Door Martin Sturm

Nieuwsposter

Bespreking Fedora Core 1

Introductie

Op 22 september maakte Red Hat bekend dat het zijn product-assortiment voor de desktop heeft aangepast. Eén van de veranderingen was de samenwerking met het project Fedora, een project wat voorzag in RPM-pakketten voor Red Hat Linux. De nieuwe samenwerking bestaat uit een samenvoeging van Red Hat Linux met Fedora. Dit nieuwe product, met de naam Fedora Core, zal het huidige Red Hat Linux vervangen en tevens de enige Linux-distributie zijn die gebaseerd is op de technologie van Red Hat waarvan de distributie ook in binair formaat zal plaatsvinden. Vannacht heeft Fedora Core de eerste release vrijgegeven, welke in dit artikel besproken zal worden.

Fedora Core logoEerder dit jaar maakte Red Hat bekend dat het bedrijf zich wilde gaan focussen op software die gebruikt kan worden binnen (grote) bedrijven. Red Hat Linux, het gratis besturingssysteem van Red Hat, paste niet meer binnen dit beleid. Deze distributie wordt echter veel gebruikt door particulieren en Red Hat besloot om het product niet totaal van de markt te halen. Red Hat besloot om samenwerking te zoeken met het Fedora project, waar uitsluitend vrijwilligers bijdragen aan leverden. De ontwikkeling van Red Hat Linux, waarvan de naam dus werd gewijzigd in Fedora, moest meer door vrijwilligers van buiten Red Hat worden verricht, wat het bedrijf met deze samenwerking probeert te bereiken.

Het enige product wat Red Hat nog voor de desktop zal uitbrengen is Red Hat Enterprise Desktop, waarvan de binaire pakketten alleen tegen betaling te verkrijgen zullen zijn. Deze distributie is gebaseerd op Fedora, maar zal verschijnen met langere tijdsintervallen en worden voorzien van meer support mogelijkheden. Fedora zal ongeveer twee à drie keer per jaar een nieuwe versie beschikbaar stellen, zo is te lezen op de website van het project.

Al snel na de bekendmaking van deze nieuwe samenwerking tussen Red Hat en Fedora werd de eerste bèta-versie beschikbaar gesteld van de nieuwe distributie. Deze lost de op 21 juli uitgebrachte bèta-versie Red Hat Linux (Severn) af, welke het huidige Red Hat Linux 9 moest gaan aflossen. Op 13 oktober verscheen een tweede bèta van Fedora Core onder de naam Fedora Core test3. Eén van de veranderingen die de samenwerking direct tot gevolg had, was dat de release datum van de stabiele versie ruim van te voren bekend werd gemaakt.

* Release

De eerste stabiele versie van Fedora Core zou volgens de roadmap van het project afgelopen maandag 3 november verschijnen. Op het laatste moment bleek dit echter niet haalbaar wegens problemen waarvan men de aard officieel niet heeft vermeld. De eerste release van het nieuwe Fedora project heet Fedora Core 1 en heeft als toevoeging 'Yarrow'.

Deze nieuwe aanpak van Red Hat heeft vanzelfsprekend de nodige opmerkingen en kritieken teweeg gebracht. Voorstanders zijn er uiteraard in grote getale en zijn voornamelijk te vinden onder mensen die Red Hat Linux op hun thuiscomputer gebruiken of voor kleine servers die niet 100% stabiel hoeven te zijn. Mensen die negatiever zijn over de nieuwe aanpak zijn voornamelijk te vinden binnen bedrijven die Red Hat Linux inzetten voor servers of werksystemen. Voorafgaand aan de release van de eerste versie van Fedora Core 1 maakten de meeste gebruikers gebruik van Rawhide voor het updaten van hun systeem. Rawhide is de ontwikkelversie van Fedora Core en bevat over het algemeen de nieuwste versies van de pakketten waaruit de distributie bestaat. Zodra er een fout of veiligheidsprobleem werd ontdekt in een bepaald pakket werd gewoon de nieuwste versie geïnstalleerd. Dit is echter voor servers of bedrijfscritische systemen geen optie, omdat een nieuwe versie van een bepaald pakket vaak problemen met zich mee brengt zoals configuratiebestanden die niet meer volledig compatible zijn met de nieuwste versie. Tot en met Red Hat Linux 9 voorzag Red Hat altijd in een zogenaamd up2date channel waardoor een gebruiker eenvoudig securitypatches kon installeren. Dit zal bij Fedora Core 1 ook het geval zijn.

Installatie

Een belangrijk punt bij een besturingssysteem is uiteraard de installatieprocedure. Voor de installatie van Fedora Core zijn drie cd's benodigd. Deze zijn, zoals gebruikelijk, beschikbaar als zogenaamde iso-images die eenvoudig kunnen worden gebrand met een willekeurig brandprogramma. De images zijn te downloaden op fedora.redhat.com. Uiteraard zijn er ook de nodige mirrors waar het besturingssysteem gedownload kan worden. Onder andere Quicknet en TU Delft voorzien in Fedora Core 1 downloads. De installatie is ook via FTP uit te voeren.

Op de systemen waarop ik de installatie heb getest, verliep alles zonder problemen. Nadat het installatieprogramma opgestart is, krijgt men een grafische interface voorgeschoteld met een fraai welkomstscherm. Er wordt gevraagd naar de taal die men wil gebruiken (Nederlands is hierbij een optie), welke toetsenbord-indeling men wil gebruiken en is het mogelijk om de instellingen van de muis te veranderen (standaard staat dit in de meeste gevallen al goed). Hierna wordt de mogelijkheid geboden de monitorinstellingen aan te passen. In veel gevallen wordt de monitor correct gedetecteerd, maar dat is niet altijd het geval.

Na de basis-instellingen wordt overgegaan op de daadwerkelijke installatie van het systeem. Fedora Core kijkt of er al reeds een Linux-versie is geïnstalleerd welke kan worden gebruikt als basis om te upgraden. Dit heb ik niet getest, maar op internet is te lezen dat het upgraden van een Red Hat 9 systeem naar Fedora Core niet altijd vlekkeloos werkt.

Fedora Core biedt een aantal standaard pakketselecties welke vastleggen welke packages worden geïnstalleerd: Personal Desktop, Workstation en Server. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om volledig met de hand de diverse packages te selecteren. Voor de meeste desktop systemen zal Personal Desktop voldoende zijn. Personal Desktop voorziet in een volledig functioneel grafisch desktop-besturingssysteem gebaseerd op Gnome. Hierbij ontbreken echter een aantal pakketten voor software-ontwikkeling, netwerk- en systeembeheer, die wel worden geïnstalleerd wanneer men voor 'Workstation' kiest. Wanneer het systeem waarop Fedora komt te draaien een server betreft is uiteraard de laatste optie het meest voor de hand liggend.

Na deze selectie is het mogelijk de partitie-indeling te wijzigen. Dit kan volledig automatisch worden gedaan, waarbij de gebruiker verder geen beslissingen meer hoeft te nemen. Wanneer men ervoor kiest de partitie-indeling handmatig te configureren krijgt men een gebruiksvriendelijke interface voorgeschoteld waarbij (uiteraard in Linux-terminologie) de diverse bestaande partities worden getoond. Voor beginnende gebruikers is dit wat minder eenvoudig, omdat ook met de hand de diverse 'mount-points' dienen te worden gedefiniëerd. Voor meer ervaren gebruikers biedt deze partitioneringstool voldoende functionaliteit. Naast standaard partities is het namelijk ook mogelijk om (software) RAID te configureren evenals Logical Volume Manager (LVM) groepen waarmee het mogelijk is om meerder partities samen te voegen tot één groot bestandssysteem. Linux partities kunnen helaas uitsluitend als ext2 of ext3 worden geformatteerd. Ondersteuning voor alternatieve filesystems zoals ReiserFS of XFS ontbreekt.

Na het partitioneren van de harddisk wordt de gebruiker naar de instellingen van de bootmanager (standaard GRUB) gevraagd. Ook wordt er de mogelijkheid geboden een firewall te installeren. Tot slot wordt nog de mogelijkheid geboden extra taalondersteuning in te schakelen evenals de gewenste tijdzone. Na de opgave van een root-wachtwoord, waarbij er tevens duidelijk op wordt gewezen dat het root-account uitsluitend bedoeld is voor systeembeheertaken en niet voor dagelijks gebruik, worden de diverse pakketten daadwerkelijk gekopieerd. Hierbij is het ook nog mogelijk om de pakketselectie aan te passen.

Nadat het kopiëren van de pakketten is voltooid, dient het systeem opnieuw opgestart te worden. Zodra het systeem is opgestart verschijnt er een welkomstprogramma waarmee enkele voorkeuren worden ingesteld. Hier is het mogelijk om de datum en tijd in te stellen (eventueel kan het systeem worden gesynchroniseerd met een NTP-server), extra gebruikers aan te maken (waarbij het ook, in tegenstelling tot voorgaande versies van Red Hat, mogelijk is om direct in te stellen dat het systeem via het netwerk gebruikers aan meldt via LDAP, Kerberos of NIS) en de geluidskaart te configureren. Tot slot wordt er de mogelijkheid geboden om eventuele extra cd's te installeren. Na ook dit doorlopen te hebben wordt de X-server opnieuw gestart is het geheel klaar voor gebruik.

Hardwaredetectie

Uiteraard verschilt de correcte werking van de hardwaredetectie per systeem en onmogelijk om dit erg uitgebreid te testen in een kort tijdsbestek. Voor dit artikel is Fedora Core geïnstalleerd op een tweetal systemen, te weten een NEC Versa P520 laptop gebaseerd op Intel Centrino technologie en een oudere Toshiba Satallite Pro 4600 welke voorzien is van een Intel 815 chipset met Celeron-processor en een Trident CyberBladeXP grafische kaart.

In beide gevallen werkte de hardwaredetectie goed. Uiteraard valt of staat het één en ander met de ondersteuning door Linux in het algemeen, welke op sommige punten nog te wensen over laat. Op het oudste systeem, de Toshiba laptop werd alles vlekkeloos herkend en werkte alles gelijk naar behoren, inclusief geluidskaart, videokaart, powermanagement en monitor. Het NEC systeem werd, zoals te verwachten, iets minder goed ondersteund. De ondersteuning voor het Centrino-platform onder Linux is nog verre van optimaal. De chipset, processor, geluidschip en videochip werden direct herkend. Ook powermanagement werkte gedeeltelijk, maar deze zal pas optimaal functioneren wanneer men een 2.6 kernel gebruikt. De wireless netwerkkaart werd in het geheel niet herkend aangezien hier geen drivers voor beschikbaar zijn (overigens is deze volgens dit nieuwsbericht wel werkend te krijgen onder Linux). De ethernet-netwerkkaart werkte ook niet gelijk. Deze werd namelijk niet ondersteund door de bijgeleverde kernel, maar werkte na het handmatig installeren van een driver van Intel wel goed. Een groter probleem bleek de videokaart/monitor combinatie van de NEC. Het scherm van de laptop werkt namelijk standaard op 1400x1050, maar deze resolutie kon niet worden ingesteld op het systeem. Een oplossing hiervoor is ook niet beschikbaar voor zover ik kon nagaan.

Het configureren en gebruiken van printers is ook erg eenvoudig met behulp van de bijgeleverde tools. Zelfs een printer welke is aangesloten op een Windows-computer is zonder problemen in te stellen. Hiervoor biedt het printer-installatieprogramma een overzicht van het netwerk met daarin aangegeven alle aanwezige werkgroepen. De printer kan dan eenvoudig worden aangeklikt, waarna merk en type dient te worden opgegeven. Hierna worden automatisch de benodigde drivers geïnstalleerd en is de printer klaar voor gebruik. Een printer die direct op de computer wordt aangesloten is eveneens eenvoudig te installeren met hetzelfde programma. Men dient alleen het merk en type op te geven, waarna de vereiste drivers automatisch correct worden ingesteld.

Het gebruik van een digitale camera is ook erg eenvoudig onder Fedora. Een Canon PowerShot A20 werkte direct, nadat deze was aangesloten op de USB poort. Voor het downloaden van foto's van de camera wordt de tool Gtkam bijgeleverd, welke veel digitale camera's automatisch kan detecteren. Het gebruik van dit programma is tamelijk eenvoudig omdat het, zoals veel Gnome-programma's, de functionaliteit tot het minimum beperkt.

Vernieuwingen

Fedora Core 1 is nog voorzien van de vertrouwde 2.4-kernelserie. Hoewel 2.6.0 waarschijnlijk binnenkort zal verschijnen, maakt deze geen onderdeel uit van Fedora Core. De bijgeleverde kernel is een 2.4.22-kernel met Native Posix Thread Library (NPTL) en diverse eigen patches van Red Hat. NTPL vervangt de oude LinuxThreads library en zorgt voor een verbeterede schaalbaarheid en performance dankzij een efficiëntere afhandeling van threads. Threads zorgen ervoor dat een programma meerdere taken tegelijk uit kan voeren (multitasking). Veel besturingssystemen maken een onderscheid tussen threads en processen, waarbij de laatste een grotere mate van zelfstandigheid heeft dan een thread, maar dientengevolge ook voor een hogere belasting van het systeem zorgt. In Fedora Core is ook prelinking ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de taken van de linker voor dynamische objecten op bepaalde moment vooruit worden verricht zodat het opstarten van programma's sneller zal gaan.

De volgende versie van Fedora Core zal waarschijnlijk wel voorzien zijn van de nieuwe 2.6-kernel, tenzij de release erg lang op zich zal laten wachten. Momenteel zijn er niet-officiële pakketten beschikbaar waardoor Fedora Core 1 met de 2.6-kernel kan worden uitgerust, maar deze zorgen nog voor de nodige problemen bij het gebruik en zijn dus nog niet geschikt voor een productie-systeem. De uiteindelijke voordelen van de 2.6-kernel ten opzichte van de 2.4-kernel zijn echter talrijk. Voornamelijk op het gebied van powermanagement, ondersteuning van IDE-apparaten (met name branders) en zijn er veiligheid- en snelheidsverbeterende features toegevoegd.

Ook het opstarten van een Fedora Core-systeem bevat de nodige verbeteringen ten opzichte van Red Hat Linux 9. Ten eerste is het opstarten sneller geworden door de controle op eventuele nieuwe hardware te versnellen. Daarnaast wordt er in plaats van een stortvloed aan meldingen van allerlei programma's die over de gebruiker wordt uitgestort, in de nieuwste versie van Fedora een fraaie voortgangsindicator weergegeven met daaronder een duidelijke, in voor niet-technici begrijpelijke taal, melding waarmee het systeem op dat moment bezig is. Indien gewenst kan men wel de tekstuele meldingen voorbij laten razen, echter is de voortgangsindicator dan nog steeds zichtbaar aan de bovenzijde van het scherm.

Vernieuwingen op de desktop

Voor desktop gebruik is de belangrijkste vernieuwing de aanwezigheid van het Gnome Development & Desktop Platform 2.4 welke onlangs is uitgebracht. Fedora Core 1 stelt na installatie Gnome in als de standaard desktopomgeving. KDE wordt echter wel meegeleverd (versie 3.1.4), maar wordt standaard niet geïnstalleerd. Of dit een goed of slecht punt is, blijft een kwestie van smaak. Gnome heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt, en met name de gebruiksvriendelijkheid van de diverse applicaties is erg goed dankzij de Human Inteface Guidelines (HIG) waar applicaties die onderdeel uitmaken van de standaard Gnome distributie aan moeten voldoen. Het uitgangspunt van Gnome is dat er zo min mogelijk opties moeten zijn waaruit de gebruiker dient te kiezen, omdat dit met name beginnende gebruikers afschrikt. De standaard instellingen van applicaties dienen ook zodanig te zijn dat de meeste gebruikers deze niet willen en hoeven te wijzigen. Indien men wel geavanceerde opties van een applicatie wenst aan te passen dient men zich te vervoegen tot de gconf-editor waarmee men toegang krijgt tot een database (lijkend op de windows-registry, alleen met minder cryptische omschrijvingen en naamgeving) waar alle instellingen van alle applicaties in principe terug moeten zijn te vinden.

De vernieuwingen van Gnome 2.4 zijn niet echt erg opvallend en voornamelijk te vinden in de snelheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. De nieuwe standaard webbrowser die in Gnome 2.4 is geïmplementeerd, genaamd Epiphany, wordt standaard niet geïnstalleerd onder Fedora Core. Epiphany is gebaseerd op de engine van Mozilla (Gecko) en is wel optioneel te installeren wanneer men deze wenst te gebruiken. Evenals in voorgaande versies is de standaard browser nog steeds Mozilla, welke uiteraard wel is opgewaardeerd naar versie 1.4.1. Verder voorziet Gnome 2.4 in enkele verbeteringen van de bestandsbeheerder Nautilus die is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden voor het branden van cd's. Dit was al mogelijk onder de vorige versie, maar sinds Gnome 2.4 is het ook mogelijk om direct vanuit de bestandsmanager een iso-image naar een cd-r of cd-rw te branden. Daarnaast is er een nieuw programma waarmee pdf-bestanden kunnen worden bekeken met de weinig vernieuwende naam GnomePDF. Tot slot is er nog een nieuw applet waarmee eenvoudig memo's kunnen worden geschreven die daarna als gele blaadjes op het scherm zichtbaar zijn, vergelijkbaar met de bekende post-it velletjes.

Uiteraard voorziet Fedora Core 1 ook in de nodige mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren. Evolution is nog immer de standaard mail-client binnen Fedora. Ten opzichte van Red Hat 9 is deze wel opgewaardeerd naar versie 1.4.5 die gebruik maakt van de Gnome-2 libraries. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat de font mooier worden gerenderd. Instant-messaging is inmiddels ook onder Linux volwassen en bruikbaar geworden. Voor KDE is Kopete zichzelf aan het onwikkelen tot de all-round instant-messaging client, voor Gnome is er Gaim. Gaim is inmiddels erg stabiel en biedt ondersteuning voor een grote verschijdenheid aan protocollen: MSN, Jabber, ICQ/AOL, Yahoo, Gadu-Gadu, IRC en Zephyr. Fedora Core 1 voorziet in versie 0.71. Wie voor het chatten via IRC een aparte client prefereert, is uiteraard Xchat bijgeleverd, welke – evenals de versie 0.71 van Gaim – Gnome-2 libraries gebruikt.

Vernieuwingen op de desktop (2)

Voor het betere kantoor werk wordt OpenOffice.org bijgeleverd. Versie 1.1, uitgekomen op 1 oktober van dit jaar, is aanzienlijk sneller dan zijn voorganger. Belangrijke verbeteringen ten opzichte van OpenOffice.org 1.0 zijn de mogelijkheid tot het exporteren naar PDF-formaat (al was dit al vrij eenvoudig te realiseren onder Linux door middel van een printerdriver voor PDF-bestanden), de mogelijkheid om presentaties te exporteren naar Flash-formaat en is er inmiddels een macro-recorder. OpenOffice.org claimt compatible te zijn met Microsoft Office, wat opgaat indien de documenten niet te complex zijn. In tegenstelling tot wat Microsoft beweerde te gaan doen met Office 2003 beschikt OpenOffice.org over een open XML-formaat voor de opslag van de documenten die met de officesuite worden gemaakt. Voor het maken van diagrammen wordt het programma Dia bijgeleverd. Dia is gebasseerd op The Gimp en kan gebruikt worden om onderander stroomdiagrammen en UML-diagrammen te tekenen. Vergeleken met bijvoorbeeld Visio vergt dit programma flinke gewenning, en laat de gebruiksvriendelijkheid te wensen over.

Op het gebied van multimedia laat Fedora, mede dankzij heersende patenten op bepaalde technieken zoals mp3, het behoorlijk afweten. Standaard is er nog steeds geen mp3-ondersteuning aanwezig in Fedora. Dit is weliswaar op te lossen door het achteraf installeren van pakketten die elders worden aangeboden, maar het blijft een flink minpunt mede omdat het voor beginnende gebruikers niet zo eenvoudig is om deze pakketten te installeren. Er zijn echter wel vernieuwing te bespeuren wanneer men de groep 'Geluid & Video' opent in het applicatie-menu. Zo is er een nieuw programma voor het rippen van audio-cd's genaamd Sound-juicer. Dit programma maakt gebruik van GStreamer. GStreamer is een multimedia framework waarmee ontwikkelaars eenvoudig multimedia ondersteuning aan een applicatie kunnen toevoegen. Dankzij een modulaire interface van Gstreamer is het mogelijk om codecs toe te voegen voor bepaalde multimedia bestandsformaten. Sound-juicer biedt standaard alleen de mogelijkheid om de audiobestanden van de cd op te slaan in Ogg Vorbis-formaat. Voor het afspelen van muziek is er ook een nieuw programma te bespeuren, genaamd Rhythmbox. Dit programma is afgeleid van het bekende iTunes programma van Apple, en hiervoor geldt wat betreft ondersteuning van formaten hetzelfde als voor Sound-juicer. Rhythmbox wordt echter niet standaard geïnstalleerd onder Fedora Core 1. De standaard geluidsspeler is, evenals in Red Hat 9, XMMS. XMMS biedt eveneens geen ondersteuning voor het mp3-formaat.

Naast nieuwe versies van applicaties zijn er uiteraard ook functionele en cosmetische verbeteringen. De opvallendste cosmetische verbeteringen zijn een kleine wijziging aan de door Red Hat ontwikkelde BlueCurve-theme die standaard voor Gnome en KDE wordt gebruikt. De veranderingen omvatten in het bijzonder de aanpassing van de knoppen waarmee vensters kunnen worden gesloten, geminimaliseerd of gemaximaliseerd. De betekenis van deze knoppen zijn duidelijker dan voorheen. Daarnaast zijn de randen van de vensters fraaier geworden. Op de afbeelding rechts is boven de oude versie van BlueCurve te zien (zoals aanwezig in Red Hat 9) en onder de nieuwe versie zoals deze in Fedora Core 1 is.

Vernieuwingen op de desktop (3)

Programma's voor het afspelen van dvd's of DivX-bestanden ontbreken, en dienen eventueel zelf geïnstalleerd te worden, wat voor beginnende gebruikers een lastige opgave is. Voor het branden van cd's is Nautilus, de standaard filemanager van Gnome inmiddels goed geschikt. Hiermee kan men door eenvoudige drag-and-drop handelingen een cd samenstellen om deze vervolgens met één druk op de knop te branden. Ook biedt deze sinds Gnome 2.4 de mogelijjkheid om iso-bestanden direct op cd te branden.

Ook zijn er nieuwe configuratie-tools bijgekomen. Sinds nieuwere versies van Xfree86 is het mogelijk om de resolutie van het systeem aan te passen zonder opnieuw te hoeven in te loggen. Hiervoor is nu een grafische tool meegeleverd. Helaas ontbreekt het ook in Fedora nog steeds aan een aantal grafische tools waarmee bepaalde systeem instellingen kunnen worden gewijzigd. Hierbij moet men denken aan het definieren van mount-points voor opslagmedia, het instellen van DMA-gebruik voor cd-rom- en dvd-romspelers enzovoort. Hoewel de gemiddelde computergebruiker deze zaken niet vaak in hoeft te stellen, is het zelfs voor gevorderde gebruikers die nog nooit met Red Hat of Fedora hebben gewerkt best lastig om de DMA-instelling van een drive na te gaan en eventueel te wijzigen.

* Server

Omdat Linux al geruime tijd zonder twijfel een goed product is voor toepassing op servers zijn de vernieuwingen op dit gebied in Fedora Core wat minder talrijk. Uiteraard zijn er van diverse programma's nieuwe versies aanwezig. Zo is Apache aanwezig in versie 2.0.47, Postfix (mailserver) is geupdate naar versie 2 en is Samba al geupdate naar de nieuwe versie 3. Een vernieuwing die opzich wel interessant kan zijn voor het gebruik in serveromgevingen is het feit dat het up2date programma van Fedora nu ook ondersteuning biedt voor apt-get en yum repositories. Hierdoor is het tamelijk eenvoudig om het systeem te voorzien van nieuwe pakketten en de bestaande pakketten te upgraden naar een nieuwe versie indien dit noodzakelijk blijkt.

Conclusie

Hoewel al veel behandeld is in dit artikel, is er uiteraard nog veel meer te schrijven over Fedora Core 1 en Linux in het algemeen. De belangrijkste punten zijn echter besproken en op basis daarvan is er ook wel een eindoordeel te vellen. Wanneer we uitgaan van deze release, en puur naar de technische aspecten kijken is de samenvoeging van Red Hat met Fedora zeker geen verslechtering voor de gebruikers van Red Hat Linux. Naast het feit dat externe ontwikkelaars meer bij het project betrokken kunnen zijn, biedt het ook voor gebruikers voordelen in de vorm van regelmatigere releases. Voor gebruik in een dagelijkse werkomgeving is Fedora inmiddels ook een goed alternatief voor bijvoorbeeld Windows. Surfen op het internet, het lezen van mail, instant-messaging en kantoortoepassingen werken stabiel en goed. Zwak punt blijft de multimedia aspecten van het geheel, wat deels is terug te voeren op patent-issues, maar ook een deel aan de afkomst van Red Hat ligt. SUSE bijvoorbeeld voorziet wel in mp3-ondersteuning en biedt ook de mogelijkheid om onbeveiligde dvd's af te spelen.

Ten opzichte van Red Hat 9 zijn de verbeteringen in Fedora Core niet echt erg opvallend, maar zorgt het er wel voor dat het werken met Linux in het algemeen prettiger en sneller gaat. De nieuwe versies van applicaties als Evolution, OpenOffice.org, Mozilla en Gaim zorgen er niet alleen voor dat de werkomgeving er fraaier uitziet, maar ook dat de stabiliteit en compatibiliteit is verbeterd. Voor mensen die reeds gebruik maken van Linux en dan bij voorkeur Gnome gebruiken is Fedora een aanrader. Voor mensen die nu nog Windows voor dagelijks gebruik opstarten, maar overwegen om Linux ook eens te proberen is Fedora een goed en eenvoudig product. Iemand die enige ervaring met computers heeft zal zondermeer zijn weg weten te vinden in deze distributie.

Tot slot wil ik Felix bedanken voor het leveren van enkele screenshots en het controlerenvan de juistheid van deze review. Enkele aanvullingen op dit document en tips voor het dagelijks gebruik van Fedora Core 1 zijn te vinden in dit artikel.

Reacties (42)

Wijzig sortering
Ik heb persoonlijk Mandrake nog nooit getest. Het verschil met SUSE is dat Fedora Gnome gebruikt ipv KDE, wat bij SUSE de standaard is. De ontwikkeling van KDE is in FC een beetje ondergeschoven, terwijl SUSE (en Mandrake ook) dit als primair Desktop Environment hebben. Zowel FC als SUSE zijn voor een n00b denk ik even gemakkelijk of moeilijk. Wellicht is FC wat makkelijker omdat er een minder grote hoeveelheid pakketten wordt geinstalleerd. Er is echter ook een beperktere hoeveelheid bijgeleverde pakketten in vergelijkng met SUSE.

Wellicht kan ik in de toekomst een review over een ander Linux distro schrijven, waarbij ik dan meer op dat punt kan ingaan omdat we dan een vergelijkend artikel op de site al hebben.
Nonsens, ik gebruik al jaar en dag RedHat sedert 7.0 en altijd KDE blijven gebruiken ... nu met FC1 KDE as always,... FC installeert beide. of een of geen... wat jij wil..
Het werkt wel, en wordt uiteraard ook bijgeleverd. maar de actieve ontwikkeling aan KDE door Fedora of Red Hat medewerkers is in principe nauwelijks aan de orde. Alle config-tools zijn ook onder Gnome ontwikkeld (PyGTK). KDE ziet er identiek uit als Gnome, de afsluitopties in KDE zijn minder dan in gnome, en nog wat kleine dingetjes (in het verleden is hier ook kritiek op geweest vanuit de KDE-community, zoals wellicht bekend is). Het werkt natuurlijk verder wel prima, maar de main-focus bij RH en FC ligt toch op Gnome.
Hoe laat Fedora zich vergelijken met bijvoorbeeld Mandrake of Suse? En dan bedoel ik vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en compleetheid. Dus met andere woorden: als een gemiddelde windows-gebruiker dit voor z'n neus krijgt, welke zal die dan het fijnst vinden om mee te werken (er vanuit gaande dat deze windows gebruiker geen andere linux ervaring heeft)?

Want de slechte ondersteuning van DVD's, DivX en MP3 bijv. klinkt mij toch somber in de oren. Het is welliswaar alsnog te installeren, maar dat gaat in linux toch vaak net een stukje lastiger dan in windows en is dus niet echt wenselijk.
Mandrake is op zich best een goede dirstributie, makkelijk te installeren ook e.d., alleen zit er ZO VEEL software standaard bij dat de meeste nieuwe gebruikers gewoon helemaal de weg kwijt raken :) (en ik zelf vind het gewoon storend als er zoveel onzin op m'n systeem staat). Fedora ziet er op zich goed uit als ik het zo bekijk, alleen jammer van die MP3 support.
Ik dacht dat je voor het afspelen van MP3's trouwens geen licentie nodig had, maargoed.
Het is zowiezo erg makkelijk op te lossen door het toevoegen van een paar simpele rpm's. In Redhat 9 was het mogelijk om door deze en deze rpm (gevonden op http://www.freshrpms.net) volledige ondersteuning voor het mp3 formaat te krijgen. Ik denk dat er een grote kans is dat deze ook zullen werken onder Fedora (gezien deze sterke overeenkomsten heeft met Redhat).

Als je dan ook nog Mplayer en zijn dependency's installeerd heb je dus een goed werkende mp3 speler en een player die veel videobestanden (waaronder divx en xvid) af kan spelen. Voor mij is dit altijd voldoende geweest om de gebrekken op multimedia gebied van Redhat op te vangen. Mocht je dan ook nog Windows codec's willen kunnen bekijken (wmv, wma enz.) kun je altijd door middel van Crossover Office of Wine Windows Media Player installeren :).
Ik heb vandaag ook eens Fedora Core 1 gedownload. Het opstarten gaat vrij traag, maar ermee werken gaat vrij vlotjes, zelfs op m'n oude computertje. Ik had eerst Debian hierop staan, maar ik heb Fedora maar gewoon op die partitie gezet.

Dit gezegd hebbende ben ik ook op zoek gegaan, die xmms-mp3 rpm is voor XMMS 1.2.7, de xmms in Fedora is 1.2.8. Ik heb eens met mozilla gezocht op 'xmms-mp3 1.2.8 fedora' en toen kwam ik uit bij deze website: http://rpm.livna.org/fedora/0.95/i386/RPMS.stable/. Hier staat xmms-mp3 tussen, dus ik downloaden, installeren, de placeholder plug-in uitschakelen in voorkeuren en gaan met die banaan.

Nu heb ik wel een beetje ervaring met Linux, maar ik denk dat veel Windows mensen zich hier snel in thuis kunnen voelen.
Inderdaad gewoon "yum install mplayer"
en yes intypen als ie klaar is...
http://www.mp3licensing.com/royalty/index.html

Dit botst nogal met opensource licenties...vandaar :)
Inderdaad en trouwens, wat is er mis met de meegeleverde Ogg Vorbis? Ik heb al mijn cd'tjes als ogg geript, is prima en jawel het is uitwisselbaar met je windows buddies, omdat het open source is kan bij www.xiph.org gewoon voor windows codecs halen...
Fedora is vrij nieuw, ook al is het opgebouwd uit delen Redhat en veel nieuw gecombineerde software. In vergelijking met SuSE en Mandrake loopt het dus flink veel achter, ook al staat er het stempeltje Redhat naast.
Als linux gebruiker zou ik eerder aanbevelen of flink te betalen voor de originele redhat linux, of te gaan voor de gratis ftp distributie van SuSE of Mandrake aangezien die veel verder zijn in de ontwikkeling van die distributies. Gebruiksvriendelijkheid bouw je niet in een paar maandjes op in een nieuwe distro, ook niet als die gedeeltelijk is opgetrokken uit een oude bekende.
Als ik Fedora Core 1 (of RH9) vergelijk met bijvoorbeeld de nieuwste MDK (9.2) zijn Fedora en RH vele malen robuuster.
Klopt. Voordat ik RedHat 9 installeerde heb ik eerst de laatste Mandrake geprobeerd. Logitech wireless keyboard en muis deden het niet en Realtek onboard nic kon alleen packets versturen, maar niks ontvangen. Met RedHat 9 werkte wel alles in 1 keer.
Het verschil is dat Mandrake gaat voor features, nieuwste drivers, experimentele kernel opties, etc. RedHat gaat voor stabiliteit.
RedHat gaat voor stabiliteit.
En juist daar ligt het probleem: Of dit voor Fedora ook het geval is, is nog niet bekend. In tegendeel, Fedora is ook als "test bed" voor Red Hat's 'Enterprise' serie bedoelt, dus zal het zeker duidelijk minder stabiel worden, dan wat b.v. RH7.3 was. Het blijft afwachten.
Kun je hier eens specifiek zijn? Want zoals ik je reactie nu zie lees het echt helemaal nergens op.

Als ik Fedora Core 1 (of RH9) vergelijk met bijvoorbeeld de nieuwste MDK (9.2) zijn Fedora en RH vele malen robuuster.
Fedora is niet nieuw. Zorg eerst dat je jezelf in materie verdiept voordat je er uitspraken over gaat doen.
Je bewijst hier namelijk zeer duidelijk dat je ABSOLUUT niet weet waar je het over hebt. Fedora Core is gewoon de verdere ontwikkeling van Red Hat 9, en is dus in feite te beschouwen als Red Hat 10.
Er is dus absoluut geen sprake van nieuwe ontwikkeling van een distro in een paar maandjes en derhalve is de stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid gewoon uitermate goed, en naar mijn mening beter dan bijvoorbeeld SUSE 8.2/9.

Het bestaat echt niet uit veel nieuw gecombineerde software, of zaken die flink achter lopen. Van vrijwel alle pakketten zijn de nieuwste versies bijgesloten en die zijn uitvoerig getest.
Anoniem: 96637
7 november 2003 11:49
Ik kan je verzekeren dat Mandrake zeker geen slechte keus is. En Mandrake installeerd helemaal niet te veel software.

Enfin ik ben overgestapt van Red Hat 9 naar Mandrake 9.2 en tot nu toe heb ik alleen maar lof voor Mandrake 9.2... Zeker al je GNU/Linux desktop gebruiker bent kan ik je Mandrake aanraden boven Red Hat.

SuSe heb ik geen ervaring mee maar dat is weer lastig om binnen te halen. Ik geef je wel de raad om mandrake Club memeber te worden. Het geeft een extra dimensie... Maar het is niet nodig om te doen. Je doet het meer uit dankbaarheid en omdat je vindt dat Mandrake moet overleven...
Nadeel van Mandrake is dat je niet als root kan inloggen in een grafische schil. Dit is ongetwijfeld bedoeld als security-optie, maar mijn vader (die nul linux-ervaring heeft en op mijn oude systeem mag klooien) kan zo niets beginnen met linux omdat hij de ballen verstand heeft van linux-terminologie en bestandsindeling. Omdat mijn linux-kennis ook nog niet zo ver gevorderd is liepen we al snel vast op de preciese command-line opdrachten voor het updaten of installeren van bepaalde programma's.
Natuurlijk helpt het lezen van verschillende how-to's, maar dat is makkelijker als je al ingelogd bent, je beeldscherminstellingen fatsoenlijk kan wijzigen en gewoon op internet kan zoeken naar ontbrekende kennis (ofwel wel kunnen inloggen in een grafische schil als root)
Onzin, inloggen als root op een systeem is gewoon dom. Als je een bepaalde instelling wilt wijzigen die alleen als root kan moet het systeem gewoon netjes om een wachtwoord vragen.

Resolutie wisselen kan in Fedora Core gewoon grafisch, lijkt me ook in een recente MDK te moeten kunnen.
Nadeel van Mandrake is dat je niet als root kan inloggen in een grafische schil.
Behalve dat dat een slecht idee is om als root in te loggen, en het niet nodig is, is het ook nog eens niet waar.

Ik ken Mandrake niet, maar de mogelijkheid om als root in te kunnen loggen kun je gewoon aanzetten. Dat is een kwestie van de juiste instellingen van je login-manager, of de juiste login-manager gebruiken. kdm bijvoorbeeld.

Het is Linux, geen windows !
Sorry hoor maar ik draai hier zelf Mandrake 9.1 en je kunt gewoon inloggen als root met grafische schil. Je doet denk ik iets fout. Ik ben zelf ook geen Linux-wizz maar ik kan wel inloggen als root met grafische schil. Maar waar heb je die rootaccess dan voor nodig eigenlijk?

Zelf ben ik van plan Fedora eens een keer uit te gaan checken. Ga hem binnenkort denk ik eens downloaden en da Mandrake eraf en Fedora erop. Eens kijken of me geluid dan wel werkt want onder Mandrake doet ie het niet. :(
Maar das een ander verhaal...
Ik heb geen ervaring met inloggen als root op Mandrake, maar eigenlijk is het niet wat je wilt. Echt niet.

Je kunt een hoop dingen configgen in je eigen user environment, en soms zal Mandrake je om een root-password vragen. Dat geef je dan.

Als je dingen met de command-line wilt doen open je een terminal (xterm, gnome-terminal, of wat je fijn vind) in de grafische omgeving van de gebruiker, en typ je: su <enter>. Als je het root wachtwoord intikt kun je commando's invoeren als root en kun je gewoon lekker browsen mailen en howto's lezen in de grafische omgeving van de gebruiker.

Het Unix-achtige waar je mee geconfronteerd wordt kan even wennen zijn, maar wees je er van bewust dat dat vaak geen beperking is in de mogelijkheden van het systeem, maar aan hoe goed je weet hoe je er mee om moet gaan ;)

En: Ja, eigenlijk moet dat "Unix achtige", hoewel het absoluut behouden moet blijven, voor de Aunt Tilly User verborgen zijn achter een prachtige grafische interface. En ik denk dat de Open Source Community daar enorm goed mee bezig is.
Zeker al je GNU/Linux desktop gebruiker bent kan ik je Mandrake aanraden boven Red Hat.
Mandrake heeft een bijzonder slechte QA geschiedenis. Haar gereleasede software barst van de fouten, niet alleen runtime, maar ook (een ramp voor ontwikkelaars) de development area. Het compileren van nieuwe packages of ontwikkelen van software onder Mandrake is absoluut onmogelijk (en ja, ik heb vele Mandrake versies getest en ben altijd even negatief geweest).

RedHat (Fedora) is een van de twee distributies die gigantisch veel door developers (desktop, core, kernel) wordt gebruikt. De andere is Debian. Dit feit geeft het beste aan hoe de community over de distributies denkt, denk ik. ;).
"Programma's voor het afspelen van dvd's of DivX-bestanden ontbreken, en dienen eventueel zelf geïnstalleerd te worden, wat voor beginnende gebruikers een lastige opgave is."

"Hierdoor is het tamelijk eenvoudig om het systeem te voorzien van nieuwe pakketten en de bestaande pakketten te upgraden naar een nieuwe versie indien dit noodzakelijk blijkt."

"Make up your mind" zou ik zeggen ;)

Persoonlijk vind ik het installeren/updaten van nieuw packages een no-brainer sinds ik APT voor RedHat ontdekt heb, het wordt daarmee echt waanzinnig makkelijk.
Of, zoals met Fedora, met yum en/of up2date.
updaten met linux kan heel gemakkelijk met apt-get... alleen even RPMmetje downloaden (of als je debian hebt zit het er al in) en met de terminal kun je zo alles downen, van mp3codecs tot webbrowsers... bv. apt-get install XMMS (is een mp3speler..)
Wat ik me eigenlijk het meest afvraag en waarvan ik bang ben dat het licht offtopic is, is red hat niet illegaal bezig op hun pad?
Ik bedoel, als ik de GPL goed begrepen heb, mag je alleen geld vragen voor een release als je er geld in stopt door er boekjes enzo bij te stoppen, maar ook alleen als je de source hoe dan ook vrij ter beschikking stelt. Als ze dan Fedora vrij ter beschikking stellen maar hun eigen Desktop product enkel als Binary tegen betaling beschikbaar stellen, lijkt me dit in strijd met de GPL....

Verder is Fedora best een lekker stabiel pakket, heb er oa. een Q3 requim servertje op draaien (lan) en dat is nu al 3 dagen stabiel :)
Het lijkt me (als ex-suse gebruiker) dat je betaalt voor de doos en het
boek. De cd krijg je hoegnaamd gratis en die mag je ook zo vaan overfikken en uitdelen als je wil.
Zo was het in elk geval bij suse, toen ik t nog gebruikte.

Wat betreft de binary: de binary zit alleen in de doos, met de source.
Blijkbaar mag je de source zo ook wel hebben maar ja, dat installeert wat lastig he.
Red Hat is wel legaal bezig omdat ze waarschijnlijk software aan hun red hat producten hebben toegevoegd die ze zelfs gemaakt hebben en niet onder Open Source Licentie hebben uitgebracht, net zoals SuSE doet met bijvoorbeeld hun NTFS tool.

Fedora bestaat dacht ik uit 100% Open Source Software en dus gratis.
Ondersteuning voor alternatieve filesystems zoals ReiserFS of XFS ontbreekt.
Dit probleem is op een gemakkelijke manier te verhelpen, namelijk:

Start de installatie in text mode
ga voordat je de partitiemanager ingaat naar de 2e terminal met alt+f2
maak daar handmatig een partitie aan met fdisk. en formatteer hem met mkfs.reiserfs. Ga daarna terug en ga je partitiemanager in. Je partitiemanager ziet je partitie als reiserfs. Ken een mountpoint toe en kies ervoor deze partitie niet te formateren.

edit:

Hmm, dit was dus alleen bij de beta nog zo. Bij de final niet
Je kon toch ook linux reiserfs doen op de bootprompt van de CD-ROM ?
Ik mocht niet doorgaan totdat ik de partitie formatteerde als ext3. Dus idd geen reiserfs support.
Hoe kan ik in de text modus opstarten (ik moet namelijk VMware tools installeren, maar X mag niet laden)? Ben nieuw met linux, en dit is mijn eerste echte poging (wel onder veilig VMware dus :P).

[edit]
Het is me nu gelukt, allen waar staan de 'C header files that match your running kernel'?

[edit2]
Hmm, daar zal ik dus een rpm'etje voor op de kop moeten tikken... *zucht*, ze maken een beginnende Linuxxer het ook niet makkelijk, he :P
Door het in vmware te draaien maak je het jezelf alleen maar moeilijker.
Dat geloof ik ook jah, ik denk dat ik het maar eens echt ga instaleren. Maar dan wacht ik wel even totdat er een release is met kernel 2.6 en dat dat compiler probleem is opgelost (er zit een andere compiler bij dan waarmee het is gecompileerd en dat levert conflicten op oid).
Kleine note:
Zeker in het verleden gold, als je met GNU/Linux gaat werken, moet je wat moeite doen om dingen te snappen en gedaan te krijgen, en dingen te installeren. Dat probleem wordt aangepakt, en alles werkt steeds beter. Gnome is erg goed bezig een zeer gebruikersvriendelijke desktop-omgeving te worden, en wat hier te lezen is over Fedora is erg positief.

"Het is me nu gelukt, allen waar staan de 'C header files that match your running kernel'?"
No offense, maar dit is zo'n typische vraag van een beginnende gebruiker die even hulp wil bij een probleempje. Dat is begrijpelijk, maar als je bij dit soort dingen een vraag zonder achtergrondinfo gaat stellen in een thread waar het offtopic is, gaat het mis met je. Echt waar.

VMWare maakt het inderdaad moeilijker voor je, de tijd is rijp om het systeem echt te installeren ;)

Vergis je niet! Het heeft weinig zin om te gaan wachten tot de 2.6 kernel is opgenomen in Fedora, minor gcc-issues zijn opgelost, enzovoorts. Niets is ideaal, maar Fedora is goed werkbaar. Als je wacht tot GNU/Linux NOG beter is, blijf je wachten... het wordt alleen maar beter. Verschil met wat je gewend bent is waarschijnlijk dat de Open Source community louterlijk toegeeft dat bepaalde dingen beter kunnen, en er ook daadwerkelijk aan werken ;)

Wacht niet met het eten van dat herlijke broodje als je honger hebt en je weet dat er morgen een NOG lekkerder broodje voor je klaarligt. Eet vandaag en morgen, zou ik zeggen.
Anoniem: 31444
7 november 2003 23:46
Okay,

Hij is hier geinstalleerd.

Wat nogal (niet) slim is van die mensen bij Fedora is dat ze de kernel hebben gecompiled met een andere versie dan de compiler die je erbij krijgt. Nogal fijn als je die nVidia drivers of VMware config wilt installeren. :7
Die compiler zit er wel bij hoor (gcc32) met export "CC=gcc32" kun je de NVIDIA installer zonder problemen draaien.
"Hoewel 2.6.0 waarschijnlijk binnenkort zal verschijnen, maakt deze geen onderdeel uit van Fedora Core."

Leuk zinnetje, suggereert dat het vreemd is dat een nog niet verschenen kernel niet in een zojuist verschenen distributie zit. Linux is snel, maar niet zo snel...
Mja.. ik bedoelde eigenlijk meer dat er ook geen testversie wordt bijgeleverd, zoals sommige distributies wel eens doen (SuSE deed dat bijvoorbeel in het verleden (ik weet niet of dat nog het geval is).

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee