Door Peter de Boer

Doktersteam

SQL Server 2008: een vooruitblik

Inleiding

In het derde kwartaal van dit jaar - een stuk later dan oorspronkelijk aangekondigd - brengt Microsoft de 2008-versie van zijn databaseplatform SQL Server uit. Tweakers.net werd uitgenodigd op het kantoor van Microsoft op luchthaven Schiphol voor een meeting met enkele leden van het ontwikkelteam.

SQL Server 2008 is de spin in het web van Microsofts Data Platform Vision. Binnen deze visie werken verschillende systemen van Microsoft samen om een grote verscheidenheid aan data op te slaan, te bewerken en te raadplegen. Microsoft wil SQL Server dan ook meer positioneren als een dataplatform dan 'slechts' als een relationele database.

Microsoft Data Vision Platform
Overzicht van het Data Vision Platform

Microsoft onderscheidt een drietal aandachtsgebieden bij SQL Server 2008 en noemt deze Trusted, Productive en Intelligent. Aan de hand van die drie onderwerpen willen we in dit artikel een overzicht geven van nieuwe mogelijkheden van SQL Server. We beginnen echter met een algemene beschrijving van de verschillende versies.

Verschillende versies

SQL Server 2008 is, net als zijn enkele jaren geleden verschenen voorganger, in diverse smaken verkrijgbaar. Veel klanten met een standaard oltp-omgeving zullen de Standard Edition aanschaffen, maar voor omgevingen met grote hoeveelheden transacties of de noodzaak voor grotere betrouwbaarheid, is de Enterprise Edition geschikter. Deze versie biedt onder andere ondersteuning voor meer dan vier processors, betere methodes om de beschikbaarheid te optimaliseren en uitgebreidere datawarehouse- en business intelligence-mogelijkheden. Daarnaast ondersteunt de Enterprise-versie zaken als geïndexeerde views, snapshots en niet te vergeten de mogelijkheid tot het online toevoegen van een extra cpu. Een volledige lijst met features is op de Microsoft-site beschikbaar.

Naast deze algemene versies is een viertal gespecialiseerde versies verkrijgbaar:

 • Workgroup, geschikt voor bijvoorbeeld kleinere vestigingen die hun data synchroniseren met de database van de hoofdvestiging;
 • Web, een versie die nog niet beschikbaar was in SQL Server 2005. Deze versie wordt in de markt gezet als database voor hostingtoepassingen, met onder meer ondersteuning voor verschillende .Net-techieken en de mogelijkheid om bepaalde beveiligingsinstellingen af te dwingen door middel van policy's;
 • Express, de gratis variant met vergelijkbare mogelijkheden als de standaard versie maar met beperkingen aan de grootte van de database en de ondersteuning van processors, geheugen en opslag; en
 • Compact, een compacte relationale database voor Windows Mobile of desktop omgevingen.

Naast bovenstaande versies die in productiesystemen gebruikt kunnen worden is voor ontwikkelaars de developerversie beschikbaar.

De prijzen voor de 2008-release zijn nog niet bekend, maar - ter indicatie - een processorlicentie voor SQL Server 2005 Enterprise gaat voor 24.999 dollar over de toonbank. De Standard- en Workgroup-versies kosten respectievelijk 5999 en 3899 dollar. Het is de verwachting dat de prijzen voor de nieuwste release in september worden bekendgemaakt.

Trusted

Onder de noemer Trusted komen de voorzieningen voor beveiliging, beschikbaarheid en stabiliteit aan bod.

* Beveiliging van data
Het versleutelen van gegevens binnen SQL Server is niet nieuw: in SQL Server 2005 zijn immers al mogelijkheden aanwezig om gevoelige data versleuteld op te slaan. In die versie wordt echter gebruik gemaakt van zogenaamde cell-level encryption, waarbij de applicatie die met de database verbinding maakt, aangepast moet worden om de gegevens te kunnen lezen. Daarnaast moet iedere kolom met versleutelde gegevens omgezet worden naar het varbinary-formaat en kunnen er geen foreign keys of indexen op versleutelde kolommen worden gebruikt. Bovendien gaat cell-level encryption ten koste van de performance: deze neemt met ongeveer twintig procent af.

In de 2008-versie wordt een nieuwe techniek geïntroduceerd: Transparent Data Encryption. Met deze techniek kunnen de database, logbestanden en backups versleuteld worden zonder dat er aanpassingen aan de client-applicatie nodig zijn. Het complete versleutelingsproces vindt volledig transparant plaats. De benodigde certificaten kunnen met een externe tool opgeslagen worden, zodat een bedrijf alle certificaten op een centrale plaats kan bewaren.

SQL Server 2008 encryptie
Overzicht van Transparent Data Encryption

Overigens zitten er ook voordelen aan de 'oude' manier: de data is daarbij ook versleuteld in het geheugen van de databaseserver en er kunnen verschillende sleutels per gebruiker toegewezen worden. Beide manieren van encryptie blijven dan ook naast elkaar bestaan; het is aan de gebruiker om de techniek te kiezen die het beste aansluit bij zijn of haar wensen. Er is een document beschikbaar dat het onderwerp in detail behandelt.

Een ander punt op het gebied van informatiebeveiliging is de verbeterde ondersteuning voor het auditen van acties. In SQL Server 2008 is het mogelijk om per gebruiker, per kolom en per querytype auditregels aan te maken. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je wilt loggen welke gebruiker een SELECT doet op de kolom met creditcardinformatie. Alle acties die aan de auditregels voldoen, worden vervolgens automatisch gelogd.

*Beschikbaarheid
Uiteraard dient een database altijd bereikbaar te zijn. Om de beschikbaarheid van SQL Server te verhogen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De mogelijkheden voor mirroring zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk dat een mirror een specifieke datapage aan zijn master vraagt in het geval van de beruchte 823 en 824 foutmeldingen. Ook worden de gegevens tussen een master en een mirror gecomprimeerd voor een snellere overdracht en zijn er betere tools beschikbaar gekomen om het mirroring-proces te monitoren.

Het toevoegen van een cpu aan de server kan - natuurlijk alleen als de hardware het ondersteunt - vanaf versie 2008 zonder de SQL Server opnieuw te starten. Zodra de cpu toegevoegd is, kan de database gebruik maken van de extra rekenkracht.

*Performance data collection
Met SQL Server Extended Events is het mogelijk om extra gegevens vast te laten leggen bij het loggen van gebeurtenissen. Met deze gegevens kan het eenvoudiger worden om de oorzaak van bijvoorbeeld excessief cpu-gebruik of deadlocks te achterhalen. Als bijvoorbeeld het cpu-gebruik regelmatig tegen de 100 procent aankruipt, kan een event gemaakt worden dat de uitgevoerde query logt als het cpu-gebruik boven een bepaald niveau komt. Uit de logs kan dan na verloop van tijd hopelijk afgeleid worden dat die ene table join een kostbare datatypeconversie bevat en daarmee de oorzaak is van het grote cpu-gebruik.

*Stabiliteit
Als laatste Trusted-punt noemt Microsoft een stabiele en voorspelbare performance. Een belangrijk aandeel hierin speelt de nieuwe resource governor, die bepaalt hoe geheugen en cpu-tijd verdeeld worden. In SQL Server kunnen zogenaamde resource pools met bijbehorende workload groups aangemaakt worden. Per workload group is - hoewel niet zo gedetailleerd bij Oracle - het maximale cpu- en geheugengebruik in te stellen, zodat bepaalde gebruikers of applicaties een groter beslag op de serverresources kunnen leggen dan andere. Het invoeren van een nieuwe order hoeft zo niet te lijden onder gebruikers die een zwaar rapport opvragen.

De nieuwe query governor in actie

Een andere nieuwe functie die een voorspelbare performance moet waarborgen, is plan freezing. Hiermee kan een executieplan waarvan de beheerder weet dat het efficiënt is, bewaard worden bij bijvoorbeeld het wijzigen van hardware of de overgang van een ontwikkel- naar productieomgeving.

Ook de introductie van gefilterde indexen is bedoeld om de prestaties op peil te houden. Het uitsluiten van data die voor de betreffende index niet van belang is, komt logischerwijs de performance ten goede.

Ten slotte zijn er nog verbeteringen aangebracht in de compressie van data en backups. Er zijn in SQL Server 2008 twee compressietechnieken: row compression en page compression. Bij rijcompressie wordt ongebruikte ruimte aan het einde van een kolom verwijderd. Paginacompressie staat ook wel bekend als dictionary compression: per pagina worden gegevens gecomprimeerd. Als paginacompressie gebruikt wordt, staat automatisch ook rijcompressie aan. Naast het feit dat een gecomprimeerde database minder opslagruimte op schijf inneemt, zijn de gegevens ook gecomprimeerd in het geheugen van de databaseserver aanwezig. Er kunnen zo meer gegevens in het werkgeheugen worden opgeslagen, wat het aantal schijfacties moet verminderen.

Productive

De term Productive moet illustreren dat Microsoft de nodige aandacht heeft besteed aan het verbeteren van de productiviteit van beheerders en ontwikkelaars. Er zijn diverse veranderingen en verbeteringen die hun werk moeten vergemakkelijken.

*Policy based management
Om het beheer van SQL Server-databases en instanties te verbeteren is het Policy-Based Management-framework toegevoegd. Door het instellen van verschillende regels kan een beheerder op diverse niveaus bepalen welke acties de gebruikers van de databases wel of juist niet mogen uitvoeren. De lijst met opties is te lang om op te noemen, maar de mogelijkheden lopen uiteen van de configuratie van de database tot de grootte van tabellen, maar ook naamgeving van objecten. Vrijwel alle instellingen die binnen SQL Server te maken zijn, zijn via policies af te dwingen en te monitoren.

SQL Server 2008 Policy Based Management
SQL Server 2008 Policy Based Management

Naast het beheer via policies kunnen beheerders ook gebruik maken van de command line-interface Powershell. Deze wordt tijdens de setup van SQL Server geïnstalleerd. Met de powertools van SQL Server 2008 kunnen overigens ook 2000- en 2005-databases beheerd worden.

*Verbeteringen voor developers
Met de komst van SQL Server 2008 is eindelijk het langverwachte Entity Framework beschikbaar. Waar diverse andere leveranciers al jaren een werkend product hebben, probeert nu ook Microsoft hiermee op de object relational mappers-trein te springen. Het EF zou oorspronkelijk met Visual Studio 2008 en het .Net-framework 3.5 meegeleverd worden, maar uiteindelijk is de release dus aan SQL Server 2008 gekoppeld.

Veel ontwikkelaars die regelmatig t-sql code moeten kloppen, zullen enthousiast worden van de introductie van IntelliSense binnen SQL Server Management Studio. Net als binnen Visual Studio kunnen commando's en objectnamen door Management Studio automatisch worden aangevuld. Naast IntelliSense is er syntaxcontrole toegevoegd, die wel wat wegheeft van de spellingcontrole in Word.

Intellisense in SQL Server 2008 management studio
IntelliSense in SQL Server 2008 management studio

Syntaxcontrole in SQL Server 2008 Management Studio
Syntaxcontrole in SQL Server 2008 management studio

Ten slotte is de t-sql-debugger weer terug. In SQL Server 2000 was het mogelijk om t-sql-code in stored procedures te debuggen met de Query Analyzer. In de 2005-versie is deze mogelijkheid tot ongenoegen van veel ontwikkelaars verwijderd, waardoor het gebruik van Visual Studio onvermijdelijk werd. Gelukkig is Microsoft verstandig geweest en heeft het bedrijf de debugmogelijkheden weer toegevoegd aan de management studio van SQL Server 2008.

*Transact-SQL verbeteringen
De querytaal t-sql is in de 2008-release ook niet ongemoeid gelaten. Met table valued parameters is het mogelijk geworden om complete records uit een tabelstructuur door te geven aan een user-defined functie of stored procedure. Met de verbeterde ondersteuning van objectafhankelijkheden is nu eenvoudiger en vooral accurater een overzicht te maken van aan elkaar gerelateerde objecten.

SQL Server 2008 kent een aantal nieuwe datatypen. Twee aparte datatypen voor tijden en datums zullen voor veel ontwikkelaars erg welkom zijn. Tot op heden was het immers niet mogelijk een datum zonder tijd of juist een tijd zonder datum op te slaan. Daarnaast is datetime2 toegevoegd voor een grotere precisie, en datetimeoffset is een datumtijdtype dat rekening houdt met tijdzones.

*Offline systemen
Voor systemen die niet altijd met de centrale database verbonden zijn is het synchronisation framework in het leven geroepen. Hiermee kunnen applicaties eenvoudig offline gehaald worden, waarna ze gesynchroniseerd worden als de verbinding weer beschikbaar is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van functionaliteit die Change Tracking wordt genoemd.

*Filestream
Voor het opslaan van binaire bestanden waren altijd twee verschillende mogelijkheden. Een bestand kan in een blob in de database worden opgeslagen of gewoon op schijf worden gezet, waarna een verwijzing naar de bestandslocatie in de database wordt opgenomen. Aan beide oplossingen kleven voor- en nadelen. Zo is het opslaan van een blob in de database niet erg efficiënt. Daarnaast is het opslaan van een blob erg database-specifiek, en is het niet eenvoudig een database met blobs te migreren naar een ander platform.

Er zijn ook voordelen aan het opslaan van de bestanden in de database. De toegangsbeveiliging wordt door de database geregeld, het verplaatsen van de omgeving naar een nieuwe server -met hetzelfde databaseplatform - is een kwestie van het kopiëren van het databasebestand, en de relationele integriteit kan, in tegenstelling tot bij de opslag van losse bestanden, wel goed geregeld worden.

De hier genoemde voor- en nadelen zijn niet compleet en zijn tot op de dag van vandaag voer voor verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van beide methodes. Met de komst van SQL Server 2008 wordt echter een derde opslagmethode voor binaire bestanden geïntroduceerd: de filestream. Met filestreams worden bestanden opgeslagen op het bestandssysteem, maar de ontwikkelaar kan een bestand benaderen alsof het een blob is. Het bestand op het filesystem maakt ook integraal onderdeel uit van de database. Zaken als rechten, backups en het synchroon houden van de bestanden worden dan ook volledig door SQL Server geregeld. De performance is door het gebruik van Win32-streaming-api's gelijk aan die van normale opslag op schijf, en de grootte van de bestanden wordt slechts beperkt door de beschikbare hoeveelheid schijfruimte. Filestream lijkt dus de geëigende methode voor het opslaan van bestanden.

Voor ontwikkelaars die nog wel blobs willen blijven gebruiken, is de Remote Blob-api toegevoegd. Hiermee wordt het eenvoudiger om de blobs op een externe server of een nas-systeem op te slaan. Microsoft heeft een whitepaper beschikbaar waarin de verschillende mogelijkheden voor het opslaan van bestanden tegenover elkaar worden gezet.

*Geografische informatie
Met de introductie van SQL Server 2008 komt ook de ondersteuning voor spatial data, oftewel geografische gegevens. SQL Server is hiermee overigens aan de late kant. Verschillende concurrenten zoals Oracle en MySQL bieden al in meer of mindere mate ondersteuning voor geografische data.

Voor het werken met geografische gegevens zijn twee nieuwe datatypes geïntroduceerd, geometry en geography, waarbij de eerste een vlakke wereld als uitgangspunt heeft, en de tweede werkt met een bolvormige omgeving. Het geometry-datatype voldoet aan de standaard van het Open Geospatial Consortium.

Het datatype geometry kan gebruikt worden om de locatie en omtrek van polygonen op te slaan, terwijl het geography-type geschikt is om bijvoorbeeld data van gps-systemen te bewaren. Beide types kunnen volledig geïndexeerd worden.

De introductie van spatial-ondersteuning biedt interessante mogelijkheden. Zo is het mogelijk om gegevens op een kaart te plotten of alle vestigingen van een winkelketen binnen een bepaalde straal met een enkele query op te halen.

Voorbeeld van het gebruik van spatial data.
Voorbeeld van het gebruik van spatial data.

*Hierarchy ID
Vrijwel iedere ontwikkelaar zal wel eens gegevens volgens een hiërarchisch ouder-kind-model hebben moeten opslaan. De meest gebruikte structuur hiervoor is waarschijnlijk een tabel met een ID en een ParentID. Met behulp van een recursieve functie is het vervolgens mogelijk de gegevens gestructureerd op te halen.

Met de komst van SQL Server 2008 wordt het werken met deze boomstructuren een stuk eenvoudiger. Microsoft heeft hiervoor een clr-functie genaamd Hierarchy ID toegevoegd. Door het gebruik van deze nieuwe techniek is het opvragen van een ouder niet moeilijker dan SELECT child.GetAncestor (n), waarbij n voor het gewenste niveau staat. Er is een video beschikbaar die de werking van Hierarchy ID tot in detail uitlegt.

*Integrated full text search
Full Text Indexing was in vorige versies van SQL Server als aparte service opgenomen. In de 2008-versie is deze functie volledig geïntegreerd in de databaseserver zelf. De third party-plugins - bijvoorbeeld voor het doorzoeken van pdf-bestanden - worden nog wel in een apart proces geladen. Op de Msdn-site is een uitgebreid artikel over de nieuwe mogelijkheden van Full Text Indexing in SQL Server 2008 te vinden.

Verder mogen ook de invoering van sparse columns, waarbij null-waarden geen fysieke ruimte innemen, en het opheffen van de 8000-karakterlimiet voor user defined functions zeker niet onvermeld blijven.

Intelligence

Het laatste aandachtsgebied in dit artikel wordt door Microsoft Intelligence genoemd. De markt voor Business Intelligence en datawarehouseoplossingen zoals Business Objects en Cognos is sterk groeiende, en Microsoft zou Microsoft niet zijn als het niet een schep graan zou willen meepikken. SQL Server biedt al geruime tijd ondersteuning voor olap en etl en in versie 2008 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. We lichten een aantal van de uitbreidingen hieronder toe.

SQL Server 2008 BI
SQL Server 2008 Business Intelligence

*SQL Server Integration Services
Microsofts etl-tool heeft de nodige verbeteringen ondergaan en op diverse punten is de performance verbeterd. De 2008-versie is momenteel zelfs recordhouder: in combinatie met een Unisys-cluster werd 1TB aan platte tekstbestanden in 30 minuten in de database ingelezen.

Een van de zaken die bijdraagt aan de verbeterde perfomance is het gebruik van persistent lookup tables. In zulke tabellen worden lookup-tabellen van externe databases lokaal geïndexeerd. Met data profiling kan de externe data geanalyseerd worden. Zo kunnen verschillende eigenschappen, zoals het datatype en -lengte, maar ook kolommen die geschikt zijn als unieke sleutel, geautomatiseerd bepaald worden.

SQL Server 2008 Data Profiling
SQL Server 2008 Data Profiling

Naast het profilen kan de data ook geschoond worden. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het toepassen van een regular expression op een postcodeveld, zodat alle records volgens hetzelfde masker ingelezen worden.

Met Change Data Capture worden wijzigingen in tabellen automatisch bijgehouden. Dat heeft als voordeel dat er een uitgebreide statushistorie van de tabellen beschikbaar is; het is bovendien eenvoudig om op basis van de cdc-tabellen een achterliggend datawarehouse bij te werken.

Bij het laden van gegevens uit een externe bron moet vaak een update-, insert- of delete-statement uitgevoerd worden, afhankelijk van de bestaande data. Dat betekent dat er meerdere queries gedraaid moeten worden. Voor deze situaties is een nieuw statement toegevoegd: de merge. Met dit statement wordt een record toegevoegd als het niet bestaat en als er wel al een vergelijkbaar record aanwezig is, wordt dat bijgewerkt.

*Rapportage
De rapportage wordt uiteraard uitgevoerd via Reporting Services, de ingebouwde rapportgenerator van SQL Server. De rapportdesigner is volledig vernieuwd om eenvoudiger rapporten te kunnen bouwen. Ook kunnen eindgebruikers nu wijzigingen in hun rapportage aanbrengen. Voor een fraaie grafische weergave van de rapporten worden componenten van leverancier Dundas gebruikt.

SQL Server 2008 Report Designer
SQL Server 2008 Report Designer

Naast de rapportdesigner is ook de integratie met Microsoft Office verbeterd. Olap-cubes uit het datawarehouse kunnen bijvoorbeeld eenvoudig met behulp van Excel verwerkt worden.

Bovenstaand overzicht van de business-intelligencemogelijkheden van SQL Server 2008 is vrij summier en doet niet volledig recht aan alle wijzigingen. Het gaat echter te ver om alle specialistische zaken als star join-queries en write-back molap hier te bespreken. Op de SQL Server BI-site is veel informatie over de verschillende mogelijkheden te vinden.

Tot slot

Dit artikel heeft in vogelvlucht een aantal van de belangrijkste punten van de nieuwe release van SQL Server behandeld. Zelf met de nieuwe omgeving stoeien kan uiteraard ook. De Release Candidate 0 is gratis te downloaden en kan gedurende 180 dagen gebruikt worden. Het is wel belangrijk ruim de tijd voor de installatie te nemen: het installatieproces verloopt weliswaar redelijk vloeiend, maar kost gauw een uurtje of twee als niet alle bijbehorende software al geïnstalleerd is. Een ander puntje van aandacht is het feit dat SQL Server Management Studio 2005 gedeïnstalleerd moet worden. Het is wel weer mogelijk met de 2008-versie een 2005-database te beheren.

Alles in ogenschouw genomen is de overgang van SQL Server 2005 naar 2008 waarschijnlijk niet zo groot als de overstap naar 2005 een paar jaar terug was. Toch is er een groot aantal features toegevoegd die op zijn minst de moeite van het bekijken waard zijn. Alle veranderingen maken van SQL Server 2008 een nog veelzijdiger werkpaard waarmee SQL Server zijn leidende positie op de vaderlandse databasemarkt moet kunnen verdedigen.

Reacties (46)

Wijzig sortering
Peter de Boer, Jammer dat je de OLAP engine niet besproken heb. Volgens theolapreport is MSSQL daar veruit marktleider in.
Vandaag heeft Microsoft zijn SQL 2008 gereleased.
Anoniem: 126000
6 augustus 2008 16:35
Is SQL server leider in Nederland?

In België ben ik vrij zeker dat dit Oracle is.
Dat heeft Microsoft vooral te danken aan de gunstige 'standard' editie licenties. De standard versie van MS SQL Server is zeer compleet en met slechts 6000 euro is het de goedkoopste commerciele database server in dit segment.

Daarnaast zal vrijwel elk asp.net website gebruik maken van SQL Server. Daarnaast is ook de integratie met Visual Studio (welke overigens ook met andere databases kan werken) is zeer sterk.

En als applicatie developer kun je tegenwoordig alles in vb.net of c# schrijven. De combo Silverlight, asp.net en MSSQL op WIN2008 wordt steeds sterker.
Microsoft doet hier mee dus niets anders dan ze ook met Internet Explorer deden, simpel weg een sterk product op de markt zetten dat in veel opzichten niet onder doet voor de concurentie en dit dan tegen een hele lage prijs aanbieden.

Natuurlijk is €6000 niet weinig geld maar voor een profesionele database die voor een gemidelde applicatie meer dan genoeg is is het nu ook weer niet duur. Oracle rekent bijna het zelfde per core, Sybase is nou ja Sybase, en MySQL is ook niet alles door zijn gebreken kun je het niet echt een concurent noemen van de voor genoemde.

Als je dan een populaire ontwikkel omgeving hebt die vrijwel voledig is geintegreerd met deze database en een besturings systeem dat ontworpen is met deze database in het achterhoofd dan kun je toch wel stellen dat het een goede combinatie is. Ik zou nog steeds niet graag een belangrijk productie systeem willen draaien op een windows based platform maar goed dat komt denk ik omdat ik al te lang met te veel oude versies van windows heb gewerkt.

Hoe dan ook, als ik kijk naar wat MSSQL 2k8 te bieden heeft dan ziet het er toch erg goed uit en is het denk ik zeker de moeite waard om eens naar te kijken als je een nieuw systeem moet bouwen en je geen restricties hebt wat betreft platform keuze. Of MSSQL 2k8 dan ook als beste uit de bus komt weet ik niet maar het hoort zeker op de lijst van mogenlijke keuzes thuis.
Hoe dan ook, als ik kijk naar wat MSSQL 2k8 te bieden heeft dan ziet het er toch erg goed uit en is het denk ik zeker de moeite waard om eens naar te kijken als je een nieuw systeem moet bouwen en je geen restricties hebt wat betreft platform keuze. Of MSSQL 2k8 dan ook als beste uit de bus komt weet ik niet maar het hoort zeker op de lijst van mogenlijke keuzes thuis.
Als het om mission-critical, 24/7, en dus miljarden gaat, is MS-SQL geen optie, hoeveel toeters en bellen het ook mag hebben. Simpelweg omdat het op Windows, en bijbehorende inferieure hardware, draait. Wat dat betreft heeft Microsoft nog een hele lange weg te gaan...
Snap niet waarom Postgres vaak uit dit soort beknopte overzichten wordt gelaten. IMO eerder een volwaardig alternatief dan MySQL, met de features waar een enterprise gebruiker op zit te wachten. Support van Sun en zeer gespecialiseerde extensies, zoals een ruimtelijk geografische database.
http://postgis.refractions.net/
Snap niet waarom Postgres vaak uit dit soort beknopte overzichten wordt gelaten.
Dan moet je DB2 ook noemen...

Het artikel gaat over SQL 2008.. dus..
Bij SQL Server komen daar dan nog wel de OS licentie kosten bij. Oracle draait op Linux waar je niets voor hoeft te betalen. Een puntje voor wanneer je het alleen over licentie kosten hebt.
Ik zie weinig bedrijven 6K per core lappen voor oracle en vervolgens een of andere standaard linux draaien, meestal zit daar ook een betaalde Suse of Red Hat achter.
Meestal daaien wat grotere bedrijven hun Oracle op RS6000 of HPUX.

Simpelweg omdat deze hardware betere schaalbaarheid heeft en (meestal) online uit te breiden is en volledig redundant is door het ontbreken van een systemboard.
Precies. Ik kan me geen bedrijf of overheidsinstelling voor de geest halen dat hun mission-critical spul op Windows met MS-SQL draait. High-end 24/7 draait allemaal op IBM, HP of Sun, voorzien van de e.o.a. UNIX, OpenVMS of AS/400 smaak, met databases als Oracle of DB2. Windows en x86 hardware zijn geen spelers van enig belang in deze sector, alleen om het feit dat zaken als geavanceerde clustering en het hotswappen van CPU's en overige hardware componenten simpelweg ontbreken. Nog even los van het feit dat men niet op de verplichte maandelijkse reboots zit te wachten...
Maar bij Suse of Red hat betaal je voor een support contract. De prijzen van een MS licentie is nog zonder support dus dat moet je er nog bij afsluiten! Dat komt er nog bij.
Maar bij Suse of Red hat betaal je voor een support contract. De prijzen van een MS licentie is nog zonder support dus dat moet je er nog bij afsluiten! Dat komt er nog bij.
waar je precies voor betaald is terzijde, iedereen die een beetje slim is draait gewoon iets als centos, dat is net zo 'enterprise' als redhat en kost je niets. Self-supporting zijn is beter dan afhankelijkheid hebben van een andere partij. (of dat nu MS, RedHat, of sun is)
Dat is jou mening. Maar een beetje bedrijf zal zekerheid willen hebben. En dan moet je garanties kunnen geven over je support. Dat kun je zelf / wil je zelf niet, want dan ben je zelf verantwoordelijk. Meeste bedrijven zullen (als ze bewust kiezen) niet voor jou manier kiezen.
Anoniem: 50893
@ronny10 augustus 2008 00:13
Als je goed personeel in dienst heb hoef je toch geen support contract te nemen :?
En dit is onzin natuurlijk, want ga jij maar eens fijn bugs fixen van open source OS'en, laat staan closed source OS'en als Windows, AIX of HP-UX. Ook daar betaal je namelijk die dure support contracten voor (en bij commerciele varianten als IBM en HP is dit ook gelijk voor de hardware).
Bedrijven die support belangrijker vinden dan geld, gaan waarschijnlijk geen overweging maken tussen SQL Server en Oracle op grond van de licentie kosten.

Vandaar de toevoeging '...wanneer je het alleen over licentie kosten hebt.'
Niet helemaal. Ik ken genoeg grote bedrijven die Oracle gewoon op Windows draaien. Maar inderdaad bij SQL Server is het onvermijdelijk om Windows licenties aan te schaffen.
Wat doet SilverLight in je lijstje? De grap is namelijk dat bij de introductie van SL 1.0 én ook straks bij 2.0 er geen geavanceerde Grid controls zullen zijn. Ook kan SL niet direct connecten met MS SQL. Dat kan enkel via Data Services aka 'Astoria'.
Ik denk dat je doelt op .NET in z'n algemeenheid als platform. Dat is wat anders en breder als SL, ASP.NET en SQL Server :).
En dan is die €6000 nog per processor ook, waar je bij oracle toch al snel per core mag gaan lappen.
http://msdn.microsoft.com...ry/ms144275(SQL.100).aspx

Peter: hier lees ik dat er wel degelijk een SQL Server 2008 Developer Edition komt???? Express hier voor gebruiken lijkt m stug omdat express heel veel features mist: SSIS, AS, Rep Services, etc....
Hmm, ik zie het. Ik had andere informatie. Het is in ieder geval aangepast.
Vlekkeloze simpele installatie?
Lees deze blogpost van mij eens door en verbaas je dat ik nog geen grijze haren hebt...
http://sitecore.alexiasof...ate-with-sql-server-2008/
Wellicht is de installer in de ctp0 ook verbeterd sinds februari? Ik heb in ieder geval geen problemen ondervonden tijdens de installatie?
Anoniem: 32767
@Alex7 augustus 2008 14:38
Al je problemen en oplossing waren toen al bekend... beetje opnieuw het wiel uitvinden met je blog.

Daarnaast is doel van beta deze issue te reporten ipv te bitchen er over op je blog.....
RTFM ? :P


Verder goed artikel. Altijd handig om toch enigzins op de hoogte te zijn van de nieuwe features en veranderingen zonder er een studie van te moeten maken.

[Reactie gewijzigd door Rhapsody op 6 augustus 2008 17:46]

Dat is zo simpel. Blijkbaar kan MS wel investeren in produtivitty tools maar krijgen ze de usability van hun installers nog niet eens op een fatsoenlijk level.
En hoewel ik ook fouten heb gemaakt gedurende die installatie, mag je het minstens vermoeiend noemen dat je zoveel fouten _kunt_ maken. Zelfs als persoon met bijna elk MS papiertje wat er op het gebied van SQL Server te behalen valt.

Dan is het niet zomaar RTFM, maar ook: leverencier ga eens na hoeveel mensen dit na je moeten doen.
Het was maar een geintje hoor, vandaar de :P.

Maar zoals P_de_B al zegt, wellicht is de installer verbeterd sinds die February CTP.

Ik heb het nog niet geinstalleerd. Bij mij op het werk wordt er op Oracle ontwikkeld. Daarbij ondersteunen we meerdere databases en kunnen we niet zo snel gebruik maken van SQL of Oracle only snufjes :-)
ooit al eens Oracle geïnstalleerd?
Zo vaak. Nooit problemen mee gehad. Wat is je punt?
volgende WSUS zal dus ook 2008 variant gaan gebruiken? ip[pv de 2005 zoals dat nu is?
Is SQL server leider in Nederland?

In België ben ik vrij zeker dat dit Oracle is.
De enige reden dat Oracle 'marktleider' is is omdat ze 2~5 keer zoveel voor hun database product vragen, afhankelijke welke features je allemaal wil, features die bij MSSQL in de standaard prijs begrepen zitten (bv Expres en ETL functionaliteit, maar ook scale-out (RAC) technologie) Als je in aantallen licenties of gebruikers zou rekenen dan is Microsoft verruit marktleider.
We hebben pas onderzoek gedaan binnen het bedrijf naar de goedkoopste tussen MSSQL en Oracle. Het ging op een x-users licentie. Met de OS licentie kosten er bij was Oracle goedkoper. Het hangt er dus een beetje vanaf wat je meet. Er zijn inderdaad ook situaties dat MSSQL goedkoper is.

Die zin over de standaard prijs is wat vaag. De Expres versie van MSSQL is gratis net zoals de Oracle XE versie. Misschien dat je bedoelt dat je voor RAC extra moet betalen terwijl de cluster van MSSQL standaard in de Enterprise edition zit. Licentie kosten zijn nogal ondoorzichtig, maar naar mijn idee is het verschil in licentie kosten tussen MSSQL en Oracle met OS die te clusteren zijn per node niet meer dan 5000 euro op een bedrag van rond de 30000 per node (inderdaad in het nadeel van Oracle)...beat me when i'm wrong. Maar dat lijkt mij niet kansloos voor Oracle.

Misschien is het zo dat MSSQL meer licenties heeft. Maar MSSQL zit dan ook in het deel van de markt van kleine databases die snel zijn opgezet voor korte projecten. In dat deel zal MySQL steeds meer terrein winnen. Oracle zit vooral in het deel van grote databases die lang bruikbaar moeten blijven. In die markt krijgt MSSQL net een beetje voet aan de grond. Features als profielen die nu in de nieuwe versie van MSSQL komen zaten al jaren in Oracle (ook in de gratis XE versie).

@stimpie: Nee, geen DB2 mee gewogen.

[Reactie gewijzigd door napel25 op 7 augustus 2008 13:58]

hebben jullie hier ook IBM DB2 mee overwogen ?
Wat ik persoonlijk een aardige verbetering vindt is het volgende:
"Versions of SQL Server after SQL Server 2005 will incorporate full support for running on a supported guest operating system that is installed on a Windows Server 2008 Hyper-V virtual machine."
bron: http://support.microsoft....s;956262&sd=rss&spid=2855

Ik heb zo vaak het volgende van Microsoft mogen horen bij support cases:
"If you have problems in SQL Server 2005 running in a VM environment and the problem cannot be resolved by commercially reasonable support, you must try to reproduce this problem in a non-VM environment."

Toegegeven dat dit een halve oplossing is, aangezien de meeste grote bedrijven voorlopig waarschijnlijk op VMWare blijven draaien. Aan de andere kant kan het in sommige gevallen een (gedeeltelijke) overstap naar Hyper-V rechtvaardigen.
ik snap 't wel, virtualisatie is lang niet voor alle omgevingen geschikt. Een simpele webserver lukt zonder problemen, file en printer servers en domain controllers ook vaak zonder issues, maar een heavy-duty database server? nee, dat moet je echt op fysieke hardware doen. (wij hebben er eentje die op 4 dual-core amd's draait, dat wordt binnenkort 4 quadcore amd's, want op dit moment staat het ding op alle cores te stampen - en nee, dat ligt niet aan fouten in het datamodel of indexen, er is echt zoveel belasting)

overigens is dat DB2 op Linux, maar het principe geld met iedere OS / DB combi
Dat intellisense is de doodsteek voor de Redgate producten (SQL prompt). Gelukkig voor hun blijven data compare en sql compare nog een goede oplossing om een OTAP straat makkelijk te beheren.

Verder hoop ik dat de ergenissen die ik ervaar in SSIS, SSRS en management studio een keer opgelost zijn... Microsoft kennende niet.
Mooie review. Ik kijk uit naar de nieuwe versie!

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee