Door Redactie Tweakers

About us: Het Serverpark

Inleiding en Achtergronden

NB: Deze informatie is compleet achterhaald, maar we laten het maar staan in het kader van het behoud van de Tweakers.net historie

Nu de server uit de nieuwe wereld is over gebracht naar de Bakermat van de westerse samenleving, Europa - en vergist u zich hierin niet, ook deze naam is uit de griekse mythologie te danken! - om daar neer te strijken, is de naam Sebulba, een afkomstig uit een typisch Amerikaanse film niet langer gangbaar. De Nederlandse cultuur, evenals overige europeese culturen zijn sterk door de klassieke culturen als de Romeinse en Griekse beïnvloed. In de oudheid werden aan gebeurtenissen Goden toegekend die daar achter stonden. Wijsheid en Schoonheid zijn daar voorbeelden van, de relatie zal u duidelijk volgen aan de hand van wat nu volgen gaat:

*Het Griekse Godendom.

Laat mij u vertellen, de mythen van de oude griekse wereld, die in dit Tweakerdom weer bovenkomt. Het godendom, zoals dat in de geesten der Oude Grieken bestond was er één die zeer geprojecteerd was vanuit de gevoelens en denkpatronen van de mens. Goden en Godinnen vertoonden dan ook zeer menselijke trekken, aangename karaktertrekken, maar ook karaktertrekken die wij uiterst onaangenaam vinden als wraakzucht en jaloezie. Het essentiële verschil met de mens was dan ook in hun verschijning vooral dat zij werden uitgebeeld als zeer grote gestalten. De grieken waren derhalve ook zeer onder de indruk van grote mensen, omdat die daarmee mogelijk wel dichter bij de goden stonden.

In den beginne was er slechts en alleen de Chaos. Het eerste wonder geschiedde toen Hemel en water zich gingen scheiden, en Ouranos en Gaia geboren werden. Een waar machtig paar. Uit dit huwlijk, zoals dat door de Grieken werd gezien kwamen de Titanen voort. Reusachtige en Krachtige goden die Ouranos al zeer bang maakten. Zoals gezegd hebben de Griekse Goden zeer menselijke trekken, en bang voor zijn heerschappij gooide Ouranos zijn zonen en dochters in een duistere afgrond. In afgrijzen over het gebeurde Besloot Gaia dat het tijd werd dat haar zonen de macht over zouden nemen. Uiteindelijk was het Kronos die de daad aandurfde, en ging zijn vader met een zeis te lijf. Buiten zinnen van deze daad vervlokte Ouranos zijn zoon, voorspellende ook Kronos op zijn beurt van de troon zou worden gestoten door zijn zoon.

Uit vreze van dit vonnis verslond nadien Kronos elk van zijn kinderen al direct bij de geboorte. Alleen de laaste werd door zijn vrouw Rhea verborgen, door in de luier een steen te stoppen, en het kind op aarde te verbergen. Met zingen en dansen werd het gehuil, wat ook de jongsten der goden eigen is, van dit kind door de priesters van Rhea overstemd zodat de vader het niet horen zou. Gevoed door een geit, genaamd Amaltheia, groeide het kind op. Eenmaal groot geworden bleek dat Kronos zijn eigen lot alleen maar in de hand had gewerkt, en het kind, groot en sterk geworden, stootte zoals de vervloeking uitkwam zijn vader van de troon, en werd daarmee de griekse oppergod: Zeus! (spreek uit Dzuis). Bij deze overweldiging waren tevens alle andere Zonen en Dochters van Kronos gered, en was daarmee de 3e generatie Goden ontstaan. Zoals het een familiebedrijf als deze betaamt werden alle Broers en Zussen voorzien van belangerijke taken. Zeus zou later zelfs Hera, een van zijn zusters, trouwen. De kinderen die Zeus krijgen zou zijn talrijk, en doen in het verdere verslag niet ter zake.

Voor geïntresseerden in de Mythen van het griekse godendom, en de Sagen over de helden van de griekse wereld raad ik aan vooral het boek van Dr. Sophie Ramondt, Mythen en Sagen van de Griekse Wereld te lezen ISBN 90-228-3318-6

About us: Athena

 • Naam: Pallas Athena
 • Functie: Database Server
 • Beroep: Godin van de Wijsheid
 • Leeftijd: niet precies na te gaan
 • Goddelijk teken: Helm, Speer en Schild, vergezeld door een uil.

  *Mag ik mij voorstellen, Pallas Athena is mijn naam, Dochter van Zeus en Godin van de Wijsheid. Geëerd wordt ik door u, door mijn naam verbonden te krijgen aan uw Kennis, opgeslagen in wat u stervelingen een Database Server noemt.

  *Hoor aan mijn verhaal over hoe ik tot u gekomen ben.

  Het was nog voor mijn vader met Hera trouwde, dat hij samen kwam met Metis, een van de aantrekkelijkste der godinnen in het hemelrijk. Vaak fluisterde zij hem raad in, maar langetijd weigerde zij de zijne te worden. Uiteindelijk gaf zij dan toch op. Het was reeds toen zij zwanger was van mij dat moeder aarde, Gaia, haar kleinzoon, mijn vader, de vreselijke voorspelling dat Metis hem eerst een Dochter zou schenken, maar dat een zoon die daar eventueel op zou volgen hem het zelfde zou aandoen als dat hij zijn vader had aangedaan. Om dit te verkomen at hij zijn geliefde op.
  Na een korte tijd kreeg hij een enorme hooofdpijn, en kwam zijn broer Hephaistos, smid der goden, er aan te pas zijn hoofd open te klieven om na te gaan wat dit veroorzaakte. Met alle wijsheid en intelligentie van mijn ouders, Zeus en Metis, werd ik daar geboren, in een schitterend gewaad met verblindende helm een scherpe speer en een stevig schild. Wees gerust, hoewel mijn wapenuitrusting anders zou doen vermoeden is oorlog niet veel voor mij. Veel interessanter is de krijgskunst er omheen en het sluiten van vredesverdragen dan het brute geweld. Wee uw gebeente echter wanneer u mij kwaad maakt. Ik kan u ook in het verderf storten als u mij unheus bejegend.

  Bij het ontstaan van de stad werd een wedstrijd uitgeschreven tussen mij en mijn oom Poseidon, God van de zee, wie zijn naam zou mogen schenken aan de nieuwe bloem van welvaard. Hoewel de gift van Poseidon indrukwekkend was, Paarden die de bevolking in oorlogen bij zou staan, werd mijn gift toch als het beste gezien. Olijf bomen, waarvan de takken de Vrede symboliseren, en de vruchten en het hout de welvaard van Athene zouden doen bloeien.

  Toen Athene daar eenmaal toe instaat was werd mij gegeven de beroemde tempel op de Acropolis, het Parthenon, met een beeld van goud en ivoor van mij.

  *De Kennis die u aan mij opdraagt wordt door het onderstaande gedreven:

 • 3U - 19" Rack unit, 3 5,25" Bay's, 1 3,5" Bay.
 • MSI K7Pro mainboard
 • AMD Athlon 800MHz
 • 1x 128MB, 1x 256MB PC100, 1x 256MB PC133 ECC Geheugen (640MB totaal)
 • 2x 3com905c 100MBit Network Interface Adapter
 • Diamond Viper 330 PCI Videokaart
 • Adaptech 29160 U160 SCSI Host Adapter
 • 3x 9,1 IBM Neptune U2W Harddisks in Hotswapeble brackets.

 • About us: Aphrodite

 • Naam: Aphrodite
 • Functie: Webserver
 • Beroep: Godin van Schoonheid en de Liefe
 • Leeftijd: wederom niet precies na te gaan
 • Goddelijk teken: Niet nodig, mijn verschijnig is al voldoende u te verblinden

  *Logisch dan ook dat ik de beschermvrouwe ben van de server die uw uiterlijk verzorgd. Naar mij vernoemd, de webserver, zult u zien hoe belangerijk ik ben. Aan kennis heb je niets, als het u niet door mij in mooie leesbare vorm wordt aangerijkt.

  *Hihi, men vertelt wel dat ik uit het schuim der zeeen geboren ben. Zelfs de Goden zouden niet instaat zijn mijn schoonheid voort te brengen. Hoewel grappig en zeker vermakelijk is dit slechts een verromantisering van mijn verschijning.

  Neen, voortgekomen ben ik uit de liefde tussen Zeus en zijn eerste geliefde, Dione. Dione is een dochter van het eerste goden paar Ouranos en Gaia, en daarom ook is het dat mijn kracht in de liefde zo groot is.
  Geheim is het met wie der Olympische Goden ik samen ben gekomen, maar het resultaat treft u allen, Eros mijn zoon (Erotiek komt in uw woordenboek hier over voor). Helaas een bengel, en niet zelden handelt hij op eigen wil. Laat ik u ervan verzekeren dat uw liefdes smarten ook door mij gevoeld zijn. Het was vermoedelijk een van mijn ooms, Ares, die mijn geluk met een sterveling vernietigde door mijn geliefde Adonis (Adoratie in uw woordenboek) te doden in de gedaante van een vervaarlijk wild zwijn.

  Het zal u niet vreemd zijn, ik ben de mooiste van het heelal, en hoedt u dus voor mijn wraad over uw ijdelheid. Verblind mij niet met jaloezie of het vergaat u zoals Psyche: Zij werd zo zeer met mij vergeleken dat ik Eros heb gezegd haar verliefd te maken op de lelijkste man die maar te vinden was. Ach, dat de kluns zichzelf verwonden moest toen hij haar zag. Ingefluisterd heb ik toen haar zussen, omdat zij zo tots er op was dat het een god was met wie zij de liefde deelde, dat het nooit een god kon zijn, en gehuld door de duisternis zou dit vast een lelijke kleine man zijn. In verwarring gebracht door haar zussen heeft zij toen licht gemaakt in het bijzijn van Eros, waarna hij niet anders kon dan verdwijnen. Jarenlang nog heeft zij over de Aarde gezworven opzoek naar de god die zij gezien had. Het is dat Eros zijn grootvader dreigde niet langer meer god van de Liefde te zijn dat deze vrouw nectar te drinken kreeg, en onstervelijk geworden voorgoed bij mijn zoon blijven kon. Het is de wil van Zeus, en zal me er maar bij neer moeten leggen. Maar niet na de garantie van Zeus zelf dat ik het ben die ongeslagen de mooiste van Hemel en aarde is en blijft.

  *Niet zo plomp en zwaar uitgevoerd, maar licht en luchtig en vlot is mijn beschermeling

 • 3U - 19" Rack unit, 3 5,25" Bay's, 1 3,5" Bay.
 • MSI K7Pro mainboard
 • AMD Athlon 800MHz
 • 2x 256MB PC100 ECC, 1x 256MB PC133 ECC Geheugen (756MB totaal)
 • 2x 3com905c 100MBit Network Interface Adapter
 • ATI Videokaart
 • Adaptech 29160 U160 SCSI Host Adapter
 • 1x 9,1 IBM Neptune U2W Harddisk

 • Plaatjes... hoe ziet het er uit

  Jah, en dan natuurlijk de plaatjes... Ze zijn allemaal best groot, en omdat dit de laatste page is en iemand die de reacties wil zien niet geconfronteerd wil worden met al die ellende.....

  de links...

  Reacties (83)

  Wijzig sortering
  Jajaja, heel stoer die servers. 100mbit, draait allemaal netjes, wat voro een connectie bevat Vuurwerk ? Dat wil ik graag weten, heb binnenkort ook eigen server :). Moet ook nog ff naam geven, dus nog ff flink aan het denken gaan :z
  Ik vind 'Berta' wel mooi.
  UHMMMMMMMMMM.........

  Die kasten zijn volgens mij 4U hoog!!!
  err0r: en hoe kom je aan die wijsheid?

  Config: ik beken... hoewel ik het genoemde boek deels als bron heb genomen is de tekst van mijzelf. Ik ben niet zo'n copieer liefhebber...

  Plaatjes heb ik wel ingescanned..

  Kees: Lees het overnieuw... je geeft uitstekende uitleg, maar je verwisselt toch net de namen van de dames... ;)

  source: "... Athena..., door mijn naam verbonden ... Database Server " en " ... Aphrodite.... Naar mij vernoemd, de webserver"
  dussehh... staat er echt letterlijk :o

  SiGNe: Sebulba is de server die (zoals in de inleiding naar voren komt) in Amerika staat en ons van daaruit in zijn eentje tot nu toe gepoogd heeft (ondankt strubbelingen met RackSpace) de site te serveren. Sebulba wordt dus ontmanteld.
  * SiliconError SiliconError
  Ik dacht net te lezen dat de 2 nieuwe servers Athena en Aphrodite gingen heten, zit ik naar de foto's te staren zie ik: Images / Webservers in aanbouw: Sebulba + Athena racks gestapeld... Hebben jullie de naam later nog veranderd ofzo?

  www.tweakers.net/zooi.dsp?Action=Images&ID=1394

  Nou ja, in ieder geval ziet het er erg leuk uit allemaal :)... vooral die 800MHz Athlons met coolers :9. Willen jullie misschien ruilen? Stuur ik mijn K6-233 op ;)
  Silicon: Eerst was Aphrodite inderdaad Sebulba.
  MAZZA: Tuurlijk worden ze getweaked, er draait niet voor niets Linux op ( The Ultimate Tweaker OS :9 )
  Op het moment zijn ze aan het grazen pour moi, doen een goeie 2,7 Mkeys/sec.
  fkooman: Een beetje server heeft een naam. Waar denk je dat de naam hostname vandaan komt? Zonder hostnames, dus server en client namen, zat jij heel wat ingewikkelder te internetten, als je steeds het IP van een machine moest intikken ipv zijn naam. Beetje krom uitgelegd :)
  err0r: Ze zijn echtwel mooi :)
  Silicon: een beetje mijn koppigheid... eigenlijk werd Aphrodite eenbeetje te lang gevonden, maar ik vond de naam zo mooi en toepasselijk...

  Rick wilde een "hoofd admin-schap" instellen de een de ene server, de ander de andere... en hij wilde toch eigenlijk wel Athena hebben... Ik heb daar maar aan toe gegeven op voorwaarde dat Aphrodite de naam van de ander zou worden... }>

  Mazza: wat heet getweaked? als je daarmee zeggen wil dat we de CPU's overklokken, dan niet... die blijven gewoon op hun conventionele snelheid. Het blijft te riskant daar echt op te gaan werken en met de inkomsten derving bij downtime heb je een eventuele snellere CPU er makkelijk uit.

  Imdos: Tik foutjes? hmm, die die jij noemt kom ik in iedergeval niet tegen hoor!! :P
  Nee, even zonder dollen, foutjes lees je als je het zelf getikt hebt vaak snel over heen. Dat iemand anders ze er alsnog uit vist vind ik perfect! Je mag ze overigens ook direct bij me kwijt (mail/icq) dan staat er naderhand hier geen nutteloze post meer... (en inderdaad, is ook nog een beetje van mijn eergevoel gered... :o)
  </div><div class=b4>volgens mij hebben de grieken hier, in tegenstelling tot wat Reinder zegt, nooit veel invloed gehad.</div><div class=b1>
  Zeker wel. Niet invloed in de zin van macht, maar dat zegt Reinder ook niet.
  Niet alleen wat cultuur betreft hebben we trouwens veel aan de Grieken (en andere klassieke beschavingen) te danken, ook bijvoorbeeld op het gebied van de wetenschap.
  Denk aan wiskunde, de natuurwetenschappen, geneeskunde. Stuk voor stuk onderwerpen waarover we veel van de Grieken geleerd en overgenomen hebben (al dan niet via de Romeinen), omdat zij daarin nou eenmaal veel verder waren dan wij.
  Ikzelf vind het ongelooflijk leuk dat de server naar Griekse goden worden vernoemd. Mensen die dit niet leuk vinden moeten maar gewoon worden genegeerd, griekse mythologie is gewoon razend interessant.

  Wat sommigen zeggen, dat de nederlandse cultuur niet beinvloed is door de griekse is onzin. Alleen al de democratie is door hun uitgevonden, maar ook de reniassance onder invloed van de griekse cultuur onstaan. (de romeinse, maar de romeinse cultuur was gebaseerd op de griekse).

  Een beetje beter geschiedenis onderwijs in Nederland zou goed zijn.

  Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

  Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

  Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.  1 2 3 ... 8

  Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


  Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

  Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
  Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

  Tweakers maakt gebruik van cookies

  Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

  Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

  Sluiten

  Toestemming beheren

  Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

  Functioneel en analytisch

  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

  janee

   Relevantere advertenties

   Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

   Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

   Ingesloten content van derden

   Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

   janee