Door Femme Taken

Architect

Moderatiesysteem getweakt

14-06-2009 • 22:49

156 Linkedin

Het moderatiesysteem van de frontpage heeft dit weekend een opknapbeurt gekregen. De tweaks hebben tot doel om het moderatiesysteem intuïtiever te maken en een betere kwaliteitsindeling van de reacties mogelijk te maken. Tevens zijn er maatregelen genomen om het zogeheten papegaaimodden te ontmoedigen en werd de karmaberekening ontdaan van enkele bugs en onvolkomenheden.

Scoreniveaus

De kern van de wijzigingen in het moderatiesysteem zijn de uitbreiding van de scoreniveaus met een +3 en een herziening van de beschrijvingen van de scoreniveaus. Voorheen was +2 de maximale score, maar gebleken is dat de gebruikers moeilijk de afweging tussen +1 en +2 konden maken. Het extra positieve niveau maakt het eenvoudiger om een positieve scheiding aan te brengen in de nuttige reacties. In het oude moderatiesysteem bleven deze veelal op 0 of +1 hangen.

Modbox +2 InformatiefDe beschrijvingen van de scoreniveaus zijn concreter gemaakt en werken nu duidelijker voor de moderators. Het laagste niveau (-1) heet nog steeds onwenselijk en is bedoeld sociaal onaangepast gedrag zoals het posten van flamebaits en trolls. Het basisniveau 0 werd hernoemd van 'Neutraal' naar 'Off-topic / Irrelevant' en dekt daarmee veel beter de lading van de reacties die op dit niveau achter horen te blijven. De '+1 Meerwaarde' werd omgedoopt in '+1 On-topic' en +2 kreeg de beschrijving 'Informatief'. Het hoogste niveau heet nog steeds 'Must-read' maar is nu dus drie punten waard. De +3 is bedoeld voor reacties die de lezer niet mag missen en die zelfs voor experts nuttige inzichten en informatie bieden.

Voor de moderators bevat het verbeterde moderatiesysteem nieuwe uitdagingen. De scheidingslijn tussen +1 On-topic en 0 Irrelevant is lang niet altijd duidelijk en ook het begrip On-topic is rekbaar. Tevens is het maken van de afweging tussen +1 en +2 of +2 en +3 geen sinecure. De gemiddelde score van alle wegingen zal uiteindelijk bepalen hoe een reactie wordt gewaardeerd.

Modbot en modstatussen

Bij de invoering van de vorige versie van het moderatiesysteem werden er twee automatisch toegekende modstatussen geïntroduceerd: actief en expert. Tevens kwam er een inactieve status voor moderators die tijdelijk van hun rechten waren ontdaan. De statussen werden toegewezen door de zogeheten Modbot, die zijn besluiten uitvoerde op basis van de gemiddelde afwijking van de moderator ten opzichte van de controlegroep bestaande uit gebruikers met de modstatus expert en hoger. Deze hogere statussen waren de niveaus ProMod en PowerMod, die handmatig worden toegewezen.

Een onvoorzien bijverschijnsel van de Modbot was het zogeheten 'papegaaimodden': gebruikers die met hun moderaties het dan geldende gemiddelde imiteerden, zonder zelf na te denken over een juiste beoordeling van de reactie. Het doel van deze werkwijze was het laag houden van de afwijking in de Modbot en het behouden van de status van actieve of expertmoderator. Het papegaaimodden kwam de kwaliteit van de moderaties niet ten goede. Voor een juiste werking van het moderatiesysteem is het noodzakelijk dat de deelnemende gebruikers op eigen houtje tot een beoordeling van een reactie komen, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

In het verbeterde moderatiesysteem zijn er diverse maatregelen genomen om papegaaimodden te ontmoedigen. De Modbot doet nog steeds zijn werk maar ontneemt gebruikers pas hun moderatierechten als er een zeer sterk vermoeden bestaat dat de gebruiker uit is op sabotage van het moderatiesysteem. Het aantal automatisch toegekende moderatorstatussen werd met twee niveaus uitgebreid. De hogere statussen geven ervaren moderators een grotere invloed. De criteria voor het bereiken van een hogere status werden strenger en eerlijker gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken naar afwijking, maar ook naar criteria zoals het aantal eerste en 'gedurfde' moderaties. Het simpelweg kopiëren van actuele gemiddelden levert geen hoge status meer op.

Om statuswhoring tegen te gaan is de werkelijke actieve modstatus van een gebruiker niet langer zichtbaar op de gallerypagina's. Alleen de status van ProMods en PowerMods is zichtbaar. Bij andere statussen wordt alleen getoond of de gebruiker een actieve of inactieve moderator is. Tenslotte is de Modperformance-pagina, met een overzicht van de afwijking per reactie, niet langer toegankelijk voor moderators met de status actief en expert. Dit om niet bij te dragen aan de gedachte dat papegaaien een wenselijke wijze van modereren is. Meningsverschillen tussen moderators zijn onvermijdelijk en komen onder andere voort uit verschillen in de referentiekaders van de gebruikers. Zonder meningsverschillen zou het moderatiesysteem geen bestaansrecht hebben. Wel is het van belang dat de gebruikers dezelfde uitgangspunten hanteren. Dit is mede door de nieuwe beschrijvingen van de scoreniveaus eenvoudiger geworden.

Karmaberekening

De wijzigingen in het moderatiesysteem werden aangegrepen om enkele bugs en onvolkomenheden in de karmaberekeningen op te lossen. Tevens was het noodzakelijk om aanpassingen te doen in de berekening van de reactiekarma wegens de komst van het niveau +3. Een bug in berekening van de moderatiekarma zorgde ervoor dat sommige gebruikers onterecht karmapunten ontvingen. Door de wijzigingen in de karmaberekening zijn er verschuivingen opgetreden in de karmatotalen.

Lees meer

Reacties (156)

Wijzig sortering
Al met al komt het hele moderen dus gewoon erop neer dat iedereen over 1 kam wordt gescheerd, je zeker niet mag afwijken van de algemene opvattingen.

Per saldo, het is een onzinnig systeem.

Het hele systeem werkt individualisme tegen en propageert kudde-gedrag en JUIST pappegaaimodden.

Vreemd dat het systeem wordt omgegooid (haha....) om dat te voorkomen, terwijl het grondbeginsel ervan juist dat is, modden zoals IEDEREEN (wordt geacht) te modereren.

Ergens klopt er hier iets niet, en is het dus gewoon een onzinnig, nutteloos en vooral stompzinnig systeem wat vooral de grote gemene deler bevoordeeld, en elke afwijkende mening wordt per definitie als ongewenst gezien.

Sja... het enige wat het bereikt is het maken van eenheidsworst van het publiek van t.net, mensen die continu hun mening zien worden weggemod zullen al snel vertrekken, zodat uiteindelijk alleen het ons-kent-ons publiek overblijft, lekker allemaal dezelfde mening en opvattingen en kijk op de wereld.

Verfrissend zeg... Hmmmm, hoe heet dat soort maatschappij ook weer, waarin elke afwijkende mening wordt verbannen.....
Ik vind het jammer dat je wél de moeite neemt om uitgebreid te reageren, maar blijkbaar je niet verdiept hebt in het het systeem nou eigenlijk werkt. En, persoonlijk hou ik er meer van dat als mensen zeggen wat er niet klopt, dat ze dan ook kunnen aangeven hoe het wel zou moeten: gewoon zeggen dat iets slecht is is eigenlijk gewoon te makkelijk.

Het feit dat je het woord 'mening' nog gebruikt, geeft het duidelijk aan dat je je niet verdiept hebt in de materie: modereren doe je niet om je mening te geven, of je mening over een post te uiten. Modereren doe je niet voor jezelf, maar voor anderen.

Het enige doel is namelijk, een scheiding aan te brengen in de kwaliteit van posts. Het moet gaan om de onderbouwing en toegevoegde waarde aan de discussie. Ik kan met iemand discussiëren, en het dus niet eens zijn met standpunten, maar wél de standpunten respecteren en beoordelen of er moeite gedaan wordt deze duidelijk te presenteren en onderbouwen.

Zodra je het hebt over een mening, en dan ervan uitgaande dat je het niet eens bent met de inhoud van een post, wat doe je dan? Het proberen omlaag te schoppen en daarmee uit het zicht te krijgen? Of plaats je een onderbouwde reactie om daarin aan te geven waarom diegene het bij het verkeerde eind heeft?

Zo simpel is het eigenlijk:
beoordeling argumentatie: moderatie
beoordeling mening: plaats een reactie

En daar is feitelijk niets aan veranderd, en er zal net als vroeger gewoon ingegrepen worden als mensen hun mening onzichtbaar proberen op te dringen via moderatie. Dat heeft niks met eenheidsworst te maken, dat heeft te maken met te slap zijn een discussie te voeren en daarom het systeem misbruiken. Het systeem wat ervoor bedoeld is zodat *anderen* makkelijk kunnen kiezen alleen beter onderbouwde reacties te lezen. Dus nogmaals, moderatie is niet voor jezelf, en als je je er op enige wijze aan stoort blijf er dan ver bij weg.

Dus, hopelijk brengt dit wat verduidelijking, of geeft het in ieder geval genoeg materiaal om nu wél met een inhoudelijke reactie te komen in plaats van zonder onderbouwing een systeem stompzinnig en nutteloos te noemen. Zo ook je eerdere reactie over pro- en antimodden: geef eens concrete voorbeelden (liefst in het mismodtopic) zodat er naar gekeken kan worden: ik heb al even wat rondgekeken, maar ik kan het niet terugvinden.

Ohja, en ik weet niet hoe de maatschappij heet waar jij op doelt, maar degenen in de maatschappij die zich niet informeren over hoe iets werkt maar wel het hardst hun aangeleerde onderbuikgevoelens uiten noem ik over het algemeen klapvee; lekker makkelijk mee met de populaire mening, vooral niet zelf nadenken. Zie je hoe makkelijk het is om lekker ongefundeerd tegen iets/iemand te schoppen? Voegt veel toe he? ;)

[Reactie gewijzigd door Floppus op 15 juni 2009 07:34]

Al met al komt het hele moderen dus gewoon erop neer dat iedereen over 1 kam wordt gescheerd, je zeker niet mag afwijken van de algemene opvattingen.
Moderators mogen wel degelijk een afwijkende mening hebben over de juiste kwaliteitsbeoordeling van een reactie. Bij veel reacties kunnen meerdere scores verdedigd worden, maar zelden zullen die meer dan een punt uit elkaar liggen. Moderators die de richtlijnen hanteren en op een constructieve wijze bijdragen aan het moderatiesysteem zullen gemiddeld genomen over een groot aantal reacties allemaal binnen een vrij nauwe bandbreedte van elkaar modereren.

Hoewel het modsysteem is gemaakt om intuïtief te werken komen er helaas gevallen voor van gebruikers die volstrekt onjuiste uitgangspunten gebruiken bij het modereren (bijv. op mening ipv kwaliteit modereren en overcompenseren om het gemiddelde te corrigeren). Tevens zijn er nog ernstiger gevallen van gebruikers die het moderatiesysteem opzettelijk willen ondermijnen. De modbot is er onder andere om gebruikers met destructieve bedoelingen te weren. Het overgrote merendeel van de gebruikers heeft geen last van de modbot.

In de vorige revisie van het moderatiesysteem waren er teveel false positives. De modbot is nu minder strikt geworden, maar er is ook een grotere spreiding gekomen in de weging van de verschillende modstatussen. De bedoeling hiervan is dat beginners aan de slag kunnen gaan met modereren en zich gestaag kunnen opwerken naar een hogere statussen waarmee zij een grotere invloed verkrijgen. De anti-mods die er sporadisch tussen zitten kunnen weinig schade aanrichten met hun lage weging.

Voor het modereren zelf is het niet van belang om op de hoogte te zijn van dit statusgedoe.

Lage of negatieve beoordeling van reacties waarin een sterke mening wordt verkondigd komen vaak voor uit een zwakke argumentatie van de mening of de trollerige ondertoon waarmee de mening is opgeschreven. Een extreme mening die gedegen is onderbouwd en troll- en flamevrij is verwoord zal door de meerderheid niet negatief beoordeeld worden.
Nou wat vreemd zeg, het moderatie systeem bestaat al JAREN ... en nog steeds is tweakers.net niet 1 grote in-crowd zoals jij beschrijft. Misschien is het moderaten toch iets complexer als dat je voorspiegelt?
Totalitaire staat is het hier wat betreft het modsysteem ook absoluut niet. Volgens mij ben je je niet bewust van hoeveel discussie er aan sommige moderaties ten grondslag ligt. In het mismods topic doen veel toegewijde mensen uitgebreid hun best om te onderbouwen waarom een bepaalde score gerechtvaardigd is. En het mismods topic is ook een plek waar mensen die het niet eens zijn met hun score gehoord worden.
Ik vind je aantijgingen dan ook nogal onterecht.

[Reactie gewijzigd door Escovan op 15 juni 2009 07:38]

Wat maakt Tweakers.net het toch ingewikkeld, terwijl het veel eenvoudiger kan. Dat er 9 alinea's nodig zijn om uit te leggen hoe het systeem werkt geeft aan dat het bijna een wetenschap is.

Wat is er mis met alleen een +1 en -1 (zoals Digg.com)? Veel duidelijker en overzichtelijker in mijn ogen.
Omdat je dan afhankelijk bent van totalen in plaats van gemiddelden. Totalen zeggen meer iets over de populariteit dan over de kwaliteit van postings.

Je hoeft ook niet te modereren, maar er zijn veel Tweakers die het leuk vinden. Na het lezen van die negen alinea's werken zij volgens die gezette regels. En dat zij die regels volgen, zorgt voor een, in mijn ogen, grotendeels juiste filtering voor mij, ook al modereer ik zelf nauwelijks.
Totalen zeggen meer iets over de populariteit dan over de kwaliteit van postings
Dat klinkt aannemelijk, maar toch is mijn ervaring met Digg.com dat comments met een hoge score zo goed als atijd interessant/zinvol/grappig zijn, en onzinnige opmerkingen bijna altijd weggemod zijn. Daar lijkt het eenvoudige systeem dus prima te werken.
De tweakers-community houdt nu eenmaal van differentatie, zit in het aard van het beestje; tweaken & sleutelen met instellingen, etc. Vroeger waren er nog veel meer beoordeling-niveaus en het afschaffen daarvan heeft toen voor flinke discussies gezorgd.

Dat de 3 niveaus (1,0,-1) op Digg voldoet, betekent niet dat automatisch het op T.net ook voldoet; qua inhoud & doelgroep zijn het enorm verschillende websites.

Persoonlijk ben ik erg blij dat er een nieuwe score-waardering bij gekomen is en dat ook het papegaai-modden aangepakt is; persoonlijke karma-motieven mogen uiteraard niet een belangrijke/beslissende rol spelen bij het zogenaamd inhoudelijk beoordelen van posts. Hopelijk wordt er nu weer vaker "gedurfd" gemod !

Dat er in de modbot-berekening nog niet eerder met kwadratische-afwijkingen gewerkt werd, verbaasde me eerlijk gezegd; dit is redelijk gangbaar in de statistiek.
Tja, ik modereerde altijd naar eerlijk geweten, om karmapunten geef ik verder toch niks. Toch werd mijn modstatus -mijns inziens- onterecht op inactief gezet (mijn mening week teveel af van het gemiddelde of zoiets?). En ik ben niet de enige, er worden meer mensen die te goeder trouw handelen berispt.

Na een korte 'schorsing' mag ik overigens wel weer modereren, maar sindsdien hoeft het van mij niet meer (ik blijf op inactief staan).

Tweakers probeert een innovatief tweaksysteem te plaatsen en op zich vind ik het een goed systeem. En waar gehakt wordt vallen spaanders, nietwaar? Toch kan ik me niet helemaal ontrekken aan de indruk dat een moderatie-systeem dat eerlijke gebruikers verdenkt van 'sabotage' zijn doel een beetje voorbij schiet.

Disclaimer: dit is verder geen klacht naar Tweakers toe: ik kan me er niet zo druk om maken ;) en verder vind ik Tweakers top.
Hier precies hetzelfde. Ik modereer vooral als ik het niet eens ben met de bestaande moderatie. Gevolg is dat ik op inactief gezet wordt. Nu mag je niet meer papagaaien, wat mag eigenlijk nog wel? Voor mij hoeft het niet meer in ieder geval (en dat zegt iemand die al meer dan 10 jaar op tweakers komt).

[edit]
Verderop verwoordt BramT het nog beter dan ik hier gedaan heb. Als je ergens meer vanaf weet of afwijkende visie hebt dan wordt dat gewoon afgestraft. Een nodeloos ingewikkeld en belachelijk systeem als je het mij vraagt. Ik zie de kwalitatief goede en interessante reacties er ook veel minder uitspringen vergeleken met vroeger (zeg 5 a 10 jaar geleden). Met de standaardsetting (>1), zie je in de praktijk heel vaak nagenoeg alleen reacties met een status 1, verder is er geen enkel onderscheid. Op slashdot kan ik me veel beter vinden in de moderaties en ik merk dat ik ook steeds meer naar die site toe trek (vooral als ik de reacties wil lezen).

[Reactie gewijzigd door mars op 18 juni 2009 21:46]

In het oude moderatiesysteem van voor juni 2007 werd er erg veel op mening gemodereerd (eens = omhoog modden, oneens = omlaag modden). Dit terwijl het ook toen de bedoeling was om een kwaliteitsindeling te verkrijgen en een indeling op populaire en inpopulaire meningen. Helaas was er toen weinig te doen aan aan deze meningmodders vanwege het feit dat de cumulatieve berekening van de scores. Een moderator kon de score met een -1 of +1 verhogen in bereik van -1 tot +4, maar bij tussenliggende eindscores was het nooit duidelijk welke eindscore de moderator eigenlijk het meest passend vond bij de reactie.

In het nieuwe moderatiesysteem weten we dat wel omdat de moderator direct de volgens hem gewenste score kiest. Iemand die consequent met een grote afwijking ten opzichte van het gemiddelde modereert is vermoedelijk een gebruiker die niet bekend is met de bedoeling van het moderatiesysteem, gewoon aan het aanklooien is of de scores probeert te saboteren. Mede dankzij deze wijziging hebben we in het huidige moderatiesysteem nauwelijks last van meningmodders.

Goedaardige gebruikers komen alleen in de problemen als zij uitsluitend reacties modereren waarvan zij vinden dat het actuele gemiddelde totaal fout staat. Dit kun je eenvoudig verhelpen door zo nu en dan ook eens een reactie te modereren als je het gemiddelde al juist vindt staan. Door het gemiddelde te bevestigen wordt deze sterker verankerd waarmee je ook een nuttige bijdrage levert. Op deze wijze handelen is iets anders dan papegaaimodden. Pagegaaimodden is het kopiëren van gemiddelden zonder zelf na te denken over een juiste waardering van een reactie, met als doel een hogere modstatus en meer karma te halen.

Bij de wijzigingen van vorige week is de modbot veel toleranter gemaakt en grijpt hij pas in na minimaal 50 moderaties per twee maanden ipv 15 per maand. Je mag gemiddeld meer dan een punt afwijken wat echt heel veel is. Een user die de richtlijnen hanteert en niet alleen uiterst omstreden reacties modereert komt nooit aan zo'n hoge gemiddelde afwijking.
ik kampte met precies hetzelfde probleem.
wat ik precies fout heb gedaan is mij een raadsel.

ik hóef het niet met anderen eens te zijn, lijkt me
ik vind eerlijk gezegd de comments op digg.com stuk voor stuk waardeloos. Bijna allemaal gemaakt grappig, en nagenoeg geen enkele zinvolle toevoeging.

En oh ja heb je wel eens geprobeerd iets anti-obama of pro-bush neer te zetten?

Ik kom nooit meer op digg omdat dat +1 -1 systeem zo waardeloos is. Digg zelf is daar ook al achter overigens
Wat maakt Tweakers.net het toch ingewikkeld, terwijl het veel eenvoudiger kan. Dat er 9 alinea's nodig zijn om uit te leggen hoe het systeem werkt geeft aan dat het bijna een wetenschap is.
Tweakers willen nu eenmaal alle ins en outs weten, vandaar dat er een uitgebreide faq is en dat er in deze .plan op de details ingegaan wordt. In principe kan de werking ook wel in een paar zinnen uitgelegd worden. Iemand die de faq en deze aankondiging niet heeft gelezen kan prima aan de slag met modereren zolang de persoon in staat is zijn gezonde verstand te gebruiken.

Een belangrijk verschil met veel andere moderatiesystemen is dat die van Tweakers.net geen populariteitsverkiezing is maar dat bijdragen op kwaliteit beoordeeld wordt. Dit vraagt meer inzet van de moderators.

[Reactie gewijzigd door Femme op 15 juni 2009 00:40]

Het gaat er mij vooral om dat ik snel door de reacties heen kan kijken en kan zien welke ik wel en niet moet lezen. Reacties met een score van +3 zijn sowieso de moeite waard terwijl ik niet alles wat on-topic is hoef te lezen (maakt mij helemaal niets uit als iemand anders een moederbord ook heeft en dat even met ons wil delen in een reactie)
Dat iemand dat moederbord heeft en dat wil delen in een reactie zal dan ook niet op hetzelfde niveau als een on-topic reactie terecht komen.

On-topic verdient in het nieuwe systeem een +1 totaal terwijl "Die heb ik ook" onder "irrelevant" valt en daarmee op 0 hoort te blijven.

Ook jij kunt dus je voordeel doen met het nieuwe systeem, waar je dat met het oude niet kon ;)
Volgens mij kon een 'ik heb dat moederbord ook en het is vèèèètttt'-reactie in het oude systeem ook gewoon rekenen op een -1.

Ik vat het nieuwe systeem dan ook niet op dat je iets wat on-topic is meteen een +1 moet geven, het moet evengoed wel een beetje inhoud hebben.
Als er een specifiek moederbord te koop is voor 150 euro en ik zeg dat ik ook onlangs ook een (ander) moederbord heb gekocht voor 150 euro kun je dat met een beetje goede wil ook als on-topic reactie beschouwen maar de post slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
Met een +/- systeem krijg je problemen met karma-beloning. Hoeveel mensen je post modereren zou dan bepalen hoeveel karma je krijgt, niet de kwaliteit van de post. Ook zoude kwalitatief goede posts niet hoog scoren enkel en alleen omdat hij toevallig onderaan een IE8 topic staat en maar twee mensen op +1 hebben geklikt. Met het huidige systeem kan ik in mijn eentje een post +3 meegeven, waardoor posts eerder op het correcte niveau komen te staan.
Ik weet niet of ik je goed interpreteer, maar het is niet de bedoeling dat je "overcompenseert" met b.v. een +3 of een -1 als je vind dat een post respectievelijk op +2 of 0 hoort. Dit staat ook in de FAQ. Je hoort een post naar inhoud te beoordelen, ook als de gemiddelde beoordeling na jou beoordeling nog niet "naar wens" is. Doe je het toch, dan zal de mod-bot je vanzelf afstraffen ;)
Nee jappsta geeft aan dat doordat hij nu gelijk +3 kan geven aan een post omdat het een grote waarde heeft krijg je dus met 1 stem 3 punten erbij ipv 1 punt per persoon als je het +/- systeem zou gebruiken. De waardering komt dat automatisch op een niveau dat klopt ipv dat er door veel mensen gestemd zou worden en een post dan pas veel karma waard zou zijn.
Ik begrijp echt niet waarom jullie die huidige score voor moderators niet gewoon WEG laten totdat ze minimaal 1 post hebben ge-mod. Lijkt mij dat je dan veel problemen oplost.

Ook is dit, als ik me niet vergis, de tweede poging om moderaties te "verbeteren"... bij de eerste werd niveau +1 groen gemaakt i.p.v. geel of ik moet me nu heel erg vergissen. Je kan zeggen wat je wil maar als je dat moderatie systeem nu nog een keer aan moet gaan passen om wat dan ook te voorkomen dan denk ik toch echt dat het hele moderatie systeem of totaal anders moet of weg moet.

* markg85 vindt het oude moderatie systeem met de dropdown nog steeds de beste.
Ik begrijp echt niet waarom jullie die huidige score voor moderators niet gewoon WEG laten totdat ze minimaal 1 post hebben ge-mod. Lijkt mij dat je dan veel problemen oplost.
De reden is simpel, namelijk dat zichtbare scores nodig zijn om het filteren naar behoren te kunnen werken. Een modus waarin je wel kunt modereren maar geen scores kunt zien heeft ook weinig zin omdat het altijd mogelijk zou zijn om in een andere tab of window wel de pagina met zichtbare scores te bekijken. Tevens is het in grote threads om gericht te kunnen modereren op reacties waarvan je vindt dat het gemiddelde onjuist is.

Kortom, het verbergen van de scores heeft meer na- dan voordelen. Het pagegaaien is mijn inziens voortgekomen uit angst voor de modbot en niet omdat tweakers zo graag kuddegedrag vertonen. De modbot is nu zo ingericht dat alleen extreme gevallen er mee te maken zouden moeten krijgen.
Je kan zeggen wat je wil maar als je dat moderatie systeem nu nog een keer aan moet gaan passen om wat dan ook te voorkomen dan denk ik toch echt dat het hele moderatie systeem of totaal anders moet of weg moet.
Ik geloof niet dat het perfecte modsysteem bestaat. Door voortschrijdend inzicht zal er altijd een wens voor aanpassingen bestaan. Tevens is het niet eenvoudig om te voorspellen hoe een grote groep individuen zich zal gedragen.
* markg85 vindt het oude moderatie systeem met de dropdown nog steeds de beste.
Het oude moderatiesysteem is mijn inziens zwaar overrated. Er werd veel te veel op mening ipv kwaliteit gemod. Dit probleem hebben we nu feitelijk niet meer.

[Reactie gewijzigd door Femme op 18 juni 2009 14:53]

Kortom, het verbergen van de scores heeft meer voor- dan nadelen.
Ik neem aan dat je dit bedoelde:
"Kortom, het verbergen van de scores heeft meer na- dan voordelen."
Tenslotte is de Modperformance-pagina, met een overzicht van de afwijking per reactie, niet langer toegankelijk voor moderators met de status actief en expert.

Jammer. De reden is begrijpelijk, maar de pagina was wel ontzettend handig om te bekijken of je goed deed modden. Kon je tenminste een beetje kijken of je goed bezig was en waar nodig je mod kwaliteiten verbeteren.

[Reactie gewijzigd door wontcachme op 15 juni 2009 00:01]

Als je volgens de richtlijnen modt doe je het toch (bijna) altijd goed? Niet iedereen waardeert een post hetzelfde dus een afwijking van het gemiddelde is niet direct "fout". De een zal sneller iets off-topic of informatief vinden dan de ander. De enige statistiek die ik wel interessant zou vinden is mijn gemiddelde waardering voor posts die uiteindelijk op -1 eindigen. Dan kan ik zien of ik misschien te soepel of te streng ben voor posts die door het merendeel van de modders als ongewenst gezien worden. Dus:

Posts die jij -1 hebt gemod eindigen gemiddeld op x
Posts die op -1 eindigen waardeer jij gemiddeld met y

Ik zou het wel willen weten als blijkt dat ik duidelijk meer dan gemiddeld -1 uitdeel. Wellicht moet ik dan wat toleranter zijn. En de andere kant op geldt ook.
edit toevoeging: De reden dat ik dat bij -1 wel relevant vindt terwijl het me bij 0 en hoger niet zo boeit is dat -1 een soort afstraffing is, wat niet/minder geldt voor 0+. Ook zijn -1 reacties niet standaard zichtbaar dus -1 is een zwaarder middel dan de andere scores.

[Reactie gewijzigd door Bundin op 15 juni 2009 01:11]

Hier kan ik mij ook ontzettend in vinden. Een gedetailleerd overzicht waarbij je per post ziet hoe je het doet kan inderdaad ongewenst gedrag met zich meebrengen, maar een gemiddelden pagina zou wel fijn zijn:

Je hebt 100 moderaties gedaan, waarvan:
8 op niveau +2; hiervan zijn 1 lager, 6 gelijk, en 1 hoger gewaardeerd
52 op niveau +1; hiervan zijn 3 lager, 42 gelijk, en 7 hoger gewaardeerd
35 op niveau 0; hiervan zijn 3 lager, 30 gelijk, en 2 hoger gewaardeerd
5 op niveau -1; hiervan zijn 0 lager, 4 gelijk, en 1 hoger gewaardeerd

De gemiddelde afwijking bedraagt thans 0.016


Iets in deze trant geeft mij tenminste een inzicht of ik, hoewel de richtlijnen in achtnemend, een volkomen andere interpretatie of kijk op zaken heb. Ik kan nog steeds niet papegaaien aangezien ik niet weet waar ik dat effectief kan doen (zonder al mijn mods met de hand op te sporen en te checken).


Een andere vraag: wat als je alles in acht nemend toch echt niet anders kan dan met de bestaande moderaties in te stemmen? En dat vaker voorkomt dan je dacht? Dus dat je op een papegaai lijkt terwijl je gewoon hetzelfde zegt ( != na-apen)
Mee eens, zonder indicatie of je het goed of slecht doet, kan je ook niet verbeteren. Je hoeft niet te weten welke je precies "verkeerd" hebt gemod maar het is wel heel goed om te weten dat je vooral de -1 en +3 bijvoorbeeld anders zijn gemod door anderen.

Voor je laatste punt: Als je het eens bent met de moderatie hoef je dan niet meer te modden? ;)
Dat is inderdaad een nadeel. Maar wanneer je de voordelen van het voorkomen van het (veel te veel voorkomende) papegaaimodden afzet tegen de nadelen van het lastiger jezelf kunnen verbeteren denk ik dat dit wel de juiste keuze is.
Wordt er ook iets gedaan aan het anti-modden? Daar waar pro-Google mensen systematisch pro-Microsoft reacties naar beneden modden omdat ze dat niet kunnen hebben, ongeacht of de reacties on-topic zijn of niet?

Het gebeurt continu, post maar eens wat positiefs over Microsoft en je ziet vanzelf de modding naar beneden gaan.

En gezien het feit dat pro-Google en Apple posters fanatiek modden, is het dus een volledig scheef beeld wat zo ontstaat.

Verder, enige negatieve klanken, hoe on-topic ook, betreffende een iPhone/iPod of Google onderwerp, worden ook steevast negatief weggemod door de Google en/of Apple lobby op t.net.

Wordt daar iets aan gedaan?
Kun je dit aantonen? Dit soort beschuldigingen zijn namelijk wel vaker geuit en in de praktijk blijken het meestal onderbuikgevoelens die helemaal niet kloppen. Ik heb tot nu toe niet meer gezien dan een incidentele modder die over het algemeen in zijn eentje niet veel invloed had en na ontdekking zijn rechten mocht inleveren.
Andersom komt overigens ook voor: dat mensen hun posts verpesten met flames en trolls en dan maakt het echt niet uit of de post pro-microsoft is, pro-google of pro-apple, die posts gaan echt omlaag.

Oftewel, waarschijnlijk hoeven er helemaal geen maatregelen genomen te worden omdat dit helemaal niet op serieuze schaal gebeurd.
Ik denk dat dat wel meevalt omdat die groep niet de meerderheid heeft (of dient te hebben) op tweakers.
Al ben ik het met DirkW eens dat het probleem sowieso wel mee zal vallen, daar is nu dus die modbot voor. Samen met de berekening van de referentiegroep welke rekening houd met de verschillende statussen.
Ik vraag me inderdaad af, tezamen met bovenstaanden, of je dit kan aantonen.

Ik krijg juist de omgekeerde indruk de laatste tijd, dat pro-ms posts worden ondersteund, en commentaren op ms worden neergehaald. Natuurlijk is dit mijn aanvoelen, en kan ik dit niet hardmaken, net zoals jij niet het tegendeel kan aantonen.

Ik denk dat het voornamelijk afhankelijk is van het nieuwsbericht: sommige berichten lijken wel het effect te hebben van een 1000 watt lamp die fanatiekelingen van beide kampen (ms - google/apple, alhoewel me dat niet echt 1 kamp lijkt) lijkt aan te trekken, zowel qua moderators, als qua posters.
Als je nu eens de huidige score van een post verbergt voor moderators, doen moeten ze wel zelf een afweging making. Papegaaimodden is dan bijna onmogelijk.
Deze discussie is vaker gevoerd en de uitkomst is altijd geweest dat het verbergen van de score meer na- dan voordelen heeft. De score moet zichtbaar zijn voor de filterfunctionaliteit. Ook is een zichtbare positieve score een stimulans voor users die moeite hebben gedaan om een mooie post te bouwen.

[Reactie gewijzigd door Femme op 15 juni 2009 14:00]

Mod = geen score en filter
normale user: wel score en filter

Als mod hoor je toch alles te lezen?

Moddende Posters mogen alleen de score van hun eigen post zien.

[Reactie gewijzigd door SirBlade op 15 juni 2009 13:56]

Vergeet niet dat je ook als mod gewoon reacties aan het lezen bent, die je tegelijkertijd ook mod. Maar je hoeft echt niet alles te lezen, zeker niet bij een artikel met 100+ reacties. Dan is het logisch om af en toe een oninteressant stuk over te slaan en op zoek te gaan naar de volgende +2, om daar verder te lezen.
Dus, nee, ook een mod moet gewoon een artikel kunnen lezen, net als ieder ander.
me al een paar keer over beklaagt / nagedacht, dat het modsyteem gewoon fuck was omdat je als uitgesproken mod (dus iemand die echt een mening wil modden, (dus -1 geeft voor pogingen tot fw's en dat soort ongein) gewoon enkele 10tallen papegaai mods moest geven om in de running te blijven,

terweil ik het onzin vind om een goed gemodde reactie nog eens extra ge gaan bevestigen, als het goed is zoals het is, dan moet je het vooral zo laten, - (ik mod dus alleen corrigerend), maar dat heeft me al een paar keer mod status gekost,

ik hoop ECHT dat dit nieuwe systeem hier nu beter mee om kan gaan, want ik ben er op een gegeven moment maar mee gestopt ...

ik wacht dus af hoe het gaat lopen, maar voor het oppikken van deze tweaks alvast alle hulde...

Tnet ftw
dus iemand die echt een mening wil modden
Een mening moet je niet modden als je dat niet objectief kunt doen, dan moet je een reply geven waarin je die mening weerlegt. Het moderatiesysteem draait niet om meningen maar om toegevoegde waarde tov het bericht, en ook uitgesproken meningen kunnen toegevoegde waarde hebben, zelfs als je het er niet mee eens bent.
In principe moet je geen enkel bericht modereren als je dit niet objectief kan doen.

Meningen zijn imho echter vaak slecht onderbouwd en krijgen van mij dan ook in de meeste gevallen 'slechts' een +1 waardering aangezien ze toch nog redelijk on-topic zijn.

Daarentegen vind ik persoonlijk dat meningen best strakker gemodereerd mogen worden. Niet verkeerd bedoeld maar in een nieuwswaardig artikel hebben meningen vaak weinig tot geen toegevoegde waarde, tenzij stevig onderbouwd. In bv/ reviews ligt dit uiteraard weer anders gezien het daar tevens om persoonlijke impressies gaat maar bij een artikel over bv. een nieuwe gtx 280 heb ik persoonlijk weinig aan een post die enkel vermeld: 'goede kaart, blijft lekker koel onder full-stress'.
Een mening is imo uiteraard van harte welkom maar de onderbouwing ervan ontbreekt mij veel te vaak.
Het doet mij eigenlijk weer een beetje denken aan het systeem van vroegâh. Ik mis in deze huidige iteratie eigenlijk nog wel een "+2 Grappig"-moderatie. Als iemand de moeite doet om een echte on-topic (+1) dijenkletser (+1) te produceren zou hij/zij hier toch wel extra voor beloond mogen worden, nietwaar ? :+
Voor die "details" bestaat de modfaq. Alle situaties in labels afvangen is ondoenlijk in het popup venstertje. In de FAQ is terug te vinden dat een ontopic grap prima een +1 kan zijn. +2 is nogal overrated, aangezien dat niveau meer is voor het snel willen lezen van "belangrijke" additionele informatie.

[Reactie gewijzigd door Arne op 15 juni 2009 01:11]

Zo te zien worden "irriterend offtopic" posts ook -1 gemod. Valt enorme flauwigheid of onzinnigheid onder sociaal onwenselijk gedrag? Ik zou zeggen van wel, maar officieel moeten die dus een 0 krijgen...
De namen die nu bij de verschillende waarderingen staan zijn ook maar een richtlijn. Een domme ontopic post krijgt een 0, een zwaar offtopic post een -1, een losse smiley ook een -1. (Of zelfs -2.) En aan de andere kant krijgt een interessante post waar misschien niet zoveel informatie in staat ook gewoon een +2.
De 0 is dan ook bedoeld voor licht offtopic posts, posts die van het onderwerp afdwalen, maar het spoor nog niet totaal bijster zijn. Posts die nog verder afdwalen, of posts die ook nog eens irrelevant zijn komen al gauw uit op -1.
Ik heb me een tijdje gelden aan de toen opgestelde richtlijnen gehouden met modereren: papegaaimodden is nergens voor nodig, en geef af en toe ook eens een +2, want we vinden het jammer dat er nu gewoon nooit meer een +2 wordt gegeven.

Dit alles met als resultaat dat ik nu permanent gebanned ben voor het modereren :(. Enige kans dat, nu er een nieuw moderatorsysteem is, ik weer mag gaan modereren?
ik was ook moderator totdat die modbot besloot dat mijn mods te ver afweken van de rest waardoor die bot (hoe durft ie :P) mij me mod status heeft ontnomen die ik wel weer aan kon zeten als ik wou. Sindsdien mod ik gewoon niet meer en zet ik het ook niet aan ook omdat ik naar mijn mening gewoon een goeie mod actie op een post doe. Maar ja als ik iets een "must read" vindt en een paar andere mods denken aan neutraal of misschien zelfs -1 dan zit ik er als eerste mod actie al snel naast. Dus ik mod gewoon niet meer.

en ja ik heb iets vergelijkbaars als dit in dat klachtenloket gezet. (zo'n jaar geleden)
De modbot is sinds de wijzigingen van vorige week toleranter geworden en grijpt ook pas in na een groter aantal moderaties (ipv minimaal 15 per maand nu 50 per twee maanden). Tenzij je enkel excessen modereert zul je nu niet meer snel buitengesloten worden.

Momenteel wordt er in ieder geval veel beter gemodereerd dan in het oude systeem van voor juni 2007. Reacties werden toen vooral op eens/oneens omhoog en omlaag gemod en dat hebben we gelukkig niet meer. Het buitensluiten van users die de intenties van het moderatiesysteem niet helemaal hebben begrepen zal daar aan hebben bijgedragen.
Oke, ik heb me maar weer eens aangemeld om te modereren.

Dat er momenteel veel beter wordt gemod is een moment opname. Bij de vorige mod aanpassing was het ook zo dat er "momenteel veel beter" werd gemod, maar helaas kan je dat pas over pakweg een jaar echt goed zien en beoordelen.

Even over de moderaties op jouw post.
De status is op dit moment:
+3 must read = 7
+2 informatief = 28
+1 on-topic = 2

Betekend dat nu in dit geval dat de +3 en +1 mod acties "buiten proportie" zijn en die mensen (als ze zo nog 49 acties doen in 2 maanden) uiteindelijk door de modbot hun mod status weer wordt ontnomen? Ik zou jouw post in dit geval niet als +3 modereren, maar eerder +2.. 't is informatief maar niet een must read.
Dat er momenteel veel beter wordt gemod is een moment opname. Bij de vorige mod aanpassing was het ook zo dat er "momenteel veel beter" werd gemod, maar helaas kan je dat pas over pakweg een jaar echt goed zien en beoordelen.
Eén van de belangrijkste wijzigingen zijn de duidelijker labels voor de scoreniveaus. In de twee dagen voordat deze .plan online stond werd er ook al duidelijk anders gemodereerd. Dat moet vooral door de nieuwe beschrijvingen van de scoreniveaus zijn gekomen.
Betekend dat nu in dit geval dat de +3 en +1 mod acties "buiten proportie" zijn en die mensen (als ze zo nog 49 acties doen in 2 maanden) uiteindelijk door de modbot hun mod status weer wordt ontnomen?
Een afwijking van één op een enkele reactie is niet buiten proportie, dat wordt de afwijking pas als deze bij vijftig reacties een gemiddelde heeft van meer dan één. Anders gezegd: op vijftig moderaties mag je 55 punten afwijken van het gemiddelde. Voor een normale moderator is dat een enorme afwijking.

Er wordt bovendien vergeleken met het onafgeronde gemiddelde van een reactie. Als er onenigheid ontstaat over de waardering van een reactie en de helft van de moderators kiest voor +2 en de andere helft voor +3, waardoor het gemiddelde op 2,5 komt te liggen, hebben alle moderators een afwijking van 0,5 en is het niet zo zo dat de users die voor +2 kozen een afwijking van 1,0 hebben en de rest geen afwijking. Om consequent een afwijking van meer dan één punt te krijgen moet je dus nogal tegendraads modereren.
Als je het graag opnieuw wilt gaan proberen zou je dat in dit topic eens moeten aankaarten, dat is namelijk de juiste plaats voor deze vraag. :)
ModBot / Modstatus klachtenloket

[Reactie gewijzigd door pcgek op 18 juni 2009 10:16]

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee