Meldpunt Vuurwerkoverlast.nl ligt onder vuur van ddos-aanvallen

De website van het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl is sinds de opening diverse malen offline gegaan. De site, waarop burgers klachten kunnen deponeren over vuurwerkoverlast in hun buurt, zou onder vuur hebben gelegen van ddos-aanvallen.

Vuurwerkoverlast.nl werd vorige week zaterdag geopend en is een initiatief van enkele lokale GroenLinks-fracties. Via het internetmeldpunt kunnen burgers klachten indienen over vuurwerkoverlast als gevolg van het voortijdig afsteken van vuurwerk. De oprichters stellen dat steeds meer Nederlanders zich storen aan de vuurwerktraditie en via de website moet duidelijk worden hoe groot de overlast is.

Sinds de opening is de website diverse keren uit de lucht gegaan. Aanvankelijk stelden de beheerders van Vuurwerkoverlast.nl dat de toeloop op de site enorm zou zijn, maar sinds donderdag zou het meldpunt ook onder vuur liggen van ddos-aanvallen, zo maakten zij op Twitter bekend.

In een poging beter bereikbaar te blijven, maken de beheerders van Vuurwerkoverlast.nl inmiddels gebruik van CloudFlare, een content delivery network. Onduidelijk is echter of de betaalde dienstverlening van CloudFlare wordt ingezet, waarbij bescherming tegen ddos-aanvallen wordt aangeboden, of uitsluitend de beperktere gratis service.

Inmiddels is de website weer bereikbaar. De teller staat op het moment van schrijven op ruim 35.000 meldingen. De beheerders willen het meldpunt tot 3 januari in de lucht houden en de meldingen bundelen. Deze zullen worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Door Dimitri Reijerman

Redacteur

29-12-2012 • 11:42

360 Linkedin

Reacties (360)

360
308
196
13
0
1
Wijzig sortering
quote: sHELL
En dan kijk ik aleen al naar de pleuris bende die achter blijft op 1 januari |:(
Indeed...

Heb ook maar een melding geplaatst: het knalt hier in Sneek bijna elk moment van de dag en heb zelfs (geloof ik) een paar vuurwerkbommen gehoord.

Het massaal afsteken van vuurwerk is daarbij een zéér ernstige vorm van luchtvervuiling en dient alleen al om die reden te worden afgeschaft: naast ontplofte handen, de branden die het veroorzaakt, enzovoort....


Wellicht interessant; uit Trouw (2008):
Luchtkwaliteit alarmerend slecht door vuurwerk

Maaike Bezemer 27/12/08, 00:00

Vuurwerk brengt tijdens de jaarwisseling veel ongezonde stoffen in de lucht. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) zijn vooral kleine stof- en roetdeeltjes (fijnstof) schadelijk. Hoe meer wind en regen, des te beter voor de luchtkwaliteit.

Het RIVM meet continu en op veel punten in het land de luchtkwaliteit. Nu al weten we dat veel plaatsen met Oud en Nieuw boven de alarmgrens komen zegt Piet van Zoonen, hoofd van het Laboratorium voor Milieumetingen van het RIVM. Bij de verbranding van vuurwerk komen zwaveldioxide, stikstofoxiden en zware metalen vrij, maar het schadelijkst is fijnstof. Het gaat om een piek van een paar uur, maar de concentraties zijn extreem hoog. Vooral patiënten met luchtwegaandoeningen hebben daar last van. Piet van Zoonen: Het is een eenmalige verstikkende vertoning, waar je je haast niet aan kunt onttrekken. Erger dan een paar uur langs een snelweg staan en autogassen inademen.

In Nederland geldt een daggemiddelde concentratie van 50 microgram fijnstof per kubieke meter. Die waarde mag maximaal 35 maal per jaar worden overschreden. In stedelijk gebied lopen de concentraties op Oudejaarsdag op, wanneer vanaf tien uur s'morgens vuurwerk mag worden afgestoken. Vorig jaar zaten Rotterdam, Den Haag en Leiden al in de avonduren boven de 200 microgram/m3. Om een uur s'nachts werd de topper gemeten in Den Haag: 2400 microgram fijnstof per kubieke meter.

Al bij het inademen van 100 tot 300 microgram fijnstof, treedt benauwdheid op en raken longen geïrriteerd. Astmapatiënten krijgen eerder een aanval. Het RIVM heeft berekend dat er door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof ongeveer drieduizend Nederlanders per jaar vroegtijdig overlijden. Andere acute effecten zijn klachten aan hart of bloedvaten.

Vuurwerk bevat ook koper, antimoon, strontium en barium, giftige metalen die water en grond vervuilen. Volgens Van Zoonen gaat het, in tegenstelling tot fijnstof, echter niet om enorme emissies. Het rioolslib is al redelijk vervuild met metalen, er worden geen verhoogde waarden gemeten na Oud en Nieuw.

Of de concentraties fijnstof dit jaar weer extreem hoog zijn, is afhankelijk van het weer. Is het windstil en mistig, zoals vorig jaar, dan komt er een smogalarm. Winderige en regenachtige jaarwisselingen, zoals 2006/2007, zijn redelijk schoon. Regen spoelt de stofdeeltjes al vlot naar het riool. Wind vermengt fijnstof met schone lucht en zorgt ervoor dat de vervuiling snel over ons vlakke land uitwaaiert.

Arno Bonte die voor GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad zit, begon vorig jaar een actie tegen vuurwerkoverlast. Hij maakt zich druk over het toenemend aantal ongevallen, maar luchtvervuiling is zijn belangrijkste drijfveer. In het eerste uur van het nieuwe jaar is er net zoveel luchtverontreiniging in Rotterdam als normaal in een hele week.

Bonte pleit niet voor een vuurwerkloze jaarwisseling, hij ziet liever dat professionals vuurwerk afsteken voor een grote groep. Ik kan ook genieten van mooi vuurwerk, maar de onschuldige en leuke traditie is uitgegroeid tot zo hard mogelijk knallen. Vuurwerk is tegenwoordig zo zwaar, dat het meer op oorlogstuig lijkt, eigenlijk vreemd dat we gebruik zomaar toestaan.

Bonte liet afgelopen januari onderzoek doen onder Rotterdammers. Meer dan de helft, 55 procent, bleek voor een verbod op consumentenvuurwerk. Landelijk ligt dat percentage op 48 procent, 45 procent van de Nederlanders is tegen een verbod.

Arno Bonte bedacht een stappenplan. Allereerst moeten gemeenten hun burgers oproepen tot matiging en zelf een centrale vuurwerkshow organiseren. Rotterdam doet dat dit jaar (2008) voor het eerst. De tweede stap is dat vuurwerk alleen nog wordt afgestoken binnen aangewezen zones.

Link naar Artikel.
Alle feiten correct aan elkaar verbindende doen mij vermoeden dat de personen achter de ddos-aanvallen geen zuivere bedoelingen hebben (dûh) ;)

[Reactie gewijzigd door John Stopman op 29 december 2012 12:59]

Als je toevallig ook in Sneek woont dan ben je natuurlijk ook wel bekend met het fenomeen Sneekweek. Persoonlijk vind ik zo'n vuurwerkshow vele malen interessanter dan iedereen die met zijn strijkers aan het klooien is. Buiten de verdere ruziemakerijk verloopt het bij het vuurwerk volgens mij ook altijd erg rustig.

Nu is Sneek al een stad van ruim 30.000 inwoners, zijn er nog een keer een hele bult toeristen. Over het algemeen zijn er in de Sneekweek (en ook bij de opening) veel meer mensen in Sneek dan dat er wonen. Hierboven staat dat zo'n gemeente-vuurwerkshow voor veel mensen echt niet gaat werken. Nu weet ik niet alle gegevens over het verloop van de opening van de Sneekweek, maar op het oog lijkt me dat toch elk jaar weer redelijk rustig. Als het daar kan, waarom niet met oud&nieuw.
Anoniem: 206255
29 december 2012 11:44
Meldpunt ddos-overlast?
Ik vind dat mensen niet zo moeten zeuren. De laatste dagen hoor ik niks anders over het oplopende aantal klachten over vuurwerkoverlast.

Kijk; ik geef je absoluut gelijk als er midden in de nacht (vooral-) illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Daar mag je rustig over klagen. Het probleem is dat iedereen voor het minste of geringste al begint te zeuren, waardoor de goedwillende consument in de toekomst mogelijk gedupeerd wordt omdat vooral GroenLinks de verkoop van consumentenvuurwerk aan banden wil leggen.

Ook vraag ik me af hoeveel van deze klachten ook uniek zijn. Het kan zomaar zijn dat meerdere mensen voor het zelfde incident bellen. Mijn vermoeden is dat GroenLinks deze klachten allemaal als "uniek" bestempeld om zo het beeld te schetsen dat de overlast groter is dan in de werkelijkheid het geval is.

Vuurwerk afsteken is een Nederlandse traditie. Gelukkig ziet de meerderheid van de 2e kamer dit ook zo. Dat er vroegtijdig vuurwerk afgestoken wordt hoort er een beetje bij. Het mag natuurlijk niet maar het is lang niet allemaal vandalisme. Voor een deel is het ook wel de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het kan zeker vervelend zijn (ik heb zelf twee honden die er gelukkig weinig last van hebben) maar ik vind wel dat we wat verdraagzamer mogen zijn. Ik las laatst in het nieuws dat Nederlanders steeds onverdraagzamer worden en steeds egoïstischer worden. Bied deze groep vervolgens een makkelijke mogelijkheid om te klagen en het zal ook gebeuren.

Vroegtijdig vuurwerk afsteken is net zo onvermijdelijk als de ongelooflijke rotzooi die Carnaval met zich meebrengt, de files op de snelweg als iedereen in de zomer probeert z'n vakantiebestemming te bereiken en de chocolade letters en kruidnoten die in Augustus al in de schappen liggen.

Ik heb hier gelukkig nog de mogelijkheid om de grens met België of Duitsland over te steken indien er hier ooit een verkoopverbod komt. De overlast komt grotendeels van illegaal spul dat hier niet verkocht mag worden. Het verbieden van legaal consumentenvuurwerk zal dit probleem niet oplossen. Het zal juist meer mensen motiveren om zwaar illegaal spul binnen te voeren.

Kortom; meldt vooral indien het vermoeden bestaat dat er zwaar illegaal vuurwerk wordt afgestoken, maar ben wat verdraagzamer als dat her en der met een rotje gebeurd.

[Reactie gewijzigd door Titan_Fox op 29 december 2012 12:55]

Ik kan jouw betoog wel met een voorbeeld ondersteunen dat ik afgelopen week zag.

Er was een man die ook actief voor een verbod was op vuurwerk en dat er alleen nog maar op centrale plekken door de overheid afgestoken mocht worden. Hij vertelde dat hij dit standpunt had gekregen, doordat vuurwerk levengevaarlijk is. Hij had namelijk zelf ook een ongeluk gekregen met vuurwerk, waarbij er een vuurpijl of mortier in zijn mond terecht kwam. Dan denk je nog... hij heeft een punt.

Maar toen kwam er iets meer duidelijkheid over zijn situatie:
- Hij had illegaal zwaar vuurwerk uit België gehaald
- Er zat een kort lontje aan met een soort van 'cassette' zoals hij het noemde eroverheen
- De korte lont stak hij met een sigaar aan en milliseconden later ging het al af.

Dit vertelt mij dat hij professioneel vuurwerk heeft gekocht met een schietlont. Hij heeft zich dus doelbewust niet aan de regels gehouden en heeft daar met zijn onkunde de prijs voor moeten betalen. En nu moeten de mensen die zich wel aan de regels houden, daar voor bloeden? Ik kan er niets aan doen dat het woordje hypocriet naar boven komt drijven...

Wat ik me wel kan voorstellen is dat er bijvoorbeeld op scholen aandacht aan gegeven moet worden, juist omdat het een volksvermaak is. Geef kennis (misschien zelfs in de vorm van een korte cursus met wat afsluitende vragen) en wellicht kunnen we dit soort stommiteiten voorkomen. Want ik zie het in feite net als autorijden: ook daar krijgen we onderricht in, voordat we mogen rijden. En dan houdt ook iedereen zich redelijk veilig aan de regels die we gesteld hebben, op een paar hufters na die de gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar daarom gaan we toch ook niet iedereen verbieden te rijden en alleen nog maar collectief vervoer (OV) bieden?
mee eens, op scholen wat aandacht geven m.b.t niets proberen af te steken wat op de grond ligt, en een paar foto's van een schietlont (krengen zijn levensgevaarlijk en zien er anders uit dan een normaal groen lont (Visco))

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 29 december 2012 14:45]

Dit soort voorlichting is er al op scholen. In het voortgezet onderwijs komt bureau Halt ieder jaar begin December langs met een voorlichting over vuurwerk.
Helaas zijn er altijd mensen die denken: dat overkomt mij toch niet. Daar helpt geen verbod, voorlichting of wat dan ook aan behalve als het ze zelf overkomt.
klopt, maar vaak word er alleen maar gezegd dat je geen vuurwerk mag oppakken en dat er lelijke dingen kunnen gebeuren (welicht een foto o.i.d van een bebloede hand), en dat je misschien de volgende dag een paar straten mag gaan schoonvegen (nou wat een straf) het kan wel wat uitgebreider, zoals bijv de verschillende lonten (een schietlont is sneller dan de reactietijd die de gemiddelde mens heeft waneer men iets aansteekt)
Anoniem: 297472
@TheCapK30 december 2012 01:25
Op mijn school / scholen anders nooit.
Dus tenzij dit recent is gebeurd dit dus sporadisch of alleen in specifieke scholen.
En nu moeten de mensen die zich wel aan de regels houden, daar voor bloeden?
Waar staat dat mensen die zich aan de regels houden moeten bloeden?
Zolang je je aan de regels houdt is er totaal niets aan de hand. Gebruik je illegaal vuurwerk, zorg je voor overlast, verniel je spullen of steek je te vroeg af, dan kun je er door in de problemen komen. Terecht zeg ik dan.
Als het aan GroenLinks ligt mogen straks de gewone mensen die zich aan de regels houden ook geen vuurwerk meer afsteken maar kijken naar een mooie vuurwerkshow van de gemeente die na zoveel jaar wel weg bezuinigd zal worden.
De goedwillende consument wordt in de toekomst sowieso mogelijk gedupeerd omdat er veel meer partijen zijn die een vuurwerkverbod willen. Iets waar veel partijen ook al jarenlang over aan het onderhandelen zijn en wat in een stroomversnelling is gekomen na de vuurwerkramp in Enschede. Een aantal van die partijen zijn erg invloedrijk, het gaat namelijk om mensen die de rotzooi die vuurwerk veroorzaakt mogen opruimen. Denk daarbij aan verpleegkundigen, traumaartsen, ambulance personeel, agenten, plastisch chirurgen, de brandweer maar ook de schoonmaakdiensten. Er zitten enorm veel kosten aan de nieuwsjaarsviering vast die steeds maar weer stijgen. Op een gegeven moment is dat niet meer vol te houden en gaat men over tot maatregelen. In grote steden als Amsterdam, Den Haag, etc. haalt men de noodverordening al van stal. Als dat zo door blijft gaan is uiteindelijk een algeheel verbod op vuurwerk een feit.

In het noordoostelijke deel van het land kennen we al zoiets. Carbid schieten is traditie maar vanwege dingen als overlast en het grote risico (er zijn eigenlijk geen regels om veilig af te dwingen met als gevolg dat men enorme kanonnen aan het bouwen is) is men paal en perk gaan stellen. Wil je nu carbid schieten dan zul je daar een vergunning voor moeten aanvragen en die vergunning krijg je niet zomaar. Bij paasvuren idem, ook daar heeft men het uiteindelijk gedaan omdat de veiligheid gevaar liep. Best kans dat we straks ook voor vuurwerk een vergunningplicht krijgen het gehele jaar door dus ook met de nieuwjaarsviering (nu is de nieuwjaarsviering de enige uitzondering). Gezien de vele overlast en met name veiligheidsrisico's (brandweer en spoedeisende hulpen die mankracht tekort hebben door de vele branden en slachtoffers) is dat ook niet eens zo'n gek idee. Met een vergunning kun je namelijk de nodige veiligheidsmaatregelen afdwingen. Denk aan brandblussers, afstand tot publiek, ehbo, etc. Dan denk ik dat je er ook wat meer tijd en moeite in de vuurwerkshow kunt steken en er iets van kunt maken dat echt memorabel is.

Het vroegtijdig geknal is dus helemaal niet het probleem, ook niet met dit meldpunt. De zware vuurwerkbommen en vuurwerk afsteken met een glaasje op daarentegen wel en dat zal de consument uiteindelijk nekken. Dat is een situatie waar men zich al jarenlang aan ergert en wat ook steeds erger lijkt te worden.
Er zitten enorm veel kosten aan de nieuwsjaarsviering vast die steeds maar weer stijgen.
Vorig jaar waren de kosten zo'n 10 miljoen euro (bron). Er werd 70 miljoen euro aan vuurwerk besteed, waarop 21% 19% btw zit: 14,7 13,3 miljoen euro belasting. Dus uiteindelijk zijn de 'kosten' verhaald op degene die het veroorzaken: de kopers van vuurwerk (hoewel illegaal vuurwerk meer overlast zal veroorzaken en daarover wordt geen BTW betaald natuurlijk..).

[Reactie gewijzigd door Beroemdheid op 31 december 2012 17:57]

Daar is die BTW natuurlijk niet per se voor bedoelt. Met eenzelfde redenering kunnen bezitters van dure auto's zeggen dat ze het "recht" hebben meer te vervuilen of harder te rijden.
Ik zeg ook niet dat ze het recht hebben om dingen te vernielen, maar we moeten het niet doen omdat er gigantisch veel kosten worden gemaakt. Het grootste gedeelte wordt namelijk vergoed door de vandalen zelf.

@Cypther87: natuurlijk 8)7
[mierenneukmode]
Vorig jaar was het natuurlijk nog 19% ;-)
[/mierenneukmode]
Klaagpunten en de aandacht erover zorgen juist voor de stuwende massa.

er is aandacht, dus het wordt interessant.
Dat is met vuurwerk niet anders, net als de enorme toeloop in "straattegels van viaducten"
het kwam voor, maar niet zo vaak ( het is gevaarlijk, akkoord )
Maar toen de media erover begon te schrijven, werden de meldingen meer en meer, en nam het daadwerkelijke 'geweld' alleen maar toe.

Pas toen justitie aangaf minder aandacht te willen ( en te eisen op aangeven dat er minder info naar de media ging over andere zaken ) nam het af, en óók de werkelijke stenen op auto's werd minder

Pyromanen, overvallen ( waar de media de werkwijze uitvoerig besprak ) gaf anderen weer een handleiding om het te gaan doen

- project X - Haren ...
Aandacht maakt 'geil' iedereen wil zijn moment of fame, zo ook Groen links !
@Freshmaker
Sorry hoor, maar wat een kul-voorbeeld van de stenen vanaf viaducten! Is je wel eens opgevallen hoeveel viaducten onderhand voorzien zijn van die massieve schermen? Waar denk je dat dat van betaald is? Net zoals alle bushokjes en andere collectieve bezittingen als straatmeubilair.
Om over overvallen maar te zwijgen, want dat neemt alleen maar toe en ze worden steeds lager, zoals het beroven van weerloze oudjes, desnoods in hun huis.

Je moet geen onzin erbij halen om je punt te willen maken!

Het is nu gewoon verboden, er is een dag voor dat dat afsteken mag, hou het daar dan ook bij. Overlast=overlast. Als ik mijn stereo volop open zet heb ik ook binnen de kortste keren de politie voor de deur en na het tweede bezoekje nemen ze rustig in beslag.
Is die tijd tekort? Dan heb je misschien wat teveel gekocht?

Achterlijken die voor 1000en euro's vuurwerk inslaan zoals in het RTL Nieuws eergisteren zouden wmb. hun adresgegevens achter mogen laten bij de handelaar. Je niet aan de regels houden is onbekwaamheid, dat geldt ook voor het afsteken.
maar het leuke is Arno bonte schreeuwt wel zo hard dat vuurwerk verboden moet worden etc. maar vanaf begin december voordat het überhaupt verkocht word in nederland zijn mensen al aan het afsteken. dus voor deze mensen zal een verbod niks uithalen.

Ze mogen van mij de straffen op vroegtijdig of illegaal vuurwerk afsteken gewoon flink verhogen geen halt straf maar een dikke geld boete ik denk dat dit meer zin heeft dan een kleine taakstraf. zo hoeft tenminste geen volksfeest verpest te worden omdat een paar mensen het voor de rest verpesten.

[Reactie gewijzigd door sanas op 29 december 2012 13:17]

Vuurwerk afsteken is een Nederlandse traditie.
Als je alles vanaf de jaren '60 uit de vorige eeuw als traditie ziet wel ja.

Het is wat mij betreft heel simpel: we hebben afgesproken dat je met oudjaar vanaf 10 uur 's ochtends mag afsteken tot 2.00 uur op nieuwjaarsnacht. Alle klachten, of ze nu groot of klein zijn voor of na die tijd, zijn terecht. Alle klachten van voor gisteren betreft sowieso illegaal vuurwerk aangezien het pas gisteren verkocht mocht worden. Prima dat je dat kan melden en prima als daar wat mee gedaan wordt.
Het kan zeker vervelend zijn (ik heb zelf twee honden die er gelukkig weinig last van hebben) maar ik vind wel dat we wat verdraagzamer mogen zijn. Ik las laatst in het nieuws dat Nederlanders steeds onverdraagzamer worden en steeds egoïstischer worden. Bied deze groep vervolgens een makkelijke mogelijkheid om te klagen en het zal ook gebeuren.
Ik vind jouw mening heel apart. Je zegt dat mensen onverdraagzamer en egoïstischer worden. Moet ik het zo interpreteren dat als je overlast hebt van vuurwerk hebt en daar over klaagt dat je dan een schoft bent? Dat lijkt me een beetje de omgekeerde wereld. Je probeert hiermee van daders (degenen die overlast veroorzaken) slachtoffers te maken en van slachtoffers (degenen die last hebben van vuurwerkoverlast) daders.
"Vuurwerk afsteken is een Nederlanse traditie"

Nee, het is een Chinese traditie of heb je nooit geschiedenis geleerd?
Slavenhandel was een Nederlandse traditie... apartheid is tenslotte een Nederlands woord.
Betekend dit dat we elk jaar maar wat negers moeten optrommelen uit Afrika om te verschepen naar Europa en Amerika om gratis voor ons te werken?
Dwergwerpen, heksen verbranden, ketters martelen... allemaal "tradities".

En over onverdraagzaamheid en egoisme gesproken...
Ik woon in een "nette" nieuwbouwwijk met gezinswoningen maar al sinds oktober wordt de hele wijk wakker gebombardeerd met explosieven die alles behalve legaal of veilig zijn.
En jij wil zeggen dat het egoistisch is om te klagen als je 2 maanden lang je de tering schrikt of wakker wordt geknalt?
Ik ben onderhand in staat om die dronken klootzakken met mijn blote handen tot een bloederige pulp te slaan en het beste argument waar jij mee komt is dat degenen die er last van hebben maar meer verdraagzaam en minder egoistisch moeten zijn?

Wow... ik weet niet of het je gewoon niets kan schelen of dat je simpelweg er op kickt dat jij er wel mee weg komt, maar ik hoop echt dat jij een dag hetzelfde mee maakt als de mensen die dapper genoeg zijn om tegen mensen zoals jij op te staan en te zeggen dat ze er genoeg van hebben om als stront behandeld te worden en weg gemoffeld onder het mom van "mensen klagen te veel".
Interessant om daarbij op te merken is dat in de grote steden tijden Chinees nieuw jaar nauwelijks vuurwerk wordt afgestoken. Dit mag namelijk niet zonder speciale voorzieningen.

De wijk waar ik in Beijing woonde had wel vuurwerk, maar dat werd dan ook afgestoken onder toezicht van de aanwezige brandweer en echt alleen binnen de toegestane tijden en daarvoor aangewezen plekken.
Vuurwerk afsteken is een Nederlandse traditie. Gelukkig ziet de meerderheid van de 2e kamer dit ook zo. Dat er vroegtijdig vuurwerk afgestoken wordt hoort er een beetje bij. Het mag natuurlijk niet maar het is lang niet allemaal vandalisme. Voor een deel is het ook wel de burgerlijke ongehoorzaamheid.
In amerika is het bezitten van vuurwapens een traditie. Vroeger was rijden op je brommer zonder helm een traditie. En je donkere medemens als minderwaardig afstempelen ook. Nu kan alleen sinterklaas dat nog. En vrouwen als minderwaardig, dat is nog half een traditie. En ganzetrekken, dat was ook een mooie traditie. Maar tijden veranderen, en sommige tradities moeten gewoon afgeschaft worden. En als je per se wil knallen, dan stel ik voor om een enkele reis Syrie te nemen. Succes met je strijkers tegen echte knallers. ;)
Vuurwerk af laten schieten in een show lijkt mij redelijk problematisch. Gezien ik in een stad woon van ongeveer ruim 300.000 inwoners wordt het de vraag wordt het 1 show of meerdere. Ga ik uit van meerdere, dan gaat dat naar mijn mening aardig in de papieren lopen en dat kan niet, want er moet worden bezuinigd. Dan blijft dus 1 show over. Wel is dan de vraag waar komen die vele duizenden mensen dan te samen. Welk plein is groot genoeg om ik zeg het maar even zo'n 150.000 man (ik doe er maar een slag naar) te bergen en dit allemaal in goede banen te leiden. Ik zie het al gebeuren duizenden mensen met het openbaar vervoer, wat er vroeg mee stopt voor het risico dat het loopt. De overige komen met eigen vervoer, daar is geen fietsparkeerplaats groot genoeg voor of iets dergelijks voor de auto. Ik denk dat er een enorme hoeveelheid blauw moet worden georganiseerd om dit in goede banen te leiden. Helaas is dat er niet, omdat alle omliggende dorpen en steden ook hun eigen vuurwerkshow hebben en dit dus tot niet gaat gebeuren. Teveel kosten aan organisatie en politie.
Er lijkt wel voor alles een meldpunt te zijn tegenwoordig. Lijkt me een gouden handel, zon database met chagerijnige mensen. Gelijk aanbiedingen sturen voor gehoorbeschermers!

Kan me niet voorstellen dat er echt wat gebeurd met de meldingen.
Als je genoeg meldingen hebt over 1 locatie kan je daar prima politie resources op zetten lijkt me. Stel dat je een meldpunt autodiefstal hebt, en na een jaar blijkt dat in een specifiek deel van een specifieke wijk in een stad constant dezelfde soort auto's gejat worden, dan heb je denk ik toch wat nuttige informatie om met een onderzoek te beginnen.
*me woont in Den Haag. Ik ken een aantal buurten/wijken waar het absoluut wat luidruchtiger is rond deze tijd van het jaar. Denk je nou echt dat de politie zo'n site als dit nodig heeft om datzelfde te leren?
Dat soort informatie zou al lang beschikbaar moeten zijn door aangifte's.
Maargoed ict en overheid is en blijft een heikelpunt bij de overheid.
Er lijkt wel voor alles een meldpunt te zijn tegenwoordig. Lijkt me een gouden handel, zon database met chagerijnige mensen. Gelijk aanbiedingen sturen voor gehoorbeschermers!

Kan me niet voorstellen dat er echt wat gebeurd met de meldingen.
Er wordt keihard gewerkt aan een oplossing voor alle melders.
De politieke partij erachter ( groen links ) garandeerd dat iedereen geholpen wordt.
Na 3 Jan. zal er minder overlast zijn, en na de 15e beloven ze het allemaal te hebben opgelost !

Nederland klikland, als we maar kunnen klagen !
Er worden weer 1000'en euro aan subsidie ingepompt, terwijl er beter naar structurele oplossingen gezocht zou moeten worden

( neem de commissie Haren, waar de commisie meer kostte dan de schade )
Ik gebruik ook cloudflare, maar dan is het wel handig als je de direct.domein.com DNS entry weghaald, anders ddossen ze die gewoon (weet ik uit ervaring)

direct.vuurwerkoverlast.nl [77.72.149.35]

Ze gebruiken trouwens de betaalde versie want de site is ook via https bereikbaar en dat is bij de gratis versie niet.

Ook biedt de betaalde versie geen bescherming tegen ddos aanvallen, tenminste niet de pro versie van $20 per maand, dan moet je naar de business versie upgraden en dan praatje gelijk over honderden dollars per maand.
\

[Reactie gewijzigd door mkools24 op 29 december 2012 16:39]

De oprichters stellen dat steeds meer Nederlanders zich storen aan de vuurwerktraditie en via de website moet duidelijk worden hoe groot de overlast is.
Als dit vervolgens opgezet wordt door een onafhankelijke partij, dan vind ik het begrijpelijk dat er figuren rondlopen die dit willen tegenhouden (goedschiks of kwaadschiks).
Aanvankelijk stelden de beheerders van Vuurwerkoverlast.nl dat de toeloop op de site enorm zou zijn
De teller staat op het moment van schrijven op ruim 35.000 meldingen
Dat is 2% van de Nederlandse bevolking. Dat schaar ik toch niet echt onder de noemer "enorme toeloop". Daarbij: 35.000 meldingen maakt niet per se 35.000 individuen.

Ik ben wel benieuwd hoe groot de overlast écht is. Volgens mij zijn de problemen vooral lokaal. Mijn insziens zouden er gewoon agenten moeten patrouilleren en snelrecht toepassen als ze zien dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken of wanneer vuurwerk naar mensen/dieren gegooid worden.
Dat is 2% van de Nederlandse bevolking
Nope, het is nog een factor 10 minder ;)

Je hebt wel gelijk dat een groot deel van dit soort klachten dan ook nog eens van een (nog) beperkter deel van de bevolking komt. Volgens mij is dit dus preken voor eigen parochie.

Punt is met vuurwerk'overlast' (en zeker in deze dagen): het is afsteken... PANG en (weer even) over. En eigenlijk is alleen die knal vervelend. Bovendien is er -zonder de verkoop volledig te stoppen en de grenzen (RUIM) voor oudjaar dicht te gooien en ALLE inkomende voertuigen te controleren- heel weinig te doen aan het voortijdig afsteken.
Het rotste moment is tussen 11 en 4 oudjaarsnacht (en dan vooral met jonge kinderen).

Waar ik ook mee zit is dit (even doorklikken):
Zijn jullie vuurwerkhaters?
Nee. We houden van vuurwerk als dat veilig en professioneel wordt afgestoken. Vuurwerk kan heel erg mooi zijn, en bijdragen aan het markeren van een feestelijke gebeurtenis. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de vuurwerktraditie steeds minder het stempel ‘feestelijk’ verdient. Daarom vinden we dat het anders moet.
Kortom... ons issue is niet zozeeer die handvol rotjes, maar het feit dat er door de burger vuurwerk wordt afgestoken. Jammer joh... ik heb (hoe links ik ook ben) geen behoefte aan de betutteling van Groen Links. Mijn ventje houdt namelijk ook (nog) niet van het professionele vuurwerk dat in augustus in Scheveningen wordt afgestoken.
All in all onzinnige non-politiek die met zielig doen in de picture wordt geplaatst. 't Had uit de koker van Geert kunnen komen ;)
wat een onzin, reactie, vuurwerk wordt in een heel groot deel van Nederland door tuig afgestoken,

om dat te bewijzen leen van de buurt-blinde eens een stok en ga een rondje wandelen, dikke kans dat je wel enkele strijkers en ander vuil voor je poten gegooid krijgt... ...

dat zelfde geld voor honden en andere dieren, ik heb ze zelfs ooit een eend zien vangen en... je raad het al... gelukkig voor hen werd dat gezien door een agent want ik zou ze hun kop van hun schouders hebben geslagen, een beest volproppen met explosieven ... hoe krijg je het verdomme in je botte kop...


vuurwerk hier is net zoals vuurwapens in de vs, iedereen meent er recht op te hebben, maar we vinden het oh zo schokkend als er misbruik van wordt gemaakt.....

hoe een hypocriete klootzak ben je dan?

laat ze vuurwerk lekker verbieden, al dat belasting geld verspilt aan het opruimen van die troep en de kosten die volgen als er een of andere mongool weer eens een oog kwijt is... (of iemand anders dankzij zo'n mongool) ... en dan heb ik het wel over de kosten NA Beverwijk, want veel van die figuren kunnen naderhand niet eens meer productief zijn en kosten de rest van hun leven dus extra (aanvullende) uitkering.....

in het dorp waar ik opgroeide hadden ze die problemen ook auto's in de fik elk jaar wel iemand een paar vingers kwijt of erger. en toen is men gaan experimenteren met een sporthal, bier (veel beer), muziek en feest van middernacht tot een uur of 6 sochtends...

housen en zuipen, in plaats van fikkie stoken en bushokjes mollen... als ze dan een knalvuurwerk willen kan dat ook prima door professionals, die kunnen het bovendien nog beter ook...
Hoewel ik het met je eens ben dat dat vuurwerk veel nadelen heeft (gewonden, vernielingen, milieu-vervuiling en angstige (huis)dieren) weet ik sinds gisteren dat "laat het aan de professionals over" niet de oplossing is.

Er zijn namelijk ruim 400 gemeenten en net iets meer dan 200 professionals met een vuurwerk-licentie.
Dat betekent dat je dus in de helft van al die gemeenten niet terecht kunt voor een mooie show.
En dan hebben we het niet eens over een show in elke dorpskern. Daar zijn al helemaal te weinig mensen voor.

Het is een goed idee, maar het KAN gewoon niet.

Ook de handhaving wordt lastig. Denk je nou werkelijk dat zo'n oude traditie als deze zomaar de nek om te draaien is ? Nee-hoor het illegale vuurwerk zal nog steeds met bakken het land binnen komen. En dan is er geen controle meer op decibels en veiligheid. Ik geloof niet dat we daar veel beter van worden.

Het is jammer maar waar, maar de huidige, gereguleerde situatie is in de praktijk de beste keus.

[Reactie gewijzigd door T-men op 29 december 2012 17:51]

Ach, als er vraag is dan zal er heus wel aanbod komen. Niet volgend jaar en misschien niet het jaar daarna, maar daarna zullen er heus wel meer bedrijven komen die het willen uitvoeren. Niets zo fijn voor bedrijven als de overheid die zichzelf verplicht stelt hun diensten te kopen voor waarschijnlijk teveel geld :P
@i-chat:
Laten we je post eens tegen het licht houden, en daarbij rekening houden met waar dit nieuwsbericht over gaat ;)
wat een onzin, reactie, vuurwerk wordt in een heel groot deel van Nederland door tuig afgestoken,
Nope... jouw statement is onzin. Het overgrote deel van het vuurwerk dat in Nederland wordt afgestoken, wordt afgestoken door brave burgers. Er is een kleine groep mensen die zich op een minder sociale manier met vuurwerk bezig houdt, maar het is vreselijk ongenuanceert om alle afstekers onmiddelijk van het stempel 'tuig' te voorzien.
om dat te bewijzen leen van de buurt-blinde eens een stok en ga een rondje wandelen, dikke kans dat je wel enkele strijkers en ander vuil voor je poten gegooid krijgt...
In de buurt waar ik woon kan ik (met of zonder stok) probleemloos over straat. Een wijk verderop weet ik dat de buurtblinde vriendelijk gegroet wordt, en krijg ik de strijkers wel voor mijn voeten. Is dat 'tuig' of gewoon een beetje plagen?
dat zelfde geld voor honden en andere dieren, ik heb ze zelfs ooit een eend zien vangen en... je raad het al... gelukkig voor hen werd dat gezien door een agent want ik zou ze hun kop van hun schouders hebben geslagen, een beest volproppen met explosieven ... hoe krijg je het verdomme in je botte kop...
Tja... hersenloos gedrag richting dieren is echt niet alleen van deze tijd. Andersom... ik ken ook gasten die best het een en ander aan illegaal vuurwerk in huis hebben en ondertussen ook in het asiel werken. Kortom, dit is geen argument. En anders illustreert het hooguit dat een deel van de wereld tuig is.
vuurwerk hier is net zoals vuurwapens in de vs, iedereen meent er recht op te hebben, maar we vinden het oh zo schokkend als er misbruik van wordt gemaakt...

hoe een hypocriete klootzak ben je dan?
Dit is zo onzinnig, daar ga ik niet eens op in. Bovendien is dat al door een ander gedaan.
laat ze vuurwerk lekker verbieden, al dat belasting geld verspilt aan het opruimen van die troep en de kosten die volgen als er een of andere mongool weer eens een oog kwijt is... (of iemand anders dankzij zo'n mongool) ... en dan heb ik het wel over de kosten NA Beverwijk, want veel van die figuren kunnen naderhand niet eens meer productief zijn en kosten de rest van hun leven dus extra (aanvullende) uitkering.....

in het dorp waar ik opgroeide hadden ze die problemen ook auto's in de fik elk jaar wel iemand een paar vingers kwijt of erger. en toen is men gaan experimenteren met een sporthal, bier (veel beer), muziek en feest van middernacht tot een uur of 6 sochtends...

housen en zuipen, in plaats van fikkie stoken en bushokjes mollen... als ze dan een knalvuurwerk willen kan dat ook prima door professionals, die kunnen het bovendien nog beter ook...
En hier ben je helemaal de draad kwijt. Het probleem is niet het legale vuurwerk (ook al wil Groen Links ons dat doen geloven) en het probleem is niet in de mensen die het afsteken (althans, niet de overgrote meerderheid). Het probleem is het niet gecontroleerde deel van het vuurwerk, dat buiten de officiele kanalen en tijdstippen verhandeld wordt. En een meldpunt op internet gaat dat niet verbeteren. Noch 40.000 klagende mensen. Het heeft namelijk geen zin om legaal vuurwerk te verbieden als het probleem in de illegale kant zit. Enne... dat spul IS al verboden ;)

En tja... housen en zuipen. Bleek een jaar of wat terug in Hoek van Holland ook al zo'n fantastische combinatie...
Je hebt een punt, maar het verschil is dat als er nu een knal te horen is en je hebt er geen decibelmeter naast, je als agent al nauwelijks kunt vaststellen of iemand net illegaal vuurwerk heeft afgestoken. Al helemaal niet in de laatste dagen voor oud & nieuw, als de verkoop is toegestaan. Als het gewoon verboden is dan kan er geen twijfel bestaan en wordt handhaven makkelijker.
Helemaal mee eens. Alleen het grootste uitschot van Nederland is aangetrokken door dit geweld. De risico's die het met zich meebrengt, en dan heb ik het nog niet over overlast, maar werkelijk gevaar voor onschuldig mens en dier die over straat moeten. Brievenbussen waar toch belangrijke papieren in kunnen zitten. Dan kan mij die knal hier en dan nog niet zoveel schelen, maar wat er mensen te lijden hebben hieronder.

Maar goed, wat is er tegen te beginnen? Het valt onder dezelfde categorie als voetbalgeweld en hooliganisme, Project X-tuig en dergelijken. De groep die het aanhangen is gewoon zo groot dat er te weinig animo voor is om er degelijk hard genoeg tegen op te treden.

En ik wil toevoegen tegen de mensen die dit scharen onder de noemer; "het is een kleine groep die zich niet kan misdragen", "ik doe het wel fatsoenlijk en verstandig". Jij steekt voorwerk af, je ondervindt daar een thrill van om dit zelf af te steken; je bent in mijn ogen hetzelfde uitschot als de rest. Mensen met fatsoen ondervinden geen thrill van enige vorm van geweld. Het is alleen jammer dat dit in Nederland bijna iedereen is. Ik wou dat ik het kon ontvluchten, maar ik heb niet altijd geld om op reis te gaan in de kerstvakantie.
Wat heeft een mooi gekleurde show in de lucht met geweld te maken? Ik ben ook onder de indruk van het motor geluid van een F1 wagen en heb eens van een afstandje een space shuttle lancering mogen zien. Is dat ook geweld?
Ik neem aan dat je me wel begrijpt dat het me gaat om die bermbom-achtige toestanden waarbij de fundering van het huis meetrilt
Nee jou reactie is lekker normaal..

Vuurwerk wordt door heel veel mensen afgestoken die daar plezier aan beleven en net zoals met andere dingen is er een kleine groep die het voor de rest verpest met asociaal gedrag. En idd de lol/spanning van zelf vuurwerk afsteken heb je niet bij professioneel vuurwerk, dat is absoluut mooi om te zien maar niet het zelfde als om 12 uur snachts zelf, eventueel met je buren, wat af te steken.

En uiteraard kost het opruimen geld maar er zijn ook zat mensen, zoals ik, die netjes hun eigen rommel opruimen. Daarnaast verdiend de middenstand en groothandel miljoenen aan de verkoop van vuurwerk, wat weer de nodige belastingcenten opleverd.

Nee dan gaan "housen" en veel drank gaan nuttigen... Daarmee voorkom je veel ongelukken, vernielingen en ziekenhuisbezoeken.... Not!

Het probleem is niet vuurwerk, maar de groep mensen die zich misdragen als je vuurwerk gaat verbieden gaan ze wel andere rottigheid uit halen het is nou niet dat we de andere 51 weken per jaar zo'n voorbeeldige maatschapij hebben. En verbieden gaat niet werken omdat je dan alleen maar gigantisch veel oncontroleerbare illegale handel krijgen.
Anoniem: 109989
@i-chat29 december 2012 17:21
vuurwerk hier is net zoals vuurwapens in de vs, iedereen meent er recht op te hebben, maar we vinden het oh zo schokkend als er misbruik van wordt gemaakt.....

hoe een hypocriete klootzak ben je dan?
Er is wel een gradatie verschil in jouw vergelijking, Je kan niet de overlast van een machine geweer vergelijken met dat van een rotje. Al helemaal niet na wat er zeer recent nog gebeurd is. Wat voor repsectloze klootzak ben je dan? ps. Ik ben ook tegen wapens in de VS Dit omdat de overlast hiervan vele malen groter is en dat een verbod echt kan werken. Ik denk dat vuurwerk een andere zaak is aangezien (jah de overlast is groot) maar de overlast alleen maar groter zal worden bij een verbod aangezien veel mensen over zullen stappen op illegaal vuurwerk, En illegaal vuurwerk zal voor vele malen meer overlast zorgen als legaal vuurwerk (Met legaal vuurwerk blaas je je vinger er niet af zoals jij als voorbeeld nam). Ik vind het hypocriet om een schijnwerkelijkheid te creëren om een frustratie te uiten zonder realistisch na te denken over de consequentie's
@ i-chat: Dat is wel een erg stereotype beeld dat je schetst.

Ik vind en denk nog altijd dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen (jongeren) bij de ouders ligt. Dat ouders die verantwoordelijkheid niet nemen, is alleen maar spijtig te noemen, maar dat moeten partijen niet misbruiken voor het instellen van een dergelijk meldpunt. Dat is namelijk het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar... ja, naar wie eigenlijk? Naar een redelijk onzinnig en anoniem meldpunt waar iedereen zijn gal kan spuwen en kan schoppen en klagen hoe erg het allemaal niet is. Terwijl de juiste stap zou zijn, dat mensen de ballen tonen om gewoon eens aan te bellen bij de ouders van de zgn 'klootzakjes' en te vragen of melden dat het zo niet langer kan.

Helaas zijn wij Nederlanders angsthazen wat dat betreft en nog een beetje NSB'ers aan de andere kant doordat er kennelijk zo'n meldpunt nodig is. Het dient geen enkel doel.
het issue is dat er illegaal vuurwerk gekocht word en er van alles vernield word, en om verdomme 1 uur s'nachts vuurwerk afgestoken word waar je van wakker schrikt, terwijl je er om 4-6 uur s'ochtends uit moet, dat terwijl het nog verboden is om het af te steken

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 29 december 2012 14:37]

Ja, dat leuke professioneel afgestoken vuurwerk, waar we dan met een kudde half dooien aan de kade staan te kijken en te wachten in de kou zonder dat er van enige vorm van gezelligheid sprake is, om vervolgens tien minuten lang vuurpijlen de lucht in te zien vliegen.

Ik heb nooit begrepen wat daar leuk aan is. De hele essentie van vuurwerk is nou juist dat dat maar 1 x per jaar mag en 'kan', die spanning is voor heel veel mensen juist datgene wat vuurwerk afsteken leuk maakt. Het boeit echt niet of je een handjevol rotjes of een verhuisdoos af gaat steken, het is het idee.

Elk jaar hebben we hetzelfde betuttelende gezeik in december: eerst even moeilijk doen over Sinterklaas en dat de zwarte piet toch eigenlijk niet meer kan. Twee weken later kunnen we ons collectief druk gaan maken over een paar rotjes. Ik vind dit soort 'ongemakken' echt een teken dat we het in Nederland veel te goed hebben. Dat we uberhaupt de tijd en interesse hebben om ons hier druk over te maken verbaast me altijd enorm.
2% van de Nederlandse bevolking is ongeveer 350.000 mensen. 35000 meldingen betekent dus ongeveer 0.2% van de bevolking.
2% van de Nederlandse bevolking is ongeveer 350.000 mensen. 35000 meldingen betekent dus ongeveer 0.2% van de bevolking.
en
Hehe, er zijn gelukkig nog mensen die kunnen rekenen!
Is inderdaad 0.2% en dus erg weinig.
Kunnen rekenen en hebben van statistisch metingen (CBS) zijn 2 dingen.

Een melding wordt gezien de praktijk, per inwonnend gezin gedaan,
en niet per persoon, zo als jullie beweren, het aantal is nu 48.489 meldingen.
Aangezien een woning niet altijd - maar meestal één gezin is, is dat ook een oplossing hier in.

Er is nu, volgens CBS 7470000 huishoudens (gemeten op 1 jan 2011), waarvan 2750000 alleenstaande huishoudens zijn, en hierbij is een huishouden een woning, en er zijn +/- 400000 leeg staande woningen geregistreerd.

Al met al:
Het zijn er dus 4320000 gezinnen en 48489 meldingen,
We zijn hiermee dus over de 1% klagende Nederlanders heen.


(Bronnen: CBS)
http://www.cbs.nl/nl-NL/m.../archief/2012/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/m.../archief/2012/default.htm

[Reactie gewijzigd door HoeZoWie op 30 december 2012 16:01]

Waarom tellen alleen gezinnen mee, en alleenstaanden niet? Ik zou het eerder zien als 48489 klagers op 7470000 huishoudens (0,65%)
Echt weer typisch Hollands gezeik. Wordt er een weekje per jaar een beetje vuurwerk afgestoken, en we hebben er een meldpunt voor.

Dit meldpunt is net zo nutteloos en stigmatiserend als het Polenmeldpunt van Wilders en het levert ook net zoveel op - nul komma nul. Belachelijk.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 29 december 2012 14:28]

Het gaat om veel meer dan een beetje vuurwerk. Ten eerste is het gros van het vuurwerk illegaal dat zo vroeg wordt afgestoken, ten tweede houden zij zich niet aan de wetten van geluidsoverlast, als ze om 5 uur 's nachts willen gaan afsteken, dan doen ze dat gewoon, heel prettig als jij wekenlang geen goede nacht rust hebt, en dan ten derde heb je het effect op mensen, veel mensen schrikken er van wat gevaarlijk kan zijn, dieren slaan op hol en kleine kinderen/baby's hebben er gigantisch veel last van.

Er is een reden waarom het 1 dag per jaar is. Heb je vakantie, slaap je stevig door en heeft niemand er in je huishouden echt last van, dan boeit het je allemaal niet zo, maar heb je een gezin enz dan kan het je opeens een stuk meer boeien.
Ten eerste is het gros van het vuurwerk illegaal dat zo vroeg wordt afgestoken
Dan heeft het verbieden dus ook geen zin, Een verbod zal het zelfs verergeren aangezien de mensen die nu legaal minden hard vuurwerk relatief laat kopen, Dan gedwongen worden ook via illegale wegen hard illegaal vuurwerk te kopen... Wat al veel eerder kan..
Dat is niet zo'n juiste redenering. Het is niet omdat drugs illegaal is, dat er daardoor meer mensen drugs kopen; Je hoeft geen vuurwerk te kopen, je kan ook jaarlijks genieten van het vuurwerk van je stad (of nabije stad).

Ik denk dat 't punt voornamelijk is dat er inderdaad vuurwerk terrorristen zijn die nachtelang buurten onslaapbaar maken met hun geknal. Soms zelfs materiele schade teweegbrengen.

Nog een wijsheid van op de Nederlandse tv: je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dus als je (legaal) vuurwerk afsteekt, doe dat dan veilig!
Als het bij een weekje bleef zou het geen probleem zijn, maar ze beginnen hier al eind november en ze gaan door tot eind januari. Ik moet zeggen dat ik er dan ook al behoorlijk zat van ben...
Het is al langer bezig dan een weekje, en er zijn genoeg wijken waar het echt de spuigaten uit loopt, ofwel om de 5 minuten hoor je dan wel ergens weer een knal. Zeker als je huisdieren of kleine kinderen hebt is dat zeer vervelend..
Binnenkort tentamens en de wijk waar ik woon begint naar nieuwjaar toe steeds meer op een oorlogsgebied te lijken qua geluid.
Veel kleine knallen met de regelmatige bom die een kliko opblaast(of wat ze ook doen met die dingen).

Niet heel erg fijn om in te moeten studeren.

Het meldpunt zelf zal misschien niet veel veranderen aan de situatie, maar ik vind wel dat het even iets minder mag gezien mensen graag rustig willen wonen.
Kan me voorstellen dat mensen er iets tegen willen doen als er lawaai uit de buurt komt alsof er granaat ontploft. Die paar rotjes kan bijna niemand wat schelen, gaat om die vuurwerkbommen / lawinepijlen / cobra's

Dus op zich wel goed voor veel mensen die er overlast van hebben.
2% van de Nederlandse bevolking is ongeveer 350.000 mensen. 35000 meldingen betekent dus ongeveer 0.2% van de bevolking.
klopt. En dat is weinig. Ik heb er in zoverre last van als ik lig te slapen en er gaat om 03:00 uur een rotje af, dat gebeurd. Voor de rest heeft het weinig zin om het aan de hand van de gemelde overlast op dat meldpunt te verkoop en het afsteken te verbieden. Anders verdweijnt het "ondergronds" en dan heb je er geen zicht meer op.
De traditie kan gewoon blijven. Het naar passanten gooien van vuurwerk kan natuurlijk niet en moet hard aangepakt worden.
Anoniem: 463321
@Nas T29 december 2012 13:24
Ik ben wel benieuwd hoe groot de overlast écht is. Volgens mij zijn de problemen vooral lokaal. Mijn insziens zouden er gewoon agenten moeten patrouilleren en snelrecht toepassen als ze zien dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken of wanneer vuurwerk naar mensen/dieren gegooid worden.
Agenten in elke straat in Nederland. Hoe zie je dat voor je?
Het gaat trouwens niet om illegaal vuurwerk afsteken maar sowieso al het vuurwerk dat afgestoken wordt. Het legale spul mag ook nog niet afgestoken worden.

Natuurlijk is er meer overlast dan die 35.000 meldingen. Ten eerste kent niet iedereen dit meldpunt en ten tweede is de site regelmatig onbereikbaar.
Het grootste probleem is echter WAT je precies moet melden als je overlast hebt. Als je 'snachts continu wakker wordt gehouden door enorme vuurwerkbommen, wat moet je melden? Je weet niet waar die dingen worden afgestoken? De politie kan dan, als ze de tijd al hebben, niet optreden want waar moeten ze heen? Zo'n situatie als dit wordt dus niet gemeld.
Onzin, als er echt zwaar vuurwerk midden in de nacht word afgestoken dan kun je gewoon de politie bellen. Je geeft dan je eigen adres op. Als vervolgens de politie zo doof is dat ze niet kunnen horen waar dergelijk vuurwerk word afgestoken 8)7
En als de politie "er geen tijd voor heeft" dan trekken ze maar een belastinginspecteur agent achter zijn flitser weg en maken ze er maar tijd voor.
Maar aangezien jezelf al aangeeft dat je er niet op rekent weet je ook direct waarom een nederlandse agent zo gerespecteerd is.
Dat meldpunt is gewoonweg overbodig, zwaar vuurwerk is al verboden. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudejaarsdag tussen 10 uur ’s ochtends en 2 uur ’s nachts.
Dus als er al een probleem is, is dat de lakse houding van onze politie.
Nou nee, de gemiddelde vroegknaller met te zwaar spul heeft een jas vol met die troep en loopt rond, je hoort dus zo'n halve vliegtuigbom afgaan op 400 meter afstand, dan gaat er een vuilnisbak of kliko dichtbij naar de mallemiezen, maar dan zijn ze al 25 meter weg want er zit een lont aan zo' ding. Jij jas aan schoenen aan en naar buiten, weer minstens 15 seconden, en dan zijn ze weg.

Je kunt wel de politie bellen maar die kunnen er ook niet zoveel mee. Ze mogen ook niet zomaar fouilleren, ze moeten het echt ZIEN afgestoken worden ofzo.
uhh, de politie mag wel degelijk fouilleren als zij het idee hebben dat jij bv (illegaal) vuurwerk hebt, ze hoeven helemaal niet te zien dat je het ook af aan het steken bent.. Dat ze je niet zomaar fouilleren is een andere zaak, maar ze mogen het wel. Overigens is er geen legaal vuurwerk waar je zulke enorme klappen mee kunt maken, en illegaal vuurwerk mag je al helemaal niet in je bezit hebben..
Denk ook dat die regel moet worden afgeschaft.. Als ze een redelijk vermoeden hebben dat jij vuurwerk dan wel niet zwaar vuurwerk heb. Dat ze je dan mogen fouilleren.

Dan krijgt meneer agent ook weer zijn respect misschien terug.. gewoon he jij hebt vorige week nog vuurwerk afgestoken.. Ik heb je gewaarschuwd.. Laat mij eens kijken of je nog steeds vuurwerk bij je hebt..
Nee fijn is dat.
Moet er niet aan denken dat de 'lange-arm-van-de-schatkist ' mij zomaar mag fouilleren.
Net zo min als dat men even op afstand mijn pc binnentreed of mijn gesprekken zit te 'tappen'.

O...wacht..

Naar mijn mening,wordt het de politie/justitie en in het algemeen de staat al veel te makkelijk gemaakt om mij door te lichten,leeg te plukken en om mijn vrijheden te beperken.
Dus handjes af en laten ze men maar op heterdaad betrappen/pakken.

En dan nog telt hun woord helaas nog altijd als meer dan dat van mij.
Leugen+Ambtenaar=Feit.
En dan? Ok je hebt vuurwerk bij je. Dat is niet verboden hoor? Als ik wil mag ik volgens mij het hele jaar door met vuurwerk in mijn jas rond lopen. Ik mag alleen het lontje niet aansteken, en daarvoor zul je ze dus toch echt op heterdaad moeten betrappen.

edit: Een hoop mensen die niet begrijpen dat moderaten niet gaat over of je iets leuk vindt of niet... Voor de duidelijkheid, ik loop niet met vuurwerk rond en vind ook niet dat dat maar moet mogen, maar volgens mij mag het wel. Het enige dat ik dus ook probeer aan te stippen is dat fouilleren helemaal niks op zou lossen.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 30 december 2012 20:02]

Dat moet de Flits agent daarvoor wel weer gecertificeerd zijn. Immers anders is de aanhouden / boete niet terecht. En is die dus weer ongeldig.
Agenten in elke straat in Nederland. Hoe zie je dat voor je?
Politiesurveillance vanuit de lucht 8-)
moet dat ding knap hoog vliegen anders hebben ze last van vuurpijlen die expres op ze afgeschoten worden :P
Klopt, maar dan heeft zo'n knaap gelijk poging tot doodslag op zijn naam als ze hem te pakken hebben..
2% van de nederlandse bevolking op een nieuwe website (waar ik in ieder geval nog niet van gehoord had) is echt wel heel erg veel hoor. Wat, jij vindt het pas veel als 98% komt klagen over die andere 2% die buiten loopt te knallen? Het is altijd maar een klein deel dat werkelijk overgaat tot klagen en dan moeten mensen ook nog eens weet hebben van deze website. Het is dus aannemelijk dat er veel meer mensen zijn die vuurwerk als overlast ervaren.
In Propaganda kan je niet met procenten komen, 98% van alle dagen heeft niemand last, en dan klaagt nog maar 0,00001 % van de bevolking.

Heel internet staat vol met geklaag en gezeur, hier ook, accepteren is er niet meer bij.
Wel appart hoe de Nederlandse bevolking zo openstaat om elkaar te verlinken. Wat dat betreft zijn rechters in Nederland toch een stuk beschaafder naar elkaar, kijk naar een zaak als Chipshol, die houden elkaar "netjes" de hand boven elkaars hoofd.

Nederlanders denken altijd dat maatregelen betrekking hebben op anderen en vergeten dat ze zelf ook een keertje in een soortgelijke situatie terecht kunnen komen.
in een soort gelijke situatie kunnen komen, hoe bedoel je? je bedoel dat ze ook een boete kunnen krijgen omdat ze een een exposief tussen de poten van een hond gooien, of een bushokje uiteen laten spatten?

wat jij lijkt voor te staan is een samenleving waar we moordenaars maar vrijuit laten gaan, want stel je voor dat je zelf ooit een leuke meid te tegen komt met een draak van een schoonmoeder...
Dat bedoel ik niet helamaal zo, bijvoorbeeld dat je bij mensen bent en in een lollige bui na wat glaasjes te veel je wat afsteekt. I.p.v. dat zo iets leuk afloopt wil men het liefst dat je geboeit afgevoerd wordt en er een nare nasmaak aan over houdt. Niet relativeren of naar de situatie kijken, maar gelijk een boete erover heen. Ik weet bijna wel 100% zeker dat eenieder ooit in een dergelijke situatie terecht komt. Met dergelijke maatregelen zou dus ook iedereen een boete moeten krijgen. Met andere woorden het lijkt meer op een belastigregel dan dat er werkelijk iets verbetert in de wereld. Al dat verbieden, en beboeten, men lijkt te vergeten dat alles komt en gaat en dat, dat juist het leven zo mooi maakt.

De natuur heeft al genoeg systemen ingebouwd om slecht gedrag te straffen, wellicht niet direct, dan wel indirect. Als je 1 jaar vuurwerkvrijgeeft ishet jaar daarop de lol eraf. Maar ja, dat levert natuurlijk geen geld op, wel beperkingen en controles.
Waarom is het zo slecht om een boete te krijgen? Soms moet je even herinnert worden aan hoe het hoort. Dat maakt je niet direct een crimineel, maar je veroorzaakt wel overlast en/of mogelijk gevaar. Wat mij betreft is het net als te hard rijden - niet altijd direct gevaarlijk, maar we hebben nou eenmaal afgesproken ons aan bepaalde limieten te houden. Doe dat dan ook.
Het is niet slecht voor de Nederlandse staat om een boete te krijgen, of het herhaling voorkomt......Denk dat het net als bij een kind werkt, geef je duidelijke uitleg (reprimande), of geef je een klap (boete). Waarom niet een rijverbod van een uur, ipv een boete. V.w.b. de snelheid, als het ECHT zo belangrijk was dat niemand te hard reed dan waren alle auto's net als brommers wel afgeregeld op 120km per uur. En eventueel aangevuld met GPS en max snelheidslock. Wie weet kost die technologie maar €200,- per auto, en dat is natuurlijk veel minder dan alle boetes en eventueel voorkomen van doden. Maar dat gebeurd om één of andere reden niet. Erg krom allemaal. Want iedereen wordt toch geleerd voorkomen is beter dan genezen.

[Reactie gewijzigd door gepebril op 31 december 2012 12:49]

0.2% eigenlijk maar...
Anoniem: 153298
29 december 2012 12:38
Als iedereen nou eens fatsoenlijk om zou gaan met vuurwerk, was er niets aan de hand. Vuurwerk op oudjaarsdag vind ik er zeker bij horen, maar er is een groep (met name jongeren) die voor veel overlast zorgt. Niet alleen wordt het dagen te vroeg afgestoken en is het vuurwerk veel te zwaar, ook vinden sommigen het blijkbaar erg stoer om het vervolgens naar mensen of dieren te gooien.
Ieder jaar krijgen we weer de berichten van de miljoenenschade die is aangericht, plus nog eens honderden gewonden. En natuurlijk de kosten om alle troep op te ruimen, want dat laten we ook massaal over aan de gemeente.
Ik ben zeker niet voor een verbod, mede doordat dat nu ook al niet helpt tegen het zware Belgische vuurwerk, maar als we met z'n allen op deze manier doorgaan gaat het ooit een keer echt goed fout. Alcohol en (zware) explosieven blijven een slechte combinatie.
maar er is een groep (met name jongeren) die voor veel overlast zorgt. Niet alleen wordt het dagen te vroeg afgestoken en is het vuurwerk veel te zwaar, ook vinden sommigen het blijkbaar erg stoer om het vervolgens naar mensen of dieren te gooien.
Gisteren nog iemand van in de 40 die trots op het achtuurjournaal vertelde dat hij z'n buren even flink ging storen met de hele nacht knallen. Sommige mensen worden nooit volwassen...
Wat is het omslagpunt dan ?

20 ?
30 ?

Je blijft jong, zoals je dat zelf voelt.
Zodra je jezelf aan anderen gaat ergeren, ben je zelf al een 'bejaarde zeurpiet' zelfs al ben je 14 of 24
Grappig dat jij het hebt over zwaar Belgisch vuurwerk terwijl er hier eigenlijk niet echt een probleem met overlast is. Ik kom met oudjaar zelf niet buiten in een stad omdat er inderdaad wel mensen zijn die het leuk vinden om bommetjes onder de mensen te gooien, maar voor de rest wordt vuurwerrk bijna uitsluiten op oudejaar afgeschoten tenzij het een georganiseerd vuurwerk van de gemeente is, dat kan al eens later zijn (in mijn gemeente pas rond 15 januari meestal).
Waarom zou de overheid er iets aan doen? Ziet er naar uit dat men dit jaar 70.000.000 miljoen uitgeeft aan vuurwerk. BTW eroverheen is zo 14.700.000 miljoen zo hoppa in het laatje!

Snel verdient dacht ik zo.

Vandalisme met vuurwerk is uiteraard een ander verhaal. Want het vuurwerk wat in NL wordt verkocht, kan weinig schade aanrichten.
Volgensmij wordt er meer 'verlies geleden' door alle ongelukken, veiligheidskosten, ziekenhuizen en hulpverleners die moeten worden betaald. En dan hebben we het nog niet gehad over de opruimkosten.

Voor mij mogen ze dan ook vuurwerk verbieden voor burgers. Als kind zie je vaak gevaren niet, ouders ook niet. Als je bijvoorbeeld een klein bommetje (die tegenwoordig steeds krachtiger worden) af laat gaan in je hand, ben je hoogstwaarschijnlijk al een vinger kwijt. Er zijn trouwens ook ouders die met hun kind naar 'de buren' gaan omdat daar beter en sterker vuurwerk te krijgen is. :S
Daar heb je zeker gelijk in, je kan het ook zien als een investering in de Nederlandse economie. Geld moet rollen en zeker bij de overheid.
moet je eens nagaan hoeveel ze binnen kunnen halen als ze dat tuig op de straat ook nog eens een dikke vette prent geven.
Je weet zelf dat zoiets onbegonnen werk is.
Ik vind het prima als vuurwerk wordt afgestoken op 01 januari tussen 00.00-02.00uur. Van 10.00uur s'morgens tot 02.00uur snachts geknal dat gaat mij echt te ver. Bizar gewoon! Het zijn ook nog vaak dezelfde mensen die de hele dag knallend door de wijk lopen (get a life!). En dan heb je nog die nerveuze types die niet kunnen wachten en al weken van te voren bezig zijn. Politie? Ja, die komen een paar keer, als je geluk hebt, vervolgens kom je op de lijst van lastposten en komen ze gewoon niet meer. En de stank en kwalm de dag erna. Nee, van mij mogen ze particulier vuurwerk verbieden. Geen leuke traditie 8)7
Anoniem: 241942
@8mile1329 december 2012 14:29
En zo zijn er nog genoeg voorbeelden te geven waarom vuurwerk ook overdag afgestoken moet worden. Wat dacht je van de vader die samen met zijn kinderen een paar rotjes af wilt steken, maar dat niet 's avonds wil doen omdat het dan te druk is.

Nerveuze types die al weken van te voren bezig zijn met vuurwerk? Laat ze lekker, er zijn ook nerveuze types die wekenlang naast een spoor liggen om net een bepaald type trein te fotograferen. Of nerveuze types die helemaal leip worden als er een nieuw apple product uitkomt... Who cares? Laat die mensen lekker hun lol hebben.
Ik heb nog nooit last gehad van trein-spotters of Apple fanboys.
Laat staan dat ze blijvend letsel veroorzaken.
Ik laat ze hun lol hebben, als zij zich aan de regels houden.
je mag vanaf 10 uur vuurwerk afsteken dus doe het dan om 10 uur.


en jij heb zeker geen huisdieren he en al helemaal geen nachtdiensten...

probeer maar eens te slapen overdag voor je nachtdienst met lawinepijlen om het half uur.
en kom jij ieder half uur de kost van mijn kat opruimen omdat ze zich ze pleuris schiks van die maloten die hier al sinds half november vuurwerk aan het afsteken zijn?

dus nee laat ze lekker niet gewoon geef ze een boete zo groot dat ze voortaal gewoon wachten tot 10 uur op oudjaars avond.
quote: TeMo
En zo zijn er nog genoeg voorbeelden te geven waarom vuurwerk ook overdag afgestoken moet worden. Wat dacht je van de vader die samen met zijn kinderen een paar rotjes af wil steken, maar dat niet s'avonds wil doen omdat het dan te druk is.
Daar heb ik geen problemen mee op oudejaarsdag. En dat is meteen de enige reden waarom vuurwerk op oudejaarsdag overdag aangestoken zou kunnen worden.
quote: TeMo
Nerveuze types die al weken van te voren bezig zijn met vuurwerk? Laat ze lekker, er zijn ook nerveuze types die wekenlang naast een spoor liggen om net een bepaald type trein te fotograferen. Of nerveuze types die helemaal leip worden als er een nieuw apple product uitkomt... Who cares? Laat die mensen lekker hun lol hebben.
Er is geen enkel verband tussen nerveuze types die treinen fotograferen en knallers afsteken. of nerveuze types die helemaal leip worden als er een nieuw apple product uitkomt en knallers afsteken behalve dan dat er in alle drie gevallen gezenuwpeest wordt. Zoals jij dat ziet is typisch hoe aso's erover denken ;)
Zuurpruim. :')
Probleem zit niet binnen NL vuurwerk maar de combinatie van illegaal zwaar vuurwerk i.c.m. geteisem dat decennialang geleden al het concept van fatsoen is verloren.
Vannacht om half fucking 2 stond er iemand onder mijn slaapkamerraam zijn alarmpistool+knalpatronen combi te testen bijvoorbeeld maar om nou op die basis heel dat vuurwerk te verbieden, ik vind dat maar triest. Ik vond het vroeger ook tof en ga dat de NL jeugd nu niet ontnemen. Die paar dagen geplof moet je maar even doorheen.

Ik heb 2 beesten overigens, want dat is drogreden nummer één om wat tegen vuurwerk te hebben. Die hebben er overigens niet heel veel last van.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80487 op 31 december 2012 10:20]

Groenlinks buigt zich wel in alle bochten om bewijs te "fabriceren". Ik koop het al 10+ jaar niet meer (27) maar vuurwerk hoort er gewoon bij, punt.
Vuurwerk hoort erbij en is leuk om naar te kijken vind ik, echter loopt het soms wel de spuigaten uit. Dan heb ik het niet over kinderen en hun rotjes, maar de vuurwerkbommen. Deze lijken me zeker niet iets wat erbij hoort.

Vraag me wel af wie nou die site wil DDoSsen. Zo bijzonder is het nou ook weer niet.
Die vuurwerkbommen zijn al verboden, ze kunnen het verbodsbeleid al niet naleven.
Net zoals met bijna alle andere verboden bijvoorbeeld met drugs, dus verbieden is niet de oplossing.
En zeker niet vuurwerk verbieden, daarmee verpest je de hele traditie met oud en nieuw.
Drugs is gedoogd, een vuurwerkbom niet.
En hoe wil je dat in hemelsnaam naleven?

Ik hoop dat eenieder met zo'n bom zijn hand eraf knalt. En dan zijn eigen risico zelf mag ophoesten.
Ik kan hier zo een aantal wijken opnoemen waar de politie eens (in burger natuurlijk) rondjes moet gaan lopen of rijden, dan is de grootste overlast zo voorbij. Doen ze dat? Natuurlijk niet en dat is m.i. het grootste probleem. Het is al verboden buiten de bekende tijden, maar aan handhaving wordt niks gedaan.
Politie doet wel vrij veel in de opsporing van illegaal vuurwerk en de verkoop daarvan. Maar zoals met zoveel dingen richten ze zich daarbij volgens mij vooral op de grote vissen en niet jongeren met een rugzak vol zooi die over straat lopen.
En die jongeren met die rugzak moet je hebben, want die veroorzaken de overlast. Pak je die goed aan, dan wordt de vraag naar illegale rommel vanzelf kleiner en zijn er minder grote vissen te vangen. Herhaal dit een aantal keer en theoretisch gezien zou het dan vanzelf op moeten houden, of in ieder geval beduidend minder moeten worden. Helaas werkt het in de praktijk niet zo :/
Mja ... het onzinnige aan deze hele discussie is dat men al weken voordat de jaarwisseling er is, illegaal vuurwerk zit af te steken.

Willen ze nu illegaal vuurwerk gaan verbieden? Ook moet je niet vergeten dat er vaak gewoon géén vuurwerk wordt afgestoken maar home-made rotzooi. Op RTL 4 zag ik dat nieuwsbericht over het meldpunt, en dan zie je daar filmpjes van lui die een koelkast vullen met benzine en die afsteken onder een brug.

Valt imho niet onder de noemer "vuurwerk"-overlast.

Daarnaast zoals ik al eerder zei, als het illegaal is, is het al illegaal. Ik snap niet wat GL wilt bereiken met het verbieden van consumentenvuurwerk. De overlast zul je nog altijd houden omdat mensen het gewoon graag af willen steken, ook al is het verboden.
Volgens mij heeft er nagenoeg niemand last van overlast door legaal vuurwerk. Overlast komt van iets wat reeds illegaal is verkregen. Verbieden heeft dus ook geen enkele nut.
Volkomen onzinnige bewering. Ik heb last van legaal vuurwerk en ik ken zat mensen die dat ook hebben. Of iets overlast veroorzaakt heeft niets met al dan niet legaal verkrijgen te maken.

- Een afgefikt winkelcentrum en overhaast uit mijn woning ontruimd door de brandweer. Naar alle waarschijnlijkheid door vuurwerk, geen enkel reden om aan te nemen dat dit illegaal verkregen vuurwerk zou zijn geweest.
- Iets in de contreien van een vuurwerkbom toch minsten eens per maand op de nabijgelegen hangplek (de 10 woningen die daar echt aan liggen moeten zich eens per maand een hartverlamming schrikken). Dat zijn gewoon 15 jarigen die improviseren met de vorig jaar legaal gekochte rotjes hoor. Gewoon vuurwerk het hele jaar door, veel vaker. Zwaar klote.
- Huisdieren hoeven we het niet over te hebben.
- Legale vuurpijlen van derderangs chinese kwaliteit, geen idee wanneer ze afgaan en waar ze heengaan, dom afgestoken of whatever maar het is gewoon een projectiel wat ook zonder een springlading met gesmolten metaal al ogen beschadigt. Mensen steken zelf geen vuurwerk af, lopen even naar de buren, en raken een oog kwijt, gebeurt met grote regelmaat door legaal aangeschaft vuurwerk.

Geen overlast door legaal vuurwerk. hahahahhaha.
Ik vind het prima dat ze het afsteken maar doe het niet snachts en niet van die vuurwerkbommen .
Zoals met vele zaken, een verbod is geen goede oplossing en zal enkel meer uitzonderlijk gevaarlijke situaties in de hand werken.

Zou het niet beter zijn dat dit probleem met niet-repressieve maatregelen wordt opgelost? Dit is gewoon een kwestie van veiligheid, daar zijn we het allemaal over eens. Aan de andere kant is het een leuke traditie om zelf vuurwerk af te steken.

Kan er geen middenweg gevonden worden, door bijvoorbeeld velden ter beschikking te stellen waar je dan op een bepaald uur je vuurwerk kan afsteken onder begeleiding?
Zo kan je meteen de gepaste maatregelen treffen qua voorlichting, brandveiligheid etc en heeft iedereen toch de mogelijkheid om de vuurwerkpret te beleven.

Maar ja, extremen zijn zo gemakkelijk hé...
Hey daar steken 2 kinderen rotjes af. Even snel melden. }:O
Ze storen zich aan het feit dat er te vroeg vuurwerk wordt afgestoken, niet aan de tradtie.

Groenlinks buigt zich wel in alle bochten om bewijs te "fabriceren". Ik koop het al 10+ jaar niet meer (27) maar vuurwerk hoort er gewoon bij, punt.
Het is ook geen probleem dat er drie dagen per jaar consumenten vuurwerk wordt afgestoken. De grootste overlast ontstaat door het illegale vuurwerk en zware vuurwerkbommen. Ik kan mij goed voorstellen dat er veel mensen zijn die daar last van hebben. Schrik er soms af en toe ook wakker van wanneer er iemand het weer eens nodig vindt om zo'n bom af te steken.

Grootste probleem in mijn ogen is de vernieling aan omgeving en aan personen zelf. Kijk eens hoeveel geld dat ons allemaal kost en waarvoor? Vuurwerk vind ikzelf mooi, maar laten ze per stad/dorp een centraal punt aanstellen waar gezamenlijk vuurwerk wordt afgestoken. Brengt de mensen samen en beperkt de overlast.

Vergeet trouwens niet wanneer er 30.000 mensen hebben gekaald er minimaal 4x zoveel huishoudens last van hebben.
ok.dan berekenen we het op de FranSpin manier dus het totaal aantal klachten x4 (30.000 x 4) = 120.000 dus nog niet eens in de buurt van de 10% totale nederlandse bevolking. dat betekend dat meer als 90% geen last heeft van het vuurwerk of in ieder geval niet waard vind om te klagen (vergeet niet dat ik het totaal al x4 had gedaan en dat het eigenlijkk dus eerder 97% zou zijn...)

mijn vraag dus: waarschijnlijk vind 2,5% van nederland het energie verbruik van de ati 7970 ook te hoog en zielig voor het mileu.
vermenigvuldag dat keer 4 (dat hoort kennelijk in de politiek met onderzoeken volgens frankspin)
gaan we nu voor een high-end gpu verbod ?

ach mochten ze doorgaan met die onzin dan viert deze vent z'n oud en nieuw wel in 't buitenland, waar mensen elkaar nog wel een paar dagen plezier kunnen gunnen
Die cijfers vind ik niet eens zo belangrijk. Wat veel belangrijker en treuriger is is dit:

Blijvend oogletsel
Jan-Tjeerd de Faber, voorzitter van het Oogheelkundig Genootschap meldt dat als op de ochtend van 1 januari Teletekst meldt dat het weer een rustige jaarwisseling was, hij in zijn Oogziekenhuis Rotterdam een kleine vijftig gevallen van oogletsel krijgt, zoals in begin januari 2008. Achttien hadden blijvend letsel, tien werden er blind en vier ogen heeft hij operatief verwijderd.


Blijvend letsel, blindheid en verwijderde ogen; dat is niet leuk meer.

Of alle artsen Groenlinks stemmers zij weet ik niet maar ze zitten wel op een Groen links lijn:

Oogspecialisten: organiseer overal een professioneel spektakel
In het dagblad Trouw van 31 december 2008 staat dat Artsen vuurwerk beu zijn. De Nederlandse artsen willen af van het consumentenvuurwerk. Aankomende jaarwisseling gaan ze turven hoeveel oogletsel mensen hebben opgelopen. Eind januari 2009 moeten de cijfers bekend zijn. Vorig jaar had een derde van de 1100 vuurwerkslachtoffers oogletsel. Maar mogelijk zijn de cijfers nog hoger. Oogspecialisten pleiten voor grote vuurwerkshows net zoals in Australië waar sinds 1987 geen consumentenvuurwerk meer te koop is.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 29 december 2012 13:08]

Natuurlijk dit moeten we beperken of voorkomen. Maar ook hier weer is het een kleine groep die gaat stuntelen met zelf gemaakt vuurwerk of het niet volgens handleiding afsteekt en hierdoor zichzelf of anderen verwonden.

Op de site van de 2de kamer is een artikel geplaatst dat het aantal vuurwerkslachtoffer in 2012 was afgenomen

Zie hier:
Consument en Veiligheid, 20 januari 2012.
Rond de jaarwisseling, in de periode 24 december tot en met 3 januari, zijn 670 vuurwerkslachtoffers behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Dat is 5 procent minder dan bij de vorige jaarwisseling. Bovendien zijn deze jaarwisseling geen doden te betreuren en zijn minder slachtoffers met ernstig vuurwerkletsel in een ziekenhuis opgenomen In 4 jaar tijd is het aantal in ziekenhuizen behandelde vuurwerkslachtoffers gedaald met 40 procent.
(bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Bron:
http://www.tweedekamer.nl...n_consumentenvuurwerk.jsp

http://www.veiligheid.nl/cijfers/ongevallen-met-vuurwerk (onderaan de pagina kan nog een pdf gedownload worden met meer informatie over aantal slachtoffers)

[Reactie gewijzigd door sanas op 29 december 2012 15:05]

Een nog veel grotere groep gooit er de nodige alcohol in en gaat daarna vuurwerk afsteken, leest niet de gebruiksaanwijzing en zorgt verder ook vrijwel niet voor veiligheid (afstand, iets goed verankeren, etc.). Juist deze groep zorgt voor de enorme toeloop op de SEH. Dat zijn dus niet de vuurwerkbommen en ander geknutsel met vuurwerk. Dit kun je in je genoemde cijfers ook terugvinden in het soort letsel (veelal oogletsel) en ze noemen het nog eens expliciet (zie die pdf die je kunt downloaden). 17% komt door zelfgemaakt spul, 5% door illegaal vuurwerk. Legaal vuurwerk zit op 34%, een hoger percentage.

De genoemde cijfers zijn onbruikbaar als je niet weet hoe je ze moet duiden. Zaken als het weer spelen namelijk een belangrijke rol bij de jaarwisseling. Als het slecht weer is zijn de cijfers van vuurwerkslachtoffers sowieso lager om de doodeenvoudige reden dat niemand zin heeft om vuurwerk in slecht weer te gaan afsteken. Doordat er zo weinig vuurwerk wordt afgestoken vallen er ook weinig slachtoffers. De cijfers die je gevonden hebt zijn niks meer dan de tellingen van het aantal vuurwerkslachtoffers die zich hebben gemeld bij het ziekenhuis. Dit staat ook als zodanig uitgelegd op de sites en in die pdf die je kunt downloaden. Men vermeldt niet met welke factoren ze precies rekening houden dus moet je er niet vanuit gaan dat ze met factoren als het weer rekening zullen houden. Het vertelt ons dus niets of het de goede kant op gaat en mensen dus beter weten om te gaan met vuurwerk of niet.
de rede dat legaal vuurwerk zo hoog is omdat dit door de meeste mensen gebruikt word.

Maar laten we op ze minst positief blijven vorig jaar zijn er geen dode gevallen !!
Wat de reden ook is, elke blinde erbij is er 1 teveel. Dat is mijn mening.
Dat is me nml. geen feestje waard.

Gecontroleerd afsteken, ik ben er helemaal voor. Zien we ook eens profi vuurwerkshow van dichtbij, ipv al die meuk door elkaar.
Onzin, elk huishouden met een hond heeft er last van, elk buur die naast/onder/boven dat huishouden woont heeft er last van (hond gaat blaffen). Elk huishouden met een baby/peuter heeft er last van. Iedereen die er 's nachts wakker van wordt heeft er last van. Iedereen die post verstuurd in de maand voor en naar oud en nieuw wat niet door het gleufje van postbus past (vuurwerk beveiliging) en nu naar het postkantoor moet. De vraag is of ze er genoeg last van hebben om er melding van te maken en of ze het zinnig vinden om die melding te maken.

Ik had voor deze melding op Tweakers.net nog nooit van de website gehoord, ik denk het grootste deel van Nederland ook nog nooit. Dus je kan echt niet op basis van het aantal meldingen op die website bepalen hoeveel Nederlanders er last van hebben.

Nu woon ik sinds 4.5 jaar in Zeewolde waar het een stuk minder is dan in Amsterdam Noord, maar nog steeds op kerstmis avond een stel koters die precies zeven meter voor je een enorme stuk vuurwerk voor je afsteken. Dat is al vervelend genoeg als je alleen je kapot schrikt en je oren zitten te tuten, maar nog veel vervelender als je hond er twee meter dichter bij staat.

En dan hebben we het nog niet eens over de ettertjes die vuurwerk naar mensen/dieren gooien, ik en velen met mij zien dat als een aanval met een wapen dat behoorlijk wat lichamelijke schade kan veroorzaken. En dat resulteert bij mij dat ik zo snel en zo hard mogelijk de dader uitschakel (zonder permanente schade). Bedreiging en afpersing met zwaar vuurwerk zijn ook niet onbekende gebeurtenissen in deze periodes. Gelukkig in Zeewolde dit nog niet meegemaakt, maar in 30+ jaar Amsterdam zeker wel.
1. Je berekening buig je wel heel erg naar je eigen belang, want:
- niet iedereen kent die site, dus het is geen percentage van de bevolking
- het feit dat mensen niet zich daar aanmelden kan ook zijn omdat ze denken dat het toch niks helpt. Het niet klagen betekent niet dat er geen overlast is in dit geval.

2. Het gaat hier niet om overlast tijdens oudjaar, maar over die gasten die al weken bezig zijn met illegaal vuurwerk op elk moment van de dag. Dat heeft niks te maken met elkaar plezier gunnen, dat is gewoon kinderachtig gedoe wat ook niks met oudjaar te maken heeft.
1. Het wel klagen betekent ook niet dat er wel overlast is. Ik zou de cijfers graag willen zien, want ik denk dat minstens de helft van de meldingen gedaan is door iemand die meer dan 1 melding heeft gedaan.

2. Waarom zou je iets willen gaan verbieden wat al verboden is? Illegaal vuurwerk is al precies dat. Illegaal. Een verbod op legaal vuurwerk gaat daar niets aan veranderen.
Ik zou elke dag kunnen melden, en dan meerdere keren per dag (wat mag) maar dat zullen de meesten niet doen verwacht ik. Het percentage meldingen zou daarmee flink gaan stijgen maar daar gaat het eigenlijk niet om. Zoals hierboven zeer terecht wordt opgemerkt gaat het niet zozeer om het legale vuurwerk en het afsteken daarvan op 31 dec / 1 jan, de meeste overlast komt van het vroegtijdige afsteken van (vooral) illegaal vuurwerk wat eigenlijk helemaal geen vuurwerk is maar (zware) spingstof. Daarmee wordt moetwillig de boel opgeblazen en kapotgemaakt op de meest onmenselijke tijden. Daar hebben wij bij ons in de buurt al enkele maanden last van, dit is niet overdreven. Ik ben dus niet tegen het normale vuurwerk en de tijden dat dit mag worden afgestoken, hoe vervelend het ook kan zijn voor mens, dier en natuur, maar ik ben wel zwaar tegen het zware illegale vuurwerk waarmee de boel kapot wordt gemaakt maar daar wordt heel erg weinig tegen gedaan. Voor mijn gevoel mist de website ook een beetje zijn doel, er moet gewoon heel actief opgetreden worden tegen de illegale overlast.
Er was op de volkskrant een poll of vuurwerk verboden moest worden of niet. 90% vond dat ze met die onzin mochten ophouden. Nou is zo'n poll op de volkskrant ook niet geheel statistisch verantwoord, maar ik denk dat er toch meer mensen te vinden zijn dan die 30000. Het is plezier voor een paar mensen maar ook een hoop overlast. Daarbij ben ik bijna ooit een oog kwijt geraakt door een gek met vuurwerk. Hobbies en tradities zijn leuk maar zodra er andere mensen last van krijgen moet je een afweging gaan maken. Van die 7970 gpu heeft geen ander mens last maar is inderdaad niet goed voor het klimaat. Wellicht dat je daarom zelf tot een conclusie komt. Daarbij moet wel gezegd worden dat een auto of verwarming een veelvoud aan energie opstookt tov high end gpu.
OK dus jij denkt dat iedereen in de Nederlandse bevolking niet alleen deze site kent maar ook in staat is deze te bereiken en daar te klagen, inclusief kinderen onder 1 jaar en bejaarden over de 100.
Ik hoop dat je intellectueel in staat bent te begrijpen hoe verschrikkelijk dom en arrogant je reactie is.
Zo niet, dan verklaart dat gelijk een hoop.

35.000 klachten, er van uit gaande dat dit allemaal unieke gevallen zijn, is ongeveer 0,5% van de bevolking tussen 18 en 65 jaar.
Niet veel, maar hoeveel procent van de bevolking weet van het bestaan van deze site?
Niet veel, gezien de reacties hier van mensen die lid zijn van tweakers en dus rederlijkerwijs enige kennis van ICT hebben.
Plus het feit dat een hoop mensen die de site kennen waarschijnlijk niet zullen klagen omdat ze denken dat het niets zal helpen of omdat ze geen overlast hebben of eerder de politie zullen bellen.

En dan is er jouw briljante videokaart analogie... ja natuurlijk wil iedereen een verbod op high-end gpu's want die veroorzaken net zo veel doden / gewonden / overlast als illegaal vuurwerk en zijn ook net zo illegaal om te kopen / vervoeren / verkopen / bezitten.
GroenLinks wil echter een verbod op particulier vuurwerk, niet dat het illegale zwaarder wordt beboet of strenger gecontroleerd wordt.
Groenlinks wil een totaalverbod maar dat is niet haalbaar, dus doen ze het in kleine stapjes. Eerst een particulier verbod en vervolgens steeds minder uitgeven aan centraal vuurwerk en als laatste dat ook afschaffen. Vraag maar aan rokers hoe dat soort dingen gaan.
dat vuurwerk word door de overheid wel wegbezuinigd
vuurpijlen die alle kanten opschieten ... zeer onverantwoord natuurlijk.

Maar denk met name niet alleen sommige mensen er last van hebben maar ook de dieren hier het meeste te onder lijden hebben.

Vuurwerk is leuk mits je zolang maar veilig over straat kan en verantwoording neemt.
Denk je dat als mensen zich niet houden aan de datum van het afsteken ze zich wel zullen houden aan de locatie?
Is die vuurwerkbom niet het werk van de politie ?

Dat meldpunt was er al - 0900-8844

Een extra stap in registratie en bezetting door een meldpunt is gewoon subsidieverspilling, daar kan je ook een aantal agenten voor wegzetten in reguliere dienst.

of denk je dat de infrastructuur gratis is ?
24u bezetting aan de telefoon, tools en opleidingen, instructie en daarna nog een keer de onderzoeken en inzet van betrokkenen
Ik ben het zeker eens met jouw punten, ik zie er echter twee verschillende kanten van:

Je mag hier al zo weinig... Werkelijk alles van vloeken tot je hengel uitgooien is gereguleerd, en al die kleine regeltjes tezamen vormen onvrede. Laat die kinderen (en de lui die weigeren volwassen te worden) nou lekker die drie dagen knallen en we zijn er weer vanaf de rest van het jaar.

De tegens zijn natuurlijk legio: milieu bijvoorbeeld. Ik ben geen geitenwollensokkenmilieufreak maar telkens als ik met oud&nieuw 's nachts door Utrecht heenwandelde was het alsof er een dikke mist hing, je zag werkelijk geen 5 meter op veel plaatsen als je over de grachten liep... Je rook naar kruit en je gezicht was echt vies.

Geluidsoverlast: voornamelijk dieren en kleine kinderen die daar last van hebben.
Letsel: wederom veel kinderen die met allerlei letsel naar de EHBO moeten, of (huis)dieren die bang zijn of de benen nemen, ook 'hobbyisten' die kruit sparen en in een loden pijp gieten zijn vaak de klos.

Vandalisme: auto's, huizen of openbare gebouwen die het altijd weer moeten ontgelden, rieten-dak bezitters huiveren voor deze periode. Maar het kan ook per ongeluk in de hens vliegen natuurlijk.

En de kosten voor al dit moois elk jaar is natuurlijk weer voor de belastingbetaler.

Ik kijk liever naar siervuurwerk en het spul wat je kan kopen is niet echt interessant. Liever het echte mooie siervuurwerk van een professionele show. Aan de andere kant kan ik niet echt goed tegen plekken met erg veel mensen, ik ga dus niet midden op het plein staan omdat ik dat gevaarlijk vind...

De website vuurwerkoverlast is onzinnig, heb je last, bel dan de politie want daar zijn ze voor. De politie is overigens overal al druk aan het controleren, dat deden ze in mijn tijd ook al, en ook ik moest eens vuurwerk inleveren. De site wordt tzt alleen gebruikt om te illustreren 'dat er zoveel overlast is' en verdraait: dat wisten we al!! Ook wordt dan stilletjes de rest van Nederland die er géén last van heeft overgeslagen.

Om de site nou plat te gooien met ddos is ook weer typisch kinderachtig gedrag...
Vuurwerk vind ikzelf mooi, maar laten ze per stad/dorp een centraal punt aanstellen waar gezamenlijk vuurwerk wordt afgestoken. Brengt de mensen samen en beperkt de overlast.
En waar ga je dat dan doen? Wie wil er zo'n centraal afsteekpunt in z'n buurt. Dat gaat weer jaren steggelen worden met rechtzaken e.d. Nog belangrijker: De mensen die zich misdragen gaan toch niet naar zo'n afsteekpunt. Dus je houdt de overlast en treft alleen de mensen die zich wel netjes aan de regels houden. Precies hetzelfde als met anti-piraterij filmpjes op een legale DVD of Blu Ray. Het idee van GroenLinks om vuurwerk voor consumenten te verbieden heeft ook totaal geen nut. Wederom zullen de mensen die zich misdragen gewoon illegaal vuurwerk uit het buitenland halen. Dat zie je ook met de coffeeshops die met een wietpas werken. De handel verplaatst zich gewoon naar de straat. Al die ideeen zijn in theorie leuk, maar het is veel te naief gedacht.
Ik word een beetje moe van dat gezeik in Nederland. Er is altijd wel een kleine minderheid die zich misdraagt, maar het overgrote deel van de bevolking houdt zich gewoon aan de regels en hecht er ook waarde aan. Zo gaat dat in een democratie en een fatsoenlijke samenleving. Je geeft wat en je neemt wat. Je sluit compromissen en neemt de risico's voor lief omwille van de wensen van de grote meerderheid. Je moet (helaas) gewoon accepteren dat er bij ieder feestje de extreme kanten van de normaalverdeling uit de ban springen. Dit zal altijd zo blijven. Eerlijk gezegd vind ik die azijnzeikers die altijd alles willen verbieden (omdat ze anderen het plezier niet gunnen) minstens zo irritant.
Dat laatste kun je uiteindelijk wel met een dikke korrel zout nemen, want, je kan de meldingen direct achter elkaar doen, en reken maar dat er genoeg mensen zijn die elk knalletje die ze nauwelijks horen toch melden als zijnde overlast.... Zo kom ik ook op 35.000 meldingen.
Miljoenklapper, miljoen meldingen. :+
Laat mij zelf kiezen hoeveel ik uitgeef aan vuurwerk en ga mij niet verplichten via belasting extra te laten betalen voor vuurwerk waar niemand heen gaat.

Ga jij straks in de kou en regen staan ergens op veldjes aan de ander kant van de staan wachten op vuurwerk. Mensen het is winter nu is er regen volgens jaar misschien min 20

Zo voor de deur met de buren en vrienden champagne drinken is toch veel leuker
Anoniem: 230001
@xbeam29 december 2012 12:30
Het gaat niet om de laatste paar dagen van het jaar maar hier schrik je elke maand wel een keer midden in de nacht wakker omdat er een of andere debiel zwaar vuurwerk laat ontploffen.
Als voormalig scheikunde student koop ik ook al jaren geen vuurwerk meer (amateurspul), maar ik ben het toch niet met je eens dat vuurwerk er bij hoort.
Ik heb 2 honden, de ene weet niet waar ze moet kruipen, de ander wil degene die vuurwerk afsteekt aanvallen (hij schiet baas, dus hij is van mij!). Ik heb dus een week problemen rondom oud en nieuw.
Wat mij betreft gaan we naar een systeem waarbij er voor een gemeenschap vuurwerk door profesionals afgestoken wordt. Over de betaling door de maatschappij dan wel de gemeenschap is een interessante discussie te voeren, ik heb er persoonlijk helemaal geen moeite mee om daar aan mee te betalen..
Leuk idee dat vuurwerk afsteken door professionals, ware het niet dat er in Nederland maar 15 personen zijn die een vergunning hebben om het professionele vuurwerk af te steken!

http://www.kiwa.nl/regist...digen_groot_vuurwerk.aspx

Er kan dus in maximaal 15 (theoretisch) verschillende steden vuurwerk worden afgestoken.
Das mooi, dan kan namelijk een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking met z'n zatte harses (wat ook een van de grote problemen is bij het vuurwerk afsteken) de weg op om naar die voorwerkshows te gaan. En weer terug naar huis natuurlijk. Dat zal gelukkig geen problemen opleveren.......
Ik woon in een gemeente met zo'n 60.000 inwoners. Een deel gaat met oud & nieuw natuurlijk naar vrienden of familie, maar een deel krijgt ook familie en/of vrienden over de vloer. Zeg dat de helft naar een gemeente-show komt kijken. Dan moet je ergens 30.000 mensen kwijt.

Hier hebben we niet echt ruimte voor 30.000 man. Maar behalve dat, wij hadden in de gemeente jaarlijks in de zomer al een vuurwerkshow waar niet zo gek veel mensen op af kwamen, maar omdat er elk jaar flinke vechtpartijen uitbraken zijn ze daar mee gestopt.

Maar laten we eens kijken als men dit dus via de gemeente laten doen. Je hebt horeca nodig, want niemand gaat op een droogje zitten, en betaal je 3 euro voor een glas drinken.

Maar hoe krijg je 30.000 man naar 1 locatie, lopend, fietsend of met de auto? Ga je om 20:00 al ergens staan, of kom je pas om 23:30 die kant op? Want 10.000 bezopen gasten zal ook niet een veilige situatie geven, zeker niet als men daarna ook nog eens de auto pakt.

Je zal allicht minder vuurwerk slachtoffers krijgen, maar situaties als in hoek van holland wil je denk ik ook weer niet gaan krijgen als mensen ergens "boos" op of over gaan worden.

Zelf heb ik geen last van vuurwerk, maar sinds oktober gaat er hier geen dag voorbij zonder dat er wel ergens een knal te horen is. Dat zal simpelweg niet stoppen als particulier vuurwerk verboden wordt.

Ik verwacht eigenlijk meer schade en meer slachtoffers door een groep idioten die zich stierlijk verveeld, en massaal hun agressie er uit zal gooien waarbij meer onschuldige slachtoffers vallen dan nu het geval is.

Het idee klinkt opzich aardig, al kijk je dan alleen naar de theorie er van, ik denk dat het in de praktijk qua schade en slachtoffers elkaar vast niet zo heel erg zal ontlopen. Behalve dat je als je iets organiseerd je weer te maken hebt met extra kosten vanwege veiligheid, ehbo-posten en beveiliging.

Ik denk eerlijk gezegd dat de kosten voor een gemeentelijke show plus de schade die er sowieso zal zijn door die idioten die zich katjelam zuipen en riant misdragen wellicht hoger zullen zijn dan nu het geval is. Maar de kosten voor het inhuren van afstekers en alle poespas wat er om heen nodig is om het enigsinds in goede banen te leiden, zal natuurlijk gewoon als "normale" gemeentelijke uitgaves de boeken in gaan. Maar dat zijn kosten die zonder zo'n evenement er niet zijn.

Neem een wietpas, zou het overlast doen verminderen. In theorie wel ja, maar elk weldenkend mens (zeg maar alle niet politici) kunnen daar gewoon ook de praktijk kant van inzien. En al weten dat het meer overlast geeft dan het zou moeten oplossen.

Daarnaast kan je 365 dagen per jaar vuurwerk kopen in Belgie. Aan vuurwerk komt men toch wel. Immers het gros van het overlast is voor de officiele verkoop in Nederland allang aan de gang, en dat zal dus sowieso niet stoppen. Er zullen juist meer mensen de grens over gaan, en in zomer vuurwerk kopen is de kans echt nihil dat je aan de kant gezet wordt voor controle.

De overlast zal denk ik juist toenemen, omdat men toch zelf vuurwerk wil blijven afsteken.
Gewoon zware straffen erop en 100% verbieden. Zo word opsporing simpeler; heb je vuurwerk, ben je de sjaak. Sim-pel.

Je kan aan alles wel komen als je wil, zullen we dan maar gelijk alles NIET verbieden 8)7
Het is al 362 dagen per verboden, en nog faalt de handhaving en de opsporing er van.

Goed, dan ban je consumenten vuurwerk in Nederland, en iedereen gaat naar Belgie en Duitsland. Net als dat de blowers van belgie en duitsland deze kant op komen.

Jouw voorbeeld over Australië is leuk, al is dat land simpelweg niet met de auto te bereiken, en alles moet langs de douane.

Of moeten we onze grenzen weer gaan voorzien van grensposten, en een ieder die de grens over wil binnenste buiten keren?

Ik ben het met je eens hoor dat men zich aan de wet dient te houden, maar hoevaak rij jij te hard? Maak je daar een risico analyse, want de pakkans dat je op de bon gaat is namelijk wel heel erg klein. Boetes zijn immers altijd eigen schuld, en kunnen eigenlijk per definitie nooit te hoog zijn. Dat risico neem je bewust. Net als jouw betoog voor vuurwerk te verbieden en keihard straffen.
Ja, precies. fuiken zetten, razia's houden. Uitmesten, die vuurwerk nesten }>
via de link die je geeft zie ik veel meer dan 15 personen hoor er zit ook nog een volgende knop !! Maar inderdaad ik zie ook niks in vuurwerk van de gemeente. lekker gezellig al die zatte mensen bij elkaar duwen op 1 plein. nee hier zullen geen slachtoffers en of doden vallen.
En ik heb daar wel problemen mee. Laat mij lekker mijn vrijheid of ik zelf wil betalen aan een vuurwerkshow ja of nee en laat mij vrij in het kopen en afsteken van vuurwerk. In veel landen waaronder onze zuiderburen is vuurwerk het hele jaar vrij verkrijgbaar, zelfs zwaarder dan hier.

Met oud en nieuw zit ik zelf in België en het is daar stukken rustiger dan hier. Als je het spul gewoon vrij laat gaat de lol van consumentenknalzooi eraf. De kick is hier juist dat het zo slecht verkrijgbaar is. Mensen gaan dan juist stoer doen met dingen die niet mogen. Een verbod werkt alleen maar averechts, dat zie je elk jaar aan de grote hoeveelheden illegale rotzooi die ingevoerd wordt.
Als jij verantwoord er mee overweg kan heb ik er absoluut geen probleem mee.
Maar op het moment dat het misgaat ontneem je ander de vrijheid van veiligheid.

Wat andere landen doen is helemaal niet relevant, al schieten ze elkaar daar neer dan betekent het nog niet dat acceptabel is.
Als het vuurwerk dat op dit moment afgestoken wordt, wordt al illegaal afgestoken. Dit is dus al verboden. 364 dagen per jaar. Mag ik vragen wat je wilt bereiken met nog een verbod?

Een extra verbod zorgt alleen maar voor nog minder controle over de vuurwerkhandel, dus nog meer illegaal vuurwerk (Wat een erg brede term is trouwens, het ene vuurwerk is het andere niet.) en nog meer gewonden door een te harde knal of verkeerd gebruik.

Naast dit alles is een professionele show in elk dorp en stad niet haalbaar, er zijn hiervoor gewoonweg te weinig professionals om deze shows te schieten.
Maar honden kun je prima africhten daarvoor, kost alleen wat tijd.
Zoals al eerder aangegeven,
Dieren zijn net als mensen, soms kun je gedrag niet aanpassen.
Ondanks wat die mexicaan op National Geographic roept

Honden kan je trainen, maar hun levensbehoud zal je niet kunnen onderdrukken.
als zo'n hond een keer de schrik krijgt als het echt dichtbij komt, zal je het er niet uitkrijgen.

Training op een veldje, met een pro is goed, zo leer je ze dat het veilig kan zijn, maar die pro weet wel beter dan op max 2 meter af te laten gaan, EN het is verkrijgbaar vuurwerk.

Een asociaal in de wijk ( rdam CS / Utrecht en andere wijken ) heeft niet het besef van die veiligheid, en zal zijn uiterste best doen om de hond / kat te raken
dan is 10cm ineens een heel ander gevoel voor zo'n beestje dan 2m

( het petje hier, doet het niet meer .... laten we zeggen dat per ongeluk zijn tasje knallers vuur vatte door een verdwaalde pijl < van mij > )
Onze hond houd niet van vuuwerk, maar blijft binnen relatief kalm.
Als voormalig scheikunde student koop ik ook al jaren geen vuurwerk meer (amateurspul), maar ik ben het toch niet met je eens dat vuurwerk er bij hoort.
Ik heb 2 honden, de ene weet niet waar ze moet kruipen, de ander wil degene die vuurwerk afsteekt aanvallen (hij schiet baas, dus hij is van mij!). Ik heb dus een week problemen rondom oud en nieuw.
Wat mij betreft gaan we naar een systeem waarbij er voor een gemeenschap vuurwerk door profesionals afgestoken wordt. Over de betaling door de maatschappij dan wel de gemeenschap is een interessante discussie te voeren, ik heb er persoonlijk helemaal geen moeite mee om daar aan mee te betalen..
Het probleem is dus, dat er dierenliefhebbers/-bezitters zijn die voor het verbod zijn, vanwege de overlast en problemen voor en rondom de dieren. De andere kant zegt laat mij lekker drie dagen per jaar vuurwerk afsteken, de rest van het jaar hoor je me niet. Dit meldpunt heeft echter totaal geen zin, want wanneer is dit meldpunt gestart? Ver voor dat de verkoop van legaal vuurwerk van start ging, dus hoe komen de meeste mensen aan het vuurwerk dat ze afsteken in de periode voor de voorverkoop gestart was? Uit het illegale circuit/buitenland. Verder het vuurwerk waarvan je de meeste overlast hebt, waar bijvoorbeeld dingen mee opgeblazen wordt, is ook illegaal. Dus waarom zou je dan het legale vuurwerk gaan verbieden, terwijl verreweg de meeste overlast van illegaal vuurwerk komt.

Natuurlijk is het ook zo dat er ook mensen zijn die met het legale vuurwerk overlast veroorzaken, maar die zal je altijd hebben. Ik praat het daarmee niet goed, maar moeten de mensen die voor hun plezier het vuurwerk afsteken en daarmee niemand lastigvallen daar dan onder lijden? Verder zal je bij een verbod in Nederland alleen maar meer illegaal vuurwerk krijgen, met alle gevolgen van dien.

Dus heel vervelend voor de dierenliefhebbers, maar wat mij betreft mag dat vuurwerk lekker blijven.

Verder vraag ik mij overigens af hoeveel de website nu echt last heeft gehad van "de grote toestroom" en of het niet zo is dat de website van begin af aan al met DDoS-aanvallen bestookt werdt. Die waarheid zullen we echter nooit weten, want het is natuurlijk veel beter voor het standpunt van Groenlinks om te zeggen dat dit door de grote toestroom komt. Lang leve de altijd oprechte en eerlijke politiek!
Je mag geen drie dagen per jaar vuurwerk afstekenen, alleen op 31 december vanaf 10.00 tot 2 uur na middernacht.
En het zijn niet alleen dierenliefhebbers, er zijn ook mensen zonder dieren die niet op strijkers e.d. zitten te wachten.
Het klopt dat je geen drie dagen per jaar vuurwerk af mag steken, maar zodra de voorverkoop begint is dat toch wat er gebeurd. Dan kan je dit of zwaar gaan aanpakken, maar daar is de mankracht niet voor bij de politie en verder kunnen de politieagenten in deze dagen veel beter ingezet worden tegen inbrekers. Een andere oplossing is om de voorverkoop pas vanaf 31 december te starten, de keerzijde hiervan is dat dan het aantal voorverkooppunten enorm uitgebreid moet worden óf de opslag (veelal in de buurt woonwijken gelegen) van vuurwerkwinkels vergroot moet worden. Beide opties lijken mij niet echt gewenst, danwel haalbaar.

Verder heb jij helemaal gelijk betreft dat er meer mensen zijn die niet op strijkers en dergelijke zitten te wachten, maar de grap is dat dat juist al illegaal vuurwerk is. Ofwel dit mag überhaupt Nederland al niet in, laat staan afgestoken worden. Een totaal vuurwerkverbod gaat dus geen effect hebben op de vermindering van de overlast daarvan.

Laten we niet vergeten dat de regels betreft het vuurwerk wat hier in Nederland legaal is al redelijk streng zijn. Het vuurwerk geimporteerd uit de omringende landen daarentegen is veelal veel zwaarder en ook gevaarlijker.
Jij gunt iemand zijn nachtrust niet, volgens je eigen redenatie moet jij je eens met jezelf gaan bezighouden in plaats van vuurwerk af te steken waar anderen last van hebben. :z
Dus jij vindt overlast door vuurwerk, legaal of illegaal, normaal? Mensen zijn triest als ze willen dat er beter gelet wordt op al die rotzooi? Want het zijn in feite gewoon explosieven waar een stel petjes anderen mee bekogelen. Explosieven en mensen met een IQ te laag om de gevaren te snappen is gewoon geen goede combinatie. Ik heb zelf een keertje een vuurpijl naar mijn hoofd geschoten gekregen die mij op nog geen 2cm gemist heeft, dus ga nu niet zeggen dat ik een triest persoon ben als ik vind dat het tegenwoordig te ver gaat. Legaal vuurwerk, afgestoken op een normale manier binnen de tijden dat het mag heb ik geen problemen mee, achterlijke mensen die anderen er mee dood proberen te krijgen wel.
Ik heb last van honden. Als we dan gewoon alle honden weg doen, is dat geen beter idee?
ja juist die richting gaan we hier met zijn allen wel op...
gewoon verbieden zodra het je eens irriteerd
Verhaal klinkt heel bekend - heb geen honden en geen vuurwerk want da's beide zonde van het geld en het milieu - honden worden gek van vuurwerk. Maar het klopt wel van xbeam zegt.. Deal with it
Deal with it
Ja hoor, dat kan. Hoe precies wil je het hebben? Moeten mensen het probleem oplossen als een struisvogel of door vuur met vuur te bestrijden? Zeg het maar.
Anoniem: 356260
@xbeam29 december 2012 12:33
Mijn hond had ook jaren geen probleem met vuurwerk totdat er vuurwerk naar 'm gegooid is door een stel petjes, toen december nog moest beginnen. Nu vliegt hij door de woning als er ergens een knal is, en afgelopen nacht was het hier (vlakbij R'dam CS) een ramp, denk dat ik volgend jaar maar naar een oorlogsgebied toe ga om nog wat rust te pakken in de vakantie.
Tja dat is erg idioot en dan is vuurwerk ook niet leuk meer.
Op het moment er niet meer mee verantwoord om kan gaan mogen ze het van mij verbieden want ieder slachtoffer (mens of dier) is 1 teveel en niet waardig om de traditie op een misplaatste manier door te zetten.
Dus alles wat slachtoffers maakt maar verbieden? Goed plan! Denk nu eens verder na... Auto's, treinen, boten, fietsen, schaatsen, honden... Er zijn jaarlijks ook veel slachtoffers door honden...
dat heb je toch even mooi mis.

een hond is NOOIT de schuldige het is altijd de eigenaar.
die heeft de hond immers verkeerd getrain of niet onder controle.
en nee vuurwerk hoeft niet verboden te worden de idioten die het vroegtijdig afsteken moeten alleen een dikke vette rekening krijgen.
je kan het normale vuurwerk afsteken tussen 10 uur en 6 uur op oudjaarsavond/nacht.
daarbuiten krijg je wat mij betreft een prent van een paar duizend euro.
Volgens mij is degene die vuurwerk naar een hond gooit de schuldige.
Niet de hond en ook niet de eigenaar van de hond.

Maakt niet uit welke dag of hoe laat, zoiets doe je gewoon niet want dan ben je gewoon gestoord bezig.
correct mijn reactie was dan ook op c70070540 die het het argument slachtoffers door honden kwam :)
en in dat geval is de eigenaar van de hond de schuldige.
Je hond was niet bang voor vuurwerk, maar ondertussen hoort je beste viervoeter het vuurwerk ongeveer 20x zo hard als jij en is het dus constant alsof er een mortier naast zijn hoofd explodeert, ookal is het vuurwerk kilometers ver weg.
Heb je daar bewijs voor? Ik weet dat een hond goed kan horen, maar 20 keer? In welk opzicht hoort hij 20 keer beter? Hoort hij het harder? Of kan een hond geluiden beter onderscheiden van omgevingsgeluid?

Denk daar maar eens over na. Want tot zover klinkt het echt als duimzuigerij.

Mijn familie heeft altijd al honden gehad en we hebben nooit een hond gehad die er bang voor was. Als je hond zenuwachtig is moet je daar geen aandacht aan schenken. Vuurwerk hoef je niet bang voor te zijn, je hond ook niet. Ga je hem aanhalen en "ach lieverdje toch" word hij nog zenuwachtiger omdat je zijn gevoelens bevestigd.

Ik twijfel enorm aan mensen hun honden kennis als ze zeuren over vuurwerk. Wees een leider voor je hond. Daar haalt het dier veel meer uit. Kun je dat niet? Dan had je maar geen hond moeten aanschaffen maar een hamster of iets dergelijks.
Wij hebben een hond gehad en die was bang voor vuurwerk. Niet het siervuurwerk maar het knalspul. En dat ze het zijn kant uitgooien hielp ook al niet mee.
Gewoon het knalspul verbieden en de rest toestaan.
Gelukkig hebben we in Nederland een streepje voor op de 'zwakkeren bescherming'
Iedereen die een probleem heeft, moet geholpen worden, koste wat het kost.
Dat er een hele gemeenschap geen last van heeft, is niet van belang, als het individu maar beschermd wordt.

Tot het dát individu geld gaat kosten, want dan moet de gemeenschap het betalen.

Jammer genoeg is het niet andersom, de gemeenschap zou sterker moeten zijn, aanspreken op gedrag óók om 4u snachts
( het zijn geen toeristen, het zijn dezelfde buurtbewoners als jij en ik )

Maar dan zijn de keyboardheroes ineens nergens te bekennen, nee dan bellen ze een meldpunt ( keus genoeg ! )
Dan is het aan jou om daar iets aan te doen toch? Als iemand vuurwerk naar mijn dieren gooit, gooi ik met hen.

Beetje kortzichtig om iets maar te verbieden omdat jij er een slechte ervaring mee hebt. Ik heb slechte ervaringen met LG omdat het ding in brand vloog en ik schade had aan mijn huis. LG Verbieden en de rest toestaan.
Onzin omdat een hond een groter bereik aan gehoor heeft. hoort hij niet harder er zit geen versterker in Zijn hoofd. Frequentie bereik en volume zijn 2 verschillende dingen en 100 decibel is 100 decibel voor alle mensen en dieren
Mijn kat hangt de laatste paar weken ook al vaak genoeg in de gordijnen... er zijn hier wat jongeren die het leuk vinden om 's nachts (ja ook om 4 of 5 uur 's nachts) giga vlingers+ af te steken...

Ik ben het ook wel redelijk beu die harde klappen, "consumenten" vuurwerk heb ik echt geen problemen mee voor de 31e... (ook al mag het niet), maar die dreunen zijn toch wel verdomd irritant aan het worden.
En mijn katten malen er niet om. Nooit gedaan. Mijn vorige kat ook niet, en mijn honden ook nooit.

Ik steek al jaren geen vuurwerk meer af, maar het is een traditie die ik niet wil missen.
Dan bel je de politie dat het al dagen om 4 uur is en doen gewoon heel braaf voor jou een extra rondje om die tijd door de straat.
De politie is je beste vriend en probleem op gelost als ze 2 keer politie zien rijden gaan ze het ergens anders doen doen et niet meer omdat ze weten dat ze bijna gesnapt zijn
Anoniem: 412416
@xbeam29 december 2012 13:56
Haha, de naïviteit...

Politie die een extra rondje gaat rijden omdat jij een vuurwerkmelding maakt?

Halve zolen met bommen als handgranaten die zich wat gaan aantrekken van de politie?

In hemelsnaam... waar woon jij???
Dus hij hoort jou ook 20x zo hard? Dan is het de hele dag explosies denk je niet?
mensen hebben langer honden als huisdier dan er vuurwerk bestaat. Laat het vuurwerk maar wijken. Of beter, een vuurwerktaks om de schade en schoonmaak en africhten van huisdieren te betalen. :)
als iedereen met een hond zijn hondenpoep op gaat ruimen is het nog te overwegen. maar dat gebeurt ook niet
Honden bestonden al ver voordat er vuurwerk bestond.
Dus zeer onterecht je hem een azzijn pisser noemt.

Niet alle honden kan je erop trainen of aan laten wennen.

Het namelijk best wel irritant als je het nieuwe jaar even de stad in wil en allemaal vuurpijlen om je oren langs vliegen, levens gevaarlijk.
Ik ken niet echt mensen die hun honden opsluiten die regelen meestal wel wat.
Geef ze een schepje klaar.

Dat is compleet wat anders als men vuurwerk onverantwoord rond laat schieten.
Ze storen zich aan het feit dat er te vroeg vuurwerk wordt afgestoken, niet aan de tradtie.

Groenlinks buigt zich wel in alle bochten om bewijs te "fabriceren". Ik koop het al 10+ jaar niet meer (27) maar vuurwerk hoort er gewoon bij, punt.
Ja snap het ook niet, ze klagen maar overheid is toch verantwoording dat we tegenwoordig al 5 dagen van te voren kunnen bezitten over vuurwerk, daar kan overheid alleen zichzelf aanrekenen.

En ook dat je al vanaf 10 uur in de morgen vuurwerk mag afsteken(huisdieren zitten vanaf dat moment helemaal in de stress, onnodig vroeg en heeft niks met de traditie te maken), dat is ook veranderd mocht vroeger pas vanaf 16 uur(of 18u weet het niet meer).

Als partij overtuigt wilt zijn moeten ze niet dag voor kerst pas met plan komen en website openen, want dat ruikt gewoon naar opportunist om weer even in nieuws te komen. Kaart het dan in de zomer aan en maak er echt een punt van, dan kom je pas over als vooruit denkt politici die echt om de zaak geeft.

Ik vind dat ze van traditie af moeten blijven, en verantwoording moeten nemen voor de regels die er nu zijn en die weer herstellen zoals voorheen, dan is er al berg minder overlast. Pas op oudjaarsdag verkopen, al is het zondag dan moeten die winkels maar open blijven als ze zo graag vuurwerk verkopen, is immers ook maar 1 maal per jaar dat moet niet zo probleem zijn. Dan ben je al hoop overlast kwijt.

En gewoon weer jongeren aanhouden en halt straf geven als ze buiten de tijd dat het mag vuurwerk opzak hebben, laat ze maar stoepen gaan vegen en brandweerauto's wassen op nieuwjaarsdag als straf.

[Reactie gewijzigd door mad_max234 op 29 december 2012 12:22]

Volgens mij mocht het vroeger gewoon pas vanaf 0:00, waarom die belachelijke regel dat het al vanaf 10:00 's ochtend mag is ingevoerd is mij een raadsel. Het is een gewone werkdag, winkels zijn open, hoop mensen op straat om oliebollen in te slaan en koters gooien met rotjes naar je...
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Daarom wil ik graag prachtig en veiligvuurwerk zien wat geregeld is voor mijn gemeente/buurt.

Geen prut vuurwerk meer overal in de straat en onveilige toestanden, maar prachtig professioneel vuurwerk op een centrale plaats.
Vuurwerk hoort erbij, net als slapen of de mogelijkheid om een kerstborrel te houden.

De uren die ik vannacht gemist heb omdat een stel zotten hier ieder half uur een bom afstaken van 12 tot 5 krijg ik niet meer terug.

Een paar weken geleden reed ik door de het centrum in Zwolle waar een klein feestje was met een tent op de straat. 't Was al donker(uur of 7) er liepen veel mensen rond de tent. Van boven uit een kamer stonden een stel randdebielen strijkers naar beneden te gooien tot een meter of 2 van de tent af, waar ook kleine kinderen aanwezig waren.

Ik ben niet de grootste fan van vuurwerk, een fijne klap op z'n tijd kan ik best waarderen, maar zo'n hele nacht of als je er anderen mee in gevaar brengt, nee, zulke mensen mogen van mij best opgesloten worden tijdens nieuw jaar ofzo.
Wanneer mag je iets een Nederlandse traditie noemen ..... (in China is het een traditie)

Feit is dat er veel overlast (oa schade) is - en om dat nog eens duidelijk te maken verzamelt men dit. Voor zover ik weet is men ook niet tegen vuurwerk tijdens oud en nieuw, maar meer op de wijze waarop het nu gaat.

En op bv een DDoS aanval kon je wachten. Er zijn altijd zielige mensen die iemand anders zijn of haar mening niet gunnen.

[Reactie gewijzigd door ReneX op 29 december 2012 12:04]

Anoniem: 230001
@ReneX29 december 2012 12:36
En op bv een DDoS aanval kon je wachten. Er zijn altijd zielige mensen die iemand anders zijn of haar mening niet gunnen.

En dat geldt dus ook voor de lui die een DDOS uitvoerden, of bedoelde je die?
Idd die bedoelde ik :-)

Nou kan je een DDoS aanval ook als het uitdragen van mening zien ;-), maar ik denk dat daar betere methoden voor zijn (en dit is toch meer het blokkeren van meningsuiting).
je hebt het fout, groenlinks is groen, en vuurwerk is allesbehalve 'groen'. De tonnen zwavel, magnesium en andere zuren regen vormende gassen zijn erg schadelijk voor het milieu, vooral bij een beetje mist kan het vuurwerk dat vele malen verergeren. Meen me te herinneren dat dit 10 jaar geleden ook zo erg was dat de ene agent zijn collega 2 meter verder al niet meer kon zien door de dikke vuurwerk/mist dampen die bleven hangen.
oeeeehehh

je snapt mijn hele punt dus blijkbaar niet...
groen of niet groen... je moet gewoon niet alles simpelweg proberen te verbieden, dan denk je blijkbaar niet goed na en hoor je niet in de politiek thuis
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee