Door Joost Schellevis

Redacteur

Koekje erbij?

De cookiemuur komt terug

Inleiding

De cookiemuur komt terug. De niet te omzeilen cookiemelding, die gebruikers moesten accepteren voordat ze een website op konden, leidde in 2012 en 2013 tot veel ergernis onder internetgebruikers. Tweakers zelf was voorzien van een cookiemuur, naast de websites van onder andere de publieke omroepen en de kranten van De Persgroep, zoals de Volkskrant en het AD.

In de laatste jaren zijn die cookiemuren grotendeels neergehaald, in het geval van de publieke omroep omdat die daartoe werd gedwongen, maar in de overige gevallen omdat websites dachten dat ze niet meer nodig waren.

Het bleek een tijdelijke situatie. Onlangs stelde GeenStijl samen met zustersites DasKapital en Glamorama een cookiemuur in. Maandag krijgt ook Tweakers weer een cookiemuur, samen met andere sites van het moederbedrijf van Tweakers, zoals opnieuw de Volkskrant en het AD, maar ook AutoTrack en alle sites van de voormalige Wegener-kranten.

Wat is er veranderd, waarom besluiten sites nu plotseling weer om cookiemuren in het leven te roepen? En waarom bestaat die gebruiksonvriendelijke ‘cookiemuur’ eigenlijk? We zetten de antwoorden op een rijtje.

Waar komt de cookiewet vandaan?

De cookiewet is, zoals zoveel wetten in Nederland dat inmiddels zijn, een Europese vinding. In 2009 besloot de Europese Commissie dat internetters de kans moeten krijgen om zich te verweren tegen online-tracking. Het was tegen het zere been van de Commissie dat adverteerders zonder internetters daarvan op de hoogte te stellen en zonder dat ze daar wat tegenin konden brengen surfgedrag op internet volgden.

Destijds kreeg dat weinig aandacht in de media, zoals dat vaak gaat met voorgestelde Europese wetgeving. Weinig media-aandacht ten spijt, de wetgevingstrein denderde door en het ‘cookieverbod’ werd een Europese richtlijn. En zodra iets een Europese richtlijn is, moet elke lidstaat van de Europese Unie dat omzetten in nationale wetgeving.

Fast forward naar 1 juli 2012. Op die dag trad het cookieverbod, dat inmiddels in nationale wetgeving was omgezet, in Nederland in werking. Vanaf toen moesten gebruikers toestemming geven voor het plaatsen van alle cookies die niet essentieel waren voor het functioneren van een website.

Niet dat iemand er op die dag wat van merkte, want vrijwel geen enkele website hield zich aan de nieuwe wetgeving. Hoewel de OPTA, inmiddels opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt, aangaf de cookiewet actief te zullen handhaven, werd de wet aanvankelijk grotendeels genegeerd.

'Cookiewet'

De term ‘cookiewet’ is eigenlijk misleidend. Het gaat niet om een aparte wet, maar slechts om een passage in de Telecommunicatiewet en het woord ‘cookies’ komt in die passage helemaal niet voor. De wet heeft het in plaats daarvan over het ‘opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker’.

De term 'cookiewet' is
eigenlijk misleidend
In de praktijk gaat het daarbij vooral om cookies, maar dus ook om Flash-cookies of local-storage in html5 en zelfs device-fingerprinting. Die data mag in bepaalde gevallen zonder toestemming worden opgeslagen en uitgelezen, namelijk als dat nodig is voor het functioneren van een website, of als het wordt gebruikt om het bezoekgedrag van gebruikers lokaal te analyseren. Daarbij mogen gegevens niet met derden worden gedeeld.

Zodra cookies of andere manieren van lokale opslag worden gebruikt om gebruikers te volgen, denk aan een uniek identificatienummer dat wordt geplaatst door een advertentienetwerk, moet daarvoor toestemming worden gevraagd aan de gebruiker. Gaat die akkoord, dan mogen de cookies worden geplaatst, anders niet.

Opkomst en ondergang

Waren websites aanvankelijk nog laks met de implementatie van de cookiewet, later in 2012 en begin 2013 veranderde dat. Als eerste waren de websites van de publieke omroep aan de beurt; in oktober 2012 gingen die achter slot en grendel voor gebruikers die geen cookies wilden accepteren.

De cookiemuur is regelrecht
in strijd met de geest
van de cookiewet
De sites van mediaconcern De Persgroep, waaronder Tweakers, volgden in januari. Die sites hadden al langer een cookiemelding, maar dat was niet voldoende; de cookiewet verplicht websites niet alleen om gebruikers te informeren, maar ook om ze een keuze te bieden of ze wel of niet gevolgd willen worden. Fok.nl en De Telegraaf volgden later met een eigen cookiemuur.

De cookiemuur is regelrecht in strijd met de geest van de cookiewet, die gebruikers juist de mogelijkheid wil geven om websites wél te bezoeken, maar dan zonder dat ze worden gevolgd door drie dozijn advertentienetwerken. De marktwaakhond vindt de cookiemuur dan ook een ‘ongewenst’ fenomeen.

Legaal is hij wel. “Minister Kamp heeft zelf gezegd dat hij cookiemuren niet heel gebruiksvriendelijk vindt, maar als dat je verdienmodel is, dan moet je dat zelf weten”, zegt jurist Nicole Wolters Rucket van advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Een uitzondering geldt voor websites die met publiek geld zijn gefinancierd; op die websites moeten gebruikers wel een keuze hebben om zonder tracking-cookies te surfen. Marktwaakhond ACM en privacywaakhond CBP dwongen de publieke omroep daarom om de cookiemuur neer te halen; de omroepsites moesten ook gebruikers accepteren die geen cookies wilden.

Daarna gebeurde er iets bijzonders. Minister Henk Kamp gaf aan dat implied consent wat hem betreft genoeg is, waarbij gebruikers geen expliciete toestemming hoeven te geven voordat 'toestemmingsplichtige cookies', zoals dat mooi heet, mogen worden geplaatst. Kamp beloofde daar onderzoek naar te doen en eventueel een zogenoemde algemene maatregel van bestuur uit te vaardigen om implied consent mogelijk te maken.

Het kon al

Het eigenaardige is dat impliciete toestemming al mogelijk was en is. Daarvoor hoeft minister Kamp geen algemene maatregel van bestuur uit te vaardigen, iets wat uiteindelijk dan ook nooit is gebeurd. Websites hoeven helemaal niet te wachten tot gebruikers akkoord gaan met een cookiewaarschuwing voordat ze tracking-cookies mogen plaatsen. Gebruikers moeten dan wel de kans hebben gekregen om de cookiemelding te lezen en eventueel te stoppen met het gebruik van de website.

“Als je een winkel met camerabewaking inloopt, volstaat bijvoorbeeld de melding bij de ingang dat er bewakingscamera’s actief zijn”, zegt ict-jurist Engelfriet. Door toch de winkel in te gaan, ga je ermee akkoord dat je wordt gefilmd. Die melding mag niet pas in de winkel zelf worden gedaan; op dat moment is het te laat, want er is al inbreuk gemaakt op je privacy zonder dat je daar zelf een weloverwogen besluit over hebt genomen.

Op het web is het niet anders: je mag ervan uitgaan dat mensen akkoord zijn met het plaatsen van tracking-cookies als ze doorgaan met het gebruik van de website. Daarbij is het net als in de winkel belangrijk dat je de gebruiker eerst de kans geeft om zich over de privacy-inbreuk te buigen. Daarbij moet in de cookiemelding duidelijk aangegeven zijn dat gebruikers tracking-cookies krijgen op het moment dat ze doorklikken in de website, laat woordvoerster Frederique Hermie van de ACM weten. “Het herladen van de website of het later terugkomen op dezelfde website is dan niet voldoende”, zegt Hermie. Gebruikers moeten dus echt actief doorklikken binnen een website.

Desondanks grepen veel websites de woorden van Kamp over implied consent aan om de cookiemuur neer te halen en te vervangen door een cookiemelding. Hoewel ze daarmee formeel niet aan de wet voldeden – ze plaatsten al tracking-cookies bij de eerste pageview, voordat een gebruiker de cookiemelding kon lezen – gingen ze ervan uit dat ze daarmee niet in de problemen zouden komen. Twee jaar lang was dat ook zo, maar een wijziging van de cookiewet maakte daar een einde aan. Die wijziging - waar ging die eigenlijk over?

ACM gaat handhaven

Een beetje slordig was het wel. Nog geen twee jaar nadat het ‘cookieverbod’ in werking trad, vergaderde de Tweede Kamer alweer over een wijziging van de cookiewet. Websites klaagden dat ze ook om toestemming moesten vragen voordat ze het gedrag van gebruikers konden analyseren om hun website beter te maken, waarop het kabinet besloot om de cookiewet af te zwakken. Vanaf dan zou enkel nog om toestemming moeten worden gevraagd voor tracking-cookies, was de gedachte. Essentiële cookies, waarin bijvoorbeeld loginsessies worden opgeslagen, waren immers al toegestaan.

Voor veel, vooral commerciële websites maakt dat in de praktijk weinig uit, omdat ze naast analytische cookies tracking-cookies van advertentienetwerken serveren. Toch heeft de wetswijziging gevolgen voor ze; totdat de wetswijziging erdoor kwam, deed marktwaakhond ACM het rustig aan met de handhaving. Nu alle onduidelijkheid over welke cookies wel en welke niet door de beugel kunnen, is weggenomen, is het afgelopen met de zachte behandeling en gaat de ACM de strijd aan met illegaal geplaatste tracking-cookies.

Onder meer GeenStijl kan dat beamen. Die website ontving een brief van de ACM waarin de marktwaakhond opmerkte dat het bedrijf zich samen met zustersites Glamorama en DasKapital niet aan de regels hield. Hoewel de ACM in de brief enkel om informatie over de geplaatste cookies vroeg en niet meteen met maatregelen dreigde, zag het bedrijf de bui al hangen en voerde het uit voorzorg een cookiemuur in, gevestigd op het domein ‘kudtcookiewet.nl’.

“We vinden de cookiewet een overbodig stuk wetgeving dat het beoogde doel compleet mist. Je valt bezoekers lastig in plaats van dat je ze beschermt”, laat ‘Joris von Loghausen’ van GeenStijl weten. “Sinds deze wet is ingevoerd is er geen cookie minder gezet, maar zijn miljoenen consumenten weer een stukje beter getraind in het klakkeloos oké-klikken.”

Ook het moederbedrijf van Tweakers, De Persgroep, heeft een brief ontvangen van de ACM. Daarop heeft de uitgever naar eigen zeggen met ­tegenzin besloten om weer een cookiemuur in te voeren. “We vinden het extreem belangrijk om consumenten op de hoogte te stellen over wat er met hun gegevens gebeurt”, zegt Sander van den Hout, directeur van de divisie van De Persgroep waar Tweakers onder valt. Daarbij is de cookiewet geen goede oplossing. “Het is niet de goede manier. We bereiken hiermee niet wat we willen bereiken, maar ik ken geen betere oplossing.”

Geen tracking?

Nu kunnen websites er natuurlijk voor kiezen om bij de eerste pageview geen tracking-cookies te serveren, maar dat zou in de praktijk neerkomen op het uitschakelen van alle of de meeste advertenties, iets waarop de meeste websites die leunen op advertenties niet zitten te wachten. Door de manier waarop het web werkt, kan een website technisch niet voorkomen dat externe content die wordt ingeladen leidt tot tracking-cookies.

Telegraaf: willen gebruikers
geen tracking-cookies,
dan krijgen ze die niet
Je kunt het echter wel proberen. De Telegraaf heeft daarvoor gekozen. Dat bedrijf heeft wel een cookiemuur, maar laat gebruikers zelf kiezen welke cookies ze willen accepteren. Willen gebruikers geen tracking-cookies, dan krijgen ze die niet. “Dan serveren we alleen advertenties die rechtstreeks bij ons zijn ingekocht”, laat Yoon Sterkenburg, hoofd digitaal van de Telegraaf Media Groep, weten. Advertenties die geautomatiseerd zijn verkocht en waarvan de website niet kan garanderen of er wel of geen cookies worden geplaatst, worden dan niet getoond.

Ook dan kan niet worden gegarandeerd dat er geen tracking-cookies worden geplaatst. “Maar we doen ons best en we gebruiken de zakelijke versie van Ghostery om te monitoren of adverteerders niet toch stiekem tracking-cookies plaatsen als gebruikers dat niet willen”, aldus Sterkenburg. Gebruikers kunnen dan overigens ook geen social-mediabuttons gebruiken, omdat die voor tracking zorgen.

Overigens biedt ook Nu.nl de mogelijkheid om tracking-cookies uit te schakelen. Die website plaatst echter wel al dergelijke cookies bij het eerste website-bezoek, waarmee het bedrijf alsnog de wet overtreedt. Bovendien blijken in de praktijk toch nog tracking-cookies te worden geserveerd, zelfs als een gebruiker aangeeft die niet te willen ontvangen.

Een ander veelgehoord bezwaar is dat websites ‘onmogelijk’ alle user-content kunnen controleren op het plaatsen van cookies. Websites van overheden laten echter zien dat dat best anders kan. Zo laadt de website van de Gemeente Amsterdam geen Google Maps-kaartjes in als een gebruiker geen cookies wil krijgen. Websites zouden user-content dus gewoon click-to-play kunnen maken als een gebruiker geen tracking-cookies wil.

Veel websites lijken dan ook bewust te kiezen voor een ‘alles of niets’-oplossing. Ze zouden ervoor kunnen kiezen om geautomatiseerde advertenties niet meer te tonen aan gebruikers die geen tracking willen, maar dan lopen ze geld mis.

Meer cookiemuren

De beslissing van De Persgroep om weer een cookiemuur op te tuigen, betekent dat het aantal websites met een cookiemelding in één klap fors toeneemt. Het gaat behalve om Tweakers onder meer om de sites van de Volkskrant, Trouw, Het Parool, het AD, AutoTrack en Q-Music. Bovendien is de kans groot dat meer websites zullen volgen. De DDMA, de branchevereniging van de marketingsector, laat weten in de afgelopen tijd vaak gebeld te zijn door websitehouders die een brief van marktwaakhond ACM hebben gehad.

In de komende tijd wordt het internet dus een stuk minder gebruiksvriendelijk, met de komst van cookiemuren op meer websites. Daarover is iedereen het eens, zowel website-eigenaren als gebruikers en privacyvoorvechters. Websites vrezen minder bezoekers, doordat onvriendelijke cookiemuren mensen afschrikken. Gebruikers moeten extra handelingen verrichten voordat ze een website kunnen bezoeken en privacyvoorvechters klagen dat mensen niet écht een keuze hebben; het is privacy inleveren of een website niet kunnen bezoeken.

Sharon Gesthuizen, SP-Kamerlid en voorstander van de cookiewet, noemt cookiemuren ‘vervelend’. “Maar ze hebben de minister aan hun zijde. Dan is dit bijna een logisch gevolg.” Gesthuizen ergert zich er vooral aan dat klanten die betalen, bijvoorbeeld voor de Volkskrant, toch worden gedwongen om tracking-cookies te accepteren. “Eigenlijk zou je een keuze moeten hebben: betalen met je privacy of betalen met geld”, aldus Gesthuizen. “Ik vind het heel gek dat betalende klanten ook tracking-cookies krijgen voorgeschoteld. Ik ben heel benieuwd wat het College bescherming persoonsgegevens daarvan vindt.”

Bits of Freedom: cookiemuren
zijn vervelend en verwarrend
voor de eindgebruiker
Het CBP is kritisch over het ontbreken van de mogelijkheid om een website zonder tracking-cookies te bezoeken. “Het hangt af van de situatie of dat wat ons betreft door de beugel kan”, laat woordvoerder Lysette Rutgers van de privacywaakhond weten. “Is de inhoud ergens anders ook te vinden? Treedt er economische vrijheid op als je de informatie niet tot je kunt nemen als je je privacy niet wil inleveren?” Wat dat betreft neemt het CBP dus een iets andere positie in dan de Autoriteit Consument en Markt en het kabinet, die cookiemuren weliswaar onwenselijk, maar juridisch geen probleem vinden.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is ook niet echt te spreken over de cookiemuur. “We vinden het een vervelend fenomeen en verwarrend voor de eindgebruiker”, zegt Daphne van der Kroft van die privacy-organisatie. Ze ziet liever dat de advertentiebedrijven die tracking toepassen om toestemming moeten vragen, in plaats van individuele websites. “Want feitelijk zijn zij het die tracking toepassen en niet individuele websites.”

‘Von Loghausen’ van GeenStijl is het daarmee eens. “Don’t shoot the messenger”, vindt hij. “De websites zelf tracken de gebruikers niet, dat doen de grote jongens als Facebook, Google en Twitter.” Het zou volgens hem een beter idee zijn om die partijen om toestemming te laten vragen. “Dan moet je een stuk of tien keer toestemming geven, in plaats van bij elke website die je bezoekt.” Ook zou er volgens hem beter kunnen worden samengewerkt met browsermakers, die ongewenste cookies simpelweg kunnen blokkeren.

Gaat de cookiemuur nog weg?

Het is de vraag of de cookiemuur ooit nog gaat verdwijnen. Websites houden vol dat ze niet echt kunnen voorkomen dat er tracking-cookies worden geplaatst en dat ze nu eenmaal leunen op advertenties om zichzelf te kunnen bedruipen, al toont De Telegraaf aan dat het ook anders kan. Tegelijkertijd is het niet waarschijnlijk dat de wet snel zal worden gewijzigd; daarvoor moet eerst de Europese cookiebepaling worden afgezwakt.

Websites wijzen soms naar andere landen als het Verenigd Koninkrijk, waar het tonen van een cookiemelding voldoende is. Daar hoeven gebruikers geen toestemming te geven voordat cookies worden geplaatst. “De vraag is echter of dat wel door de beugel kan”, zegt ict-jurist Engelfriet. “De definitie van toestemming is in Europese regels vastgelegd.”

De kans is volgens hem dan ook groot dat de Engelse toezichthouder, die dat niet naleeft, de regels overtreedt. “De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt heeft de Engelse toezichthouder daarover ook aangeschreven.” De Autoriteit Consument en Markt wil dat overigens desgevraagd niet bevestigen. Nederlandse websites die concurreren met Britse websites die zich aan minder strenge regels hoeven te houden kunnen volgens Engelfriet dan ook bij de Britse marktwaakhond een schadeclaim indienen.

Dat zal de ergernis over cookiepop-ups niet doen afnemen. De kans is groter dat er in de komende tijd meer cookiemuren bijkomen, nu de Autoriteit Consument en Markt actief aan het handhaven is geslagen. En daar is niemand blij mee. “Bij de huidige oplossing zijn alleen maar verliezers”, aldus Von Loghausen van GeenStijl.

Reacties (417)

Wijzig sortering
Het verbazende vind ik dat er een omgekeerde nieuwswaarde aan word gegeven. Alsof een cookiemuur vervelend voor de gebruiker is.

Het omgekeerde is waar: een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker. Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft.

Privacy voor je klanten zou een kernwaarde moeten zijn als onderdeel van je klantenbinding. Het ongevraagd (of gevraagd) lastig vallen van je klanten met het volgen van hun gedrag én daarop advertenties serveren is in mijn ogen iets wat faliekant tegen de beginselen van het fenomeen "internet" in gaat.

IMO: verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen. Er is genoeg te verzinnen. En nieuwsberichten over een cookiemuur zou ingezet moeten worden vanuit het oogpunt van de bezoeker. "Wij van Tweakers.net zijn blij dat wij onze klanten/bezoekers moeten berichten over iets waar je mss helemaal niet bewust van was. Wij volgen jullie en de wetgeving houd ons scherp zodat jouw privacy niet in het geding komt".
Het verbazende vind ik dat er een omgekeerde nieuwswaarde aan word gegeven. Alsof een cookiemuur vervelend voor de gebruiker is.
Cookiemuren zijn ongelooflijk vervelend voor de eindgebruiker. Voorbeeld mijn vader, die bewust cookies verwijdert aan het eind van zijn browsesessie en daardoor komt/kwam hij elke keer weer een cookiemuur tegen. En of dat vervelend is.
Het omgekeerde is waar: een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker. Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft.
Natuurlijk is reclame, vooral in de vorm van banners, niet nuttig en prettig voor de gebruiker. Daar zijn de websites zich vaak wel van bewust en sommigen geven een alternatief in de vorm van abonnementen. Helaas hebben de websites geen alternatief waarbij de baten groter zijn dan de kosten, anders waren alle websites al overstag, denk je niet?
Het verdienmodel heeft de gebruiker overigens zeer veel mee te maken - zij zijn immers degenen die linksom of rechtsom zorgen voor het geld, als het gaat om een commerciële website.
Privacy voor je klanten zou een kernwaarde moeten zijn als onderdeel van je klantenbinding. Het ongevraagd (of gevraagd) lastig vallen van je klanten met het volgen van hun gedrag én daarop advertenties serveren is in mijn ogen iets wat faliekant tegen de beginselen van het fenomeen "internet" in gaat.
Ik zou ook graag zien dat privacy hoog in het vaandel staat bij websites. De harde realiteit is echter dat reclamebanners een noodzakelijk kwaad zijn om het hoofd boven water te houden. Zonder advertenties verdwijnt een groot deel van het internet; als iedereen per vandaag overal advertenties zou blokkeren is het heel snel afgelopen met veel sites en contentmakers op bijv. YouTube.
IMO: verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen. Er is genoeg te verzinnen. En nieuwsberichten over een cookiemuur zou ingezet moeten worden vanuit het oogpunt van de bezoeker. "Wij van Tweakers.net zijn blij dat wij onze klanten/bezoekers moeten berichten over iets waar je mss helemaal niet bewust van was. Wij volgen jullie en de wetgeving houd ons scherp zodat jouw privacy niet in het geding komt".
Kun je me een paar voorbeelden geven van dat er genoeg te verzinnen valt? Er zijn inderdaad een aantal alternatieven waarbij geen/minder tracking moet worden toegepast, zoals de Telegraaf laat zien met eigen gehoste advertenties (waarbij adverteerders dus de Telegraaf op de blauwe ogen moeten geloven wat betreft vertoningen en waardoor ze dus minder opleveren). Telegraaf heeft echter ook een fysieke krant en abonnementmodel, waardoor ik niet denk dat ze dit zouden kunnen doen als ze alleen een site waren. Ook Tweakers bijvoorbeeld probeert met verscheidene .Acties genoeg geld binnen te blijven halen maar banners dragen nog steeds het grootste deel van de kosten. De melding van de cookiemuur kun je van maken wat je wilt, maar uitleg over hoe cookies gebruikt worden neem ik serieuzer dan een melding dat ze netjes aangelijnd zijn door de wetgever wat betreft privacy.
Na een halve minuut denken:
- Sponsor artikelen: Bedrijven / bloggers die een artikel hebben wat waarde heeft en die graag op een grote website wil verschijnen omdat zij zelf (nog) te klein zijn om het grotere publiek te halen. Zij betalen een x bedrag om op de website te mogen. Wel met naam en alle toeters en bellen erbij, zodat de lezer kan zien waar het vandaan komt.

Funda laat ook bijvoorbeeld niet de gebruiker betalen, maar de makelaars / verkopende partij. Hoe het verder met de tracking hier zit, weet ik niet, maar het is wel een ander verdien model.
Na nog een halve minuut denken :P

- Niet iedereen kan sponsors binnenhalen, ten eerste moeten de sponsors dat maar willen, je blog moet eerst maar relevant zijn tot een adverteerder.
- De adverteerder moet er dan nog brood in zien. Bij advertentienetwerken liggen de kosten erg laag tegenover een brede verspreiding onder veel websites. Zo vind de adverteerder maar 1 site tegenover misschien dezelfde kosten per view, maar nu moet hij zelf contact maken met de beheerder en afspraken maken in plaats van enkel gegevens uploaden en betalingsgegevens invoeren.
- Je moet er zelf relatief veel tijd in gaan stoppen om het contact te onderhouden met de sponsor. Onhaalbaar voor kleinere blogs.

Laten we daarnaast niet vergeten dat veel advertentienetwerken maximaal 3 ads op een site toestaan, en je op deze manier sites stampvol met reclame kan krijgen.

Funda is dan ook een website met een bijzonder duidelijk verdienmodel he :P hier zit het nogal anders dan op een nieuwssite, en het verdienmodel is totaal niet te kopieren naar wat voor andere website in een andere branche dan ook.
Overigens plaatst Funda verschillende trackingcookies (onder andere eentje van googleadservices.com) en maken ze ook nog eens gebruik van Facebook/Twitter buttons die ook tracken.
Ik zie dat de discussie gaat over dat websites inkomsten missen en op welke manier.
De discussie is ook over dat de overheid het de consument moeilijk maakt door meldingen te geven die angst zaaien.

Maar wat ik vaak niet hoor is volgens mij de kern van de regel:
Privacyschending als verdienmodel moet niet vanzelfsprekend zijn en de consument mag hiervan op de hoogte zijn.
Als website heb je dan de keuze: plaats een melding, blokkeer eventueel toegang als tracking cookies niet geaccepteerd worden. Nu lijkt het alsof websites hier boos om zijn en de "schuld" elders in de schoenen willen schuiven.
Maar ik hoor de discussie niet gaan over dat privacyschending in een verdienmodel niet gewenst is. De Telegraaf geeft bezoekers wel toegang zonder trackingcookies en dat zal inkomsten kosten, lijkt me.

Maar uit de reacties die websites geven lijkt het alsof het plaatsen van tracking cookies meer als "commercieel recht" van de website wordt beschouwd dan dat het besef er is dat dit de privacy schendt van de bezoeker.
Ik vind de wetgeving goed. Als website heb je de keuze, je kunt je verdienmodel aanpassen. Dat zal waarschijnlijk geld kosten. Maar ik zie liever enkele websites ten onder gaan dan dat we als maatschappij blind zijn voor de belangen van de consument (in dit geval privacy). Ik betreur het heel erg hoe bedrijven reageren alsof er iets wordt afgepakt, in plaats van de kern van de keuze te begrijpen en accepteren.
Ik zie dat de discussie gaat over dat websites inkomsten missen en op welke manier.
De discussie is ook over dat de overheid het de consument moeilijk maakt door meldingen te geven die angst zaaien.
Beide begrijp je totaal verkeerd. Websites zouden inkomsten missen indien websites van tracking af zouden zien. En de overheid zaait imo geen angst.
Privacyschending als verdienmodel moet niet vanzelfsprekend zijn en de consument mag hiervan op de hoogte zijn.
Het is geen schending, want de gebruiker/consument is hiervan op de hoogte. Het verdienmodel is geen privacy of privacygevoelige gegevens, maar het tonen van relevante advertenties. Een externe partij toont die advertenties op basis van relevantie wat gedaan wordt door gebruikers te 'volgen'.
Nu lijkt het alsof websites hier boos om zijn en de "schuld" elders in de schoenen willen schuiven.
Opnieuw verkeerd geïmplementeerd, zoals uit dit artikel blijkt wil Tweakers graag haar gebruikers op de hoogte stellen van dit fenomeen. Ze zien zelf, net als vele andere webdevelopers, echter een betere oplossing die voor alle partijen makkelijker is: leg de blokkade bij advertentienetwerken, niet bij sites. Of laat de gebruiker zelf eens wat doen.
Dit maakt de rest van je post redelijk irrelevant, niemand zegt dat het plaatsen van tracking cookies commercieel recht is, hell, eigenlijk zit niemand te wachten op advertenties. Niosus in 'reviews: Koekje erbij? De cookiemuur komt terug'
Als aanbiedende partij ben wel degelijk verantwoordelijk voor de diensten die een derde partij op jouw product levert.

Ik vind de post van van NAS T dus wel degelijk relevant. Juist daarom.
De rest van de post van NAS T is irrelevant, niet zijn hele post.

Zoals in de gelinkte reactie staat (een reactie op jou overigens, die je ongetwijfeld gelezen hebt) zit niemand te wachten op advertenties. Ook niet webdevelopers.

NAS T wil de discussie verplaatsen naar privacyschending als verdienmodel, maar vergeet hierbij dat helemaal niemand (ook niet de developer of sitehouder) gebaat is bij deze 'privacyschending'! Dat probeer ik ook aan te geven. Hij probeert in het laatste stuk van zijn post te zeggen dat webdevelopers niet dit recht tot zich moeten rekenen, maar dat doen ze ook helemaal niet, daarom is het irrelevant.

Het punt van de webdeveloper/sitehouder is, en dat blijkt ontzettend duidelijk uit de inmiddels drie artikelen die Tweakers heeft geplaatst vandaag, dat zij dit ook met tegenzin doen. En dat eigenlijk iedereen open zou staan voor een alternatief - als die te implementeren was door de website zelf (rekening houdend met dat er ook wat boterhammen belegd moeten worden).
En raad eens? Dat alternatief bestaat gewoon: als gebruiker fatsoenlijk je browser configureren, en je hebt nergens last van. Of, de EU naar de advertentieboeren laten stappen en bij hun eens wat eisen neerleggen. Of hell, laat de EU een eigen tracking-free advertentienetwerk oprichten, ofzoiets. Opties genoeg, en iedereen wordt er zo vrolijk van.

De EU moet dit gewoon totaal anders aanpakken imo.
Ik zeg ook niet dat webdevelopers zich dit recht toerekenen, ik zeg dat het lijkt dat websites het plaatsen van tracking cookies als "commercieel recht" zien. Ik zie pop-up meldingen van website met een negatieve lading en vingers wijzen naar regelgeving. Dat voelt voor mij als pressiemiddel om de wetgeving aan te passen, terwijl het uiteindelijk de keuze van de website(of developer) is om de bezoeker tracking cookies te kunnen serveren. Volgens mij kun je best advertenties plaatsen zonder tracking cookies en heb je dit als website zelf ook nergens voor nodig.

Ja, dat kost geld, maar komt ten goede aan het welzijn van de bezoeker. Ik ben geen fan van tracking cookies, ik voel me erdoor achtervolgd en ongemakkelijk. En ik wil aangeven dat we het daarover moeten hebben: "hoeveel is onze privacy waard", niet "de overheid komt met slechte ideeën"
Volgens mij kun je best advertenties plaatsen zonder tracking cookies en heb je dit als website zelf ook nergens voor nodig.
Nee, dit kan simpelweg niet. Er zijn, afaik, geen advertentieboeren die dit doen.
Zelf advertenties inkopen is dan misschien een optie voor sites met de grootte van Tweakers, maar voor 999/1000 sites is het echt onhaalbaar om een salesteam op te zetten. Laat staan dat bedrijven met salesteams willen meegaan als ze voor een fractie van het geld (en tijd!) via een onafhankelijk advertentieplatform een veel breder en gerichtere doelgroep kunnen bereiken.
Ik ben geen fan van tracking cookies, ik voel me erdoor achtervolgd en ongemakkelijk. En ik wil aangeven dat we het daarover moeten hebben: "hoeveel is onze privacy waard"
Niemand is fan van tracking cookies. Iedereen is het met je eens, ook de webdeveloper, ook de websitehouder. Er is op dit moment echter geen alternatief voor een webdeveloper of websitehouder.

Dat alternatief is echter bijzonder makkelijk te organiseren door de overheid, door met een goed idee te komen: stap naar de advertentieboeren. Dan is iedereen blij en hoeven we het niet eens te hebben over wat onze privacy waard is, omdat deze gewaarborgd kan blijven, precies op de manier die de EU, jij en ik voor ogen zien.
Ik snap je nuance. Maar ik ben het dan ook niet oneens met je, dat voorop gesteld.

Ik merk wel dat door een gebrek aan wetgeving, of toch iig regelgeving er een wildgroei is ontstaan waar alle partijen "last" van ondervinden op het moment dat er opeens wel regels gesteld gaan worden, na zon lange tijd zónder regels.

Overigens kan ik mij niet aan de indruk ontrekken dat er een aantal developers/sitehouders juist op dit onderwerp zo fel op zijn. Waaronder ikzelf. Alleen ik ben (sinds de start) al echt van mening dat datamining een no-go is. Daarom vind ik het ook spijtig dat tweakers.net onderdeel is geworden van De Persgroep. Als je Arnoud zou vragen of hij het leuk vind dat zijn surfgedrag tot in detail gevolgd zou worden op internet in het algemeen dan zou hij direct "nee" zeggen. Maar soms ben je afhankelijk van de inkomsten omdat jouw inkomsten daar van afhankelijk zijn. Maw: ik snap alle partijen wel. Het draait om belangen in het algemeen.

Ik heb mijn visie slechts willen geven.

En wb de EU: in zekere zin ben ik wel blij dat er balletjes worden opgeworpen. Al zijn ze wellicht niet perfect. Internet is ook een beetje het wilde westen van vroeger. Regulering staat nog slechts in de kinderschoenen.
Het is geen schending, want de gebruiker/consument is hiervan op de hoogte.
Het zal je verbazen hoeveel mensen dat toch niet beseffen. Die hebben niet door dat advertenties niet 'hard' in een website worden geprogrammeerd, maar worden opgedist naar aanleiding van het zoveel mogelijk volgen van iemands internetgedrag.
Het verdienmodel is geen privacy of privacygevoelige gegevens, maar het tonen van relevante advertenties.
Er zullen veel minder bezwaren zijn tegen het tonen van de Pricewatch in de kantlijn van een artikel. Sterker nog, dat wordt door velen als nuttig ervaren. Nu heeft natuurlijk niet iedere site een pricewatch, maar je zou bij een interessant artikel over stofzuigerzakken in de kantlijn advertenties over stofzuigerzakken kunnen laten zien. Daar hoeft een gebruiker niet voor gevolgd te worden.

Nu kan het echter voorkomen dat wanneer ik me aan het verdiepen ben in de wereld van de stofzuigerzakken, ik zomaar opeens een advertentie kan krijgen voorgeschoteld over penisvergrotingen. Als gevolg van mijn algehele surfgedrag. De aanbiedingen voor penisvergrotingen zou ik echter liever exclusief via e-mail willen blijven ontvangen.
Een externe partij toont die advertenties op basis van relevantie wat gedaan wordt door gebruikers te 'volgen'.
...
Opnieuw verkeerd geïmplementeerd, zoals uit dit artikel blijkt wil Tweakers graag haar gebruikers op de hoogte stellen van dit fenomeen. Ze zien zelf, net als vele andere webdevelopers, echter een betere oplossing die voor alle partijen makkelijker is: leg de blokkade bij advertentienetwerken, niet bij sites. Of laat de gebruiker zelf eens wat doen.
En dat doet de gebruiker dus steeds meer: AdBlockers.
De werking van adblockers werkt doorgaans ook exact volgens die manier. Het blokkeert advertenties die door externe partijen worden geserveerd. Overigens ook malware die door externe partijen wordt geserveerd. Standaard (er zijn natuurlijk aanvullende element-hiders) blokkeren ze echter geen harde, in de pagina geprogrammeerde advertenties, waarvoor gebruikers niet hoeven te worden gevolgd. Een adblocker doet feitelijk precies wat jij voorstelt: Het blokkert an sich geen advertenties, enkel advertentienetwerken.

Een inhoudelijk relevante advertentie is kennelijk niet genoeg. Nee, wanneer ik naar stofzuigerzakken aan het zoeken ben krijg ik penisvergrotingsreclames voorgeschoteld, en wanneer ik later op zoek ga naar informatie over peni... penciline, krijg ik advertenties voor stofzuigerzakken.
Maar het idee dat privacyschending in een verdienmodel niet gewenst is, wordt eigenlijk juist door de consument steeds opnieuw tegengesproken. We moeten er alleen geen LAST van hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oud fenomeen als 'de klantenkaart'. Precies hetzelfde. Of de AH Bonus. We hebben het allemaal.

Op dit moment is de 'strijd' tussen privacy schending en gebruik van het internet eigenlijk een non-issue voor de gebruiker. De halve wereldbevolking zit op Facebook. De andere helft kan het geen ruk schelen of blijft ervan weg. Mensen die advertenties 'irritant' vinden, hebben toegang tot een sloot aan extensies en addins om die dingen te blokkeren. Je kunt ook prima zonder tracking tóch gebruik maken van alles dat het internet rijk is.

Het is een beetje hetzelfde als het gedoogbeleid rondom softdrugs. Al jaren roepen mensen dat het gelegaliseerd moet worden. Zelf denk ik dat de situatie zoals die nu is, gedogen, de beste situatie is. Het gedogen staat in dit voorbeeld gelijk aan: grijs gebied, je kiest zelf maar wat je ermee doet maar het mag niet de spuigaten uitlopen (bijv. niet meer dan 5 gram, regels rondom thuiskweek, etc.) Zo ook met advertenties op internet: laat ze er zijn, en laat de consument zelf zijn keuzes maken en middelen inzetten om ze te blokkeren als die dat nodig vindt. Tegelijkertijd blijft er dan een groep bestaan die zich niet van die maatregelen bedient, en kan het verdienmodel blijven bestaan. Live and let live

Cookiewetgeving is een symptoombestrijding die het échte probleem van privacy schendingen niet oplost, maar wél alleen maar hindernissen opwerpt en kosten met zich meebrengt. Niemand heeft er baat bij, de discussie moet veel breder getrokken worden en tot een algemenere wetgeving rondom privacy leiden. Pas dan is ook de eindeloze neiging 'om maar OK te klikken' op zijn retour, want er hoort dan een stuk bewustwording bij dat de rest van de wereld ook niet zo met je privacy om gaat. Nu is het internet het heilige boontje (zogenaamd) terwijl de overheid ondertussen links en rechts alle wetgeving en bewaarplichten omzeilt, en als het 'moet' zelfs je computer mag hacken. En de argumenten daarvoor zijn tien keer zo lek als het mandje van Google of Facebook die een controleerbaar en bekend commercieel doel voor ogen hebben.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 18 mei 2015 11:50]

Maar het idee dat privacyschending in een verdienmodel niet gewenst is, wordt eigenlijk juist door de consument steeds opnieuw tegengesproken. We moeten er alleen geen LAST van hebben. Denk bijvoorbeeld aan een oud fenomeen als 'de klantenkaart'. Precies hetzelfde. Of de AH Bonus. We hebben het allemaal.

Je lijkt te spreken voor iedereen, ik heb het niet hoef niet zo nodig 20 reductie kaartjes in mijn portemonnee

Op dit moment is de 'strijd' tussen privacy schending en gebruik van het internet eigenlijk een non-issue voor de gebruiker. De halve wereldbevolking zit op Facebook. De andere helft kan het geen ruk schelen of blijft ervan weg. Mensen die advertenties 'irritant' vinden, hebben toegang tot een sloot aan extensies en addins om die dingen te blokkeren. Je kunt ook prima zonder tracking tóch gebruik maken van alles dat het internet rijk is.

Het punt is dat Faceboek je 2 jaar lang blijft volgen eens je eenmaal eens iets op Facebook deed. Dat jij dat niet erg vind en er misschien veel mensen niet over vallen heeft meer met het gemakzucht te maken.


Het is een beetje hetzelfde als het gedoogbeleid rondom softdrugs. Al jaren roepen mensen dat het gelegaliseerd moet worden. Zelf denk ik dat de situatie zoals die nu is, gedogen, de beste situatie is. Het gedogen staat in dit voorbeeld gelijk aan: grijs gebied, je kiest zelf maar wat je ermee doet maar het mag niet de spuigaten uitlopen (bijv. niet meer dan 5 gram, regels rondom thuiskweek, etc.) Zo ook met advertenties op internet: laat ze er zijn, en laat de consument zelf zijn keuzes maken en middelen inzetten om ze te blokkeren als die dat nodig vindt. Tegelijkertijd blijft er dan een groep bestaan die zich niet van die maatregelen bedient, en kan het verdienmodel blijven bestaan. Live and let live

dit hoort niet thuis in deze discussie...

Cookiewetgeving is een symptoombestrijding die het échte probleem van privacy schendingen niet oplost, maar wél alleen maar hindernissen opwerpt en kosten met zich meebrengt. Niemand heeft er baat bij, de discussie moet veel breder getrokken worden en tot een algemenere wetgeving rondom privacy leiden. Pas dan is ook de eindeloze neiging 'om maar OK te klikken' op zijn retour, want er hoort dan een stuk bewustwording bij dat de rest van de wereld ook niet zo met je privacy om gaat. Nu is het internet het heilige boontje (zogenaamd) terwijl de overheid ondertussen links en rechts alle wetgeving en bewaarplichten omzeilt, en als het 'moet' zelfs je computer mag hacken. En de argumenten daarvoor zijn tien keer zo lek als het mandje van Google of Facebook die een controleerbaar en bekend commercieel doel voor ogen hebben.

Dus omdat de overheid die we overigens zelf kiezen het doet, mogen commerciële bedrijven het ook?
De Telegraaf geeft bezoekers wel toegang zonder trackingcookies en dat zal inkomsten kosten, lijkt me.
Als ik een pagina van de Telegraaf open houd NoScript 10 domeinen tegen.
Als ik die toe sta, komen er nog meer bij. Die vervolgens ook weer andere aan roepen. Meer als 20 kom ik dan op uit.
Ik kan me niet indenken dat je dan als krant nog controle hebt over je eigen site.

Dat strest me meer als een tracking cookie.
- Sponsor artikelen: Bedrijven / bloggers die een artikel hebben wat waarde heeft en die graag op een grote website wil verschijnen omdat zij zelf (nog) te klein zijn om het grotere publiek te halen. Zij betalen een x bedrag om op de website te mogen. Wel met naam en alle toeters en bellen erbij, zodat de lezer kan zien waar het vandaan komt.
Dat heet advertorials en bestaat al jaren. We doen het wel eens, maar het is lang niet genoeg om onze kosten te dekken.
Volgende halve minuut:

Ipv automatische systemen, zeker bij tweakers wanneer laden voldoende is, een systeem verzorgen waarbij je ervoor kan zorgen dat niet allerlei thirth party cookies geladen worden.

Of mogelijk zefls cookies welke niet op tweakers staan, maar wel in de ad al aan de website kant blokkeren. ( dan weet je in ieder geval waarvoor je accepteert ).

Dan kan direct er voor zorgen dat iedereen weet wat hij doet. Nu zijn de advertentie netwerken de grootste bron van virussen die op websites komen te staan.
Cookies zijn meestal een deel van de response headers bij een request. Eenmaal dat die cookies er staan kan Tweakers er zelfs niet maar aan, de cookies staan immers op een ander domein. Moesten ze er wel aan kunnen zou ik bijvoorbeeld een scriptje kunnen schrijven dat de Facebook session cookie steelt van iedereen die het script laadt.

De enige manier om effectief cookies te weren is ervoor te zorgen dat de request nooit gemaakt wordt. Dat betekent dus geen externe advertenties inladen.

Als je zicht "ipv automatische systemen", bedoel je dan dat er een persoon nodig is om het allemaal te regelen? Je wilt dus een groot deel van de advertenties niet meer laden EN nog eens minstens een persoon in dienst nemen om manueel werk te doen wat ervoor geautomatiseerd was?

In plaats van maximum een halve minuut per keer te denken, kan je misschien best eens wat research doen. Denk je nu echt dat je even op een halve minuut een van de grootste problemen van het internet gaat oplossen?
Wat kan en wat praktisch is is iets anders.

Op basis van deze header kan je kiezen om een advertentie niet te laden omdat deze niet voldoet aan de cookies welke je wil hebben.

Niet automatisch laden betekend dat je de advertenties niet extern laad, maar lokaal. Ja onhandig, maar wel controle.
zelfs als dit technisch mogelijk zou zijn voor websites, denk je niet dat de bannerboer dan zegt 'hej, geen cookies. dat betekent geen gerichten ads en dus worden die banners 70% minder waard'?

Misschien is het handig om de suggestie van Niosus' laatste alinea te volgen ;)
Vandaar mijn eerdere suggestie om deze cookies te verbieden. tenzij je daar (intern) ook een cookie vraag toont ( en dus niet de advertentie ).

Wanneer dit verboden wordt zal de prijs misschien dalen, maar hebben de adverteerders geen alternatief.
dat moet dan wereldwijd. dat zie ik niet rap gebeuren. Zoals het nu is worden de NL-sites de dupe en fietsen de miljardenbedrijven als google en facebook er gewoon tussendoor zonder zich ook maar ergens iets van aan te hoeven trekken. En als die al een boete van 4 ton krijgen lachen ze daar hard om. Die voelen 4 ton boete echt niet hoor.
thirth party cookies
Ik erger me al groen en geel als ik iemand "3th" zie schrijven, maar jij gaat nog een stapje verder 8)7 ;)
Ik vind wat Nas T schreef zeer relevant, privacy gaat wat mij betreft boven het recht of jij die leuke baan kan behouden. Hoe we in de toekomst gaan leven weet ik niet, ik hoop alleen dat het dogma van economische realiteit en groei eindelijk eens tegen het licht gehouden worden en er verandering plaatsheeft.

De meeste site's hebben een verdien model probleem, voor mij betekent dit enkel dat er teveel site's zijn..Ik vind jullie site leuk om af en toe te lezen en weet dat de persgroep diepe zakken heeft. Moet elk onderdeel winst maken of kan sommige informatie die jullie vergaren doorsijpelen naar de andere site's van de persgroep.?
Ik merk de laatste tijd wel meer en meer een commercieële houding bij Tweakers.
De houding van onafhankelijk is een beetje weg, de advocaat van de duivel attidude mag bij artikelen meer aanwezig zijn. Nu wordt niet altijd achter het maatschappelijk nut, voordeel of verbetering gegaan van items...Specs zijn leuk..maar wat doet zo'n Chromecast nou...Wat kan hij wel en niet...en je test iets als het nieuw is, maar wat na 2/3 jaar?
Ik weet dat jullie geen stoom generators testen, maar ik zou wel eens weten welke stoomgenerators het na 3 jaar nog uithouden.
De meeste site's hebben een verdien model probleem, voor mij betekent dit enkel dat er teveel site's zijn
Ik kan niet spreken voor de meeste sites, wij hebben geen probleem in elk geval.
Moet elk onderdeel winst maken of kan sommige informatie die jullie vergaren doorsijpelen naar de andere site's van de persgroep.?
Dat eerste weet ik niet, dat laatste gebeurt al. Zoals met dit onderwerp.
Ik merk de laatste tijd wel meer en meer een commercieële houding bij Tweakers.
Tweakers is een bv sinds - uit mijn hoofd - 2001 en heeft een pricewatch sinds vrijwel het begin. Wat verschilt van andere sites met advertising is dat Tweakers een community is; het zijn allemaal mensen, geen anonieme mensen die via Google binnenkomen. Dat zorgt voor een andere sfeer en een andere houding bij iedereen.
Nu wordt niet altijd achter het maatschappelijk nut, voordeel of verbetering gegaan van items...Specs zijn leuk..maar wat doet zo'n Chromecast nou...Wat kan hij wel en niet...en je test iets als het nieuw is, maar wat na 2/3 jaar?
Specs zijn leuk, maar we schrijven al tijden reviews met exact dat in ons achterhoofd. Wij richten ons dan op gebruik en scenario's uit de praktijk - en bij smartphones staat in de reacties 'maar hij haalt een veel hogere score in AnTuTu'. Specs en scores in benchmarks wegen wij alleen mee als het een weerslag heeft op dagelijks gebruik.

Voor wat betreft duurtesten: dat blijft een wens, het probleem blijft wel dat mensen iets willen lezen op het moment dat ze iets kopen, niet op het moment dat ze het al een paar jaar hebben. Niemand heeft er iets aan als we alleen publiceren na twee jaar - het zou dus een aanvulling zijn :)
[...]
Ik kan niet spreken voor de meeste sites, wij hebben geen probleem in elk geval.
[...]
Dat is niet helemaal eerlijk. Jullie kiezen ervoor om 'onze' privacy te verkopen zodat jullie verdienmodel (beter) werkt.

Ik kan T.net nog niet betrappen op een poging daar actief iets aan te doen, sterker nog, op een website als deze zitten veel mensen die een ad-blocker gebruiken uit privacy overwegingen en die mensen worden niet gewaardeerd. De keuze is letterlijk: betaal met geld of je privacy.

'Wij als eindgebruiker' praten niet met adverteerders of de adnetwerken, T.net wel. Deze review is dus een beetje jammer, aangezien de verantwoordelijkheid die bij T.net ligt totaal niet wordt gezien of genomen. Een alinea over de adverteerders van T.net was toch wel het minimale.
Dat zijn inderdaad redelijke alternatieven, maar in het eerste geval is het te kleinschalig (denk ik) om een alternatief voor banners met tracking te bieden, deels afhankelijk van de grootte van de site. Zit je echter wel weer met je lezers van de nieuwsartikelen die het niet prettig zullen vinden als ineens artikelen geschreven door bedrijven verschijnen, omdat die voor het gros als advertorial geschreven zullen worden.

In het geval van Funda hebben zij de luxepositie dat ze een dienst aanbieden waarbij grote vindbaarheid voor een klein bedrag wordt aangeboden en hun model is inderdaad mooi, maar helaas bijna nergens toepasbaar.

De reden voor mijn vraag was overigens drogeworst's opmerking "Er is genoeg te verzinnen" waarbij hij vervolgens geen voorbeelden geeft. Ik ben bang dat de huidige advertentiemarkt nog zo ingedeeld is dat tracking te belangrijk is en niet vervelend genoeg gevonden wordt door het gros van de gebruikers waardoor de cookiemuur nog een tijd zal blijven staan :/
Funda laat ook bijvoorbeeld niet de gebruiker betalen, maar de makelaars / verkopende partij. Hoe het verder met de tracking hier zit, weet ik niet, maar het is wel een ander verdien model.
Bij dit model bestaat het gevaar dat Bedrijf X meer betaalt dan Bedrijf Y. Tweakers, kiest voor Bedrijf X en verliest hierdoor zijn transparantie en zijn onbevooroordeeldheid. En dat zijn juist 2 redenen waarom mensen hier komen.

Ook loop je als Tweakers.net het risico onderdeel te worden van de marketingcampagnes van Bedrijf X op het moment dat ze een nieuw product uitbrengen.
Nah, ik werk zelf met affiliate marketing. En online tracking is gewoon de hoeksteen van dit verdienmodel. Het model wat jij noemt, waarbij bedrijf Jansen €100 betaalt om met alle toeters en bellen een maand op de blog van Marietje te komen heeft in zo ver geen zin, dat het voor Jansen niet mogelijk is om te zien of deze methode zich terug verdiend heeft.

Waar ik werk, werken we met op CPS (Cost per Sale) basis, waardoor we d.m.v. deeplinks en cookies precies kunnen nagaan welke site hoeveel sales heeft gegenereerd en krijgt de adverteerder, Marietje, dus naar rato een commissie betaalt.

Ik denk dat je onderschat hoe lastig en kostbaar het is om over te stappen op een model wat jij noemt. Het bestaat en gebeurt al wel, maar toch. Binnen marketing is het tracken (en dus resultaten van je investering) gewoon super belangrijk. Dat kan je niet zo maar links laten liggen.
Natuurlijk is reclame, vooral in de vorm van banners, niet nuttig en prettig voor de gebruiker. Daar zijn de websites zich vaak wel van bewust en sommigen geven een alternatief in de vorm van abonnementen. Helaas hebben de websites geen alternatief waarbij de baten groter zijn dan de kosten, anders waren alle websites al overstag, denk je niet?
Het verdienmodel heeft de gebruiker overigens zeer veel mee te maken - zij zijn immers degenen die linksom of rechtsom zorgen voor het geld, als het gaat om een commerciële website.
Allemaal leuk en aardig, maar als je je dan WEL abonneert, heb je nog steeds te maken met AL die cookies.
Onwaar, de cookies van advertenties zullen verdwijnen. Cookies die geplaatst worden zijn allemaal door Tweakers uitgekozen en alleen door hen in te zien, als tenminste Google zich houdt aan de instellingen van Tweakers. Zie Kees in 'nieuws: Uitgever Tweakers, AD en de Volkskrant voert cookiemuur weer in', Kees in 'nieuws: Uitgever Tweakers, AD en de Volkskrant voert cookiemuur weer in' en verder :)
ja, want Facebook en de andere "socialen" doen natuurlijk niets met hun cookies |:(

Ik block advertenties, daarom was ik blij met de mogelijkheid een abo af te sluiten om Tweakers toch financieel te ondersteunen. Dat er functionele cookies zijn prima, maar dat ik niet de optie krijg tracking cookies van social media, doet mij me af vragen of ik mijn abo niet op ga zeggen.

Sorry adblock blijft in gebruik, dan maar geen inkomsten voor Tweakers.
De enige tracking cookies die jij krijgt van social media worden door gebruikers neergezet; embeds van Facebook of YouTube op het forum.
Zie
Kees in 'plan: Waarom heeft Tweakers weer een cookiemuur?'.
Ik heb een Tweakers advertentievrij-abo en toch kreeg ik de cookiemuur...
I stand corrected. :)
Waarom heeft die Sp'er het er dan wel ook over? :?
Een abbonment wordt dan ook verkocht als anti-advertentie ipv anti-tracking. Toch is het wel anti-tracking om een abbo te nemen.

Bovendien heb je met een abbonmentje ook te maken met nog maar twee trackers toch? Google statistics en Webtrack.

Verder heb je wel gelijk, wie echt een anti-tracking oplossing wilt, handelt zelf.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 601896 op 18 mei 2015 13:21]

Kun je me een paar voorbeelden geven van dat er genoeg te verzinnen valt?
 • Vertraag model: voer een leden model in waarbij elk geplaatst nieuws bericht standaard drie dagen later wordt geplaatst voor niet betalende leden.
 • Minder model: toon minder nieuws berichten aan niet betalende leden.
Andere mensen hebben vast nog wel meer ideeën. Als mij gegarandeerd kan worden dat bij een T.net Abonnement geen racking cookies geplaatst worden dan had ik het meteen gedaan, maar als ik dit artikel lees is dat niet het geval.
Bovenstaande modellen maken de website waardeloos voor nieuwe gebruikers. Dus dan gaat het nu misschien nog, maar elke gebruiker die stopt met betalen is een stap dichter bij de dood.
Waardeloos is misschien wat overdreven, maar het doel van beide is dat er standaard minder waarde is dan wanneer je betaald voor de website. Ik heb geen cijfers of onderzoek naar hoe dit werkt bij grotere websites. Er is wel een website genaamd The Brooks Review die het vertraag model gebruikt. In 2012 heeft hij een artikel over het vertraag model geschreven; werkt na drie jaar nog steeds :)
vertraagmodel:
- mensen halen het nieuws elders

minder model:
- mensen halen het nieuws elders
Sorry, maar dat is gewoon onrealistisch.

Op dit moment is er geen serieus alternatief voor reclame voor de meeste websites. Reclame is dan ook gewoon de norm in de maatschappij. Je ziet overal reclame, dag in, dag uit. ZELFS in producten waarvoor je betaalt (krant, tv, tijdschriften, etc).

De grote jongens als Tweakers met een hele community kunnen wel speciale community features aanbieden tegen betaling. Spijtig genoeg is dit een heel pak werk en gewoon niet iets dat toegepast kan worden op elke site. Crowdfunding brengt een pak verantwoordelijkheid met zich mee. Zomaar alles crowdfunded maken als je niet zeker bent dat je alle beloftes kan inlossen is ook gewoon niet ethisch.

Nu niet om het persoonlijk te maken, maar je bent ook gewoon hypocriet bezig. Je zegt dan wel dat iedereen een ander verdienmodel moet zoeken, iets wat Tweakers aanbiedt.... Maar toch heb je geen van de betalende abonnementen genomen waarbij je advertenties uit kan schakelen? Je hebt de optie, maar als je je geld moet boven halen komen de principes plots op de tweede plaats.

Je hoeft je niet te verantwoorden voor mij, ik heb namelijk ook geen abo. Ik hoop gewoon dat je beseft dat je A zegt en B doet. Je behoort ook tot de meerderheid. Het aantal mensen dat spontaan een website gaat betalen ookal is dat niet nodig is enorm klein. En dit gaat zo blijven. Betalen op het internet is een heel moeizaam proces. Zelfs al verloor je er geen geld aan, dan nog zou de grote meerderheid de moeite niet willen doen.

Wat je vergeet is dat websites niets liever willen dan van advertenties af zijn. Eerst en vooral ze zijn lelijk en vertragen ze je pagina verschrikkelijk veel. Verder is het ook gewoon geen aangenaam verdienmodel voor kleinere websites. Als kleinere website heb je geen controle over de prijzen van advertenties. Het gebeurt regelmatig dat er serieus zwakke maanden zijn en er significant minder geld binnenrolt, ookal heb je hetzelfde aantal bezoekers. Ook verlies je makkelijk 25-30% van de bezoekers aan Adblock. Om het alleen maar erger te maken nemen de meeste advertentiebureaus een cut van rond de 40-45% (AdSense is lager, maar die hebben sowieso al de laagste opbrengst).

Geloof me, niemand vindt advertenties leuk. Niemand bouwt en website met het idee rijk te worden van de banners... Als je een ander verdienmodel vindt dat zo flexibel als advertenties, laat me dat dan zeker weten! Ik ben de eerste om advertenties buiten te gooien als ik de kans krijg. Of je start misschien best een bedrijf, je zou zomaar de volgende Google kunnen worden als je dat probleem oplost. Maar tot we die nieuwe Google hebben die ons bevrijdt van advertenties gaan beide kanten ermee moeten leven. Anders valt de content weg en dat is nog een pak minder leuk voor de bezoeker.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 18 mei 2015 08:54]

Je hebt zeker een punt, ik geloof ook wel dat het schipperen is tussen vele kwaden.

Maar als verkoopteam zul je met vele marketeers een plan moeten schrijven wat een alternatief zou kunnen zijn om die kwaden om te zetten naar een lange termijnoplossing, wat inhoud dat je een solide productlijn verzint.

En mss heb je wel gelijk: mss heeft tweakers.net geen keus. Wie weet.
Maar wat als je geen verkoopteam en marketeers hebt? Probeer echt ook te denken aan kleinere websites met een handje vol vrijwilligers. Als die namelijk geen kans krijgen is het onmogelijk voor nieuwe websites om door te groeien.

Het is gewoon een moeilijk probleem. Banners zet je op 5min om je site en het geld begint (heel) langzaam te komen. Om echt een verschil te maken moet het alternatief even makkelijk zijn om op te zetten. Als het meer moeite is dan even copy/pasten is de kans klein dat veel mensen het gaan gebruiken.
Misschien kan Tweakers het, maar enorm veel websites hebben niet de mankracht om een verkoopteam op te zetten, laat staan vele marketeers.

Je vergelijkt het internet teveel met een winkel waarbij alle producten fysiek geld kosten. Als Tweakers nu achter een paywall zou zitten, stappen vrijwel gebruikers over naar een concurrent die het nog wel 'gratis' (met advertenties) doet. De concurrentie is gratis, je kan niet opeens meer geld dan hun gaan vragen.
Laat staan dat er ontzettend veel gebruikers zijn die geen geld over hebben voor het 'product' wat Tweakers levert.

Je bent zelf een goed voorbeeld ;)
Ik denk niet dat er één site op het internet is die het zo goed en netjes doet als Tweakers. Het is eigenlijk al een wonder dat het uberhaupt mogelijk is deze site mét advertenties draaiend te houden. Geef mij anders eens één voorbeeld van een site als tweakers die zonder reclame kan bestaan? Zonder reviews te verkopen? En dan ook nog in het Nederlands?

Je doet net of het inzetten van een 'verkoopteam' met 'marketeers' automagisch een 'solide productlijn' oplevert. Dat is echt ontzettend naief...

(enne, er is een productlijn, die heet abonnement, en dat zou je kunnen overwegen)
Het is niet omdat een Tweakers zonder reclame niet kan rondkomen dat ze daarom de illegaliteit "hoe klein ook" mogen opzoeken.
Misschien moeten ze gewoon minder doen ...geen forum bvb...Vraag en Aanbod laten betalen om bovenaan te plaatsen etc..
Ik heb ook geen betalend abbo op geen enkele site, komen ze niet rond tja dan deuren dicht.
Aan Wikkipedia donneer ik wel elk jaar..

Met reclame verliest men ook een stukje onafhankelijkheid, want men kan niet volledig tegen de haren instrijken van een adverteerder.
"Met reclame verliest men ook een stukje onafhankelijkheid, want men kan niet volledig tegen de haren instrijken van een adverteerder. "
Uiteraard niet, maar in de meeste gevallen staat de adverteerder dan alsnog los van de inhoud van de site, wat bij betaalde advertenties bijvoorbeeld niet het geval is. Hoe losser, hoe meer je je als site kunt permitteren. Op dit moment zijn Google en co de beoordelaars van je site, zo lang zij er reclame willen plaatsen zit je goed, en komt het geld binnen. Wie precies je adverteerders zijn weet je dan niet, maar dat boeit ook niet.

Een ander nadeel van betaalde V&A of betaalde fora is dat je mensen verliest. Heel snel zelfs, omdat 99% van de internettenden liever niet betaalt, en dan naar een (gratis) alternatief gaat. Als t.net het alleen op de betalende leden moet redden zijn ze gewoon failliet, dan kan de helft van de redactie opstappen, en wordt ook het grootste deel van het forum niet meer bijgehouden, want ook daar zijn advertentie-vreters in de meerderheid. Er zijn wel een paar sites die betaling of verificatie (via 2-cent-betalingen) vereisen maar die zijn veelal klein, en leggen het regelmatig af tegen hun gratis tegenhangers.
Ik vind Wikipedia niet klein hoor....
Dat zeg ik ook niet... ik noem heel Wiki niet. Dat jij eraan doneert is lief, maar blijkbaar niet genoeg, gezien hun regelmatige smeekbeden om meer geld, ondanks donaties, subsidies en andere voordeeltjes van een giga-site, die vrij te editten is (0 verificatie nodig). Ik zie je punt dan ook even niet.
Het Punt is dat Wikepedia slecht jaarlijks om geld vraagt, groter is meer credibiliteit heeft dan Tweakers en toch kan overleven.

Wikipedia heeft dus een ander verdien model ZONDER reclame ...
Dus het kan, de rest is apepraat niet iedereen kan het maar ik zou liever een Tweakypedia lezen dan een Tweakers.net het kan helaas (nog ) niet.
Wikepedia wordt jaarlijks door grote bedrijven gesponserd.
Dat kunnen maar heel weinig doen.
IMO: verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen.
Je kunt van websites, die dat verdienmodel wel hadden, toch niet ineens een ander verdienmodel verwachten? Als er voor die sites al een ander verdienmodel te verzinnen is!

Voor Tweakers zou het kunnen door alleen nog maar met betaalde abonnementen te werken. Waarschijnlijk blijft er dan nog een redelijke hand vol gebruikers over die het bestaan van de site (voorlopig) kunnen garanderen. Maar er zijn genoeg websites waar dat niet op zal gaan werken.

In vind de uitwerking van de Telegraaf denk ik nog het beste! Volgens mij zie ik ook een nieuw verdienmodel, advertenties serveren zonder tracking cookies!
Je kunt van websites, die dat verdienmodel wel hadden, toch niet ineens een ander verdienmodel verwachten? Als er voor die sites al een ander verdienmodel te verzinnen is!
Jazeker wel! Het begint bij een goed product. Let op! Tweakers.net is géén zelfstandig bedrijf maar onderhevig aan de invloed van de Persgroep. Als Persgroep zul je een kernwaarde moeten aanhouden dat je klanten je product zijn en je product ga je niet ondermijnen door aan je eigen betrouwbaarheid te tornen door gevraagd of ongevraagd gebruikersdata te minen en te verkopen!. Ik kan er niet duidelijk genoeg in zijn. Gebruikersdata minen, of zeg maar de advertentiebedrijven zijn het doucheputje van het internet. Alsof je een geheim agent 24/7 met een oridinairy mevrouw Jansen meestuurt die alles, maar dan ook alles verzamelt, bijhoud, analyseert, registreert en vervolgens verkoopt aan bedrijven die mevrouw Jansen niet kent, maar erger waar mevrouw Jansen zich niet eens bewust van is, of nóg erger wat mevrouw Jansen gewoon niet begrijpt.

Tweakers.net en al die andere bedrijven/websites zullen hun productstelling moeten wijzigen. Datamining loslaten en ga maar (extra) geld vragen voor Pricewatch productnoteringen. Of laat de gebruikers van Tweakers.net hun product verkopen via Tweakers.net. T-shirtjes verkopen. Petjes. Zorg dat die community zo groot mogelijk word met daarop gebaseerde producten. Maar níet, en ik herhaal, NIET tornen aan iets waar juist Tweakers.net goed in is: het onderhouden van een community en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid. Privacy is goud waard, imo. Privacy op zichzelf kan al een verdienmodel zijn, denk daar maar eens over na.

En wb de televaag: ik heb al hun domeinen al jarenlang op mijn csv staan die al bij binnenkomst geblocked worden. En dat laat ik ook zo. Geld ook voor gs. Hoewel ik wel hun wrapper laat tonen. De rest (zie geldbakje en schoorsteen) zijn MIJN gebruikersdata waar ZIJ geld mee verdienen. En ik zie daar zelf niets van terug. En dat pik ik niet. Over MIJN rug , met MIJN gegevens geld verdienen zonder dat IK daar toestemming voor heb gegeven. Wat ikzelf nooit zou doen. GS is een blog godbeterhet. Ik heb niet gevraagd om hun "geldbakje" en "schoorsteen". Met of zonder cookiemuur. Hun inkomstenbron zou iets anders moeten zijn dan het doucheputje van het internet.
[...]

Jazeker wel! Het begint bij een goed product. Let op! Tweakers.net is géén zelfstandig bedrijf maar onderhevig aan de invloed van de Persgroep. Als Persgroep zul je een kernwaarde moeten aanhouden dat je klanten je product zijn en je product ga je niet ondermijnen door aan je eigen betrouwbaarheid te tornen door gevraagd of ongevraagd gebruikersdata te minen en te verkopen!. Ik kan er niet duidelijk genoeg in zijn. Gebruikersdata minen, of zeg maar de advertentiebedrijven zijn het doucheputje van het internet. Alsof je een geheim agent 24/7 met een oridinairy mevrouw Jansen meestuurt die alles, maar dan ook alles verzamelt, bijhoud, analyseert, registreert en vervolgens verkoopt aan bedrijven die mevrouw Jansen niet kent, maar erger waar mevrouw Jansen zich niet eens bewust van is, of nóg erger wat mevrouw Jansen gewoon niet begrijpt.
Tweakers doet dat niet, dat doen de adverteerders. Met name om te zien of de campagne werkt, hoe vaak de reclame wordt getoond. Wij hebben als Tweakers niet de illusie dat wij de reclamemarkt gaan veranderen. Op het geheel zijn we nog geen druppel op de gloeiende plaat. We hebben een alternatief, vanaf 15€ per jaar kun je alle advertenties uitzetten. Dus het is niet alsof we lijdzaam afwachten, we hebben een reëel alternatief.
Tweakers.net en al die andere bedrijven/websites zullen hun productstelling moeten wijzigen. Datamining loslaten en ga maar (extra) geld vragen voor Pricewatch productnoteringen. Of laat de gebruikers van Tweakers.net hun product verkopen via Tweakers.net. T-shirtjes verkopen. Petjes. Zorg dat die community zo groot mogelijk word met daarop gebaseerde producten. Maar níet, en ik herhaal, NIET tornen aan iets waar juist Tweakers.net goed in is: het onderhouden van een community en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid. Privacy is goud waard, imo. Privacy op zichzelf kan al een verdienmodel zijn, denk daar maar eens over na.
Zie opmerkingen hierboven over ons abonnement. Voor onze overige inkomsten verwijs ik je graag naar het overzicht van ons verdienmodel dat we onlangs publiceerden.

Wat betreft petjes en dat soort dingen: reken je niet rijk. Daar hebben we al twee keer onze neus aan gestoten. ;)
En wb de televaag: ik heb al hun domeinen al jarenlang op mijn csv staan die al bij binnenkomst geblocked worden. En dat laat ik ook zo. Geld ook voor gs. Hoewel ik wel hun wrapper laat tonen. De rest (zie geldbakje en schoorsteen) zijn MIJN gebruikersdata waar ZIJ geld mee verdienen. En ik zie daar zelf niets van terug. En dat pik ik niet. Over MIJN rug , met MIJN gegevens geld verdienen zonder dat IK daar toestemming voor heb gegeven. Wat ikzelf nooit zou doen. GS is een blog godbeterhet. Ik heb niet gevraagd om hun "geldbakje" en "schoorsteen". Met of zonder cookiemuur. Hun inkomstenbron zou iets anders moeten zijn dan het doucheputje van het internet.
Het enige alternatief in dat geval is een paywall. Hoe dan ook is het niet mogelijk om een site als Geenstijl (of Tweakers) gratis aan te bieden zonder reclame.
Wat dat betreft vind ik een dienst als Blendle een verademing. Ik hoef niet meer een abo op een site te hebben om een artikel te lezen.

Stel dat alle sites € 15,- gaan vragen per jaar. Dan ben ik naast mijn abonnement op internet dus nog honderden euro's per jaar kwijt om een advertentievrije site te hebben.

Als ze 30 jaar geleden hadden gezegd dat bij PTT alle enveloppen open gemaakt werden om te zien waar jouw brieven over gingen om zo de V&D, C&A en Bijenkorf de mogelijkheid te geven gerichte advertenties mee te sturen met de post.

Het is meer de gemakszucht van de marketeers om gericht reclame te kunnen aanbieden door het plaatsen van cookies.
Wat dat betreft vind ik een dienst als Blendle een verademing. Ik hoef niet meer een abo op een site te hebben om een artikel te lezen.
Blendle is prima, maar dat is dan in feite een paywall. ;)
Stel dat alle sites € 15,- gaan vragen per jaar. Dan ben ik naast mijn abonnement op internet dus nog honderden euro's per jaar kwijt om een advertentievrije site te hebben.

Als ze 30 jaar geleden hadden gezegd dat bij PTT alle enveloppen open gemaakt werden om te zien waar jouw brieven over gingen om zo de V&D, C&A en Bijenkorf de mogelijkheid te geven gerichte advertenties mee te sturen met de post.

Het is meer de gemakszucht van de marketeers om gericht reclame te kunnen aanbieden door het plaatsen van cookies.
Ik snap je kritiek volledig en onderschrijf die ook grotendeels. Begrijp me niet verkeerd, het is niet alsof we dit lachend doen. Maar tot nu toe hebben we nog geen reëel alternatief voor de reclame weten te vinden. Dus is het kiezen. Wil je Tweakers houden zonder te betalen? Dan bekijk je ook reclame.

[Reactie gewijzigd door zeef op 18 mei 2015 10:36]

[...]
Blendle is prima, maar dat is dan in feite een paywall. ;)
Maar voor 30 cent per dag is Tweakers dat ook. Dat je voor dat bedrag meer dan 1 artikel aanbiedt is mijn schuld niet.

Spelen jullie quitte als ik 30 cent per dag betaal. Krijg je dat van alle spammers, trackers en cookies tezamen ? 15 euro per jaar, en dan privacy voor de bezoeker ? :+
30 cent per dag, dat is ruim 100€ per jaar. Terwijl je vanaf 15€ per jaar al reclamevrij bent. :P

Er komt wel een Webtrekk trackingcookie van Tweakers zelf. Voor onze statistieken. Ook plaatsen we een settingscookie voor je instellingen van Tweakers. Dat mag ook volgend de regels, maar ik wil het wel even vermelden voor de duidelijkheid.

Daarnaast loop je het 'risico' op een 3rd party cookie via community content. Dus 100% garantie kan ik je helaas niet geven.
30 cent per dag, dat is ruim 100€ per jaar. Terwijl je vanaf 15€ per jaar al reclamevrij bent. :P
Ja, ik word te oud om te hoofdrekenen :+ :)
Droevig want ik kon het altijd goed.

Dus feitelijk levert een bezoeker nog minder op.
We leggen toe op een 15 euro abonnement. Maar dat is altijd nog beter dan de 0 euro inkomsten bij een adblocker.
Tweakers doet dat niet, dat doen de adverteerders. Met name om te zien of de campagne werkt, hoe vaak de reclame wordt getoond. Wij hebben als Tweakers niet de illusie dat wij de reclamemarkt gaan veranderen. Op het geheel zijn we nog geen druppel op de gloeiende plaat. We hebben een alternatief, vanaf 15€ per jaar kun je alle advertenties uitzetten. Dus het is niet alsof we lijdzaam afwachten, we hebben een reëel alternatief.
Dus al ik een abo neem en advertenties uitzet, zou ik geen enkele tracking meer tegen kunnen komen op t.net??
Als het goed is in ieder geval geen third party tracking cookies vanuit Tweakers. Wel bijvoorbeeld onze eigen statistische cookie van webtrekk en de cookie met je instellingen. Maar ......

Zie je geen enkele tracking meer? Dat kan ik niet garanderen. Het grootste risico op een third party cookie loop je door content op het forum. Als iemand daar een bericht plaatst waar iets in staat dat een cookie kan plaatsen, dan krijg je de cookie zonder dat we er iets aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een iFrame.

Gebeurt dat vaak? Nee. Kunnen we het uitsluiten en daardoor een 'cookieloos' bezoek garanderen? Nee. Ook daarom de cookiewall. Helaas.

Voor de zekerheid zal ik het nog even navragen bij mijn vrienden van development. :)

[Reactie gewijzigd door zeef op 18 mei 2015 09:49]

Tweakers doet dat niet, dat doen de adverteerders. Met name om te zien of de campagne werkt, hoe vaak de reclame wordt getoond. Wij hebben als Tweakers niet de illusie dat wij de reclamemarkt gaan veranderen. Op het geheel zijn we nog geen druppel op de gloeiende plaat. We hebben een alternatief, vanaf 15€ per jaar kun je alle advertenties uitzetten. Dus het is niet alsof we lijdzaam afwachten, we hebben een reëel alternatief.
Het gaat hem niet zo zeer om de reclame, maar juist om het tracken.
De betere vraag is dan ook of ook de tracking verdwijnt als je een abonnement hebt? Dus geen Google Analytics, geen Facebook en Twitter plug-ins en ga zo maar door.
Voor Tweakers zelf: Onze socialbuttons zijn cookievrij. Als de advertenties uit staan, plaatsen we alleen onze eigen Webtrekk cookie. Voor onze interne statistieken. Ook plaatsen we een settingscookie voor je instellingen van Tweakers, maar die is niet tracking.
De rest (zie geldbakje en schoorsteen) zijn MIJN gebruikersdata waar ZIJ geld mee verdienen. En ik zie daar zelf niets van terug.
Hoezo, je bekijkt hun content toch? Als jij er niks voor terug zou zien vraag ik me af waarom je die sites bezoekt.
Iets te moderne reactie :)

Ik ben van gs van lang geleden. Toe het echt nog een blog was. Er waren geen advertenties. Leuk blogje, dat snel groeide. Maar TMG wil heel veel geld verdienen aan gs.

Dus schoorsteen en geldbakje. Maken ze ook geen geheim van: zie bron van gs. Dus dan maar 90% blocken en ik zie alleen nog de divs die ik wil zien. Gratis. Net zoals het toen was.

De rest van de scripts staan geblocked, inclusief domeinen. Geen gelazer.

Of ze vragen mijn IBAN en ik zie maandelijkse revenuen uit mijn surfgedrag. Daar zet ik de poorten graag voor open. Maar zoals het nu gaat het over de rug van de bezoeker heen. En let wel: het is een klein blogje he. De content is marginaal.
Je verwacht dat de mensen die de hele dag artikelen maken en de site onderhouden dat voor niets doen en dat jij daarvan dan voor het drukken op een linkje niet alleen je steentje bijdraagt door advertenties te zien, maar daar zelfs ook nog voor betááld wordt?
Nee, begrijp mij goed: dat is zeker níet wat ik denk. Maar mijn mening heb ik uiteengezet in al mijn reacties op dit onderwerp. Lees maar eens.
Dus jij bent van GS van lang geleden, toen ze het zelf ook nog als hobby deden naast hun betaalde baan? Maar dat is dus niet meer zoals het toen was. Die mensen hebben hun baan opgezegd en zijn full-time aan die site gaan werken.

Gewoon even voor mijn interesse: hoeveel denk je dat zo'n marginaal blogje aan jou verdient, zeg, per jaar?
Ik ben niet op de hoogte van de inkomsten van gs, maar ik vermoed dat dominique niet meer hoeft te werken voor de rest van zijn leven.

Mede dankzij, of slechts bijna alleen al door gs. Ik gun het hem.

Maar sinds lange tijd niet meer door mijn gebruikersgegevens. Toen ik erachter kwam dat het zo werkte vond ik dat een onbeschofte manier van geld verdienen. En zo denk ik er nog steeds over. Normen en waarden.

Dat geenstijl zo werkt: prima, maar ik hoopte dat andere partijen daar wat meer integer in waren. En dat lijkt niet het geval. In veel gevallen
Maar sinds lange tijd niet meer door mijn gebruikersgegevens. Toen ik erachter kwam dat het zo werkte vond ik dat een onbeschofte manier van geld verdienen. En zo denk ik er nog steeds over. Normen en waarden.
Maar is het dan niet onbeschoft om gratis te leechen, zonder op welke manier dan ook te betalen?

Begrijp me goed, ik snap helemaal dat je een bloedhekel aan tracking hebt, dat je het hele concept verguisd (en daarbovenop zijn sommige banners echt ontzettend irritant), maar als je over normen en waarden wilt beginnen, ben dan een vent en trek je portemonnee om op de "ouderwetse" manier voor je content te betalen; niet met je gegevens, maar met geld.

Mijn reden om voorstander te zijn van een "softe" paywall, zoals T.net die heeft, in plaats van een "harde" paywall (als je niet betaalt kom je er niet in, punt), is de flexibiliteit voor mensen die een "legitieme" reden hebben om niet te betalen (van langdurig werkloos en volkomen blut tot een tienjarige die nog geen iDeal mag hebben).
Er is een groep mensen die prima in staat is een paar euro per jaar te betalen, maar voor zichzelf op de één of andere manier recht weet te praten dat ze dat gewoon lekker niet doen. Die groep gaat vroeg of laat leiden tot het massaal opzetten van "harde" paywalls, zodat straks elke pagina die je opent, elke link die je aanklikt eerst geld wil zien... Dat gaat het Internet er niet leuker op maken...
Ik denk het niet, aangezien hij weg is gegaan bij geenstijl om een omroepbaas te worden.

Maar goed, aangezien we het toch over rekeningnummers, normen en waarden hadden, waarom zie ik geen T'tje naast jouw naam? Je vindt banners abject (in de vorm waarop ze voor 99% op het internet voorkomen), maar content interessant. Is toch niet meer dan redelijk om dan een abonnement af te sluiten? Voor iets meer dan 1 euro per maand heb je gewoon "legaal" (iig ethisch gezien) een bannervrije ervaring.
Nu ja, als je mij had kunnen overtuigen dat tweakers.net beter had gewerkt voor mij zónder banners, dan had ik dat natuurlijk overwogen.

Maar als ik dat rijtje van voordelen open dan zie ik niet direct wat het mij direct oplevert. Er staan dingen tussen waar ik meer van wil weten maar ik kan het niet aanklikken. Ik kom er niet direct uit. Vooralsnog ligt de focus op zonder banners, maar de focus voor mij zou liggen op het netwerk dat tweakers.net mij bied. In commerciële zin. Ga naar daar- en daar, want daar krijg je korting.

Verder ben ik te oud voor een karma systeem. De mening van iemand anders vind ik niet zo belangrijk, dus karma; ik snap het ook niet zo goed. Custom CSS; tsja dat is mijn werk, dus wat zou ik dan doen? Zelf tweakers vormgeven? Voor wie? Mijzelf? En mag ik mij dan ook verdiepen in SCSS? Wat zijn de mogelijkheden? Ben ik dan opeens "mede-ontwikkelaar"? Heel interessant, maar dat staat voor mij niet zichtbaar genoeg. Helaas.

Winacties: nou ja om eerlijk te zijn is badluck is my middle name. Ik zeg kansloos, ga je mij niet mee overtuigen. Ik win nooit wat, ik koop noodzakelijkerwijs alles wat ik zou kunnen winnen :|

Voorrang bij kaartverkoop: ik ben redelijk accuraat en op tijd bij evenementen en zou geen reden zien waarom ik speciaal voorrang zou moeten krijgen. Hoewel het een leuk idee is.

Betatoegang: als mede ontwikkelaar graag. Maar mijn leven is één grote beta toegang. Ik beta de hele dag al.

Nou ja hierboven was een kleine opsomming van de dingen die mij in het oog springen. En helemaal niet negatief, maar ze raken mij niet of net niet genoeg zeg maar. Of ze zijn wat beknopt omschreven voor drogeworst. Kan ook.

En uit medelijden ga ik geen geld geven. Zolang de Persgroep Tweakers onder de vleugels heeft, is de bv tweakers veilig.
Nu ja, als je mij had kunnen overtuigen dat tweakers.net beter had gewerkt voor mij zónder banners, dan had ik dat natuurlijk overwogen.
Huh? Je gaf toch zelf al aan dat je de banners blokkeert?

Dat is in ieder geval de reden dat ik zo'n abo heb genomen. Ik kom hier best vaak, wil geen banners zien, maar wil wel dat de redacteuren gewoon betaald krijgen voor hun moeite. Als jij dat medelijden wilt noemen, so be it.
Maar beginnen over normen en waarden terwijl je aan de andere kant heel krom die inkomensroof aan het rechtpraten bent is wel Heel hyocriet
Datamining loslaten en ga maar (extra) geld vragen voor Pricewatch productnoteringen. Of laat de gebruikers van Tweakers.net hun product verkopen via Tweakers.net. T-shirtjes verkopen. Petjes. Zorg dat die community zo groot mogelijk word met daarop gebaseerde producten.
Zoals de Skyrim-community cynisch opmerkte na het paid mods-fiasco: "Telling people to donate is the same as donating, right?"
Dat zal grote sites als Tweakers wel lukken. Maar er zijn genoeg kleine sites / blogs die dat niet (zomaar) van de grond gaan krijgen! Daar doelde ik eigenlijk op!
Helemaal mee eens, waarom willen websites alles van ons weten? Sessie cookies zijn immers toegestaan zonder cookie muur. Kunnen ze niet anoniem reclame leveren?
Natuurlijk kan het in theorie. Maar dan weten de netwerken niet op welke websites je bent geweest en waar je interesses liggen. Advertenties zullen dan grotendeels veel irrelevanter zijn voor de gebruiker, waardoor de waarde van een advertentie zal dalen.
Hoewel je dan wel advertenties krijgt van producten die je niet 3 dagen terug op bol of marktplaats naar hebt gezocht en gekocht. (en 4 weken lang alleen maar dat product)

Dan krijg je advertenties die gewoon goed moeten zijn om de aandacht en clicks te krijgen.

Waardoor de advertentie waarde misschien daalt, maar je een bredere doelgroep aanspreekt die ook weer het kan verspreiden (mits het product top is).
Een advertentie kan niet 'gewoon goed' zijn om aandacht en clicks te krijgen. Het moet toch echt enigzins aansluiten bij de gebruiker. Daarnaast is het bijvoorbeeld voor een luier-fabrikant eigenlijk onmogelijk om dan nog reclame te maken omdat 9 van de 10 advertentiebekijkers dan opeens helemaal geen baby heeft en dus helemaal niks heeft aan een Pamper, hoe goed die Pamper ook is.
Dan moet die luier fabrikant dus op sites adverteren waar veel nieuwe ouders komen. (door de inhoud van die site) Of de gok nemen dat ze maar 10% efficiënt zijn in de doelgroep.

Luiers adverteren op een site voor auto onderdelen? niet zo'n slim idee. Dus moeten adverteerders hun advertenties op de doelgroep van de site afstemmen.

Als ik 3 dagen terug op bol of marktplaats een knalpijp koop, dan wil ik niet 4 weken lang doodgegooid worden met auto en garage advertenties op iedere site die ik bezoek.
Precies! En dat zal dan dus gebeuren: Ze betalen 10x minder als ze 10x minder efficient zijn. En dus om de financiën rond te krijgen moeten sites dan 10x meer advertenties plaatsen.

En ik ken het ook hoor, dat je iets koopt en daarna nog advertenties een tijdje ervan krijgt. Maar onder de streep weten ze dus dat je interesse erin hebt, ook al weten ze niet dat je het ondertussen al hebt gekocht. Maar heb jij dan liever ipv nog 2 weken reclame ervan, reclame van luiers? Of van die huisvrouw die een nieuwe afslankmethode heeft gevonden waardoor alle dietisten boos op d'r zijn?
Meer advertenties zal niks helpen, want het zijn de clicks die het geld binnen brengen. Differentiëren in advertenties, dus niet 3 dezelfde, links, rechts en bovenaan de pagina.

Als ik reclame zou willen dan liever nieuwe reclames want dat is waar reclame voor is, om producten aan te prijzen waar je nog niet van wist. Dat scams geld in het laadtje brengen is weer een heel andere discussie die ik hier zeker niet ga voeren.
3x een banner van dezelfde campagne op de pagina is juist iets waar adverteerders extra voor betalen. Zou je dus eigenlijk blij mee moeten zijn, want daarom hoeven sites geen extra banners te plaatsen om rendabel te moeten zijn.
nieuwe reclames want dat is waar reclame voor is, om producten aan te prijzen waar je nog niet van wist
Ik geloof dat we de kern van het probleem hebben gevonden.
Reclames zijn er voor 2 specifieke redenen.
 • Geld in het laatje brengen voor de website
 • Een manier voor de adverteerder om een boodschap aan het publiek te geven
Wat jij noemt valt eerder onder een persbericht.
Dat laatste is een probleem waar de adverteerder zelf voor kan kiezen. Die kunnen namelijk aangeven hoe vaak ze je willen blijven targeten. Dat is natuurlijk hartstikke dom zoals je zelf ook al aangeeft als je dan weken lang mensen blijft spammen vanwege 1 bezoekje aan een website.
Vaak word het niet gezien als 1 bezoekje, omdat men namelijk goed gaat uitzoeken welk product je wil en dan ga je toch echt wel door een aantal pagina's heen.

Maar de spijker word om ons heen op de kop geslagen.
Clicks zijn niet het doel, maar bezorgen wel het geld bij de sites.
Producten onder de aandacht brengen, dat is het doel van advertenties. (of het nou geclickt word of niet, aandacht)
Op dit moment verschuift de advertentiewereld steeds meer van "impressies" verkopen (en dus als doel te hebben) naar clicks en conversies (verkoop van geadverteerd product)

Dan is het resultaat simpelweg beter te meten lijkt me.
Dat soort reclame krijgt 0 clicks no matter what. Welke ezel klikt er op een reclamebanner van Pampers?

De bedoeling (en dat is iets dat clickthrough based meetinstrumenten niet detecteren) is om het merk onder de aandacht te brengen, niet zozeer om kliks te genereren. Op billboards kun je ook niet klikken, maar ze werken wel.
...omdat 9 van de 10 advertentiebekijkers dan opeens helemaal geen baby heeft en dus helemaal niks heeft aan een Pamper, hoe goed die Pamper ook is.
En al heb ik een baby (god verhoede), maak dan reclame voor meerdere zoniet alle luiers. Want ik koop toch altijd merk Y en ben daar niet vanaf te brengen.

Men kan wel reclame maken maar ik koop aan de hand daarvan toch niet het opgedrongen product/merk.
met als gevolg dat je in plaats van 10% van je scherm aan banners kwijt, je straks 75% banner en 25% content ziet... of zien alle websites er weer zo uit!

wat ik vooral te bizar voor woorden vind, is hoe gemakkelijk mensen praten over, 'dit zouden je kernwaarden moeten zijn' en 'verzin eens iets beters' maar nu vraag ik ik je, hoe zou je reageren als je je voor elke site je betaalpas moest pakken, of als je elke maand via je ISP een rekening kreeg voor bezochte websites. want wees nu eerlijk, mensen maken content schrijven artikelen en/of reviews, en andere zaken, daar moeten ze voor worden betaald, en er zijn 5 manieren om geld mee te verdienen,

1: bedrijven laten betalen voor nep reviews (maar dan val je snel door de mand
2: zeer laag gewaardeerde adds plaatsen, waardoor je veel meer banners moet plaatsen om het zelfde te verdienen.
3: hooggewaardeerde adds plaatsen (dit gebeurd nu maar kost dus privacy)
4: paywall plaatsen,
5: bezuinigen op kwaliteit zodat je minder inkomsten nodig hebt en dus met low-grade adds af kunt..

en het grappige is, dat tracking door het gros van de mensen als minst vervelend word gezien .. men wil graag nuttige reclames, en dan klopt want ik wordt ook gek als ik op spotify OB reclames zou horen want zeg nu zelf, ik wil echt niet weten wat mijn vrou in dr muts steekt wanneer ze weer eens een week lang aan mijn kop zanikt...
en het grappige is, dat tracking door het gros van de mensen als minst vervelend word gezien .. men wil graag nuttige reclames, en dan klopt want ik wordt ook gek als ik op spotify OB reclames zou horen want zeg nu zelf, ik wil echt niet weten wat mijn vrou in dr muts steekt wanneer ze weer eens een week lang aan mijn kop zanikt...
Het is maar hoe je het de mensen vraagt. Kijk maar eens naar het interview van John Oliver met Edward Snowden. Kort samengevat: de bevolking denkt: een beetje surveillance is niet erg, maar zo gouw je met een voorbeeld komt van een 'dick pic' is de wereld te klein.
Vraag diezelfde mensen nog een keer of ze het ook goed vinden als de Albert Heijn een mannetje met je mee stuurt en deze gedetailleerd in de gaten houd wat je allemaal in je winkelwagentje legt en je vervolgens je op de voet volgt, buiten de winkel, in andere winkels, naar de kroeg/het café en ga zo maar door.
Ik zie dit ook om mij heen, bijna niemand heeft ook maar enigszins in de gaten wat er allemaal gebeurt bij tracking cookies en gepersonaliseerde reclames.

[Reactie gewijzigd door rene_fb op 18 mei 2015 09:39]

Nou, de relevante advertenties die ik krijg zijn heel vaak van dingen die ik of net gekocht heb, of helemaal niet wil kopen. Tel uit je winst. Ik denk dat willekeurige advertenties maken dat je er juist sneller naar kijkt als er eens iets leuks tussenzit.
Helemaal mee eens, waarom willen websites alles van ons weten? Sessie cookies zijn immers toegestaan zonder cookie muur. Kunnen ze niet anoniem reclame leveren?
Ik heb een middelmatig grote website die ik volledig in mijn eentje run als uit de hand gelopen hobby. Ik WIL helemaal niet alles van je weten, moet er niet aan denken. IK krijg ook helemaal niets te weten, Google krijgt alles te weten.

Maar mensen verwachten inmiddels wel een bepaald niveau van mijn website en met alles er op en eraan kost het inmiddels wel gewoon geld.

Niet gek dat ik die kosten ook zoveel mogelijk wil compenseren. Dan kom je vrijwel direct bij Adsense uit. Want zoals hier eerder is gezegd: je bent binnen enkele minuten klaar en er komt vanzelf, langzaam, geld in het laatje. En nee, rijk word je er niet van. Maar het dekt wel de kosten. Op den duur.

Wil IK alles van mijn bezoekers weten? Nee. Vind ik de banners van Google nou altijd even mooi? Nee. Heb ik een keuze? Mwah, nee.

Ik ga niet voor mijn lol enorme verliezen draaien op een leuke hobby. Want je krijgt veel waardering van je bezoekers en ik vind het ook leuk om te doen, maar het moet ook leuk blijven. En naast mijn studie en bijbaan en het onderhouden van de website heb ik geen tijd om dan óók nog eens ondernemers in mijn branche te benaderen, zodat ik zelf advertenties zou kunnen gaan verkopen, zonder tracking.

Kan ik mijn bezoekers vragen om een compensatie? Ja. Lopen ze dan weg? Ja.

Dus nee. Het is niet ideaal. Maar ik heb geen keus.

[Reactie gewijzigd door Tralapo op 18 mei 2015 15:08]

Ik ga niet voor mijn lol enorme verliezen draaien op een leuke hobby.
Dan moet je stoppen met de hobby. Daar heeft de bezoeker wel begrip voor.
Jammer, maar logisch dat hij stopt, het wordt te duur.

Ja, maar.. hij kan je wel laten begluren en lastig vallen, daar krijgt hij dan geld voor.
Ga dan maar failliet.
[...]

Dan moet je stoppen met de hobby. Daar heeft de bezoeker wel begrip voor.
Jammer, maar logisch dat hij stopt, het wordt te duur.

Ja, maar.. hij kan je wel laten begluren en lastig vallen, daar krijgt hij dan geld voor.
Ga dan maar failliet.
Het internet zou een armoedig geheel worden als iedereen zo dacht of deed.
Het internet zou een armoedig geheel worden als iedereen zo dacht of deed.
Ik geef toe dat het beter is dan 20 jaar geleden maar het slaat aan alle kanten door wat betreft spam, reclame, tracking en andere privacytergende acties.

Maar het blijft zo dat de sites bezoekers nodig hebben en niet per se andersom. Ik kan heel goed zonder internet als het moet.
Natuurlijk heb je wel keus. Behalve je gebruikers om een vrijwillige bijdrage vragen (het zou je nog verbazen) of extra mogelijkheden aanbieden tegen geringe betaling, kun je natuurlijk ook gewoon met de voeten stemmen en nettere adverteerders of sponsoren zoeken. Als genoeg kleine site-maintainers dat doen, komen er heus wel wat meer partijen die in dat gat springen. Iemand moet de eerste stap zetten, en jij bent daar een prima kandidaat voor.

Om geen verliezen te draaien, hoef je opzich alleen maar je hosting te bekostigen, dat moet makkelijk haalbaar zijn. Ik denk dat je er zelfs nog wel wat op kunt verdienen.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 18 mei 2015 21:41]

Je hebt gelijk hoor, ik ben zelf advertenties verkopen ook aan het onderzoeken momenteel. Maar zoals gezegd: dat kost toch behoorlijk wat tijd en naast de studie, een bijbaan en het onderhouden van de website zelf is dat wel zwaar.

In dit geval betreft het overigens een website waar ook een gedeelte streaming bij zit, dat kost geld. De hosting is inderdaad niet zo'n punt, dat zijn de kosten niet meer tegenwoordig.
De waarde van van advertenties is vele malen hoger als ze gericht zijn (want hogere kans op conversie) Daarnaast is het voor mij als gebruiker prettiger reclame te krijgen over games dan over een electrische fiets die ik nooit ga halen. Win win zeg ik.
Nee, dat is juist een grote denkfout. Zo ben ik gevolgd, weken lang met witgoed omdat ik toevallig een koelkast moest kopen, en daarop gezocht had. De koelkast was er lang, maar de ads bleven komen; weken lang. Idemdito met hardware sites, wekenlang "achtervolgd" met pc shops e.d. omdat ik iets had gezocht; en allang had gekocht; bij een voor mij bekende shop.

Echt, dat is de domste manier om iemand te proberen te verleiden; aanbieden van meuk, die je zelf pas al gekocht hebt. Alleen; dat weten ze niet en daarom gaat het fout. Zouden ze wellicht ook nog willen weten, maar ja, dat wil ik weer niet natuurlijk.

De enige die baat bij ads heeft, zijn de adverteerders zelf. De meeste consumenten weten nml. zelf wel waar ze hun spullen kunnen halen/kopen. Adverteerders doen er echter alles aan om ze naar hun, unieke shop te lokken. En daar wringt het.
Echt, dat is de domste manier om iemand te proberen te verleiden; aanbieden van meuk, die je zelf pas al gekocht hebt.
Daaruit blijkt dat ze nog niet alles van je weten. Ook leuk.
Beter zouden ze je een nieuwe printer, nas of monitor aanpraten als je net een pc hebt gekocht.
Dat is op basis van gokken geen enkel probleem. Laat de adverteerder dan gewoon advertenties uit een bredere categorie plaatsen inplaats van een heel nauwe.

Beter is gewoon om niet te tracken als de gebruiker dat niet blieft, natuurlijk.
Daarnaast is het voor mij als gebruiker prettiger
gerichte
reclame te krijgen
Dat is niet zwart-wit. Bikini's staan mij helemaal niet maar toch zie ik graag bikini reclame ;)

[Reactie gewijzigd door mashell op 20 mei 2015 14:45]

Hoewel ik het voor een groot deel wel met je eens ben, is het niet zo kort door de bocht als je beschrijft.

Natuurlijk is het verdienmodel óók iets waar de gebruiker iets mee te maken heeft. De prijsstelling in de supermarkt heeft ook te maken met het verdienmodel maar is per definitie belangrijk voor de gebruiker. Dat zelfde is voor websites, een gebruiker kan er voor kiezen om een site te bezoeken die wél tracked of een die niet tracked.

Het grote probleem met deze wet is dat ze hebben bedacht dat de consument deze keuze zelf wel kan maken en dat er misschien sites waren die een zelfde content gingen aanbieden zonder tracking. De praktijk leert dat je veel meer kan verdienen met tracking dan zonder en dat er dus vrijwel geen sites zijn die geen cookies plaatsen.

De oplossing hiervoor moet je dus niet zoeken bij de markt (websites) maar moet je van bovenaf opleggen en gewoon een verbod in stellen op tracking cookies. Pas dan zal er iets veranderen hoewel de markt dan vast iets anders verzint want zeer moeilijk te handhaven is, zoals fingerprinting.
De oplossing hiervoor moet je dus niet zoeken bij de markt (websites) maar moet je van bovenaf opleggen en gewoon een verbod in stellen op tracking cookies.
Waarom zou de gebruiker niet zelf mogen bepalen of hij of zij liever gratis content ziet in ruil voor tracking cookies? De oplossing voor het probleem is dat gebruikers zelf in hun browser cookies weren of weggooien als de browser wordt afgesloten, zodat advertentienetwerken je browser niet nauwkeurig kunnen tracken (waardoor je weliswaar meer advertenties krijgt te zien maar dat is dan part of the deal).
Omdat een gebruiker die keuze niet kán maken. De praktijk laat dat al zien, iedereen klikt op OK bij de cookie muur omdat ze toch nu die content willen hebben. Echter als je het met mensen er over hebt dan willen ze de tracking niet.

Ook vermoed ik dat de meerderheid van de mensen niet eens leest waarop ze nu eigenlijk ja zeggen.

Dat mensen het zelf maar moeten regelen in de browser is ook onzin. Dat werkt prima voor de bezoekers van Tweakers waar de kennis aanwezig is maar voor 95% van de internet gebruikers werkt dat natuurlijk niet. Nog afgezien van de gebruikers van tablets en telefoons waar je veel minder of geen mogelijkheden hebt voor plugins.
Dus... wat is jouw oplossing? Moet de website 'in gesprek' gaan met de gebruiker omdat ze het dan wel begrijpen? :P

Nee, wat mij betreft mag die consument zelf ook wel wat moeite doen.
Het gaat niet alleen over reclame. Ook tools als Analytics/Piwik vallen hieronder. Het is voor mij, als webmaster van een vereniging, een erg handige tool om bottlenecks mee te vinden en te zien waar de site verbeterd kan worden. Dat gaat met een cookiemuur erg lastig worden. Onmogelijk niet, maar wel erg vervelend
Analytics is een hulpmiddel. Meer niet.

Een goed projectmanagement vooraf is key bij webontwikkeling. Je kan ook audits draaien met intervallen. Dat is kleinschaliger, maar net zo doeltreffend. Wel duurder.

Ik elk geval: het is niet ideaal, dat ben ik met je eens
Projectmanagement? Ik ben de enige dev, ik ben dan meer tijd kwijt met managen als dat ik zou devven. Let wel: ik doe het vrijwillig, en het moet qua tijd mijn hobby (de reden waarom ik op die vereniging zit) niet in de weg zitten.

En wat heb ik aan een audit als ik wil weten hoe lang Jan met de Pet op pagina X of Y zit? Bovendien:wij zijn een vereniging. Verenigingen hebben nooit budget... Volgens mij draaf je een beetje door nu en trek je het veel en veel te ver door, niet rot bedoeld. Zo druk is onze site niet qua development tijd (niet meer iig).
Alsof een cookiemuur vervelend voor de gebruiker is.
9 van de 10 mensen zouden daar toch echt mee instemmen hoor. Ik ken weinig mensen die vrolijk worden van een cookiemuur, laat staan dat ze zich druk maken over dat ze gevolgd worden. Van dat gevolgd worden merk je als gebruiker overigens verder ook niks, dus alsof dat 'vervelend' is...?
een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker. Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft.
Een commerciële website draait nogal om het verdienmodel. Je bouwt geen website, waar je over het algemeen nogal in moet investeren, om al je bezoekers van 'nuttige en prettige' informatie te voorzien zonder er wat voor terug te zien. Misschien als je het als hobby ziet, of zoals de overheid het gefinancierd wordt uit publiek geld, maar een commerciële site heeft een verdienmodel nou eenmaal hoog in het vaandel staan.

Zoals bij ieder product of dienst waar je gebruik van maakt, heeft een gebruiker daar mee te maken. Zonder cookiemuur merkt een gebruiker daar niks van en is het nergens niet nuttig of niet prettig voor een gebruiker.

Het is daarnaast nogal wat dat iedereen achter 'het internet' nu opeens een ander verdienmodel moet gaan verzinnen, wat 9 van de 10 keer gewoon niet mogelijk is, omdat een paar mensen allergisch zijn voor advertenties.
Daarvoor hebben we al de nee-nee sticker en browsers met adblockers en incognitovensters.
Dat ligt eraan wat het doel van de site is.
Mijn zakelijke site is een visitekaartje voor mijn bedrijf. De site kost alleen maar geld, so?
Dat doet reclame voor je bedrijf sowieso dus #care. Staat onder noemer bedrijfskosten.

Maar zou een populaire site prive zijn was het een ander geval.............
Anoniem: 167912
@drogeworst18 mei 2015 09:34
Het omgekeerde is waar: een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker. Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft.
Sorry maar dit is echte dikke onzin. Een gebruiker wil informatie van de beste kwaliteit en wil daar vooral niks voor betalen. Bovendien wil hij niet lastig gevallen worden door vervelende reclames en liefst krijgt hij af en toe ook nog een gratis aanbieding, zolang er maar niets in de plaats moet gegeven worden.
verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen. Er is genoeg te verzinnen
Als er genoeg is te verzinnen, noem dan eens iets?
Ik zie niet veel mogelijkheden:
1. de consument betaalt:
Die mogelijkheden zijn al uitgebreid getest. Maandabonnementen lijken vooral te werken in nicheplatformen (financiële websites gekoppeld aan een krant, in Frankrijk schijnt mediapart het goed te doen), microbetalingen zijn nog niet succesvol gebleken (NRC heeft ooit een zeer uitgebreid en zeer goed dossier online gezet waar mensen mochten beslissen wat ze het waard achtten: absoluut een flop. Mogelijks dat blendle er wel in slaagt?).
2. iemand betaalt voor de consument
Als iemand anders voor de consument moet betalen zie ik enkel de mogelijkheid dat bedrijven of de overheid dat gaan doen. Bedrijven zullen het enkel doen als ze er zelf een voordeel uithalen. Reclame of vergaren van persoonlijke gegevens voor marketing is dan de enige mogelijkheid die ik zo direct zie. Ik hoop niet dat iemand ervoor pleit dat de overheid het gaat doen.

Het is heel eenvoudig: als niemand voor een produkt wil betalen (in cash of door zichzelf aan reclame bloot te stellen) wordt dat produkt niet meer gemaakt.
Wikkipedia bestaat al een aantal jaar en is enkele malen groter dan Tweaker.net
Anoniem: 167912
@32349118 mei 2015 15:52
wikipedia is een vzw die elke maand moet bedelen om geld.
Ja en ze bestaan nog steeds en hebben geen reclame. Andere verdien modellen bestaan dus wel degelijk. Tis niet omdat je ze niet kan bedenken dat ze er niet zijn he.
Je heb groot gelijk, alleen kennis is macht.
En micromanagement is geld.
Je hebt groot gelijk alleen je praat tegen de mensen die touwtjes in handen hebben.
Klopt. Dat besef ik mij ook. Ik maak mij geen enkele illusie. Lees de persgroep maar eens op WikiPedia. Daar is geen speld tussen te krijgen. Daar doet niemand iets aan en de bv moet simpelweg inkomsten genereren.

Denk maar niet dat er ook maar 1 comment van tweakers.net in huize van Thillo word gelezen. Money talks. Daar zijn dit soort inhoudelijke onderwerpen waarschijnlijk niet eens bekend. Het is de methode die werkt. En daarmee basta. Wat staat er onder aan de streep.
Dit is dus ook de hoofdreden dat ik nog steeds adblock gebruik. Ik wil websites best inkomen gunnen maar zodra ik getracked word of er super irritante paginavullende advertenties worden getoond dan hoeft het van mij al niet meer. Ook is het gewoon zorgwekkend hoeveel malware er op je pc binnen kan komen wanneer je geen adblocker hebt.

Ik los voor veel mensen computer gerelateerde problemen op en bij mensen waar ik adblock installeerde hoefde ik in 90% van de gevallen niet terug te komen. Waar ik dat niet deed kwam ik telkens weer dezelfde spyware rommel tegen. Veel reclamebanners lijken namelijk ook op downloadlinks en voor je het weet staat er weer babylon search of andere rommel op je pc.

Ik vind ik de trend waarbij de gebruiker zo veel mogelijk geïrriteerd moet raken van reclame misselijk makend. Banners die gewoon je hele pagina vullen waardoor je eerst op een kruisje moet klikken, videos die zomaar beginnen met afspelen met geluid waardoor je nog net geen hartverzakking krijgt. En uiteindelijk is het altijd maar weer de kwade eindgebruiker die niet deugd en maar adblock moeten verwijderen, bedrijven gaan altijd in een omgekeerde slachtoffer rol zitten zonder er bij na te denken of reclames misschien wat minder irritant kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door Annihilism op 18 mei 2015 09:27]

Inderdaad dit artikel klinkt als een beetje vlug een excuus-verhaal typen waarom tweakers.net (met een relatief privacy-minded userbase) alsnog de paraplu-actie van het moederbedrijf moet volgen met een cookie-muur.

Het stomme aan cookies is overigens dat deze volledig passé zijn. Vandaag wordt er gewerkt met fingerprinting van je browser. Cookies spelen daar enkel nog een ondersteunende rol in.
Het verbazende vind ik dat er een omgekeerde nieuwswaarde aan word gegeven. Alsof een cookiemuur vervelend voor de gebruiker is.

Het omgekeerde is waar: een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker. Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft.

Privacy voor je klanten zou een kernwaarde moeten zijn als onderdeel van je klantenbinding. Het ongevraagd (of gevraagd) lastig vallen van je klanten met het volgen van hun gedrag én daarop advertenties serveren is in mijn ogen iets wat faliekant tegen de beginselen van het fenomeen "internet" in gaat.

IMO: verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen. Er is genoeg te verzinnen. En nieuwsberichten over een cookiemuur zou ingezet moeten worden vanuit het oogpunt van de bezoeker. "Wij van Tweakers.net zijn blij dat wij onze klanten/bezoekers moeten berichten over iets waar je mss helemaal niet bewust van was. Wij volgen jullie en de wetgeving houd ons scherp zodat jouw privacy niet in het geding komt".
Volledig mee eens en volgens mij was dit ook de bedoeling van de cookiewet. Het hele probleem is dat we op typisch Nederlandse manier een wetgeving hebben geïntroduceerd die zoals gewoonlijk met vrijwel geen consequenties komt. Gewoon een veel hardere wet, 100.000 Euro boete per tracking cookie. Het mag niet en de wet is er om tracking te voorkomen. Alle begrip dat er een cookie nodig is om ingelogd te blijven op een websites of voor eventuele voorkeur settings in een profiel maar dat is het dan ook. De huidige aanpak is uitermate inefficiënt en doet de frustratie alleen maar toenemen.

Online reclame staat nog steeds na bijna 2 decennia volledig in de kinderschoenen en is net zo onvolwassen als reclame in andere media. Het is een bijzonder simplistische aanpak van iemand overladen met niet relevante reclame in de hoop dat ze er een cent aan uitgeven. Helaas zien we recent dat het ook steeds extremer word, als ik 20 YouTube filmpjes achter elkaar kijk, krijg ik rustig voor elk filmpje dezelfde reclame. Na de 3e kan het bedrijf er op rekenen dat ik er nooit meer een cent uit geef. De industrie realiseert zich nog steeds niet dat er ondertussen een generatie rondloopt die vanaf dag 1 is opgegroeid met reclame in alle vormen en er strontziek van word.

Wil je als bedrijf dat ik je producten koop? Maak dan A: een uitstekend product tegen een schappelijke prijs en B: maak het liefst geen reclame, sponsoring van relevante zaken is een betere aanpak.

Het verdienmodel van websites kan heel simpel worden aangepast. In plaats van banners en popups en overlay's, gewoon een simpel icoontje "deze websites word u verder reclame vrij aangeboden door partij X". Dat kan ook op TV worden toegepast. Iedereen z'n inkomsten en de consument zit zich niet op te vreten vanwege alle irritante en overbodige reclame.
Tweakers.net heeft bovendien als bijkomend probleem dat het belgisch is en derhalve aan onze wetten ook moet voldoen..
Niet alleen is een cookiemuur vervelend (want omdat de superhandige self-destructing cookies plugin al deze meuk automatisch weggooit krijg je ze bij elk bezoek te zien), hij is ook nog eens volstrekt zinloos. Want getrackt wordt je toch wel, en als dat niet met cookies lukt, met of zonder je toestemming, dan verzint men wel weer wat anders.

Omdat het alleen op Europese sites verplicht is, wordt daarmee de concurentiepositie van websites buiten Europa drastisch verbeterd. Want die geven een veel prettigere gebruikerservaring.
Ook ik ben een groot voorstander van privacy en de gebruiker keuzes bieden, maar reclame zonder cookies == maandverband-reclame. Heb jij niets aan en heeft de website niets aan. Reclame in eigen beheer verkopen is daarnaast tijdrovend (lees: duur). PCM en TMG kunnen dat misschien, maar de ZZP'er die probeert inkomsten te halen uit z'n website (zoals ik) niet.

Veel mensen, misschien ben jij er één van, willen alles: gratis, onafhankelijke content zonder reclame en privacy-inbreuk. Reclame is een slecht verdienmodel zeg je. Kans dat je Adblock en/of Ghostery draait wat ten koste gaat van de inkomsten van websites. Kennelijk vindt je betaalde content ook een achterhaald verdienmodel, want je hebt hier een gratis account. Crowdfunding/donaties? Levert véél te weinig op. Sponsored content dan? Dan is de redactie niet meer onafhankelijk. Affiliate-marketing? Idem, plus, wil je affilliate marketing goed toepassen is dat bijna net zo tijdrovend als zelf reclames verkopen. Tenzij je kant-en-klare widgets gebruikt. Oh wacht, die plaatsen cookies.

"Verzin een ander verdienmodel" roepen vanaf de zijlijn is te gemakkelijk. Kennelijk is de content van Tweakers je iets waard, want je komt hier regelmatig terug. Tweakers biedt je vervolgens heel netjes de keuze hoe jij mag betalen voor die content. Of je kunt wegblijven.
Alsof een cookiemuur vervelend voor de gebruiker is.
Jazeker is de cookiemuur vervelend. Als het namelijk per site geregeld zou zijn is het te overzien. Maar anno 2015 heb je zo veel 'browsers', de gewone maar ook elke app die een site op roept vraagt je voor dezelfde site steeds maar weer opnieuw naar die cookies.

En omdat de implementatie van een balkje tot agressieve popups (die slecht meeschalen op mobiele beeldschermen) kun je niet een addon installeren die ze bijvoorbeeld allemaal goedkeurt.

Het is vervelend dat je gevolgd wordt via cookies, maar als je dat echt zó vervelend vind start je een private session. Overigens ben ik het eens dat er wetgeving voor zou moeten zijn anders loopt het de spuitgaten uit maar dit... hopeloos.
De wetgever moet geen stomme wetten opwerpen die niemand helpt. Ik durf zelfs te beweren dat de cookiemuur averechts werkt. Gebruikers klikken toch op Ja/Ok, omdat ze door willen; nu wordt het alleen nog makkelijker om gebruikers op mal-/spy-/ransomware te laten klikken. Omdat ze gewend zijn om te klikken en je echt niet elke koekiemuurmelding volledig gaat lezen... doe ik zelfs al niet meer.

En nog irritanter is, dat op (virtuele)bedrijfsnetwerken, de cookies meestal standaard geleegd worden door policies. Dus kun je elke keer (dag/week)weer op die f#*!^$ k#! cookies klikken.

(sorry, maar censuur was echt nodig O-) )

En voor wat betreft het verdienmodel: if the product is free, you are the product... :X
"Het omgekeerde is waar: een website moet zich afvragen of reclame nuttig en prettig is voor een gebruiker."

Het antwoord daarop is NEE, er valt niets af te vragen.

" Wat daar ook uit volgt. Het verdienmodel is een interne bedrijfsaangelegenheid waar een gebruiker van een website niets mee te maken heeft. "

Nee, dat is het niet. Een gebruiker heeft er juist alles mee te maken. We hebben het hier over een bijzonder geval, waarbij vaak de content van de site zelf het produkt is, en gebruikers dit wel willen bekijken, maar er niet voor willen betalen.

"Privacy voor je klanten zou een kernwaarde moeten zijn als onderdeel van je klantenbinding"

Wanneer we het specifiek over content sites hebben, dan is er geen sprake van klanten, aangezien ze niets betalen.

"IMO: verzin een ander verdienmodel dan het plaatsen van trackingsoftware en reclameuitingen. Er is genoeg te verzinnen."

Als er een makkelijk voor de hand liggend alternatief model was, dan was dat allang in gebruik. De meeste website eigenaren willen helemaal geen ads serveren. Verzin maar een nieuw model. Welke dan? Er is geen enkel alternatief wat werkbaar is op deze enorme schaal.
Ik zie dat je zelf gebruik maakt van het alternatieve verdienmodel, dus een abonnement hebt? Oh, wacht, dat kost geld. Naar mijn idee lopen veel mensen altijd te klagen dat een verdienmodel anders moet, maar vervolgens wil men er geen geld aan kwijt zijn en liever alleen 'gratis' lurken. Dat mag, maar begin dan niet over advertenties.
Spot on....

Dit is wel het hele probleem hier. Iedereen klaagt maar over de advertenties en zegt daarbij dat het product niet genoeg is om €15,- per jaar voor te betalen? Kom op zeg... Iedereen die bijna dagelijks op Tweakers kijkt en dit stelt moet eens achter zijn oren krabben. Een dagkrant van €2,- bevat nog minder nieuwswaarde dan een dag Tweakers en heeft al helemaal geen community.

Zelf stoor ik me totaal niet aan reclame, prima zelfs... Als dit Tweakers "gratis" maakt (ja ik weet dat mijn privacy verkocht wordt, don't care) prima! En anders betaal ik 15 hele euro's om dit uit te zetten... Als dit een probleem is, is onze hele kapitalistische en commerciële economie eigenlijk waardeloos. Alle mensen bij Tweakers doen niets waarvoor de eigenlijk betaald moeten worden. Wat doen die klagers eigenlijk voor een werk? Is dat wel het geld waard :)

@Drogeworst, hoe vaak check je Tweakers? Vind je een artikel op Tweakers zo weinig nieuwswaarde hebben?
Tracking cookies != reclame. Je kunt ook prima reclame voorschotelen zonder tracking cookies, alleen zal dat iets meer moeite kosten en zal niet zo lucratief zijn. Het is meer een kwestie van het onderste uit de kan willen halen... Want meer geld is meer beter, of zoiets.

P.S. nog een eigen mening.
Persoonlijk vind ik het hele gedoe met tracking sowieso achterhaald in de manier waarop het nu wordt toegepast. Ik ben op zoek naar een ssd/pomp/tuinhuisje/... en ga op zoek op het www langs een paar websites. Ik koop het product of koop het niet. Vervolgens worden nog weken (?) advertenties voorgeschoteld of ik een ssd/pomp/tuinhuisje/... wil kopen bij winkel X. Het is mosterd na de maaltijd. Of ik heb het product niet gekocht, waar ik dan ongetwijfeld een goede reden voor heb en een willekeurige advertentie gaat mij daar echt niet in veranderen, of ik heb het product wel gekocht en dan is die advertentie al helemaal onzinnig.

[Reactie gewijzigd door rene_fb op 18 mei 2015 09:29]

Tracking cookies != reclame. Je kunt ook prima reclame voorschotelen zonder tracking cookies, alleen zal dat iets meer moeite kosten en zal niet zo lucratief zijn.
En dan zal je dus mensen moeten ontslaan of op een andere manier moeten bezuinigen. Of nog meer banners op je site zetten waardoor Nog meer mensen adblockers gebruiken en je verdienste nog verder kelderen.

Veel mensen hier doen alsof het lachend rijk worden is zodra je banners plaatst, maar veel sites kunnen maar net aan voorkomen dat ze verlies maken.
Tweakers haalt ook geld uit de pricewatch en weet op die manier ook wat bezoekers interesseert. Ook kun je het aantal bezoeken van je eigen nieuwsitems bijhouden. Serverside uiteraard. Met die data kun je prima zelf een advertentieplatform opzetten. De contacten met relevante partners heb je voor een groot deel al.
Tweakers is een sterk geprofileerde site. Juist daar is het allemaal relatief makkelijk, ook voor advertentiepartners. Zij hebben een relatief duidelijke doelgroep. Met tampons hoef je hier niet te komen, maar tech/gadget/hw/sw-advo's wel. Het zijn nog steeds advertenties gericht op de soort bezoeker, welliswaar niet per gebruiker geïndividualiseerd, maar wel cookie vrij. _/-\o_

En wat betreft het bijna niet rondkomen.. Zelfde als in de kunstwereld: Blijkbaar is de content dan dusdanig oninteressant dat je je moet afvragen of je de site nog wel in de lucht moet/wilt houden.
Ik vrees dat je de onderhandelingspositie van Tweakers overschat. Als zij opeens "onredelijke" eisen (vanuit adverteerderspositie gezien) gaan stellen, dan gooit die adverteerder zijn bannertjes wel ergens anders neer.
Of banners zonder tracking cookies zijn dusdanig minder lucratief dat het voor de meeste sites niet genoeg is om het hoofd boven water te houden. In het geval van de Telegraaf hoeft de site zelf niet winstgevend te zijn voor het bedrijf om te blijven bestaan, zolang er maar genoeg abonnees zijn.
Zonder tracking zijn advertenties minder effectief, en zullen sites dus nog meer advertenties moeten tonen om het hoofd boven water te houden. Daar word ik niet blij van. Wat je ook nog krijgt is dat de reclames helemaal ongericht worden: Ja er zijn handigere dingen dan overal advertenties voor een telefoonhoesje te krijgen nadat je wat hebt rondgekeken. Maar ik heb dat nog steeds een stuk liever dan overal de random meuk van: "Kijk wat deze huisvrouw heeft gedaan om sneller af te vallen!!11!!11".

Ik begrijp uiteraard de privacy nadelen, maar onder de streep zie ik targetted advertenties alsnog als een win-win situatie voor zowel de gebruiker als de adverteerder/website.
Oftewel je wilt graag betalen voor lidmaatschap als het je onder de streep een hoop geld oplevert?

Dat is nu het hele probleem: Mensen willen (uiteraard) geen advertenties, maar zoals je zelf laat zien: Ze willen ook geen cent betalen. En dan komt altijd de drogredenering uit de hoge hoed dat er maar een "ander verdienmodel" moet komen, en dat de huidige verouderd is, etc, maar uiteindelijk kunnen ze ook geen realistisch ander verdienmodel verzinnen. (En nee, petjes verkopen is niet realistisch).
Als Tweakers geld mag verdien op mijn rug om het plat uit te drukken, waarom mag ik dan geen Tweakers.net pasje bovenhalen in de Mediamarkt om korting te krijgen?
Sowieso zullen adverteerders ook wel doorkrijgen dat hun heudig model dient te veranderen en wat dan. Wat als ze in de toekomst de middleman "Tweakers.net" er tussen uit kunnen halen?
Het punt is dat Tweakers geld nodig heeft. Als je dan een abbo voor 10 euro per jaar kan nemen, waarbij ze voor 100 euro per jaar aan mediamarkt kortingsbonnen moeten betalen, dan schiet dat natuurlijk niet op.

En ik ga een gokje doen: De mediamarkt heeft ook bijzonder weinig interesse om half Nederland (Tweakers + iedereen die iemand kent met zo'n Tweakers pasje) 10% korting te geven.

En dan komen we er weer op uit: Er was een reden dat ik het had over een realistisch verdienmodel. Hopen dat bedrijven op grote schaal Tweakers willen gaan sponsoren zonder direct voordeel voor ze (en nee, klanten door de 10% korting is geen direct voordeel, als ze dat willen kunnen ze ook 10% kortingsbonnen bij hun folder stoppen), is compleet onrealistisch.

Oftewel als er allemaal zoveel alternatieven zijn voor advertenties, laat dan eens een realistisch alternatief zien.
Nu schrijf je maar wat aan, korting bonnen worden er de hele tijd bijgestoken ik ben toch niet gek.
Bovendien als ze bij pelaade items Tweakers aproved mogen zetten levert dat credibiliteit op en heus wat extra.
Die 10% korting doen ze wel vaker voor minder duidelijke redenen.
Je vergat bovendien België en natuurlijk levert goedkeuring tweakers hen ook iets op..
Nu schrijf je maar wat aan, korting bonnen worden er de hele tijd bijgestoken ik ben toch niet gek.
Een kortingsbon geven is natuurlijk iets totaal anders dan standaard overal 10% korting opgeven. Kortingsbonnen zijn bedoeld voor bepaalde artikelen (waar de retailer echt wel genoeg marge op heeft, of kan halen door extra verkopen) en die komen alleen met bepaalde marketingacties.
Bovendien als ze bij pelaade items Tweakers aproved mogen zetten levert dat credibiliteit op en heus wat extra.
Kun je dat onderbouwen? Dat valt volgens mij best wel mee, gezien de vele winkels die alsnog over de kop gaan ook al hebben ze een fatsoenlijke beoordeling hier. Dat hoeft dus lang niet altijd wat extra op te leveren.
Die 10% korting doen ze wel vaker voor minder duidelijke redenen.
Je vergat bovendien België en natuurlijk levert goedkeuring tweakers hen ook iets op..
Een kortingsactie is niet hetzelfde als standaard 10% lagere prijzen voor rekenen. En dat zal in België echt niet ineens anders werken.
Dat is precies wat ik bedoel. Zo'n programma is hartstikke leuk. En absoluut een overtuiging voor mij.

Weer eens wat anders dan een DA-pas die je 10 jaar niet gebruikt. Een tweakers programma is voor mij ontzettend relevant.
Dat is precies wat ik bedoel. Zo'n programma is hartstikke leuk. En absoluut een overtuiging voor mij.
En wie gaat dat pasje dan betalen?
Tsja dat financier je met je met je partners.
Lekker simpel gedacht, alsof de partners staan te dringen om maar geld naar een site te gooien. Gaat niet gebeuren natuurlijk, zolang er niet gewoon keihard geld mee verdient kan worden.
Dat is altijd overweging nummer 1. Geld verdienen.

Maar doorgaans is in voorfinanciering voorzien bij een marketingplan.
Dat is altijd overweging nummer 1. Geld verdienen.
Uiteraard, dus waarom zou de mediamarkt bijv 10% korting gaan geven voor bezoekers van tweakers.net?, uiteraard zonder reclame te mogen maken, want dat wil je niet.
Geen enkel bedrijf geeft 10% van de omzet weg zonder er iets voor terug te zien.
Dan kun je het wel hebben over marketingplannen en dergelijke, maar dat houdt weinig steek.
Niet helemaal. Om je een voorbeeld te geven: de reviews op tweakers zijn super belangrijk voor ondernemers. Ik heb zelf een review gemaakt waarna ik meerdere malen werd benaderd door de verkopende partij om vooral een review te schrijven over hun. Ik dacht toen nog: ja hallo, ik krijg er geen geld voor, waarom zou ik daarin investeren?

de inhoudelijke waarde van tweakers.net is enorm. dat mag je niet onderschatten. er bestaat dus wel degelijk een afhankelijkheid tussen ondernemers en en tweakers. ik vermoed dat een ondernemer daar graag in wil investeren.
Die inhoudelijke waarde is JOU in ieder geval geen cent én geen klein ongemak waard. Je hebt weinig respect voor de mensen die jouw dagelijkse pleziertje zowel in creatief als financiëel opzicht mogelijk maken.
Verleidelijk om daar inhoudelijk op te reageren. Dat ga ik dus niet doen.

Dat is jouw mening. En daar wil ik het graag bij laten.
Verleidelijk om daar inhoudelijk op te reageren. Dat ga ik dus niet doen.

Dat is jouw mening. En daar wil ik het graag bij laten.
ok, jammer dat je niet inhoudelijk kunt reageren, maar ik accepteer je gebrek aan argumenten. Fijne dag :)
Hey Danny, ga ergens anders ranten. Blijkbaar heb je mijn reacties niet gelezen. Doe dat eerst even.
Ik heb al je reacties gelezen, maar ik zie er eerlijk gezegd - nofi - weinig zinnigs in anders dan dat je het normaal vindt dat je niets betaalt en op geen enkele wijze bijdraagt aan de moeite die anderen steken in dingen waar jij gebruik van maakt, en je - om het nog sterker te maken - zelfs betaald zou willen worden door tweakers omdat jij ze bezoekt en hun banners bekijkt (waarvan je zelf al zegt dat je ze sowieso blokkeert).
Je bent het levende voorbeeld van een user die door de comunity eigenlijk gemist kan worden als kiespijn, omdat je effectief bezig bent de poten onder de zitting van diezelfde community weg te zagen.
Hey Danny. Dank je wel voor je uiteenzetting. Top. Heel fijn.

[Reactie gewijzigd door drogeworst op 18 mei 2015 20:06]

Niet helemaal. Om je een voorbeeld te geven: de reviews op tweakers zijn super belangrijk voor ondernemers. Ik heb zelf een review gemaakt waarna ik meerdere malen werd benaderd door de verkopende partij om vooral een review te schrijven over hun. Ik dacht toen nog: ja hallo, ik krijg er geen geld voor, waarom zou ik daarin investeren?
Dus als je er wel voor betaald kreeg zou je zoiets wel plaatsen?


Waar komt dat geld dan vandaan?
In dit geval van de ondernemer. Hoewel tweakers er ook belang bij heeft. Crosslinking to the max. De relevantie is 100%, die Google weer goed oppakt. Het mes snijd aan 2 meerdere kanten

Aanvulling: er zijn veel verdienmodellen te verzinnen. Belangrijk is te melden dat Tweakers.net een enorme betekenis heeft voor (aangesloten) ondernemers. Tweakers.net heeft sowieso een enorme impact in het algemeen. Iedereen kent het bedrijf wel. Het is echt een merk met invloed

[Reactie gewijzigd door drogeworst op 18 mei 2015 12:47]

In dit geval van de ondernemer. Hoewel tweakers er ook belang bij heeft. Crosslinking to the max. De relevantie is 100%, die Google weer goed oppakt. Het mes snijd aan 2 meerdere kanten
Enige puntje dat je dan over het hoofd ziet, Tweakers verdient er dan helemaal niets aan (immers, geen reclame inkomsten, want jij wordt betaald en niet tweakers). Hoe gaat de website z'n hoofd boven het water houden dan?
Niet alleen moet HIJ ervan betaald worden natuurlijk. Stel even dat iemand in zijn gedachtengang mee zou gaan en Tweakers daadwerkelijk een 0,0000001% van de inkomsten aan 'm zou afdragen. Dan willen 400.000 andere Tweakers dat natuurlijk ook. Dan zou er meer geld uitgekeerd moeten worden aan bezoeker dan er binnen komt.

De moeite die de redactie steekt in het maken van de site is 'm geen knip voor de neus waard, en eigenlijk zou hij voor de ellende van het moeten lezen van die verschrikkelijke artikelen nog betaald moeten worden. Zo interpreteer ik z'n mening in ieder geval.

Rare mening. En een beetje egocentrisch imo.
Rare mening. En een beetje egocentrisch imo.
En imho ver van de realiteit.
Commercieel is dat natuurlijk onhaalbaar, ongeacht wat voor verdienmodel dat je eraan wilt gaan koppelen.
Anoniem: 668879
@drogeworst18 mei 2015 09:29
Tja, ik heb dit zelf aan Tweaker paar keer laten weten. Elke keer gooit men mij dood met hun link naar hun eigen verdienmodel.

Ik heb al geprobeerd om een goede discussie van te maken maar met sommige mensen die aan tunnelvisie lijden wil je geen discussie mee hebben.

Elke website doet dit, Tweakers is hier niet nieuw en uniek in. Ze kijken niet verder dan hun neus (lees: andere websites die hetzelfde hebben)

Het grootste irritatie en pijnpunt op Tweakers is de reclame voor filmpjes, levensgrote beeldvullende reclame van bijvoorbeeld Netflix en irritante reclame kaders aan de bovenkant.

Mijn stem gaat altijd nog naar websites die alternatief beter zijn betreft minder storende reclame. Het komt wel zodanig in beeld maar de gebruiker heeft de controle over. Zoals het hoort.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 668879 op 18 mei 2015 09:30]

Ik heb het idee dat Tweakers juist veel vooruitstrevender is qua verdienmodel dan andere commerciële sites. Hier kan je juist de tracking afkopen met een abonnement, dat zie ik elders niet.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat de website eigenaren te laks zijn om een goede oplossing te bieden. De telegraaf probeerd het dus wel, met initieel eigen advertenties zonder tracking. Daar gaat het immers om, geen tracking voordat de gebruiker dat accepteerd.
Technisch is het natuurlijk mogelijk, wellicht moeten advertentie netwerken zelf met tracking vrije oplossingen komen. Maar de website eigenaren zullen aan zet zijn om dit bij de advertentie netwerken af te dwingen.
Te laks zou ik niet zeggen, volgens mij heeft het meer te maken met kosten/baten. Wil je zelf reclame inkopen dan heb je daar weer bijkomend personeel voor nodig. Ook moet de site veel ingrijpender aangepast worden om met die opdeling overweg te kunnen wat ook weer bijkomende kosten met zich meebrengt. En wat ga je doen op een moment dat je zelf nog onvoldoende adverteerders hebt om zelf ingekochte reclame te tonen? De bezoekers die cookies weigeren geen reclame voorschotelen?

De kans dat advertentienetwerken zelf met tracking vrije alternatieven komen lijkt mij ook zeer beperkt te zijn. Te meer omdat de markt in NL voor hen relatief klein is. Dan zou er al vanuit de hele EU een impuls moeten komen om het mogelijk te maken en dan verzinnen ze wel weer iets nieuws om de gebruiker te tracken.
De 'cookiewet' bestaat nu al een tijdje en de onderliggende gedachte (niet zomaar tracken van de gebruiker) zou toch wel doorgedrongen moeten zijn. De argumenten die je geeft zijn natuurlijk geldig, maar hadden allang aangepakt kunnen worden.
Bijvoorbeeld:
 • Zoeken naar een aanbieder die wel tracking vrije advertenties aanbied
 • Betaalmuur ipv cookiemuur (dan heeft de gebruiker nog een keuze)
 • Eigen advertenties
Dus ik vind het wel laks is dat men weer naar de makkelijkste (en goedkoopste) oplossing grijpt en een cookiemuur neerzet.
Hopelijk zullen en meer sites komen die daar wel op een klantvriendelijkere manier mee omgaan.
Klinkt simpel hoor. Maar laten we het even realistisch bekijken.
 • Advertenties die gebruikers tracken, tonen relevante(re) advertenties voor die gebruiker. Dit zorgt ervoor dat de adverteerder meer betaald krijgt, en er waarschijnlijk ook vaker geklikt wordt. Trackingvrije advertentienetwerken, volgens mij bestaan ze niet eens, maar als ze dat zouden doen zouden ze veel minder opleveren dan de gebruikelijke netwerken.
 • Een betaalmuur implementeren betekent een flinke change waar je behoorlijk wat tijd in moet stoppen. Dat is nog niet zo simpel te realiseren. Bovendien zullen maar weinig gebruikers dan de moeite nemen om het hele betaalproces te doorlopen.
 • Kleine websites hebben echt niet genoeg budget om dit te doen. Natuurlijk kan een Telegraaf of een Tweakers zoiets doen, maar een blog met enkele duizenden bezoekers?
Grote websites zouden kunnen kiezen voor een van de drie bovenstaande opties, maar kleinere sites? Die kunnen zich klaarmaken voor een flinke daling in inkomsten.

Naar mijn mening is de enige die hier laks is de gebruiker zelf. Je kan je browser zo inrichten dat je geen 'last' hebt van tracking cookies. Zoals het Tweakers-artikel al noemt, laat Europa dan met browserbouwers of advertentienetwerken praten. Niet met individuele sites. Dat is naar mijn idee de enige juiste oplossing waar iedereen vrolijk van wordt.
Voor de gemiddelde gebruiker is het inregelen van je browser met plugins ed om trackingcookies tegen te gaan geen eenvoudige zaak. Dus dat de gebruiker te laks is vind ik (bij niet tweakers :) ) niet opgaan.

Daarnaast is het gewoon fout dat de internetgebruiker al jarenlang (eigenlijk stiekem) getracked wordt. Dat grote en kleine websites waarvan hebben geprofiteerd en dus een business model hebben dat nu onderuit wordt gehaald is hun probleem en wellicht hun ondergang, tenzij ze nieuwe manieren verzinnen om aan hun geld te komen of om hun blog in de lucht te houden.

Als er daadwerkelijk veel kleine sites over de kop dreigen te gaan als ze geen tracking advertentie netwerk kunnen gebruiken onstaan er misschien door marktwerking wel tracking-loze advertentie sites.
Want de gemiddelde gebruiker mag zelf niet een beetje moeite doen? Ik vind dat er best wat initiatief bij de gebruikers mag liggen. De EU heeft niet de taak om mensen 'op te voeden' door mensen extra op dingen te wijzen, in principe verandert er niks.
Bovendien kon de manier van opvoeden veel efficiënter en beter door de gebruiker wat te leren over het internet, in plaats van overal een melding te eisen imo. Het gevolg is nu dat de gemiddelde gebruiker bij een melding standaard doorklikt.

En stiekem? Er is in principe altijd wel over geïnformeerd in bijvoorbeeld disclaimers en/of privacystatements van websites, alleen vond toen niemand het erg, of zagen ze niet in wat voor gevolgen het heeft (immers, relevante advertenties tonen is hartstikke evil). Het is net zo fout als de bijsluiter met kleine lettertjes die ook nooit iemand leest, oftewel opnieuw de schuld van de gemiddelde gebruiker.
Het is te ingewikkeld voor de gemiddelde gebruiker, net als die bijsluiters en andere zaken met kleine lettertjes en juridische taal.

De meeste mensen zijn met hun werk of interesses bezig en internet/computer zaken vallen daar niet onder. Internet is gewoon een tool voor hun en dat zou moeten werken als een tv.

Ik vond eerst ook dat men maar meer moeite moest doen, maar in mijn privekring en op mijn werk merk je dat het geen effect heeft (of tijdelijk als je heel erg je best doet om ze daarop te wijzen).

De EU heeft wel de taak om zijn inwoners te beschermen. En veel meer als een cookie melding kunnen ze niet doen.
Als het geen effect heeft, dan is het naar mijn mening 'pech gehad'. Je hebt je eigen leven zelf in de hand hoor :)

Bescherming kan in dit geval prima door bijvoorbeeld Sire-spotjes. Of de bekende 'hang op, klik weg, bel uw bank'. Jaja, tussen de reclame door :)
Voor de Telegraaf is het inderdaad mogelijk, die draaien waarschijnlijk op een custom CMS, of hebben meerdere ontwikkelaars in dienst om dit soort wetgeving te implementeren. Ik, als webmaster bij een middelgrote vereniging, heb hier de tijd en skills niet voor aangezien wij een standaardproduct gebruiken. Ook is er geen budget om dit voor elkaar te krijgen (want vereniging).

Ik zou wel eens willen zien wat de ACM gaat doen, mochten ze bij ons langskomen.
Maar heeft de vereniging de inkomsten van (tracking) advertenties nodig? Ok, de kosten van de website zal op het budget zwaarder wegen zonder de advertentie inkomsten, maar kun je in deze tijd zonder site?
Zie mijn reactie op Moozus hieronder
Als de website door vrijwilligers is opgezet en gebruik maakt van de vele standaard CMS'en kost zo'n website zo'n 100 EUR/jaar (ik ga hier vanuit een grooote website, kleintjes komen met 25euries toe incl domeinnaam). Waarom zou je daar advertenties op willen overigens?
We hebben geen ads, maar de cookiewwr gaat over alle 3rd party cookies, dus ook Google Analytics (wat wij gebruiken). Ook plaatst een 3rd party module cookies die ik niet aan kan passen.
Doe je iets met die GA? Ik heb ze ook lang gehad hoor, maar eigenlijk was het niet meer dan een pop-poll dan een echt instrument om onze website te verbeteren (Let op er zat wel wat potentie in de tool maar we deden er relatief weinig mee).

Ik had verstaan dat levensnoodzakelijke cookies geen probleem hoeven te vormen. Verder kan ik me niet inbeelden dat de overheid zich gaat focussen op kleine verenigingen zonder professionele webbouwers.
Maar nu komt het dubieuze.

Wanneer ik op tweakers cookies accepteer accepteer ik ze ook van willekeurige advertenties. Welke cookies kunnen hebben welke ik NIET wil accepteren.

Iets accepteren wat je makkelijk kan controlleren is nog tot daar aan toe, maar iets accpeteren waarvan je niet weet wat je accepteert dat is het grote probleem.

Tweakers heeft zelf 3 trackers. Soms oplopend tot wel 20 trackers via advertenties. Dat laatste zou gewoon verboden moeten worden. En elke website zou daarmee vooraf minstens aan kunnen geven wat er wel en wat er niet op je PC gezet wordt.

Dat kan nu niemand.
Dat is ook ons probleem. Een van de basisprincipelen van het internet is linken en embedden. En dat laatste zorgt nu juist voor problemen want wij hebben geen controle/machtsmiddelen om die trackers aan te pakken.

Stel dat wij iets van facebook embedden, dan gaat facebook cookies zetten. Alleen facebook hoeft jouw geen toestemming te vragen maar wij moeten dat doen. Ook al kunnen wij helemaal niets met de tracking die facebook op die manier verzameld.

Hetzelfde met advertentienetwerken. De data die zij verzamelen krijgen wij niet/zeer gering. Alleen moeten wij dus toestemming gaan vragen zodat die andere bedrijven jou kunnen tracken. Die bedrijven hoeven jou dat niet te vragen want dat moeten wij doen.

Kortom, waar wij direct controle over hebben hoeven we geen toestemming voor te vragen (want wij volgen je niet over het internet) en waar wij toestemming voor moeten vragen is tracking die niet in onze handen ligt.

[Reactie gewijzigd door Kees op 18 mei 2015 08:55]

Jullie moeten niet zo zielig doen. De situatie is vergelijkbaar met een winkel die, bijvoorbeeld, stofzuigers verkoopt. Als zo'n stofzuiger sneller dan te verwachten is, stuk gaat, kan die winkel zich ook niet verschuilen achter de fabrikant. Als consument heb je een koopovereenkomst met die winkel en je hebt recht op een deugdelijk product. Die winkel moet dat oplossen. En als stofzuigers van een bepaald merk heel vaak stuk gaan, doet die winkel er verstandig aan te overwegen dat merk niet meer te verkopen.

Net zo met websites. Verschuil je niet achter die advertentienetwerken, maar plaats gewoon geen advertenties van netwerken die tracking cookies plaatsen. Zet desnoods je eigen advertentienetwerk op. Voor grote bedrijven zoals (de uitgever van) Tweakers moet dat mogelijk zijn.

Dus: hup, aan de gang met tracking-vrije advertenties!
Ik denk dat je je flink verkijkt op de macht van advertentienetwerken en de invloed daarvan op de prijs van advertenties. AdSense bijvoorbeeld is zo groot dat adverteerders vertrouwen op de data die zij verschaffen wat betreft views, bereik en dergelijke. Bij een eigen, klein, advertentienetwerk van de Persgroep zouden ze eerst al te vinden moeten zijn voor adverteerders (maar die doen het liefst met één en de grootste partij zaken als die bieden wat ze zoeken), en dan ook nog eens zonder tracking waardoor ze voor een veel lagere prijs verkocht moeten/gaan worden? Nee ik ben bang dat dat verre van realistisch is.
Je moet niet bang zijn. Angst is een slechte raadgever. ;-)

Ik vind dat De Persgroep het gewoon moet proberen. Wie zegt trouwens dat zo'n eigen netwerk beperkt moet blijven tot de eigen site? Misschien kan De Persgroep wel een Europese, tracking-vrije AdSense opzetten...
Juist krantenbedrijven zoals Depersgroep, hebben vanouds ervaring met het exploiteren van een eigen advertentienetwerk, dus dat heruitvinden mag geen probleem zijn.
Het nadeel alleen is dat je als stofzuigerwinkel het ook niet kan maken om alle stofzuigers uit het assortiment te halen, dan heb je een lege winkel, en ook al heb je dan heel veel klanten je verdiend geen geld en voor niets gaat de zon op.

En een eigen advertentienetwerk opzetten klinkt aardig maar dat brengt kosten met zich mee, plus dat we die expertise momenteel niet hebben, en we zijn (globaal gezien) gewoon te klein (als persgroep zijnde) om daarin mee te spelen ben ik bang. En verder is het ook een kwestie van vertrouwen; adverteerders geloven nu DoubleClick als ze zeggen dat ze een advertentie aan 100.000 verschillende gebruikers hebben laten zien omdat ze een onafhankelijke derde is.
Toch, ik blijf het een beetje zielige smoesjes vinden. Omdat het zogenaamd niet anders kan val je je gebruikers lastig met irritante pop-ups en dwing je ze hun privacy op te geven om je site te kunnen bezoeken.

"Ach we zijn zo klein, we kunnen niet tegen Google op." Het punt is dat jullie het niet willen. Waar een wil is, is een weg. Sla de handen ineen met een aantal conculega's en zet een Nederlands/Europees advertentienetwerk op. Ik wed dat dat een groot succes kan worden.

Of stop met advertenties en kom met een fair betaalmodel.

Maar stop met die zielige smoesjes. Tracking cookies zijn in en in slecht. Wees flink en onderken dat je je gebruikers daar eigenlijk niet bloot aan mag stellen. Cookiewet of niet, gewoon uit goed fatsoen.
Of stop met advertenties en kom met een fair betaalmodel.
Er is een fair betaalmodel. Voor 15 euro per jaar kan je Tweakers bannervrij bezoeken...
[...]
Er is een fair betaalmodel. Voor 15 euro per jaar kan je Tweakers bannervrij bezoeken...
Dat is niet helemaal fair (naar Tweakers toe), Tweakers legt geld toe op die abonnementen door misgelopen advertentieinkomsten.
Als dat zo is, dan zou de prijs omhoog moeten. Als Tweakers dat niet doet, is het fair dat ze daar dan ook niet de inkomsten van hebben.
Met zo'n abo krijg je nog steeds tracking cookies voor o.a. Google Analytics. Dus ik weet niet precies wat daar fair aan is: je moet betalen om alsnog je gegevens prijs te geven aan Google...
Daarom heb ik Ghostery ook zo ingesteld dat de advertenties op Tweakers keurig getoond worden, maar communicatie met Google meteen in de bittenbak verdwijnt. Nou is Doubleclick natuurlijk net zo erg, maar die laat ik maar aan staan want ik wil geen spelbreker zijn in het inkomstenmodel van Tweakers. Het scheelt in elk geval iets, en als betalende gebruiker heb je moreel natuurlijk wel het recht om Ghostery strikt af te stellen.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 18 mei 2015 21:17]

Zo te zien ben je volledig overtuigd van het succes wat jou methode zou hebben. Mijn advies is zet zit dan op. Als het het succes wordt wat jij verwacht geef je Tweakers een keuze, en ben jij eigenaar van een zeer succesvol advertentienetwerk waar alle bedrijven zaken mee willen doen vanwege de goede privacynaam.
Dus schuif je makkelijkheidshalve de verantwoordelijkheid door naar je userbase: cookies accepteren (welke we dan ook embedden - verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker...) of oprotten.
Kortom, waar wij toestemming voor moeten vragen is tracking die niet in onze handen ligt.
Dus je verhuurt eigenlijk ruimte aan mensen die ongewenste en wellicht onwettige zaken doen met of ten koste van jouw klanten. Maar het levert geld op en geld maakt gelukkig.
Yep, dat klopt zo ongeveer wel.

Echter doordat wij toestemming gevraagt hebben is wat die verhuurders doen ineens niet meer onwettig, ook al weten wij nog steeds niets van wat ze doen en of het ten koste gaat van onze klanten. Dat is het vreemde eraan.

Dat het geld oplevert is gelukkig, want daardoor blijft de site draaien.
Echter doordat wij toestemming gevraagt hebben is wat die verhuurders doen ineens niet meer onwettig,
Dat is wel een heel rare zin.. iets wordt niet wettig omdat ik jou zeg dat ik het goed vind. :)
Welkom in de rare wereld van de cookiewet.
Waar je gemakshalve aan voorbij gaat, is dat ik helemaal geen keus heb gehad. Dus ik wil wel "nee" zeggen tegen de cookies, maar ik heb die optie helemaal niet gehad. Fatsoenlijke websites bieden je die keuze wel en geven je de optie om de 3rd party trackers uit te zetten. Dat Tweakers hier zo makkelijk mee omgaat valt me eerlijk gezegd wel van jullie tegen, had een wat modernere houding verwacht hier.

Bij mij staan adblock en alle andere anti-tracking tools weer aan in ieder geval, net zo lang totdat jullie een echte keuze bieden aan jullie gebruikers.
Het betekend dus dat de dag is aangekomen dat een website als Telegraaf.nl een betere oplossing heeft voor een IT probleem dan Tweakers.net :). Ouch!
Ja. Toen ik dat las was ik ook geschokt :)
Bij mij steeg de Telegraaf een puntje in mijn achting. Maar het is net als de economie, het is iets beter maar nog mijlenver on der nul.
Maar is het niet zo dat ze dat niet snel zullen doen. Ze betalen namelijk de website eigenaar wel geld.

Ik kan me voorstellen dat reclame bedrijven die bij de reclame leveranciers juist betalen voor die tracking informatie. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat lopen.
Dat kan wel zo zijn, maar het zijn vooral Amerikaanse bedrijven die advertentienetwerken beheren. Die hebben lak aan de Europese regelgeving en dat maakt het nou zo moeilijk.

Verder kan het voor veel sites een verbetering zijn als ze alleen die advertentie-netwerken gebruiken als ze op dat moment geen sponsor hebben. Dan zal de marge ook wat groter zijn.

De reclameleveranciers moeten het voelen voordat ze zich gaan aanpassen. En dat doe je alleen maar door een andere leverancier te nemen momenteel. Toch heb ik het idee dat veel sites het allemaal wel best vinden. Zolang er geld binnenstroomt, hoeven ze niets extra's uit te geven.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 18 mei 2015 08:16]

Wikkipedia doet het op een nog andere mannier en lijkt me toch te werken nietwaar
Het enige wat Tweakers dus hoeft te doen is wereldwijd even groot te worden als wikipedia?
Tja hoe is die site begonnen...even groot als nu?
Kijk nu is er weet ik welke structuur bij Tweakers.net maar ik ben er 100% zeker van dat er wel nog wat geknipt kan worden bovenaan.
Ze zijn al lang geen "community " meer .. ze zijn onderdeel van de Belgische groep " De ersgroep" kijk even naar die hun resultaten.. Die hebben heus geen community gevoel voor ogen hoor en nogmaals als het niet lukt is dat spijtig voor de medewerkers van Tweakers. Maar het is niet omdat ze een boterham willen eten en 2 maal per jaar op reis gaan , dat inbreuken hoe klein ook getolereerd moeten worden vanwege een economische realiteit.
Dat hele verhaal van tracking is achterhaald en zorgt ervoor dat mensen maar wat BANG worden van alles wat over cookies of tracking of advertising gaat.

Ik wil niet betalen, vind het advertentiemodel prima. MAAR:
1. dan moet de site wel overzichtelijk en duidelijk blijven
2. en de site niet vertragen.
3. Ook wil ik geen irritante advertenties zoals Win een iPhone!! of Check deze nieuwste Server rack met i7!! of meer van dat soort troep wat bij mij totaal de plank mis slaat: irritaties.

Dan heb ik liever ALLEEN gerichte advertenties. In plaats van random willekeurige ads net zoals ik op tv tampons en libresse en de nieuwste Andrelon shampoo reclames moet verwerken. Dit is het internet, het heeft voordelen tov tv dus gebruik die ook.
Dus prima dat een KLM of een Bol.com of een Amazon obv mijn surfgedrag mij gerichte advertenties stuurt.

MAAR, weer een maar:
1. wel met mate
2. en geen advertentie voor een vlucht naar New York die ik 2 weken geleden al heb geboekt.

Dat is juist het voordeel van de cookies en de tracking, je kan mij netjes uitsluiten als mijn interesse voorbij is. En je kan ook netjes tellen dat ik de betreffende ad al paar keer heb gezien dus je hoeft hem niet nog 30x te tonen.
Want ook met cookiemuur zal je ads nog overal zien, maar nu willekeurige ads en zonder dat de adverteerder kan tellen hoevaak je 1 ad al hebt gezien en of je al wat hebt gedaan (geklikt of gekocht) wat weer tot meer irritaties kan leiden.

Elke adverteerder of publisher doet het tot nu toe nog fout. Simpelweg omdat het allemaal gericht is op geld verdienen ipv op resultaten. Logisch dat daardoor zo een enorm domme cookiewet is ontstaan. Opgesteld door mensen die er geen kaas van hebben gegeten maar gedreven door een massa die zich irriteert en angstig is geworden voor privacy schending.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 18 mei 2015 11:56]

wellicht moeten advertentie netwerken zelf met tracking vrije oplossingen komen
En hoe ga je dan vergoeden als er wat verkocht wordt? :?
Om iets te kopen, klikt de gebruiker meestal op een advertentie. Dan gaat hij accoord met de cookievoorwaarden van de site waar de advertentie naar doorverwijst, dus die mag zijn data gewoon gebruiken.
Okay, view cookie kan wel eventueel weg. Zal ook bijna niemand over klagen, want views worden hoe dan ook bijna nergens meer vergoed. Click cookie is natuurlijk ook "tracking", maar die wordt inderdaad pas geplaatst na een click.
ik ben het het maar half eens met je stelling, want non-tracking advertising is gewoon 100.000 porno reclames 1998 style met hier en daar nog wat goksites erbij, en wat die sp-figuur betreft, hoe je het ook wend of keert, je krijgt die verdomde coockies,

ook bij tweakers.net krijg je eerst de cookiemuur en dan pas je inlog scherm, dan zijn die cookies dus al geplaatst voor je de kans krijgt om je cookie-vrij abonement te laten gelden... dat zelfde zal vast ook wel gelden voor zaken als het AD, en dan heb je het nog niet over de Like buttons en de google-maps meuk die er soms wordt gebruikt
Laten we eerlijk zijn, veel mensen zijn "vergeetachtig?" (staan er niet bij stil?) om hun browsers te updaten, virusscanners te installeren etc... Je zou als internet gebruiker toch eigenlijk zelf ook enigzins verplicht moeten zijn om zelfs eens goed stil te staan bij hoe websites uberhaupt werken en dan de keuze zelf ook afwegen om iets als addfree of ghostery te installeren? Dit zou zelfs een keuze kunnen zijn die je zou moeten maken bij de installatie van een browser.

Wellicht offtopic maar:
Daarnaast vind ik het onbegrijpelijk dat er zo`n commotie gemaakt wordt om de cookiewet terwijl blijkbaar zich niemand stoort aan het feit dat ze gewoon in winkels contstant gevolgd en gemonitord worden. Denk aan een supermarkt met hun pasjes, die hebben zowel je kassa gegevens, tijden wanneer je boodschappen doet, wat je allemaal koopt en wat je op welke tijdstippen koopt. Denk eens na wat je met die info kan!

Je gaat bij b.v. een mediamarkt naarbinnen en bam bluetooth of wifi tracking. Je mobiele telefoon wordt getrackt. Reken je af dan weten ze welke telefoon bij welk persoon hoort. Ze kunnen de volledige route zien die je hebt afgelegd door de winkel waar je stil stond om te kijken etc.. En weer de data wat je gekocht hebt, op welke tijdstippen etc..

Dat lijkt mij minstens net zo erg of erger, maar deze winkels hebben geen Privacy muur hangen als je binnenkomt....

Cookiemuren zijn irritant dat is een feit, en dat er ook wat aan de cookiewet moet gebeuren moge duidenlijk zijn. Echter denk ik dat de verantwoordelijkheid ook (in ieder geval gedeeltelijk) bij de gebruiker moet liggen. Als iemand een mes koopt bij de blokker hoef je die ook niet in te lichten dat je er niemand mee mag neersteken. Dat is duidelijk. Het zou voor internetgebruikers ook een stuk algemene kennis moeten zijn / worden hoe het werkt. (Cookies / Tracking -> Privacy).

Edit: het woord te laks doorgestreept en aangepast.

[Reactie gewijzigd door Passkes op 18 mei 2015 11:31]

Dat is net zoals met de cookies. Men heeft er geen weet van.
Als je de AH binnenloopt zie je toch ook niet bij de ingang een bord van 3 bij 2 meter die meld dat je vanaf binnenkomst gevolgd gaat worden. Verschil is natuurlijk wel dat die gegevens niet bij derden terecht komen.

Ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat mensen laks zijn. Het is angst voor techniek, vaak 'enge' popups met onduidelijke taal die mensen weerhouden (of wachten tot het handige neefje er weer is) om zaken te updaten. Gelukkig gaat veel nu automatisch, maar cookies tegenhouden met plugins is zeker voor veel mensen te moeilijk.
Als je de AH binnenloopt zie je toch ook niet bij de ingang een bord van 3 bij 2 meter die meld dat je vanaf binnenkomst gevolgd gaat worden.
Soms wel. Als je doordenkt zeggen borden dat je in de gaten wordt gehouden als de borden melden dat camera's de winkel en de artikelen bewaken. En we nemen wel aan, en vinden het logisch, dat supermarkten de boel in de gaten aanhouden met camera's aangezien niet in iedere gang een bewaker kan rondlopen.
Verschil is natuurlijk wel dat die gegevens niet bij derden terecht komen.
Dat had je gedroomd. Bij dubieuze zaken, of liever gezegd zaken als Mycom en Dixons die met dubieuze marktpartijen in zee gaan, word je zelfs gevolgd als je er in de winkelstraat gewoon langsloopt. De betreffende dubieuze marktpartij, ik ben de naam even kwijt, probeert daar meer ketens voor te strikken, zodat de gangen van bezoekers van winkelgebieden uitgebreid nagegaan en centraal opgeslagen en gebruikt kunnen worden.

Wat dat betreft heb ik mijn hoop wel op Europa gevestigd, misschien een volgend onderwerp als de cookies een beetje op orde zijn.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 19 mei 2015 04:23]

Wij zijn ook bezig met het doorvoeren van wijzigingen aan onze site, die ik maar even niet noem, om een evt. ACM-brief voor te zijn. Te laat, naar mijn mening, maar het besluit om welke dingen wanneer door te voeren is niet de mijne om te nemen.

Bij ons gaat men ook voor de optie om de gebruiker de website te kunnen laten gebruiken ook als deze geen tracking cookies wil. Mijns inziens de juiste oplossing. Ik dacht dat ik als webontwikkelaar wel aardig wist wat er allemaal in onze site gebeurde, maar m'n bek valt er van open hoeveel rotzooi onze "analytics-afdeling" via Google Analytics naar de gebruiker trapt. Ik kan er soms boos om worden, en vind het eigenlijk wel goed dat hier wat aan gedaan wordt. De wet zelf vind ik echter rammelen.

Bij ons gaat de gebruiker straks akkoord als er expliciet akkoord wordt gegeven, of als de gebruiker "doorklikt", zoals de ACM dat noemt. Maar wat wordt er in deze tijd met pagina's die soms maar deels verversen als doorklikken ervaren? Als ik op een + klik waarmee iets openvouwt dat met ajax bijgeladen wordt? Of gaat dat dan alleen op als daardoor een cookie kan worden gezet of iets in localstorage wordt geplaatst? Dat zal vast iedereen weer anders interpreteren.

Wat ik trouwens nergens terugzie is de regel dat wij vijf jaar lang moeten opslaan welke toestemming de gebruiker heeft gegeven, en wanneer. Nu heeft een collega van mij de regels onderzocht en dit daaruit gehaald, en ik geloof hem op zijn woord, maar ik vind het een absurd iets. Nu moeten wij dus een database gaan bijhouden met daarin de datum, tijd, het IP-adres van de gebruiker en welke keuze hij of zij heeft gemaakt. Dat zou dan ons "bewijs" zijn, terwijl het triviaal is een database met dummy ip's en dergelijken te maken en dus te frauderen. Ook zegt de ACM elders weer dat je niet eens het volledige IP van een gebruiker mag opslaan, want dat zou ook persoonlijke informatie zijn. Hoe moeten wij dan aan die regel voldoen?

Zoals wel vaker is het idee achter een wet wel goed, want op sommige fronten gaat men echt wel heel erg ver met tracking (zelf blokkeer ik ook alles wat mij wil volgen, via plugins en DNS-entries, voor zover mogelijk), maar de uitvoering is weer zo... rommelig.
Een IP adres is geen persoonlijke informatie, volgens mij zijn daar wel rechtszaken over geweest.

Zeker niet alleen een IP adres. Ja mogelijk in combinatie met de logging van de provider welke ze mogelijk hebben.

Maar 1 dag mijn modem er uit bij ziggo en ik heb een nieuw ip adres. Waardoor ik al dan niet wel/niet op een website kan omdat de vorige eigenaar van dat adres wel/niet cookies heeft geaccepteerd?
Soms is een IP adres wel persoonlijke informatie. zie http://www.coppa.org/coppa.htm
Het lijkt mij dat als je iets openklikt dat je wel degelijk hebt doorgeklikt. In principe geef je toestemming zodra je ergens op klikt (op voorwaarde dat je op dat moment ook gewaarschuwd bent dat dit zal gebeuren). Al lijkt het kunnen zetten van een iets op de pc van de gebruiker toch echt een noodzaak om zeker te zijn dat deze gebruiker ooit toestemming heeft gegeven.

Maar zoals ik ergens anders heb aangehaald lijkt het mij voor websites die afhankelijk zijn van advertentienetwerken zeer moeilijk om zo te werken. Dan bekom je eigenlijk dat je ofwel zelf tijd moet gaan steken in het inkopen van advertenties om die te kunnen tonen zonder tracking danwel dat je je site advertentievrij moet maken zolang een gebruiker geen toestemming heeft gegeven.
Het is opvallend dat de ACM zegt dat het IP adres een persoonsgegeven is, terwijl jurisprudentie zegt dat dit niet zo is.
Maar wellicht nog wel belangrijker: Als jij 5 jaar lang moet kunnen bewijzen dat een gebruiker accoord gegeven heeft, ben je verplicht om persoonsgegevens op te slaan. Hoe kun je anders aantonen dat de gebruiker accoord gegeven heeft?

Overigens heeft dit alles niets te maken met de kwaliteit van de wet. De wet is algemeen genoeg om hier allemaal niets over te zeggen. Het is de ACM die uitvoering geeft aan deze wet en daar wellicht niet helemaal eenduidig mee om gaat.
Je mag wel cookies opslaan bij de gebruiker om zijn keuze vast te leggen in je database. Dat is namelijk een essentiele cookie.

Lijkt mij een stuk beter dan een IP. Waarvan niet zeker is of hij van mij is.
Wat ik trouwens nergens terugzie is de regel dat wij vijf jaar lang moeten opslaan welke toestemming de gebruiker heeft gegeven, en wanneer. Nu heeft een collega van mij de regels onderzocht en dit daaruit gehaald, en ik geloof hem op zijn woord, maar ik vind het een absurd iets. Nu moeten wij dus een database gaan bijhouden met daarin de datum, tijd, het IP-adres van de gebruiker en welke keuze hij of zij heeft gemaakt. Dat zou dan ons "bewijs" zijn, terwijl het triviaal is een database met dummy ip's en dergelijken te maken en dus te frauderen. Ook zegt de ACM elders weer dat je niet eens het volledige IP van een gebruiker mag opslaan, want dat zou ook persoonlijke informatie zijn. Hoe moeten wij dan aan die regel voldoen?
De Nederlandse overheid biedt zelf een "Rijksoverheid cookie opt-in (zip)" software oplossing. zie
http://www.rijksoverheid....jksoverheid-cookie-opt-in Dat kan je gebruiken als voorbeeld of je neemt het één-op-één over. Acceptatie van de gebruiker, wordt opgeslagen in het cookie zelf, hoef je dan ook niet zelf in je DB te bewaren.
Het script zelf werkt niet echt gewelding, je moet wat knutselen. En dat laatste vind ik dan weer slecht van onze overheid die het goede voorbeeld zou moeten geven.
Ik moet toch even iets kwijt m.b.t. waar komt de koekiewet vandaan.

"De cookiewet is, zoals zoveel wetten in Nederland dat inmiddels zijn, een Europese vinding. In 2009 besloot de Europese Commissie dat internetters de kans moeten krijgen om zich te verweren tegen online-tracking. Het was tegen het zere been van de Commissie dat adverteerders zonder internetters daarvan op de hoogte te stellen en zonder dat ze daar wat tegenin konden brengen hun surfgedrag volgden op internet."

"Destijds kreeg dat weinig aandacht in de media, zoals dat vaak gaat met voorgestelde Europese wetgeving. Weinig media-aandacht ten spijt, de wetgevingstrein denderde door en het ‘cookieverbod’ werd een Europese richtlijn. En zodra iets een Europese richtlijn is, moet elke lidstaat van de Europese Unie dat omzetten in nationale wetgeving."

Nu snap ik dat Brussel soms niet zo lekker ligt maar hier gaat men even aan een belangrijk punt voorbij. Ja in 2009 deed Kroes de aankondiging met het "cookiewet" idee.

Echter het was de PVV die als de kippen er bij was om die "privacy hype" er zelf door te rammen.
Kroes heeft daar in 2011 al voor gewaarschuwd.
http://www.telegraaf.nl/d...met_online_privacy__.html

Notabene in 2012 bij Tweakers een zelfde reactie gegeven zoals jullie daar ook al schreven.
"Eurocommissaris voor ict Neelie Kroes is niet blij dat de Nederlandse cookiewet afwijkt van de Europese richtlijn."
nieuws: Kroes zet vraagtekens bij Nederlandse implementatie cookiewet

Zo voldoet Frankrijk aan de richtlijn maar heeft de wet een geheel andere uitwerking.
Op de pagina dient er een regel te staan met vermelding dat men cookies plaatst.
Deze dient een link te hebben naar een pagina die uitlegt welke cookie soorten en waarvoor ze dienen en hoe je in de browser cookies kan weren.
Klik je de melding weg dan krijg je hem niet meer terug.

Overigens mogen websites in Frankrijk eventueel mensen die geen cookies accepteren ook toegang tot de website blokkeren.

Men gaat er immers vanuit dat toegang tot de website "gratis" gegeven kan worden door het verdienmodel achter "advertentiecookies".

Op die zelfde basis gaat een barhouder er vanuit dat het "gratis terras en speeltuin" gebruikt wordt om uiteindelijk iets te bestellen van de kaart. In een huis regelement mag er dan opgenomen wordt "consumptie verplicht" waarop indien iemand niet wenst te bestellen de toegang ontzegt kan worden.

De gedachte achter de cookiewet is niet verkeerd. De uitvoering echter die Nederland zelf gekozen heeft was al duidelijk vanaf het begin af aan niet werkbaar.

Dat is geen "Europese vinding" maar puur een Nederlandse.
Beste mede-internetters,

Inmiddels zijn er in dit topic 250 reacties over de 'nieuwe' cookie-walls. De cookiewall is mij een overheidsoplossing die niet effectief maar wel vervelend is. Het ingesteld vanwege 'het privacy probleem' dat tracking-cookies ons geven, maar maakt ons hoogstens 'bewust' van dat probleem zonder het op te lossen.

De cookiewall is nergens voor nodig:
het geeft een schijnkeuze van slikken of stikken, legitimeert tracking cookies doordat je er toestemming voor moet geven, en informeren? Dat lijkt me niet nodig.

Gegeven deze informatie, kun je twee dingen doen.,er over discussieren... of actie te ondernemen..
En wat mij betreft is het tijd om eens echt wat te gaan doen als internetters.

De onnodige cookiewall krijg je weg op FF en Chrome met Cookies OK
Maar wie ook het échte probleem wilt oplossen waar de EU/2e Kamer/Regering/ACM zich zorgen om maken, moet nog een stapje meer doen. Om het loggen van 'alles' dat je online doet, door diverse trackers tegen te gaan, is het enige dat je echt kan doen, de tracking via cookies blokkeren. Dit topic biedt handvaten om zelf de tracking cookies te blokkeren: [Forum] Ad-blocking:Advertenties blokkeren en trackers filteren.

In het kort kun je dat op drie manieren doen. Via een plug-in, via een DNS-blokkade, of proxy-server blokkade.

Bewustwording van cookies is goed, maar de methode van de cookie-wall verschrikkelijk. het werkt niet dus zorg dat je zelf het werkelijke probleem van de privacy-schending tackelt door het opzetten van een tracking-filter of blokkade. Want van de overheid hoeven we weinig te verwachten als het gaat om het daadwerkelijk beschermen van onze privacy.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 601896 op 19 mei 2015 09:29]

@Welja:
Te laks is denk ik niet het goede woord. In sommige gevallen is het heel moeilijk om te garanderen dat er geen tracking-cookies worden geplaatst. Zeker wanneer het gaat om user-generated content, die moet gefiltert worden op 'like' buttons e.d. Of een twitter-feed die in een iframe wordt geladen.

Om toestemming vragen is 1 ding, maar je moet er actief voor zorgen dat je 'cookie-muur' ook doet wat hij belooft. En hoe maak je aannemelijk dat je er alles aan doet om aan de wetgeving te voldoen als de ACM een probleem constateert in een pagina die door een indische tik-geit is opgetekend? - Hij is toch 'jouw' editor?

Een 'alles of niets' cookie-muur is het veiligst, ook voor organisaties die het liefst de geest van de wet willen naleven en gebruikers een echte keuze willen geven.

edit:
Dit was bedoelt als reactie op welja.

[Reactie gewijzigd door psyBSD op 18 mei 2015 06:52]

Technisch is het misschien lastig, maar zeker mogelijk. User generated content kan ook gefilterd worden (moet gefilterd worden om bijvoorbeeld XSS tegen te gaan)

Een 'alles of niets' cookie-muur is het veiligst, ook voor organisaties die het liefst de geest van de wet willen naleven en gebruikers een echte keuze willen geven.
Ik vind dat dus geen echte keuze, als je nee klikt kun je niets meer zien.
Men zou ook naar andere oplossingen kunnen zoeken zoals: Zoeken naar een aanbieder die wel tracking vrije advertenties aanbied, Betaalmuur ipv cookiemuur (dan heeft de gebruiker nog een keuze), Eigen advertenties (http://tweakers.net/revie...eaction=7684215#r_7684215)

Punt is dat het misschien lastig is en geld kost. Maar ondertussen is er over de rug van de 'domme' internetgebruiker al jarenlang geprofiteerd en nu doen alle websites alsof ze geen andere keus hebben dan een cookiemuur op te richten.
Vanuit ideologisch standpunt ben ik het met je eens. Maar de realiteit is weerbarstiger. Binnen de organisatie waar ik werk hebben we er altijd werk van gemaakt om geen tracking-cookies te gebruiken. Maar dit heeft (zelfs voor een non-profit website) verregaande gevolgen.

Veel functionaliteit die de meeste mensen 'lenen van de groten', moeten wij zelf implementeren en/of settelen voor een inferieure oplossing. We kunnen bijvoorbeeld geen ReCaptcha gebruiken, dat gebruikt tracking-cookies. Alternatieve captcha implementaties zijn 4-5 jaar geleden gestopt met ontwikkelen omdat er ReCaptcha is.. Dus moet je het zelf gaan ontwikkelen en onderhouden.

Recent ben ik erachter gekomen dat op 1 van de 70 'entry-points' van onze portal een twitter-feed ge-iframed staat. Dat ding plaatst ook tracking-cookies. Dit betekend dus dat wij, ondanks dat we er actief ons best voor doen om onze gebruikers niet te laten volgen, nu alsnog ons portal moeten uitbereiden met een vervelende pop-up.

In eerste instantie zal dat wss een all-or-nothing implementatie zijn om compliant te zijn met de wetgeving. Het inbouwen van hooks in het iframe component om extern gehoste content niet te laten zien als iemand de cookies niet wil is niet triviaal. Tevens moet de <iframe> tag in normale web-content worden gezien als XSS component on te voorkomen dat de 'cookie-wall' per ongeluk wordt omzeild.

En vergeet ook niet educatie, met honderden editors moet je wel een helder document hebben dat uitlegt aan europese staatsburgers van diverse nationaliteiten waarom dit noodzakelijk is.
Als het blijkbaar onmogelijk is een website te (blijven) draaien zonder tracking-opties, wordt het tijd dat Jan en alleman standaard Adblock & consorten installeert. Daarmee worden bedrijven gedwongen een andere manier te verzinnen dan 'geld verdienen' over de ruggen van hun gebruikers.

Ik snap heus wel dat voor niks de zon opgaat en ben daarom bereid te betalen als dat nodig blijkt. Maar tegelijkertijd word je een oor aangenaaid met het volgen van klikgedrag 10 sites verderop, adware via 3rd party advertenties en embedded tracking buttons van websites die je zelf bewust vermijdt, zelf als je wél braaf betaalt.

De huidige situatie m.b.t. websites en tracking is vergelijkbaar met de bouw van een nieuwe winkelstraat waarop je (iedere keer) eerst je dagboek van de afgelopen 3 maanden (of meer) moet delen voordat je verder mag, ook al was je niet van plan aankopen te doen. Als je in dat geval geen toestemming geeft, mag je mooi rechtsomkeert maken.
Vergelijkbaar met de poortjes aan het station, waarvoor je 20 euro en je identiteit in bewaring moet geven om erlangs te mogen en als je er te laat weer uitloopt bovendien een lange neus krijgt als je je 20 euro weer terug wilt.
Tijd voor een browserextensie die deze muur automatisch weg klikt.
Die bestaat al cookiesok.nl
Maar een handje nederlandse websites werken met die plugin, bij de meeste die een cookie melding hebben zie je ze nog gewoon.

Vooral op je mobieltje is zo'n cookie meldig rete irritant en kost onnodig data gebruik.
websites worden compleet onbruikbaar; heb een blackberry (mijn vout misschien) vierkant scherm. diverse sites waarbij ik niet yes kan klikken op cookie melding :r compleet nutteloos en onhandig voor de eindgebruiker.

maar liever betere afspraken waar de consument aan de voorkant niet vele van merkt....
Maar dat word gecompenseerd door dat warme gevoel dat de overheid van je houdt. Deze wetgeving is voor en door het volk! Maar niet heus.
Nou dat datagebruik is als het goed is alleen een paar regels tekst. Ik denk dat je accu eerder leeg is dan je databundel door cookiemeldingen. O-)
Tja, cookiemeldingen of schermvullende banners met een 8 pixel hoog aftellend dingetje: klik hier om deze irritante aanbieding van lelijke schoenen te sluiten. Allebei zijn meestal niet echt responsive.
Nee hoor, want vaak herlaadt de hele pagina opnieuw...
Ik vind het echt schijt irritant.
Op je mobieltje is het vaak een crime om überhaupt de OK button te vinden. Die overlays zijn vaak niet eens responsive...
Irritant ja, die ene regel html en twee regels js, dat merk je niet.
Mwah, vaak zit er nog wel een wallpaper achter om een soort van idee te creëren dat je wel echt op de site bent.
En de afbeelding die dan laad wordt niet op de echte site gebruikt?
Dan heb je een extensie die automatisch toestemming geeft om alle cookies te aanvaarden, terwijl vele gebruikers net af willen van vele cookies en een hoop extensies gebruiken om cookies zoveel mogelijk in te tomen.
Ik heb mijn browser zo ingesteld dat hij alle cookies (uitgezonderd drie of vier sites die ik veel bezoek) weggooit bij het sluiten. Dat deed ik al jaren voordat de cookiewet van kracht werd. Die stomme wet maakt dat ik elke dag weer opnieuw al die stomme cookiemeldingen moet wegklikken. Een plugin als cookiesok houdt Internet voor mij nog een beetje leefbaar, maar werkt helaas niet bijzonder goed. Nu de ACM gaat handhaven wordt het web voor mij een nóg irritantere plek. Misschien moet ik maar door de knieeën gaan en cookies maar gewoon opslaan.

Kan je nagaan: die wet die bedoeld is om Internetgebruikers te beschermen zorgt ervoor dat ik overweeg om mijn eigen anti-tracking maatregelen uit te schakelen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld en het geeft aan hoe slecht deze wet werkt.

Veel websites geven hun bezoekers de volgende keuze: "Accepteer onze cookies of ga weg." The offer you can't refuse... We kunnen de cookiewet dus net zo goed de Internetmaffiawet noemen.
CookiesOK om die ellendige cookiemuren te omzeilen, en dan Ghostery en Adblock om de cookies te stoppen.
daar zat ik nou ook aan te denken,

Niet om het een of ander, maar zo'n beetje elke website die moet leven van advertenties plaatst tracking cookies.
Dit weet ik, en daar hoef ik niet van op de hoogte gehouden te worden.
Dus als er een manier is om inderdaad die cookiemelding automagisch te laten verdwijnen, dan zou ik daar erg gelukkig van worden.


nog voor het plaatsen zie ik de reactie van DVX73 .. . Ik zal er eens induiken :)
Het is voor mij duidelijk dat tweakers iets met de cookiewet moet doen.

Ik ben het er ook mee eens dat implied consent door websites misbruikt is (door bij de 1e page view tóch te plaatsen). De sector heeft gekozen voor betrayal in het prisoner's dilemma. Jammer.

Ik heb twee vragen, misschien willen jullie ze beantwoorden:
 • Wat doen jullie met de DNT (Do Not Track) header, wanneer deze expliciet is geactiveerd? Dit lijkt mij een expliciete opt out.
 • Hoe kan ik mijn cookietoestemming intrekken? Ik wil schone sessies, maar in mijn tweakers profiel wordt de keuze bewaard...
*: Voor niet IE10-Windows 8...
Het lijkt mij dat als je alle cookies wist van dit domein dat dan de toestemming ook weg is. Kan je ook zien als je een private sessie opend in je browser waarbij geen cookies worden opgeslagen.
In het profiel staat de datum waarop je de cookie waarschuwing hebt geaccepteerd.

Vanochtend kreeg ik de popup niet (direct) nadat ik alle cookies had gewist. Net wel. Als dit tussendoor gepatched is: snelle turnaround :).
Wat doen jullie met de DNT (Do Not Track) header, wanneer deze expliciet is geactiveerd? Dit lijkt mij een expliciete opt out.
Ik vermoed Helemaal niks, aangezien Tweakers geen tracking cookies plaatst. Dat doen externe partijen. Al gok ik dat facebook, doubleclick, google etc er ook niks mee doen.
De DNT header lijkt mij een goede indicatie dat iemand deze inhoud niet op het domein wil zien.

Ik vind reclame geen probleem. Ik vind retargeting alleen wél vervelend. Als de advertenties geen tracking cookie zouden bevatten dan zou ik advertenties kunnen laten zien. Maar hier moet je een eigen set adverteerders voor hebben.

Waarom wil tweakers dit?
Uit dit netwerk krijg ik advertenties die gericht zijn op de doelgroep/tweakers. De ruil is dan "advertenties in ruil voor content", in plaats van "jouw privacy in ruil voor content".
Voor zover ik gezien heb ik XS4ALL 1 van weinigen die de do not track header respecteert, eigenlijk nooit andere websites gezien.
Een WordPress blog en google analytics. Dat draai ik, ik heb werkelijk geen idee of google dan cookies plaatst.

Leuke regels voor 'grote' sites, maar wat met al die hobbyisten sites? Moeten die wat gaan aanpassen als ze analytics of like buttons gebruiken?
Als je niet weet dat Google Analytics cookies plaatst dan heb je zowieso de voorwaarden van Google al niet gelezen.
En ja, ook de hobbyisten moeten weten waar ze mee bezig zijn. Jij zult dus inderdaad een cookiewall moeten plaatsen voordat überhaupt Google Analytics aangesproken wordt.

Het mooiste is nog wel dat Google Analytics absoluut overbodig is. Installeer naast Wordpress gewoon iets als Piwik en je bent van alle gezeik af. Je draait dan je eigen analytics, met meer controle, net zoveel informatie en zonder de eis van een cookiemuur aangezien het lokale cookies zijn (en er dus geen grotere tracking achter zit).
Als je niet weet dat Google Analytics cookies plaatst dan heb je zowieso de voorwaarden van Google al niet gelezen.
Dat klopt, ik lees sowieso zelden voorwaarden, ik geloof dat er maar weinig mensen zijn die dat doen :-), er zullen vast meerdere plugins e.d.zijn die cookies plaatsen. Oftewel, er zullen veel sites zijn die zich niet aan de wet houden, die gaan echt niet allemaal cookie walls plaatsen. De ACM krijgt het druk :-)

Ik kan ook makkelijk zonder analytics, was vooral gratis dat uik het wilde proberen. Maar uiteraard volstrekt teveel om te zien hoeveel bezoekers mijn site trekt.
Google Analyitics mag na de aanpassingen aan de wet, met de juiste instellingen (niet delen, deels anonimiseren, ..?), toch juist wel?
Het is natuurlijk netter om piwik te gebruiken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Kleine correctie: de cookies van GA zijn ook lokaal. De dataopslag en verwerking natuurlijk niet.
Dat laatste gedeelte is natuurlijk grote onzin. Het gaat er niet om dat een cookie lokaal of niet lokaal wordt geplaatst. Het gaat er om wat er wordt bijgehouden van de gebruiker. Voor Piwik heb je net zoveel toestemming nodig als voor Google Analytics.
Het gaat er om of de cookie sec bedoelt is voor de werking van de site of niet.

GA zet cookies die door Google gebruikt worden voor allerlei doeleinden die niets met de site te maken hebben (bijvoorbeeld analyse van het gedrag van de persoon over meerdere sites heen). Een lokale PIWIK installatie zet cookies die alleen gebruikt worden voor de werking van de site.

Je hebt gelijk dat het argument niet lokaal/niet-lokaal is. Maar een cookie die niet lokaal is, is per definitie al niet toegestaan. Een lokale cookie die alleen gebruikt wordt voor de werking van de site is ten allen tijde toegestaan. Analyse wordt gezien als "werking van de site".
Feit blijft dat het de vraag blijft of PIWIK wel zomaar mag. Zonder PIWIK functioneert de site nog hetzelfde, het is daarmee geen functionele cookie.
Ja, je kan er met PIWIK achter komen als er dingen niet goed lopen op je site (404's enzo), maar het blijft een niet noodzakelijke cookie.
Gelukkig is er al een uitspraak dat dit expliciet toegestaan is:
https://cookierecht.nl/co...aarden-worden-toegestaan/

Met deze uitspraak is Google Analytics impliciet niet toegestaan (zowieso al niet first-party en al zeker niet "alleen voor de site zelf") terwijl PIWIK impliciet wél toegestaan is (zolang als je het tenminste alleen zelf en alleen voor jezelf gebruikt).
yep, kijk maar eens naar je cookies. Google analytics laat al een hoop cookies achter.
Op mijn websites heb ik:
- analytics
- adsense
- facebook like buttons

De enige manier om tracking te stoppen, is door deze volledig te disablen.
Ik zou het prima vinden om iets te intergreren waardoor tracking uit te schakelen valt. Maar google & facebook bieden hier geen mogelijkheden voor.. En advertenties volledig uitschakelen gaat me te ver.

[Reactie gewijzigd door pim op 18 mei 2015 07:56]

Tsja, met adsense heb je geen keuze nee.

Social buttons kun je natuurlijk tot de toestemming uitschakelen. De blog van Arnoud Engelfriet had daar altijd mooi 'grijze' knoppen met een tooltip voor.
En analytics zou met piwik kunnen (hoewel GA met de juiste instellingen wat betreft regelgeving net zo werkt).
Heb je wellicht meer info over die juiste privacy instellingen bij GA?
In hoeverre zou je bij het gebruik van Piwik (in eigen beheer) wel/geen toestemming nodig hebben.

Ik weet dat Piwik drie opties heeft
- tracking met cookies
- tracking zonder cookies
- post-analyse op basis van access.log

Op de websites (vereninging/bedrijf) die ik beheer gebruik ik tracking zonder cookies. Maar valt dit nu wel of niet onder de cookie wetgeving? Moet ik mijn klanten nu lastig gaan vallen met een cookie muur? En wat als ik post-analyse doe? Mag dat wel zonder melding?


Edit: heb inmiddels mijn eigen vraag kunnen beantwoorden: https://cookierecht.nl/co...ytics-onder-de-cookiewet/

[Reactie gewijzigd door Skyaero op 18 mei 2015 09:47]

Social sharing buttons kun je prima embedden zonder tracking. Download de plaatjes en host die op je eigen server en kopieer de link. Tracking begint dan pas zodra iemand op de link klikt, dan mag het toch echt eigen verantwoordelijkheid heten.
Afhankelijk van het CMS dat je gebruikt, kan je ook de tracking code al dan niet tonen op basis van de instelling van de gebruiker. Wanneer ik in Drupal een site opzet met GA, dan toon ik de tracking code niet wanneer de gebruiker 'do not track' aan heeft staan.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.1 2 3 ... 9

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee