Franse regering spreekt zich uit tegen backdoors in encryptie

De Franse staatssecretaris van de digitale economie, Axelle Lemaire, spreekt zich uit tegen het bij wet verplichten van backdoors in encryptie. Een dergelijke plicht was met een amendement toegevoegd aan een wetsvoorstel, maar volgens Lemaire is zwakke encryptie ongepast.

Assemblée national, FrankrijkHet amendement was kortgeleden ingediend door Nathalie Kosciusko-Morizet, een lid van de rechtse partij Les Républicains. Het doel was om encryptie bij wet te verzwakken door het inbouwen van backdoors te verplichten. Volgens Axelle Lemaire, die sprak namens de Franse regering, is dit echter 'niet het doel van de wet'. Ze wees het amendement dan ook terug, zo meldt de site Numerama. Verder zou het inbouwen van vulnerabilities by design ongepast zijn en zou encryptie juist bevorderd gaan worden door de Franse privacytoezichthouder CNIL. Ten slotte is zwakke encryptie schadelijk voor de hele samenleving, aldus Lemaire.

De minister van Buitenlandse Zaken bekrachtigde haar woorden door toe te voegen dat 'dit niet de juiste oplossing is'. Kosciusko-Morizet trok daarop het amendement in, maar bleef de positie verdedigen. Lemaire verwees in haar betoog naar het recente standpunt van de Nederlandse regering om sterke encryptie te ondersteunen en naar de backdoor die is aangetroffen in firewalls van Juniper. Eerder sprak de Franse premier zich ook uit tegen het verbieden van publieke hotspots, wat naast een verbod op Tor door de Franse politie was voorgesteld.

Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

14-01-2016 • 10:52

43 Linkedin

Reacties (43)

43
43
22
5
0
19
Wijzig sortering
Een reactie waar ik het helemaal mee eens ben.

Ik snap dat regeringen het moeilijk hebben met het niet kunnen bekijken van bepaalde digitale informatie.
Ik snap zelfs dat de meeste politie en veiligheidsdiensten last hebben van encryptie.
Maar naar mijn mening weegt dit niet op tegen de risico's.

Voor zowel burgers als bedrijven brengt het verzwakken van de encryptie risico's met zich mee.

Voor bedrijven is dit voornamelijk in de vorm van corporate-espionage want wanneer een overheid de mogelijkheid heeft om de encryptie te "omzijlen" zal het voor een bedrijf dat zijn concurrent wil bespioneren "slechts" een paar miljoen kosten om deze backdoor in handen te krijgen (door bijvoorbeeld de juiste mensen om te kopen)

Voor burgers is dit gevaarlijk waarbij het cliché voorbeeld van een 2e Hitler naar voren komt.
Als deze dan wil kan deze de encryptie omzeilen om de doelgroep die hij weg wil hebben te vinden.
Daar komt bij dat een backdoor in encryptie naar mijn idee hetzelfde is als de mogelijkheid om je huis te doorzoeken zonder daar (gerechtelijke) toestemming voor te hebben.

En het argument terrorisme vindt ik zwak. De terroristen die de aanslagen in Parijs pleegde waren maakte maar zeer beperkt gebruik van encryptie. bron: techdirt
Anoniem: 399807
@Cornicum14 januari 2016 12:59
Ik betwijfel of inlichtingendiensten last hebben van encryptie. Wat ik verneem zo her en der is dat terroristen, zoals die welke de aanslagen in Frankrijk pleegden, geen encryptie gebruikten.

Ik vraag me af of de agenten die vorig jaar die gast Mich doodden via een nekklem en die allemaal in een WhatsApp groep zaten encryptie gebruikten.

Deze diensten werken op zo'n manier, dat je gewoon min of meer je terreur kunt plannen via berichten services, zonder dat het wordt opgemerkt of tot actie of onderzoek leidt.

Wat blijkt is dat aanslagen voorkomen worden door goede ouderwetse, zeg maar 'analoge opsporing' en dat alles wat via internet te verzamelen valt vaak een bijdrage levert, maar niet de kern vormt van het onderzoek.

Encryptie is een rode lap voor de stier der inlichtingendienst, want het is antithetisch voor ze, dat leidt tot angst met de gedachte 'wie iets verbergt is verdacht.'
Op papier spreekt men zich er tegen uit om dan via de achterkant toch achterdeurtjes in de encryptie te krijgen.

Eenm staat of dat nu frankrijk is of een ander wil natuurlijk als het moet alles kunnen inzien ook als er encryptie op zit.
De uitspraak is dus puur een politieke, zo van kijk in Frankrijk gaan we niet zo ver.
Dat terrorisme argument is volledig achterhaald. dat politice zo dom zijn dat überhaupt te gebruiken.

Inmiddels is bekend dat VS. IS in eerste instantie steunden (met geld, wapens en militairetraining en -info. Nou keren ze zich tegen hun. En kiest de VS. dan maar de kant van Assad. "Your enemies enemy is your friend", zolang het duurt. Als IS onder controle is zullen ze hun pijlen weer op Assad richten. tijden de Russischebezetting van Afganistan hebben ze dit ook met de Taliban / rebellen gedaan. Noriega in Panama, even binnenvallen en oppakken toen die niet meer gewillig was. Telkens hetzelfde verhaal. dat kan geen toeval zijn.

Hier nog een documentaire over het inzetten van terrorisme als middel door de geheime diensten:
Lijkt alsof die mevrouw Nathalie Kosciusko-Morizet enige voordelen heeft verkrijgen vanuit amerika, waar commerciële bedrijven de verkegen informative van de NSA gebruiken als bedrijfsspionage. De keys van de TPM chip is reeds ook in handen van de NSA, Cisco systems moet moeite doen dat hun hardware niet door NSA onderschept wordt en daarna aangepast. Elke vorm van zwakke encryptie is per definitie het weggeven van Europese ideeën en plannen aan Amerikaanse multinationals.
Op kapitalistisch vlak is Europa in oorlog met Amerika, waarbij Amerika oneigenlijke middelen inzet.
Anoniem: 387522
14 januari 2016 11:14
"Het amendement was kortgeleden ingediend door Nathalie Kosciusko-Morizet, een lid van van de rechtse partij"
Het amendement is niet rechts. Zou mooi zijn als iemand van tweakers.net de reactie van rechtse denkers peilt. Het verzwakken van encryptie vanuit overheidswege is met geen enkele fantasie rechts te noemen. Wat mij betreft wordt ze uit de partij gezet, en anders moet die partij niet meer als rechts worden aangeduid.
Het verzwakken van encryptie vanuit overheidswege is met geen enkele fantasie rechts te noemen.
Dat is zeer beslist niet waar; integendeel, het vereist nogal wat fantasie om het niet onderdeel van 'rechts' te noemen. Hoewel wat doorgaans als 'rechts' wordt aangeduid in principe tegen overheidsbemoeienis is, is een significant deel van wat we 'rechts' noemen, namelijk de conservatief-liberalen (waaronder bijvoorbeeld de VVD in Nederland wel gerekend wordt, al kent deze partij ook een sociaal-liberale kant), wel degelijk voor zeer ingrijpende maatregelen om 'law & order' in stand te houden.

Dit maakt het overigens niet een exclusief rechts standpunt; aan alle kanten van het politieke spectrum zijn zowel voor- als tegenstanders voor een dergelijke maatregel te vinden.

[Reactie gewijzigd door Iknik op 14 januari 2016 11:31]

Er staat ook niet dat het een rechts amendement is, maar die partij zelf is toch echt rechts. En dat staat er.
Precies dit ^
Er staat niet "rechtse amendement" maar "rechtse partij". Er wordt niets geïnsinueerd
.

Edit: Bij nader lezen denk ik dat je bedoelt dat dit lid niet rechts te noemen valt.
Het verminderen/beperken van vrijheid om meer "veiligheid" te creëren is wel een rechts punt though.

[Reactie gewijzigd door EvilTuinhekjeNL op 14 januari 2016 11:54]

Het verminderen/beperken van vrijheid om meer "veiligheid" te creëren is wel een rechts punt though.

Het verminderen van vrijheden ten gunste van veiligheid is geen rechts punt, want komt tevens voor in de linkse politieke stromingen.

Elke politieke stroming heeft een conservatief deel wat zorgt voor het beperken van de vrijheid van de mens om een bepaalde reden. In deze tijd is veiligheid een zeer belangrijk punt geworden, en conservatieve stromingen plaatsen dit boven de vrijheid uit reden van angst, onwetendheid en drang naar controle en macht (kapitaal beschermen).

Als voorbeeld zie ik hier vaak het liberalisme genoemd worden en dat is zeer onterecht.
Het pure liberalisme staat voor vrijheid en zelf redzaamheid voor iedereen, met zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis (overheid dient de burgers te bedienen).
Een luis in de pels is het (christelijk) conservatief liberalisme of zoals het tegenwoordig heet "neo-liberalisme", maar heeft weinig van doen met het echte liberalisme.
Als voorbeeld van het neo-liberalisme is de tijd onder de heer Balkenende van het CDA.

Als voorbeeld van een liberale partij wordt de VVD genoemd, maar klopt in deze tijd niet meer. De VVD heeft twee stromingen, (neo)-liberalisme en sociaal-democratie. Onder de heer Rutte is de VVD opgeschoven naar het sociaal democratisme.
Plassterk. Tappen is links.
Tappen is net als ronno zegt links en rechts. De amerikanen zijn werelds grootste tappers en de meest linkse Amerikaanse politicus in het congres zou in Nederland bijna nog te rechts zijn voor de VVD...
Veel rechtser kan een voorstel niet zijn. Rechts doet zich altijd graag voor als zouden ze minder overheidsbemoeienis willen, maar dat uit zich dan ook enkel voor het kapitaal. Om het kapitaal te beschermen moet iedereen zonder kapitaal,zwaar in de gaten gehouden worden om het kapitaal te kunnen beschermen.
"Het kapitaal" is zo'n ouderwets woord... Tegenwoordig is er nauwelijks een socialist meer te vinden die er voor terugdeinst om zich met "het kapitaal" in te laten.

Echt rechts is natuurlijk liberalisme voor iedereen. Ook voor burgers. Dat heeft niets te maken met "het kapitaal".

Ik constateer bijvoorbeeld dat ons huidig kabinet voor 90% links is (rijksuitgaven stijgen elk jaar gigantisch) maar toch alles doet om "het kapitaal" te pleasen (belastingontwijking, TTIP, gebrek aan concurrentie, belastinggeld naar banken etc).
Grappig. Ik constateer juist dat ons kabinet vooral rechts is. Sociale systemen als zorg en pensioen worden afgebouwd. Het grootkapitaal wordt inderdaad geen stobreed in de weg gelegd.
Ik ben overigens van mening dat liberalisme in de eerste linie gaat om de vrijheid van het individu. Vrije markt en kleine overheid zijn daarvan afgeleiden maar niet de hoofdzaken.
Ik denk dat onze verzorgingsstaat zo ontzettend slecht draait dat hard saneren nog de enige optie is.

De Rijksuitgaven stijgen met gemiddeld 6,8% per jaar. Daar moet de rem op. Tussen 2006 en 2016 van 135 miljard naar 260 miljard Rijksuitgaven. Over nog 10 jaar zitten we in dit tempo op 500 miljard euro Rijksuitgaven.

Elke uit de hand gelopen verzorgingsstaat is gedoemd te verdwijnen. De uitkomst is armoede voor allen. Dat is wat nu gaande is. We betalen steeds meer, de voorwaarden worden steeds slechter.
Ik denk dat de kosten nog wel even hoog zullen zijn (babyboomers gaan nu met pensioen, leggen dus niet meer in en maken steeds meer kosten) dat is echter een tijdelijk effect. Doordat je rente betaald over de staatsschuld is dit een aangzwengelend proces. Gelukkig is de rente nu verwaarloosbaar voor staten als Nederland en kan er dus gunstig geherfinanceerd worden. Ik denk dus dat het wel goed komt en dat we zeker niet het kind (de sociale verzorgingsstaat) met het badwater moeten weggooien op basis van korte termijn visie. De Duitsers zien in de vluchtelingen en hun kinderen een manier om de toekomstige krim van de beroepsbevolking en daarmee economie tegen te gaan. Ook wij kennen deze demografische verschijnselenen maar durven nog niet aan een oplossing te denken.
Immigranten zijn niet de oplossing om verschillende redenen:

- we hebben hoge werkeloosheid
- we hebben bijna een miljoen zzp'ers waarvan een deel niet rond kan komen
- we hebben een grote groep wajongers die op korte termijn uit de Wajong gaat
- we hebben 100.000 wao'ers die eigenlijk arbeidsgeschikt zijn
- de robotisering staat voor de deur, en die gaat zeer veel laaggeschoolde arbeid overbodig maken
- de zorg kent overproductie
- van de immigranten zit na 15 jaar verblijf, afhankelijk van de herkomst, 60% in een uitkering
- TTIP gaat 600.000 Europese banen kosten

Kortom, er is absoluut geen tekort aan arbeidskracht, nu niet en in de toekomst niet.
Onze verzorgingsstaat draait zo slecht omdat veel bevolkingsgroepen hier niet aan mee betalen, maar wel gebruik van maken.

Als voorbeeld dient bijvoorbeeld de ongeveer 20.000 Somaliers in Nederland.
Daarvan zijn zo'n 18.000 werkeloos vanwege te laag geschoold, niet interessant voor de arbeidsmarkt, geen interesse in de arbeidsmarkt want gratis geld. Daarbij zijn de meeste verslaafd aan qat en de nadelige gezondheidsgevolgen.
Zij krijgen dus WW, betalen niet mee aan de zorg, krijgen veel toeslagen (huursubsidie, (etnische) toeslagen, gemeentelijke toeslagen, etc.), pensioen.
Reken alles maar uit en je komt op jaarlijkse kostenposten die in de miljarden lopen, en dan gaat het hier nog om een kleine bevolkingsgroep.

De rijksoverheid zal nooit gaan bezuinigen, want dat komt door het budgettaire stelsel waar geen prikkel zit om zuiniger te werk te gaan. Daarbij zijn ambtenaren idealistisch ingesteld en zij zullen daar nooit op gaan bezuinigen.
Het ergste is dat men de noodzaak om het roer om te gooien niet wil zien.

Wij hebben een van de meest nivellerende loonschalen ter wereld. Maar daarnaast hebben we toeslagen, die de nivellering nog groter maakt.

Toeslagen zijn noodzaak geworden omdat minima de basis levensbehoeften (wonen, zorg) niet meer kunnen betalen. Of zijn wonen en zorg onbetaalbaar geworden door toeslagen?

En hoewel bijna elke nieuwe fiscale wet leidt tot meer nivellering, kunnen de minima steeds slechter rondkomen.
Ergo: de zorg is slecht georganiseerd en de huren en huizenprijzen hadden nooit zo ver mogen stijgen.

Ik beschouw opeenvolgende kabinetten als schuldige aan de beroerde staat van Nederland, maar Rutte II spant wel de kroon.
Je creëert onnodig veel bureaucratie als je bij wet iets wilt verbieden waarvan niet meteen duidelijk is dat het gebruikt gaat worden om andere wetten te overtreden.

Je kunt hier het wegennet argument toepassen, we verbieden wegen omdat anders mensen de snelheid overtreden.
Ach, het verbieden van wegen is in ieder geval wel DE oplossing voor het fileprobleem.
Want zonder wegen geen files. :+
Er gaan meer mensen dood aan verkeersongelukken dan aan ziektes. Dus Stop nu met wegen ;) :+ .

Edit: Dus niet, eindelijk goed nieuws :P . Ik denk dat ik me heb verward met andere landen of met data die te oud is. In ieder geval bedankt voor je snelle input Bux666 :) .

[Reactie gewijzigd door Simyager op 14 januari 2016 12:07]

Wat een onzin, hoe kom je daarbij? Per jaar vallen er 570 (2013, 2014) verkeersdoden. Bron. Bron.
Alleen al door door roken veroorzaakte ziektes komen meer mensen om.
Zelfs door medische fouten komen meer mensen om dan in het verkeer.
Anoniem: 718569
@Simyager14 januari 2016 12:49
Ik denk dat ik me heb verward met andere landen of met data die te oud is.
Lijkt me stug dat er ooit, waar dan ook, meer doden waren te betreuren als gevolg van verkeer dan als gevolg van ziektes.

http://www.telegraaf.nl/g...en_door_griepvirus__.html

En dat is dan nog 'slechts' het griepvirus. Om het maar niet te hebben over andere ziektes, zoals kanker.
Aah ik weet het weer waar het vandaan kwam |:( 8)7 . Er werd altijd met terrorisme vergeleken, dat er meer doden vielen bij verkeersongelukken dan door terroristische aanslagen jaarlijks. Alhoewel het dit jaar niet goed uitziet op dat punt...
Anoniem: 718569
@Simyager14 januari 2016 13:23
Alhoewel het dit jaar niet goed uitziet op dat punt...
Bijzonder ernstig inderdaad. :'(
Lulkoek. Er vallen wereldwijd meer dan 1 miljoen verkeersdoden per jaar. In 2014 waren er zo'n 33000 terrorismedoden (nieuwere cijfers kan ik niet vinden). Van alle terrorismedoden sinds 2000 is maar 2,6% (!!!!) in Westerse landen gevallen. Als je 11-9 niet meerekent is het zelfs maar 0,5%.
Anoniem: 718569
@jeroenr14 januari 2016 15:26
Lulkoek. Er vallen wereldwijd meer dan 1 miljoen verkeersdoden per jaar. In 2014 waren er zo'n 33000 terrorismedoden (nieuwere cijfers kan ik niet vinden). Van alle terrorismedoden sinds 2000 is maar 2,6% (!!!!) in Westerse landen gevallen. Als je 11-9 niet meerekent is het zelfs maar 0,5%.
Zo bedoelde ik het niet. Eerder als in -- Sowieso schandalig dat verkwistingen van organisch materiaal (terroristen) zich genoodzaakt voelen hun punt duidelijk te maken door onschuldige slachtoffers te maken en dat die degeneratieve ziekte (terrorisme) niet lijkt af te laten.

Maar goed, dan betreden we het bespreken van de menselijke aard in al z'n facetten en dat is misschien iets voor een ander draadje, danwel een uberhaupt een andere dienst dan Tweakers.net. Bij dezen, uw punt is duidelijk, ik mag hopen dat het mijne nu ook duidelijk is.
Alsof een verbod op encryptie iets uithaalt. Mensen die kwaad in de zin hebben zullen zich heus niet plotseling aan de wet gaan houden. Ondanks verboden zijn er wapens in omloop, wordt er nog steeds massaal illegaal gedownload en overschrijdt gemotoriseerd verkeer de maximale snelheid.

Zodra bekend wordt dat bepaalde software backdoors bevat zal er overgestapt worden op alternatieve pakketten. Overheden liggen nu eenmaal hopeloos achter als het op technologische ontwikkeling gaat. Daarom hebben we ook een zakenkabinet nodig dat verstand heeft van de zaken waar ze over gaan.

Momenteel wordt er veel op onderbuikgevoelens gespeeld en symboolpolitiek bedreven. Nu worden er wetten bedacht door mensen die van voren niet weten dat ze achteren ook leven. In mijn optiek is dat heel erg gevaarlijk en kan makkelijk averechts werken.
Anoniem: 718569
14 januari 2016 11:14
Gegeven de wat paranoide houding van de Franse regering, mede naar aanleiding van de recente aanslagen vind ik dit wel een opvallende ontwikkeling. Zondermeer wel een ontwikkeling die ik toejuich maar alsnog wel een opvallende ontwikkeling.

Er is kennelijk alsnog wel een sprankje hoop voor de Europese politiek. Misschien dat er genoeg stemmen zijn binnen de Europese politiek die wel enige kennis van zaken hebben.
Er is kennelijk alsnog wel een sprankje hoop voor de Europese politiek. Misschien dat er genoeg stemmen zijn binnen de Europese politiek die wel enige kennis van zaken hebben.
Ik ben het met je eens dat dit goed nieuws is. Wat ik wel jammer vind is dat het merendeel van de mensen (zowel burgers als politici) niet precies weet waarom dit goed nieuws is. Daarom zullen er nog steeds veel mensen zijn die zich uitspreken voor backdoors zonder precies te weten wat daarvan de gevolgen zijn.
Daarom zullen er nog steeds veel mensen zijn die zich uitspreken voor backdoors zonder precies te weten wat daarvan de gevolgen zijn.
En daar is maar een oplossing voor, gelukkig een oplossing die zichzelf propageert -- mensen zullen moeten worden onderwezen in wat encryptie precies is, wat de voor- en nadelen zijn en ook wat de backdoors inhouden.

Geen gemakkelijke taak maar ik denk wel dat het een taak is die serieus aangepakt moet worden; los daarvan moeten mensen sowieso meer onderwezen worden in technologische ontwikkelingen. Er gebeuren te vaak dingen die voortkomen uit onwetendheid en/of naiviteit.

En niemand zou uitgezonderd moet worden van een dergelijk traject van onderwijzen -- te beginnen met, jawel, de politici. Al was het maar voor de voorbeeldfunctie.
[...]
En daar is maar een oplossing voor, gelukkig een oplossing die zichzelf propageert -- mensen zullen moeten worden onderwezen in wat encryptie precies is, wat de voor- en nadelen zijn en ook wat de backdoors inhouden.
Jah... voor een deel ben ik het absoluut met je eens. Maar: enerzijds kun je niet van iedereen een techneut maken. Anderzijds ligt het gevaar voor backdoors niet zozeer in de techniek, maar in de politeke hoek. Vergelijk de digitale backdoor met een dictatuur van 30 jaar geleden, waarbij de politie het recht had om zomaar iemands huis binnen te dringen "om te kijken of er geen opstandelingen zijn". De digitale backdoor van vandaag kun je bijvoorbeeld vergelijken met de mogelijkheid van de Cubaanse overheid om iemands huis op elk gewenst moment binnen te dringen (met of zonder spionagemiddelen). Doordat burgers zich bewust worden van de aanwezigheid van de overheid in hun huiskamer, gaan burgers zich anders gedragen, goed opletten watje zegt, elkaar wantrouwen, verklikken etc. Dat kun je ook doortrekken naar onze toekomstige digitale maatschappij.
Maar: enerzijds kun je niet van iedereen een techneut maken.
Dat is zondermeer waar, maar zover hoef je niet eens te gaan. Ik heb zelf een password manager geschreven, waarbij ik gebruik maak van PBKDF2, AES en SHA-512. Begrijp ik tot in alle details de wiskunde die er achter die encryptie technologie schuilgaat? Nee, ik ben geen wiskundige. Ik ben hobby-programmeur.

Begrijpen mijn schoonouders tot in de fijnste details hoe hun laptops werken? Nee, maar ze hebben er geen enkele moeite mee er op een verstandige, verantwoordelijke wijze gebruik van te maken. Zelfde geldt voor mijn vrouw; ze zal je echt niet kunnen vertellen hoe de CPU van een PC zijn werk doet maar ze snapt zondermeer wel waar ik het over had toen ik mijn password manager mede voor haar schreef en haar bij dat proces betrok.

En ook zij is geen wiskundige maar ziet ook wel in dat hoe meer processorkracht je in een systeem stopt, hoe sneller je dingen kunt berekenen en wat daarmee het belang is van sterke wachtwoorden.

Je hoeft niet technisch te zijn aangelegd of alle details van iets te kennen om het te begrijpen tot op het punt dat je de waarde ervan inziet en/of er verantwoordelijk mee om kan gaan.
Daarbij is het een kwestie van tijd voordat criminelen precies weten waar welke backdoor zit en deze gaat exploiteren. Zeer domme zet dus.
Fijn dat de Franse regering dit inziet. Backdoors in encryptie is feitelijk hetzelfde als een moedersleutel voor alle sloten. Waarbij de sloten de encyptie zijn en de moedersleutel de backdoor. Wanneer je de backdoor/moedersleutel in handen hebt, kom je overal in. Wat heeft de encryptie dan nog voor nut?

Als de overheid kan beschikken over een backdoor, kunnen criminelen dat ook. Of die ontwikkelen zelf wel hun eigen encryptie zonder backdoor, legaal of niet. Als crimineel ben je toch al illegaal bezig...
Dat besef lijkt toch eindelijk door te sijpelen bij de beleidsmakers. Ze snappen er nog steeds niks van, maar dat een back door geen magische oplossing is voor alle intelligence en terrorisme problemen is wel duidelijk.

Wellicht heeft men ook doorgekregen dat men er niets mee opschiet: Frankrijk of GB of welk land dan ook kan encryptie protocollen / applicaties gemaakt in eigen land misschien wel aanpakken, maar er zal altijd ergens een vorm van encryptie zijn waar geen back door in zit (of toch geen back door die zij kennen of kunnen gebruiken).

In de praktijk krijg je dan de huis-tuin-keuken gebruikers die allemaal zwakke encryptie gebruiken en kwetsbaar zijn voor hackers en misbruik, terwijl de mensen die ze hopen aan te pakken toch wel een manier vinden om het te omzeilen.

Gezond verstand heeft deze ronde gewonnen! *pinkt traantje weg*

[Reactie gewijzigd door Dasprive op 14 januari 2016 11:15]

Niet de eerste keer dat (echte) encryptie toch net niet verboden wordt en vast niet de laatste keer dat ze encryptie willen verbieden. Ook de nieuwjaarsnacht gebeurtenissen in Keulen worden door sommige parlementariers in Duitsland en Frankrijk genoemd als argument om ge-encrypte verbindingen te willen lezen. Wie weet hoe dat iets aan de situatie had kunnen veranderen mag het zeggen.
Hebdo, en 13 November aanslagen zijn toch 'voorbereid' zonder enige vorm van encryptie?

Politiek doet waar het goed in is, maatregelen en wetten afkondigen die dit soort aanslagen niet kunnen voorkomen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee