Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Belgische werkgeversorganisatie VBO dient klacht in tegen privacyregels

Het Verbond van Belgische Ondernemingen dient bij het Grondwettelijk Hof een klacht in tegen de Belgische wet die uitvoering geeft aan de Europese privacyregels. Dit melden de kranten De Tijd en L'Echo.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen, of VBO, vindt het niet kunnen dat de sancties die voortvloeien uit de algemene verordening gegevensbescherming, niet in dezelfde mate voor de overheid gelden. Ze zouden alleen gelden voor regeringsdiensten die de concurrentie aangaan met privéspelers op de markt.

De algemene verordening gegevensbescherming, ook wel bekend als de gdpr-wetgeving, is in 2018 in werking getreden en schrijft voor dat bedrijven veel zorgvuldiger moeten omspringen met hun klantengegevens. Op het overtreden van de privacyregels staan zware boetes.

"Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan de gdpr, minder goed worden behandeld dan de overheden", zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht in De Tijd. Volgens hem is dat discriminatie. "Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd, omdat ze als enige kunnen worden bestraft."

Het VBO stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om een klacht neer te leggen tegen de verschillende behandeling door de wet. Het Grondwettelijk Hof is het enige rechtscollege in België dat mag nagaan of een wet, een decreet of een ordonnantie in overeenstemming is met de grondwet. Een ordonnantie is een Brusselse wet.

Het Verbond voelt zich naar eigen zeggen gesterkt doordat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten bij het gemaakte onderscheid tussen overheid en privébedrijven.

Door Michel van der Ven

Nieuwsredacteur

12-03-2019 • 10:54

28 Linkedin Google+

Submitter: edeboeck

Reacties (28)

Wijzig sortering
Voor de liefhebbers. Het gaat om de volgende omstreden bepaling uit de Belgische Uitvoeringswet AVG:

''artikel 221
§ 1. De corrigerende bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit krachtens artikel 58.2 van de Verordening zijn tevens van toepassing op de artikelen 7 tot 10, 20 tot 24, 28 tot 70 van titel 2 en op titel 4 van deze wet.
Onverminderd bijzondere bepalingen, is het eerste lid niet van toepassing op de verwerkingen van door artikel 26, 7°, b), bedoelde bevoegde overheden in de uitoefening van hun rechterlijke taken.
§ 2. Het artikel 83 van de Verordening is niet van toepassing op de overheid en hun aangestelden of gemachtigden, tenzij het gaat om een publiekrechtelijke rechtspersoon die goederen of diensten aanbiedt op een markt.
''
Artikel 83 AVG is de algemene boetebepaling uit de AVG.

Nederland kent een dergelijke bepaling niet. Sterker nog, artikel 18 UAVG stelt de boete aan overheden gelijk aan die van andere ondernemingen door artikel 83 AVG van toepassing te verklaren op overheden.''

Overigens laat de AVG ruimte voor een bepaling als in de Belgische uitvoeringswet. Artikel 83 AVG lid 7 luidt namelijk:

''Onverminderd de bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig artikel 58, lid 2, kan elke lidstaat regels vaststellen betreffende de vraag of en in hoeverre administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd aan in die lidstaat gevestigde overheidsinstanties en overheidsorganen.''

Deze bevoegdheid is heel expliciet gecreëerd tijdens het opstellen van de AVG en komt ook terug in de considerans: '' Het dient aan de lidstaten te zijn om
te bepalen of en in hoeverre overheidsinstanties aan administratieve geldboeten moeten zijn onderworpen.''


België heeft bij het opstellen van de Uitvoeringswet gebruik gemaakt van deze marge. Ik acht de slagingskans van de klacht van het VBO dan ook niet erg kansrijk.

[Reactie gewijzigd door WouterL op 12 maart 2019 11:31]

Overigens laat de AVG ruimte voor een bepaling als in de Belgische uitvoeringswet. Artikel 83 AVG lid 7 luidt namelijk:

''Onverminderd de bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatregelen van de toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig artikel 58, lid 2, kan elke lidstaat regels vaststellen betreffende de vraag of en in hoeverre administratieve geldboeten kunnen worden opgelegd aan in die lidstaat gevestigde overheidsinstanties en overheidsorganen.''

Deze bevoegdheid is heel expliciet gecreëerd tijdens het opstellen van de AVG en komt ook terug in de considerans: '' Het dient aan de lidstaten te zijn om
te bepalen of en in hoeverre overheidsinstanties aan administratieve geldboeten moeten zijn onderworpen.''


België heeft bij het opstellen van de Uitvoeringswet gebruik gemaakt van deze marge. Ik acht de slagingskans van de klacht van het VBO dan ook niet erg kansrijk.
Het is idd krom de overheid hoeft zichzelf geen boete op te leggen en kan dus anders behandeld worden.

Blijft natuurlijk nog steeds de vraag of dat civielrechtelijk ook zo is. Neem aan dat de overheid ook aan de regels moet voldoen, als burger zou ik bij misbruik die overheid wel daarop kunnen aanspreken en zopu een rechter wel een boete kunnen geven voor het niet volgen van de regels.
Helemaal niet krom, de overheid zit niet in de privaatsfeer. De Staat heeft allerlei voorrechten en ik zou er juist erg voor waken om bedrijven dezelfde voorrechten te geven. Wil je soms dat bedrijven straks ook politieagenten laten rondlopen, recht gaan spreken, enz. Dat is juist waar we steeds meer naar toegaan met corporaties. Voor de controle op de overheid zijn aparte wetten.

In alle landen is dat zo. Zo vroeg men Elon Musk of zijn al SpaceX technologie gepatenteerd had? Hij zei: Dat heeft vaak weinig zin, tegen de overheid houden patenten geen stand.

De overheid is niet een bedrijf. De overheid is "the Common Good", het is gemeenschappelijkheid, het is ons gemeenschappelijk bezit. De overheid is van ons allemaal. Daarom is privatisering ook een beroving van een volk. Mensen hebben dat alleen niet door omdat ze overheid zien als een aparte speler. Vooral wetsovertreders zien de overheid snel als een tegenstander.
Daar kun je over discussiëren, of je dat krom vindt. Nu kent de Belgische Uitvoeringswet als aanvullende regeling ook de mogelijkheid tot het opleggen van 'strafsancties'.

De geldelijke boetes liggen echter beduidend lager dan de administratieve boetes uit artikel 83 AVG.
Nou ja, tang op een varken. Het artikel roept wel degelijk vragen op over gelijke behandeling en verantwoording die overheden verschuldigd zijn en maatregelen die daarbij ondersteunen.

Doet niks af aan het feit dat bovenstaande uitleg een hoop context en verheldering verschaft, met name ook voor ons Hollanders.
Weet iemand hoe dit in Nederland is geregeld? Zijn overheden hier wel aansprakelijk?
En waarom is hier onderscheid in gemaakt in België en wellicht ook in Nederland?
In Nederland zijn overheden zeker aansprakelijk. Sterker nog, overheden zijn aan strengere regels onderworpen dan de meeste bedrijven (zo moet een overheid in Nederland verplicht een Functionaris aanstellen).

Toch bekruipt mij het gevoel bij een boete aan een overheid het broekzak, vestzak verhaal. Wie uiteindelijk de dupe wordt van een dergelijke boete is niet lang gissen.
Het is uiteindelijk wel broekzak-vestzak, maar zo’n boete komt wel uit het budget van de organisatie, en niet rechtstreeks uit de staatskas. Ze kunnen de boete niet ergens declareren en zullen dit gat ergens anders mee moeten opvullen, dus het werkt wel als stok achter de deur.
In theorie zou België zeven parlementen en zeven regeringen moeten tellen: 3 gemeenschappen + 3 gewesten + 1 federale overheid = 7 parlementen en regeringen. Toch hebben we 'maar' zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest.

Dit is Belgisch dus we zullen heeeeel veeeel vinger afdrukken hebben en heeeeel veel fout lopen zoals altijd.Het professioneel Amateurisme is hier nog steeds aanwezig. Als ze in Afrika elektrisch rijden zijn ze hier nog bezig diesels te verkopen.
... Zijn overheden hier wel aansprakelijk?
De overheid kan volgens deze artikels geen geldboete krijgen, maar ik lees nergens dat ze niet aansprakelijk zouden zijn voor (uiteraard zeer moeilijk te begroten en te bewijzen, in de praktijk kan je het dus waarschijnlijk vergeten) schade.

En een geldboete voor de overheid, tja, daar verschuift inderdaad wat geld, dus dat kan invloed hebben op de budgetten van een dienst, maar als men het er over eens is dat men het probleem niet wil oplossen, kan er probleemloos elk jaar budget voorzien worden voor die boetes, want dat geld komt toch gewoon terug. En op dit moment is de gangbare politieke richting niet die van meer privacy voor de burgers...
Hier in nederland maak ik mij vooral zorgen om de kamer van koophandel, die als verdienmodel heeft om je prive gegevens te verkopen.
Het kan toch niet zo zijn dat zij zich als bedrijf niet aan de AVG wet hoeven te houden.

Zelfs 2 jaar na inschrijving word ik dagelijks gestalkt door verkopers die je iets aan proberen te smeren.

Uiteindelijk heb ik maar een hema simkaartje gekocht voor 1 euro en hierop mijn telefoonnr. voor de kvk opgezet.
De KvK handelt in bedrijfsgegevens. Die vallen niet onder de AVG. Dat veel van die bedrijven eenmanszaken zijn, waarbij het dus om personen gaat, verandert niets aan het feit dat het om bedrijfsgegevens gaat.
Dat stalken had je zelf kunnen beperken door zelf een scheiding aan te brengen tussen je bedrijf en jezelf als persoon, door een bedrijfstelefoon met apart nummer te nemen.
Persoonsgegevens zijn nog steeds persoonsgegevens, ook als die overeenkomen met de gegevens van een bedrijf. Dat valt dus in het geval van zulk soort gegevens nog steeds onder de AVG. Daarom is er een jaar geleden door de AP ingegrepen en komt de kvk sinds vandaag met maatregelen: https://nos.nl/l/2275626
Wat @mrdemc zegt.

Sterker nog: tot personen herleidbare bedrijfsgegevens zoals een e-mailadres piet.snot@philips.nl is onder de AVG een persoonsgegeven en dient zo behandeld te worden.
Het probleem met dat KVK handeltje is niet dat ze die gegevens leveren, maar dat ze ze in bulk leveren.
De primaire taak van het KVK is bijhouden van het handels register. De KVK is verplicht daaruit informatie te leveren, o.a. zodat (vooral bedrijven) kunnen weten met wie ze zaken doen.
Dat is inderdaad exact wat in het nieuwsbericht dat ik link aan de orde komt. Ik spreek dat ook niet tegen.
De KVK is in mijn ogen al jaren een clubje wat totaal zinloos is. Ik zie ook weinig toegevoegde waarde in wat ze doen, doen ze iets moet je er gewoon voor betalen. Als je er voor moet betlane, advies of iets anders kun je dat net zo goed aan private bedrijven overlaten.

In België schrijf je je in, daar is een zogenaamde kruispuntbank van de overheid, heel eenvoudig geen gedoe. Registers, uitsteeksels, jaarcijfers zijn voor iedereen gratis in te zien, zoals het hoort.
Net binnen: https://www.nrc.nl/nieuws...op-adresgegevens-a3952910
De Kamer van Koophandel (KvK) stopt per 1 juli met de bulkverkoop van adressen van ingeschreven zzp’ers en bestuurders aan derden. Dat maakt de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag bekend. Het doorspelen van de persoonsgegevens is volgens de toezichthouder in strijd met privacywetgeving.
Dit lijkt me niet kansrijk. "Discriminatie" is een beladen term, maar het wettelijk verbod op discriminatie beschermt personen.

Dat "de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten" is ook niet zo relevant. Dat kunnen ook vraagtekens zijn met betrekking tot de effectiviteit of de uitvoerbaarheid; geen zaken waar het Grondwettelijk Hof over gaat.
In Nederland lijkt dit beter geregeld, als ik artikel 17 en 18 van de uitvoeringswet AVG goed begrijp:
Artikel 17. Boete bij onrechtmatige verwerking persoonsgegevens strafrechtelijke aard
1 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 10 van de verordening of in artikel 31 van deze wet een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 20.000.000 euro of, voor een onderneming, ten hoogste 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar indien dit bedrag hoger is.

2 Artikel 83, eerste tot en met derde lid, van de verordening zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Bestuurlijke boete aan overheden
1 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 83, vierde, vijfde of zesde lid, van de verordening door een overheidsinstantie of een overheidsorgaan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de in deze leden genoemde bedragen.

2 Artikel 83, eerste tot en met derde lid, van de verordening zijn van toepassing.
Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25#Hoofdstuk1

[Reactie gewijzigd door celshof op 12 maart 2019 11:08]

Zo lijkt het misschien wel, maar hoe goed houdt de belastingdienst zich aan dr GDPR denk je? Denk dat er in realiteit erg weinig verschil is.
De BD is zeke rnog niet in staat om zich aan de GDPR te houden. Maar het grote verschil is dat in nederland de AP wel een boete kan opleggen itt in België
"Het is niet eerlijk dat wij gegevens beter moeten beveiligen dan jullie!"

Okay...?
Vind niet dat je het kan labelen als discriminatie. een overheid is duidelijk een andere soort organizatie dan een bedrijf, daarom behandelen we ze ook anders. zo is associeren aan de overheid niet echt optioneel, bij een bedrijf is dat wel optioneel. overheden zijn al onderworpen aan de stemmen van het volk als het goed is, dus een boete draagt daar niet veel aan bij omdat het alleen maar de uitvoering schaad die door het publiek verkozen is.
Daarom zou ik ook eerder voor een persoonlijke boete zijn maar probeer dat maar eens goed uit te vogelen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True