Nanomotoren moeten helpen om koolstofdioxide te filteren uit water

Amerikaanse wetenschappers hebben minuscule motortjes gebouwd waarmee het mogelijk is om koolstofdioxide uit water te filteren, door het te laten neerslaan als calciumcarbonaat. Mogelijk kunnen dergelijke motortjes helpen bij het tegengaan van het broeikaseffect.

Het systeem is ontworpen door onderzoekers van de universiteit van Californië in San Diego. In een publicatie in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Angewandte Chemie leggen zij uit dat de door hen gebouwde structuren min of meer kleine tubes zijn, van zes micrometer lang, met daaraan een soort zwiepstaart. Daarmee kunnen de motortjes zichzelf voortbewegen als zij worden losgelaten in water, met een snelheid van ongeveer 100 micrometer per seconde.

Aan de tubes is een enzym bevestigd dat koolstofdioxide in het water om kan zetten naar calciumcarbonaat, dat in vaste vorm als neerslag verschijnt. Overigens moet er dan wel calciumchloride aan het water worden toegevoegd, om aan het benodigde calcium te kunnen komen voor de omzetting. Uit experimenten blijkt dat de motortjes in een dergelijke oplossing razendsnel koolstofdioxide kunnen wegvangen. In een tijdsbestek van 5 minuten werd ongeveer 90 procent van de aanwezige CO2 weggevangen. De effectiviteit was ongeveer gelijk in zeewater, met een percentage weggefilterde koolstofdioxide van 88 procent.

Een van de nadelen van het huidige systeem is dat er, ondanks de nanostructuur, 'brandstof' nodig is om de motoren te laten voortbewegen. Met behulp van waterstofperoxide dat aan het water is toegevoegd worden de structuren aangezet tot beweging; in toekomstige versies willen de wetenschappers ervoor zorgen dat er niet langer brandstof nodig is, maar dat de motortjes zichzelf kunnen voortstuwen in water. Mocht dat lukken, dan is het mogelijk dat dergelijke apparaatjes op termijn worden ingezet om het broeikaseffect te verminderen; CO2 is een bekend broeikasgas en zorgt daarmee voor de opwarming van de aarde. De onderzoekers denken dat speciale waterfilterinstallaties die zijn voorzien van de nanomotoren een bijdrage kunnen leveren aan het milieu.

Door RoD

Admin Mobile

26-09-2015 • 11:21

90 Linkedin

Reacties (90)

90
89
77
8
2
0
Wijzig sortering
Om nog even inhoudelijk op het artikele te reageren:
Het is een leuk gevonden systeem. Marketing technisch ook leuk bedacht, de term "nanomotor".

Het principe bestaat echter al, en wel miljoenen jaren: in de natuur, en iets korter: in de mens.
Er wordt gebruik gemaakt van een enzym in deze "motor": carboanhydrase.
Dit enzym is zelfs één van de meest efficiënte enzymen die bekend zijn. De reactiesnelheid is dermate hoog, dat praktisch alleen de diffusiesnelheid (beschikbaarheid van substraten) een belemmerende factor is in de reactie.

Vandaar de reden dat waarschijnlijk deze motortjes het best werken wanneer ze in beweging zijn. Ze blijven in een omgeving komen die voldoende CO2 en H2O bevat voor omzetting door het enzym.
Daarvoor is wel platinum nodig, calciumchloride en waterstofperoxide.
Iets dat je in gesloten omgeving in het water kan gooien, maar in een oceaan niet zomaar zou moeten willen dumpen.

Nu is een dergelijke "nanomotor" van nature al te vinden in de natuur; het beestje heet: Thalassiosira weissflogii

Over flexibiliteit gesproken: mocht zink (het metaal dat zit in het actieve deel van het enzym) niet genoeg voorhanden zijn, dan schakelt het algje over op cadnium. Een metaal, waarvan algemeen werd aangenomen dat het giftig is in de natuur.

De natuur blijft verbazingwekkend, en zal dat ook nog blijven denk ik!
Bedankt voor de info. Zeer verhelderend.
Bij al het menselijke ingrijpen in de natuur blijf ik toch wat wantrouwig.
Vooral als je eens gaat kijken op: http://www.geoengineeringwatch.org/
Voor de pessimisten en doemdenkers: tsunami's worden toegeschreven aan het menselijk ingrijpen via geo-engineering. Een 100% bewijs hiervoor leveren is tot nu toe onmogelijk.
Zolang onze modellen nog niet in staat zijn om een 99% beeld te vormen van ons klimaat, en wat de effekten zijn van ons handelen, moeten we de natuur respecteren, en niet proberen ook maar iets te 'verbeteren'.
Mee eens dat je de natuur moet respecteren, maar aan de andere kant kan je zeggen dat je van fouten maken het meeste leert. Wij zouden niet de huidige staat van technologie bereikt hebben zonder dat er fouten gemaakt zijn geweest.

Wat we als mensheid denk ik sowieso (nog) niet genoeg doen, is kijken hoe de natuur de dingen voor elkaar heeft "gekregen". Dat is toch miljoenen jaren trial & error niet? :)
Ik ben een techneut, dus ik weet wat trial & error is.
Je moet echter als het om de natuur gaat de dingen niet door elkaar gaan halen.
Waarnemen is in mijn optiek heel wat anders dan in de natuur willen ingrijpen via GEO ENGINEERING. Ik voel me als vader toch redelijk verantwoordelijk voor de volgende generaties. Vooral zo'n trial & error met de natuur moet niet in de technische draaiboeken voor komen, zoals gesteld, zolang we niet 99% zeker weten wat de gevolgen zijn.
Tot nu toe zien we dat de natuur ons altijd een handje heeft geholpen, nadat we inderdaad allerlei fouten hadden gemaakt. GEO ENGINEERING gaat echter een fiks aantal stappen verder. Er zijn in ieder geval genoeg wetenschappers welke stellen dat het te ver gaat.
Ik ben zeker ook geen voorstander van geo-engineering, absoluut niet. Om de redenen die jij noemt. De mensheid zou voor zijn eigen belang, verantwoordelijk moeten omgaan met zijn mogelijkheden. Daar hoort ook bij zo zeker mogelijk zijn wat de gevolgen zijn van ingrijpen in een bepaalde situatie.
Wat ik bedoel is plat gezegd dingen jatten uit de natuur. Want waarom zou je het wiel (slecht gekozen voorbeeld ja) opnieuw uitvinden als zich door trial en error gedurende miljoenen jaren, en ook voort durend, goede concepten hebben ontwikkeld afgestemd op het milieu waarin zij moeten werken?

Er is toch niks mooiers dan dergelijke concepten ontwikkelen, die in harmonie (en balans) met de natuur werken. Het is helaas wel inherent, door het gebrek aan kennis (over de natuur), dat er fouten worden gemaakt. Het is belangrijk verantwoordelijk om te gaan met het testen van concepten, of tools, of hoe je het ook wil noemen. Dat zijn niet dingen als condensatie kernen creëren, of zwavelverbindingen in de lucht brengen naar mijn mening. Dat zijn toch absoluut juist dingen die je doet om dingen uit balans te brengen. Of dat nu met goede bedoelingen is of niet.

Waar het op neer komt; ik ben het eens met wat je schrijft. Met een kleine nuance dat trial soms nodig is. Dan op een kleine schaal, en natuurlijk het liefst in een afgescheiden milieu. En het liefst in een model. Hoewel een model per definitie een versimpelde weergave is van de werkelijkheid.

Men weet gewoonweg nooit voor 99% wat de gevolgen zijn, door gebrek aan kennis (die mogelijk best wel eens onderschat wordt) of compleet onvoorziene impulsen. Ik laat in het midden of dat op hetzelfde neer komt of niet. Nu houden (klimatologische)modellen vaak wel rekening met onzekerheid.
Aan de andere kant kan een informatie overload ook zorgen voor gebrek aan kennis door het verliezen van overzicht.
Een model is misschien een veilig hulpmiddel, maar aan de andere kant juist niet. Wat als je overtuigt bent met de kennis van het moment van beslissing? Men beslist dat een bepaald concept of bepaalde tool werkt zoals het model dat heeft verwerkt. Nu blijkt in de praktijk het concept of de tool faliekant een andere uitwerking te hebben.

Nu ben ik reuze benieuwd wat bezoek aan Mars ons brengt. Terraforming op een buurtplaneet! Hele andere "variabelen" daar ja.
Maar de reageerbuis die wij misschien wel nodig hebben! :Y)

Mijn excuses voor deze enigszins off-topic post. Ik kan mijn enthousiasme lastig temperen. :X

[Reactie gewijzigd door Mont2uk op 29 september 2015 21:24]

je wiki link is niet correct, de pagina bestaat wel...
Het zou misschine dus eenvoudiger te zijn om een filter met deze enzymen te maken en het water daardoorheen te laten lopen of de enzymen door het water te roeren?
Dan heb je geen waterstof peroxide nodig die je door je water moet mengen.
Op zich een goed idee, maar dan dien je het carboanhydrase te fixeren in deze membranen, zodat ze hun ruimtelijke structuur goed behouden.
Daarnaast kost het ook energie om het water te verplaatsen, of het membraan waarin de enzymen opgesloten zitten.

Je zit dan wel met ophoping van neergeslagen calciumcarbonaat in deze blaasjes; dit kan niet meer door het membraan naar het externe milieu mocht je dat willen. Daarnaast zorgt een membraan zeker voor vertraging van diffusie, zodat de reactie niet zo optimaal meer zal verlopen t.o.v. wanneer de substraten H2O en CO2 overvloeding aanwezig zijn voor het enzym.

Maar misschien zijn er wel slimme methoden om het zo voor elkaar te krijgen.
Wat ik al zei, er is al een algje dat precies doet wat men wil (zie mijn post hierboven).

[Reactie gewijzigd door Mont2uk op 29 september 2015 00:35]

Ik hoop dat ze de gevolgen zeer goed onderzoeken voordat ze dit soort apparaatjes los laten in de oceanen. Als er vervelende neveneffecten zijn lijkt het me lastig om die dingen weer uit het water te krijgen. Waarom verzinnen ze niet een systeem dat binnen een gesloten omgeving kan werken?
Dat doen ze ook, staat zelfs in de tekst:
De onderzoekers denken dat speciale waterfilterinstallaties die zijn voorzien van de nanomotoren een bijdrage kunnen leveren aan het milieu.
Een van de grote(re) problemen met betrekking tot de toename in koolstofdioxide-uitstoot, is het verzuren van de oceanen. Voor zover ik weet wordt ongeveer 1/3 van het uitgestootte koolstofdioxide permanent door de oceanen opgenomen - wat in zekere zin ons weer helpt, omdat het niet in de atmosfeer blijft zitten.
Carbon dioxide is an important greenhouse gas. Burning of carbon-based fuels since the industrial revolution has rapidly increased its concentration in the atmosphere, leading to global warming. It is also a major cause of ocean acidification since it dissolves in water to form carbonic acid.
Voor het zeeleven is het sowieso een winst als (een deel van het) diwaterstofcarbonaat (CO2 opgelost in water) wordt verwijderd - daarnaast, zou in theorie een groter deel van onze uitstoot weer door de oceanen opgenomen kunnen worden, aangezien (zie bron) 'saturated waters' opnieuw CO2 kunnen opnemen.
Voor het zeeleven is het verwijderen van 90% van alle H2CO3 (di-waterstof-carbonaat) desastreus, alles zou volledig steriel worden.

Wat de milieu fanatiekelingen collectief verzwijgen is het vaststaande feit dat 94% van de CO2 uitstoot per jaar door de natuur zelf komt, het is een vast onderdeel van de natuur en het hoort erbij.

Laten de heren wetenschappers zich maar beperken tot datgene wat de mens aan invloed levert.
Als ze daar 90% van kunnen verminderen prima, maar van de natuur in z'n geheel moeten ze gewoon met hun vinkjes afblijven, ze kunnen nog niet eens op een goede manier de temperatuur meten, laat staan dat ze weten wat de gevolgen zijn van het op die schaal weghalen van een van de bouwstoffen van het leven, of waren we even collectief vergeten dat het plantaardige leven niet kan bestaan zonder die C...
Als je 90% van de H2CO3 uit het water _dat door een filter loopt_ kunt halen, betekent dat nog niet dat je 90% van alle H2CO3 uit de oceanen haalt. Tenzij je de volledige inhoud van de oceanen door je filiter kunt pompen, maar daar ga je "eventjes" mee bezig zijn. Tijd genoeg voor het gefilterde water om terug CO2 uit de atmosfeer op te nemen.
Veronderstel dat je dit systeem op grote schaal kunt gebruiken, en jaarlijks 7% van het oceaanwater zo kunt filteren, dan haal je 90% x 7 % = 6% van H2C03 uit het water. Precies het percentage dat volgens de cijfers van KitZone de menselijke bijdrage is.

Ten gronde vraag ik me wel af of het benodigde calciumchloride op een CO2-neutrale wijze kan aangemaakt worden - anders is het uiteraard dweilen met de kraan open.
Daarnaast meen ik me te herinneren dat de zee niet alleen co2 opneemt maar als wij zouden stoppen met co2 produceren dat er een tegen over gesteld effect zou ontstaan waardoor co2 weer vrij komt uit het water. Het is voor ons dus van belang dat de zee een lagere concentratie co2 behoud dan lucht tot een bepaald punt. Bron moet je me ff verontschuldigt blijven.

Daarnaast hoeven we niet alle co2 uit het water halen. Alleen de eerste 100m ofzo omdat het tijd duurt voordat co2 zakt, ook hiervan bron beschikbaar op aanvraag. Dus de hoeveelheid werk valt relatief mee, verandert het feit dat het handig is om co2 uit water te halen aangezien water het dan weer op kan nemen uit de lucht.

Dit is in plaats van een reductie in de toename van co2 in onze atmosfeer een afname en daar horen we veel te weinig alternatieven van. Hoe dan ook ik ben nu door z'n beetje m'n totaal kennis betreffende dit onderwerp heen maar ik dacht misschien handig om te weten.
Je hebt gelijk, maar de posting waarop ik reageerde stelde dat het verwijderen van dat materiaal te goede zou komen aan het zeeleven, waarmee ik vrij interpreteerde dat hij bedoelde om die nano-dingen los te laten op de oceanen, hetgeen in mijn ogen een slechte zaak zou zijn, die nano-dingen zullen het verschil tussen de afgesloten bak en de open oceaan niet zien en als een razende aan de slag gaan.

Vooropgesteld het brandstof probleem uiteraard. Maar ja, dat is bij alles zo, in windmolens moet je ook meer energie steken dan dat je er ooit uit zal krijgen.
En zonnepanelen, hoe leuk dat ook mag klinken zijn nu ook niet bepaald milieu vriendelijk met al die giftige stoffen die bij de productie ervan nodig zijn, om nog maar niet te spreken over het relatief slechte rendement dat alleen maar slechter wordt over tijd.
Meestal zijn het door olie gefundeerde projecten met dit soort suggesties, er wordt al jaren over carbon capture gesproken maar het concept is nog nooit op grote schaal uitgevoerd en heeft vaak een negatieve efficiëntie, het is alleen een heel geruststellend concept, dat we dit altijd nog ff snel kunnen gaan doen als we echt problemen krijgen ipv een paar diersoorten die uitsterven.

[Reactie gewijzigd door rutierut op 27 september 2015 07:52]

Helemaal mee eens. Het probleem van CO2 vrijkomen is het probleem niet. Het probleem is dat door toedoen van de mens dit veel te snel gebeurt en veel te grote hoeveelheden.

Een dode boom geeft in de natuur ook CO2 af. Een levende boom of plant heeft deze bouwsteen weer nodig om te kunnen groeien. De dode boom geeft de CO2 echter in zeer beperkte maten af. Wat wij doen is de CO2 van 1 boom in een avondje de lucht in blazen als het op ons openhaardje ligt weg te branden.

De groene stroom die wij momenteel afnemen is volgens de energie bedrijven CO2 neutraal... Ja dat klopt.... bij het verbranden van Cacao doppen komt inderdaad evenveel CO2 vrij als dat het heeft opgenomen. Alleen 1.000x sneller dan dat het in de natuur zou worden afgebroken.

Het zijn inderdaad allemaal leuke marketing verhalen. Er is maar 1 oplossing. en dat is daadwerkelijk gebruiken van energie waarbij de natuur NIET verstoord wordt. En vervolgens zuinig omspringen met deze energie.

Nanomotoren in de zee dumpen om de CO2 eruit te halen is in mijn ogen niet het probleem oplossen... maar dweilen met de kraan open. En over 20 jaar zit heel de oceaan vol met die troep en dan weten ze niet meer hoe ze het eruit moeten krijgen.
Even afgaand op de info in het artikel: waterstofperoxide benodigd en ze planten zich niet voort. Ik zie geen probleem op dit moment.
Als dit vast raakt in de kieuwen van vissen en daar calciumcarbonaat produceert, dan denk ik dat er snel massale sterfte van komt.
Buiten dat om, ze moeten chemische stoffennin het water gooien om het te laten werken.

En inderdaad, wat voor achade gaan die dingen weer veroorzaken? Wat als water verdampt komt het dan ook in de wolken, is het daar licht genoeg voor?

Wat als mensen water op een simpele manier filteren en dan gaan koken / drinken, wat is het gevolg voor ons als mens?

en een voort beweging van 100 micrometer pet seconde, dan duurt de verapreiding toch een eeuwigheid?

Kunnen we niet gewoon de oorzaak aanpakken ipv pleisters olakken? Zoeg gewoon dat het niet bervuild raakt in eerste instantie. Het hersteld Ich vanzelf als we minder vervuilen.

Ik krijg altijd een naar gevoel bij dot soort dingen, want waarom zouden we minder gaan vervuilen als we het op deze manier op kunnen ruimen. Er is geen incentive meer om dingen milieuvriendelijk te doen.
Ik ben het met je eens.
Een aantal vragen, en aantwoorden die iedereen wel kan geven op een oprechte manier (denk ik).
In de eerste plaats: broeikas effect. Is dat aanwezig? Maar wat is dan de échte oorzaak, is dat enkel CO2 of methaan? Is het niet zo dat algen / bacteriën harder groeien in warm water dan in koud water? Wat doen deze organismen? Juist ja: koolstof verbindingen opnemen, aangezien ze daar uit bestaan. Dus wat gebeurd er als de temperatuur van de atmosfeer / zeeën opwarmt?
Iets anders: gebieden waar grond in permafrost te vinden is, zoals Siberië, bevatten vele malen meer CO2 en methaan dan alles wat de mens door verbranding vrij maakt.

Het is bewezen dat de aarde in een cyclus zit van ijstijden en warmere perioden, dat heeft voor een groot deel te maken met de activiteit van de zon.
Op dit moment zijn wij nog op weg van een ijstijd af: de temperatuur wordt hoger. Wat is dan de bijdrage van zogenoemde broeikasgassen, methaan, CO2, etc? Kan de mens hier invloed op uitoefenen? Staan wij boven de natuur?

Hoe lang bestaat de planeet aarde? Hoe zijn wij hier terecht gekomen? Houdt de aarde op met bestaan als de mens er niet meer is?
Het probleem lost zichzelf altijd op: hoe je het ook went of keert; de mens maakt deel uit van de natuur; van het gesloten systeem dat aarde heet. Alleen denken wij te weten hoe we de balans kunnen sturen / of juist verstoren. In plaats van gebruik te maken van de natuur.
Met intelligentie komt arrogantie. En, ik moet toegeven dat ik mij zelf vele malen op betrap op dat laatste..
Of het broeikas effect aanwezig is, is geen vraag. Het is overduidelijk door wetenschappers aangetoond dat dit zo is. Het is niet een ideetje dat door een paar wetenschappers wordt gepromoot. Alle velden binnen de wetenschap zijn het hier unaniem over eens.

Wetenschappers weten echt wel dat er andere nog potentere gassen zijn. Deze worden echter in CO2 equivalenten uitgedrukt omdat je nu eenmaal een standaard waarde voor vergelijkingen nodig hebt en CO2 is het eerste broeikasgas dat de aandacht trok (methaan is bijvoorbeeld 30 CO2 equivalenten zo uit mijn hoofd). Er wordt in onderzoeken en verslagen duidelijk aangegeven welke andere invloeden er allemaal zijn, maar de media en het grootste deel van de overheid focussen op de standaard: CO2. Er zijn echter zat mensen die wijzen op methaanuitstoot door bioindustrie en het verzuren van de oceanen. Het gaat daarbij trouwens ook niet alleen om de gassen, maar ook allerlei zijeffecten zoals verandering van albedo als permafrost smelt. Het reduceren van CO2 (equivalenten) is er op gericht om deze zijeffecten die een kettingreactie kunnen veroorzaken te voorkomen.

Je pakt 1 dingetje over opwarmend water (bacterie/algengroei) waar je denkt een CO2 compenserend effect te hebben. 1 van de zijeffecten van versnelde bacterie/algengroei is bijvoorbeeld dat deze het zuurstofpeil in water verlaagd. In rivieren en poelen resulteert dit juist in sterfte van bijna alle andere dingen die in dat water leven (vissen/planten) waarbij hun CO2/methaan weer vrijkomt. Weet jij wat de verhouding is? Of hoe zich dat verhoud tot de chemische processen in zeewater die niks met leven te maken hebben? Ik niet in ieder geval, maar dit soort dingen zijn dus wel in klimaatmodellen opgenomen.

Dat permafrost en de oceaanbodem CO2 en methaan bevatten die vrijkomt bij opwarming is juist 1 van de grote problemen waarom we onder de 2 graden moeten zien te blijven. Het doet er niet toe dat deze van nature aanwezig zijn; wij zorgen er voor dat er een situatie ontstaat waarin deze vrijkomen en de verwarming weer versterkt.

Activiteit van de zon is onzin die door de energielobby verspreid wordt. Wetenschappers nemen dit sowieso al in hun modellen op, en het is juist bewezen niet een oorzaak te zijn; de zon is juist al gedurende de gehele opwarmingsperiode in lage activiteit. Vulkanen e.d. hebben een veel grotere medeinvloed gehad, maar ook dit is allemaal meegenomen in de modellen met nog steeds de conclusie dat wij zeker te weten de grootste oorzaak zijn.

We zijn ook niet op weg van een ijstijd af. We zitten in een kleine ijstijd (alle perioden met permanent landijs zijn ijstijden). Bovendien zouden we volgens alle historische cyclussen (op geologische tijdschaal) juist richting een nog koudere periode moeten gaan, niet er vandaan. De reden dat dit niet gebeurde is voor zover wetenschappers in kunnen schatten het uitstoten van broeikasgassen door de mens in de afgelopen 10000 jaar sinds we met landbouw begonnen en permanentere nederzettingen begonnen (afbranden van bossen voor landbouwgrond, etc.). Er zijn geen andere aanneembare redenen van de lichte broeikasgas verhoging in deze periode. Doordat dit relatief kleine hoeveelheden gas waren (weinig mensen toen) deden die gassen weinig meer dan net verdere koeling tegengaan. Het is pas in de laatste paar decenia in zo'n tempo opgebouwd dat de balans doorslaat naar opwarming. En dat komt dus juist niet vanwege een natuurlijke cyclus waar wij een beetje aan bijdragen, we gaan juist tegen de natuurlijke cyclus in. Toen het nog een beetje was de afgelopen 10000 jaar was dit prima omdat het voor een lange stabiele periode gezorgd heeft, maar de huidige trend slaat te ver door. Er is geen enkele vraag of wij hier invloed op uitoefenen; alle wetenschappers zijn het er over eens dat we dat doen. Dat heeft niks met boven de natuur staan of arrogantie te maken; alle feiten, metingen en modellen laten zien dat het zo is. Een misplaatste nederigheid - tegen alle feiten in - is gewoon een manier om het probleem niet te willen erkennen. Het is zoveel makkelijker om jezelf wijs te maken dat je onmogelijk deel van het probleem kan zijn...

Het gaat er ook niet om of de aarde het overleefd. Het gaat erom dat we graag onszelf niet zouden uitroeien. Als tweede veel minder bekende punt: een verhoging van de temperatuur zal er door allerlei zijeffecten en een kettingreactie hoogstwaarschijnlijk juist voor zorgen dat er op langere termijn juist een zeer zware ijstijd op volgt. De algehele trend voordat we 10000 jaar geleden begonnen het klimaat te beinvloeden was dat zware ijstijden steeds langer en kouder werden (de aarde verliest langzaam warmte uit de kern). Wetenschappers denken dat de volgende zware ijstijd wel eens nooit meer kon eindigen. Dus zelfs als je er vanuitgaat dat het er niet toe doet of mensen het overleven; we zouden er voor kunnen zorgen dat de natuur deze keer zichzelf niet meer hersteld.
Goede punten draag je aan, tof dat je er inhoudelijk op in gaat. Dat bedoel ik niet sarcastisch.
Ik maak een aantal fouten in de stellingen die ik geef, ik geef het graag toe. De bedoeling met mijn reactie was verder juist het neerleggen van vragen, het opstarten van een discussie. Dát is het belangrijkste (is mijn mening). Meer diepgang creëren, meningen onderbouwd door kennis. Mensen zelf aan het denken zetten en dingen van elkaar leren. Zo komen we met zijn allen stapje voor stapje verder toch. :)

Van misplaatste nederigheid is geen sprake vind ik. Het is toch zo dat nieuwe inzichten, nieuwe kennis en nieuwe conclusies tot gevolg heeft? Goede klimatologische metingen worden slechts ongeveer een eeuw gedaan. Steeds meer informatie over temperatuur, concentratie van broeikasgassen, etc worden bekend over de eeuwen daarvoor.
Modellen worden gebaseerd op de beschikbare kennis en informatie en interpretatie van deze informatie.

Ik ben het zeker met je eens dat er een probleem is, voor de mensheid ja. En om onze voeten letterlijk en figuurlijk droog te houden, moeten de handen uit de mouwen gestoken worden.

Wij zijn mensen, levende organismen met bewustzijn, met natuurlijk ook overlevingsdrang. En ons bewust van onzelf en de natuur waar we in leven. Natuurlijk proberen we de tools die we hebben in ons voordeel te gebruiken. De tijd zal leren. We moeten onze verantwoordelijkheden serieus nemen, vind ik ook. We hebben krachtige tools in handen om de balans te verstoren, denk ik ook.
Zijn wij een plaag voor deze planeet, zijn er te veel mensen op aarde, als dat niet zo is, hoe zorg je dat dat niet gebeurd?

Overigens ben ik benieuwd naar de klimaatmodellen waar je naar refereert.

[Reactie gewijzigd door Mont2uk op 27 september 2015 00:49]

Er zijn een hele hoop verschillende klimaatmodellen (geologisch, ijskernmetingen, boomringmetingen, atmosferisch, enz, enz, in allerlei combinaties), maar de specifieke modellen ken ik ook niet: ik refereer naar de artikelen waarin resultaten besproken worden. Vaak vertellen ze hierin wel welk model het is, of hoe modellen onderling vergelijken. De verschillende klimaatmodellen geven net andere resultaten (afhankelijk van waar de focus van dat model ligt), maar ondanks de onderlinge kleine verschillen geven ze allemaal hetzelfde beeld. Het verschil ligt 'm bijvoorbeeld in hoeveel een bepaalde factor nu precies meespeelt in verhouding met anderen, en of de gemiddelde temperatuur nu 2.1 of 2.2 graden stijgt in x jaar.

Het makkelijkst is om de Arstechnica website in de gaten te houden. Daar komen regelmatig artikelen over allerlei wetenschappelijke onderzoeken (maar ook techniek), waaronder die over global warming. Er wordt niet alleen verteld wat er ontdekt is (zoals in het nieuws), maar ook hoe, en wat het betekend. Er staan ook links bij naar de originele onderzoeksartikelen, maar die zijn vaak betaald toegankelijk of onbegrijpelijk voor de leek.

Hierbij gaan ze ook in op de tegenargumenten die vrijwel altijd gebaseerd zijn op leugens, false logic, of opzettelijke misinterpretatie van gegevens. En heel soms: ja het tegenargument klopt, maar is niet relevant. Zo is de temperatuur een bepaalde tijd iets minder snel geweest dan verwacht. Dit werd als tegenargument aangevoerd om te beweren dat de modellen niet kloppen, terwijl dit in werkelijkheid kwam doordat as van vulkanische activiteit meer zonlicht terugkaatste dan normaal. De modellen zijn niet bedoeld om jaarlijks nauwkeurige nummers te geven maar over lange termijn. Je kunt wel in je model opnemen dat er gemiddeld ongeveer zoveel invloed van vulkanen zal zijn (gebaseerd op bekend gedrag), maar niet in welk jaar. Toen het in de juiste jaren ingevuld werd kwamen de modellen op de juiste waarden uit. Maar de meeste mensen horen alleen het verhaal dat de modellen niet kloppen, maar niet de correctie.

Het probleem met het opstarten van een discussie is dat die al lang en breed gevoerd is, en conclusies zijn al lang bereikt. Het enige wat er nu nog gebeurd is dat we een gedetailleerder beeld krijgen van alle invloeden, de conclusies veranderen daar niet om. Het is echter een tactiek van de energielobby om al tientallen jaren lang te doen alsof nieuwe informatie over details betekent dat er dus kennelijk geen duidelijkheid is of global warming wel bestaat en of dat wij er de oorzaak van zijn. Steeds komen ze ermee dat de discussie gevoerd moet worden, gewoon om tijd te rekken. En juist mensen die niet goed op de hoogte zijn trappen hier in, vooral omdat in de VS de lobbyisten net zoveel credit krijgen als de mensen die weten waar ze het over hebben. Daarom ook dat ik nogal sterk reageerde over de vragen.

Wat humor :D :
https://www.youtube.com/watch?v=cjuGCJJUGsg

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 27 september 2015 18:22]

Blijkbaar heeft de propaganda campagne het beoogde resultaat behaald in jouw geval, maar niet alle wetenschappers zijn het unaniem met elkaar eens dat CO2 een gevaarlijk broeikas gas is. En wij een broeikas effect veroorzaken.

https://www.youtube.com/watch?v=dA0f1h9F-I8
The Great Global Warming Swindle
Originally broadcasted March 8, 2007 on British Channel 4.
De wetenschappers in je filmpje zijn van dubieuze kwaliteit, en het wordt gesuggereerd op internet dat ze door de olie industrie betaald worden om van een "samenzwering" te praten. Wetenschappers vinden niets leuker dan elkaars theorien onderuit te halen, maar als van de duizenden rapporten 97% het erover eens is dat de mens de schuldige is, is het heel verdacht dat een paar heel koppig het tegengestelde beweren zonder concrete data. EN de pers zoekt sensatie, en die bieden saaie wetenschappers niet, wel vage lui met quasi wetenschappelijke theorien. Volgens deze redenatie ijn aliens ook reeel en bestaat bigfoot echt.
Wetenschappelijk gezien zijn aliens statistisch ook heel waarschijnlijk hoor ;-) Alleen niet dat ze ons zouden bezoeken.

Ook grappig; mensen met bewijs dat de aarde plat is:
http://kernelmag.dailydot...k.com&utm_campaign=buffer
Natuurlijk zullen er wetenschappers zijn die een andere mening hebben, maar dit wordt ook niet betwist.

Echter binnen de wetenschap is er consensus over de rol van de mens binnen de huidige klimaatopwarming. En deze consensus is de laatste jaren alleen nog maar groter geworden door actuele cijfers.

Als je dan kritiek geeft doe dit dan wel met een modernere en brouwbaardere bron en niet met een zwaar bekritiseerde documentaire.

https://nl.m.wikipedia.or...at_Global_Warming_Swindle
Wetenschappers die een propaganda campagne opzetten? Ik weet niet van welke planeet jij komt, maar op aarde heeft het 30 jaar geduurd voor er eindelijk een beetje naar ze geluisterd wordt qua global warming.

Het zijn de energielobbies die propaganda opzetten zoals die vage documentaire van jou. Zie ook spuit111 zijn link. Het zijn precies de leugens, false logic, of opzettelijke misinterpretatie van gegevens waar ik het eerder al over had.

Hier een link naar een artikel over een uitgebreide studie, die duidelijk laat zien dat er consensus is. http://arstechnica.com/sc...eement-on-climate-change/

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 27 september 2015 18:20]

Voor het overgrote deel: zie de reactie van StefanDingenout.

Mijn aanvullingen daarop:
Iets anders: gebieden waar grond in permafrost te vinden is, zoals Siberië, bevatten vele malen meer CO2 en methaan dan alles wat de mens door verbranding vrij maakt.
De totale hoeveelheden CO2, CH4 en alle andere broeikasgassen zijn niet het punt; de hoeveelheden in de atmosfeer zijn het pobleem.
Ik heb werkelijk geen idee of er überhaupt methaan in permafrost zit, maar ik geloof je op je woord. Zolang dat spul netjes in de bodem "gevangen" zit, doet het nul-komma-niks voor het broeikaseffect. De vergelijking die je maakt tussen die hoeveelheid en wat de mens heeft vrijgemaakt is dus volslagen irrelevant. Dat is ook precies de reden dat het (zoals StefanDingenout ook al zegt) rampzalig zou zijn als die permafrost smelt: smeltende permafrost verandert niet de hoeveelheid broeikasgassen op Aarde (in de natuur), maar wel de hoeveelheid in de atmosfeer.
Kan de mens hier invloed op uitoefenen? Staan wij boven de natuur?
"Kunnen wij invloed uitoefenen" is een lastige vraag, het antwoord hangt er vanaf hoe je het precies opvat:
- Hebben we de techniek om dit te doen: ja, absoluut, geen twijfel over mogelijk
- Hebben we de (economische en politieke) wil om dit ook daadwerkelijk te doen: "to be determined"...
Houdt de aarde op met bestaan als de mens er niet meer is?
Misschien zeg ik nou iets heel stoms hoor, maar "met de planeet komt het goed, alleen de mens sterft uit" vind ik nogal een pruts-oplossing. Zouden we misschien kunnen zoeken naar een oplossing "met de planeet komt het goed, en de mens blijft voortbestaan"...? Als ik te veeleisend ben dan moet je het maar zeggen hoor. |:(
In de eerste plaats: broeikas effect. Is dat aanwezig? Maar wat is dan de échte oorzaak, is dat enkel CO2 of methaan?
Het is volslagen onzin, maar stel dat je gelijk hebt, als we even aannemen dat de mens het versterkte broeikaseffect niet heeft veroorzaakt, is dat dan een reden om er niks aan te doen? Op dit moment is het klimaat (op zeer grote delen van de planeet) geschikt voor menselijk leven. Ik ben er voorstander van om onze uiterste best te doen dat zo te houden. Als jij dat "arrogant" wil noemen, ja, misschien is het dat wel. Maar dan is mijn wedervraag: "Nou en? Is dat slecht dan?".
Stel je nou echt voor om het klimaat te laten veranderen (los van de vraag of wij dat zelf veroorzaakt hebben, of dat het een natuurlijk proces is) naar iets waarin wijzelf minder goed (of, op veel minder plaatsen) kunnen overleven...!? Als er morgen een asteroïde wordt ontdekt die recht op de Aarde afkomt, wat stel jij dan voor dat de mensheid doet: "dat is overduidelijk niet onze schuld, dus laten we vooral geen poging doen om het probleem op te lossen"... :X

[Reactie gewijzigd door robvanwijk op 26 september 2015 19:54]

Goede toevoeging :-)

Mocht je het interessant vinden: permafrost bevat zelf geen methaan, maar wel veel organisch materiaal. Als het ontdooit gaat dit rotten in een erg natte omgeving waardoor een soort swamp gas ontstaat. Een groot deel daarvan is methaan.

Een tweede effect is dat permafrost meer licht weerkaatst dan gewone grond, dus als de permafrost verminderd, verhoogt de hoeveelheid warmte die de grond opneemt zodat dit het effect nog eens versterkt bovenop de vrijgekomen methaan.


Methane hydrates vormen zich wel rechtstreeks in de oceaan, onder lage temperatuur/ hoge druk combinaties als er genoeg methaan aanwezig is. Hogere druk of lagere temperatuur = meer hydrates, maar op de bodem (hoogste druk) is te weinig methaan aanwezig om hydrates te vormen, dus is het in de praktijk vooral van temperatuur afhankelijk.

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 26 september 2015 20:20]

Methane hydrates vormen zich wel rechtstreeks in de oceaan, onder lage temperatuur/ hoge druk combinaties als er genoeg methaan aanwezig is. Hogere druk of lagere temperatuur = meer hydrates, maar op de bodem (hoogste druk) is te weinig methaan aanwezig om hydrates te vormen, dus is het in de praktijk vooral van temperatuur afhankelijk.
Er ligt in ieder geval genoeg "methaan-ijs" op de bodem van de oceaan om de interesse van oliemaatschappijen te wekken. Er zijn al onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid. Vooralsnog wegen de kosten (dacht ik,wellicht achterhaalde info) niet op tegen de baten maar zodra de techniek ver genoeg is, kan het de "nieuwe olie" worden.
Opwarming van de laagste en koudste regio's van de oceaan zorgt er ook voor dat het spul vrrijkomt.
Tuurlijk, de oliemaatschappijen maken zich niet druk over de schade die ze aanrichten...
'Tuurlijk maken ze zich wel zorgen. Niet zozeer om de schade an sich maar wel om de kosten/boetes wanneer het fout gaat. Een lek bij een boorplatform of in een leiding die door kwetsbaar gebied loopt is even wereldnieuws maar snel vergeten en overschaduwd door ander "groot" nieuws. Excuses, dokken en een topman vervangen voldoet, bedrijven kunnen vervolgens gewoon doorgaan.
Er staan genoeg bedrijven te springen om op o.a. de Noordpool los te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat dat het gebied op enige manier goed doet, en gezien onze honger naar fossiele brandstoffen denk ik niet dat oliemaatschappijen zich daar druk om maken.
[...]
Er ligt in ieder geval genoeg "methaan-ijs" op de bodem van de oceaan om de interesse van oliemaatschappijen te wekken. Er zijn al onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid. Vooralsnog wegen de kosten (dacht ik,wellicht achterhaalde info) niet op tegen de baten maar zodra de techniek ver genoeg is, kan het de "nieuwe olie" worden.
Volkomen mee eens.
Opwarming van de laagste en koudste regio's van de oceaan zorgt er ook voor dat het spul vrrijkomt.
Laten we hopen dat de oliemaatschappijen (of anderen) het af kunnen vangen voordat het ongecontroleerd in de atmosfeer verdwijnt. Zelfs bij volledige verbranding tot CO2 is de bijdrage aan het broeikaseffect nog een stuk kleiner dan wanneer het als CH4 in de atmosfeer opgaat. En dat is nog even afgezien van allerlei scheepsrampen doordat schepen ineens recht naar beneden gaan als de zee begint te borrelen.
Laten we hopen dat de oliemaatschappijen (of anderen) het af kunnen vangen voordat het ongecontroleerd in de atmosfeer verdwijnt.
Da's zo'n beetje de enige situatie waarin oliemaatschappijen van werkelijk nut kunnen zijn: Afvangen van CH4 wat toch al vrijkomt. Ik ben bang dat de onvoorspelbaarheid van locatie/tijd en hoeveelheid* van het vrijkomen roet in het eten zal gooien.

* ooit iets over gelezen, kan er volledig naast zitten
Het organische materiaal (dat bevat C en H atomen) bevindt zich onder de grond, wanneer dat gaat rotten is er sprake van anaerobische dissimilatie (vergisting) waarbij oa methaan (CH4) wordt gevormd.
Zo maken we ook biogas.
De 2e stelling waarbij je beweert dat een warmere bodem meer bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect heeft nuance nodig:
Het aardoppervlak weerkaatst de zonnestraling die kortgolvig is (warmte + licht). Deze wordt weerkaatst als langolvige straling(als warmte). Deze wordt gedeeltelijk door de CH4 en CO2 moleculen in de atmosfeer opgenomen.
Meer CH4 +CO2 betekend dat de lucht dus warmer wordt. Dus hogere temperatuur, méér broeikasgassen en broeikaseffect.
Volgens mij is je laatste bewering idd wel waar.
Ja, inderdaad anaerobisch vanwege dat het zo nat is. Als het drogere grond zou zijn zouden aerobische bacterieen het verteren en dan CO2 uitstoten dacht ik.

Wat die zonnestraling betreft: ik bedoelde dat ijs/sneeuw op de permafrost (of ook tijdelijk bevroren grond trouwens) veel licht weerkaatst zonder het in warmte om te zetten, terwijl ontdooide grond zonder sneeuw/ijs meer in warmte omzet. En die warmtestraling daarvan wordt dan inderdaad weer in de lucht opgenomen. Maar ik denk dat we hetzelfde bedoelen, maar anders zeggen :)

Niet-permafrost grond die kortere perioden bevroren blijft vanwege warmere atmosfeer (=warmere grond) geeft trouwens hetzelfde probleem. Ik combineerde ze een beetje zie ik nu :)

En qua oceanen dacht ik daarnaast dat verzuring dan weer een probleem was (buiten aantasting van wat er nu in leeft) omdat het meer kalk (schelpen, etc.) oplost en de daarin opgeslagen CO2 vrijmaakt.

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 26 september 2015 22:21]

Zie ook mijn reactie op Stefan, ik probeer een discussie op te starten, door vragen te stellen.

Wat betreft permafrost: precies wat je zegt, voor zover ik daarover met mijn beperkte kennis over kan concluderen: daarom zijn dingen als permafrost potentieel zo veel van invloed. Veel CO2 is bijvoorbeeld ook opgeslagen in de ijskappen. Een relatief kleine stijging in temperatuur kan er voor zorgen dat al deze gevangen koolstof verbindingen massaal vrijkomen in de atmosfeer. Wat de stijging in temperatuur weer versterkt. Het zeeneiveau, yadayada, die gevolgen kent men inmiddels wel.
Maar de natuur en alles wat daar deel van uit maakt is altijd weer op zoek naar balans. Zo ook de mens. Is de mens dan in staat de balans dermate ongustig te doen uitslaan met als gevolg dat diezelfde mens zich niet meer kan handhaven? Ik hoop het niet, natuurlijk niet, ik ben een mens.

Het is mooi, en goed om de handen ineen te slaan en naar oplossingen te zoeken. De tools op een verantwoorde manier te gebruiken die tot onze beschikking staan.
Maar waar ik mij zorgen om maak is dat wij de gevolgen niet kunnen overzien, of soms niet willen overzien misschien.
Wat Ronald Mathies zegt, daar ben ik het mee eens: kunnen we niet de oorzaak aanpakken, in plaats van pleisters plakken. Is dat onkunde of onwil van de mens?
Of de aarde nu opwarmt door CO2 of niet kunnen we buiten beschouwing laten. De oceanen verzuren echter wel door CO2, wat grote gevolgen heeft voor koraalriffen. Door de verzuring sterft het koraal. Koraal is gemaakt van kalk en kalk lost op in zuur. In het koraal bevindt zich het grootste gedeelte van al het leven in de oceanen. Door de verzuring wordt dus een groot gedeelte van het zeeleven bedreigt. Dus een oplossing is wel degelijk wenselijk!
Van de zure regen in de zure drup.. ;)
Wat je zegt klopt denk ik zeker.
Maar heeft het verzuren van oceanen door CO2 zich dan in het verleden niet al menig maal voorgedaan?
Sterker nog, het is in het verleden vaker voorgekomen dat de concentratie CO2 in de atmosfeer én de oceanen veel hoger is dan op dit moment. Zie bijvoorbeeld de volgende link:
http://www.scientias.nl/a...keer-zoveel-co2-de-lucht/

Is de mens dan zo arrogant te denken dat het dergelijk grote invloed heeft op de natuurlijke balans? Natuurlijk zijn we begaan met het lot van de aarde, dat is op zich ook een positief iets. Maar ik heb niet de illusie te twijfelen aan de flexibiliteit van de natuur. Waar ik mij wel zorgen om maak is de flexibiliteit van de mensheid.
Staat heel duidelijk in dat dit in waterfilterinstallaties moet worden gebruikt. Dus niet zomaar in de zee donderen en maar hopen dat alles goed komt.....
soms zijn pleisters nodig.
Wat als we de "problemen" oplossen en erachter komen dat het voor iets anders nodig was waar we eerder niet aan gedacht hadden.

En zeggen laten we het maar gewoon oplossen, slaat ook negens op aangezien (bijna) iedereen dat wilt maar het gewoon niet zo makkelijk is.
Even afgaand op de info in het artikel: die externe energiebron van H2O2 is als het goed is binnenkort dus niet meer nodig. Een grootschalige inzet van dergelijke nanomotoren in bijvoorbeeld een oceaan valt natuurlijk onder geoengineering, een veelbelovende maar ook controversiële manier van climate change mitigation.

[Reactie gewijzigd door Hieronymus op 26 september 2015 11:45]

Die dingen komen dan sowieso in de voedselketen terecht. Net zoals die minuscule plastiekdeeltjes. Toch iets om over na te denken.
Ik hoop dat ze de gevolgen zeer goed onderzoeken voordat ze dit soort apparaatjes los laten in de oceanen. Als er vervelende neveneffecten zijn lijkt het me lastig om die dingen weer uit het water te krijgen. Waarom verzinnen ze niet een systeem dat binnen een gesloten omgeving kan werken?
Dar ben ik het helemaal mee eens. Dit is weer typisch de VS de gevolgen aanpakken en niet de oorzaak.
Als er minder CO2 uitgestoten wordt hebben ze deze "nanomotoren" niet nodig.
En alle waterplanten op die manier vernietigen ... ook daar is kooldioxide nodig.
Allerminst. Door de toename van atmosferisch koolstofdioxide zijn de oceanen zuurder geworden (CO2 lost immers op in water en vormt deels H2CO3), in een proces dat zich nog wel even door zal zetten. Die verzuring veroorzaakt negatieve effecten, waaronder het afsterven van algen. Overigens is het niet het plan om deze dingen in te zetten in een oceaan, omdat het juist de omzetting van opgelost CO2 naar H2CO3 versnelt en daarmee meer verzuring veroorzaakt.

[Reactie gewijzigd door Hieronymus op 26 september 2015 11:48]

Overigens is het niet het plan om deze dingen in te zetten in een oceaan, omdat het juist de omzetting van opgelost CO2 naar H2CO3 versnelt en daarmee meer verzuring veroorzaakt.
Opgelost CO2 reageert met water en vormt daarbij H2CO3, bij dit experiment gaat het erom dat H2CO3 reageert het Ca2+ en dat daarbij dus CaCO3 neerslaat. Overigens heb je gelijk dat hierbij dus de verzuring niet bepaald afgeremd wordt.
Wat hier dus eigenlijk gezegd wordt is dat bruisend water(waar ook koolstofdioxide in zit) slecht is voor de gezondheid. H2CO3 reageert met het Calcium in onze botten waardoor CaCO3 gevormd wordt en er dus botontkalking plaatsvindt.
Wat hier dus eigenlijk gezegd wordt is dat bruisend water(waar ook koolstofdioxide in zit) slecht is voor de gezondheid. H2CO3 reageert met het Calcium in onze botten waardoor CaCO3 gevormd wordt en er dus botontkalking plaatsvindt.
Niet helemaal correct, het calcium in je botten zit er niet als metaal in, maar is gebonden als calciumcarbonaat (CaCO3) en wat calciumfosfaat (Ca3(PO4)2), dus koolstofdioxide tast echt je botten niet aan.
Niet rechtstreeks misschien, maar volgens dit artikel heeft koolstofdioxide wel degelijk een invloed op osteoporose omdat het het zuurgehalte in het bloed verhoogt en Ca2+ nodig is om dit te neutraliseren.

http://www.standaard.be/cnt/dmf21112004_013
Lijkt me heel stug, je lichaam produceert per dag behoorlijk wat meer CO2 dan er in die twee blikjes uit het voorbeeld zit en dat wordt allemaal via de longen weggewerkt. Als ze het nu over andere zuren, die niet eenvoudig via de ademhaling weggewerkt kunnen worden zoals fosforzuur (H3PO4, E338) zouden hebben, dan zou ik er mogelijk wat geloof aan hechten.
Een beetje uitgelegd:
Het bloed wordt actief door het lichaam nauwkeurig op een pH van ongeveer 7,4 gehouden en wordt door verschillende constructies gemonitord (metabolisch en door ademhaling).
Een klein verschil in pH van het bloed kan al dodelijk zijn. Wel eens last van hyperventilatie gehad? Dan zie je al snel sterretjes, of ga je knock-out.

Long of nier problemen *kunnen* problemen geven met de zuur/base balans van het bloed.
Maar dus schijnbaar ook oraal opgenomen CO2.
Dit kan er mee te maken hebben dat CO2 een zeer stabiel molecuul is (lees: niet verder afgebroken wordt in het lichaam), het wordt natuurlijk ook in het lichaam gebruikt zoals je kan zien. CO2 kan daarnaast ook door celmembranen diffunderen van bepaalde cellen, en daarbij direct in het bloed komen. Denk aan de longen, nieren en allerlei haarvaatjes van het bloedvatenstelsel.

Het is misschien grappig (maar niet toevallig); het enzym dat gebruik wordt door de makers van de nanomotortjes beschreven in het artikel, zitten ook in cellen in kanaaltjes in de nieren. Het zorgt voor actieve uitwisseling van protonen en bicarbonaat. Deze (gereguleerde) uitwisseling zorgt voor de zuur/base balans in het bloed. En daarmee het heel stabiel houden van de pH van het bloed.

Het bicarbonaat wordt dus uit het skelet gehaald, de biologische achtergrond zal ik jullie besparen. Maar innemen van vitamines K2 en D3 (wat in groente / fruit zit) zorgt voor stimulering in botaanmaak.
Om het huidige broeikasprobleem te verhelpen zie ik hier wel een oplossing in. CO2-rijk oceaanwater pompen in een ruimte met deze motoren en daarna gezuiverd weer terug de oceaan in. Voorkom in ieder geval dat deze motoren kunnen 'ontsnappen' en in het milieu terecht kunnen komen.

Het blijft natuurlijk belangrijk om de oorzaak van het broeikaseffect aan te pakken. Het moet niet zo zijn dat we onbeperkt CO2 kunnen uitstoten omdat het toch weer op deze methode uit de lucht kan worden gehaald...
Maar dat water rondpompen kost weer energie, en als dat uit fossiele brandstoffen komt levert dat weer nieuwe CO2 op. Dus wat dan?
We hebben het hier over Zeewater. De zee heeft een natuurlijke "motor" ingebouwd in de vorm van geteiden. Dat water "rondpompen" is dus geen brandstof, fossiel of otherwise, voor nodig; er wordt zonne- en maanenergie voor gebruikt.
Anoniem: 114278
@Croga26 september 2015 20:33
@vcroga:

Getijden verwijderen geen Co2

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 114278 op 26 september 2015 20:33]

.
@vcroga:

Getijden verwijderen geen Co2
Lezen is moeilijk blijkbaar. Croga schrijft dat het rondpompen van het zeewater niet hoeft te gebeuren met CO2 spugende apparaten, de zee heeft eb en vloed. Hij heeft het dus niet over dat dit fenomeen CO2 verwijdert.
je zal de aantrekkingskrachten van het maan-zon-aardestelsel bedoelen ;)
Dat zegt ie, zie zijn laatste 5 woordjes ;)
ja zonne- en maanenergie is niet erg specifiek kan dus ook het licht zijn dat ze uitstralen en eigenlijke alle andere natuurlijke energieën die men op aarde kan weergeven worden door de zon en de maan hoofdzakelijk aangedreven

maar ik geef het toe mijn opmerking was een beetje mieren neuken
Anoniem: 668222
@BèR26 september 2015 12:04
Veel minder CO2 dan wat al in de zee rond zweeft. De factor weet ik zo niet meer maar het zo veel meer dan de uitstoot van mobiele brandstof dus de hoeveelheid CO2 word dan alleen maar minder.
Pompen zou eigenlijk niet eens nodig zijn. Gebruik gewoon het natuurlijke eb en vloed om het water te verplaatsen.
Waterstofperoxide valt gelukkig eenvoudig met zonnenergie, water en zuurstof te maken:

http://pubs.rsc.org/en/co...lehtml/2013/ee/c3ee42815j

Pompen kunnen ook draaien op zonnenergie, lijkt me niet zo erg dat er alleen gefilterd wordt als het licht is. Misschien inbouwen op windmolens in zee?
Wanneer je dit als tussenstap invoert bij waterkrachtcentrales (en getijdencentrales), kun je de stroming als 'pomp' gebruiken. Zo heb je de CO2 al uit het water halen vóórdat het (terug) in zee komt.
Wat mij meer zorgen baart is hoe deze nano deeltjes weer uit het water worden verwijderd?
Niet alleen dat, ik vraag me ook af wat er gebeurd met vissen of andere dieren die de motortjes voor voer "aanzien" of binnenkrijgen op wat voor manier ook. Ik neem aan dat men niet van plan is deze los te laten in zee?

[Reactie gewijzigd door Aristo op 26 september 2015 20:16]

lekker egoistisch en kortzichtig ook
co2 in water en lucht dient ook tot doelen niet alleen lasten
zo zorgt het voor een zuurgraad die in gevallen "leven" stimuleert en in andere gevallen anderzijds afbreekt
in juiste concentraties zeer bevorderend dus

co2 is gewoon tot een boosdoener gedoopt en langs die status als verder nutteloos of financieel aantrekkelijk word niet gekeken terwijl het eigenlijk gewoon bij ons eigen collectieve gedrag ligt
we moeten er gewoon voor zorgen dat we niet meer rommel veroorzaken dan voor te accounten (moreel, niet economisch) is, liefst gewoon geen op onnatuurlijke wijze
maar aangezien we het toch doen, dan maar ideeën verzinnen om er aan te verdienen niet waar?
dat is de typische beweging die we volgen
overal financiële winst uit halen met een knipoog naar zogenaamde baten (sales chatter)

misschien moeten we gewoon met zijn allen eens flink op de rem te trappen in plaats van blijven toevoegen en patchen
maar oh nee, "capitalisme", alles moet in beweging blijven! leven en blijven leven!
vrijheid voor alles en niets moet stoppen!
anders levert het niets op
De onderzoekers denken dat speciale waterfilterinstallaties die zijn voorzien van de nanomotoren een bijdrage kunnen leveren aan het milieu.
in welk opzicht
sommigen van ons vinden naaktkatten en honden ook een gezonde toevoeging aan de wereld wat voor alles en iedereen de levenskwaliteit verhoogt
of (te) snel groeiend voedsel, arm aan kwaliteit en inhoud maar wel heel economisch en meer is beter!!! right?
giftig voor insect en dier maar niet voor ons right?

uhuh, brilliant people we are
en grofgebekt? nee hoor... we verbloemen te veel om de verkeerde redenen in de verkeerde richtingen
even flink op de rem trappen en eens kijken welke richtingen we eigenlijk op rammen

/rant

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 500749 op 26 september 2015 18:35]

Op zich helemaal eens met je rant hoor :-) We moeten inderdaad juist kijken naar dingen juist doen in plaats van hoeveel er mee verdient kan worden. En dit soort 'oplossingen' hebben grote potentie om misbruikt te worden om toch maar lekker door te gaan, "want we kunnen het toch uitfilteren".

Aan de andere kant roepen wetenschappers al zo'n 30 jaar datzelfde verhaal en begint er de laatste jaren pas eindelijk wat aandacht aan besteed te worden. En dan halfslachtig. Zo erg dat de Nederlandse regering door het eigen volk is aangeklaagd omdat het niet eens de halfslachtige doelstelling probeert te behalen (urgenda). Waarop de regering prompt in hoger beroep gaat om nog wat tijd te kunnen rekken/geld te kunnen binnenslepen.

Ik ben er dus bang voor dat tegen de tijd dat we dingen echt goed gaan aanpakken we dit soort kunstmatige 'oplossingen' er toch tijdelijk naast in moeten zetten om genoeg resultaat te kunnen boeken (maar dan wel in een veilig afgesloten systeem). En dan maar hopen dat het inderdaad tijdelijk is.
Het blijft natuurlijk belangrijk om de oorzaak van het broeikaseffect aan te pakken. Het moet niet zo zijn dat we onbeperkt CO2 kunnen uitstoten omdat het toch weer op deze methode uit de lucht kan worden gehaald...
Sterker nog het CO2 wordt uit het water gehaald met de vorm Ca(CO3 ). Deze stof wordt gebruikt in de industrie maar niet als energie "stof". in andere worden met deze techniek heb je dus geen energie kringloop en zal er dus geen onbeperkte hoeveelheid CO2 kunnen worden uitgestoten door middel van verbranding.
Om dit te laten werken moet je er -ontzettend- veel van produceren (niemand zou dat willen betalen), of ze moeten zelfreplicerend zijn.
Dat laatste is nog veel gevaarlijker dan het broeikaseffect negeren.
Er kunnen micro-organismen evolueren die op die dingen gaan rondvliegen. Dan zijn de rapen gaar. :+
Wat doen deze dingen als ze in een organisme terechtkomen?
Hoe lang moeten die dingen werken voordat ze zelf CO2 neutraal zijn? Ik ga er vanuit dat het produceren van die nanomotoren en de infrastructuur/logisitiek om ze in het water te krijgen niet CO2 neutraal is.
In het kader van "alle kleine beetje helpen" steun ik dit volledig, mits het een gecontroleerd iets blijft. Dus niet gewoon blind een hele bult van die dingen in de oceaan dumpen.

Ik ben alleen bang dat dit een hele kleine druppel op een gloeiende plaat is... hoeveel water kan er zo gefilterd worden?

Volgens Wikipedia is
The total volume of water on Earth is estimated at 1.386 billion km³ (333 million cubic miles), with 97.5% being salt water and 2.5% being fresh water. Of the fresh water, only 0.3% is in liquid form on the surface.
Oftewel 1,338,000,000 kubieke Kilometer in alleen de oceanen!! Dat is een hoop water om te filteren....
Oplossing kan heel eenvoudig zijn: iets niet meer doen, of iets nalaten.

Gewoon stilzitten en afwachten is dus het meest effectief volgens mij,
Tja, wat zal ik zeggen. Algen planten zichzelf voort. De groei wordt beperkt omdat bepaalde benodigde meststoffen niet voldoende aanwezig zijn. Die stoffen toevoegen is veel eenvoudiger dan zelf microbeestjes maken.
Ik kan me een proef herinneren waar dat geprobeerd werd met gemalen ijzererts. Het effect was er wel, maar de extra algen werden meteen opgegeten door vissen. Het was dus vooral goed voor de visstand (leek me ook nuttig). Maar in een meer zonder vissen worden het algen, met gebodnen C. En die kan je weer als brandstof gebruiken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee