buiten de vraag of het opvragen van deze gegevens goed/slecht is, ben ik eerder bezorgt om de manier dat deze directeur de belastingdienst leidt. Hij neemt beslissingen op zijn "gevoel", schuift de schuld naar lagere collega's, wast zijn handen in onschuld terwijl hij zelf eind verantwoordelijk is en overtreedt de wet....lekker dan. Wordt tijd dat de minister ingrijpt ?
Jij doet heel veel aannamens, maar waar zijn die precies op gebaseerd? Weet jij het beter dan Blokpoel?
Lees het artikel dan eerst voor je reageert, heb je gelijk de antwoorden
De minister doet hier geen uitspraak over. Blokpoel wel
Blokpoel zegt dat dit het werk van 1 ambtenaar is, dus dan is het waar. De man heeft geen reden om te liegen.
Blijkbaar mag de directeur gewoon in dienst blijven, al overtreedt hij een wet.
De minister vindt dit allemaal best.

Zo, nu doe ik net als jij een stel volkomen uit de lucht gegrepen aannames.
Heeft ook weinig nut als men veel meer informatie via camerabeelden kan verkrijgen...
http://www.dumpert.nl/med...aanwezig_bij_autorai.html
Gaat de BD nu ook de juridische kosten van de parkeerbedrijven vergoeden die al vanaf het begin af aan niet wilden leveren omdat ze vonden dat het niet proportioneel was? Eerst tot bij een hoge rechter volhouden dat het allemaal nodig is, en nu doodleuk leggen "laat maar, toch niet nodig".
Het énige resultaat, wat die ommezwaai van de belastingdienst, heeft opgeleverd, is een (achteraf) zinloze rechtszaak, ofwel het onnodig verspillen van advocaat- en andere juridische onkosten, voor de aangeklaagde bedrijven, zoals yello brick die medewerking weigerden. O-)
Ik vraag me af of de overtreding van de wet ook daadwerkelijk zo zal worden beoordeeld. Het artikel stelt dit nogal zwart/wit, zonder daarbij jurisprudentie te geven.

Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ik zeg niet dat het uiteindelijk niet zo zal blijken, maar er zijn niet voor niets een berg met vrijstellingen in de Wbp opgenomen voor o.a. opsporing van criminele activiteiten, e.d. Zet twee juristen bij elkaar en er zullen 3 meningen worden gevormd.

Daarnaast vind ik het opvallend hoeveel commentaar er is op de digitalisering van de overheid. Ik snap ergens dat er bar weinig vertrouwen is, maar dit verhaal van Blokpoel schetst eigenlijk een kritischere blik op gegevensbescherming dan gemiddeld. Ik zou zeggen dit is juist een stap vooruit is (vooral het feit dat expliciet wordt genoemd dat er voorlopig niet weer wordt gestuurd op het koppelen van databases van andere organisaties!).

Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering zullen altijd botsen en het oprekken van de wettelijke mogelijkheden zal altijd plaatsvinden. Ik heb dan liever dat men bewust handelt, nadenkt en teruggefloten kan worden (via de rechtelijke macht), dan dat we a la sommige andere landen in de wereld een echte surveillance staat hebben met nul inspraak. Het is niet allemaal van erg, naar erger. Wel moeten we kritisch blijven, maar zoals ik hier leest is dat volgens mij geen probleem.
Waar ik mij dan weer compleet over verbaas: waarom alle kentekensopvragen? Het gaat om leaserijders die blijkbaar claimen dat de bijtelling niet geldt terwijl ze stiekem wel privé rijden met die auto.

De Belastingdienst doet er dus beter aan om bij aangifte inkomstenbelasting de belastingplichtige te verplichten het kenteken op te geven als deze beweerd geen bijtelling te hoeven rekenen. Vervolgens kunnen ze met die informatie gericht data opvragen bij SMSparking, ipv alle data.

Probleem opgelost.

[Reactie gewijzigd door Benkei123 op 21 april 2015 17:12]

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Call of Duty: Black Ops 4 HTC U12+ dual sim LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6 Battlefield V Samsung Galaxy S9 Dual Sim Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2018 Hosting door True