Software-update: Wine 5.10

Wine logo (75 pix) Er is met versienummer 5.10 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows-api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.186 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release:
 • More progress on the WineD3D Vulkan backend.
 • Beginnings of a separate Unix library for NTDLL.
 • Better support for anti-cheat kernel drivers.
 • More glyph substitutions in DirectWrite.
 • Support for DSS private keys.
 • ARM64 exception handling fixes.
Bugs fixed in 5.10 (total 47):
 • 7102: Microsoft Word 6.0 for Windows: copy/paste causes crash on unimplemented function ole2.dll16.OLEISCURRENTCLIPBOARD
 • 26171: BVRP classic phone tools installer reports error 'Insufficient buffer' when trying to install print processor (AddPrintProcessorA stub should be symmetric to AddPrintProcessorW)
 • 26489: GetKeyState does not work correctly with toggle keys (VK_CAPITAL, VK_NUMLOCK, VK_SCROLL)
 • 32483: Windows Sysinternals 'PsInfo' tool fails to retrieve video driver description due to missing registry data for 'Video' device class '{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}'
 • 33194: Multiple applications ported to WinRT/ARM using MSVCR110.dll require msvcrt.__C_specific_handler
 • 34842: Multiple .NET 3.5 apps occasionally fail to run when late-bound 'riched20.dll' prelink address is already occupied and PE mapped into >2 GiB address range (Garmin BaseCamp 4.1.2, GZDoom Builder 2.3)
 • 38020: Foxit Reader 6.12 crashes on unimplemented function msasn1.dll.ASN1_CreateModule during validation of digital signatures
 • 38587: RF:G is Incredibly Laggy, Then Crashes
 • 44115: vcrun2012's vcredist_arm.exe crashes in riched20::isurlneutral()
 • 44432: AArch64: assertion fail in alloc_pages_vprot with qemu_aarch64 Ubuntu 16.04
 • 44925: Multiple kernel drivers require 'ntoskrnl.exe.ExCreateCallback' stub to return STATUS_SUCCESS (StarForce v3, TrackMania Nations ESWC. Denuvo Anti-Cheat)
 • 45536: Total Commander 9.x crashes on unimplemented function usp10.dll.ScriptGetFontAlternateGlyphs when Wine is not detected via named export 'ntdll.wine_get_version'
 • 46788: RtlIpv6AddressToStringA is not supported
 • 49045: Japanese eroge called Koikatsu crashes after upgrading to Wine 5.7
 • 49117: Virtual memory allocation gets slower when large number of views are allocated (We Happy Few)
 • 49160: Unity: SystemInfo.deviceUniqueIdentifier always the same under Wine
 • 49178: Spitfire Audio 3.x crashes on start due to 'WTSQuerySessionInformationA' stub not initializing out parameters
 • 49179: winetest.exe fails to run on windows arm (surface rt / armv7): procedure entry point NtCurrentTeb could not be located in the dynamic link library C:\Users\User\Desktop\winetest.exe
 • 49189: Auslogics Registry Cleaner 8.x crashes and shows "OLE error 80004001" (SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID stub needs to return S_OK)
 • 49194: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' fails to load, needs 'netio.sys' stub driver (Winsock Kernel Sockets API / WSK)
 • 49198: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes in entry point (incorrect page protection restored during relocation processing)
 • 49208: Wine fails to load explorer.exe or wineboot.exe with status c0000018 (kernelbase.dll mapping exceeds 4 MiB and is loaded in main executable address space)
 • 49211: Multiple games and applications crash due to NULL device notification handle passed to 'user32.UnregisterDeviceNotification' (BandLab Cakewalk 2020.04, Glorious Model O control software)
 • 49216: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.KdRefreshDebuggerNotPresent
 • 49217: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCountEx
 • 49219: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.KeSetSystemAffinityThreadEx
 • 49221: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes due to unhandled emulation of MSR register reads related to CPU / virtualization features (returning zero value is sufficient)
 • 49222: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.KeRevertToUserAffinityThreadEx
 • 49224: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.{KeGenericCallDpc,KeSignalCallDpcSynchronize,KeSignalCallDpcDone}
 • 49228: Mouse movements are reversed/erratic for multiple games (Gothic 2, The Elder Scrolls V: Skyrim SE; Oblivion, Machinarium)
 • 49230: Multiple kernel drivers crash on unimplemented function ntoskrnl.exe.KeSetTimer (Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys')
 • 49235: Multiple .NET 4.x applications crash with stack overflow in IDWriteTextAnalyzer::GetGdiCompatibleGlyphPlacements (Microsoft Visual Studio 2010 Express, Win10 SDK installer)
 • 49251: Mouse cursor leaves a trail when anti-aliasing enabled (Secret Files 1-2, Fahrenheit, Ufo:Extraterrestrials)
 • 49257: Avast Free Antivirus 20.3 crashes before installing due to unimplemented function rpcrt4.dll.RpcIfInqId
 • 49262: Heap debugging (WINEDEBUG=+heap) broken since wine-5.7-30-gba1495f7c2
 • 49264: MultiSync installation crashes (needs _Command::get/put_CommandText)
 • 49267: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' needs support for CustomTimerDpc via ntoskrnl.exe.KeSetTimer{Ex}
 • 49272: MultiSync installation crashes (msado15.dll needs {b196b284-bab4-101a-b69c-00aa00341d07} IConnectionPointContainer)
 • 49281: FinanceExplorer crashes inside msado15.dll
 • 49283: Some win10 run into : err:module:import_dll Library api-ms-win-core-libraryloader-l2-1-0.dll not found
 • 49289: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.ExRegisterCallback
 • 49291: Denuvo Anti-Cheat 'denuvo-anti-cheat.sys' crashes on unimplemented function ntoskrnl.exe.ExUnregisterCallback when unloading
 • 49295: Prefix creation freezes
 • 49299: PowerToys for Windows 10 crashes on unimplemented function KERNEL32.dll.GetPackageFamilyName
 • 49300: Multiple debuggers/tools from Windows 10 SDK want api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll
 • 49303: MultiSync installation crashes (msado15.dll needs IConnectionPointContainer::FindConnectionPoint)
 • 49305: Sniper Elite V2 (Sniper Elite 3, Zombie Army Trilogy) fails to start on Steam

Versienummer 5.10
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, BSD, macOS, Solaris
Website Wine HQ
Download https://www.winehq.org/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

13-06-2020 • 19:12

14 Linkedin

Submitter: Prysm Software

Bron: Wine HQ

Update-historie

27-05 Wine 8.9 0
13-05 Wine 8.8 0
29-04 Wine 8.7 0
21-04 Wine 8.0.1 0
15-04 Wine 8.6 11
01-04 Wine 8.5 0
28-03 Wine 7.0.2 3
18-03 Wine 8.4 8
04-03 Wine 8.3 5
18-02 Wine 8.2 6
Meer historie

Reacties (14)

14
14
13
3
0
1
Wijzig sortering
Erg jammer dat MacOS Catalina (nog?) niet wordt ondersteund. 64-bit is nog te hoog gegrepen voor Wine.
Ik denk het niet, maar wellicht heeft niemand het nog als 64-bit gecompileerd voor MacOS Catalina. Dit heb ik op mijn hardware:

$ file wine
wine: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, BuildID[sha1]=ee1d2a7070cc78e2013608
fe93d84a2827820184, for GNU/Linux 3.7.0, with debug_info, not stripped.

$ wine --version
wine-5.10

Er draait overigens vrijwel niets op, omdat ARM64 binaries voor Windows bijna niet voorhanden zijn. Misschien moet ik maar iets proberen tegen Winelib te compileren.
Kan met de commerciële versie van Wine, Crossover.
https://www.codeweavers.c...e-release-of-crossover-19
Wine heeft al jarenlang een 64-bit versie. In Catalina valt alleen de support voor 32-bit weg. De mensen van Crossover hebben daar wel een oplossing voor. Ook in Porting Kit zit er een oplossing.

Het is dus zelfs met Catalina mogelijk 32-bit in 64-bit te draaien (wel alleen Windows 32-bit ironisch genoeg).
Erg jammer dat MacOS Catalina (nog?) niet wordt ondersteund. 64-bit is nog te hoog gegrepen voor Wine.
Er valt Wine developers niets te verwijten.

Het was Apple die op een zonnige dag besloot dat 32-bit "ouderwets" was en hun ecosysteem 32-bit incompatibel maakte.

Als je eerst onderzoek ernaar had gedaan vóórdat je een Macbook oid had gekocht, had je het kunnen weten.

Daarnaast zouden veel Windows-software die 32-bit is niet meer werken als Wine domweg naar 64-bit werd geport.
Waarom wil je in godsnaam games voor Windows op Linux in emulatie draaien als er denuvo bij komt? :X
Ik heb vandaag deze versie van Wine gecompileerd voor ARM64 en de binaries van Firefox 77.0.1 en VLC 4.0.0 proberen te installeren en dat werkt dus niet. Ik ben niet geïnteresseerd in spellen voor Windows, maar het lijkt me wel interessant om te zin in hoeverre open source Windows applicaties er tegen gecompileerd kunnen worden en erop draaien.
Dan moet je voor Firefox en VLC ook ARM64 binaries installeren; wine = Wine Is Not an Emulator.

In Wine zijn de belangrijkste API's van Windows nagebouwd; als je wine dus op een x86 processor draait, en je draait een applicatie via wine (dus niet: op wine), dan worden de programma-instructies op de x86 processor uitgevoerd.

Je moet dan dus windows-applicaties draaien die naar ARM zijn gecompileerd (bij mijn weten zijn die er nauwelijks of niet), OF je draait een emulator zoals QEMU.

Ik heb wel eens geprobeerd om op een Raspberry Pi, met Wine en QEMU om MSOffice te draaien; MS Word startte wel op, maar zodra je iets ging doen crashte de software-toren... Misschien dat het nu met Wine5 wel lukt, maar ik heb de gewenste situate bereikt door de fonts van Windows te installeren op mijn LIbreoffice machine; nog geen incompatibiliteiten meegemaakt ....
Dat heb ik ook gedaan, het zijn de ARM64 versies van Firefox 77.0.1 en VLC 4.0.0. En het was alleen maar om even te testen of het werkt. Blijkbaar werkt het dus, zodra je van x86 en x86_64 afstapt, nog niet zo goed als je zou mogen verwachten en daar zal nog wel wat werk in zitten.

Ik heb trouwens op mijn Orange Pi Reactos i386 in QEMU geïnstalleerd en dat werkt wel, maar is erg traag. Een paar dagen geleden heb ik met enkele ReactOS ontwikkelaars gesproken en kwam ik erachter dat er een MingW toolchain voor ARM64 bestaat gebaseerd op LLVM/Clang. Dus een ARM64 port van ReactOS hoort bij de mogelijkheden, als er genoeg mensen in geïnteresseerd zijn om daaraan te werken. Ik weet zelf vrij weinig van Windows NT internals, maar misschien zijn er mensen die er wel mee bekend zijn.
Waarom wil je in godsnaam games voor Windows op Linux in emulatie draaien als er denuvo bij komt? :X
Beetje vreemd idd. Maarja, dat is het mooie aan Linux. Het is jouw computer, je kunt er mee doen wat je wil :)

En er zijn nou eenmaal mensen die Linux gebruiken omdat ze het fijner vinden dan Windows, zonder bezwaar te hebben tegen DRM.
Dat een spel denuvo als vereiste heeft en je wilt het desondanks spelen, zou je nog steeds niet moeten verplichten een Windows installatie er bij op de koop toe te nemen.

Volgens mij heb je hier een schijn tegenstelling
Zijn er vóór September 2014 nog nooit spellen voor Windows uitgebracht dan?¹

Niet alle games hebben Denuvo als DRM.

¹ FIFA 2015 dat in september 2014 uit kwam, kreeg de twijfelachtige eer om het eerste spel te zijn met Denuvo als DRM.
Ik denk dat je dit waarschijnlijk verkeerd ziet.. Het zijn windows games die al denuvo aan board hebben.
En als daar geen support in word gebouwd in linux, dan kan je die windows software daar niet op draaien.

Enigste wat ze ermee willen bereiken is om zoveel mogelijk windows games die denuvo bevatten te kunnen draaien op linux.
Codeweavers publiceert uiteraard hun code. Zelf compileren? Zie dit draadje: https://gist.github.com/A...55309#gistcomment-3336030

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee