Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Software-update: WinRAR 5.30

WinRAR logo (60 pix) RAR Labs heeft de finalrelease van versie 5.30 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. De populaire compressietool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en OS X. Het programma kan overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, ace, uue, bz2, jar, iso, 7z en z - heeft een skinnable interface, en ondersteuning voor Zip64- en multivolume-cab-bestanden. Hieronder is te vinden welke verbeteringen er in versie 5.30 zijn aangebracht:

Nieuw in WinRAR 5.30
 • Recente berichtgeving gepubliceerd in september en oktober 2015 over de kritische kwetsbaarheid in zelfuitpakkende archieven van WinRAR, is onjuist.
  Helaas hebben de massamedia niet opgemerkt dat hetgeen dat werd beschreven als een kwetsbaarheid in WinRAR, in feite een kwetsbaarheid is in Windows OLE die in november 2014 is gepatcht.
  Zelfs zonder patch brengt deze kwetsbaarheid in Windows OLE geen nieuwe risicofactoren met zich mee voor SFX-archieven gemaakt met WinRAR.
  Lees hier voor meer informatie . Een patch voor WinRAR is niet nodig.
 • Uitpakken van meerdelige ZIP-archieven gemaakt met 7-Zip, toegevoegd. Zulke archieven hebben bestandsextensies als .zip.001, .zip.002, enz. U dient het .zip.001-bestand te openen in de WinRAR-omgeving om in zulke archieven te bladeren of om deze uit te pakken. Alle deelbestanden moeten zijn opgeslagen in dezelfde map voordat het archief kan worden uitgepakt.
 • Uitpakken van opgedeelde bestanden naar meerdere delen met extensies als .001, .002, enz. toegevoegd. U kunt het .001-bestand openen als een gebruikelijk archief en daarna de inhoud ervan uitpakken. WinRAR combineert alle delen en bewaart ze naar het uitgepakt bestand. Alle deelbestanden moeten zijn opgeslagen in dezelfde map voordat het archief kan worden uitgepakt.
  Het item "001" is opgenomen in de lijst "WinRAR koppelen met" in het dialoogvenster Instellingen, tabblad Integratie.
 • De WinRAR-bestandslijst maakt het mogelijk om de knoppen Terug en Vooruit of de sneltoetsen Alt+Pijl links en Alt+Pijl rechts te gebruiken om door pasbezochte mappen te bladeren.
 • Mapjokertekens zijn mogelijk in de RAR-opdrachtregel in namen van bestanden die ingepakt moeten worden. Bijvoorbeeld:
  rar a reservekopie c:reservkeopie2015**
  Recursie wordt automatisch ingeschakeld voor zulke mapjokertekens, zelfs als de schakeloptie -r niet is opgegeven.
 • De knop "Uitpakken" in een SFX-archief wordt gewijzigd naar "Onderbreken" zodra begonnen is met uitpakken, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om het uitpakken van een SFX-archief te onderbreken en op een later moment voort te zetten.
 • De optie "Versleutelde overslaan" in het dialoogvenster "Bestanden zoeken" om stilzwijgend versleutelde archieven over te slaan bij het uitvoeren van de zoekopdracht.
 • De testopdracht voor archieven werkt voor .tar.gz-, .tar.bz2- en .tar.xz-archieven. Aangezien de TAR-indeling geen controlegetallen biedt voor bestandsgegevens, controleert WinRAR enkel de geldigheid van de GZIP-, BZIP2- of XZ-container.
 • Het toevoegen van een nieuwe tekst aan het WinRAR-venster met diagnostische berichten kon traag zijn en de prestaties van de opdracht beïnvloeden in het geval van duizenden fouten. Nu werkt deze snel, onafhankelijk van het aantal fouten.
 • Het nieuwe object 'R' voor de schakeloptie -sc geeft de codering op van RAR-consoleberichten die verstuurd worden naar omgeleide bestanden en pipes. Bijvoorbeeld:
        rar lb -scur gegevens > lijst.txt
  Deze opdracht zal een in Unicode gecodeerd bestand 'lijst.txt' produceren met daarin de namen van de gecomprimeerde bestanden.
 • De slaaptijdparameter in de schakeloptie -ri [:] is bijgesteld om minder invloed te laten hebben op RAR-prestaties en in het specifiek op opdrachten gerelateerd aan herstelrecords. Hogere slaaptijdwaarden zijn nodig om de syteembelasting te verminderen naar een gelijk niveau als in eerdere versies.
 • De RAR-consoleopdrachten "l" en "v" geven de bestandstijd weer in de indeling JJJJ-MM-DD.
 • Bij het uitpakken van RAR- en ZIP-archieven gemaakt in Unix zal WinRAR de ontlede Unicode-tekens omschrijven naar voorsamengestelde tekens. Dergelijke conversie is vereist voor bepaalde Unix- en OS X-archieven om op een juiste manier ingepakte items met niet-Engelse namen in Windows uit te pakken. Dit werkt voor Windows-versies beginnend bij Windows Vista.
 • De wijzigingstijd wordt ingesteld voor alle gemaakte mappen bij het uitpakken van .7z-archieven. Eerdere versies deden dit enkel voor niet-lege mappen.
 • WinRAR voorkomt dat een computer in slaapstand gaat door gebruik van een inactiviteitstime-out totdat de huidige handeling, zoals inpakken, uitpakken of een andere archiefhandeling, gereed is.
 • De totale-voortgangsbalk wordt weergegeven bij het uitpakken van .arj-, .lzh- en .cab-archieven (uitgezondering multivolume archieven).
 • De voortgangsbalk wordt weergegeven bij het verwijderen van bestanden na het inpakken en bij het weghalen van het kenmerk "Archief" van ingepakte bestanden.
 • De opdracht "Testen" verifieert ook de inhoud van alternatieve NTFS-gegevensstromen in RAR 3.x- t/m 5.x-archieven. Eerder werd hun inhoud alleen gecontroleerd bij het uitvoeren.
Opgeloste fouten:
 • De RAR-console crashte in plaats van dat deze om bevestiging van overschrijven vroeg bij het toevoegen van bestanden aan al bestaande archieven;
 • De RAR-consoleopdracht "lt" gaf geen seconden weer in de bestandstijd;
 • WinRAR pakte .xxe-bestanden niet uit als ze niet de tekst "section N of xxencode" bevatten in de hoofdsectie;
 • RAR kon de inhoud van alternatieve NTFS-gegevensstromen niet herstellen als die waren opgeslagen met de schakeloptie -os indien deze was opgesplitst tussen verschillende volumes.

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*WinRAR 5.30 (32bit)
*WinRAR 5.30 (64bit)
*RAR 5.30 voor Linux (32bit)
*RAR 5.30 voor Linux (64bit)
*RAR 5.30 voor FreeBSD
*RAR 5.30 voor OS X
*RAR 5.30 voor Android

Versienummer 5.30
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, BSD, Windows XP, macOS, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10
Website RAR Labs
Download http://www.winrar.be/nl/download
Bestandsgroottes 492,00KB - 1,87MB
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

25-11-2015 • 13:06

6 Linkedin Google+

Submitter: BlueInk

Bron: RAR Labs

Update-historie

Reacties (6)

Wijzig sortering
Vond een Nederlandse changelog anders best verfrissend.

Maar ze schieten wel heel erg door in de verdediging en dan de pers de schuld gaan geven. Het is een goede uitleg maar juist door het zo te presenteren ga je alsnog denken dat er iets mis was bij WinRar zelf.
'k Denk dat je het in dit kader c.q. perspectief mag zoeken: (Zie aftiteling)
".... annoyed and irritated by million of articles about Catastrophic WinRAR Vulnerability Going To Destroy Everything..."
Version 5.30

1. Information about the critical vulnerability in WinRAR self-extracting
archives published in news in September and October 2015 is incorrect.
Unfortunately mass media failed to recognize that what was described
as WinRAR vulnerability is Windows OLE vulnerability patched
in November 2014:

https://technet.microsoft...ry/security/ms14-064.aspx

Even if unpatched, this Windows OLE vulnerability does not introduce
new risk factors for WinRAR SFX archives.

Please read http://rarlab.com/vuln_sfx_html2.htm for more details.

No patches for WinRAR are needed.

2. Added extraction of multipart ZIP archives created by 7-Zip.
Such archives have .zip.001, .zip.002, ... file extensions.
You need to open .zip.001 file in WinRAR shell to browse
or unpack such archive. All parts must be stored in the same folder
before starting extraction.

3. Added extraction of files split to multiple parts with .001,
.002, ..., extensions. You can open .001 file as a usual archive
and then unpack its contents. WinRAR will combine all parts
and save them to extracted file. All parts must be stored
in the same folder before starting extraction.

"001" item is included to "Associate WinRAR with" list
in "Settings/Integration" dialog.

4. WinRAR file list allows to use mouse Back and Forward buttons
or Alt+Left and Alt+Right keyboard shortcuts to navigate
in recently visited folders.

5. Folder wildcards are allowed in RAR command line in file names to
archive. For example:

rar a backup c:\backup\2015*\*

will archive all '2015*' folders in c:\backup. Use -r switch to search
for '2015*' also in c:\backup subfolders.

6. "Extract" button in SFX archive is changed to "Pause" when extraction
is started, so it is possible to pause SFX extraction and resume it
later.

7. "Skip encrypted" option in "Find files" dialog to silently skip
encrypted archives while performing search command.

8. Archive test command works for tar.gz, tar.bz2 and tar.xz archives.
Since TAR format does not provide file data checksums, WinRAR checks
only validity of GZIP, BZIP2 or XZ container.

9. Adding a new string to WinRAR diagnostic messages window could be
slow and affect the operation performance in case of thousands
of errors. Now it works fast regardless of errors number.

10. New 'R' object for -sc switch defines encoding of console
RAR messages sent to redirected files and pipes. For example:

rar lb -scur data > list.txt

will produce Unicode list.txt with archived file names.

11. Sleep time parameter in -ri<priority>[:<sleep_time>] switch is
adjusted to lower its impact to RAR performance and especially
to recovery record related operations. Higher sleep time values
are needed to reduce the system load to same level as
in previous versions.

12. Console RAR "l" and "v" commands display file time in YYYY-MM-DD
format.

13. When extracting RAR and ZIP archives created in Unix, WinRAR maps
decomposed Unicode characters to precomposed. Such conversion
is required for some Unix and OS X archives to correctly unpack
non-English archived names in Windows. It works for Windows versions
starting from Windows Vista.

14. Modification time is set for all folders created when unpacking
.7z archives. Previous versions set it only for non-empty folders.

15. WinRAR prevents a computer to go to sleep by inactivity timeout
until current operation, such as archiving, extraction or another
archive processing, is done.

16. Total progress bar is displayed when extracting .arj, .lzh and .cab
archives (except multivolume archives).

17. Progress bar is displayed when deleting files after archiving
and when clearing "Archive" attribute of archived files.

18. "Test" command also verifies contents of NTFS alternate data streams
in RAR 3.x - 5.x archives. Previously their contents was checked
only during extraction command.

19. SFX module sets sfxstime environment variable, which contains
the module start time in "YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-ms" format.
You can specify it in Path command if you need to generate a time
based unique installation path, such as "Path=myapp-%sfxstime%".

20. Bugs fixed:

a) console RAR crashed instead of displaying an overwrite prompt
when attempting to add files to already existing volumes;

b) console RAR "lt" command did not display seconds in file timestamp;

c) WinRAR failed to decompress .xxe files if they did not include
"section N of xxencode" string in the body;

d) WinRAR could not restore contents of NTFS alternate data stream
saved with -os switch if it was split between different volumes.


Voor de mensen die net als ik totaal in de war raken van een Nederlandse changelog

[Reactie gewijzigd door ZaZ op 25 november 2015 13:18]

Bedankt, en de officile website van WinRAR is:

http://www.rarlab.com/
Daar zijn ook alle 'smaken' van WinRAR te downloaden.

[Reactie gewijzigd door bitshape op 25 november 2015 17:55]

En de officile website voor Benelux is hier: http://www.winrar.be :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Call of Duty: Black Ops 4 HTC U12+ dual sim LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6 Battlefield V Samsung Galaxy S9 Dual Sim Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V. © 1998 - 2018 Hosting door True