Organisaties roepen op tot respect voor digitale grondrechten

Een aantal organisaties, wetenschappers en activisten onder leiding van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom roept het kabinet op om bij het maken van cybersecurity-beleid aandacht te hebben voor grondrechten. Ook transparantie is belangrijk, vinden de organisaties.

Beleid voor digitale beveiliging moet ook grondrechten respecteren, zo is te lezen in het document, dat uitgangspunten en maatregelen voor digitale beveiliging bevat. Naast Bits of Freedom hebben andere burgerrechtenorganisaties als Privacy First en Vrijschrift zich achter het stuk geschaard, maar ook de Nederlandse branchevereniging van hostingproviders, de HCC en het Humanistisch Verbond. Ook een groot aantal wetenschappers en mede-Xs4all-oprichter Rop Gonggrijp steunen het stuk.

Volgens de ondertekenaars raken cybersecuritymaatregelen 'al gauw aan grondrechten'. "Zo beperkt een internet-killswitch de communicatievrijheid", schrijven ze, "en maakt massale surveillance van internetverkeer ernstige inbreuk op de privacy. Dat is onacceptabel." Daarnaast vragen ze om aandacht voor persoonsgegevens. "Cybersecurity gaat ook over een belangrijk onderwerp: de bescherming van de meest waardevolle en intieme informatie van burgers en bedrijven."

Vergaande maatregelen leiden bovendien niet tot gegarandeerde veiligheid, beweren de ondertekenaars. "Veiligheid is per definitie de uitkomst van een kosten-batenafweging", zo is te lezen. Volgens hen moeten bepaalde digitale risico's geaccepteerd, omdat de kosten om ze te voorkomen 'te hoog zijn, zowel in euro's als in de aantasting van onze individuele vrijheid'.

De ondertekenaars pleiten er verder voor dat het cybersecurity-centrum van de Nederlandse overheid en het College bescherming persoonsgegevens krachtiger kunnen optreden. Ook moet er volgens hen bij de overheid daarom worden geïnvesteerd in kennis en mankracht op het gebied van cybersecurity en zouden bedrijven meer informatie over digitale incidenten moeten uitwisselen.

Door Joost Schellevis

Redacteur

23-11-2012 • 08:00

15 Linkedin

Reacties (15)

15
15
13
4
0
0
Wijzig sortering
Mooi initiatief.

De documentaire panopticon ( te zien op vimeo ) toont ook netjes de terechte zorgen bij vergaande monitoring en maatregelen die de " veiligheid" zouden vergroten.
Veiligheid wordt tegenwoordig bijna gebracht als verhandelbaar product. Er zit een geweldig grote industrie achter. Terwijl je eigenlijk nooit weet wat je aanschaft. Veiligheid is feitelijk onmeetbaar.
Cybersecurity maakt hier deel van uit. Of het slecht of goed gaat met de digitale veiligheid ? Wie zal het zeggen. Als je bij een bedrijf werkt dat afluisterapparatuur aan de staat verkoopt, dan gaat het wellicht slecht ermee.
Ikzelf iig voel me eig. steeds onveiliger met het overal meekijken door de overheid > op de snelweg, face-recognition en meer van dat soort flauwekul.
Mooi initiatief.

De documentaire panopticon ( te zien op vimeo ) toont ook netjes de terechte zorgen bij vergaande monitoring en maatregelen die de " veiligheid" zouden vergroten.
Veiligheid wordt tegenwoordig bijna gebracht als verhandelbaar product. Er zit een geweldig grote industrie achter. Terwijl je eigenlijk nooit weet wat je aanschaft. Veiligheid is feitelijk onmeetbaar.
Veiligheid zelf is niet meetbaar, maar de gevolgen wel. Helaas wordt hier vanuit de overheid vaak een twee-optie beleid in gevoerd:
 • Laten de huidige maatregelen geen verbeteringen zien? Dan breiden we ze nog meer uit in plaats van te kijken naar alternatieven.
 • Laten de huidige maatregelen verbeteringen zien? Dan breiden we ze nog meer uit in plaats van te kijken of verder uitbreiden nog wel nodig is.
In beide gevallen worden beleid en resultaten bij voorkeur niet openbaar gemaakt, tenzij een burgenrechtenorganisatie begint met procedures. Pas dan wordt gekeken of het misschien wel eens verstandig zou kunnen zijn om iets openbaar te maken.
Cybersecurity maakt hier deel van uit. Of het slecht of goed gaat met de digitale veiligheid ? Wie zal het zeggen. Als je bij een bedrijf werkt dat afluisterapparatuur aan de staat verkoopt, dan gaat het wellicht slecht ermee.
Ik denk niet dat de positie van één individu bij een bedrijf dat afluisterapparatuur maakt voor overheden een merkbaar verschil maakt in digitale veiligheid.

Een oorzaak van het verminderen van digitale veiligheid door de overheid is dat de regering wordt gekozen door de burger, dat de regering niet handelt in het belang van de burger en dat de burger elke verkiezing stemt op hetzelfde beleid. De politiek en wat daaruit voortvloeit is een reflectie van de maatschappij (voorbeeld: staatssecretaris van Justitie en Veiligheid die claimt dat letsel bij inbreken een beroepsrisico is). Zo geldt het ook voor digitale veiligheid.
Ikzelf iig voel me eig. steeds onveiliger met het overal meekijken door de overheid > op de snelweg, face-recognition en meer van dat soort flauwekul.
In een maatschappij waarin de overheid iedereen criminaliseert is dat zeker geen irrationele stelling. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, en dit geldt ook voor de overheid naar burgers in eigen land.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 november 2012 08:49]

Misschien wel het meest krachtige betoog tegen wat er recentelijk gaande is:
http://vimeo.com/52165457
Panopticon - de docu over jouw privacy

Hier een paar goede stukken gerelateerd aan dit onderwerp:
http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=633&pagina=1
http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=622&pagina=1

Stoor je niet een het directe taalgebruik, lees even verder en je zult zien dat het achterliggende punt sterk is.

Privacy van de burger moet ten alle tijden boven financieel belang gaan. Financieel belang is maar tijdelijk, privacy en integriteit is tijdloos.

[Reactie gewijzigd door CobraVE op 23 november 2012 10:55]

Een prima manifest, wat mij betreft. Twee punten:

Een
Een naam, tussen de hoogleraren, viel me op. Een medewerker van Madison Ghurka. Dit bedrijf had ik een keer eerder langs zien komen op Tweakers. Na enig zoeken blijkt het bedrijf in een viertal artikelen genoemd worden:Madison Ghurka is een bedrijf dat van cyberveiligheid leeft. Het kan natuurlijk zo zijn dat de medewerker op persoonlijke titel het stuk heeft onderschreven, maar laat die bedrijfsnaam dan even weg. Is het zo'n punt dat deze persoon in het manifest staat? Het bedrijf kan een een belang hebben in toegenomen veiligheidsbewustzijn bij Nederlandse instellingen. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen had ik me als Madison Ghurka op de achtergrond gehouden.

Twee
Het manifest is een duidelijke stellingname met als doelen: beïnvloeding publieke opinie, aanzwengelen of bijsturen van de maatschappelijke discussie. Dat burgers zich tegen internet criminelen moeten kunnen weren is hierin heel belangrijk. Toch staat qua urgentie de "personal security", de mogelijkheid van burgers om zelf regie te pakken over eigen informatie, wat mij betreft bovenaan. Een essentieel stukje uit het manifest:
De afgelopen jaren heeft de overheid steeds vaker verplicht om gevoelige gegevens van miljoenen burgers op te slaan................ Dit moet anders: met beginselen als dataminimalisatie of decentralisatie kunnen we het volgende datalek voorkomen, simpelweg omdat er niets of niet genoeg te lekken valt. De overheid moet veel minder opslaan: zij zal steeds vooraf moeten aantonen dat de opslag van bepaalde gegevens noodzakelijk is en welk doel dit dient. Indien dit doel niet bereikt wordt, moeten die gegevens bovendien kunnen worden vernietigd. Verder moet de overheid de toegang tot deze gegevens tot het minimum beperken en van security by design en privacy by design centrale ontwerpbeginselen maken.
Het zou me verbazen als overheidsinstellingen het bovenstaande als een van hun belangrijkste richtlijnen onderkennen. Overheden hebben last van de emotie dat ze de grip op onze sterk gedifferentieerde samenleving aan het kwijtraken zijn. Meer informatie lijkt hierbij het ei van Columbus. De hele EDP discussie is daar een voorbeeld van. In plaats van een lege infrastructuur die perfect op tijdelijke basis de informatie verwerkt die individuen zelf in eigendom hebben is de informatie nu regionaal, en mogelijk op meerdere plekken opgeslagen. En dat is nog een structuur die zuiver ten dienste van onszelf in het leven is geroepen. Onze OM organisatie daarentegen heeft verscheidene malen vol overgave het eigen disfunctioneren effectief kunnen verdedigen, waarbij ze concurrerende partijen het nakijken gaf. Het OM kon dit doen omdat ze toegang heeft tot informatie waar anderen geen toegang toe hebben.

Aan de inhoudelijkheid van dit manifest is niets mis. Wat het wel nodig zal hebben is invloed, macht. Bits Of Freedom moet dit van de daken gaan schreeuwen, en zo dominant in de media aanwezig zijn dat hiermee de publieke opinie, en daamee de pressie op onze overheid, zo groot wordt dat de overheid als een buigende halm alleen maar richting Bits of Freedom kan buigen. De vraag die ik mezelf hierbij stel is hoe Bits of Freedom niet alleen de dunne bovenlaag van onze bevolking kan bereiken, maar ook de grote massa. Lukt dit ze niet, dan zal dit rapport weinig invloed hebben op onze overheid. Is het niet opmerkelijk hoe klein het aantal posts in dit item is. Hoe is deze informatie aan het publiek te verkopen, op een begrijpelijke beeldende manier???
Wordt een internet killswitch ergens in de plannen van de overheid voorgesteld ?
Niet dat ik weet, maar nederlandse bedrijven verkopen mogelijk wel benodigde software aan andere landen.
En een aantal van de mensen hier werkt daaraan, en zullen zeker dit artikel lezen.

Nou kom eens op, dit is je kans om uit te leggen dat zulke software nuttig is voor ons aller veiligheid? Creëer desnoods een nieuw tweakers account, als je niet onder je huidige account durft.
Anoniem: 399807
23 november 2012 11:30
Ik zeg altijd dat privacy een mensenrecht is en ik meen dat terwijl de overheid garant staat, of zegt te staan voor mensenrechten wereldwijd, hebben ze geen antwoord op mensenrechtenschendingen op internet.

En het probleem heeft veel armen, maar de verregaande digitalisering en het vervagen van de grens tussen internet leven en irl doet onze rechten geen goed. Zoals het Panoptcon filmpje laat zien is er soms nauwelijks verschil. Maar deze mensen maken zichzelf wel kwetsbaar.

Nu kun je er van uit gaan dat mensen menen omdat ze een recht hebben op privacy en autonomie, dat ze gewoon berichtjes zouden moeten kunnen sturen. Maar is dat terecht in een wereld van Indect, cctv al dan niet met richtmicrofoons, cybersecurity diensten met verregaande bevoegdheden? Kun je je echt nog voorhouden dat je niet naief bent?

Maar mensen willen niet stemmen met de voeten. We krijgen de overheid die we verdienen. Helaas verdien ik die niet, want IK heb GEEN GSM, GEEN fb en gebruik GEEN google.

Ik lijdt onder de hypocrisie van anderen. Ons gedrag als burger is leidend, maar democratie is een systeem dat mensen pacificeert en hypocriet maakt, al stemmende op partijen die niet blijken opgewassen te zijn tegen de veranderingen in de samenleving rond ons virtuele leven.

Maar we blijven smart phones en apps kopen, zijn zelden technorealistisch en storten onszelf in de problemen. We zijn als maatschappij helemaal niet klaar voor dit hele ICT gebeuren. Veiligheid en privacy blijklen altijd achterop te lopen. We zouden eerst moeten vaststellen dat we digitale grondrechten hebben vóórdat we aan de smart phone gaan hangen.

Maar mensen blijken helaas een teleurstelling voor zichzelf. Mensen zijn verslaafd aan hun gadgets, het zal wel angst zijn er niet meer bij te horen. Iedereen doet het, dus laat ik me pakken door peer pressure.

Niemand wil risico's lopen. Het systeem werkt al. Ik doe maar of ik gek ben, dan gaat hyet wel weg. Ik zie de camera wel in de straat, maar ik kijk weg, denk happy thoughts en shop lekker verder. In plaats daarvan zou je zo'n camera met al je kracht naar beneden moeten halen. Want zeg nou zelf, cctv zijn een self fullfilling prophecy. Zodra je dat doet, ben je de terrorist. En ben je tegen veiligheid en ben je immoreel. Juist daarom zou je het moeten doen.

Wel, ik doe er niet aan mee. Ik wil eerst garanties, een Verdrag voor de Digitale Rechten van de Mens en keiharde wettelijke garanties en bescherming voordat ik een GSM koop. En zelfs dan nog koop ik er geen want ik zie het nut er niet van in. Ik wil helemaal niet de hele dag en overal bereikbaar zijn. Dat heet privacy.
Je lijdt ook onder je eigen hypocrisie. Het probleem zit niet alleen bij anderen maar ook bij jezelf (en mijzelf en ons allemaal).
Als je de fout alleen bij anderen zoekt dan zie je de belangrijkste factor over het hoofd.

Hoe zou jij het probleem willen oplossen op een zondanige manier dat de vrijheid van burgers wordt gerespecteerd maar het wel mogelijk blijft om uitwassen op te sporen en aan te pakken?

Klagen is simpel. Goede oplossingen zijn een stuk complexer. Wie een goed idee heeft mag het zeggen.
Anoniem: 132385
@veltnet23 november 2012 14:33
Je kunt ook gewoon accepteren dat er dingen gebeuren waar je helemaal niks aan kan doen en het niet accepteren dat je privacy constant onder vuur ligt.

Overheden zijn al massaal gezwicht voor de terroristen en terroriseren nu hun eigen burgers om de schijnveiligheid van burgers te vergroten. En zolang burgers het blijven accepteren zal de overheid hiermee doorgaan.

Hier een leuk stukje over hoe nadelig de beperkingen kunnen zijn voor mensen die reizen.

http://www.schneier.com/b...2/03/harms_of_post-9.html
Daarom heb ik mijn stem aan de piratenpartij gegeven.
Één partij kan een verschil maken. Zie PvdDieren.
Ik had de hoop met 1 zetel voor die partij een veel beter beleid voor onze digitale rechten en plichten te krijgen.
Dit initiatief vind ik mooi, maar mooier was een voet tussen de deur hogerop.
zodra de PP word gerunt door mensen die ook maar 1 greintje verstand in de kop hebben ga ik daar zeker ook over denken, maar die oetlul die er nu zit, kon niet eens een praatje houden van een minuut.. als je ECHT ... ons nederland wilt toevertrouwen aan een incapable blaatschaap, kun je net zo goed stemmen op wilders...


als mensen als gongrijp er nu eens voor ginnen zitten, zou ik direct lid worden van die partij en mee doen in plaats van alleen maar op stemmen... maar dan moeten er zoals eerder gezegt leiders zijn met een bepaald niveau... zowel mensen met een technische achtergrond als mensen met een juridische insteek... bij de pp zijn dat volgens mij alleen mbo'ers en lager.
Het schip van privacy op internet is al lang gevaren. De grootste internetbedrijven op aarde (bv. Facebook, Google) leven puur op (privacy-gevoelige) informatie en de diensten die ze op basis van deze informatie aan kunnen bieden. Privacy van de klant/burger is natuurlijk slecht voor hun business.

Persoonlijk zou ik echter graag wel zien dat de criminelen (bv. pedofielen, hackers met criminele intenties, internet-oplichters) op internet aangepakt kunnen worden. Uiteindelijk blijft het echter een zeer dun lijntje tussen de rechten van de burger en de behoefte tot bescherming tegen criminaliteit....
Het lastige is dat het internet zo breed (inzetbaar) is. Daardoor is elke limitering daarop al de grondrechten aan zijn laars lapt. Daarnaast is het onmogelijk om te controleren vanwege de grote ervan en dat je ook nog eens met privacy te maken krijgt.

Eigenlijk moet het gezeur gewoon stoppen. Het is vergelijkbaar met het kopieren van een CDtje die ik deel met mijn kenissen. Helaas (voor producenten e.d.) is de kring die je bereikt met internet veel groter. Ik verwacht echter dat het downloaden er niet veel meer op zal worden. Je ziet dat mensen muziek, series, films e.d. nog steeds kopen als ze het mooi vinden. Zeker met portals als itunes amazon e.d. wordt dat steeds aantrekkelijker gemaakt.
Het gaat hier niet om het downloadverbod, maar om digitale veiligheidsmaatregelen. Het downloadverbod wordt in dat document niet eens genoemd.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee