Diensten moeten 14 cent gaan betalen als gebruiker inlogt op DigiD

Nederlandse overheidsdiensten en semioverheidsdiensten als gemeenten en pensioenfondsen moeten vanaf 1 januari veertien cent gaan betalen per gebruiker die inlogt op DigiD. Per bericht in de Berichtenbox op MijnOverheid moeten diensten 57 cent gaan aftikken.

Dat bedrag gaat naar Logius, dat volgend jaar verwacht een kwart van zijn inkomsten te krijgen uit de betalingen van overheidsdiensten, meldt de Volkskrant. Op dit moment betalen de ministeries van de Rijksoverheid alle kosten voor DigiD, terwijl veel meer overheden dan de Rijksoverheid gebruikmaken van de dienst.

DigiD is in gebruik bij gemeenten, maar ook bij diensten die maar half tot de overheid horen, zoals het UWV en DUO. Pensioenfondsen behoren helemaal niet tot de overheid en die verwachten door de stap twee miljoen euro aan extra kosten te hebben. Logius heeft momenteel een budget van tweehonderd miljoen euro. Dat gaat volgend jaar stijgen naar 204 miljoen euro, waarvan 56 miljoen euro moet komen uit de betalingen voor DigiD.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

25-09-2017 • 09:41

329 Linkedin

Submitter: GeekK

Reacties (329)

Wijzig sortering
Het is grotendeels broekzak-vestzak. Logius is overheid. De meeste gebruikers (Provincies, Gemeenten, Waterschappen, RDW) worden door diezelfde overheid gefinancierd. Het zit anders bij pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Blijkbaar levert dat Logius dus zo'n 2 miljoen op in de eerste fase.

Op zich is het logisch om bij meer gebruik ook meer kosten te vragen. Over de hoogte kun je discussiëren, maar helaas zijn overheidsdiensten al snel duur, omdat ze aan ongelooflijk veel eisen moeten voldoen. Ook is de overheid niet altijd even goed in ICT gerelateerde zaken (sarcatisch). Het blijft vele malen goedkoper (en duurzamer) dan fysieke post.

Betaling invoeren voor gebruik lijkt misschien een logische stap, maar eentje die weer veel rompslomp met zich mee gaat brengen en daarmee duur is om te implementeren en uit te voeren. Simpel houden is een kunst. Hoeveel zijn de implementatiekosten? Wat kost die administratie uitvoeren jaarlijks? Komt vast in de buurt van die 2 miljoen meer inkomsten!? Dan kan het Rijk dit beter zelf rechtstreeks bekostigen.
@Peetke

Het is eigenlijk helemaal niet logisch dat allerlei kosten in rekening gebracht worden.

De kern van de problematiek met DigiD is drieledig:

1 - de DigiD infrastructuur is nogal foutgevoelig én is elke dag (lees: in de nachtelijke uren) offline, (en)
2 - de DigiD systematiek is niet gelijk aan een SSO: in nagenoeg alle gevallen wordt men uitgelogd, indien men van de ene naar de andere dienst gaat en zelfs indien men binnen één en dezelfde dienst een andere handeling dient te verrichten (illustratie: wijze van ondertekenen en indienen van aangiften bij de fiscus), (en)
3 - DigiD is bedoeld als een gratis identificatiedienst voor burgers (lees: natuurlijke personen),

en met name punt 3 is in een wettelijk kader vastgelegd, op grond waarvan

a) een doorberekening van kosten aan bestuursorganen weinig tot (nagenoeg) geen rechtsgronden kent,
b) de beoogde tarieven nogal extreem hoog zijn, indien men punten 1 en 2 in acht zou nemen, welke punten eigenlijk de tekortkomingen van het DigiD systeem illustreren.

Simpel gesteld, de kans is zeer aanzienlijk dat Logius (veel) meer dan de beoogde kostendekking zal gaan ontvangen, gegeven de feiten dat

- het DigiD systeem met regelmaat een nieuwe login vereist, (en)
- het DigiD systeem ingesteld is op frequent voorkomende logouts, welke veelal vrij overbodig zijn.

Persoonlijk heb ik geen enkel probleem met de beoogde verhoging van tarieven.......

.......... ware het niet dat de bestuursorganen de kosten vroeg of laat zullen doorrekenen aan burgers.

De absurditeit van de verhoging kan het beste geïllustreerd worden met een rekensom met betrekking tot een aangifte Inkomstenbelasting.

De gemiddelde persoon logt 2 tot 3 keer in: één keer om de aangifte te openen én één keer om daarna de aangifte te kunnen ondertekenen, even daar gelaten dat het vaak voorkomt dat men automatisch uitgelogd zal worden, indien een bepaalde termijn (lees: een aantal minuten) verstreken is.

De kosten: 2 x 0.14 = € 0.28 (euro)

Vervolgens moeten we even kijken naar de berichtenbox: men krijgt één keer een zgn. aangiftebrief (lees: de uitnodiging tot het doen van aangifte) én één keer een (definitieve) aanslag Inkomstenbelasting.

Ik laat gemakshalve achterwege dat de voorlopige aanslagen ook in de berichtenbox belanden.

De kosten: 2 x 0.57 = € 1,14 (euro)

Om de berichtenbox te kunnen bekijken en de aangiftebrief én de aanslagen Inkomstenbelasting te kunnen verkrijgen, zal men ook 2 keer moeten inloggen met DigiD.

De kosten: 2 x 0.14 = € 0.28 (euro)

Al het voorgaande is een verre van uitputtende opsomming, dit zijn echt minimale kosten!

Het totaal aan kosten is derhalve: 1.14 + 2 x 0.28 = € 1,70 (euro).

Dit is gewoon een absurd bedrag.

Nog maar niet te spreken over het voorbeeld dat gegeven zou kunnen worden met de berekening van de toeslagen, waar sprake is van een veelvoud van voormeld bedrag aan kosten.

In het geval van de aan DigiD te relateren kosten inzake toeslagen kan men rustig meer dan € 5 euro per type toeslag aanhouden, wat natuurlijk een absurd verhaal is.

Hoe dan ook, de belastingdienst is voor elke aanslag Inkomstenbelasting € 1,70 (euro) kwijt aan Logius.

Vermenigvuldig dat bedrag met de ongeveer 11 miljoen aangiften Inkomstenbelasting.......

........ en de belastingdienst mag ongeveer € 18,7 miljoen aan Logius betalen.

En soortgelijke rekensommen kan men ook maken voor de aangiften Vennootschapsbelasting, toeslagen, gemeentelijke belastingen etc. en zo voorts.

Het is een eenvoudige rekensom die al meteen duidelijk maakt dat Logius veel meer dan 56 miljoen zal binnenhalen met de doorberekening van kosten voor het DigiD systeem.

Kortom, de logica ontbreekt geheel ........... Logius doet haar naam geen eer aan.

Persoonlijk heb ik het idee dat Logius al jaren aan de weg timmert als een volwaardig dienstverlener en in mijn opinie zou dat ook gepaard moeten gaan met economische principes......

....... zoals lagere prijzen als gevolg van kostenvoordelen!

De ironie is dat zelfs de meest dure varianten van bestaande federation systems goedkoper, beter en bovendien meer efficiënt én meer betrouwbaar zijn.

Maar goed, zolang de overheid bij wet verplicht is om deze taken zelf uit te voeren......

.......... zal de burger vroeg of laat de rekening betalen, tot mijn spijt.
Hi,

1 - de DigiD infrastructuur is nogal foutgevoelig én is elke dag (lees: in de nachtelijke uren) offline

Ik weet niet waar je dit op baseert. De DigiD functionaliteit is 24x7 beschikbaar. Ik weet het, want ik beheer het platform.

de DigiD systematiek is niet gelijk aan een SSO: in nagenoeg alle gevallen wordt men uitgelogd, indien men van de ene naar de andere dienst gaat en zelfs indien men binnen één en dezelfde dienst een andere handeling dient te verrichten (illustratie: wijze van ondertekenen en indienen van aangiften bij de fiscus)

Werk jij uberhaupt wel eens met DigiD? De SSO functionaliteit wordt continue getest en werkt prima.
@sebvieira

Het is nogal opmerkelijk dat jij stelt te werken voor het DigiD platform en tegelijkertijd stelt dat de dienst 24/7 beschikbaar is.

Dat is niet het geval: het DigiD platform is regelmatig tijdelijk even offline, waarschijnlijk in verband met reboot, flush of maintenance.

Het voorgaande gebeurt (nagenoeg) elke dag in de nachtelijke uren: in de periode van ongeveer 03:00 uur tot 06:00 is er altijd wel een momentje dat men even niet kan inloggen via DigiD.

Goed, dit euvel duurt altijd maar een paar minuten, dat is inderdaad waar.

Maar hoe dan ook, de stelling "24/7 beschikbaar" is weinig houdbaar als het gaat om DigiD.

Desalniettemin moet ik een kleine nuance plaatsen die meer in lijn is met jouw stelling.

De nuance is namelijk dat de DigiD backbone zelf meer betrouwbaar is dan de gekoppelde applicaties.

In dat opzicht is meer dan de helft van de (geringe) downtime te relateren aan downtime van voormelde applicaties (en niet het DigiD systeem zelf).

Maar dan nog, het DigiD systeem is echt niet "24/7 available", in de zin dat het volledig functioneel is.

Overigens, een kleine persoonlijke opmerking tot slot.

Op een of andere manier krijg ik het idee dat jij de strekking van mijn verhaal verkeerd hebt begrepen.

Het idee achter DigiD is gewoon goed, maar de praktijk leert dat de implementatie in applicaties veelal niet volledig toereikend is, om diverse redenen waarvan de belangrijkste zijn

- scheiding tussen Logius en de bestuursorganen die gebruik maken van de diensten van Logius
- Logius beheert en ontwikkelt de applicaties van voormelde bestuursorganen veelal niet

en de kern van het probleem is dan ook "scheiding tussen organen".

De scheiding tussen organen is weliswaar vereist en noodzakelijk, maar het heeft ook tot gevolg dat een aantal heel lelijke implementaties van DigiD zijn ontstaan, zoals in het geval van de belastingdienst.

Dit heeft natuurlijk niets te maken met het DigiD systeem zelf.

Het probleem van de "scheiding tussen organen" zal alleen maar erger worden, nu sprake zal zijn van de beoogde verhoging van door te berekenen kosten.

De kans is alleen maar groter dat bestuursorganen (én overige instanties) gaan bezuinigen op (onder meer) actief beheer en development, dit simpelweg om de kosten van DigiD te kunnen bekostigen.

In een dergelijke situatie kan het DigiD systeem nog zo goed zijn, maar de implementatie daarvan niet.

En het zal echt niet de eerste keer zijn dat een briljant federatie systeem vervangen wordt door een echt minder en goedkoper alternatief.

Geheel ten overvloede, ik ga op dit moment niet in op de manco's in het DigiD platform.

Dat lijkt mij niet gepast, nietwaar?

Hopelijk kan je de achtergrond van mijn standpunten begrijpen.

In ieder geval, ik kijk uit naar jouw reactie!
Dan is het hier in België wel beter geregeld, als ik inlog op 1 overheids site en ga naar een andere (binnen bepaalde tijd) dan ben ik ook ingelogd op die site *O*
@Damic

Dat klopt, alleen is er wel een issue met de beveiliging van die systemen.

In het algemeen is dat ook het vervelende van een SSO (Single Sign On).........

......... als men op een of andere manier toegang heeft, dan kan men overal bij.

En dat is Nederland zo, net als overal in de wereld.

Persoonlijk zou ik het prima vinden als de kosten voor federatie systemen van de overheid omhoog gaan, indien ook de veiligheid van die systemen volledig gewaarborgd is.

Maar dat blijkt niet zo te zijn, dat is een herhaaldelijk gebleken feit.

Ach ja, we zullen het er maar mee moeten doen.
Anoniem: 677520
@Damic25 september 2017 23:55
Misschien als je bij de desbetreffende overheid blijft wel, maar ga naar de gemeente , de bank of de ziekteverzekerig en je mag weer inloggen (best ook hoor, en enkel de pin met geluk, met software-probs alles tem installatie kaartlezer herhalen, ontwerpers belgische sites worden enkel voor ie betaald en doen dat nogal strikt)

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 677520 op 25 september 2017 23:57]

Terug naar de postzegel dan maar? |:( Het rijk is helemaal verzot geraakt op indirecte belastingen. Je komt er niet onderuit. Het zou mooier zijn om het kostendekkend te maken. Het bedrijf opzetten hebben we al betaald. Direct word het bedrijf verkocht aan investeerders uit de US of de Emiraten. 8)7
Lijkt op deze manier vrij veel, maar enig idee wat het kost als je het op papier doet. Nog los van de postzegel en papier een veelvoud hiervan. Zo gek zijn de bedragen helemaal niet, Al zou de kwaliteit vd service Dan WEL goed moeten zijn
@tonkie_67

De ironie is dat het argument "alternatief per post en kosten daarvan" weinig relevant zal zijn.

De kosten van verzending van een aanslag per post zijn voor de overheid aanzienlijk lager dan een aanslag die in de berichtenbox van mijn.overheid.nl wordt gezet.

De totale kosten van verzending zullen ruimschoots beneden de € 1,70 uitvallen, zie mijn rekenvoorbeeld.

Tot nu toe illustreer ik alleen nog maar het verschil tussen "papieren post" en "digitale post".

Waarom dan de ironie?

Om de simpele reden dat naast de bestaande "verplichting" om digitaal in te dienen (lees: de verplichting is niet bindend, maar bijvoorbeeld aangiften worden nagenoeg altijd digitaal ingediend met DigiD), ook nog eens de nodige papieren per post verzonden worden.

Neem de toeslagen als voorbeeld: de berichten staan in de berichtenbox én worden per post verzonden.

De ironie is dus aanwezig in het feit dat veelvuldig sprake is van "dubbele kosten".

En dat maakt het ook dubbel pijnlijk, nietwaar?

Persoonlijk vind ik het nogal beschamend dat beleid gericht op digitalisering, niet bepaald correct wordt uitgevoerd en uiteindelijk leidt tot zowel "papieren post" als "digitale post".

Maar dat kan gebeuren in een transitieperiode........

........ het is alleen jammer dat die transitieperiode soms jaren duurt: nodeloos lang derhalve.

Persoonlijk vind ik het nog erger dat bepaalde documenten op grond van de wet door bestuursorganen beschikbaar gesteld moeten worden........

........ maar vervolgens nooit verstrekt worden: niet digitaal en niet per papieren post.

Kortom, laten we niet al te lang stil staan bij het "alternatief per post".
Bedragen moet je niet vergelijken met fysieke post maar met alternatief te ontwikkelen secure digitale distributiesystemen. En dan is bijvoorbeeld 57 cent per bericht absurd duur.

De gemeentes, het UWV en het SVB sturen bijvoorbeeld elke maand aan alle uikeringsgerechtigden een bericht met hun uitkeringsoverzicht (soort loonstrook).
Dat alleen zijn ruim 3 miljoen berichten per maan ofwel ruim 17 miljoen euro per jaar. In totaal zullen die organisaties waarschijnlijk wel 50-60 miljoen moeten dokken voor alle DigID diensten.

De rijksoverheid gaat zo tientallen miljoenen besparen zonder een rijksambtenaar op een ministerie te hoeven ontslaan maar reken maar niet dat die gemeentes of zelfstandige bestuursorganen er een cent bij krijgen.
Vermoedelijk moeten die dus juist wel 200-300 medewerkers ontslaan (boven bestaande bezuinigingsdoeleinden) waardoor bijvoorbeeld de werkelozen en bijstandgerechtigden weer meer problemen krijgen als ze problemen hebben met hun uitkeringen of uitkeringsaanvragen.

Deze kostenstructuur aanpassing lijkt dus voor een deel een truukje om bezuinigingen van de rijksoverheid (en rijksambtenaren) af te wentelen als extra niet geplande bezuinigingen op de budgetten van gemeentes en de zelfstandige bestuursorganen en persioenfondsen.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 26 september 2017 11:57]

Dan ben je in je kostenberekening nog voorzichtig, als ik kijk hoe ik de belastingaangifte moet ondertekenen... dan komt het gemiddeld twee keer voor dat ik mijn eigen account moet uitloggen, de account van mijn vrouw moet inloggen om een actie goed te keuren of te ondertekenen om vervolgens weer met mijn eigen account in te loggen.

Idealiter zou dat zijn; 1x inloggen met eigen account, 1x inloggen met account partner.

Nu zijn dat dus 6 inlog acties.
@XyritZz

Dat is een mooie illustratie van één van de bijzondere gevallen waarin het DigiD systeem tot bijzonder hoge kosten zal leiden: digitale aangifte in geval van DigiD machtiging.

Inderdaad, het is correct........ de kosten van aangifte bij DigiD machtiging lopen op tot ongeveer € 3,00 tot € 4,00 (euro) per digitale aangifte, wat overigens een voorzichtige schatting is.

Geheel ten overvloede, dit "bijzondere geval" is vrij veel voorkomend: bij nagenoeg elke digitale aangifte, waarin sprake is van fiscale partners.

Het is mij overigens niet bekend waarom de mogelijkheid niet bestaat om één fiscale partner binnen DigiD afdoende rechten te bieden om aangifte te doen voor hem/haar zelf én de fiscale partner.

Nog een reden om de huidige beoogde doorberekening van DigiD kosten zorgwekkend te vinden.
Laten we voortaan onze belastingaangifte weer op papier gaan doen.
Ik laat me door de overheid geen extra kosten opdringen. Ze hebben zelf ons tot het gebruik van DigiD verplicht.
Onacceptabel.
Nou, 57ct zit gewoon op hetzelfde niveau als per post verzenden. Daar zit je zonder kortingen voor partijenpost ook net boven de €0,50, en reken er maar op dat dit soort instellingen veel post verzenden en dat die makkelijk in aanmerking komen voor extra kortingen.

Edit: linkfix

[Reactie gewijzigd door ATS op 25 september 2017 14:04]

Gemiddelde brief is meer kantjes, wordt geprint door een ambtenaar (op briefpapier), wordt opgehaald door de bode en verwerkt in de postkamer (of geprint door de bode). Waarschijnlijk meestal geautomatiseerd in een envelop gevouwen. Al deze verwerkingen kosten allemaal geld, dus je kunt niet alleen kijken naar de postzegel.
Huh, we leven in 2017. Die papieren output gaat gewoon digitaal naar de post zender zoals PostNL die de berichten digitaal binnenkrijgt en geautomatiseerd afdrukt en in enveloppen stopt en frankeert. Daar zit echt geen mannetje (of vrouwtje) achter een printer die brieven in enveloppen te stoppen en aan het einde van de werkdag zijn kratje brieven in een brievenbus te stoppen.
Lijkt mij een kwalijke zaak als overheidspost naar PostNL gaat die het vervolgens uitprint en enveloppen doet. Iets met privacy enzo....

Lijkt me eerder dat bij het overheidsonderdeel de brieven reeds in de enveloppen gedaan worden en vervolgens afgeleverd bij PostNL. Daarom is digitaal goedkoper voor de overheid. Geen printers, inkt (toner) enveloppen, envelopmachines, portokosten e.d. Dan is 57ct per brief een stuk goedkoper.
In Apeldoorn staat een mega printstraat van de Belastingdienst die nu de blauwe enveloppen aan het minderen zijn ook opdrachten van andere overheidsdiensten verwerkt.
Dit is bij de belastingdienst zelf neem ik aan?
Ja, is een aparte hal in het gebouw van de belastingdienst.
Hoezo, je kunt toch een privacy clausule opnemen? Als die persoon door de overheid betaald wordt dan kan het opeens wel? Weet je hoeveel uitzendkrachten/gedetacheerden er bij de overheid rondlopen. Dan kun je dus niets meer uitbesteden.

(en of iemand daar al die enveloppen weer gaat openen om te kijken wat erin staat als er honderden brieven per seconden voor bij komen)

[Reactie gewijzigd door jongetje op 25 september 2017 15:21]

Niet echt, behalve fysieke beveiliging (pasjes e.d.) hebben medewerkers bij de belastingdienst al toegang tot de gegevens. Dit geldt niet voor medewerkers van PostNL, denk ook niet dat jij het fijn zou vinden als er een mogelijkheid bestaat dat een postbode bij jouw belasting aanslagen kan komen. (dat is zonder dat hij/zij de enveloppen open maakt.
Ik kan niet spreken voor de overheid, maar wel voor een aantal andere bedrijven; post wordt idd gewoon via bestandsuitwisseling naar PostNl gestuurd, daar in een aparte folder neergezet, opgepakt, uitgeprint, automatisch in enveloppen gedaan etc. etc.
Daarnaast heeft PostNl in dat proces ook het eventueel versturen van Emailverkeer staan, dus in je bestanden kun je aangeven of het briefpost, of emailpost is wat je wilt versturen.
Resultaten van het proces worden dan weer teruggegeven aan de aanleverende partij die dat vervolgens in hun systemen verwerkt.
Privancy etc is gewoon geregeld in de SLA, de audit controles, etc. Dat is in het proces geborgd.
Privacy regel je in een SLA? In 99% van de gevallen zullen onze medewerkers niet in de post neuzen?
Ik denk dat je de PDC bedoeld; waarin omschreven of verwezen word hoe een server van de overheid direct en versleuteld kan communiceren met de "printer" van PostNL zonder dat systemen of mensen hier tussen kunnen komen.
Ja en nee...
Ja, waar het elektronische communicatie betreft.
nee waar het toch in het zicht van mensen komt of kan komen (wat eigenlijk altijd is, want een medewerker die 'even langs de productieprinter loopt' of b.v. papier bij moet vullen, zou de inhoud al kunnen zien. Ook kan er iets fout gaan, waardoor er een operator aan te pas moet komen. In die gevallen kan in de SLA opgenomen zijn dat hij/zij een geheimhoudingsverklaring moet hebben getekend (wat voor dat soort dienstverlenende bedrijven vaak gewoon algemene contractvoorwaarden zijn voor personeel).
Of dat vervolgens ook gebeurd, komt dan weer in interne en externe audits naar voren.

Ik begrijp wat je bedoelt met SLA en b.v. de 99%...maar dat is meestal maar een deel van het SLA (in % van de tijd is een systeem online, in % van de tijd worden verstoringen binnen x aantal uur opgelost), maar in het SLA kun je ook best dit soort zaken opnemen als zijnde werkafspraken. Een betere plaats zou gewoon direct in het contract zijn, maar ik heb gekkere dingen in SLA's zien staan, dat verschilt nogal per bedrijf ;)
Een SLA gaat over het Level=niveau van de diensten. Dit is in feite een verdieping van de PDC waarin je het prestatie niveau van de producten Specificeerd. Dus performance VS specificaties.
Het product is dan een printer waar je papier en geencrypte opdrachten in stopt, zonder dat de papier bijvuller of briefophaler bij het apparaat kan.

Werkafspraken zet je in de DAP, lijkt in dit voorbeeld absoluut niet het goede voorbeeld. Daarin staat bv hoe een medewerker van de klant meekijkt met de onderhoudsmonteur om te controleren dat deze geen vastgelopen brieven inkijkt.

Het komt inderdaad voor dat bedrijven specificaties van een product in de SLA zetten, maar dan hebben ze het niet helemaal begrepen. }>
hahaha je kent je documentatie in ieder geval goed :)
Het hoort theoretisch ook niet in de Service Level Agreement, dus je hebt volledig gelijk, maar het gebeurt wél.
Voor veel toch wat kleinere bedrijven geldt dat dit soort documentatie een middel is en geen doel.
Dus als ze een bepaald document kunnen skippen door een paar paragrafen in een ander document te zetten, zullen ze dat doen. Ieder document vraagt namelijk veel overleg, een beslissing, onderhoud, etc en dat moet juist tot een minimum beperkt worden.

De keren dat ik me met dit soort documenten heb beziggehouden, heb ik dat in kleinere bedrijven gedaan (laatste keer zo'n 75 werknemers) en werd er heel pragmatisch over gedacht. Zo min mogelijk verschillende soorten documenten, zolang alles wat belangrijk is er maar in staat en de verschillende verantwoordelijkheden er maar uit bleken. In de praktijk dus een contract en een SLA, waarin in de SLA alles stond wat niet in het contract pastte (kort door de bocht gezegd).

Bij dit soort kleinere ondernemingen is er ook maar een heel beperkt aantal personen bezig met dit soort documenten (in mijn geval, ik, mijn manager en de 2 koppige directie), dus het overzicht en de verantwoording is ook erg duidelijk op die manier.

Bij grote bedrijven werkt dat totaal anders. Daar heb je speciale afdelingen contractmanagement, daar heb je waarschijnlijk per soort document een aparte eindverantwoordelijke en heeft iedere documentsoort een andere interne belanghebbende.
De scheiding tussen de documenten moet dus veel strakker geregeld zijn.
Er zijn immers vaak meerdere mensen, op verschillende nivo's of vanuit verschillende disciplines, bij dezelfde leverancier/afnemer betrokken.
In de drie gemeenten waar ik de situatie ken helaas niet. Daar gaat nog vrij veel handmatig. Misschien meer automatisering bij grotere gemeente?
De overheid gaat PostNL nooit inzicht geven in (bijvoorbeeld) donorregistraties, belastingaanslagen enz. enz..
Stel je eens voor hoe ACM (of de betreffende Europese Commissaris) gaat reageren als de overheid de belastingaanslagen van PostNL-concurrenten (zoals Sandd, DHL, Fedex...) naar PostNL stuurt om te printen.
Dan zouden werkgevers hun loonstroken ook niet bij PostNL kunnen printen of pensioenfondsen (die ook je salaris weten) etc. etc. Daar zijn gewoon afspraken over gemaakt dat dit zou kunnen.

PostNL heeft er namelijk geen inzicht in. Ze printen en gooien de data weg, daarnaast worden ide enveloppen automatisch dichtgemaakt. Staat echt niemand te lezen en vervolgens dicht te likken. Dan kun je de postbode ook niet meer vertrouwen, die heeft de enveloppe ook in zijn handen gehad. etc. etc.
Voor een enkele brief wel, maar voor de bulk die verstuurd wordt (beschikkingen, aanslagen, boetes, bekeuringen, pensioenoverzichten, loonstrookjes) werkt dat echt niet zo.
Anoniem: 677520
@ATS26 september 2017 00:02
In de drukkerij waar ik stond wel en vouwen en plakken vd enveloppen was voor de sociale werkplaats. Nu is die in NL ook afgeschaft/beperkt, en heeft PostNL waarschijnlijk een digitale printservice maar wat je daarvoor betaald ?
Anoniem: 677520
@Peetke26 september 2017 00:00
en nu kost dat minder geld maar kan het even/meer duur aan een extra bestuursraad gegeven worden. Heerlijk zulke vooruitgang.
Als iemand die zelf post bezorgt kan ik je vertellen dat de kans dat de post heel aankomt digitaal toch een stuk groter is, want ook laatst met code oranje moet er bijvoorbeeld gewoon belasting brieven bezorgt worden. Dus opzich is het idd even duur, maar de garantie is wel een stuk beter.
D:\Private\Downloads? Check je link ;-)
Oops... :D
Opgelost.
Het is grotendeels broekzak-vestzak. Logius is overheid. De meeste gebruikers (Provincies, Gemeenten, Waterschappen, RDW) worden door diezelfde overheid gefinancierd. Het zit anders bij pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Blijkbaar levert dat Logius dus zo'n 2 miljoen op in de eerste fase.
Ja, dat is wel zo, maar de vraag is dan naar mijn idee of we Logius c.q. DigID dan wel moeten laten bestaan als het duurder is dan brievenpost. Het argument om alles digitaal te doen was altijd 'goedkoper', maar dat blijkt dus wel mee te vallen.
Er zijn meer argumenten: duurzaamheid, snellere communicatie, leesbevestigingen, archief/dossierfunctie, enz. enz. Vergeet niet dat een postafdeling op een gemeentehuis ook echt duur is, dus ver boven de 57 cent uitkomt. Qua kosten kan het dus zeker nog steeds een besparing geven. Maar dat is nooit de (hoofd)doelstelling geweest.
Anoniem: 162126
@Peetke25 september 2017 14:43
Een ontwikkelafdeling is goedkoper dan een postkamer? De software die de gemeente koppelt aan de berichtenbox is niet goedkoop kan ik je zeggen. Ik heb voor 1 van de grote drie gemeenten de koppeling voor brieven mbt verlopen reisdocumenten gemaakt. Daar zit gemakkelijk een paar man jaren aan ontwikkeling in.

Edit: weet je wat dubbel is? Het is is geen vervanging van. Je moet momenteel zowel post als de berichtenbox ondersteunen. Dit omdat niet iedereen aangesloten is op de berichtenbox. Dus dat systeem distribueert ook. En dan heb je alsnog een postkamer nodig.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 162126 op 25 september 2017 14:48]

Het is grotendeels broekzak-vestzak. Logius is overheid. De meeste gebruikers (Provincies, Gemeenten, Waterschappen, RDW) worden door diezelfde overheid gefinancierd.
Klopt, alleen gaan de lagere overheden dus per saldo 56 miljoen meer betalen en is de centrale overheid nu dus 52 miljoen minder kwijt. Nog even afgezien die 4 miljoen verschil (inflatie of extra kosten van het moeten bijhouden van het aantal inlog-handelingen), verwacht ik dus dat die lagere overheden die 52 miljoen niet gecompenseerd gaan krijgen. Zo bezuinigd de regering 52 miljoen en de lagere overheden zullen hiervoor de poovinciale opcenten, WOZ-belasting, watersysteemheffing, Zuiverings-/ Verontreinigingsheffing en dergelijke gaan verhogen.
Het zit anders bij pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Blijkbaar levert dat Logius dus zo'n 2 miljoen op in de eerste fase.
Extra inkomsten voor de staat. Hoera!
Betaling invoeren voor gebruik lijkt misschien een logische stap, maar eentje die weer veel rompslomp met zich mee gaat brengen en daarmee duur is om te implementeren en uit te voeren. Simpel houden is een kunst. Hoeveel zijn de implementatiekosten? Wat kost die administratie uitvoeren jaarlijks? Komt vast in de buurt van die 2 miljoen meer inkomsten!? Dan kan het Rijk dit beter zelf rechtstreeks bekostigen.
Gezien de kosten volgend jaar stijgen van 200 naar 204 miljoen zou dat best die 4 miljoen kunnen zijn. Als dat klopt, dan valt dat nog mee, dat is immers slechts 0,5%. Ik vermoed echter dat dit slechts een inflatiecorrectie is, dus het gevolg van CAO-loonstijgingen en andere prijsstijgingen waar Logius mee te maken heeft (waaronder stijgende WOZ-belasting, WOZ-belasting, watersysteemheffing, Zuiverings-/ Verontreinigingsheffing en dergelijke.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 10 oktober 2017 10:35]

O zo fout op alle gebied. Eerst iedereen pushen en bijna dwingen om DigiD te gaan gebruiken (een systeem wat zelf al niet optimaal is, wiel opnieuw ovaal uitvinden) en daarna ineens geld gaan vragen. En dan niet zomaar, maar onredelijk veel. De prijs van een digitaal berichtje zetten op even duur als massa post in de bus. Ongelofelijk... Een inlogpoging ook doorrekenen. Zijn ze wel goed wijs?
Ik denk het te snappen met de volgende argumenten:
 • Broekzak, vestzak principe.. het komt allemaal uit dezelfde schatkist, maar nu anders verdeeld. Iedere overheidsdienst heeft een budget en kan het daaruit betalen.
 • SMS kost geld, moet sowieso worden betaald.
 • DigiD is niet een simpele login, maar doet ook dingen als federation services etc. Deze integratie kost nu eenmaal geld. Dit geld kwam uit een eigen budget, maar nu per rekening.
 • Het is een analoog met bijv. 2FA van Azure, kost ook gewoon geld. Het is een dienst.
Vraagtekens die @Rinzwind heeft heb ik ook, maar ik denk meer aan diensten die op hun geld blijven zitten.

edit: opmaak

[Reactie gewijzigd door WienerBlut op 25 september 2017 10:11]

Broekzak, vestzak principe.. het komt allemaal uit dezelfde schatkist, maar nu anders verdeeld. Iedere overheidsdienst heeft een budget en kan het daaruit betalen.
Klopt bij betalingen tussen overheidsdiensten, dan kun je efficiente en minder efficiente diensten van elkaar onderscheiden. Maar hoe past dit er dan in:
Pensioenfondsen behoren helemaal niet tot de overheid en die verwachten door de stap twee miljoen euro aan extra kosten te hebben.
Ik heb al principieel iets tegen alles en iedereen die maar digitale postbusjes opricht waar ik dan zelf achteraan moet om te zien of er iets in zit, maar het argument was altijd 'is goedkoper' (ja, voor het bedrijf, maar niet voor mij, want ik ben er gewoon tijd mee kwijt). Dat argument vervalt nu dus want het is duurder dus doe maar gewoon weer per post.
Dat argument vervalt nu dus want het is duurder dus doe maar gewoon weer per post.
Waar haal je dat vandaan? Het is niet omdat ze geld rekenen dat dat ook ineens impliceert dat het duurder is dan de post.
In andere media gaven de pensioen maatschappijen aan dat het "goedkoper was om weer via de post te versturen"
Uiteraard geven ze dat in de media aan. Die willen zoveel mogelijk kosten besparen, desnoods met oneigenlijke argumenten. Ik neem aan dat we daar met zijn allen niet intrappen...
Waar haal je dat vandaan? Het is niet omdat ze geld rekenen dat dat ook ineens impliceert dat het duurder is dan de post.
Het is voor mij sowieso al duurder dan post. Als ik een paar minuten per maand kwijt ben aan het checken van al die handige portals ben ik zo 1 a 2 uur per jaar kwijt. Dat is zomaar 150 Euro als ik m'n commerciele tarief reken. Voor dat geld kunnen ze elk briefje dat ze sturen met een privechauffeur bij mij afleveren. Het is niet zo dat wanneer een organisatie de kosten van communicatie op mij afwentelt mijn tijd ineens gratis is en het dus niks kost. Als ze er dan ook nog eens geld voor gaan rekenen verdienen ze zelfs aan hun communicatie met mij.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 25 september 2017 14:05]

Dat is zomaar 150 Euro als ik m'n commerciele tarief reken
Dat is natuurlijk een vergelijking van niets. Je bent nou eenmaal niet 24/7 aan het werk, dus stellen dat dat gedervde inkomsten zijn is onzin. Bovendien zul je met het lezen van post óók tijd kwijt zijn. Misschien zelfs nog wel meer als je dingen eens een keer terug wilt zoeken.
Bovendien zul je met het lezen van post óók tijd kwijt zijn. Misschien zelfs nog wel meer als je dingen eens een keer terug wilt zoeken.
Post zie ik als ik mijn huis binnenkom. Die portals moet ik actief checken en kosten me ook tijd als er niks is, en dus kost het me tijd die ik anders niet kwijt was geweest.
stellen dat dat gedervde inkomsten zijn is onzin
Dat is grosso modo ook de redenering van die bedrijven, ja, maar deze manier van communiceren claimt mijn tijd. Als jij mijn tijd wilt claimen betaal je daarvoor (uitzonderingen daargelaten).
Die portals moet ik actief checken en kosten me ook tijd als er niks is, en dus kost het me tijd die ik anders niet kwijt was geweest
Of je stelt gewoon in dat je een mailtje krijgt als er een nieuw bericht staat. Hoef je ook niets actief te checken. Sorry hoor, maar je bent echt appels met peren aan het vergelijken.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 25 september 2017 14:14]

Je vergeet dan 1 ding... het lezen van die post, mogelijk ophalen van de aangetekende post die bij een ophaalpunt ligt omdat het aangetekend is en je niet thuis was bij aflevering, de verdere papieren administratie bijwerken, etc. Hoeveel tijd zou daar in gaan zitten die je niet kwijt zou zijn met de digitale versie?
Hoeveel tijd zou daar in gaan zitten die je niet kwijt zou zijn met de digitale versie?
Heb je ook een punt :) Ik denk dat ik 't gewoon irritant vind dat ik niet meer een envelop op de deurmat zie als een overheidsinstantie of andere club iets van me wil.
een digitaal postbusje is veel veiliger, per mail of post gaan er dan alleen berichten zonder gevoelige gegevens uit en is de kans op onderschepping van gevoelige data veel kleiner. Dat is voor alle betrokken partijen een belangrijk voordeel.
Anoniem: 677520
@Croqy26 september 2017 00:12
Alle betrokken partijen als het serieus wordt sturen eerst mails dan brieven, hier toch in belgie. Ik heb graag een kopij voor als er iets mis gaat dus graag beiden (dat gaat niet meer, vooruitgang noemen ze dat, zelf iedereen een printer-scanner dan maar in huis). dus als overheid moet je daar ook consequent in zijn wat in belgie half is maar evolueert. Maar ga me niet uitspreken over NL.
SMS kost nauwelijks geld, en zeker niet in zo'n grote orde dat het 14 cent kost per stuk.
niet 14 ct, maar wel ongeveer de helft, zie bijv. https://www.cm.com/nl-nl/producten/prijzen/sms/
Belangrijk voor prijs van SMS is de route die het bericht aflegt van de verzender naar de ontvanger. Dit soort berichten met een One time password wil je zo veilig mogelijk sturen dus over zo min mogelijk "hops". Daardoor ligt de kostprijs hoger, je wilt idealiter zo snel mogelijk naar de operator sturen.
Wij kopen SMS-berichten in met 10.000 stuks en dan kost het 7,5 cent per bericht maar het kan tot 5 cent bij grotere afname (https://www.messagebird.com/nl/tarieven) en zelfs dat is volgens mij nog aardig aan de prijs (maar de dienst is erg goed)
Even snel google search: https://1s2u.com/pricing.asp
10.000 stuks voor $170, dus 1,7 cent per stuk.
Kan dus nog goedkoper. :)
Zelfde site, als je je inkoop vergroot: 250.000 stuks voor $1.000, $0.004 per SMS.

Je kan er dus vanuit gaan dat de kosten nauwelijks in het versturen van SMS berichten zit, dit kan niet significant zijn op zo'n grote organisatie (die 250.000 SMSjes hebben ze echt wel in een jaar verzonden).
Ik kan mij niet voorstellen dat de Rijksoverheid in dezen, gebruik zou (willen) maken van een bedrijf dat niet gevestigd is in Nederland. Anders zouden ze net zo goed het complete mobiele telefonie verkeer kunnen laten verlopen via een mobiele provider uit Polen, het internet/intranet via de vezels van een bedrijf uit Frankrijk.

Leuk dat dus gekeken wordt naar de kosten van sms tarieven van buitenlandse bedrijven, maar niet echt reëel als je er vanuit gaat dat de hele Nederlandse overheid op dit gebied, vooral zaken doet met bedrijven in Nederland zelf.
Net als dat de overheid geen buitenlands bedrijf zal gebruiken, zal de overheid ook geen standaardtarieven krijgen. Als de overheid 1 miljoen SMSjes bij KPN inkoopt, dan kan het haast niet anders dat het minder dan een cent per SMS kost. Als ik het als bedrijf voor 1 eurocent kan krijgen, dan kan Nederland BV dat natuurlijk ook.

Maar anyway... Laten we aub niet meer mierenneuken over een paar centen. Puntje bij paaltje hebben we het hier over 1-8 cent. 14 cent vragen is echt absurd.

[Reactie gewijzigd door Rex op 25 september 2017 13:23]

Nochtans in belgie sturen we veel op/behandelen we dingen voor de rijksoverheid in NL, ook financieel. Helpdesk sommige diensten is hier gebaseerd :)
Dit is echt niet correct voor Nederland. Het is onmogelijk dat er SMS wordt verstuurd voor minder dan een cent per SMS-bericht. In ieder geval niet via een officieel kanaal. Zoals hierboven al aangegeven is het voor deze berichten nogal belangrijk dát ze aankomen en dat ze door zo min mogelijk partijen ingezien kunnen worden.
Zelf via mijn VoIP provider kost het maar 7,9 cent inclusief BTW (6,5 cent exclusief): http://www.freevoipdeal.com/sms_rates#/#letter-N
En dan betaal je per stuk, wel prepaid.

Daarnaast lijkt mij dit gewoon iets wat de overheid moet blijven aanbieden om een groot draagvlak te hebben. Nu moeten de afnemers het weer aan hun klanten doorberekenen en uiteindelijk betaald de burger toch wel. Scheelt een ook weer een afdeling die het moet gaan door belasten, uiteindelijk is dit duurder voor de belasting betaler.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 25 september 2017 10:55]

En dat is nog via een 3e partij (sms as a service?), als je het direct bij een provider doet (want, overheid) zou het denk ik nog goedkoper kunnen.
Nope juist niet, omdat een 3e partij juist bulk inkoopt bij een provider. Daarnaast zit een provider er meestal helemaal niet op te wachten om met allerlei klanten een relatie aan te gaan en een technische connectie te onderhouden. Daarom sluiten ze liever een aantal 3e partijen (aggregators) aan.
SMS kosten zijn nauwelijks meer relevant want ze pushen naar DigiD app met qr code scannen voor 2FA.

Deze prijzen zijn belachelijk.

Geachte overheid, kom naar mij en het kan voor minder. Als het niet minder wordt, zij het bij de huidige partij of een andere, is het einde DigiD voor mij en kunt u mij voortaan weer *exclusief* via post bereiken.
Precies: de providers als CM en Messagebird kies je omdat je zeker weet dat ze voor Nederlandse targets proberen een zo kort mogelijk pad te bewandelen. Voor 2FA wel zo handig.
of 57 cent per boodschapje op DIGID.

Ik ging als lokale overheid zelf wel aan de slag en stak mijn digitale middelvinger op naar vadertje VVD Staat (Die alles op lokale overheden afwentelt om zelf een sluitende begroting te krijgen). Als je het afwentelt moet je ook niet gaan janken dat lokale overheden het zelf gaan regelen.

Met een beetje budget, en wat handige jongens en meiden, kom je heel ver. 14 cent per inlog? 57 cent per boodschap? Man brieven sturen is nog goedkoper!

Maar goed de Haagse Heren zullen het wel weer uitbesteed hebben aan een "Detacheringsvrindje" van de sociëteit. En die rekent gewoon meer, in plaats dat ze het zelf in dienst nemen, zelf de servers in gebruik nemen, en de ontwikkeling. Dan zit je namelijk aan lager kosten, want de staat heeft geen winst oogmerk. De beheerders worden toch betaald, dus het is een "flat fee", maar goed VVD kennende gaan ze dan nog met "uren rekenen" want "dat werkt in het bedrijfsleven ook zo!!!!!112ONE!!UITROEPTEKEN!".

De Nederlandse overheid is een schoolvoorbeeldje van "Penny wise, pound foolish".

[Reactie gewijzigd door 224237 op 25 september 2017 11:17]

Ik denk dat 'een beetje budget' een extreem understatement is.

Hoe vervelend deze ontwikkeling ook is, het is een illusie om te denken dat lokale overheden dit zelf, op eigen houtje, goedkoper kunnen regelen, buiten teruggaan op de post. Die handige jongens en meiden in dienst nemen is geen optie, want die jongens en meiden weten heel goed wat hun marktwaarde is. Ze zullen nooit in dienst gaan als ambtenaar als ze ook voor dikke bedragen ingehuurd kunnen worden. Begrijpelijk, maar dat kost de overheid helaas heel veel geld, want ze zijn enorm afhankelijk van die kennis.

[Reactie gewijzigd door Wouterkaas op 25 september 2017 11:48]

Marktwaarde en baanzekerheid zijn twee verschillende dingen. Had de overheid niet haar naam ter grabbel gegooid door ambtenaren te demoniseren en hun rechten uit te kleden, dan hadden ze geen enkel probleem gehad met het aantrekken van deze mensen.

Maar nee in de laatste tien jaar is de overheid een onbetrouwbare werkgever gebleken. Die zichzelf kapot privatiseerde en mensen te pas en te onpas op straat gooide. In plaats van het "Okay, de lonen liggen lager, maar je krijgt een heel goed pensioen, goede arbeidsvoorwaarden en goede baanzekerheid omdat wij het goede voorbeeld moeten geven en ons wel aan de wet houden." Werd het :"Verneuk je werknemers, werk ze de pleuris in, liefst aannemen uit een "tewerkstellings bedrijfje" van een "vrindje" dan kan die plantsoenwerker eruit en die verstandelijk gehandicapte er goedkoper in. Of zelfs dezelfde persoon via een sociale dienst uitkering... "

De overheid was een goede werk plek omdat het zich perfect aan de regeltjes hield, je er niet gauw uitvloog en je zelfs part time kon werken als het eventjes niet meer fulltime wou. Dat is allemaal te grabbel gegooid. Daarom werken mensen liever privaat. Die geven dezelfde "verneukeratieve" behandeling, maar betalen tenminste meer.

Loon is niet alles, maar als beiden je net zo behandelen dan is loon in eens alles.

Ik weet dat willen mensen vaak niet horen, want het was jarenlang zo leuk om op ambtenaren te zeiken. Vergetende dat ook deze mensen zich te pleuris gewerkt hebben in plantsoenen, belastingdienst en vele andere klusjes. Stank voor dank kregen ze van Overheid en door de politieke partijen bespeelde burger.

Edit:Maar ik stop wel weer met het discussiëren want mijn Karma neemt weer een "nosedive". Er word weer gezellig "ge-vindikleuked!" met de moderatie knop. Kan je het wel weer opgeven. :(. Veel plezier weer op "Tweakbook".

[Reactie gewijzigd door 224237 op 25 september 2017 12:27]

Die handige jongens en meiden in dienst nemen is geen optie
Waarschijnlijk nemen ze dus ook goedkopere onhandige jongens en meiden in dienst die ook een security-cursusje gedaan hebben, en dat zelf veel goedkoper kunnen...

En dan is het wachten op het eerste gehackte systeem. En het tweede. Etc.
Ja inderdaad, of hele dure experts worden 'permanent tijdelijk' ingehuurd, dat zie je ook nog wel gebeuren. Dan huren ze een duur iemand met veel kennis in, onder het mom van 'tijdelijk dus kun je op korte termijn stopzetten' en dan kan het financieel ineens wel, uit een flexibele schil bijvoorbeeld. Uiteindelijk wordt zo'n organisatie dusdanig afhankelijk van deze expert dat ze diegene in blijven huren. Ideaal gezien zou de expert zijn/haar kennis overdragen aan de organisatie, maar dat is commercieel gezien je eigen ruiten ingooien.
Damn, echt ? Dacht dat ik zo gewoon de verkeerde mensen tegenkwam maar da's algemeen dat 'n zo it-expert een ego-klojo ? toch niet allemaal hoop ik. Een paar die aan de toekomst van het bedrijf, hun cv, hun kinderen denken, dingen in perspectief kunnen plaatsen, niet enkel money now ... is in meerdere sectoren al beangstigend maar net in IT zouden mensen hun positie moeten overstijgen want heeft met alles te maken en verandert zo snel dat je dat gewoon niet alleen allemaal kan behalve dan in een hokje enkel programmeren of zo, verklaart het wel.
[...]
Met een beetje budget, en wat handige jongens en meiden, kom je heel ver. 14 cent per inlog? 57 cent per boodschap? Man brieven sturen is nog goedkoper!
[...]
Digid zelf is al niet heel geweldig, maar laten we aub niet nog meer houtje-touwtje oplossingen maken omdat het goedkoper lijkt. Vaak is het dat namelijk niet.
Kijk dan liever waarom een inlog-systeem 200 miljoen per jaar moet kosten.
Dat zijn nogal exorbitante bedragen die volgens mij niet helemaal realistisch zijn.
En inderdaad, 57 ct per bericht is wel behoorlijk aan de prijs.
Het heeft niks met prijs alleen te maken, maar met arrogantie van de centrale overheid en het opleggen aan lagere overheden.

Ze moeten het gebruiken, en daarna verplicht voor de kosten opdraaien (lees door berekenen aan hun burgers, die weer lokale belasting verhogingen krijgen, zodat landelijk de VVD net kan doen alsof ze geen verhoging doorvoeren). Dat is gewoon "not done". Zij de boeman, VVD de held? Ja dan gooide ik lokaal ook de kont tegen de kribbe.

Dan dien je als lagere overheid een dikke middel vinger naar de, op ICT vaak falende, hogere overheid op te steken. Al was het alleen maar uit principe. DigiD is ansich geen slecht idee, maar het gewoon binnenshuis aangepakt moeten worden door de overheid. En niet uitbesteed aan een "detacheervrindje" die een dikke rekening stuurt naar de overheid want "die betaalt toch wel. LOL!".

Nu worden alweer de kosten afgewenteld op lokale overheden, die al met de handen in het haar zitten in zake uitkeringen, voorzieningen en andere verplichtingen en administratie die op hun zijn afgewenteld in de laatste 10 jaar. (Maar waarop ze geen verdere vergoeding hebben gekregen, en dus lokale belastingen moesten verhogen).

De VVD leek daarom "goed bezig!" want de centrale belastingen gingen omlaag, en de lagere overheden en ambtenaren waren de boeman. Ook hier zal het weer de lagere overheden zijn die als boeman moeten optreden en de kosten moeten doorberekenen, en dat voor een falend centraal ICT beleid dat constant aan "vrindjes van de sociëteit" word toegekend. VVD spekt hun vrindjes, en lokale overheid mag als kop van jut optreden en de financiering op zich nemen. EN daar dienen ze gewoon voor te passen.

[Reactie gewijzigd door 224237 op 25 september 2017 12:04]

SMS is niet heel duur inderdaad, maar toch wel een stukje. Het grootste stuk is denk ik de ambtenarij om de afrekeningen heen, stuk integratie, documentatie, testen, onderhoud etc. etc. etc.. Het is hetzelfde als de automonteur die €50 rekent voor een kabeltje omprikken. De arbeid ansich is niet het duurste, maar de kennis, garage, opleiding, spullen en bij de overheid natuurlijk een stuk overhead op de overhead.

Het is allemaal wel uit te leggen.
En de commerciele partijen die Logius inhuurt om het allemaal te maken en onderhouden. Die komen niet voor minder dan 90 euro/uur opdraven kan ik je zeggen.
@Overheid: kijk eens naar de kosten in de hele keten ipv. alles op te tellen en als kostprijs + marge neer te leggen. Maak een tender en vraag naast Logius nog eens wat partijen. Dit kan en moet goedkoper. Met deze prijzen maak je de digitale agenda van de overheid belachelijk: digitaal is goedkoper, dat blijkt nu nergens meer uit.
Het is ook niet moeilijk om aan de kosten te komen :) De overheid ziet zichzelf niet als een IT bedrijf, maar zou hier misschien wel wat meer moeten doen. Maar aan de andere kant investeert de overheid wel in het bedrijfsleven, en daar komt uiteindelijk weer belasting inkomsten uit (ik ga nu even niet in op de belastingparadijs theorieën etc.).

@latka Een eerlijke gunning zou er zeker moeten zijn. Goed punt! Weet niet of die er is of niet.
Zou me verbazen als er een tender is geweest voor de rol van logius. Wel voor de onderaannemers die voor Logius aan de slag gaan, maar dat zijn er maar een paar geweest (en die zijn erg duur / kennen elkaar erg goed).
er zijn ook meer kosten, zo'n systeem is echt niet gratis, daar zullen de kosten er toch wel uit gehaald moeten worden. vind het wel een waardeloos systeem
Waarschijnlijk is dit model zo opgericht dat iemand alle smsjes handmatig moet invoeren.
Althans dat zal het uitleg dan worden natuurlijk.

"Nee meneer niet alle berichten zijn hetzelfde."
Dat het geld kost is dan nog tot daar aan toe.
Maar om je er toe te dwingen vind ik veel erger.
Eerst mensen allemaal digitaal laten gaan om er vervolgens geld voor te vragen.
Sommige instanties doen allen nog maar met DigiD.
En er dan ook nog 57Cent PB voor vragen!!!!
Het maakt niet uit welk tarief men had gekozen, er zouden altijd wel partijen zijn geweest die het te duur vinden. Die 14 cent zie ik dus meer als een bovengrens, lopende het politieke proces.
Wanneer ik als private partij gebruik maak van deze dienst, dan is het ook niet vreemd dat daar iets voor wordt betaald. De kosten zullen niet in het SMS-en zitten maar wel in het goed houden en verbeteren van het platform. met 56 miljoen aan betalingen en 14 ct per betaling, kom je aan 400M inlogacties dat is gemiddeld twee keer per maand per Nederlander. Dat klinkt me niet onredelijk in de oren. Als je een bepaald gedeelte van je budget via betalingen moet ophalen, dan is dit ook een prima manier om dat inzichtelijk te maken.
De politiek beslist hierover, en kijkt niet alleen naar de variabele kosten - het is immers prinjesdag gewees dus er kan weer onderhandeld worden.
En daarom is het er ook, de meerderheid slikt het als zoete koek, niet gefundeerd maar "o ja, het zal wel". op naar meer en kan je later weer 'n "meevaller" vertellen. Ben er wel jaloers op, hier in belgie alleen tegenvallers op de begroting.
Bouw dan eenmalig een Authenticator als je van SMS verkeer af wil. Kom op zeg.
Die is er dus al. Je kan gewoon inloggen dmv de DigiD app. QR-code scannen en klaar
Gebruikt deze app gewoon TOTP volgens de RFC? Hoe minder authenticator apps hoe beter...
Correctie: hoe minder proprietary anders-werkende authenticator apps hoe beter.
Uiteraard, ik bedoelde in mijn geval dan ook eigenlijk 'hoe minder authenticator apps op mijn telefoon hoe beter', als ze allemaal een open protocol gebruiken kan je er eentje kiezen en klaar :)
(Die van Google vind ik trouwens niet echt lekker werken qua UI, heb nu OTP Auth)

[Reactie gewijzigd door Sfynx op 25 september 2017 11:27]

Natuurlijk niet, het is een app van de overheid. Waarom zouden die een bestaande technologie gaan gebruiken als ze een vierkant wiel opnieuw uit kunnen vinden.
Waarom zouden die een bestaande technologie gaan gebruiken als ze een vierkant wiel opnieuw uit kunnen vinden.
Digid was ooit ontworpen op basis van een grotendeels zelf bedacht ticketing systeem via Aselect, een federated identity management systeem geschreven in Java. Dat systeem is afgebroken en vervangen door een bij Logius intern in Ruby ontwikkeld identity management systeem wat naar de buitenwereld toe communiceerd via OAuth en SAML. Dus in geval van Digid hebben ze juist een zelfbedacht vierkant wiel vervangen door bestaande technologie ;)
Die is er al, ze hebben een app waarmee je via QR code kan inloggen
bouw?
Gebruik gewoon de bestaande authenticators. Google/Microsoft authenticator werkt met een open protocol en kun je zo gebruiken.
We betalen toch al in het algemeen belasting over alles...
Er zijn genoeg niet overheid diensten die een DigiD inlog hebben, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Daar komt het geld van de premies. En die 57 cent per bericht in de berichtenbox is helemaal van de zotte. Veel pensioenfondsen zijn bezig met overgaan naar berichten via de berichtenbox MijnOverheid om zo kosten te sparen, maar dat zal nu op de lange baan gaan. Want dan sturen we het maar via de email of zetten het op de site en sturen een notificatie via de email, allemaal gratis.
DigiD is dan ook een verschrikking. Ik heb ooit zes keer aangevraagd en tot nu Nooi gekregen. Ik ben gestopt om het proberen te krijgen. Ze sturen maar gewoon een brief :)
SMS kost geld, moet sowieso worden betaald.
SMS kost vrijwel geen bandbreedte, en is onveilig (met een apparaatje van 250 EUR kun je al een nep 2G verbinding opzetten). DigID authenticatie kost 0,14 EUR. Post is gratis bij hoog volume abonnement, en je hebt briefgeheim (veilig is het niet).

Deze hoge kosten zullen de adoptie niet ten goede komen. Het is een klassieke early adopter prijs waarbij de early adopters de dure implementatie zullen moeten terugverdienen. Maar wie moet het anders betalen? Het geld moet ergens vandaan komen.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 25 september 2017 13:44]

Dit is het zogeheten "Heroïnemodel". Eerst zorgen dat men niet meer zonder wil/kan en dan de prijs opschroeven.
Dit is het zogeheten "Heroïnemodel". Eerst zorgen dat men niet meer zonder wil/kan en dan de prijs opschroeven.
Wil/kan? Wat dacht je van "mag" naar wat ik begrepen heb zijn (semi)overheden verplicht om mensen via DigiD in te laten loggen.
Inderdaad. Er zijn mensen de klos die nooit hebben ingelogd op Digid en dus rekeningen gemist hebben. En dus ook de herinneringen en aanmaningen. Door niet hun berichten te hebben gelezen in hun digitale box hebben ze nu alleen aan de incasso al duizenden euro's schade.
Het is nog altijd opt-in voor deze manier van email/rekening verkeer. Als je zelf aangeeft ik wil het altijd zo doen via de site, kun je zelfs nog aangeven dat je een email of sms herinnering wil ontvangen bij een nieuwe email. Als je (zoals ik) het gevoel hebt dat dat mis gaat, dan klik je op nee en ik krijg dus nog altijd alles netjes per post.
Het klopt dat het wordt gepushed, maar je krijgt wel duidelijk de uitleg en de vraag erbij.
Nou ja, opt-in, in sommige gevallen is het mijn inziens meer een opt-out te noemen. Stel, je krijgt een brief van een instantie die aangeeft over te gaan op Digid of digitale post. Als je geen reactie geeft op de brief, dan gaan ze over op digitaal. Wil je dat niet en op papier blijven, dan moet je actie ondernemen. Ik zie dat meer als opt-out. Gisteren heb ik toevallig nog zo'n brief ontvangen van een instantie.

En dan nog, stel, je hebt het inderdaad zelf aangevraagd. De overheid kan zien in de berichtenbox dat het bericht nog niet geopend is. Stuur dan de herinnering of tenminste de aanmaning wel met de post. Desnoods met een paar euro extra kosten erbij. Maar ga niet boete's heffen van honderd tot duizenden euro's terwijl je ziet dat die berichten niet bekeken worden. De overheid is wel in onze dienst en wordt met ons geld bestaald. Ga dan niet zo schofterig om met de hand die je voedt. Ik ga zelf in elk geval niet zo met mijn klanten om. Of huur een klein team daarvoor in dat mensen eerst een belletje geeft, wel zo sympatiek.
Bij sommige instanties is het toch wel verplicht?
Alleen de belastingdienst kan je niet uitzetten. Maar die is dan nog zo vriendelijk om ook nog alles op de post te doen. Voor de rest heb ik alles weer toegang geweigerd omdat ik inderdaad ook ooit 1 aanmaning heb ontvangen.

[Reactie gewijzigd door lukjah op 25 september 2017 10:45]

Idd, heb ook alles uitgezet omdat ik blijkbaar zo dom ben geweest het ooit een keer te activeren.
Waarbij ook de APK brief via de overheid-mailbox ging.

Tja, dus gemist, of ik ff 160 Euro wilde aftikken. Eigen schuld, dat dan weer wel, maar ik wil geen sms-jes of mail van het rijk controleren.

Dus voor mij geen enkele digitale communicatie met de overheid meer, alles maar weer op papier.
Alles uitgezet. Lekker relax, enige keer wanneer ik nog kijk is om te controleren of alles nog steeds uitstaat.
Liefst zou ik alles weer volledig opzeggen, maar ja, dat kan dus niet. 1 x aangemeld zit je er dus aan vast.
Het email / rekening ontvangen niet.
Het is idd wel verplicht dat je het gebruikt bij bijvoorbeeld je verzekeraar en volgens mij ook bij de belastingdienst, zodra je er wil inloggen en iets regelen.
De brieven en emails, kunnen nog altijd gewoon per post/email.
Als je even inlogt op de website van digid, kun je dit bij instellingen per onderdeel zelf controleren.
Ze zijn anders aardig aan het pushen.
De belastingdienst wilde zelfs helemaal naar digitaal overstappen volgens mij. Daar is toen een stokje voor gestoken. Ik krijg bij de belastingdienst nu alles dubbel (omdat ik het ook op papier wil hebben, maar digitaal niet uit kan schakelen)
Dat klopt, maar er zijn dus mensen die alle alleen maar digitaal ooit hebben aangevraagd en dus daardoor in de problemen komen. Ze krijgen geen melding als er iets nieuws is, dus weten er helemaal niet van af. De overheid zou het liefste hebben dat je elke dag even kijkt in je inbox. Maarja dat doen we vaak nog niet eens bij onze gewone email. Dus dat we vergeten om in te loggen op een website ligt voor de hand.
Op zich wel een interessant idee. Als iedereen vanaf nu dagelijks inlogt om te kijken of er een bericht is, met verificatie per sms, dan komen de kosten landelijk uit op een paar miljard euro per jaar. Eens kijken of de overheid dan nog steeds achter het betalingsplan staat.
Op zich wel een interessant idee. Als iedereen vanaf nu dagelijks inlogt om te kijken of er een bericht is, met verificatie per sms, dan komen de kosten landelijk uit op een paar miljard euro per jaar.
Dat is 6,2 miljard. Echter wat je moet doen is apart inloggen voor je toeslagen, voor je inkomstenbelasting, voor je zorgverzekeraar, bij ieder pensioenfonds (ik heb er wel 6, of doe die toch maar niet) je gemeente, je waterschap, en zo iedere dienst waar je gebruik van maakt. Dan loopt het lekker op.
Eens kijken of de overheid dan nog steeds achter het betalingsplan staat.
Nederland leert niet van fouten dus ze blijven er achter staan. Met een dergelijk hoge aantal logins zal de prijs daarvan dan wel dalen, ik denk van 14 naar 12 cent per login. Het tarief van een bericht versturen zal wel niet veranderen of je moet iedere maand bij toeslagen je salaris aan gaan passen.
Dit snap ik niet helemaal. Ik gebruik de digitale inbox van mijn overheid ook en ik krijg altijd keurig ene mail wanneer er een nieuw bericht voor mij klaarstaat. Ik snap daarom niet zo goed dat iedereen altijd zegt dat ze zo vaak moeten inloggen om te kijken of er een bericht voor ze is.
Bij eerste keer aanmelden en alleen maar volgende klikken heb je box geactiveerd zonder email reactie en zonder post te ontvangen. Heeft puur weer met lezen te maken, merja ik klik zelf ook weleens gewoon door door door, dus daar hadden ze rekening mee kunnen houden. Er is gewoon niet goed genoeg over nagedacht, of weer geen echte kenner aan tafel laten plaatsnemen.
Het is zeker geen opt-in. De belanstingdienst heeft niet eens opt-out. alleen.... de eerste 2 jaar zal de belastingdienst ook per brief dezelfde dingen communiceren als via de berichten box. Maar er is niet eens een app zodat ik de berichten netjes en veilig op mn mobiel kan bekijken, of iig een push bericht krijg. Nu moet ik e-mail forwarding instellen en dan op mn email ergens een filter instellen zodat het goed en duidelijk gemeld wordt op mn telefoon erug omslachtig allemaal
Ik doel op het opt-in zodat je het alleen maar nog op de website krijgt. Dit kun je namelijk op dit moment nog zelf beslissen.
Dan wordt het alsnog idd in je inbox op de website gezet, maar ontvang je het ook gewoon nog thuis.
Ik ben er zelf ook niet erg blij mee en hoop dat ze hier toch mee gaan stoppen.

[Reactie gewijzigd door Balder© op 25 september 2017 10:50]

Die e-mail instelling zou opt-out moeten zijn, ik herinnerde me ook pas na een jaar dat ik die eens een keer online gezet had. Ook een reminder via de post dat er berichten zijn, zeker als er aanmaningen zijn - juist die zouden via de fysieke post gestuurd moeten worden, ook omdat ze in de berichtenbox wel na kunnen gaan of het bericht uberhaupt gelezen is, en ze weten dat er veel verwarring over is.
je kan nog geloven dat elk regeltje door iedereen perfect gevolgd wordt ? nou knap, en doe vooral verder, ben jaloers. Hoor anders massa's waar het qua brieven/mails ea in de mist gaat en er beslissingen over dossiers genomen worden die hallucinant zijn, maar dan moet er iets zijn gebeurd wel dat dat triggert. Is idd maar 'n minderheid maar om die nou te negeren en vingertje omhoog: regeltje klopt, niemand last, wat te ruime veralgemening.
Dan begrijp je me waarschijnlijk verkeerd, ik ben dus totaal geen voorstander van deze manier.
Maar mensen hebben op dit moment het zelf geactiveerd om het alleen nog per de inbox van de overheid te krijgen.
Dit is helaas veel te onduidelijk vermeld en zou afgeschaft moeten worden.
Te veel risico op een menselijke fout.
Ik ben het volledig met je eens dat het voor iedereen duidelijk moet zijn en niet alleen voor mensen die toevallig eens volledig de regels hebben gelezen voor dat ze klikken, want die zijn vaak maar op een hand te tellen.
Dit hoeft niet zo negatief te zijn. Er zijn kosten en die worden nu voor een deel afgewenteld op de gebruikers. Niks mis mee. Dat tarief is vervolgens de basis voor:
Of het zekerstellen van een deel van het budget voor Logius, of een tarief waar afspraken over gemaakt kunnen worden om zo de bedrijfsvoering een efficientiedoel te geven. Wat het wordt hangt af van de politieke wil, maar ik vrees het eerste.
Logius is een overheidsbedrijf en ik vind het belangrijk dat de toegang tot de digitale overheid inderdaad in publieke handen is. Dat er kosten in rekening worden gebracht voor private gebruikers van de diens (pensioenfondsen, zorgverzekeraars) vind ik ook niet heel gek.

Maar zoals hier over omzet wordt gesproken lijkt het erop dat er een verkeerde doelstelling is in die organisatie: omzet (budget) vergroten.
Tijd voor een blockchain! 😜
Nou, gemeentes en de rijksoverheid zijn hier inderdaad mee bezig. Zie bijv. de digitale agenda (da2020.nl/roadmap) of blockchainpilots (blockchainpilots.nl)
Even duur als de massa post? Als je een paar envelopjes per dag verstuurd kan de prijs sterk omlaag, denk dat een bedrijf als Nuon en dergelijke qua grote makkelijk de helft van dit bedrag betalen maar verder geheel eens, wat een dwazen...
Idd als dit de kosten zijn dan heb ik liever een fysieke brief dan dat irritante systeem van mijn overheid.
De landelijke overheid legt de kosten (meer) neer bij de semi-lokale overheden en zelfs bedrijven die er ook gebruik van maken, maar tot op heden niet aan bijdroegen. Onder de streep zou het de gebruiker dus niet meer of minder geld moeten kostten. Gevalletje overheidse vestzak-broekzak wat mij betreft.
Op zich wel: het is nu inzichtelijk wat de kosten zijn volgens de centrale overheid. Waar er is niemand die bij het opschrijven van die prijzen denkt: sjees, das veel laat ik eens gaan kijken hoe dat komt.
Alles weer terug naar username password dus. Slim hoor...
Dat bedrag, al is het maar klein, wordt als het even kan toch wel weer gehaald bij de gebruiker. Die overheidsdiensten gaan er echt niet op achteruit.
Dan zal het mij straks niks verbazen als we even centjes moeten gaan aftikken via iDEAL voordat de sms met de inlogcode verzonden wordt. Het is echt te gek voor woorden dit..
Deze kosten zijn voor het in stand houden van de inlogservice. Dat is wel meer dan een SMS sturen, daarnaast is er ook een DigiD app. zodat je geen SMS hoeft te ontvangen.
Of dan toch maar massaal iDIN gaan gebruiken?
iDIN is ook verre van niet goedkoop

Idd, scherp, moet dus zijn zonder niet ;-)

[Reactie gewijzigd door bazzi op 25 september 2017 13:44]

*verre van goedkoop?

iDin is vrij prijzig ook per login. DigiD is ook duur. Dit gaat tot gevolg hebben dat er eigen veilige authenticatie-apps zullen worden ontwikkeld. Verzekeraars zijn hier druk mee bezig en het is een begrijpelijke keuze. Een grotere verzekeraar met miljoenen klanten, waarvan de helft digitaal, is jaarlijks al snel een miljoen kwijt aan inloggen. Het ontwikkelen van een eigen authenticatie-app hoeft geen miljoen te kosten. Daarmee heb je al een business case.
De andere kant is dat het nu inzichtelijk wordt wat de kosten zijn voor online identificatie via DigiD en het verzenden van digitale berichten. Aan de reacties hier valt op te maken dat de meesten verbaasd zijn over de hoogte hiervan. Echter zonder dit inzicht is er geen verbazing. Zonder verbazing geen behoefte om het morgen beter en goedkoper te doen.
Dus als ik me verveel en 100 keer op een dag ga inloggen en uitloggen kan ik een bepaalde overheidsdienst enorm op kosten jagen? Dat is toch een enorme uitdaging aan groepen als Geenstijl, of demonstranten voor dit of dat om een bepaalde dienst onder druk te zetten?

Er moeten toch betere en neutralere oplossingen te vinden zijn om die kosten meer te verdelen?

[Reactie gewijzigd door ArthurMorgan op 25 september 2017 09:58]

Zoals McOrmick hierboven al zegt, waarschijnlijk is het 14ct per gebruiker. Ongeacht hoevaak je inlogt.
Anders zou je inderdaad met een grote groep mensen de overheid op enorme kosten kunnen jagen.
Ja dus? Als dat per dag is... Kan dat instanties enorm op de kosten jagen.

Mijn gemeente heeft ~50.000 inwoners, als door een actie van Geenstijl bv, ineens 3.5miljoen Nederlanders op mijn gemeente site inloggen. Is dat toch al snel bijna 600.000 euro aan extra kosten per dag. Denk je echt dat mijn gemeente hier rekening mee houd?

Laat staan de kleinere gemeentes en instanties die normaal misschien maar een paar duizend logins per maand te verwerken krijgen.

Dit is enorm misbruik gevoelig.
Als het gaat om succesvolle logins, dan zou een inlogpoging van een niet-inwoner dus niet tot een inlog bij jouw gemeente moeten leiden.

Dan is de vraag hoeveel van die 50.000 inwoners er zo infantiel zijn dat ze mee zouden doen aan zo'n actie van geensrijl
Niet na te gaan op een normale manier. Niet inwoners van mijn gemeente moeten toch echt op de website inloggen met hun Digid als ze hierheen of vandaan verhuizen.

Als je dat naderhand mag gaan lopen uitzoeken, gaat ook weer een zak geld kosten.

Dit is gewoon verschuiven van kosten, en het ergste is, dat door dat kosten verschuiven, de besparingen helemaal op niets uitlopen. Gaat hoe dan ook allemaal meer geld kosten.
De inlog bij digid zal wel lukken, alleen zal de gemeentesite vervolgens zien dat het bsn niet in de gemeente bekend is. Maar de inlogkosten zijn dan natuurlijk al gemaakt.
Zoals je aangeeft valt prima te herkennen wanneer het een legitieme inlog is. En dat kan dus worden gefilterd in de facturering van het het aantal tikken.
Het gaat per inlog en het gaat niet om de overheid; het gaat juist om de partijen die niet onder de overheid vallen: pensioenfondsen bijvoorbeeld.
Volgens directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie wil de overheid voor elke succesvolle inlog met DigiD 14 cent in rekening brengen.

Dat betekent dat voor iedereen die inlogt bij het Pensioenregister het pensioenfonds 14 cent moet betalen. Dat gaat de pensioenfondsen bij elkaar 6 ton kosten. Die prijs is op zich nog behapbaar, vindt Riemen. Maar voor elk bericht dat wordt verstuurd via de Berichtenbox van Mijnoverheid komt er een rekening van 57 cent. Dat komt de pensioenfondsen te staan op 1,5 miljoen euro.

Veel te duur, vindt Riemen. '20 cent zou redelijk zijn. Met dit tarief kunnen we beter onze berichten weer per post versturen.' Een louter theoretische verzuchting, voegt hij eraan toe.
Dan kost het mijzelf alleen maar geld, liever niet. Veel kosten maatschappij is hogere belastingen en andere ongein
Tja, of de administratiekosten van je verkeersovertreding worden gepersonaliseerd. De eerste keer dat je inlogt komt er 9E administratiekosten opgeld bij. 2e en verder keren inlgoggen wordt bij de rekening voor je opgeteld.

Ditto belastingaangifte, 1e keer gratis, daarna ...

Gemeentevergunning,....

Zwemkaart etc etc

Het geld rolt je portemonnee uit.. Micropayments galore !
Een overheid stelt dit soort maatregelen in om een structuurfonds in te richten. Kortom de belasting die jij dit jaar via allerhande routes afdraagt worden pas in 2019 - 2020 uitgegeven via een infrafonds aan een nieuwe brug of via een gemeente fonds voor de bouw van een zwembad.

Zo zijn (belasting)inkomsten en uitgaven van elkaar losgekoppeld, zo kunnen er dus ook onverwachte uitgaven gedempt worden zonder dat er ad-hoc extra belasting geheven moet worden.

Voor dit soort fondsen / voorzieningen zijn ook maximale inkomsten voorzien, vaak voor een kabinetsperiode ... zodat excessen, voor zover die zoals geschetst überhaupt zullen gaan voor komen, ondervangen kunnen worden. Kortom de overheid in die zin is een voorspelbare planner c.q. partner.

Voor de rest zijn deze inkomsten goed deels broekzak / vestzak, en maakt daarmee vooral inzichtelijk wat iets kost / oplevert als 'goede' corporate citizen.

[Reactie gewijzigd door Vliegtuigje op 25 september 2017 13:43]

Die oplossing wordt dat je over een tijdje moet betalen om je Digid te gebruiken. En dat wordt dan service genoemd. Het is vast geen toeval dat er al een jaar of wat Digid promo's lopen. Zo maakt men 'meevallers'.
Lees ik dit nou goed?!?
Logius, de overheids organisatie die verantwoordelijk is voor digiiD en nog wat andere diensten heeft een budget van tweehonderd miljoen euro per jaar????
Het aantal medewerkers is 467 (bron: Logius)

Hoe kan je 200.000.000 euri per jaar nodig hebben om digiD en een aantal andere diensten in de lucht te houden.
Ik weet dat ik redelijk kort door de bocht ga, maar dan nog...
veertien cent gaan betalen per gebruiker die inlogt op DigiD. Per bericht in de Berichtenbox op MijnOverheid moeten diensten 57 cent gaan aftikken.
In dit cloudtijdperk zijn dat belachelijk hoge bedragen.

De term 'inloggen op DigiD' vind ik trouwens incorrect. Je logt namelijk in op een bepaalde site/dienst van de overheid, alleen de authenticatie vindt plaats via DigiD. Waar je op inlogt is de overheidssite/dienst zodat je daar handelingen kunt verrichten.
Wel sprake van inloggen op DigiD is wanneer je zelf rechtstreeks naar de DigiD site gaat om daar je DigiD account aan te passen en dergelijke.

DigiD werkt helaas niet als Single Sign-On (misschien wel mogelijk maar zo heb ik het in de praktijk nog niet gezien gezien). Voor verschillende diensten moet je je dus afzonderlijk weer opnieuw authenticeren.
Daarnaast kennen bepaalde (alle?) diensten die gebruik maken van DigiD een vrij korte time-out. Daarna moet je opnieuw authenticeren.
Ketsjing! Bingo! Kassa! Betalen maar!

Authenticatiediensten voor burgers zouden kostenloos door de overheid beschikbaar moeten worden gesteld.

"veertien cent" en "57 cent" enige tekstuele consistentie is gewenst...

Gedownmod, want?

[Reactie gewijzigd door twilex op 25 september 2017 14:49]

Dit lijkt mij echt belachelijk veel, 14cent per login... Iemand die wat zinnigs toe kan voegen aan deze kosten?

[Reactie gewijzigd door Cogency op 25 september 2017 09:44]

Het is een bezuiniging of liever gezegd een nep bezuiniging omdat er geen kosten worden bespaard maar worden verplaatst.

Neem nou verkeersboetes (weet even niet of het cjib wel of niet moet betalen), die kun je online betalen na inloggen met DigiD. Dat gaat nu dus geld kosten per inlog, die betaal je niet direct als boete betaler maar betaald het cjib, Dus komt uit overheids gelden. Maar uit een andere pot.

Of de administratie kosten gaan omhoog, dus betaald de burger maar de burger betaalde dit toch al via belastingen.

Een echte bezuiniging zou zijn om de uitgaven van Logius, 200 miljoen per jaar voor software terug te brengen. Maar dat gebeurt niet.

De kosten zijn dus gewoon een "we willen bedrag X nu uit een andere pot komt, er zijn Y momenten waar we geld kunnen rekenen, X/Y = kosten per transactie.

Dat om dit alles te verrekenen en controleren er weer extra kosten moeten worden gemaakt... ach, waarom denk je dat ze er nog eens 4 miljoen bij krijgen?

Overheid, schuiven met geld tot er niets meer gebeurt tegen over torenhoge kosten.
Nu betaalt de verbruiker, best logisch toch?
De rekening werd toch al betaald. Dus wat maakt het uit dat het via een ander kanaal gaat.

Een van de weinige echte bezuiningen was het opheffen van het kijk & luister geld. Dat was eerst een aparte dienst, die is opgeheven en nu wordt het bedrag samen met de belastingen geheven. Zelfde opbrengst, minder kosten.

Dit gaat meer kosten om bij te houden.

De verbruiker is de samenleving in dit geval en de samenleving betaalde al. Of het nu van je belasting afgaat of van je pensioen, is dat de moeite waard om weer een administratie voor op te zetten?
Of het nu van je belasting afgaat of van je pensioen, is dat de moeite waard om weer een administratie voor op te zetten?
Denk je dat er aan de belastingkant iets afgaat dan?
Ik denk dat je straks dubbel of driedubbel gaat betalen.
Want pensioenfonds rekent het door aan de klant.
De zorgverzekering maakt de premie duurder, want extra administratiekosten.
De gemeentelijke belastingen gaan omhoog, want we moeten betalen voor de DigiD.
etc etc.
Er wordt momenteel echt al per organisatie bijgehouden hoeveel logins er worden gedaan. De enige exercitie die er extra wordt gedaan is het in rekeningen brengen bij de respectievelijke organisaties. Dat is niet heel erg ingrijpend. De verzekeraars hebben dus geen extra administratiekosten. Wél extra kosten. De vraag is even hoe dit zal worden opgelost, maar de meest logische is om uiteindelijk de premies te verhogen. Als je er vanuit gaat dat digitale klanten ca. 12 keer per jaar inloggen (dan neem ik voor het gemak alleen hoofdverzekerden), dan zal dat bij zorgverzekeraars gaan om een totaal bedrag van een kleine 10,1 miljoen euro. En dan ga ik van de 14 cent uit. Als je dat dan weer afzet over het totaal aantal (betalende) verzekerden (>18 jaar niet meegerekend), dan kom je op ongeveer 8 cent per maand aan extra premie.
Elke aftakking van de overheid heeft zijn eigen budget, nu worden de kosten dus niet alleen bij de maker van digiD geplaatst, maar krijgen zij ook de opbrengsten er van binnen.
Op het antwoord dat er meer in de administratie geplaatst moet worden, dat klopt maarja dat is dan niet anders. Levert ook weer banen op zal ik maar zeggen. :P
...eerst een aparte dienst, die is opgeheven en nu wordt het bedrag samen met de belastingen geheven. Zelfde opbrengst, minder kosten.
Meer opbrengst, want ik betaal het nu ook /wel.. :)
Het is een bezuiniging of liever gezegd een nep bezuiniging omdat er geen kosten worden bespaard maar worden verplaatst.

Neem nou verkeersboetes (weet even niet of het cjib wel of niet moet betalen), die kun je online betalen na inloggen met DigiD. Dat gaat nu dus geld kosten per inlog, die betaal je niet direct als boete betaler maar betaald het cjib, Dus komt uit overheids gelden. Maar uit een andere pot.

Of de administratie kosten gaan omhoog, dus betaald de burger maar de burger betaalde dit toch al via belastingen.

Een echte bezuiniging zou zijn om de uitgaven van Logius, 200 miljoen per jaar voor software terug te brengen. Maar dat gebeurt niet.

De kosten zijn dus gewoon een "we willen bedrag X nu uit een andere pot komt, er zijn Y momenten waar we geld kunnen rekenen, X/Y = kosten per transactie.

Dat om dit alles te verrekenen en controleren er weer extra kosten moeten worden gemaakt... ach, waarom denk je dat ze er nog eens 4 miljoen bij krijgen?

Overheid, schuiven met geld tot er niets meer gebeurt tegen over torenhoge kosten.
Voor een boete betaal je ook administratie kosten( 7,50 zelfs, ik kan me niet voorstellen dat een digitaal verwerkingsysteem zoveel kost per transactie), dus nu betaal je naast die administratiekosten ook nog eens EXTRA administratie kosten omdat je in logt met je digid...compleet van de zotten imo
Kan dat niet getest worden of de kosten wel daadwerkelijk zo hoog zijn?

ZVIW mag je namelijk geen winst maken op administratie kosten en moeten die kosten daadwerkelijk gemaakt worden.

7,50 voor automatische verwerking is vandaag de dag gewoon niet te verklaren. Dat zou al heel wat jaartjes automatisch verwerkt moeten worden.
Niet helemaal meer actueel (is uit 2011 of 2012), maar wel aardig als indicatie: De Rekenkamer- Wat kost een snelheidsboete?

Vanaf 19:30 gaat het over de administratiekosten en de kosten van verzending. Verder gaat de aflevering over de kosten van flitspalen en de vraag of boetes wel of niet helpen voor de veiligheid.

Gerelateerd hieraan is dit bericht. Komt uit dezelfde tijdsperiode.
De overheid kan dit bedrag (dat inmiddels is opgehoogd naar 9 euro) tot op de cent verantwoorden:
https://www.rijksoverheid...osten-financiele-straffen
Wel toevallig dat ze op zo'n rond getal uitkomen...
Maak er maar 9 euro van zelfs :/
Gebeurt bij bedrijven ook, zelfs bij vrij kleine bedrijven. Zitten afdelingen elkaar rekeningen te sturen wat allemaal veel tijd kost. En ondertussen vergeten ze de klant te factureren.
Volgens mij is Logius een Baten Lasten dienst aan het worden. Zij rekenen dus de daadwerkelijke kosten door aan de afnemende partijen. Pay per Use. Voorheen werd dit door de rijksoverheid gefinancieerd, nu moeten marktpartijen en lagere overheden dit zelf betalen. De genoemde ministeries houden daarmee de genoemde 56 miljoen over voor andere zaken.

Omdat het pay per use is, zal de kostenpost per jaar opnieuw berekend worden. Ik kan me ook voorstellen dat er in de toekomst een staffel korting komt.

Echter voor de klagende pensioenfondsen: op een kostenplaat van 1 miljard, moet er ergens wel een plek te vinden zijn om die verwachte 2 miljoen aan digid kosten te besparen. Het gaat om 0,2 procent van de totale kosten.
Volgens mij is Logius een Baten Lasten dienst aan het worden. Zij rekenen dus de daadwerkelijke kosten
En wie houdt er dan toezicht op die "daadwerkelijke" kosten? Er is absoluut geen drive om te besparen op uitgaves.
Want jij denkt dat de mensen die bij logius (of elk ander onderdeel van de overheid) werken geen zin hebben om kosten te minimaliseren? Dat daar gewoon gezegd wordt 'Oh de rekening wordt hoger? Maakt niet uit, hoeven we toch niet zelf te betalen, dat doet die domme belastingbetaler wel haha'?
tis toch wel erg makkelijk vangen voor logius op deze manier :+

Notabene een digitaal bericht dat duurder is dan een papieren brief (laten) verzenden (particulier) enkele jaartjes terug. Dat is echt van de zotte. Email is ook *gratis*

(voor enkele euro's per maand kan ik heel wat email verkeer laten verwerken op mijn eigen domein namen)
als ik als voorbeeld mailchimp neem met 17 miljoen "subscribers";

Maandelijks quotum van 204.000.000 mails, a $68.700 per maand ($824.400 per jaar) dus 12 mails per persoon per maand als iedereen die mail zou krijgen. Dat komt dan neer op circa $0.0003 per mailtje. Dat is wat anders als 57 cent :+


edit;
hier de calculator voor mailchimp om het zelf uit te rekenen.

[Reactie gewijzigd door aadje93 op 25 september 2017 16:40]

-1, vooral omdat ik Belg ben, hier is het nationale sport (zowel van overheid als bedrijf) om commissies, raden & vzw 's (vereniging zonder winst) met massale zitpenningen en uitkeringen aan hun bestuurders. en die domme belastingbetaler betaalt idd "want 't zal wel kloppen en ze moeten toch zoveel kosten maken en ze werken er zo hard voor" lol. Als je hier 10 euro uitgeeft aan de overheid gaat er 6 naar een vzw en 3 naar 't veld (met geluk)
In aanvulling op je laatste paragraaf, ze kijken alleen naar de kosten, niet naar wat ze zelf minder aan ontwikkelkosten hebben omdat DigiD zorgt voor de beveiligde verbinding. De pensioenfondsen kunnen dit stukje beveiliging ook zelf gaan doen ... ik weet zeker dat ze dat veel meer kost. Doordat DigiD zo breed ingezet wordt, is de support sneller en met meer kennis (maar geen garanatie :) ).
De kosten zijn echt absurd, want in Spanje hebben we een superieur systeem en het is, met het oog op de toekomst, helemaal gratis. |:(
In Spanje heeft iedereen een ID-kaart met chip waarmee je kunt inloggen bij overheidswebsites, banken, verzekeraars, etc. De ID-kaart kost trouwens maár 11 euro (en is soms gratis) en een USB-ID-reader +/- 10 euro. Verder worden er geen kosten doorberekend.
Als je bij een site wilt inloggen, doe je jouw kaart in de reader, en toets je jouw wachtwoord in. Geen onnodige SMS verificatie of whatever. Je wachtwoord kun je alleen met je vingerafdruk bij een politiebureau (24/7) aanpassen.
Particulieren en bedrijven kunnen hiermee ook documenten/emails (facturen bijv.!) ondertekenen.
De digitale postbus is verplicht, maar je krijgt altijd alles nog gewoon via de post als je het niet leest. (Ja mensen, er kan gewoon gecheckt worden of je het gelezen hebt, en zo niet, krijg je het gewoon via de post. Waarom denken ze in NL hier nou niet aan? 8)7 )
Als je daarnaast een boete/belasting moet betalen, kan dat gewoon rechtstreeks vanaf de website van de belastingdienst. Omdat je je al geïdentificeerd hebt, hoef je alleen maar je (Spaanse) bankrekening- of creditcardnummer in te voeren en op BETALEN te klikken. De overheid weet dat de rekening op jouw naam staat en en trekt letterlijk meteen het geld uit je rekening. Dus ook geen ideal/paypal/bankkosten.
Een SMS kost 5-8 cent, dus dat is minimaal een derde van het bedrag

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 25 september 2017 09:50]

[edit2] Woops! :+ terecht gecorrigeerd hieronder. Ik had scheef gelezen.

Behalve dat in bulk een smsje nog geen hele cent kost.

[edit] Zelfs dat was nog aan de hoge kant. Zie o.a. "https://www.messagebird.com/nl/sms/pricing"

[Reactie gewijzigd door CEx op 25 september 2017 10:06]

Behalve dat in bulk een smsje nog geen hele cent kost.

~[edit] Zelfs dat was nog aan de hoge kant. Zie o.a. "https://www.messagebird.com/nl/sms/pricing"
Uhm, je bron spreekt je tegen:
Aantal Prijs
50000 - 100.000 € 0.055
25000 - 49999 € 0.070
10000 - 24999 € 0.075
5000 - 9999 € 0.080
2500 - 4999 € 0.090
1000 - 2499 € 0.110
100 - 999 € 0.130
Dus 5.5 cent per SMSje bij bulkgebruik.
De overheid gebruikt KPN en/of ZiggoVodafone.

Reken er maar op dat de overheid het minste betaald wat mogelijk is. KPN heeft in het verleden al wel eens geklaagd dat de contracten met de overheid ze verlies opleverd.
in de bron die je aanhaalt staan prijzen van 5,5 cent tot 13 cent, surely kan het nog wel iets goedkoper als je echt zo massaal inkoopt, maar waar je ze voor minder dan een hele cent kan inkopen ben ik erg benieuwd naar.
voor ontvangende partij NL mobiel nummer niet mogelijk, kosten in buitenland kunnen wel veel lager liggen.
En iedereen logt in bulk in op digid? Volgens mij is digid sms juist geen bulk dienst zoals bijvoorbeeld een amber alert.
Nee, kopen in bulk betekent niet dat je ook in bulk dient te versturen.
Ok, helder, weer wat geleerd.
Bron? Want dat klopt dus absoluut niet.

Edit: je weet dat in je bron over 5,5 cent wordt gesproken? Oftewel, precies wat ik noemde... 8)7

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 25 september 2017 09:56]

Daar is de goedkoopste staffel 5,5 cent? Ik ga er vanuit dat dat per sms is. Een klap duurder dan de 'nog geen hele cent'.
[q]
edit:
Zelfs dat was nog aan de hoge kant. Zie o.a. "https://www.messagebird.com/nl/sms/pricing"

Dat zijn euro's, hè? € 0.055 is dus 5.5 cent :P
DigiD is geen SMS, het is meer een mailserver.
Dan is 57 cent per bericht wel erg veel.
Als je echter de app gebruitk vallen deze kosten weg.
Foutje.

[Reactie gewijzigd door MiesvanderLippe op 25 september 2017 09:57]

0.08 EURO inderdaad... Dat is dus 100 keer zoveel.
0,08 euro. Oftewel 8 cent. Niet 0,08 cent.
Het is gewoon geld schuiven tussen verschillende potjes. Eerst kwam alles uit het potje rijksoverheid terwijl meerdere partijen er gebruik van maken. Nu word dat dus verdeeld over al die potjes. Is gewoon de boekhouding op orde brengen binnen de overheid. Met als bonus dat ze wat extra geld binnen kunnen harken bij commerciële partijen als zorgverzekeraars. Willen zij de dienst voor hun klanten gebruiken dan moeten zij ervoor betalen (los van of het bedrag wel/niet hoog is)

[Reactie gewijzigd door shbtbrtbvgsfd op 25 september 2017 10:02]

Met 1 probleem, de verschuiving levert een besparing op bij de centrale overheid die niet terug gaat naar de burger, of de nieuw belastte partijen, terwijl die nieuwe partijen wel dat geld ergens (de burgers) vandaan moeten halen. De Centrale overheid houdt dus die besparing in eigen hand en zoekt daar een leuke nieuwe bestemming voor, maar die nieuw belaste partijen halen dat geld weer op bij hun 'klanten' de burgers. Dus grosso modo betalen we gewoon extra.
Het is een heel verkapte methode om de belasting te verhogen zonder dat die op conto van de centrale overheid komt.
Het lijkt me sterk dat de begrotingen en doorstroom naar locale overheden niet aangepast worden. Dat gebeurt normaal gesproken namelijk wel bij een decentralisatie stap. Als de lokale overheden de afgelopen jaren geprofiteerd hebben van een gratis service (in plaats van hun eigen login service moeten onderhouden) is die terugstroom natuurlijk niet nodig.

Door het succes van DigiD wordt op lange termijn heel veel geld bespaart en we hebben als 1 van de weinige landen in de wereld een goed geautomatiseerde overheid. Ik hoop dat ze het geld wat nu vrij komt blijven investeren in goede technologie.
Bij overheveling van taken van rijks- naar provincieniveau. of van provincie- naar gemeentelijk niveau gaat dit altijd met een budgetkorting gepaard.
De rijksoverheid voerde taak X uit voor 50 miljoen en deze wordt naar een lager niveau doorgeschoven en de provincie of gemeenten moeten het doen voor minder dan 50 miljoen want de rijksoverheid geeft ze maar een zak geld ter waarde van pak 'm beet 40-45 miljoen.
Dus een 'probleem' voor de lagere overheden van 5-10 miljoen.
Boekhouding op orde brengen klinkt meer als een stap in de richting van privatisering, zou me niet verbazen als dat de lange termijn strategie is.
Een budget van 200 miljoen euro? Dat is bijna 12 euro per Nederlander. Ik hoop dat ze daarvoor iets meer doen dan DigID en die berichtenbox.
Daarrvoor doen ze heel veel meer dan alleen Digid en de Berichtenbox voor Burgers: https://www.logius.nl/ en https://www.logius.nl/over-logius/
Waarom is er geen allin tarief wat voor de overheid komt => in de belasting verwerkt zit? Iedere nederlander met DigiD betaald X euro belasting. Waarom moet er per inlog/berichtenbox bericht betaald worden? Is er een mogelijkheid waar een kleine groep onredelijk vaak inlogged/veel berichtjes krijgt waar de grote meerderheid vervolgende de dupe van is?

Waarom is dit trouwens niet in overheidshanden en word het beheer aan Logius over gelaten? Dit is nogal een redelijke essentieel systeem, je kan met een DigiD login iemands leven redelijk moeilijk maken, dat ze voor het opzetten van het systeem een partner nodig hebben kan ik nog over in komen, maar het beheer ervan...
edit:
Logica en Logius door elkaar heengegooid

[Reactie gewijzigd door ThaStealth op 25 september 2017 10:19]

Logius is de overheid. Het is gewoon een fancy naam voor de ICT beheerder van de overheid, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze doen naast dit spul ook de digitale toegang voor bedrijven en de belastingdienst en ondertekening van de PKI certificaten voor alle overheidsonstellingen bijvoorbeeld.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Logius of zelfs hun eigen site: https://www.logius.nl/over-logius/
wtf? .... dat is echt enige wat bij mij op komt na lezen van dit artikel; WTF?!
De enige die hierbij genaaid wordt is weer ... de burger; want al dit soort additionele kosten worden gewoon doorberekend :F :N ... k

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 25 september 2017 09:52]

En jij denkt dat als het geld van de ministeries komen dat de burger het niet betaald? Het is enkel nu dat een kwart van de kosten van het geheel wordt verhaald op de 'gebruiker' (waarbij dat de instelling is die er gebruik van maakt).
De centrale overheid verlaagt de kosten voor zichzelf. Echter gaat die besparing niet naar de burger of de belaste partijen. Dus de burger heeft geen baat hier. De kosten gaan naar een andere overheid, of semi overheid. Die krijgt geen compensatie hiervoor en zal dus ergens anders dit bedrag moeten halen, oftewel bij de burger. Dus hoewel het allemaal overheid en semi overheid is zal het voor de burger duurder worden bij gelijkblijvende kosten.
Euh nee. Geld moet linksom of rechtsom ergens vandaan komen, en als de centrale overheid het uitgeeft, dan kunnen ze dat geld dus niet aan iets anders uitgeven. Nu ze hier iets minder aan gaan uitgeven (een fractie van die 50 miljoen, want een gedeelte hiervan wordt ook gewoon door de ministeries zelf gebruikt, zoals de belastingdienst), zal dat geld gewoon voor andere zaken gebruikt gaan worden. Nee, ze gaan niet direct het doorrekenen en iedereen een belastingverlichting van €1 geven. Maar tegelijkertijd zal jouw gemeente ook niet direct iedereen een belastinverhoging van €1 geven ter compensatie hiervan. Op termijn zal het wel gewoon rechttrekken.
Bijna goed. De extra overhead/kosten die gegenereerd wordt met het doorbelasten moet uiteindelijk ook door de burger betaald worden.
En jij denkt dat de administratie om al die verschillende partijen te laten betalen niks kost? Dit is nou exact de regelwoekering waar we in de regering van af moeten. Je hebt gelijk, het maakt niet uit of de burger linksom of rechtsom betaalt, dus hou het centraal en bespaar op overhead!
Beter nog, pak de bron aan, waarom kost die onzin 200 miljoen? Ik ga even puur op onderbuik af, maar klinkt mij als waanzinnig veel.
En jij denkt dat de administratie om al die verschillende partijen te laten betalen niks kost? Dit is nou exact de regelwoekering waar we in de regering van af moeten. Je hebt gelijk, het maakt niet uit of de burger linksom of rechtsom betaalt, dus hou het centraal en bespaar op overhead!
Beter nog, pak de bron aan, waarom kost die onzin 200 miljoen? Ik ga even puur op onderbuik af, maar klinkt mij als waanzinnig veel.
In de vrije markt kan het altijd goedkoper meent een liberale overheid, dat diensten ekkaar beconcurreren en daarmee meer kosten maken dan wanneer de overheid zoiets centraal regelt gaan ze aan voorbij.

Maar wel weer massaal VVD stemmen als er weer eens verkiezingen komen en je dan pas afvragen waarom alles duurder wordt...
Inderdaad! Regelrecht bizarre bedragen in mijn ogen. Lekker voor die pensioenfondsen die de dekking al niet halen ook. Uiteindelijk is het weer de gebruiker die betaalt...
1 2 3 ... 8

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee