Minister gaat stijgende 'glasvezelbelasting' met gemeenten bespreken

Minister Henk Kamp van Economische Zaken erkent dat er grote verschillen zijn tussen de leges die gemeenten in rekening brengen aan bedrijven die glasvezel willen aanleggen. Kamp reageerde daarmee op kritiek dat sommige gemeenten de leges te sterk zouden verhogen.

VVD-Kamerlid De Liefde stelde tijdens een commissievergadering over telecomkwesties dat veel gemeenten de leges die betaald moeten worden tijdens het aanleggen van glasvezel sterk verhogen. Deze kosten zouden bovendien per gemeente sterk uiteenlopen. Zo zou in Middelburg voor een afstand van 80km glasvezel 133 euro betaald moeten worden, terwijl Rotterdam de duurste zou zijn met een belasting van 344.000 euro. De cijfers die De Liefde noemde zijn afkomstig van een steekproef van zestig gemeenten en mede afkomstig van bedrijven uit de glasvezelsector.

Volgens De Liefde, die sprak over een 'lokale internetbelasting', moet minister Kamp van Economische Zaken iets aan de verhoogde leges van inhalige gemeenten doen. Het Kamerlid stelde dat de verhogingen in de aanlegkosten, die gemeenten zouden gebruiken om gaten in de begroting te dichten, in strijd zijn met EU-richtlijnen voor een brede uitrol van snel internet, terwijl ook de aanleg van fiber in Nederland vertraging op zou kunnen lopen door hogere aanlegkosten.

Minister Kamp van Economische Zaken kon zich deels vinden in de kritiek van zijn partijgenoot door te erkennen dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de leges die gemeenten in rekening brengen bij glasvezelaanleg. Volgens de minister wordt er weliswaar overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om tot eenduidiger regelingen te komen, maar Kamp erkende dat dit overleg al erg lang loopt. De bewindsman zegde toe dat hij zal pogen dit overleg zo snel mogelijk af te ronden en de Kamer dan meer informatie over eventuele ingrepen te kunnen geven. De Liefde noemde het positief dat minister Kamp het probleem serieus aanpakt.

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

28-05-2013 • 20:10

57 Linkedin

Reacties (57)

57
51
28
3
0
20
Wijzig sortering
Waarom bestaat er uberhaubt deze belasting? Er is toch totaal geen reden om het aanleggen van glasvezel of wat dan ook te blokkeren/vertragenen
Het is geen belasting. De Liefde kan wel over internetbelasting praten maar daarmee stuurt hij het debat meteen de verkeerde kant op en wordt er op verkeerde gronden gediscussieerd.

Het gaat hier om leges. Het lijkt mij heel sterk dat de gemeente Rotterdam inderdaad 344.000 euro kosten maakt. Wat dus onderzocht moet worden is of deze kosten kloppen. Dit mag wettelijk gezien geen winst opleveren voor de gemeente en mag dan ook niet als sluitpost worden gebruikt.

/Aanvulling
Beantwoording van kamervragen op “winst voor gemeenten door leges voor registratie van
gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang”. Hoewel het onderwerp heel anders is gaat het om leges en is daarom de beantwoording van vraag 3 erg intressant
Vraag 3
Deelt u de mening dat dit in strijd is met de gemeentewet, waarin is bepaald
dat gemeenten geen winst mogen maken over diensten, zoals u ook heeft
geantwoord op eerdere vragen?
Zo ja, bent u van plan iets hieraan te gaan
doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Die mening deel ik niet. In Artikel 229 eerste lid onder b van de
Gemeentewet wordt bepaald dat individuele gemeenten bevoegd zijn tot het
heffen van leges voor verstrekte diensten. In artikel 229b van de
Gemeentewet en in de Europese Dienstenrichtlijn, artikel 13, lid 2, wordt
geregeld dat de legestarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde
baten niet uitgaan boven de geraamde lasten: de tarieven mogen maximaal
100% kostendekkend zijn
. Uiteindelijk is de gemeenteraad verantwoordelijk
voor het vaststellen van de legeshoogte.

Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds weliswaar de middelen om
toezicht en handhaving op het gebied van de kinderopvang in te richten en uit
te voeren, maar indien een gemeente er niet in slaagt met die middelen uit te
komen (bijvoorbeeld door relatief grote aantallen gastouders of kindercentra),
is het niet in strijd met de Gemeentewet om aanvullend leges te heffen om op
die manier kostendekkend te kunnen werken. Voorwaarde is wel dat de
gemeente bij bezwaar tegen de hoogte van de leges volstrekte transparantie
moet kunnen bieden over de in rekening gebrachte kosten.


Hoge legeskosten kunnen voor potentiële gastouders een drempel betekenen
om in de kinderopvang aan de slag te gaan. Dat vind ik een ongewenst effect,
gezien de waardevolle opvangvorm die gastouderopvang is. Naar mijn
mening zouden gemeenten daarom in ieder geval bij de vaststelling van de
kosten de bijdrage van de rijksoverheid moeten verrekenen, om zoveel
mogelijk te voorkomen dat een te hoge drempel voor gastouders ontstaat. Ik
ben in overleg met de VNG om te bezien hoe gemeenten hierop zijn aan te
spreken.

Legesheffing is echter uiteindelijk een zaak tussen de gemeente en de
aanvrager. De aan te spreken partij is de gemeenteraad in de betreffende
gemeente.
Overigens ben ik van mening dat in dit soort zaken, te hoge leges, hogere overheden meer/makkelijker dit soort besluiten moeten kunnen vernietigen. Het blijkt helaas te vaak dat gemeenteraden democratisch en controlerend vrij zwak zijn. Zeker in kleinere gemeentes.

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 28 mei 2013 20:49]

Gezien de ontwikkeling van bouwleges is het inderdaad een sluitstuk. Je kan wel gaan procederen tegen de gemeente hierover en je kan wel gelijk krijgen na vele hoge beroepen, want die hoge leges worden ook ingezet om lang te procederen. Veel gemeentes hebben de onderbouwing niet paraat waarop de kosten gebaseerd zijn. Natuurlijk is max. 100% van de kosten ook variabel, want buiten manuren kunnen ook werkplekken, auto's opzichter etc erbij geteld worden. Zo kan je alles sluitend maken.

Maar ja, dan wil je als bedrijf de volgende wijk aanleggen. Denk je dat die ambtenaren dan nog wat voor je willen doen? Reken er maar niet op. Alles wordt gerekt tot de maximale termijn en nog een beetje.

Ik zie al een prijsontwikkeling van 1,5% richting de 2,5% van de bouwkosten, soms zelfs inclusief BTW en ook steeds vaker zijn er losse extra kosten bij aanvullingen. Op een groot werk lopen de leges in de tonnen, maar dat heeft het echt niet gekost aan werk voor de gemeente.
De leges worden oa gebruikt voor straatwerk; als voorbeeld. Stel dat de gehele Coolsingel ontgraven word. Dan moet dit herstraat worden door een aannemer; tijdelijk of definitief. Hierna kan er door grondwerking eea verzakken / veranderen. Mocht hier sierbestrating liggen in een bepaald patroon dan is er een kleine kans dat er een groot gedeelte opnieuw herstraat moet worden. Dit opnieuw herstraten betaald de gemeente oa uit de leges. Daarnaast heb je nog leges voor het aanvragen van vergunningen, hiervoor word het team vergunningen betaald.

Het zijn dus niet alleen wat administratieve kosten;
- Straatwerkzaamheden
- Buitenpersoneel
- Onderhoud aan troittoir
- Controle op naleven CROW (tbv veiligheid)
- Binnenpersoneel
Vergeet het maar, degene die de straat openhaalt, betaalt ook voor het weer netjes dichtleggen. Is het ruk, dan wordt de aannemer aan de oren erbij gesleept om het te herstellen. Na een jaar is het gewoon weer onderhoud voor de gemeente. Het onderhoud van de stad komt uit de OZB e.d. Je kan niet bv 10 jaar achterstallig onderhoud op de schouders leggen van een ondernemer die toevallig daar wat wil doen. Die jaag je daarmee even hard de stad weer uit.

En de koopgoot e.o. kan wel wat sierbestrating gebruiken i.p.v. 30x30 betontegels. :+

Team vergunningen is ook een redelijke moneypit. 3% leges op een bouwproject waarbij je ook nog 5% van de aanneemsom in werklozen moet steken. De gemeente denkt dat er geen bouwcrisis is ofzo (is ook zo als je de uitlatingen van de wethouder leest...)
blablabla,
Dat maakt het allemaal zo duur, en overbodig veel ambtenarij.
Gewoon een goed contract opstellen, dat indien er schade na een x periode ontstaat na werkzaamheden is aannemer aansprakelijk, met overdracht van aansprakelijkheid naar bedrijven/organisaties waar aannemer in opdracht voor werkt. Hoeft maar een paar honderd euro te kosten.
Net als bij een hypotheek. Notaris/hypotheekacte is eigenlijk standaard contractje, kost ook paar honderd euro. Bank kan (bijna) altijd jou aansprakelijk stellen voor alle kosten mocht het fout gaan..

Prima toepasbaar voor kosten leges glasvezel. 340k euro is natuurlijk van den zotte.
Dat is niet zo moeilijk, dit is net als de WOZ een sluitpost van de gemeentes.
Woekerwinsten van de telecom?
leges zijn geen belasting, leges zijn kosten die de gemeente maakt om een aanvraag te toetsen aan (wettelijke) eisen en uitvoerbaarheid/gewenstheid (denk aan welstandscommissie). wel wordt het vaak gebruikt om extra inkomsten te genereren voor een gemeente, in Rotterdam zijn bv de kosten voor het aanvragen van een bouwvergunning de afgelopen jaren steeds sterker gaan stijgen.
inhalige gemeenten???
wacht even wie hebben er besloten dat de gemeenten ineens extra geld moeten afdragen aan het rijk en extyra dingen zelf moeten betalen en geen extra geld krijgen...

de gemeenten moeten ergends dat geld vandaan halen, en ja dit is een methode, en om dan de gemeente de schuld te geven is wel erg makkelijk dan vind men niet???

natuurlijk blijft het belachelijk dat het gebeurt maar de schuld ligt toch echt ergends anders imho
de gemeenten moeten ergends dat geld vandaan halen Pardon?? Wat dacht je van het snijden in het vette ambtenaren spek? Bizar om altijd maar belastingen te verhogen als je niet uitkomt met je budget..Gemeentes moeten gewoon hard aangepakt worden om hun uitgaven drift te beteugelen.
Vette ambtenaren spek? Uitgerekend de duurste gemeente in dit onderzoek, de gemeente Rotterdam is al bijna 3 jaar bezig om onwijs te snijden in het ambtenarenapparaat. Ik heb zelf daar gewerkt (en toen waren we al onderbezet), maar als ik nu nog eens op de koffie kom, dan lijkt het wel of je door een spookhuis heen loopt. Werkelijk iedere verdieping wordt nog maar voor een klein deel gebruikt, heel veel lege bureau's en aankomende verhuizingen naar andere lokaties.

Het probleem met leges bij verschillende gemeenten is dat het vaak appels met peren vergelijken is ook al heet het allemaal "leges".
Neem nu leges voor een bouwvergunning. In Rotterdam betaal je NIETS voor een goedkoop bouwplannetje (denk aan een dakkapelletje ofzo), dat kan omdat Rotterdam veel industrie heeft met grote plannen die dus veel kleintjes kunnen compenseren. Ga je naar een aangrenzend dorpje, die VOORNAMELIJK kleine bouwplannetjes heeft en maar weinig grote plannen met een hoog bedrag aan leges, dan begrijp je dat diezelfde dakkapel daar ineens honderden euro's kan kosten.De kosten moeten namelijk wel gedekt worden.

Zo zal het bij de aanleg van glasvezel ook wel werken. De impact om een willekeurige straat in Rotterdam open te gooien is veel groter (meer mensen bij betrokken, ingewikkelde verkeersomleidingen enz.) terwijl je in een dorp vaak gewoon de volgende afslag neemt en het allemaal niet zo complex is.

Het is heel begrijpelijk dat er zo gereageerd wordt op de verschillen, maar er is dus wel enige nuance noodzakelijk.
Zo dacht ik er ook over,

Het lijkt me 100% logisch dat in Rotterdam de prijs hoger is omdat de Impact van een straat opengooien vele malen groter is dan in een afgelegen dorp, dit moet natuurlijk bekostigt worden.
Ik ben blij dat de gemeente Rotterdam wel bezuinigt op de ambtenaren, maar dan ben ik benieuwd wat hiervan de reden is. Zoals je je verhaal vertelt lijkt het net alsof er in het verleden veel te veel ambtenaren aangenomen zijn. En als je die ontslaat (of waarschijnlijker: contract niet verlengd) dan blijf je zitten met te grote huurpanden en lege bureau's.

Maar goed, beter laat bezuinigen dan nooit. Hier in Amsterdam moet er nog heel veel gebeuren, en proberen ze de gewone burger en kleine ondernemer te pakken met steeds hogere parkeertarieven, steeds duurdere parkeervergunningen, hogere OZB percentages, hogere erfpachtcanon noem maar op.
Sorry misschien is Rotterdam een slecht voorbeeld maar met name gemeentes hebben een ongekend lage effecientie. Ik heb er tijdens mijn studie-jaren er een half jaartje mogen rondlopen... en bij een Zuidelijke gemeente kon zo op de bouw afdeling 50% vertrekken. Beste voorbeeld was de stadsplanner die werkte letterlijk 50% van de tijd en deed een aardig aantal nevenzaken.

Ook hoe het verloopt, wederom als je op bouwzaken wilt ingaan, ik heb talloze grote projecten landelijk uitgevoerd en overal verliep dit gewoonweg lomp. Lokale wethouders die een zegje willen doen, ambtenaren van een afdeling, de ambtenaren van de afdeling zelf, aanhangende ambtenaren die wel een raakvlak zagen in het project en zo kon dit letterlijk jaren doorgaan. Wederom onnodig en meer een stukje werk-zoeken.

Dan de legeskosten, wederom met grote projecten vochten we deze stuk voor stuk aan in iedere gemeente en keer op keer werd hier hard ingesneden na tussenkomst van een rechter. Je praat hier over miljoenen euro's die ze dachten op te strijken voor hun "bijdrage". Let wel "bijdrage", vaak zijn gemeentes niet ingericht op dergelijke projecten en konden ze eigenlijk niets meer dan een stempel zetten. Gaat het fout, en dit kwam wel eens voor waste ze hun handen in onschuld. Je mag je dan ook afvragen waarom we uberhaubt leges betaalde om te beginnen als ze toch geen vorm van verantwoordelijkheid durfde te nemen.

Ook is het onbegrijpelijk dat er verschillen zijn, iets wat overigens via de rechter vaak "glad" werd getrokken die zich hier ook niet in konden vinden. We lieten dan van een andere gemeente de legeskosten vs bouwkosten zien en dan stelden we nog steeds de vraag waarom ze zo hoog waren.

Nee het is tijd dat de overheid hier op ingrijpt en dit gelijk trekt en ook goed hierop ingaat. Toon maar eens aan waarom men 344.000 euro (of omgerekend 3400 manuren a 100 euro/uur) voor een kabeltje denkt te moeten zien. Zowieso voor kabel werk gaat dit toch via een KLIK en heeft een gemeente hier weinig inzicht nog inspraak.
dat een grote stad duurder is qua aanleggen van zaken die in de grond moeten is idd logisch. maar de impact scheelt heel erg per straat waar je zit. in het centrum is het duur, maar moet dat ook in een rustige wijk zoveel kosten?!?
ik vind dat ze de kosten net als andere zaken gewoon moeten onderbouwen. laat ze maar duidelijk maken waar de kosten in zitten (zou bij alles moeten, een aannemer vraag je toch ook om een specificatie van zijn werkzaamheden?).

en idd moet er zo'n 25% van de ambtenaren uit en zijn ze ondertussen al verhuisd naar Marconieplein. maar rotterdam heeft veel mensen met een uitkering en die moeten ook ergens van betaald worden...
Ja, spek. Zie ook mijn berekening van paar reacties hierboven....

NY + randgemeenten heeft "maar" 250.000 ambtenaren voor ca. 22 miljoen inwoners (wiki). in NL is dat ca. 371.000 voor 17 miljoen.
Oftewel, er kan 50% aan ambtenaren weg in NL. Meteen de regeldruk een stuk lager en een paar miljard (33.000 euro jan modaal x 185500 = 6,5 miljard) besparing! tel uit je winst.
Alleen is het zo dat de landelijk overheid bezuinigt door te zeggen "Hoi gemeenten, vanaf nu is dit jullie taak, zie maar hoe jullie 't bekostigen, van ons krijgen je niet voldoende extra geld, 't is nu jullie probleem"

Tuurlijk valt er te bezuinigen op de ambtenarij en hebben ze de creatieve manier van bezuinigen door de inkomsten te verhogen in plaats van de uitgaven te verlagen, maar het is wel verklaarbaar. Dat maakt het natuurlijk niet goed
In het bedrijfsleven moet men ook continu meer met minder mensen doen, en daarin heeft men niet de luxe om lukraak maar de prijzen te verhogen.
Niet helemaal waar. Bij beheercontracten in de ICT bijvoorbeeld zie je meestal een clausule dat de contracten waardevast zijn, en geindexeerd.
Voor de leverancier zit daar een margepotentieel. De leercurve zorgt namelijk dat de kosten dalen. Bij gelijkblijvende inkomsten (en geindexeerd tegen inflatie) stijgt de winst.
Ach deze leges zijn maar 1 voorbeeld kijk naar de verschillen in onroerendgoedbelasting tussen gemeentes. Het rijk maakt er idd een zooitje van en gemeentes moeten het zelf maar uitzoeken.

Ik snap het sowieso niet, rijk provincie, gemeente te veel schakels in het geheel. Haal die provincie er nu maar uit, grotere gemeentes, lagere kosten. Een stad als new york is ook 1 gemeente wel met bijna de 1/2 van het aantal inwoners als Nederland
Elk gebied in nederland is weer anders. het enige wat men moet waarborgen is kwaliteit in alle lagen.


Kan dhet prijsverschil wel wat schattem, dat de stedelijk gebieden duurder zijn, zit veel meer in de grond wat gecontroleerd moet worden.

[Reactie gewijzigd door gp500 op 29 mei 2013 00:16]

Ok de stad new york bestaat uit 5 boroughs, en bijvoorbeeld 'the bronx' bestaat weer uit 12 community boards.

In totaal bestaat new york uit 58 community boards.

Dus ja 1 stad met 3 bestuurslagen, oftewel 64 besturen. (1 stads, 5 boroughs, en 55 community boards)

Gemiddeld zo'n 153.000 personen per community board, das in de buurt van de minimale grote van 100.000 die het kabinet stelt aan gemeentes.
NY + randgemeenten heeft "maar" 250.000 ambtenaren voor ca. 22 miljoen inwoners (wiki). in NL is dat ca. 371.000 voor 17 miljoen.
Oftewel, er kan 50% aan ambtenaren weg in NL. Meteen de regeldruk een stuk lager en een paar miljard (33.000 euro jan modaal x 185500 = 6,5 miljard) besparing! tel uit je winst.
@bbob1970
Al een tijdje niet meer in NY geweest dan? De stad NY zelf heeft al ~20 miljoen inwoners, dat is meer dan de 16.5 miljoen die wij er hebben.
Ach dat is al jaren gaande, nog voor de crisis. Eerst was het de eigenaren belasting op woningen, en nu de vergunning om bomen te kappen en glasvezel aan te leggen. Ook voor het kappen van bomen is Rotterdam de duurdste gemeente (€738,-), waar het sommige gemeentes zelfs gratis is.

Gemeenten/overheden/politici zijn tegenwoordig inhalig geworden. Neem bijvoorbeeld Dijselbloem, wtf moet ie in Europa doen? Hij heeft genoeg werk als min. van financiën in Nederland, maar nee hij gaat ff bijverdien in Europa met het gevolg dat hij zijn taken als min. van financiën verwaarloosd en een dubbele pet op heeft.
Net als de import heffing op zonnepanelen, is dit weer een -shit for brains- oplossing...

NL is gebaat bij een snelle robuuste infrastructuur, om voorop te lopen en te blijven is een geschikte infrastructuur een voorwaarde. Door weer -op een domme manier- 'financiële prikkels' te geven wordt de uitrol van glasvezel weer verder vertraagd. NL overheid/gemeenten hadden juiste het tegenovergestelde moeten doen, bedrijven die glasvezel willen aanleggen helpen te stimuleren ipv tegen te houden... Innovatie in NL wordt oa tegengehouden door het wanbeleid ingezet door die incompetenten in Den Haag...

Voorbeeld, Eindhoven; Eindhoven "-Hightech stad van NL', in 2006 werd het plan gepresenteerd om in 2012 heel Eindhoven van glasvezel te hebben voorzien. Door het typischer gemarchandeer halfslachtige gesjoemel is in 2013 nog iets meer dan 30% in Eindhoven heeft nu glasvezel. Het is onduidelijk wanneer de rest van Eindhoven wordt aangesloten op glasvezel. Voor de rest ben je in Eindhoven op (uiteindelijk) KPN of UPC, wat ook weer typisch is voor een oligopoly.
Waarom mag de telecom die de glasvezel uitrolt wel enorm profiteren met enorm onwaarschijnlijk hoge winstmarges per huishouden (kijk naar de torenhoge tarieven voor digitale TV als je paar zenders wilt ontvangen over die glasvezel) en de overheid niet?

De telecom heeft in veel opzichten een compleet monopolie als het gaat om huishoudens. Als het om plaatselijke glasvezel kabels gaat dan heb je 2 keuzes. Niet doen of wel doen.

Is dat eerlijk?
Wauw, je zou toch wel verwachten dat je juist in Rotterdam een betere infrastructuur wilt hebben om betere concurrentiepostitie te hebben. Maar een prijsverschil van meer dan 250000% is wel heel erg...
Ik denk dat als je deelt door het potentiële aantal aansluitingen per kilometer, Rotterdam er nog helemaal niet zo slecht vanaf komt.
Maar belastingen mogen niet geheven worde op "potentieel". Belastingen zouden moeten dienen voor iets wat al verwezenlijkt is
Supersnel internet is (Radio 1) melkkoe voor gemeenten 28-05-2013

Luister hier:
http://www.radio1.nl/item...oor-gemeenten-zegt-de-vvd
Voortdurend moet ik denken aan de analogie met de verkoop van de etherfrequenties. Indertijd was mijn eerste gedachte: Dit is een verborgen belastingmaatregel.

Maar omdat dit staande praktijk van de rijksoverheid is geworden, is de vraag gerechtvaardigd naar de positie van de gemeenten in deze kwestie van al dan niet sluitende begrotingen
Hoe bedoelen ze Middelburg?
In Middelburg ligt een hééél klein beetje Zakelijk glas, particulier-glas is er nu 0.00%.
Die lijkt 133 euro niet de waarheid, de gemeentes en provincie Zeeland doen er alles aan om de aanleg tegen te houden. Dit om ZeelandNet in stand te houden omdat ze medeeigenaren zijn.

Als het echt waar is, ben ik stomverbaasd dat ze in Middelburg niet massaal glas de grond in stampen...
Er word uiteraard naar meer als alleen de kosten van het aanleggen gekeken, concurrentiepositie en huidige maximale snelheid zijn ook erg belangrijk.

Na een snelle check zie ik dat Online, Tele2, Canal Digitaal en KPN allemaal al tot 30, 40 of 50Mb aanbieden in Middelburg afhankelijk van de wijk waar je in woont. Dit zal inhouden dat er relatief weinig mensen je product zullen afnemen omdat ze al een snelle verbinding kunnen nemen welke voor het overgrote deel van de mensen snel genoeg is.

[Reactie gewijzigd door SECURITEH op 29 mei 2013 00:55]

Voor heel veel mensen is de eerste aanbieding genoeg om over te stappen
Ik zie in de gemeentes om mij heen overstappers die alleen maar om de korting over het eerste jaar praten.

Zou je ná de introductie een aansluiting willen, krijg je uiteindelijk een hogere aansluitvergoeding bij het te krijgen abo.
Die mensen "proberen" het een jaartje, en hebben dan hun apparatuur 'in huis', EN glas tot in de meterkast.

Daarna kijken ze wel verder, terug naar kabel / adsl is maar een kleine stap.

( ik wil de blijvers-percentage's wel eens zien over een jaar, of 2 , als de introductieabo's over zijn )
Na een snelle check zie ik dat mijn ADSL internet verbinding toch echt niet meer als ADSL 1...(<--- ja 1 ja) is in een nieuwbouw wijk in Middelburg. 't is van de pot gerukt als je het mij vraagt.

Net over gestapt naar Zeelandnet. Dat is de aanbieder van kabel hier, en zoals Timmie al zegt voornamelijk in handen van de gemeente en provincie. Misschien is er daarom wel zo'n lage prijs?
Goh... en mensen maar afvragen waarom er in bepaalde (grote) gemeenten, de glasvezel niet wordt aangelegd.
Kan ik goed begrijpen dan KPN en/of Reggefiber of andere maatschappijen dan ook tegen Rotterdam zeggen: "dikke doei we gaan wel de kleinere dorpen aansluiten die het wel willen hebben tegen schappelijke prijs"
Kan ik goed begrijpen dan KPN en/of oftewel Reggefiber of andere maatschappijen dan ook tegen Rotterdam zeggen: "dikke doei we gaan wel de kleinere dorpen aansluiten die het wel willen hebben tegen schappelijke prijs"
Anoniem: 256386
28 mei 2013 20:26
Hoeveel km glasvezel moet KPN in Rotterdam aanleggen?
De leges is niet de enige kosten post waar je tegen aan loopt, de gemeente Groningen eist bijvoorbeeld ook dat alle bestrating ingewassen word (dus niet alleen bij sierbestrating) en als je maar naar een boom kijkt moet er een boomchirurg bij gehaald worden, om maar wat te noemen. Dit soort dingen drijven de kosten zoveel op dat het niet meer interessant is om in zo'n gemeente iets uit te rollen.

Uiteindelijk benadeeld de gemeente hier zijn eigen burgers, zeker op langere termijn.
als dat geld in de zakken van bepaalde figuren gaat wel, maar overheden zijn anders ons eigen gettysburg, of the people, by the people, for the people, misschien ligt daar ook wel het antwoord, providers moeten burgers oproepen om eens een gemeente vergadering bij te wonen om dit soort misstanden aan de kaak te stellen.

[Reactie gewijzigd door bbstreams op 29 mei 2013 09:45]

gemeentes komen vaak naar inwoners toe (buurtbezoeken, wijkoverleggen) maar doen helaas erg weinig met de input van de inwoners. niet vanuit onwil van de mensen die er zijn maar vaak verzand het in zaken die er niet toe doen (iedereen wil er een plasje over doen).
Gaten dichten in de begroting door willekeurige belastingen te verhogen vindt ik een schadelijke zaak. Nu worden willekeurige sectoren, in dit geval de glasvezel sector, bestraft voor het slechte uitgeefgedrag van gemeentes en de overheid. Maak dan een nieuwe volksbelasting aan onder de noemer "incompetentierestitutie".

Nu moet een sector die zelf helemaal niks te maken heeft met de geldproblemen van een gemeente opeens extra geld afdragen om die gemeente boven water te houden. Als ik als loodgieter in jouw huis werk en je opeens geld tekort komt ga ik toch ook niet bijbetalen aan jouw auto?

Nu ben ik niet geleerd in economisch-politische zaken dus kan ik het geheel fout hebben begrepen, maar zoals ik het nu begrijp vind ik dit een zeer schadelijke ontwikkeling.

[Reactie gewijzigd door DamonTheron op 29 mei 2013 09:30]

Zo zou in Middelburg voor een afstand van 80km glasvezel 133 euro betaald moeten worden, terwijl Rotterdam de duurste zou zijn met een belasting van 344.000 euro.
Ehm, waarom worden die twee getallen zo naast elkaar gebruikt? Dit is bijzonder nietszeggend, want nu weten we nog niet of het in Middelburg duurder is om glasvezel aan te leggen dan in Rotterdam (voor zover die informatie nuttig is, maar dat is een ander verhaal :P).
Je kan hier toch uit concluderen dat voor het aanleggen van 80km glasvezel in middelburg €133 aan leges moet worden betaald maar dat voor zo'n zelfde afstand in Rotterdam €344.000 moet worden betaald aan leges? Tenminste zo lees ik het.

Ik weet niet precies wat het aandeel van de gemeente is bij de aanleg van glas, het zal wel iets met vergunningen zijn. Maar aangezien de grond in Rotterdam veel voller ligt dan in middelburg lijkt een prijsverschil tussen grote en kleinere gemeentes wel op zijn plaats. En ook vanwege de potentieel grotere afzetmarkt per km in de stad, niet zo heel erg voor de aanbieder. Maar dit gigantische prijsverschil lijkt mij wat disproportioneel.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee