Nederlandse docenten denken na over methodes tegen gebruik ChatGPT

Nederlandse docenten constateren dat op zijn minst sommige leerlingen bij het maken van huiswerk en verslagen gebruikmaken van chatbot ChatGPT. Daarom denken zij na over maatregelen die het gebruik van de software verhinderen.

Het probleem is dat plagiaatsoftware de teksten van ChatGPT nog niet herkent, schrijft NOS. Na een oproep van de omroep meldden zich ruim 250 leerlingen die gebruikmaken van ChatGPT om huiswerk en verslagen te maken. Ze gebruiken het onder meer om zaken 'in eigen woorden' te omschrijven of om analyses te maken van teksten.

Docenten zouden daarom nadenken over oplossingen om valsspelen via ChatGPT tegen te gaan. Een van de oplossingen is het verplicht integreren van recente bronnen. De database van de chatbot gaat tot 2021 en die kan recente bronnen dus niet gebruiken. Ook zou het mogelijk zijn om in plaats van een 'boekverslag' een 'boekvlog' te maken, zodat leerlingen op zijn minst de geschreven tekst een keer moeten uitspreken op video. Ook kan het een verplichting worden de verslagen op school te maken, zodat docenten toezicht kunnen houden.

In het Engels zijn bovendien al tools die het gebruik van ChatGPT kunnen detecteren, maar die bestaan nog niet in het Nederlands. De oproep geeft geen representatief beeld over hoeveel leerlingen in Nederland ChatGPT gebruiken en het is dus onbekend hoe vaak dat voorkomt. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

16-01-2023 • 07:00

446 Linkedin

Lees meer

Reacties (446)

446
446
187
11
1
232
Wijzig sortering
Het was wachten tot zo'n bericht.

Waarom gaat het onderwijs niet mee met deze ontwikkeling? Waarom passen zij zich niet aan naar de vaardigheden die kinderen en leerlingen nodig hebben aankomende jaren?

Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is: je kunt toch alles opzoeken. Belangrijk is om te kijken of het klopt, bronnen checken, toepassen, analyseren, kritisch denken, enzovoorts. Oftewel de 21st century skills. ChatGPT is niets mee dan een tool om tot antwoorden te komen, bij het juist inzetten hiervan kunnen mensen veel productiever en efficienter.
Natuurkunde-docent hier. Sinds dag één heb ik een OpenAI account. In de les heb ik op het digibord ChatGPT gebruikt om te laten zien wat het is, wat de grenzen zijn en om uitleg te geven (die soms beter is dan mijn eigen manier). In mijn lessen is het een toevoeging. Ook al ben ik wel wat bang voor wat een AI over een paar jaar allemaal gaat kunnen.

Leerlingen gebruiken AI massaal voor het profielwerkstuk. Ik ben groot voorstander. Voor het eerst leveren leerlingen 'perfecte' teksten. Je zou kunnen beargumenteren dat ze dus werken met een ¹goed voorbeeld én ook beter presteren uiteindelijk. Inhoudelijk kan ChatGPT fouten maken. Het is aan mij om de leerlingen op die fouten te wijzen, waarna ze op een bepaalde manier toch ervoor moeten zorgen dat de inhoud gaat kloppen. Daarnaast moeten ze het werkstuk ook presenteren en dan is er geen optie om ChatGPT te gebruiken.

Ook bij de gewone toetsen is die toegang er niet. Ook niet bij digitale toetsen, omdat leerlingen dan tijdelijk beperkt internettoegang hebben.

Het vergt enige aanpassing en kennis van docenten, maar dan hoeft het totaal geen probleem te zijn. Leerlingen vinden het erg boeiend over het algemeen, dus ik zie het als een nuttige toevoeging die activerend werkt. AI techniek gaat denk ik erg groot worden in de levens van huidige leerlingen, dus ik zou het niet (volledig) negeren of blokkeren, maar slim inzetten.
Maatschappijleerdocent Maatschappijwetenschappendocent en ICT Coördinator hier. Ik vind de positieve benadering erg mooi, die zie ik ook bij collega's. We moeten alleen niet naief zijn. Ik heb onderstaande discussie grotendeels gelezen en ben bang dat er te weinig waarde wordt gehecht aan kennis. We hebben in de loop der tijd technologien ontwikkeld en er ons voordeel mee gedaan maar we zijn er ook afhankelijk van geworden. De technologie is niet alleen van ons, wij zijn ook van de technologie. Met de komst van ai (wat chatgpt in mijn optiek niet is, het is eigenlijk een digitale Hans Klok vermomd als ai en daarbij LLM trucs gebruikt) kan dat verder toenemen. En daar ben ik huiverig voor. Ga je uit van het paradigma dat onderwijs vooral opleidt tot consumenten en producenten dan snap ik de weinig kritiekloze opvatting van sommigen om kennis te degraderen tot louter iets functioneels en vervangen zou mogen worden tot zoek- en beoordeelvaardigheden. In mijn optiek is onderwijs er om je begrip van de wereld in brede zin te vergroten en daar is kennis voor vereist. Dat is niet alleen een persoonlijke deugd maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tuurlijk kan je redeneren dat mensen zonder kennis een keer door de mand vallen maar het is aan volwassenen om jongeren daarvoor te behoeden. Kansen pakken en deze technologie op de juiste manier inzetten juich ik toe maar laat kennis niet onderhevig zijn aan inflatie. Leren doet soms (mentaal) pijn, je moet je over bepaalde weerstand heen kunnen zetten maar uiteindelijk brengt het je meer dan je salaris of die nieuwe nikes. Ik hoop en denk dat het onderwijs de waarde van kennis blijft inzien en heb er dus vertrouwen in dat deze technologie op de juiste manier wordt ingezet. Voor iedereen die net als ik er zeker van wilt zijn dat leerlingen ai niet op de verkeerde manier inzetten is er https://gptzero.me/ Een dienst in ontwikkeling die (ook Nederlandse) teksten kan controleren op "verkeerd" ai gebruik.

Nog even over een potentieel doemscenario. Zoals in onderstaande discussie wordt genoemd is de kans op verval in technocratien geregeerd door kunstmatige intelligentie dan aanwezig. De mens bepaald de gewenste uitkomst en de ai draait aan de knoppen om daartoe te komen. In democratische rechtsstaten zie ik dat in beperkte mate op korte termijn wel gebeuren. En dat ongetwijfeld met de beste intenties. In andere landen zal dat misschien verder doorgevoerd worden. Krijgen we dan een maatschappij zoals in de animatiefilm Wall-E? Of ontwikkeld AI met de tijd ook overlevingsdrang en betekent dat een definitief einde van de mensheid? Ik weet niet wat erger is.
Geheel mee eens. Ik werk als arts en opleider. Ik merk dat in de jaren mensen steeds dommer worden. Leerlingen zijn goed in het opzoeken van informatie , maar begrijpen doen ze het steeds minder. Ik zie het als een groot probleem als kennis niet meer begrepen wordt. Je neemt als consument van kennis alles maar aan, maar je bent niet meer in staat om te constateren dat kennis onjuist is of dat het beter kan. Ook in de samenleving zie je deze trend. Complotdenkers zijn een goed voorbeeld hoe fout het kan gaan als je kennis consumeert, maar niet begrijpt.
Kan je dit echt waarnemen in je eentje?
Als er echt onderzoek wordt gedaan kan ik me voorstellen dat zoiets geconstateerd kan worden, maar dat je als individueel zoiets kan concluderen, dan lijkt het me logischer om te concluderen dat het een bias is vanuit jouw kant, zelfs als opleider.
Zoiets complex als intelligentie is nogal wat om zo vanuit je eentje te kunnen constateren.

[Reactie gewijzigd door Timmsh op 17 januari 2023 10:04]

Helemaal eens en het zou mooi zijn als hier eens goed naar gekeken zou worden middels onderzoek. Het kan een persoonlijke bias zijn.
Ik vraag regelmatig door over een keuze. "Waarom zou je dit doen, ... ok, maar waarom is dat zo ..., kun je het ook anders doen, ... ?" Ik merk dat studenten snel vastlopen omdat fundamentele kennis ontbreekt. Vaak komen ze wel tot een redelijk antwoord als ik ze een opdracht geef om het uit te zoeken, maar ze praten dan weer bestaande kennis na, Het begrijpen vraagt net iets meer.

En natuurlijk hoef je kennis in 99% van de gevallen niet te begrijpen. Je moet het kunnen toepassen en tegenwoordig heb je een soort kookboekgeneeskunde door alle protocollen en richtlijnen. Maar, als je veel niet meer begrijpt, hoe kun je dan gemotiveerd afwijken van protocollen? Hoe genereer je nieuwe kennis? AI zie ik als een hulpmiddel, maar wel met het gevaar dat genereren van nieuwe kennis wordt afgeremd. Totdat AI zelf slimmer gaat worden dan de mens, maar zover zijn we nog lang niet.
Maar, als je veel niet meer begrijpt, hoe kun je dan gemotiveerd afwijken van protocollen?
Ik zit, met een scheikundige achtergrond en een par tussenstop in het onderwijs en bij de krijgsmacht ondertussen alweer een lief tijdje in de acute geneeskunde (geen arts, ben toxicoloog). Ik denk dat je met je opmerking de spijker op de kop slaat.

Protocollen zijn prima voor standaardgevallen, en zijn derhalve per definitie niet geheel dekkend. Indien een geval niet "geheel standaard" is, moet je kunnen herkennen/onderkennen waar de afwijking zit, je vervolgens beseffen waarom dat knelpunt het klakkeloos volgen van het protocol onverstandig maakt, en daarna kunnen afwijken van dat protocol om je interventie effectief te laten zijn. Ik merk toch dat Het Protocol de laatste jaren vaker een soort paraplu is om onder/achter te schuilen als er een foute inschatting is gemaakt en daardoor het protocol in plaats van een leidraad een streven is geworden. En daar erger ik me wel eens aan. Bij de krijgsmacht is alles geprotocolleerd (en da's voor sommige dingen maar goed ook), maar is er toch sprake van een bepaalde 'tactische lenigheid´. Een dergelijk afwijken van een protocol vergt inderdaad kennis en ervaring en een zeker emate van intelligentie (of boerenslimheid); met de 'parroting' waar jij terecht aan refereert, ga je er niet komen.

Als ik hier sommige reacties lees, rijzen mij de haren te berge. Misschien ben ik ondertussen een penis op leeftijd. Dat kan, ontkennen is zinloos. ¯\_(ツ)_/¯
Je slaat de spijker op de kop! We leven nu in een protocollen-maatschappij waar men niet meer van protocollen durft af te wijken en niet zelf durft na te denken (ik noem dit gezond verstand gebruiken - in het Engels wel common sense genoemd).

Het is een gevaarlijke ontwikkeling, in de psychologie en jeugdzorg heeft dit protocollair optreden al schade veroorzaakt (zoek mijn documentaire tegen jeugdzorg op van 12 minuten - helaas heb ik de rechtszaak verloren).

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 19 januari 2023 10:28]

Ehhh..

“It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense.” – Robert Green Ingersoll

en

"Common sense is not so common." – Voltaire (François Marie Arouet)

zeggen vaak al genoeg. Helaas breed toepasbaar, en al helemaal in de jeugdzorg en/of psychologie/psychiatrie...
Large Language Models
Large Language Model
In mijn optiek is onderwijs er om je begrip van de wereld in brede zin te vergroten en daar is kennis voor vereist.
Dat is een mooi streven maar totaal niet aan de orde op het voorgezet onderwijs. De hoeveelheid onzin die je moet leren en produceren is ongelofelijk en voor een groot deel irrelevant voor ‘later’. Ik heb in 6 jaar VWO vaak discussies gevoerd over het lesmateriaal en de maatschappelijke waarde, en meestal komen docenten niet verder dan ‘het is onderdeel van het lespakket en daarom moet je het maar leren’. Ik zou het geweldig gevonden hebben als ChatGPT er 15 jaar geleden was en ben ervan overtuigd dat ik beter opgeleid zou zijn met de tool dan zonder.

En wat is er mis met afhankelijk worden van technologie? Komt dat niet (steeds meer) in de plaats van andere dingen zoals onderwijs? ChatGPT kan nu al, zelfs in deze fase van de ontwikkeling, dingen beter uitleggen dan menig docent.

Edit: Hier nog een mooi voorbeeld over begrijpend lezen. Leerlingen worden getraind met allerlei onzin voor het eindexamen waar ze later in het echte leven niets aan hebben. Waarom omarmen jullie dit soort tools als ChatGPT niet in plaats van (weer) hopeloos achter te lopen en met regeltjes en verboden te komen.

https://m.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo&vl=nl-NL

[Reactie gewijzigd door pBook op 16 januari 2023 15:08]

Ik kan helaas niet meer modereren, maar top reactie!

Voor mij is dit eerste reactie, dit niet geschreven is door iemand met angst voor A.I. maar door iemand die het op waarde weet te schatten!

"en ben ervan overtuigd dat ik beter opgeleid zou zijn met de tool dan zonder"
"er 15 jaar geleden was en ben ervan overtuigd dat ik beter opgeleid zou zijn met de tool dan zonder."

En ik ben er van overtuigd dat ik de middelbare waarschijnlijk wel afgemaakt zou hebben als er destijds tools als ChatGPT waren geweest. Het is voor mij de altijd parate mentor die ik al die jaren heb moeten missen. Niet een persoon om me de antwoorden 'voor te kauwen', maar om me verder te helpen, op de momenten dat de leraar het te druk had, met anderen lesstof uit te leggen, die ik al lang begreep.

Het maakt leren en creëren zoveel leuker, als je eerst met behulp van een A.I. zoals ChatGPT de materie beter kan doorgronden en het repetitieve 'domme' werk er verder aan overlaat. Waarom zou iemand een stuk code nog met de hand schrijven, terwijl hij de tijd en mentale energie beter kan besteden, aan het oplossen van het echte probleem dat die code moet oplossen?

Dus ik hoop van harte dat het onderwijs uit de angststuip komt en deze tools omarmt en de leerlingen juist begeleid in het correcte gebruik ervan!
AI hoeft kennis niet in de weg te zitten. Tijdens mijn opleiding (geschiedenis) hadden we kennis- en vaardigheidsvakken. Bij de toetsen voor een kennisvak zit je tegenwoordig wel achter een PC (in mijn tijd nog pen en papier), maar heb je geen toegang tot het internet. Dus de kennis kon je echt niet vervangen met een ChatGPT.

Bij vaardigheidsvakken was een ChatGTP wel handig geweest. Je kunt daar heel handig vragen "schrijf een essay waarom de slavernij in Nederland later is afgeschaft dan in de rest van Europa". Dan krijg je een gedegen essay. Maar als je vraagt om een "probleemveld" rondom een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld "Constantijn de Grote en de Christianisering" of "De dood van Alexander de Grote", dan lukt het ChatGTP niet om daar met een goed probleemveld te komen. Dan zul je toch echt zelf onderzoek moeten doen.

Daarnaast heeft ChatGTP geen voetnoten, dus een uiteindelijk werkstuk kun je er niet mee schrijven. Misschien op de middelbare school, maar ik herinner me dat ik wel degelijk bronverwijzingen moest toevegen aan mijn profielwerkstuk.

Edit: in de toekomst kan een AI waarschijnlijk wel voetnoten/bronverwijzingen toevoegen en een probleemveld onderzoeken, etc. Maar dan nog hoeft/kan het kennisvakken niet in de weg zitten.

[Reactie gewijzigd door Zerokuni op 16 januari 2023 15:54]

Hier boven 2 mooie reacties: 1 van het gebruik van nieuwe technieken en 1 van er wat tegen hebben. Dat doet mij denken aan vergelijkbare discussies:
- bij de invoering van de radio
- bij de invoering van de TV
- bij de invoering van de computer
- bij de invoering van internet

Terug kijkend bedenk en besef ik dat mijn oma als onderwijzeres 1930 - 1970 van het lijstje alleen maar de invoering en het gebruik van de radio heeft meegemaakt. Mijn vader was leraar op een technische middelbare school 1965 - 2000 en heeft daarbij actief de TV (met video) gebruikt en aan het eind van zijn onderwijs carrière gezien dat de computer om de hoek kwam kijken.

Stel dat ik in het onderwijs gegaan was, dan had ik vanaf 1990 dus de introductie van de computer, het internet en nu ook de AI op mijn buro gekregen (en ook het vooruitzicht dat ik nog 10 jaar door moet).

Bij deze petje af voor de leraren en onderwijzers die zowel de bestaande kennis als ook deze nieuwe zaken moeten behappen en overbrengen op de volgende generatie.
Precies zoals pBook zegt, ChatGPT is de oplossing om alle nutteloze, tijdrovende en energievretende processen op het middelbaar onderwijs waar je in je latere leven geen snars aan hebt uit te besteden.
We worden elke dag overladen met kennis, infobesitas. Het is overal beschikbaar en je kan de hele dag feitjes leren waar je overwegend weinig aan hebt. De rommel die ik heb moeten lezen heeft bijgedragen dat ik weerstand voel bij lezen en schrijven, omdat het als chantagemiddel is ingezet; als je dit niet leest of schrijft dan krijg je je diploma niet... eigen wil gaat dood door school. Net als door clickbait en veel online content die proberen je tijd zo op te slokken. Het filteren en selecteren en duiken naar diepere en wezenlijke kennis die niet bijdraagt aan mentale kolonisatie door de staat is daarbij relevant.

En je haalt met je nieuwe nikes en hoger salaris precies aan wat er mis is met het schoolsysteem. Het propageren van een systeem waar we niet meer dingen gebruiken, en niet meer van mensen houden, maar van dingen gaan houden en mensen gebruiken. Waarom leren we zo weinig op de basis/middelbare school over muziek, psychologie, seksualiteit, natuurconnectie, eigen huizen bouwen (onafhankelijkheid van de staat en kapitalistische machine mag niet?)

[Reactie gewijzigd door aquinox op 16 januari 2023 22:58]

natuurlijk heb je kennis nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld.
maar er word ook een hoop kennis aangeboden die geen functie heeft in de echte wereld.
mijn A*X+B grafiek spul heb ik werkelijk 0 keer gebruikt. om over sin, cos en tan nog maar te zwijgen

als AI dit soort dingen kan overnemen maar de leerlingen er wel op moeten letten dat het gene wat het output logisch is, kritisch denken en het kunnen ontdekken van fouten dan denk ik dat we daar meer aan hebben dan dan wat ik op sommige vakken heb moeten leren.

ik heb bij natuurkunde een keer een berekening om deze reden zo verknalt dat ik een auto had gemaakt met net zo veel energie als dat nodig was om naar Jupiter te komen. natuurlijk was dat mijn fout, ik zat er echt 2 ordes van grootte naast. maar als ik niet alleen de berekening had geleerd maar ook hoe er kritisch naar te kijken had ik ook kunnen zien dat het nooit had kunnen kloppen, in plaats van nou ja, dit is hoe ik geleerd heb dit soort berekingen te maken, zal wel kloppen dan
Als maatschappijleerdocent, maatschappijwetenschappendocent en ICT Coördinator moet je wel nog even aan de studie voor de redelijk eenvoudige 'd en t' regeltjes... het is maar een tip; doe er je voordeel mee. Of anders vraag ChatGPT even naar deze regeltjes :-) Het is 'maar kennis', maar leer het dan ook!
ben bang dat er te weinig waarde wordt gehecht aan kennis
Voor iedereen die net als ik er zeker van wilt zijn dat leerlingen ai niet op de verkeerde manier inzetten is er https://gptzero.me/
Gptzero.me is absoluut géén manier om zeker te kunnen weten of leerlingen via ChatCPT een opstel/verslag hebben gemaakt.
Ik heb ChatCPT twee opstelletjes laten maken over verschillende onderwerpen. Vervolgens die aan Gptzero voorgelegd. Opstel 1 was zo'n 400 woorden; opstel 2 was zo'n 300 woorden.
Resultaat: er wordt niet gedetecteerd dat de opstellen door een computer zijn gegenereerd.
Als ik met mijn huidige kennis en ervaring (24 en vorig jaar afgestudeerd) denk hoe het zou zijn als student/scholier die toegang zou hebben tot deze tools, dan zou ik blij worden. Niet alleen omdat ik minder werk hoef te doen, maar zelf zou ik dan veel meer tijd over hebben voor grotere diepgang, complexere materie en bovendien: meer tijd om daadwerkelijk dingen te leren in plaats van uren kwijt zijn aan het typen van verslagen, puur om te voldoen aan de arbitraire eisen die worden gesteld aan verslagen (waar ik niet veel van leer).

Dat gezegd hebbende, ik vind het heel makkelijk om teksten te schrijven. Dus het zou mij persoonlijk waarschijnlijk minder geholpen hebben dan de gemiddelde student.

Samengevat: ik zie de waarde van tools als ChatGPT (en de verdere ontwikkelingen van GPT-varianten) vooral in het efficiënter besteden van je tijd. Daar waar een fictief project bijv. 50% schrijfwerk is en 50% onderzoek/leerwerk/implementatie/ontwerp/whatever, kan die verhouding enorm worden verschoven, zonder op kwaliteit van het schrijfwerk in te leveren, en wél veel meer kwaliteit in de inhoud opleveren.
Hier ben ik het echt volledig mee eens, ik heb uren / dagen geploeterd op teksten. Taal ligt me niet, en was echt een drama.
Ik gebruik nu ook chatGpt om grote lijnen uit te schrijven voor me, en verfijn.
Ik zit in de zelfde boot qua talen, en zou inderdaad betere huiswerk hebben afgeleverd als ik ChatGTP had. Maar ik zou er niet meer door geleerd hebben.

Ik denk dat jou toepassing juist problematisch is. De methode gaat uit van ervaring door te doen, door ChatGPT te gebruiken leer je dus vrij weinig.

Dat is net zo iets als vroeger werkstukken van het internet plukken en wat aanpassen. Scheelt een hoop werk, maar uiteindelijk leer je maar vrij weinig. Je bouwt geen ervaring op in het schrijven, alleen in het aanpassen van anders mans werk.

Ik begrijp dan ook dat docenten hier niet blij mee zijn. Hoe moeten ze jou werk nu beoordelen? Jij hebt het niet geschreven.
Ik begrijp je punt, maar dat zie ik zelf niet zo. Denk dat chatgpt misschien te krachtig is. Voor mij is het mijn schrijf problemen oplossen, voor andere natuurlijk het werkstuk probleem oplossen. En dat laatste is misschien niet de bedoeling.

Desalniettemin weet ik niet of ik er nu zoveel van geleerd heb, van dat ploeteren. Want uiteindelijk heb ik mijn hbo scriptie herschrijven uitbesteed, omdat ik niet beter kon.
Ik begrijp je punt, maar ik denk dat het uiteindelijk meer een onderwijs vraag is dan een moeten we dan maar ons huiswerk elders uitbesteden is.

Ik had uiteindelijk een 2.4 als eindcijfer voor Frans, en ik ben er van overtuigd dat een betere docent mij een beter cijfer had opgeleverd. Ik had er enorme problemen mee en dat werd afgedaan als niet willen en bestraft, waardoor ik het uiteindelijk heb opgegeven.

Had ik een 10 gehaald met een betere docent? Nee bijlange na niet, maar ik ben nu beter in Frans dan ik ooit op school was door het toe te passen en wat geduldige mensen.

Maar ik blijf er bij dat het doel van schrijven ervaring opbouwen is en door dat stelselmatig niet te doel je nog minder leert dan het ploeteren.

Ik moet nu ook nog genoeg schrijven en voor veel dingen is mij nu wel de achterliggende gedachten duidelijk die mij op zowel middelbaar als HBO onderwijs nooit is geleerd buiten het moet.

Achteraf zou ik nu wel een probleem gehad hebben als ik het niet toch maar had gedaan. Ook als je ziet hoeveel mensen in onze buurlanden nog steeds geen Engels spreken.
Ik ben het met je eens dat een betere docent, een beter resultaat oplevert.
Echter in geval van het probleem "schrijven", vraag ik me af of het nog nuttig is om te kunnen. Blijkbaar kan een machine het inmiddels beter.

Mijn opa had vroeger geleerd om de trein tijden uit zijn hoofd te leren, nu kijk je op de NS app.
Ik ervaar dit als hetzelfde.
En door gebruik van dit soort tools wordt je er dus ook nooit beter in...
Je hebt helemaal gelijk dat je potentieel meer onderzoek kunt doen. Naar mijn idee gebeurd dat niet (overal). Ik zie op mijn master vooral dat er nu weer meer tijd is voor gamen, de vrouw, etc., maar dat de kwaliteit niet vooruit gaat. Sterker nog ik vraag me af in hoeverre er iets geleerd is van globaal de ChatGPT output doorlezen.

Als dit niet op jou slaat, super! Maar ik ben toch bang dat diploma’s op deze manier minder waard worden. Ik denk dat de opleidingen het ook vreest want onze tentamens moeten deze module weer op papier geschreven worden. ChatGPT had op een proeftentamen een ruime voldoende.
ik heb dankzij ChatGPT in een weekend wat nodejs basics geleerd doordat 'ie me kon vertellen wat ik fout deed in m'n script wat tussen m'n slimme meter en m'n MQTT broker zat. Bleek uiteindelijk een foutje in een van de regular expressions (die ik niet door ChatGPT kon oplossen, maar wel met een online tool https://regexr.com/)

ChatGPT is een productiviteits booster en ik zou er zo 10-20 euro per maand voor over hebben.. alleen zou ik dan wel die limieten er af willen hebben, want als ik nu soms al vraag om bepaalde netwerk dingen te doen, krijg ik allemaal warnings over dat ChatGPT zo niet gebruikt mag worden, waardoor ik het weer creatief moet herschrijven om het alsnog voor elkaar te krijgen.

[Reactie gewijzigd door cappie op 16 januari 2023 12:05]

Ik denk dat men wilt voorkomen dat er exploits geschreven worden met ChatGPT, en dat is begrijpelijk.

Ik denk wel dat het een gevaar is als iedereen voor alles ChatGPT gaat gebruiken, dat zal community sites als StackOverflow niet ten goede komen en ook het uitdragen van informatie en nieuwe inzichten verkleinen.

Als iedereen op zijn eigen eilandje zit met een chatbot, word er veel minder gedeeld.
Ik ben lang geleden afgehaakt op de HEAO vanwege het schrijven van tekst terwijl er cijfermatig en inzichtelijk helemaal niets mis met mij is. De managementsamenvatting ging prima, maar die 50 pagina's die er achteraan moesten....
Het is even geleden maar is het doel niet van onderwijs om studenten zover te krijgen dat ze materie weten te doordringen? Dat men ChatGPT gebruikt om mooie rapporten te maken is leuk, maar wat leren ze nou eigenlijk? Ze zitten toch in jou klas om meer te begrijpen van natuurkunde en die rapporten zijn het eindresultaat nadat ze begrijpen waar de materie over gaat? Nu is men in staat om gelikte rapporten te maken maar ik vraag me toch ten sterkste af of men begrijpt waar het over gaat en of ze de materie zelf practisch weten toe te passen.

Wat gebeurd er met dezelfde studenten wanneer ze een examen krijgen?

Daarnaast verwondert het me eigenlijk dat docenten hier moeite mee hebben, uiteindelijk herken je toch wel aan de schrijfstijl of dit gemaakt is door de student of door een ChatGPT. Ook lees ik dat althans in de VS op bepaalde universiteiten men wel in staat is om automatisch te herkennen of dit gemaakt is door een student of een third party.
Ze zitten toch in jou klas om meer te begrijpen van natuurkunde en die rapporten zijn het eindresultaat nadat ze begrijpen waar de materie over gaat?
Persoonlijk denk ik dat ChatGPT hierbij juist een enorme bijdrage kan leveren. Tijd die nu wordt gebruikt om gelikte teksten te schrijven (en dat kan voor velen toch wel veel tijd kosten) kan nu worden gebruikt om juist meer tijd te besteden aan de daadwerkelijke materie.

Als ik zie hoeveel tijd ik kwijt was op school (zowel op de havo als in het HBO) aan het schrijven van teksten op een manier die aansloot bij wat de school van mij verwachtte ten opzichte van het daadwerkelijk bezig zijn met de stof, dan is ChatGPT een ware uitkomst.

Om nog maar te zwijgen over of het kunnen schrijven van gelikte teksten over de lesstof daadwerkelijk bijdraagt aan het (beter/goed) begrijpen van de lesstof. Figuurlijk gezegd, en in mijn eigen ervaring: vaak verwachten scholen dat je het kunstje kunt nadoen, en of je het goed begrijpt, weet je pas als je daadwerkelijk op de werkvloer staat. Waar je trouwens ook gewoon toegang hebt tot ChatGPT.

[Reactie gewijzigd door computer1_up op 16 januari 2023 08:21]

Maar er is een groot verschil tussen het zelf bij elkaar zoeken en uiteen zetten van de (juiste) inhoud op een niet gelikte manier, waarbij je tegen een tool zegt "hier heb je de ruwe content, werk dit maar uit, maak het maar gelikt" en "schrijf voor mij een verslag in 800 woorden over X waarin de theorieën over Y en Z naar voren komen" en je bent klaar.

Je slaat dan wat meer stappen over dan enkel het gelikt maken van het verslag.

De vraag is hoe erg dat is, gezien de ontwikkelingen. Misschien moeten we nooit meer verslagen gaan laten beoordelen voor een cijfer?
Maar het ding kauwt alles voor. ChatGPT kan zelfs hele formules en lappen code uitspugen.
Het klinkt vervelend en saai, maar om iets te kunnen begrijpen, moet je toch echt weten hoe het werkt.
Studenten kiezen (zoals altijd) de weg van de minste weerstand.
Je maakt mij niet wijs dat ze daadwerkelijk de moeite nemen om te begrijpen wat ChatGPT ze voorschotelt. Het is gewoon een snelle copy/paste om je verslag maar snel af te hebben.
Maar dan moet je er wel op vertrouwen dat ze die vrijgekomen tijd ook echt aan de materie besteden en niet dat ze eerder Netflix aan kunnen zetten.
Over Netflix gesproken, met al die vooruitgang in content generation, niet bestaande gezichten, muziek, digitale kunst, GPT, ... Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voor we een film of tv serie kunnen genereren met enkel wat verbale instructies, of 'maak film van dit boek'. In elk geval zie ik een probleem voor de vele YouTube channels die dingen uitleggen.
Al die opdrachten en rapporten hebben toch juist tot doel om je te leren deftig te communiceren: Nadenken over de boodschap die je wil overbrengen, onnodige informatie er uit filteren of als kanttekening includeren, je gedachten ordenen, etc.
Wat ga je doen als iemand je in real life een ietwat complexe vraag stelt? "Wacht even, even m'n GSM bovenhalen en het aan ChatGPT vragen".
Komt nog eens bij dat dergelijke technologieen niet noodzakelijk open source blijven. Microsoft heeft al aangegeven dat ze graag 49% van OpenAI in handen zouden willen krijgen. Dan ben je mooi je opleiding doorgekomen m.b.v. ChatGPT, maar dan mag je de rest van je leven €20 per maand gaan afdragen aan Microsoft om nog gebruik te kunnen maken van je onmisbare tool.
[...]


Persoonlijk denk ik dat ChatGPT hierbij juist een enorme bijdrage kan leveren. Tijd die nu wordt gebruikt om gelikte teksten te schrijven (en dat kan voor velen toch wel veel tijd kosten) kan nu worden gebruikt om juist meer tijd te besteden aan de daadwerkelijke materiegaming.
;)
Persoonlijk denk ik dat ChatGPT hierbij juist een enorme bijdrage kan leveren. Tijd die nu wordt gebruikt om gelikte teksten te schrijven (en dat kan voor velen toch wel veel tijd kosten) kan nu worden gebruikt om juist meer tijd te besteden aan de daadwerkelijke materie.
Maar dan is het teksten schrijven volgens jou dus niet belangrijk? Als dat het geval is waarom word je daar dan op beoordeeld?
Figuurlijk gezegd, en in mijn eigen ervaring: vaak verwachten scholen dat je het kunstje kunt nadoen, en of je het goed begrijpt, weet je pas als je daadwerkelijk op de werkvloer staat. Waar je trouwens ook gewoon toegang hebt tot ChatGPT.
Dus nu besteed je dat uit aan een tool, zo dat je het kunstje niet kunt?

En als je op de werkvloer ook ChatGPT gebruikt voor die dingen, waarom doe je het dan überhaupt? En wat is jou tegevoegde waarde?

En wat als je het dan terug krijgt met commentaar? Laat je ChatGPT dat dan ook oplossen, aangezien je het zelf blijkbaar nooit geleerd hebt?
Maar dan is het teksten schrijven volgens jou dus niet belangrijk? Als dat het geval is waarom word je daar dan op beoordeeld?
Daar wordt je nu op beoordeeld, maar dat heb ik nooit goed gevonden.
Dus nu besteed je dat uit aan een tool, zo dat je het kunstje niet kunt?
Euhm nee, in plaats van uren tijd kwijt zijn aan onnodig typwerk kun je nu focussen op de daadwerkelijke werkzaamheden. Enige wat je nu hoeft te doen is de tekst controleren en waar nodig verbeteren/aanpassen. In plaats van die complete lap tekst zelf schrijven.
En als je op de werkvloer ook ChatGPT gebruikt voor die dingen, waarom doe je het dan überhaupt?
Om efficiënter te werken?
En wat is jou tegevoegde waarde?
Begrijpen wat er staat en er een zinnig iets van maken, in plaats van klakkeloos overnemen van wat de bot schrijft.
En wat als je het dan terug krijgt met commentaar? Laat je ChatGPT dat dan ook oplossen, aangezien je het zelf blijkbaar nooit geleerd hebt?
Als je het terug krijgt met commentaar, a) dat kan gebeuren ongeacht of je wel of niet ChatGPT gebruikt, en/of b) dan heb je je werk niet goed gedaan.
Laat je ChatGPT dat dan ook oplossen, aangezien je het zelf blijkbaar nooit geleerd hebt?
Natuurlijk niet. Je hebt het zelf immers verdomd goed geleerd, omdat je tijd hebt gehad om het daadwerkelijk te leren in plaats van uren kwijt zijn aan werk die niet bijdraagt aan je leerproces.

Je kunt ChatGPT gebruiken om een gedeelte uitzoekwerk te doen (maar ieder weldenkend professional bestudeert en controleert dit net zoals de gebruikelijke bronnen, op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid). In plaats van honderden individuele bronnen doorspitten, met een paar pagina's tot hetzelfde resultaat komen. (Dit is wanneer je een vraag stelt aan een dergelijke AI.)

Je kunt ChatGPT ook gebruiken om iets waar al veel over bekend is te beschrijven. Scheelt een hoop werk, want je hoeft niet continu het wiel zelf opnieuw uit te vinden. De tijd die je spaart hiermee steek je in hetgeen waar je daadwerkelijk toegevoegde waarde kunt leveren.

ChatGPT is een tool, net zoals Google, Word, Youtube... Je gebruikt het om je eigen werk aan te vullen, te versnellen of te vereenvoudigen. Je gebruikt het niet om klakkeloos over te nemen en claimen alsof het van jezelf is. Althans, dat is wat we mensen moeten leren. En daar zit nu het probleem: verbieden gaat geen zin hebben, die techniek verbetert sneller dan je kunt bijhouden. Maar mensen leren er nuttig mee om te gaan, da's waar de winst te behalen valt. En dat betekent dat we op scholen anders moeten beoordelen.
Je kunt ChatGPT gebruiken om een gedeelte uitzoekwerk te doen (maar ieder weldenkend professional bestudeert en controleert dit net zoals de gebruikelijke bronnen, op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid). In plaats van honderden individuele bronnen doorspitten, met een paar pagina's tot hetzelfde resultaat komen. (Dit is wanneer je een vraag stelt aan een dergelijke AI.)
Hier zie ik toch wel een probleem, het verifiëren van informatie kan alleen door die bronnen te raadplegen. Wat is je bron als je ChatGPT gebruikt? Waar ga je die informatie valideren? Nog steeds bij meerdere bronnen neem ik aan?

En nu komt een ander probleem, wat mensen dat niet doen en het publiceren? Hoe lang duurt het voor er een feedbackloop ontstaat waarbij foutieve informatie gevalideerd word aan eveneens foutieve informatie omdat er nu niet 1 maar 20 bronnen zijn die ChatGPT klakkeloos hebben overgenomen?

Zeg maar exact wat je nu al ziet bij nieuwsbronnen. Iedereen kopieert elkaar maar niemand controleert of het daadwerkelijk klopt. En uiteindelijk blijkt de bron dan The Onion te zijn.
Je gebruikt het niet om klakkeloos over te nemen en claimen alsof het van jezelf is. Althans, dat is wat we mensen moeten leren.
Ja maar dat is dus wel het probleem, dat proberen we al decennia en de technologie maakt het dus steeds lastiger.

Maar als het schrijven van teksten niet boeit, waarom doen we het dan nog?

Ik denk dat het belangrijk is om zelf onderzoek te doen en zelf dingen te schrijven.
Het zijn basisvaardigheden die verder reiken dan alleen een moetje.
We leren kinderen ook nog rekenen op school en niet dat hun telefoon een rekenmachine app heeft.
Ik vind je vragen heel goed overigens, zou er graag verder op discussiëren maar ik moet helaas weer aan het werk. En dat is geen werk waar ChatGPT nuttig bij is :P
Softwareontwikkelaar hier, AI's als ChatGPT en CoPilot gebruiken op de werkvloer is ook niet zonder risico. Er zijn nu a POCs gepubliceerd waarbij zo'n AI van buitenaf gemanipuleerd wordt in zijn leer materiaal om exploiteerbare code te kunnen genereren. (Artikel op bleepingcomputer).
Ik vind beide ook alleen leuk voor de concepten of antwoorden op vragen die ik zoek te kunnen geven, de code zelf moet ook niet meer als een voorbeeld zijn. Je moet weten wat het doet en waarom, anders ga je de volgende keer gewoon weer het zelfde klakkeloos overnemen.

En Copilot heb ik uitgezet, ik had gehoopt op een uitgebreidere intellisense maar het kwam zo vaak met voorbeelden die ik niet wilde onder mijn standaard hotkeys dat ik er mee gestopt ben.

Leuk, maar ik heb liever een soort van uitgebreide stackoverflow met antwoorden op mijn vraag dan hier is de code succes er mee.

Ik wil dit en het lukt niet of ik weet niet goed hoe ik het moet doen in deze situatie is bruikbaar, ik wil dit concept hebben en maak mijn code is gewoon wachten op problemen.
Gelikte teksten kunnen schrijven is nochtans een teken van intelligentie.
Leerlingen gebruiken AI massaal voor het profielwerkstuk. Ik ben groot voorstander. Voor het eerst leveren leerlingen 'perfecte' teksten.
De studenten leveren geen perfecte teksten. Ze laten de AI perfecte teksten leveren. Het lijkt mij dat je niet eens moet willen dat alle studenten perfecte teksten opleveren. Leren van je fouten is ontzettend belangrijk.

Ik vraag me af, denk je dat ze hier in de academische wereld me weg gaan komen? Als je studenten niet leert om zelf wetenschappelijke verslagen en documentatie te maken, hoe denk je dan dat ze het later gaan doen als ze het voor een echt, nieuw onderzoek moeten doen waarvan nog niks online staat?

Als ze naar het vervolgonderwijs gaan, waar er misschien niet zo optimistisch over AI wordt gedacht, moeten ze het maken van verslagen compleet opnieuw leren.
"De studenten leveren geen perfecte teksten. Ze laten de AI perfecte teksten leveren."
De studenten leveren, met behulp van een tool, perfecte teksten.

Het is niet anders dan de introductie van een rekenmachine, grafische rekenmachine, internet (wikipedia), virtuele wereld (VR). Ook wij, mensen die al werken, gebruiken alles wat we kunnen om ons werk beter te doen. Is het doel dat een leerling over tien jaar perfecte teksten zelf maakt? Of is het doel dat de leerling over tien jaar perfecte teksten aanlevert (die inhoudelijk kloppen)? Ik denk het laatste. Dus leer ik de moderne leerling liever om goed te werken met de AI, dan om de AI te verbannen uit het onderwijs. Vooral omdat de AI in de echte wereld wel bestaat en alleen maar meer zal toenemen qua prestaties.

Ik ben misschien wel wat snel met adopteren, dat zou kunnen, maar vind persoonlijk zelf dat het onderwijs vaak jaren achterloopt op de realiteit. Ik toets bij mijn vak verder zelden tot nooit op het mooi of goed kunnen schrijven van verslagen. Altijd op inhoud en vaardigheden. Die toets je door een praktische proef te doen of een afgeschermde toets te geven. De conclusie moet perfect sluitend zijn. Dat soort dingen. Een werknemer moet later ook slechts leveren, het maakt de baas niet uit of de werknemer alles uit het hoofd doet of met behulp van tools als een rekenmachine, VR-wereld, AI of zijn buurman. Zolang het klopt en aan de eisen voldoet, is het goed.

Voor de taalvakken is een taal-AI een groter probleem, dat wel. Maar goed, mogelijk over tien jaar schrijft iedereen elke publicatie met behulp van een taal-AI. Dat lijkt mij wel, want het is beter (kwaliteit en kwantiteit) dan vrijwel alles wat de mensen zelf produceren. We gebruiken bijvoorbeeld momenteel massaal ook de automatische grammatica controle. We gebruiken maps/gps voor navigatie. Moeten we dan allerlei plaatsnamen uit ons hoofd leren? Zou wel handig zijn, maar is het nodig en nuttig? Die grenzen zijn al jaren aan het opschuiven. Op mijn school wordt er bijvoorbeeld geen aardrijkskunde en Frans meer gegeven, puur omdat het uit de tijd is en deels wordt overgenomen door andere vakken.
Of is het doel dat de leerling over tien jaar perfecte teksten aanlevert (die inhoudelijk kloppen)? Ik denk het laatste.
Ik denk dat het doel is dat je de studenten leert hoe ze zelf verslagen en rapporten kunnen maken in plaats van ze nu afhankelijk te maken van een AI.

Het is heel leuk dat je ze leert niet alles te vertrouwen dat een AI uitspuugt, maar dat betekend alsnog dat je het daadwerkelijk schijven van een verslag volledig laat outsourcen naar AI. Wat gaan die studenten doen als ze het zonder AI moeten gaan doen? Jij hebt ze dan niet de nodige skills geleerd.

Als voorbeeld, stel een van jouw studenten gaat verder in de natuurkunde en volgt een studie aan een instituut waar ze net zo met AI omgaan als jij. Dat zou betekenen dat die student niet leert om zelf kennis op te doen en toe te passen, maar in plaats daarvan enkel als fact-checker functioneert voor de AI. Dit werkt heel mooi totdat de student op een punt komt waar er geen facts zijn te checken.

Als hij een compleet nieuw onderzoek uitvoert of een onderzoek over een onderwerp waarover heel weinig online staat, wat moet die student dan doen? Dan moet die eerst gaan leren hoe je eigenlijk een onderzoeksverslag schrijft. De student is volledig onvoorbereid omdat hen is geleerd dat je gewoon uit kan gaan van de AI.

Trouwens, een ander punt. Deze AI kan op den duur zo leraren gaan vervangen. Als je het normaliseert dat studenten AI mogen gebruiken bij het maken van schoolwerk, dan is de sprong zo gemaakt dat je leraren gaat vervangen door een AI programma met text-to-speech en stemherkenning.
En als we op dat punt komen, dan is de waarheid ver te zoeken. AI kan je simpelweg manipuleren. Voer ze onjuiste data en ze leveren onjuiste antwoorden. Wie gaat dat controleren? Willen we echt dat de toekomst van het onderwijs een handvol mensen is die niks anders doen dan de leraar-AI factchecken?
Niet met je eens. Moet je mensen op dit moment ook allerlei talen aanleren? Of hele moeilijke rekentechnieken? Of gebruik je Google Translate en de rekenmachine?

Deze ChatGPT is een tool om een tekst mooi, netjes en coherent te maken. Jij brengt het alsof een leerling/student niks meer hoeft te doen. Zo gebruik ik het niet, dat heb ik in meerdere reacties ook duidelijk gezegd. En ook niet dat het altijd is toegestaan. Mijn onderwijs wordt er niet door beïnvloed en verder zet ik het in als tool waar het iets toevoegt.
Ook vind ik dat mensen nog steeds zelf moeten leren schrijven/typen. Alleen kun je dat gewoon samen met de leerling bespreken en het leerproces uitstippelen.

Het laatste wat je beschrijft, dat is dan verder in de toekomst. Ik denk niet dat je helemaal goed kijkt naar wat een mens dan is. Ook mensen worden beïnvloed en geven onjuiste informatie door. Ook docenten vaak. Ik hoor de gekste dingen van collega,'s als ik eens langs loop. Zodra een AI op alle nodige punten beter is dan een docent in het werkveld, dan is het alleen maar beter dat een AI de lessen regelt. Dat is de enge kant, het kan snel gaan en zo zijn dat over 10, 20 of 30 jaar er een humanoid robot is, die niet of nauwelijks is te onderscheiden van een echt mens én die op alle punten beter presteert. Tja, zodra dat ook goedkoper is dan een echt mens, dan worden vrijwel alle banen vervangen.

Een online AI-docent zou voor heel wat onderwijs juist een enorme vooruitgang zijn t.o.v. het tradionele onderwijs met een klas in de schoolbankjes.
Er zit een wezenlijk verschil tussen het vertalen van tekst of het berekenen van cijfers en het laten schrijven van een stuk tekst door AI.

Als je een stuk tekst laat vertalen door Google of DeepL dan is dat een transformerende actie. Het creëert geen nieuwe tekst maar versnelt alleen een proces dat anders vele uren zou duren.

Als je gebruik maakt van een rekenmachine dan doe je dat omdat het handmatig uitvoeren van de berekening niet het punt van de opdracht of verslag is.
Bij een rekentoets waarbij wordt gekeken hoe goed je kunt hoofdrekenen gebruik je dus geen rekenmachine omdat het rekenen zelf het doel is.

Een AI een stuk tekst laten genereren valt onder geen van deze gevallen.
Het is geen transformatie want het creëert nieuwe tekst.
Het is geen hulpmiddel zoals een rekenmachine omdat het schrijven van het verslag juist het punt is van een verslag maken.
Het doet mij denken wat überhaupt het punt van een verslag is als het schrijven ervan niet eens belangrijk genoeg is om het de leerlingen zelf te laten doen.

Waarom wil jij als leraar een verslag krijgen van een student?
Is het om een 'perfect' stuk tekst te lezen over de voordelen van een Hyperloop tussen de middelbare school en het huis van Tim de Jong?
Of is het om te bepalen of studenten de benodigde skills eigen zijn om zichzelf te kunnen redden op de hogeschool of universiteit?
Deze ChatGPT is een tool om een tekst mooi, netjes en coherent te maken
Waarom wil je in godsnaam dat een AI dit voor een student doet in plaats van dat je de student leer om dit zelf te doen? Het enige dat je hiermee doet is ze nog afhankelijker maken van technologie en het internet. Dit gaat ten koste van hun ontwikkeling.
Opvallend is overigs dat chatgpt dat rekenmachine stukje nou op dit moment net niet beheerst. Hij kan perfect de formules ophoesten, als het maar in tekstformaat geformatteerd kan worden. Maar probeer heb 101*83 uit te laten rekenen, dan gokt hij...
Je denkt nogal zwart-wit. Je kunt toch ook leren om zelf een tekst te schrijven én op een ander moment gebruik maken van ChatGPT? Ik heb op GoT forum een aantal tweakers gezien die op hun werk de codeerskills van ChatGPT gebruiken om fouten uit hun code te halen.
Enige wat ik zeg is dat ik nieuwe technologie bij natuurkunde integreer in de lessen, om de leerlingen daardoor te leren over en voor te bereiden op de toekomst.

Volgende week start een project in de derde klas. Dat is puur schriftelijk, vier proeven in vier weken, met een handgeschreven logboek met onderzoeksresultaten en conclusies. Een al lopend project eindigt in een mondelinge presentatie voor ouders, bedrijven en docenten op een soort markt. Vandaag tentamens gegeven, waarbij op het scherm alleen toegang tot de toets is. Die ChatGPT heeft op mijn onderwijs geen invloed verder, omdat ik mij aanpas aan de situatie. En gebruik maak van handige tools.
Ik zou jou niet graag als leerkracht gehad hebben, dan zou ik een pak minder capabel/beslagen zijn in het lees en schrijfwerk.

Brr.
Ho eens even. Je gooit er nu ineen ook leeswerk bij in. Daar is nog niet eens over gesproken door mij. Leeswerk is juist enorm belangrijk, en een groot deel van mijn ondersteuning in de lessen is daarom juist op begrijpend lezen gericht.
Qua schrijfwerk, niet vergeten dat ik het alleen heb over het letterlijke schrijven. Niet over logica, probleemoplossing, enz.

We kunnen eventueel van mening verschillen over het gebruik van ChatGPT. Ik probeer het slechts te integreren in de lessen, vooral de leerlingen iets te leren over de toekomst. Ook de gevaren van AI of de nadelen.
Ik toets bij mijn vak verder zelden tot nooit op het mooi of goed kunnen schrijven van verslagen. Altijd op inhoud en vaardigheden.
Ik zou ook niet anders verwachten bij natuurkunde, want dat is immers niet het onderwerp dat je toetst.
Voor de taalvakken is een taal-AI een groter probleem, dat wel.
En wat als er nu straks een natuurkunde-AI komt? Denk je er dan hetzelfde over?
Wanneer de AI de opdracht die jij aan je leerlingen hebt gegeven gaat interpreteren en dan een antwoord presenteert wat gebaseerd lijkt te zijn op logica en inzicht?
Het is in principe niet moeilijker dan de taal-AI. (wellicht zelfs wel makkelijker omdat natuurkunde meer gestructureerd is).
We gebruiken maps/gps voor navigatie. Moeten we dan allerlei plaatsnamen uit ons hoofd leren? Zou wel handig zijn, maar is het nodig en nuttig?
Ja erg nuttig want mensen raken massaal in paniek als hun navigatie het niet doet, of wanneer ze door een omleiding de navigatie niet kunnen gebruiken. Naar een andere plaats rijden met de borden kunnen veel mensen niet meer.
Op mijn school wordt er bijvoorbeeld geen aardrijkskunde en Frans meer gegeven,
Frans was 30 jaar geleden al uit de tijd maar werd nog wel gegeven.
Maar aardrijkskunde was wel meer dan plaatsnamen uit je hoofd leren. Ben benieuwd door welk vak dat is overgenomen.
Ook dan probeer ik zo'n natuurkunde-AI te integreren. Als zoiets bestaat en net als ChatGPT gratis toegankelijk is, dan is het niet meer te stoppen. De AI is daarom ook zo eng, want mensen gaan dan immers dommer worden en/of vervangen worden.
Je ziet het bij pc's, auto's en tweakers ook. Alles wordt simpeler om te gebruiken en mensen hebben steeds minder verstand van hoe het apparaat werkt.
Moeten mensen later begrijpen hoe natuurkunde-formules in elkaar zitten? Als een AI dat allemaal beter kan en voor de mensen allemaal regelt? De grote massa zal in dat geval zich afvragen waarom ze nog rekenen of iets met natuurkunde moeten doen.

Ik heb dat zelf met dall-e. Die AI maakt veel mooier en veel sneller een schilderij dan ik dat kan. Op basis van een tekst die ik schrijf. nVidia Canvas kan ook veel. Tools die er voor zorgen dat ik nu geen motivatie meer heb om goed te leren tekenen of schilderen.
Ik ben niet alleen docent maar ook auteur van een bekende schoolmethode. Tja, ChatGPT had mij daar heel goed bij kunnen helpen... En een volgende AI kan mogelijk de hele methode in één keer produceren, inclusief opgaven, plaatjes, enz. Dan had ik dat werk ook niet gedaan.

AI is eng en gaat snel. Ik heb mij ingelezen, ik weet wat er gaat komen.

Over het uitvallen van de navigatie: ten eerste gebeurt dat eigenlijk nooit. Mocht het zo zijn, mensen raken dan niet in paniek. En mensen kunnen nog zeker wel borden lezen. Of kaarten. Zo moeilijk is het ook weer niet.

Mensen kunnen tegenwoordig niet goed zonder internet. Het is een feit dat we massaal ons klem zetten in de technologie. Nog erger: stroom. Als die weken uit zou vallen, dan kunnen we vrijwel niks meer. Geen tv, internet, licht, eten, enz.

Aardrijkskunde had al wat overlap met natuurkunde. En is verder opgenomen in mens&maatschappij. Daarin zit geen topografie meer en dat is wat mij betreft meer dan terecht. Enige handigheid met kaarten en legenda's is wel nuttig, maar het stampen van plaatsnamen echt niet. Niet eens in het verkeer. Als ik jou zonder telefoon en GPS in oost-Gelderland drop, of in zuid-Tsjechië, dan kom je er uiteindelijk wel uit, maar niet omdat je allerlei plaatsen in de buurt uit je hoofd hebt geleerd op school.

[Reactie gewijzigd door Playa del C. op 16 januari 2023 16:18]

Die AI maakt veel mooiere en veel sneller een schilderij. nVidia Canvas ook. Tools die er voor zorgen dat ik nu geen motivatie meer heb om goed te leren tekenen.
Die snap ik eigenlijk niet.
Een schilderij bekijken dat een schilder of een AI gemaakt heeft, of er daadwerkelijk zelf eentje maken is een totaal andere ervaring.
Zelf een muziekinstrument spelen of luisteren naar iemand die een instrument speelt is ook een totaal andere ervaring.
Zelf een foto van een buizerd maken, of een AI vragen een foto van een buizerd te maken is niet vergelijkbaar.

Als het me alleen om het schilderij gaat of de foto dan koop ie die wel ergens van iemand die dat al gedaan heeft en die aan mijn wensen voldoet.
Over het uitvallen van de navigatie: ten eerste gebeurt dat eigenlijk nooit. Mocht het zo zijn, mensen raken dan niet in paniek.
De ANWB alarmcentrale bericht daar heel anders over. Dit komt de laatste jaren steeds weer in het nieuws net voor de zomervakanties.
Als ik jou zonder telefoon en GPS in oost-Gelderland drop, dan kom je er uiteindelijk wel uit, maar niet omdat je allerlei plaatsen in de buurt uit je hoofd hebt geleerd op school.
Erg slecht voorbeeld, omdat ik er dan juist wel uit kom omdat ik weet waar bepaalde plaatsen liggen en op de borden gewoon kan navigeren.
De huidige generatie kan zonder telefoon en GPS helemaal niets meer. Wellicht zullen ze aan iemand vragen waar ze zijn, maar zonder telefoon en GPS kunnen ze vervolgens alsnog niets met die informatie.
Je zou het voor de grap eens moeten uitproberen met een paar leerlingen. Je zult schrikken.
Je bent daar heel stellig over. Ik heb regelmatig leerlingen fietstochten zien maken voor schooluitjes. Ze kijken tijdens het fietsen niet op de telefoon, maar weten prima de weg te vinden.
We gaan het beiden niet uitvoeren, maar zo'n onderzoek zou je moeten doen. Ik durf te stellen dat de normale mens van 18+ zonder GPS prima van Leeuwarden naar Artis in Amsterdam weet te rijden. De paniek die je noemt, is eerder omdat men uit de comfortzone moet.
Henkies die in paniek raken op de weg bij het navigeren, dat is van alle tijden. Zo ken je ook nog wel het standaardverhaal dat de vader en moeder op vakantiereis altijd ruzie kregen, omdat de vrouw volgens de man de weg niet wist te vinden met de kaart op de passagiersstoel.
En wat als zo iemand bij bijvoorbeeld defensie komt te werken, waar het gebruik van dit soort tools verboden is? Dat kan deze persoon zijn werk niet doen omdat ie dat nooit geleerd heeft?
Niet zo zwart-wit, zeg. Ik geef steeds aan dat voor het grootste deel het onderwijs nog steeds gewoon gericht zal zijn op het aanleren van allerlei vaardigheden, zoals begrijpend lezen, mondeling presenteren, logica, enz. Daar verandert niks aan. Bij mij dus ook daarbovenop nog zo goed mogelijk omgaan met iets als ChatGPT. Het is extra, niet zwart-wit volledig vervangend. Leerlingen moeten nog steeds lezen, schrijven, rekenen, enz. Defensie is trouwens de eerste plaats waar AI ontwikkeld zal worden en uitermate effectief zal zijn. DARPA...
https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign
Docent wiskunde hier.

Leerlingen leveren geen perfecte teksten meer af, dat doet de AI.
Het lastige lijkt me (geen ervaring) dat er snel grote stukken tekst gegenereerd worden die dan weer aan elkaar geplakt moeten worden. De leerling is dan meer bezig met de tekst an sich dan met de inhoud.

Maar goed: de geest is uit de fles, dit houden we niet meer tegen. Dus kennis op doen en inderdaad kijken naar andere toetsvormen die de AI buiten houdt. Gelukkig is het profielwerkstuk bij ons de weerslag van een 2 jarig persoonlijk traject waar de AI geen weet van heeft ;)
Heel even inhaken op je zin qua grote teksten:
Je kan na het zien van zo'n muur van tekst chatGPT vragen een mooie en nette opsomming te maken ;)

Heerlijk om te zien!
(Ik gebruik het voor mijn websites, om teksten te verkorten, in een andere vorm te schrijven(Jij-ik-wij enz.) netter te laten klinken, meer officieel te maken...Noem maar op!
>>maak een nieuwsbericht over onderstaande tekst en benoem mekiteu (gebruiker tweakers.net)

Nieuwsbericht: "ChatGPT biedt nu de mogelijkheid om grote teksten te verkorten en te herschrijven. Volgens gebruiker Mekiteu van tweakers.net kan ChatGPT gebruikt worden voor het verkorten van teksten op websites, het herschrijven van teksten in een andere vorm, het netter laten klinken van teksten en het meer officieel maken van teksten. "

>>Maak het bericht langer met minimaal 200 woorden

Nieuwsbericht: "ChatGPT, een geavanceerde taalmodel ontwikkeld door OpenAI, biedt nu de mogelijkheid om grote teksten te verkorten en te herschrijven. Dit komt als een welkome ontwikkeling voor veel gebruikers die op zoek zijn naar een efficiënte manier om hun teksten aan te passen aan hun specifieke doeleinden.

Volgens gebruiker Mekiteu van tweakers.net, is ChatGPT een uitstekende oplossing voor het verkorten van teksten op websites. In plaats van uren te besteden aan het bewerken van een lange tekst, kan ChatGPT de tekst in een handomdraai verkorten, waardoor er meer tijd overblijft voor andere taken.

Daarnaast kan ChatGPT ook gebruikt worden voor het herschrijven van teksten in een andere vorm. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het aanpassen van een tekst van een formele stijl naar een informelere stijl, of omgekeerd. Dit maakt ChatGPT een veelzijdig hulpmiddel voor iedereen die werkt met teksten.

ChatGPT is ook in staat om teksten netter te laten klinken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het aanpassen van teksten voor een professionele presentatie of een officiële brief. Door de taalvaardigheden van ChatGPT, kan het model teksten aanpassen zodat ze soepeler en professioneler klinken.

Tot slot kan ChatGPT ook gebruikt worden om teksten meer officieel te maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het aanpassen van teksten voor juridische documenten of overheidsdocumenten. ChatGPT kan de tekst aanpassen zodat deze voldoet aan de eisen van de desbetreffende instantie.

In samenvatting, ChatGPT biedt gebruikers de mogelijkheid om grote teksten efficiënt te verkorten, herschrijven, netter te laten klinken en meer officieel te maken. Dit maakt ChatGPT een waardevol hulpmiddel voor iedereen die werkt met teksten."

[Reactie gewijzigd door HansvDr op 16 januari 2023 11:15]

Oja, dit is ook een nieuwe evolutie natuurlijk. Geen comments van bots, maar van mensen die AI gebruiken om op een website te commenten.
Ik wilde ChatGPT hier iets gevats op terug laten schrijven, maar hij is even druk :+
Right at the mark. :Y)
Leuk, even op dit artikel toegepast geeft dit :
Nederlandse docenten constateren dat sommige leerlingen gebruik maken van de chatbot ChatGPT bij het maken van huiswerk en verslagen. Daarom overwegen zij maatregelen om het gebruik van de software te verhinderen. Dit omdat plagiaatsoftware de teksten van ChatGPT nog niet herkent. Oplossingen die genoemd worden zijn het verplicht integreren van recente bronnen, het maken van een 'boekvlog' in plaats van een 'boekverslag' en het verplicht maken van verslagen op school. Er bestaan echter nog geen tools in het Nederlands die het gebruik van ChatGPT kunnen detecteren en hoe vaak het voorkomt is onbekend.
Samenvatting is op zich niet zo slecht.
Maar je zal dan ook moeten kunnen controleren (als leerling) of de inhoud klopt, of ze dat doen is een tweede, maar dat is een vaardigheid die aangeleerd kan worden door weer gewoon kennis op te doen. Dat zullen ze neem ik aan meteen gaan merken als een docent veel fouten gaat aanstrepen. Als ze daar dan op kunnen inspelen lijkt me dat best ok. Met een tekst bezig zijn is overigens ook een vaardigheid. :)
Ja klopt, echter de tijd die ze daar mee bezig zijn, gaat vaak ten koste van de inhoud.
Precies, zodra je "op de werkvloer" staat zonder toegang tot de tool, val je meteen door de mand. Tenzij je het als feit oppakt en er wat mee doet, goed te lezen dat er leerkrachten zijn die zo flexibel met nieuwe zaken omgaan! (hetgeen lang niet altijd zo is helaas)!

[Reactie gewijzigd door vgroenewold op 16 januari 2023 07:52]

Is het erg "op de werkvloer" als je je werk kan uitvoer hiermee?
Anoniem: 1832746
@Kevinp16 januari 2023 08:28
Dat ligt wel echt aan je werk, maar als je werk niet meer is dan ChatGPT output plakken dan kan die baan dus sowieso gewoon volledig worden geautomatiseerd.
De problemen komen natuurlijk zodra je iets moet uitleggen wat je niet snapt, omdat jij het hebt gemaakt en een AI heeft uitgelegd wat dat doet. Daarnaast is ChatGPT ook gewoon regelmatig fout, maar dat zul je nergens uithalen. De output leest alsof het echt 100% klopt, terwijl iedere aap kan zien dat het fout is (behalve de studenten die nu ChatGPT gebruiken en hun hele 'kennis' baseren op toegang tot een tool ;))
Niet automatisch denk ik, je krijgt gewoon een nieuwe baan "AI vragensteller", de kunst is dan om de juiste vragen te stellen en de juiste vervolg vragen om snel tot een goed antwoord te komen.
Ik denk dat het werk voor veel IT mensen niet zo zullen veranderen.
Je hebt nog steeds een sterk analytisch vermogen nodig en de materie snappen om te kunnen
zien of er geen fouten gemaakt worden.

Het zullen vooral administratieve en banen met veel softskills zijn die zullen verdwijnen of minder zullen worden.

Althans dat is mijn mening.
Nee absoluut, dat is iets waar mensen zich hoe dan ook in gaan specialiseren en wat waarschijnlijk ook inderdaad een baan wordt. Maar om te weten of je tot een goed antwoord bent gekomen zal je toch de materie moeten begrijpen, want bijv. nu ChatGPT kan je met 100% zekerheid complete onzin vertellen. Als jij dan niet weet dat dat onzin is, dan doe je je baan niet goed. Dus om je baan goed te doen moet je zin en onzin kunnen scheiden.

Al moet ik zeggen dat het me wel hilarisch lijkt als iemand met 100% zekerheid naar een developers loopt of die zijn floppybit-code even wilt ugpraden naar de nieuwe groeikwadrantversie ;)
Het GPT-3 taalmodel van ChatGPT is dan ook geoptimaliseerd om grammaticaal correcte fake news artikelen in het Engels te genereren en het is dus ook niet geoptimaliseerd voor correctheid: Zie de GPT-3 paper https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf

[Reactie gewijzigd door Weicool op 16 januari 2023 14:34]

Maar zo'n vragensteller (die steeds minder toegevoegde waarde zal hebben naarmate het model meer getraind wordt) neemt direct al het werk van 100 mensen over.

Bovendien voor sublieme vragen zoals klantenservice hen je dat helemaal niet nodig. Tien/honderdduizenden werknemers van callcenters zullen volgens mij door jaar hun spullen kunnen pakken.
en terecht... niemand wil die jobs uitoefenen... Je moet ze dik betalen om domme jobs uit te voeren om ze nog te kunnen overtuigen het te doen.
Als de 'klant' zijn vragen kan stellen aan een robot en het met moeite door heeft... en toch is geholpen. Ideaal toch?
Och, ik vind/vond (de kern van) klantenservice werk altijd leuk en dankbaar. Het is de combinatie met commercie, het verplicht upsellen/klanten dingen aansmeren die ze niet nodig hebben, maar waar de baas extra aan verdient, wat mij heeft doen besluiten ermee te stoppen.

Om klantenservice nu 'dom' werk te noemen vind ik behoorlijk denigrerend klinken (al bedoel je het waarschijnlijk niet zo?). Iemand de weg door de regeltjes en voorwaarden wijzen of dingen uit te leggen is in mijn ogen een stuk 'slimmer' werk dan bijvoorbeeld kassa-werk, portier/receptionist, vuilnisman om maar wat te noemen.

Afgezien van het waarde oordeel over het werk is het natuurlijk in 'het algemeen' beter dat sommige zaken efficiënter (goedkoper) kunnen, dat bespaart ons als consument uiteindelijk tijd en geld (in theorie althans). De vele mensen die het werk (tot nu toe) doen, zullen ook uiteindelijk wel een andere baan vinden, maar er staan wel hele grote veranderingen aan te komen. Wereldwijd zullen miljoenen mensen in eerste instantie werkloos worden, met alle sociaal-economische gevolgen van dien.

Ik zie deze ChatGPT echt als een kantelpunt, met vergelijkbare effecten als dat van de lopende band of massaproductie van stoommachines in de industriële revolutie. Dat heeft ook de hele wereld veranderd op manieren die daarvoor onvoorstelbaar waren.
met dom werk bedoel ik: de meeste vragen die binnen komen kan je gewoon snel online terug vinden. Maar de mensen zijn te lui het op te zoeken en bellen liever zodat iemand anders het zoekt.
Ja, daar krijgen de medewerkers een burnout van... saai werk.
Laat de chatbot dit maar doen dan. En wat die niet kan oplossen, de uitdagende zaken, mogen dan doorkomen :-)
Ik ben opgegroeid met C64's en heb de eerste 8086's nog meegemaakt.. mijn eerste zelfgekochte PC was een Pentium 200 MMX.. ik stel ChatGPT nu regelmatig vragen om me een simpel voorbeeldscript te schrijven in een taal waar ik minder bekend mee ben, om deze vervolgens aan te passen en nog een paar keer door ChatGPT te trekken. Als je niet duidelijk weet wat je wilt, krijg je ook vaak slechte code en brakke antwoorden terug, alleen maar omdat het wel 'aardig goed lijkt'.

ChatGPT is niks anders dan een predictive language model.. het komt met datgene wat het meest voor de hand ligt. Voor de kenners is het echt niks nieuws wat 't ding ophoest, sterker nog, het kan niet echt nadenken op meerdere niveaus zoals een programmeur dit moet doen, maar als je niets van de materie weet dan helpt het je wel supersnel op weg. Ik gebruik het bijna dagelijks als opstapje om sneller dingen voor elkaar te krijgen.. vooral kutklussen zoals grote groepen mensen moeten informeren gaat beter wanneer ik alleen de prompt hoef te geven en daarna alleen maar hoef te proofreaden of het goed genoeg is.. ChatGPT is echt een persoonlijke assistent hiermee, en dit is nog maar een test versie; moet je nagaan waar we over 4 jaar zijn.

.. ohja, en deze "collega" kan je vragen blijven stellen tot je eens ons weegt (of tegen de limiet van de gratis ChatGPT API loopt).. ook al kraamt 'ie soms echt onzin uit, snapt hij geen reet van wiskunde en is gelaagd denken te moeilijk.
maar als je niets van de materie weet dan helpt het je wel supersnel op weg.
Maar dan heb je ook het risico dat je niet in de gaten hebt dat het antwoord vol met onzin staat. Je weet immers niets (heel weinig) van de materie af.
Hmm, als je er echt droog in valt wel inderdaad.. maar vaak heb je bij gebruik van een andere taal vaak dat je de syntax wel begrijpt en het prima kunt lezen, maar dat veelgebruikte libraries e.d. je gewoon nog niet bekend zijn, en dan is het fijn als een AI even snel een boilerplate voor je kan ophoesten.

Het echte werken met de logica gaat dan altijd nog sneller dan wanneer je zelf eerst in de materie moet duiken om te weten hoe je in deze taal nu weer concept X voor elkaar krijgt. Vooral met duidelijke comments is code eigenlijk altijd goed leesbaar en kom je met je eigen ervaring met programmeren en design patterns een heel eind.
Het interessante van dit soort tools is wellicht de kennis over de programmeertaal overbodig maken.
Je vertelt de AI wat een deel proces moet doen en wat de input en output is en de randvoorwaarden voor die input en input. En vervolgens maakt de AI de code.

ipv een heel Agile DevOps team heb je alleen nog een functional owner en een AI. :)
Nou vooruit, ook nog een soort architect, maar het klopwerk doet de AI allemaal

Uiteindelijk kon een programmeur wel eens makkelijker te vervangen zijn door een AI dan een schrijver, kunstenaar of loodgieter.
beroepen waarbij overzichtsdenken komt kijken zijn sowieso lastig te vervangen.. ik denk dat we naar een toekomst gaan waarbij AI een productiviteitsbooster wordt, net zoals moderne computers dit zijn t.o.v. 30 jaar geleden. Straks kan 1 programmeur het werk doen van een heel team, iets wat nu enorm veel andere skills vereist dan alleen programmeren.
Vergeet alleen niet dat ChatGPT niets verzint. Hij komt alleen maar met dingen op de proppen die al bestaan. (Even los van alle zaken die nu gaande zijn over het feit dat licentie info niet getoond wordt voor code). Je hebt hier een flinke deuk in je creatieve proces, je kunt alleen maar voortborduren op wat er al is.
Als jouw werk door een chatbot gedaan kan worden is dat niet zo heel erg, maar je moet niet gek opkijken als je dan op een dag een door diezelfde chatbot geschreven ontslagbrief gaat ontvangen.
Als je niets leert van wat ChatGPT zegt wel. Hangt natuurlijk af van je werk, maar als je software schrijft en erg afhankelijk bent van ChatGPT zal je het niet ver schoppen buiten veredelde typist.

Hoe ga je mee denken over een onderwerp? Ga je in een meeting zitten en alle vragen in ChatGPT gooien? Wat ga je zeggen als iemand je om motivatie vraagt bij iets? Dat moet ik aan mijn telefoon vragen?

Wat ga je zeggen als iets niet werkt? Geen idee, heb ik niet gemaakt? Hoe ga je uiteindelijk vinden wat er mis is als je niet weet wat er staat? En hoe los je het op?

Alleen door kennis te hebben over het onderwerp en de vaardigheden en ervaring kun je goed je werk doen. Als ChatGPT je antwoord op alles is kun je net zo goed StackOverflow zeggen. Leuk, maar een collega die wel kennis van zaken heeft kan dat waarschijnlijk ook en heeft jou waarschijnlijk niet nodig om alles voor hem op te zoeken.
Hangt van je werk af, als je aan het opereren bent en even chatGPT moet raadplegen is dat niet perse handig.
als je even gaat opereren, dan heb je voor die tijd alle scans al bekeken en bloed waardes geanalyseerd, met collega's overlegt, op het moment van snijden ben je eigenlijk alleen nog maar aan het 'reproduceren' van wat je hebt voorbereid.

als het in de praktijk dan anders gaat is er zowat geen mens op de wereld die genoeg weet of snel genoeg kan google'n om de patiënt nog te redden. Died due to complications noemen ze dat. maar je gaat mij niet met droge ogen vertellen dat de arts niet vooraf eerst even heeft zitten googlen in tal van databases en vakbladen voordat ie begint aan iets dat ie 'al een tijdje niet meer heeft gedaan'

punt van veel onderwijs is niet dat je alles moet weten en moet reproduceren (dat is eigenlijk allen maar zo bij vakscholen op het mbo en lager), feit is dat je de onderliggende principes genoeg begrijpt om concepten toe te passen en de juste hulpbronnen aan te roepen. en ja dan kan het gebruik van chatGTP een prima middel zijn om tijrovende klusjes voor je doen zoals: hoe vaak wordt %x of %y genoemd in <bron a t/m g>
punt van veel onderwijs is niet dat je alles moet weten en moet reproduceren (dat is eigenlijk allen maar zo bij vakscholen op het mbo en lager),
Mijn basis, middelbare en hogeschool ervaring zegt toch iets anders. Het is niet exclusief kennis reproduceren maar zeker bij de eerste twee ging het om toetsen, toetsen en toetsen. Waar ging het vroeger tijdens de ouderavond altijd over? Over je toetsen en of je je gedroeg in de klas. Afhankelijk van je hogeschool is het of meer van hetzelfde of het kan ook totaal anders zijn. Ik heb denk ik geluk met mijn ICT opleiding dat mijn hogeschool daar innovatief in wilt zijn. Want mijn vriendin zit op exact dezelfde hogeschool, heck, zelfs hetzelfde gebouw. Maar daar is het ook voornamelijk kennis reproduceren en toetsen.
Mijn basis, middelbare en hogeschool ervaring zegt toch iets anders. Het is niet exclusief kennis reproduceren maar zeker bij de eerste twee ging het om toetsen, toetsen en toetsen.
Dit is inderdaad een doorlopende discussie die mijn vrouw en ik met de school van onze kinderen hebben: de een doet HAVO, de ander VWO, beiden met een technisch profiel. Ze lijken alleen maar feitjes te stampen, huiswerk bespreken en feiten te moeten reproduceren op toetsen. Maar gewoon wekelijks een Natuurkunde en Scheikunde practicum om begrip te ontwikkelen van de materie zit er niet meer in (toen ik VWO deed heel gewoon).
Toch zijn die feitjes ontzettend belangrijk voor je begrip. Al die dingen blijven in je geheugen sluimeren om op het juiste moment je gedachtengang in de juiste richting te duwen.
Daar heb je gelijk in, vantevoren idd maakt een arts gebruik van alle middelen om onderzoek mee te doen. Het is dan ook veel complexer dan ik in mijn zinnetje aangeef, je moet dat zinnetje niet letterlijk nemen voor wat betreft het voorbeeld, maar er zal zeker werk zijn waar parate kennis belangrijk is en blijft.

Over of onderwijs niet gaat om alles weten en reproduceren, dat is exact wat het wel is. :) Ik heb vanalles uit mijn hoofd moeten stampen inclusief formules, die ik nu gewoon opzoek. Op je werk leer je meestal pas creatiever om te gaan met kennis etc. iets wat eigenlijk ook in het onderwijs zou moeten zijn, want de disconnect met het werkleven is vaak best groot.
Deze post is exact wat ik over een aantal jaren nog meer verwacht te zien bij studenten: Hoofdletters, punten en komma's worden niet of verkeerd gebruikt. Spatiegebruik kennen ze niet meer, woorden worden willekeurig aan elkaar of los van elkaar geschreven terwijl hetzelfde bedoeld wordt. Werkwoordvervoegingen kloppen van geen kanten omdat de regels van het eX FoKSCHaaP niet geleerd zijn.

Niet dat AI niet gebruikt mag worden in het onderwijs maar laten we de leerlingen en studenten nou niet meteen al hun schrijfwerk afpakken om dit te oefenen. Over 10 jaar kun je "De slimste mens" winnen door 5 woorden goed te kunnen spellen zonder AI.
Mijn zin is inderdaad niet helemaal correct.

Als je je werkt naar tevredenheid van je werkgever uitvoert is het toch prima.

In een operatiekamer zal dat lastiger zijn inderdaad. Als stratenmaker ook.
Hoezo als stratenmaker ook?

Hoi, ik heb hier een stuk van 3 bij 5 dat bestraat moet worden.
- OK, wat had je in gedachten? Vissengraat of recht verband? En waar moet je afschot heen?

Waarom zou je nog een vak leren?

Gelukkig is het een tool die je kan helpen maar nooit alle kennis overbodig of zinloos maakt. Je zult uitzonderingen en speciale gevallen hebben waar ervaring en menselijk denken tot een betere oplossing leiden. Of denk ik nu te positief/negatief?
Behalve je vraag waarom je nog een vak zou leren, heb je zeker een punt. Een vak leren en er goed in worden is voor veel mensen belangrijk en vergeet vooral niet dat een stratenmaker (en honderden andere banen) ook praktisch gevoel moet hebben. Dat leer je (nog) niet met AI. Zelf kunnen nadenken is natuurlijk ook belangrijk, maar tools als dit kunnen veel banen zoveel makkelijker maken hoe beter de technologie wordt. Zoals meer mensen in de comments aangeven; het is een mooie toevoeging op. Net als ergens op googlen als je het net even niet weet, alleen wordt het je steeds makkelijker gemaakt.
Nou, je stelt hier een bak vragen waarvan je maar moet weten dat je ze moet stellen. Ik denk dat het echt niet verkeerd is dat AI hierin helpt bij de antwoorden, maar 'een vak leren' is natuurlijk wel nog steeds handig om te weten welke vragen je moet stellen en hoe je het antwoord moet omzetten tot handelingen.
Volgens mij stelde ik alleen de vraag hoe ik een stuk van 3 bij 5 moest bestraten. GPT komt terug met wat opties. Als ik die niet begrijp, vraag ik om uitleg of vraag ik wat hij/zij/het (wat is AI?!?!) zou doen.

Maar goed. Eerlijk is eerlijk. Zo doe ik ook heel veel dingen.

1. Ik moet iets doen wat ik niet kan
2. Ik ga naar YouTube en bekijken wat video's
3. ik probeer het en meestal lukt het wel

Instant kennis is de toekomst. Maar zonder goede basis gaat dat inderdaad nog steeds niet werken.
Ah sorry, ik interpreteerde je bericht anders. Ik dacht dat de vragen "Vissengraat of recht verband? En waar moet je afschot heen?" van de gebruiker aan ChatGP waren.
Volgens mij stelde ik alleen de vraag hoe ik een stuk van 3 bij 5 moest bestraten. GPT komt terug met wat opties. Als ik die niet begrijp, vraag ik om uitleg of vraag ik wat hij/zij/het (wat is AI?!?!) zou doen.
Voor een hobbyist die in zijn eigen tuin een 3 bij 5 meter mag bestraten is die weg meestal wel aardig. Voor een professioneel stratenmaker die een compleet dorpsplein van 5.000 m2 mag straten niet meer.
Als ik iemand op het werk krijg met de mededeling: "ik heb wat Youtube-video's bekeken en denk dat ik het wel gaat lukken" die mag meteen zijn spullen pakken en vertrekken.
Instant kennis is de toekomst. Maar zonder goede basis gaat dat inderdaad nog steeds niet werken.
Kennis is één. Vaardigheden en inzicht om de opgedane kennis (goed en hoe) toe te passen is twee. Vaardigheid en inzicht krijg je meestal door dingen vaker te doen. Hoe meer ervaring je er mee krijgt hoe makkelijker de handeling wordt.
Of juist wel toch?

Stel er gebeurd iets onverwachts tijdens zo'm operatie en je hebt heel snel hele specifieke kennis nodig.
Dan zou een "aangepaste" chatGPT met kennis op dat domein onmisbaar zijn. Het belangrijkste is natuurlijk de kwaliteit van de antwoorden, maar als dat goed is dan denk ik dat het ook voor een chirurg een aanwinst zal zijn.
Als iets onverwacht gebeurd moet je meteen handelen. Al is het maar een "noodoplossing" toepassen en later kijken naar een definitieve oplossing. Dan kan eerst rustig zoeken en nadenken over het antwoord van een ChatGPT net te lang duren. In de onderzoeksfase kan zo'n tool misschien wel handig zijn. Al zal de deskundigheid van de arts of artsenteam nog steeds van belang zijn.
Je focused te veel op hoe chatgpt nu is. In de komende jaren zul je merken dat vrijwel alle onderdelen van de samenleving met AI te maken krijgt.

En nu alle punten melden waarom het niet goed (genoeg) is heeft geen zin.

Het wordt exponentieel veel grote dan waar aan je nu aan kan denken :)
Zeker. Het operatievoorbeeld werd gegeven :) Op heel veel punten komen we nu al in meer of mindere mate AI tegen. Computers zijn in sommige dingen sneller en beter dan mensen. Het aandeel AI zal ook veel meer worden.
Nog even en elke operatie kamer heeft een virtuele dokter die of het werk zelf doet, of het merendeel dirigeert.

Hoe goed zo'n chirurg ook kan zijn zo stabiel, nauwkeurig en kennis vaardig als een operatie robot met AI zal het nooit worden.

Over 50 jaar ( mischien 10 a 20 al) zullen mensen ons voor gek verklaren als we zeggen dat een mens in ons lichaam heeft gewroet. ;-) persoonlijk zie ik veel voordelen.
Op het politiebureau even je proces verbaal wat beter en completer maken :o
Ik gebruik het nu voor zelfreflecties en om emails wat minder warrig te maken. Wat een perfecte tool tot nu toe zeg, het heeft zelfs voor mij aangevuld waarvan ik dacht "ja goh hier was ik ook mee bezig inderdaad!"
In mijn vorige job was ik (mede) verantwoordelijk voor een stuk documentatie in een bedrijf in de Pharma hoek, daar worstelde we regelmatig met het schrijven van de juiste definities of het correct starten van een document. Pas eens gekeken of ChatGPT hierbij had kunnen helpen. De resultaten waren wisselend, omdat het vaak heel vak specifieke onderwerpen zijn merk je dat er onvoldoende bron materiaal is, maar soms kreeg ik suggesties die een hele goede start kunnen zijn om de discussie met inhoudsdeskundige te starten.
Ik denk dat het nog lang duurt voordat AI tools ons mensen volledig zou kunnen vervangen, maar voor nu is het vooral een hele mooie tool.

On topic voor het nieuws artikel; Ik denk dat scholen er niet meer aan ontkomen, leerlingen zijn creatief, beter is dus om het te omarmen en leerlingen te wijzen op de mogelijkheden maar ook op de zwaktes.
op welke, werk vloer sta jij ooit, zonder voldoende tooling,

je bent misschien een python programmeur en heb je dan helemaal geen refence guide over alle functies, doe je dat echt allemaal uit je hoofd, en als er dan stukjes c++ voorbij komen is je kennis dan genoeg om dergelijke code handmatig (zonder extra hulpjes te debuggen)... misschien dat dat vroeger nog wel werkte, maar tegenwoordig vind ik je gewoon een prutser als niet tenminste 1 van je meestgebruikte tools 'het internet' is het downloaden van debug-scripts of tools, het op wiki's nalezen van bepaalde zaken over hoe een api werkt en wat de expected-outcome zou moeten zijn. het overleggen op irc (of andersoortige) kanalen.

als ik iets heb geleerd over op de werkvloer of dat nu in IT is (waar ik ooit werkte) of in het Juridische (waar ik nu veel mee te maken heb) juist op die werkvloer hoef je niets meer uit je hoofd te weten, je moet verbanden kunnen zien en weten dat 'a' er iets mee te maken heeft (zodat je vervolgens de juiste zoektermen kunt gebruiken om je antwoord naar boven te krijgen. Hoe meer kleine beetjes je dan weet des te groter de kans dat je snel het juiste antwoord kunt vinden.
Helemaal mee eens. Ik werk dan als wiskunde docent niet actief met chatGPT. (Wiskunde is hij nog niet zo goed in), maar ze mogen van mij in de bovenbouw wel met uitwerkingen werken.

Eerst zelf nadenken, antwoord formuleren en dan checken. Als dat checken met chatGPT gaat of een uitwerkingenboek.

Ben benieuwd hoe ze er bij jouw school instaan, bij ons is er wel lichte paniek onder de vakken die 'veel' met verslagen of schrijfvaardigheid werken. (Begrijpelijk, hun toetsing wordt van buitenaf even op z'n kop gezet).
Voor wiskunde is Wolfram Alpha wellicht een goede om te gebruiken
Hou er wel rekening mee dat waar die tool mee terugkomt, niet perse de waarheid hoeft te zijn. Wellicht nu wel, maar in de toekomst niet. Op bepaalde onderwerpen zijn de antwoorden al reeds 180 graden gedraaid de afgelopen weken.
Het is namelijk best een handige tool voor het "sturen" van bepaalde onderwerpen ;-)
Helemaal mee eens. Los van complottheorieën, het belangrijkste is dat je altijd zelf nadenkt. Leerlingen zijn iets makkelijker meestal, die geloven het wel. Zodra een AI overtuigend slimmer overkomt dan mij of een ander rolmodel, dan wordt het denk ik wel lastig om de massa te overtuigen dat ze kritisch moeten blijven kijken. Er zit een enge rand aan AI op dit moment.
Straks hebben we net als bij media grote online congolomeraten die de wereldkennis voor ons bepalen. Denk Murdoch AI, Fox AI, etc.
Ik zie KI zelf als een mogelijkheid om het “2-sigma probleem” op te lossen.

Kinderen met een persoonlijke begeleiding presteren twee sigma beter dan gemiddeld. Nu zijn persoonlijke, geopinieerde en supergoede tutors alleen voor de rijken weggelegd. Straks voor iedereen.
Potentieel een super mooie tijd in het onderwijs.

Niet ter vervanging van de docent: die is er om heel veel andere redenen.
Als AI goed genoeg is om supergoede tutors te vervangen is het ook goed genoeg om docenten te vervangen.

Dan zal het vak leraar niets anders zijn van babysitter; zit op een stoel in het lokaal, zorg ervoor dat de klas zich gedraagt en houd je vooral stil want de AI-leraar zit te praten.
Leerlingen gebruiken AI massaal voor het profielwerkstuk. Ik ben groot voorstander. Voor het eerst leveren leerlingen 'perfecte' teksten. Je zou kunnen beargumenteren dat ze dus werken met een ¹goed voorbeeld én ook beter presteren uiteindelijk. Inhoudelijk kan ChatGPT fouten maken. Het is aan mij om de leerlingen op die fouten te wijzen, waarna ze op een bepaalde manier toch ervoor moeten zorgen dat de inhoud gaat kloppen.
Gaat het er om dat de "presentatie klopt" of dat ze de inhoud doorgrond hebben en en werkelijk mee kunnen werken. M.i. heeft dit een beetje een parallel met 'CITO's oefenen'; als de CITO resultaten daarmee hoger zijn, heb je dan een beter redement uit de door jouw aangeboden stof gehaalt, of heb je ze een 'beter getraind in een specifiek truukje'?

Ik heb zelf geen ervaring met ChatGPT, maar alles wat ik er over gezien/gehoord/gelezen heb is dat het op het eerste oog verbluffende resulten uitspuugt op basis van beperkte imput. Dat voor elkaar krijgen is op zichzelf een skillset, maar - gechargeerd - volgens mij kun je zonder verdere inhoudelijke kennis met een aantal steekwoorden een vrijwel overtuigend verhaal eruit laten rollen. Wat heb je dat precies geleerd? De materie, of een methode om een 'willekeurig overtuigend verhaal' te 'laten' maken?

Niet dat nieuwe technieken nooit omarmt moeten worden, maar er ligt m.i. wel een enorme verschraling van kennis en kunde op de loer.
Nee, het gaat (bij mij) uiteindelijk 99% om de inhoud. Ik let vooral op logica, conclusies, enz. Kennis op zich is niet zo heel belangrijk, de nodige feiten staan in de Binas of andere bronnen.
De presentatie moet gedaan worden door een kraam te bouwen en met allerlei mensen te praten over het project/profielwerkstuk.

Kennis verschraalt zeker, dat is sinds de komst van internet/wikipedia/google maps/enz. een duidelijke trend. Kunde, dat probeer ik zo hoog mogelijk te brengen als docent. Kennis is leuk om te hebben. Soms essentieel, dus een aantal basisonderdelen neem ik ook mee.

Goede reactie verder, eens met je bevindingen.
Petje af. Mensen gaan toch de antwoorden opzoeken op internet. We moeten kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe ze de zin van de onzin kunnen onderscheiden. Er zijn zoveel mensen die uit het eerste zoekresultaat van Google al hun informatie halen, zonder kritisch te zijn. En dan ontstaat de fabeltjes fuik en gaan ze steeds meer onzin voorgeschoteld krijgen.
Vroeger haalden we de informatie uit boeken, die misschien al gedeeltelijk achterhaald waren. Hoe is dat beter?
Fantastisch om het zo te doen.

Zo'n tool is een stuk geduldiger en heeft meer tijd dan menig leraar. Dus als dit kan zorgen dat enkele studenten nu een 8 halen in plaats van een 6 dan ben ik helemaal voor.
Helemaal eens je kunt de ontwikkeling toch niet stoppen, en zoals jij het beschrijft denk ik dat je de jeugd leert om te gaan met deze nieuwe techniek, en nog leuker kritisch denken !
Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is: je kunt toch alles opzoeken.
En daar ga je de fout in. Zie je zelf niet in dat dit een ontzettend gevaar is voor een samenleving/maatschappij? Als er niemand meer is met parate, betrouwbare kennis en die systemen worden gehacked, down gebracht of kramen simpelweg onzin uit. Wie weet dan nog hoe dingen echt zitten. Door dit soort tools word het steeds makkelijker om 'kennis' op te doen maar de stappen als bronnen checken etc zal steeds minder van belang worden.

Dit zie je nu al gewoon bij de mensen die met bosjes achter de eerste de beste complottheorie aan wandelen maar wel de mond vol hebben van 'bronnen checken'. Dat doen heel veel mensen simpelweg niet. Dit soort tools (met als voorloper soc. media) zijn echt een groter gevaar voor de samenleving dan menigeen wil accepteren.

[Reactie gewijzigd door Webgnome op 16 januari 2023 09:09]

Juist! Ik ben zelf docent en kijk samen met de leerlingen naar de zin en onzin hiervan. Des te meer is tot mijn leerlingen doordrongen dat kennis alleen maar belangrijker is geworden. Als je de zin en onzin van output niet kunt herkennen ben je vatbaar voor manipulatie.

Als grap voer ik mijn eigen naam in in de playground. Dan blijk ik professioneel bokser, golfer, of voetballer te zijn. Hilarisch, maar klopt van geen kant.

Nog even los van de vaardigheid an sich, die ik zeker erken. Voor mijn eigen vakgebied (een taal) ben ik zelf al redelijk bekwaam in het schrijven van de juiste prompts om tot goede geschreven output te komen (betogen met gebruik APA). Dat is ook wel iets wat ik leerlingen mee probeer te geven.
Iets kunnen beoordelen is een vaardigheid die eerst ontwikkeld moet worden maar feiten alleen maar kunnen opdreunen vind ik iets wat een AI ook voor mij mag doen. Ze kunnen heel goed hand in hand gaan zolang het eigen kritisch denken bovenaan staat.

Net ingevoerd: 9 + 3 / 6^2 * 36
Antwoord: 9 + 3 / 36 * 36 = 9 + 1 = 10

Als jij "Hoe komen ik we van die ..." regel niet kent zul je niet zien dat dit fout is. Deze ontwikkeling gaat niet meer weg en helpt ook een stukje saaiheid weghalen maar zoals @Playa del C. verderop al beschrijft, leer je leerlingen er mee om te gaan en wees sceptisch, altijd cross-checken!

[Reactie gewijzigd door hamsteg op 16 januari 2023 11:56]

Ik ben nog uit de "meneer van Dale wacht op antwoord" tijd. Dat kan wel eens discussie opleveren. Wat is het ezelsbruggetje dat hoort bij de nieuwe volgorde?
1. (haakjes)
2. machtsverheffen en worteltrekken, in de volgorde van de opgave
3. vermenigvuldigen en delen, in de volgorde van de opgave
4. optellen en aftrekken, in de volgorde van de opgave
Bij mij ging hij/zij/hun in eerste instantie ook de mist in

9 + 3 / 6^2 * 36

The order of operations, or PEMDAS (Parentheses, Exponents, Multiplication and Division, and Addition and Subtraction) is used to simplify the above expression.

First, the exponent is evaluated: 6^2 = 36
Next, the multiplication and division are evaluated from left to right: 3 / 36 = 0.0833
Then, the addition and subtraction are evaluated from left to right: 9 + 0.0833 = 9.0833
Therefore, the result of the expression is 9.0833.

you forgot to multiply by 36

I apologize for the confusion, you are correct. The order of operations, or PEMDAS (Parentheses, Exponents, Multiplication and Division, and Addition and Subtraction) is used to simplify the above expression.

First, the exponent is evaluated: 6^2 = 36
Next, the multiplication and division are evaluated from left to right: 3 / 36 = 0.0833
Then, the multiplication is evaluated: 0.0833 * 36 = 3
Finally, the addition and subtraction are evaluated from left to right: 9 + 3 = 12
Therefore, the result of the expression is 12.
Heb je dit in chatGPT gegooid? Want chatGPT is niet bedoeld voor rekenkundige antwoorden. Het is een taalmodel.
Het is illustratief, het tool geeft een onjuist antwoord.
Zo'n ezelsbruggetje valt toch ook onder taal?
ChatGPT geeft trouwens als antwoord op de vraag wat het Nederlandstalige ezelsbruggetje is: "BODMAS" of "HAKPO", dat zijn de Engelstalige hulpwoorden.

Zelf heb ik recentelijk tijdens mijn studie:"Hoe komen we van die onvoldoendes af" geleerd.
Ik snap even niet hoe een algoritme hier 10 van kan maken ??
Even voor mijn beeld. Zoals ik het me herinner zijn vermenigvuldigen en delen even belangrijk, dus die doe je dan op volgorde hoe het er staat. Dan krijg je 9 + ( (3 / 36) / 36) en dat is 9,00231481. Is dat het juiste antwoord?
Je mist de vermenigvuldiging:

Eerst het maal deel (impliciete haakjes):
3 / 36 * 36 <==> werken met breuken 36 --> 36 / 1
3 / 36 * 36 / 1 <==> schuin wegstrepen bij vermenigvuldiging van breuken
3 / 1 * 1 /1 <==> vermenigvuldigen
3 /1 <==> vereenvoudigen
3
Plus deel:
9 + 3 = 12

[Reactie gewijzigd door hamsteg op 17 januari 2023 12:06]

Docent hier, maar wiskunde, dus weinig verslagen.. APA gaat over bronvermelding neem ik aan? Ik ben het 100% met je eens. Juist daarom niet negeren en leerlingen wellicht meer trainen op het bewerken en herkennen van AI teksten en daarnaast schrijfvaardigheid toetsen op school? Ergens anders ook gezegd, ikzelf leerde goed formuleren pas waarderen toen ik het praktisch nodig had in mn leven en werk. Maar de basis ervoor is wel op de middelbare school gelegd natuurlijk. Ik ben benieuwd naar de manier waarop jij de prompts geeft en hoe je dat jezelf geleerd hebt... Mag eventueel in een DM.
Geeft ChatGTP bronnen?
Heb er zelf wel eens meegespeeld maar nooit gebruikt voor verslagen (ben dat stadium allang gepasseerd gelukkig).
Nee ChatGTP geeft geen bronnen, maar het gerucht gaat dat Google bezig is met een eigen ChatGTP variant die wel in staat is bronnen te geven.
Ik las dat ChatGPT bewust geen bronnen opslaat/geeft om te voorkomen dat ze aangeklaagd worden wegens plagiaat. Ik ben benieuwd hoe dat dan bij Google uitpakt (die is eerder aangepakt wegens het publiceren van nieuwsberichten van anderen).
Geeft geen verwijzingen in de tekst zelf, maar wel een lijst met bronnen.
Uiteindelijk is ChatGTP of elke andere Bot gewoon een computer, die gedraagt zich zoals de programmeurs 'm hebben opgedragen dus zijn er bepaalde kenmerken die altijd detecteerbaar blijven. Nu zijn studenten ook niet dom, die passen delen van de uitgespuugde tekst aan om detectie te voorkomen maar als je de referentie informatie eenmaal kent of ChatGTP een paar keer over hetzelfde onderwerp hebt geraadpleegd zul je toch zien dat er telkens praktisch hetzelfde terug komt.
Dat klopt niet. De output kan veranderen (en verandert) als je later nog eens hetzelfde vraagt.

Dit komt doordat het model, en de parameters die erin gaan steeds veranderen doordat gebruikers (indirect dan wel direct) feedback kunnen geven over de kwaliteit van de antwoorden.

Ook zal binnenkort geïmplementeerd worden dat nieuwe trainingsdata (dus ook na 2021) voortdurend geïntegreerd wordt in het model.
Tuurlijk kan de output veranderen door nieuwe of beter beschikbare informatie maar de kenmerkende manier waarop het gepresenteerd wordt niet.

Veel mensen denken onterecht dat dit ding magisch is of computers ineens kunnen denken maar het is maar een veredelde rekenmachine en geen mens. Ik vind de term AI ook enorm misleidend, Artificial ja, Intelligence nee, het ding is helemaal niet intelligent, moet het doen met informatie die wij hem voeren en zoekt daarin verbanden volgens een regelset die de programmeurs 'm hebben meegegeven. Het heeft geen bewustzijn en kan niet zelfstandig nadenken en op dat punt zijn we ook nog lang niet.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 16 januari 2023 11:56]

Als de output kan veranderen zal dus ook de “kenmerkende manier waarop ‘t gepresenteerd wordt” veranderen. Niet alleen de inhoud, ook de vorm.
Nee dat doet het niet, want het is een computer met programma code. Die code veranderd niet ineens volledig. Behalve als je alles vanaf de grond af aan opnieuw zou schrijven en de kans dat dit gebeurd is nul want waarschijnlijk zit er jaren aan werk in. Nogmaals een computer blijft een dom ding hoe mooi je het ook presenteert.
Misschien dat de code hetzelfde blijft, de parameters en de inputdata veranderen wèl. Ik snap niet hoe je dan kan claimen dat de output qua vorm (waarbij de output de vorm EN de inhoud bepaalt) hetzelfde blijft.

Dat is volstrekt onlogisch.
Dat jij het niet begrijpt maakt het nog niet onlogisch.
Heb het zelf nog niet geprobeerd, maar kan je niet een vraag stellen aan de chat? Iets in de trant van waar komt deze informatie vandaan?

collega's en ik hebben al wel eens gekeken naar of ChatGTP vakspecifieke definities kan omschrijven of bijvoorbeeld formules kon opzoeken. Definities gingen vaak nog fout, opzoeken van eenvoudige natuurkundige vergelijkingen ging wel goed maar zodra de formules ingewikkelder werden was het antwoord ook niet goed.

Denk dat de ontwikkeling an sich niet verkeerd is (zou een nieuwe manier van informatie zoeken kunnen zijn net zoals we nu google gebruiken) Echter wat anderen hier ook al betogen is het nu nog wel opletten geblazen met wat je voor waar aanneemt. In de tijd wordt de chat natuurlijk wel steeds beter. (tenminste dat zou de bedoeling zijn volgens mij)
Je kan er specifiek naar vragen, ik heb het vanuit een fysica perspectief al gezien. De interpretatie van de bronnen is echter niet altijd juist. En, nog mooier, chatGPT verzint soms bronnen.
ChatGPT kan dus niet alleen van dit soort niet bestaande bronnen verzinnen, maar daarbij ook nog eens de inhoud van deze niet bestaande bronnen erbij verzinnen. Het GPT-3 taalmodel van ChatGPT is dan ook geoptimaliseerd om grammaticaal correcte fake news artikelen in het Engels te genereren en het is dus ook niet geoptimaliseerd voor correctheid: Zie de GPT-3 paper https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf

[Reactie gewijzigd door Weicool op 16 januari 2023 14:14]

'De fout in gaan' vind ik wel heel zwaar klinken...

Als je mijn volledige bericht leest, dan gaat het juist om vaardigheden die nodig zijn om te kunnen beoordelen welke kennis betrouwbaar is, hoe dit gedaan moet worden, enzovoorts. Niet klakkeloos overnemen of het simpelweg geloven omdat een taalmodel het zegt. Dat sla je nu helemaal over in je reactie, waarom precies?
Nee dat sla ik juist net niet over. Ik benoem het zelfs in mijn reactie maar zet er de kanttekening bij dat die vaardigheden gewoon door heel veel mensen niet worden uitgeoefend. Dat wijst de praktijk gewoon uit.
Een extra dimensie is dat in het lager onderwijs (alles voor de universiteit) het reactievermogen op technologisch ontwikkelingen laag is. Het duurde bijna 50 jaar voor de rekenmachine werd geïntegreerd in het lager onderwijs omdat men hoofdrekenen en vooral staartdelingen onwijs belangrijk vond.

De stroperigheid van het onderwijs is vaak onderwijskundigen bekend maar meestal een blinde vlek voor docenten. Ze leven in een denkbeeld waar ze kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van morgen terwijl er geen enkele reden is om te geloven dat dit slaagt of ooit geslaagd is.

De geschiedenis zal zich herhalen. We hebben het inmiddels gezien met de rekenmachine.
omdat men hoofdrekenen en vooral staartdelingen onwijs belangrijk vond
Die zijn nog steeds belangrijk. Als ik zie hoeveel moeite mijn overbuurjongen heeft met de huidige (hap)methode om te leren delen, en hoe makkelijk hij de staartdeling kan toepassen, maar niet mág toepassen van zijn docent.... dan is er nog een lange weg te gaan.

Ik weet nog dat we bij de eerste lessen wiskunde (in het eerste jaar op de universiteit notabene), vol in de staartdeling gingen. Met formules ipv getallen welliswaar, maar het principe is gelijk
Dit was voor 1990 denk ik ?

Ik kan me gewoon niet herinneren dat we op de universiteit lessen (meervoud) hieraan hebben besteed. De eerste les had nagenoeg heel wiskunde middelbare school samengevat maar zo goed herinner ik me dat niet (jaar 1 Technische Natuurkunde TUD). Er is zeker wel een bepaalde variatie in stof dus afhankelijk van je gekozen studie zal het wel verschillen.
jup, 1989, de lessen waren voor nat/schei/biol studenten, gegeven door de wiskunde factulteit.
Die zijn nog steeds belangrijk. Als ik zie hoeveel moeite mijn overbuurjongen heeft met de huidige (hap)methode om te leren delen, en hoe makkelijk hij de staartdeling kan toepassen, maar niet mág toepassen van zijn docent.... dan is er nog een lange weg te gaan.
Belangrijkere vraag (ik weet het antwoord niet maar heb een vermoeden)... snapt hij ook wat hij aan het doen is? Of is de staartdeling een kunstje dat hij kan uitvoeren zonder te begrijpen wat hij doet en waarom het werkt?
Ik weet nog dat we bij de eerste lessen wiskunde (in het eerste jaar op de universiteit notabene), vol in de staartdeling gingen. Met formules ipv getallen welliswaar, maar het principe is gelijk
Met formules ipv getallen is wel echt een enorme sprong he. Van concreet naar abstract. Dat is nou net de overgang van "rekenen" zoals je dat op de basisschool hebt geleerd naar universitaire "wiskunde". Je hebt een paar jaar middelbareschool wiskunde nodig om dat vermogen te ontwikkelen.

Het is vrij gebruikelijk dat je op de universiteit begint vanaf 0 en in een paar lessen alle stof van de middelbareschool dunnetjes overdoet maar dan wat abstracter.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 16 januari 2023 11:47]

Belangrijkere vraag (ik weet het antwoord niet maar heb een vermoeden)... snapt hij ook wat hij aan het doen is? Of is de staartdeling een kunstje dat hij kan uitvoeren zonder te begrijpen wat hij doet en waarom het werkt?
Hij snapt zeker wat hij aan het doen is, en inmiddels lukken beide methodes ook. Het is alleen zuur dat kinderen niet wordt toegestaan hun eigen weg te vinden, kan ook aan de desbetreffende (overwerkte) leerkracht liggen uiteraard.
Of is de staartdeling een kunstje dat hij kan uitvoeren zonder te begrijpen wat hij doet en waarom het werkt?
Voor sommigen zal het een kunstje zijn, en heeft de hapmethode toegevoegde waarde voor het begrip. Anderen begrijpen het wel, en dan voegt zo'n poging om het eenvoudiger te maken enkel ruis toe, waardoor het juist moeilijker wordt. Jij vindt het waarschijnlijk ook irritant als iemand een half uur bezig is iets uit te leggen wat ook in 5 minuten had gekund. Meestal verdriknt de boodschap dan in de stortvloed van woorden...

Het belangrijkste onderdeel van delen, is mijns inziens begrijpen wanneer je het toe moet passen, zonder daarover echt na te hoeven denken, niet welke methode je gebruikt om het resultaat te berekenen. Ik heb zo op het eerste gezicht niet de indruk dat de hapmethode daaraan bijdraagt. Die draagt m.i. hooguit bij aan begrijpen hoe delen feitelijk werkt: wát je eigenlijk aan het doen bent - dat is iets heel anders.
Het probleem is dan, dat de docent een methode voorschrijft. Dat zou hij helemaal niet moeten doen. Docenten moeten de leerlingen gereedschapjes aanleren. De leerling moet vervolgens leren hoe en wanneer hij elk gereedschapje gebruikt. Als hij een deling moet uitvoeren, maakt de methode niet uit, maar het resultaat wel.

Niet alle leerlingen kunnen even makkelijk alle tooltjes gebruiken. Waarom moet iemand die prima een staartdeling kan uitvoeren, perse een andere methode gebruiken?
De rekenmachine zou bij de wiskundeles op het voortgezet onderwijs nog steeds verboden moeten worden (ik weet niet of dat zo is?). Staartdeling zul je niet dagelijks gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat het geen nuttige vaardigheid is.
De rekenmachine maakt dat inzicht in getallen en orden van grootten verdwijnen. Dat heb je hard nodig als je bijvoorbeeld de dosering van een medicijn moet berekenen.
De vergeet een belangrijke component: De Tijd.

We kunnen allerlei handige vaardigheden bijbrengen waar we op dit moment niet voor kiezen omdat er niet genoeg tijd is.

Als de tijd beperkt is gaan we zaken rangschikken naar prioriteiten. Je mag het zeker oneens zijn met de gekozen orde.

Wat ik tevens wel een interessante ontwikkeling vind is dat je meer pluriformiteit kan invoeren in het aanbod en dat is nuttig omdat er veel variatie is in hoe mensen leren.
De vergeet een belangrijke component: De Tijd.
Volgens mij is het probleem niet de tijd, maar het geld. Onderwijs heeft niet binnen 4 jaar resultaat, dus hebben politici er weinig merkbare invloed op, en worden ze er ook niet echt op afgerekend.. Daarbij komt dat er met onderwijs niet direkt geld verdiend wordt. Het kost geld, en de verdiensten komen pas 10 tot misschien wel 30 jaar later. Dus is het makkelijk om daarop te bezuinigen, als andere uitgaven wel direkt effect hebben, of dringender lijken.

Met hetzelfde argument, zouden we ook het leesonderwijs op een lager pitje kunnen zetten, want we hebben tegenwoordig luisterboeken. En met de hand schrijven is ook niet meer echt van deze tijd, toch ? En, om direkt aan te haken bij het onderwerp van dit artikel: waarom zouden we nog opstellen schrijven als een AI het bijna even goed kan ? Over 10 jaar kan de AI het waarschijnlijk beter, en waarom zou de mens het dan nog moeten leren / doen ?
De mens gaat andere dingen doen.
En waarom zou het onderwijs zich daar niet op moeten richten? Zoals ik in mijn eerste post schreef :P Volgens mij praten we een beetje om elkaar heen. Feit blijft dat kennis nu heel eenvoudig te benaderen is. Het grootste probleem met generieke taalmodellen is dat ze geen source of truth hebben. En precies dat is iets waar het onderwijs zich op zou moeten richten om nieuwe generaties klaar te maken voor toekomstig werk.
Het is niet meer tegen te houden dat mensen gaan vertrouwen op de beschikbaarheid van internetinformatie. Dus je kan ze beter leren hoe informatie te beoordelen op betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid dan te proberen internetinformatie buiten de deur te houden. Dat laatste is namelijk niet te doen. Bovendien is er zo ontiegelijk veel informatie beschikbaar tegenwoordig dat je beter mensen kan trainen in het zoeken naar informatie dan te proberen informatie in de hoofden van mensen op te slaan.
ChatGPT produceert geen waarheid. Het slaat soms zelfs complete wartaal uit. Het zoeken naar bronnen is natuurlijk prima, en die moet je dan exact overnemen. Het is m.i. echter een misvatting dat niet zo veel kennis nodig hebben omdat we steeds meer weten en alles kunnen opzoeken. We moeten juist steeds meer leren. Immers, in het extreme geval dat mensen geen kennis hebben, weten ze ook niet wat ze moeten opzoeken. Zonder kennis kunnen we ook niet beoordelen of iets waar is of niet.
Weet je dat de mens hooguit 1% van zijn hersencapaciteit gebruikt? Er kan nog veel meer bij. Ik denk dat we beter kunnen kijken naar welke informatie zinvol voor ons is en welke niet. Ikzelf onthoud mij van het bijhouden van voetbalscores, want die informatie vind ik volledig nutteloos.
Het is al jaren onmogelijk om als mens voldoende parate kennis te hebben, en bovendien waar komt die kennis vandaan?

Dit is een fascinerend krachtige tool, maar met zoals iedereen gereedschap kan het met zo goed voor slechte als goede zaken gebruikt worden. De mens is het gevaar wat jij het over hebt, niet een nieuwe tool.

Het klinkt alsof je uit onderbuik gevoelens van angst spreekt.

Dat mensen in bosjes andere de eerste de beste complot theorie aanlopen gaat er bij mij ook niet in. Het zijn er maar een paar, ze krijgen alleen een veel te groot podium waardoor hun geschreeuw veel te veel gehoord wordt.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 16 januari 2023 12:18]

Wat is voldoende parate kennis? We hebben het hier over kinderen die op school zitten om basiskennis en basisvaardigheden te leren. Het is deze basis die je in staat moet stellen om in de rest van je leven nieuwe dingen te leren en om wat je verder tegenkomt enigszins zelf te kunnen beoordelen.

Net zo goed als je niet blind moet varen op anderen, moet je ook niet blind varen op AI. Zonder goed basis kun je echter niet anders.
Voldoende parate kennis is voor mij de hoeveelheid kennis die nodig is om de vaardigheden aan te leren, maar hoeveel kennis raakt er wel niet hoe snel achterhaald? Er zijn tal van voorbeelden van dingen die ik eind vorige eeuw op de middelbare school leerde en nu achterhaald zijn - al die parate kennis is dus niets meer waard.

Juist weten dat je niet blind moet varen op bepaalde bronnen is een vaardigheid, zeg maar hetzelfde als dat wikipedia niet als officiële bron geaccepteerd wordt, maar wel in veel gevallen een onmisbare bron is die je op weg wijst (want een goed wikipedia artikel heeft zelf wel 'echte' bronnen onderaan).

Dat is precies hoe ik ChatGPT ook gebruik, het schrijft voor mij de bulk van de teksten, maar daarna controleer en bewerk ik het tot een goed geheel wat ik kan verkopen. Aan het einde van de dag kan ik nu dankzij deze chat meer en betere teksten schrijven dan zonder. Als ik blind zou vertrouwen op wat het schrijft zou ik wel 100 artikelen per dag kunnen schrijven in plaats van 1, maar als ik mijn 'werk' doe en er echt wat van maak, kom ik alsnog op 3 artikelen, wat een productiviteitstoename van 200% is.

Helaas voorzie ik dat mensen waarschijnlijk wel voor kwantiteit ipv kwaliteit gaan kiezen, en het is nog maar de vraag of de prijsdaling de productiviteitstoename elkaar compenseren.

Maarja, wie betaald bepaald. Als je een goed nieuw artikel wil lezen moet je ook een abonnement op een krant nemen ipv Nu.nl, NOS.nl of Facebook te lezen, maar we weten hoe dat gaat.
Wie weet dan nog hoe dingen echt zitten.
Nou. Iig niet iemand die net vers van school afkomt.

Kennis van zaken komt echt met de jaren. Ik wist 5 jaar geleden niks van DevOps dat heb ik ook allemaal op moeten zoeken.

Dit is exact het probleem met onderwijs. Niet om leren gaan met de tools die vooruitgang geven, maar halsstarrig vasthouden aan de gevestigde zaken die eigenlijk al outdated waren voor je begon.
Dit zie je nu al gewoon bij de mensen die met bosjes achter de eerste de beste complottheorie aan wandelen maar wel de mond vol hebben van 'bronnen checken'. Dat doen heel veel mensen simpelweg niet. Dit soort tools (met als voorloper soc. media) zijn echt een groter gevaar voor de samenleving dan menigeen wil accepteren.
En dat is dus precies omdat er dus geen onderwijs wordt gegeven met deze tools en ze in de taboesfeer worden gezet. Net als dat men vroeger altijd riep dat wikipedia geen bron was en iedereen daar een beetje onzin op kon zetten. In plaats van leren hoe je via wikipedia wel aan relevante literatuur kon komen werd dit gewoon in het verdomhoekje geduwd.
Ik denk dat je identificatie van de risicos correct is. Je kan het echter niet tegenhouden. Élke nieuwe ontwikkeling brengt nieuwe risicos en vraagstukken met zich mee. Ik ben oud, ik kan me de discussies over rekenmachines in het onderwijs nog herinneren. ("Straks kan niemand meer hoofdrekenen"), en later discussies over het gebruik van WikiPedia.

Dit zijn gewoon de nieuwe tools. En net als bij alle nieuwe tools, moeten mensen leren hoe die te gebruiken, en is er regulering nodig om uitwassen te voorkomen.
Aandacht besteden zoals @Orangelights23 en leerlingen wijzen op valkuilen zoals @finsdefis doet, zijn juist prima manieren om hier mee om te gaan. Daarnaast zal er iets van regulering moeten komen, zoals bijvoorbeekd verplichte bronvermelding, of disclaimers.

Het is eigenlijk allemaal hetzelfde aandachtspunt (YouTube, TikTok, Social Media). Hoe organiseren we het zodat het risico op complottheorieen beheersbaar blijft.
[...]


Dit zie je nu al gewoon bij de mensen die met bosjes achter de eerste de beste complottheorie aan wandelen maar wel de mond vol hebben van 'bronnen checken'. Dat doen heel veel mensen simpelweg niet.
Te herkennen aan het gebruik van zinsdelen als "dat zeggen wetenschappers" of "dat zeggen de experts". Als je zou doorvragen naar tenminste 1 specifieke naam dan krijg je doodse stilte als antwoord.
Te herkennen aan het gebruik van zinsdelen als "dat zeggen wetenschappers" of "dat zeggen de experts". Als je zou doorvragen naar tenminste 1 specifieke naam dan krijg je doodse stilte als antwoord.
Niet dat ik complottheoriedenkers wil steunen, maar van hoeveel feiten die jij weet kun jij zomaar, op verzoek, een betrouwbare bron noemen ? Of überhaupt op enig niveau het bewijs formuleren, al is het maar op grote lijnen ?

En wat de betrouwbare bron betreft: ook hoogopgeleide mensen, die beter zouden moeten weten, steunen soms belachelijke (complot)theorieën. Wellicht zijn het soms ook nog wetenschappers, mogelijk in een ander vakgebied. Of ze noemen zichzelf alleen wetenschapper, omdat ze ook dingen 'onderzoeken'... Dan kunnen de complottheoriedenkers dus zeggen dat wetenschappers het met ze eens zijn. Als niet-expert kan het heel moeilijk zijn het verschil te zien tussen een echte expert, en een charlatan, zeker als die charlaten beter is opgeleid dan jijzelf.
Deels mee eens. Het hoeft natuurlijk niet perse een gevaar te zijn, maar chatcpt is nu al enorm biased. Om dit te voorkomen zou je een soort van int. afspraken moeten maken over hoe de (ai) data tot stand komt.

Dat zal lastig worden.
Denk dat de jager-verzamelaar hetzelfde zal zeggen over het zelf kunnen maken van vuur. Op een gegeven moment zijn de tools dermate betrouwbaar dat je alleen nog kennis over het concept nodig hebt en moet weten hoe de tools werken. Verdergaande kennis is dan nog steeds welkom, maar niet meer noodzakelijk.
we zien tegenwoordig meer en meer scholen waar ze alternatief onderwijs geven ook... Dus of het nu een chatbot is of een docent/school...
zeker van de info zijn studenten nooit meer. Zelfs de media laat ook maar zien wat ze willen (of moeten van de politiek)
Zie je zelf niet in dat dit een ontzettend gevaar is voor een samenleving/maatschappij? Als er niemand meer is met parate, betrouwbare kennis en die systemen worden gehacked, down gebracht of kramen simpelweg onzin uit. Wie weet dan nog hoe dingen echt zitten.

Je denkt dat dat een valide punt is maar je weet ook dat je klinkt als 'old man yells at cloud' of 'je gaat echt niet de hele dag rondlopen met een rekenmachine op zak'? Je weet ook best wel dat letterlijk iedereen op deze planeet gebruik maakt van technologie waar ze letterlijk geen enkele bit van begrijpen.
We hebben die omschakeling letterlijk 10.000 jaar geleden al gemaakt.

Iedere grote stap in technologische vooruitgang zijn er mensen die dit argument gebruiken en iedere keer zie je dat de wereld kiest voor de technologische vooruitgang...

Dus ja, je hebt een punt maar nee, dit brengt niet de wereld op zijn knieen als het niet werkt. Het grootste deel van de mensen zullen gebruik van maken van AI/ML technologie en veel zullen er dagelijks op gaan vertrouwen. Er zullen ook mensen blijven die zweren bij ouderwetse methoden...

Dit zie je nu al gewoon bij de mensen die met bosjes achter de eerste de beste complottheorie aan wandelen maar wel de mond vol hebben van 'bronnen checken'. Dat doen heel veel mensen simpelweg niet. Dit soort tools (met als voorloper soc. media) zijn echt een groter gevaar voor de samenleving dan menigeen wil accepteren.
Om het punt te maken, heb je ChatGTP wel eens gevraagd wat hij denkt over complottheorieën? De vergelijking tussen de onzin die mensen verspreiden en wat een AI model genereert, is verder niet relevant. Een AI/ML model kan juist een oplossing bieden in de verspreiding van misinformatie gezien deze de context 'begrijp' waartegen nu enkel op trefwoorden gecontroleerd wordt.
We hebben de boekdrukkunst ook overleefd.
Belangrijk is om te kijken of het klopt, bronnen checken, toepassen, analyseren, kritisch denken, enzovoorts.
En dat is juist het ding dat ChatGPT *niet* doet. Het kopieert en plakt klakkeloos stukken tekst uit bronnen zonder vermelding en zonder controle. Het faalt letterlijk alle criteria die je opnoemt die leerlingen zouden moeten leren. Daarom zijn docenten er niet blij mee.
Maar juist omdat ChatGPT niet zegt wat de bron is geweest is zal een leerling altijd nog moeite moeten stoppen in het controleren van de tekst, zelf opzoeken en analyseren. Is dat niet precies wat ze studeren noemen?
Een studievriend van mij schreef recent zijn master scriptie. Hij was opzoek naar contradicties voor zijn keuze van de onderzoeksmethoden. Hij vroeg ChatGPT naar de voor- en nadelen en daarvoor academische literatuur te raadplegen en te benoemen. Vervolgens kon hij zelf het e.e.a. controleren.

Dit is een use case waarbij de mens alsnog kritisch behoort te zijn en ChatGPT als tool gebruikt wordt om je kennis te verrijken. En in deze zin denk ik dat de tool niet veel anders dan een moderne Google wordt. Niemand klaagt erover dat het gebruikt wordt, maar wel dat je kritisch moet blijven met de bronnen die je gebruikt.
Hij vroeg ChatGPT naar de voor- en nadelen en daarvoor academische literatuur te raadplegen en te benoemen

Dat gaat niet. Als je aan ChatGPT vraagt welke bronnen het gebruikt dan is het antwoord: “Ik ben afgesloten van het internet en kan niets opzoeken”.
Hij vroeg ChatGPT naar de voor- en nadelen en daarvoor academische literatuur te raadplegen en te benoemen

Dat gaat niet. Als je aan ChatGPT vraagt welke bronnen het gebruikt dan is het antwoord: “Ik ben afgesloten van het internet en kan niets opzoeken”.
Dan zijn er twee dingen mogelijk. Jij hebt jouw vraag anders geformuleerd of deze functie is uitgeschakeld door de ontwikkelaar.

Deze zoekopdracht gebruikte hij om te testen of hij bronnen kon opvragen: https://ibb.co/pLdSQRK
Het antwoord van de chat is hier alleen een beschrijving van de AHP-methode. Als literatuur wordt alleen Saaty benoemd, die gesultaatgericht in de vraagstelling zat. Of staan er onder het screenshot nog andere bronnen die ChatGPT op geeft?
Deze discussie begin ik interessant te vinden. Laten we vooropstellen dat ik me niet enorm heb ingelezen in het technische verhaal achter het programma. Weicool heeft hier een paper gedeeld dat ik nog moet bekijken. Ik vind het leuk om tot nieuwe inzichten te komen.

De screenshot die ik eerder deelde was de enige die ik van mijn medestudent heb ontvangen. Ik heb geprobeerd om een voorbeeld te maken van hoe ik in gedachten heb dat je ChatGPT kunt gebruiken. Om in de context van de AHP-methode te blijven: https://ibb.co/zV2JbLJ

Van de literatuur die ChatGPT benoemd, zijn nr. 1 t/m 4 te vinden via Google of Google Scholar search. De jaartallen nr. 1 t/m 4 komen niet altijd overeen, maar de titels en bijbehorende auteurs lijken wel correct te zijn. Ik heb uit gemakzucht niet verder gezocht dan dat, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat nr. 5 t/m 7 automatisch door ChatGPT verzonnen zijn.

Wat ik vooral interessant vindt is dat wanneer ik verder vraag naar de bron waar ik het artikel kan vinden, dat het een suggestie doet voor journals waar ik eventueel weer verder kan zoeken naar papers. Ook al biedt de universiteit de meeste journals zelf wel al aan, kan het wellicht nog inspireren om verder te kijken dan dat.

[Reactie gewijzigd door Gaantje op 17 januari 2023 12:29]

Dit geeft mij weer inspiratie verder te zoeken. Misschien stel ik de vraag wel gewoon verkeerd. Ik krijg bij een vraag over bronnen steevast het antwoord “Ik ben afgesloten van internet, kan niets opzoeken maar wéét het gewoon”.

Behalve als ik net als in de post hierboven gericht vraag: “zoek in de Duckstadcourant naar de uitslag tegen Gansdorp”, dan noemt ie wel de Duckstadcourant.
Maar lees even het stukje van de leraar Natuurkunde hierboven, die doet er dus wat mee en legt precies uit waarom het wel kan helpen in je eigen skills. Ik denk zelfs dat het op die manier van vitaal belang is, hoeveel mensen weten wat ze moeten Googlen en welke pagina's enigzins betrouwbaar zijn.. dat is echt een ding op zich.
En daarom schrijf ik ook dat ChatGPT JUIST gebruikt moet worden om dit te leren. Niet om het te kopiëren.
Dat is zijn punt? ChatGPT levert teksten, leerlingen controleren die.
Misschien dat ChatGPT nu nog teveel leunt op één bron, maar juist daarin kan hij veel beter worden dan de mens door tientallen bronnen de best-practice te makken. Ik noem maar wat, wat is de best-practice van wachtwoorden? Hij komt dan niet alleen met Nist aan, maar combineert dat met de best-practices van Microsoft en AWS. Terwijl wij als mens maar beperkt handmatig moeten gaan opzoeken om tot zo'n best-practice te komen.
helaas geen enkele website/Windows omgeving die het wachtwoord zal aanvaarden...
Precies, dus die best-practise instellingen met wachtwoord vereisten, zijn niet zo best
Ik denk dat 1 van de grote misverstanden in deze hele kwestie is dat het feit dat je het één kunt omwisselen voor het andere.

De 21st century skills zijn vaardigheden die je pas later in je carriere (bv. op de universiteit) leert en niet zozeer op de middelbare school. Dat heeft grotendeels te maken dat je wel een basis nodig hebt om die analyses te kunnen maken.

Of daaronder valt het lezen van een waardeloos boek wat een leraar Nederlands ooit heeft aangewezen als "literatuur" laat ik even in het midden, maar het is wel duidelijk dat algemene ontwikkeling en historisch besef vaak noodzakelijk zijn voor analyses en kritisch nadenken zonder dat het ontaard in complot-theorieën en wappie-gedrag.

Ik vrees wel een beetje dat er heel snel een (hele) grote groep mensen zal zijn die niet snel kan concurreren met dit soort AI, met allerlei gevolgen van dien. Bij iedere technologische ontwikkeling is die zorg uitgesproken, maar in dit geval heeft het ook grote gevolgen voor het midden en hoge kader. Er zullen landen zijn waar zich een technocratische regering vormt die zich over de periode van een paar decennia vrijwel volledig door de AI laat leiden, vrees ik
Lezen is nodig om te leren de hoofd- en bijzaken in een tekst te kunnen herkennen. Het probleem bij literatuurlijsten is dat veel van de boeken er op helemaal niet erg goed of interessant zijn, maar dat iedereen laten lezen wat ze maar willen het voor leraren onmogelijk maakt om alle boeken te kennen, laat staan om vantevoren te kunnen zeggen of boeken inderdaad wel geschikt zijn. Als de ene student een werk van Couperus op de lijst zet en een ander een boek van Nijntje dan heeft dat natuurlijk niet een vergelijkbaar niveau. Maar door een vaste lijst te gebruiken kunnen scholieren al sinds jaar en dag gebruik maken van uittreksels. Als er dan niet ver wordt doorgevraagd kunnen ze daar makkelijk mee wegkomen. Als ze dan verder wel boeken lezen maakt dat niet al te veel uit, dan kunnen ze die leesvaardigheid toch wel opdoen. Maar als ze dat niet doen kan dat later in sommige beroepen een probleem worden (maar ook lang niet in alle natuurlijk).

Bij ChatGPT heb je het probleem dat de scholier de bronnen niet zelf hoeft te lezen en dus ook geen kennis hoeft op te doen. Tuurlijk moeten ze wel kijken of het er een beetje redelijk uit ziet, maar bij veel leraren zal dat genoeg zijn om in ieder geval een voldoende te halen. En als je op die manier doorgaat naar de universiteit mis je basiskennis die je daar nodig hebt. Kom je ook daar weg met ChatGPT dan kom je daarna in het bedrijfsleven zonder de kennis die nodig is voor je baan. Dus dan kan je eigenlijk alleen nog maar manager worden of de politiek in gaan :+
Beetje off topic...

In de jaren 80 heb ik aan mijn lerares Nederlands gevraagd of ik het boek "Mariken van Nimwegen" van Joost van de Vondel op mijn lijst mocht zetten. Dat vondt ze goed. Ze realiseerde zich niet dat ze dat boek ook zelf moest lezen :) Is totaal andere manier van leren.
. Dus dan kan je eigenlijk alleen nog maar manager worden of de politiek in gaan :+
:o :X
Het probleem is dat het onderwijs al zolang ik mij kan herinneren achterloopt. En dat is logisch en overigens niet altijd de schuld van leraren (zij worden voor een groot deel ook maar geconfronteerd met leerprogramma's die ze moeten volgen, denk alleen al aan de syllabus voor eindexamens die jaren vooraf bekend is).

En inmiddels worden er heus al wel "21st century skills" ingezet, dat is door Internet en bijv. Wikipedia echt wel doorgedrongen, maar het probleem is dat het herkennen van het niet gebruiken van die skills door een ChatGPT moeilijker gemaakt wordt voor de leraren. Als ze willen toetsen op bijv. een brononderzoek, en een ChatGPT spuwt (op verzoek van de leerling) een lijstje bronnen uit, hoe herken je dan als leraar dat een leerling ook zelf brononderzoek gedaan heeft, naast alleen een copy/paste actie.

In het kader van Opa Vertelt: in mijn tijd had je literatuurlijsten waarvan je boeken moest lezen en werden de uittrekselboeken populair. Het duurde een paar jaar voordat leraren alle uittrekselboeken gelezen hadden en hun vragen daarop hadden aangepast zodat ze juist de dingen vroegen die niet in de uittrekselboeken stonden om zo het kaf van het koren te scheiden. Dat is in principe ook de uitdaging waar leraren nu voor staan.
Qua bronvermelding is Chatgpt nog heel slecht. Deze verzint ie gewoon. Ik heb meerdere testjes gedaan en boek, auteur en blz worden verzonnen waar je bijstaat. Wel bestaande mensen en boeken die te maken hebben met de vraag die je stelt, maar de auteur klopt niet bij het boek en de bladzijde klopt ook niet na controle. Internetbronnen zijn iets beter, maar ook deze kloppen nog steeds vaak niet, of bestaan niet (meer).
ChatGPT heeft inmiddels geleerd dat mensen blijer worden van verzonnen bronnen dan van het steeds melden "Ik ben maar een AI met informatie van voor 2021, zonder toegang tot Internet".
Toch zitten er wel gekke dingetjes in. Zo antwoord hij altijd met Elon Musk op de vraag wie Twitter CEO is, terwijl dat pas na de cut-off datum van de training is gebeurd. Als je dan om uitleg vraagt zegt ie soms sorry en geeft hij de naam van de oude CEO.
je hebt zonet zelf aangegeven waarom hij eerst het juiste antwoord heeft gegeven: omdat iemand hem al eens corrigeerde dus.
Hoe bedoel je? ChatGPT leert niet tussen sessies van verschillende gebruikers in. Het slaat niks op behalve in een enkele chat conversatie. Het model weet dus dat Elon Musk twitter CEO is, want dit is toch opgenomen in de training somehow.

Waarschijnlijk wordt het model af en toe bijgewerkt, ook na 2021.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 16 januari 2023 12:28]

ah, dan heb ik dit fout. Dacht dat die leerde door de correcties die gebruikers doorsturen :-)
Ik zie gemixte resultaten, soms zegt ChatGPT "As of my knowledge cutoff, the CEO of Twitter was Jack Dorsey. However, this information may have changed since then." en soms "The CEO of Twitter is Elon Musk."
ChatGPT heeft ook al 2 updates uitgebracht op 15 december 2022 en 9 Januari 2023. Wellicht dat het daar in zit?
https://help.openai.com/e...453-chatgpt-release-notes

Want in het text-davinci-003 model van de OpenAI playground geeft het als antwoord nog steeds "The CEO of Twitter is Jack Dorsey."

[Reactie gewijzigd door Weicool op 16 januari 2023 13:50]

O ongetwijfeld. Maar AI "leert" heel snel, en ik durf er geld op in te zetten dat voor het eind van dit (school?)jaar daar al verbetering in zal zitten. Het principe van "achterlopen" van leraren in het onderwijs is ook niet iets van nu, maar het blijft een terugkerend thema. Net zoals bijv. politie altijd iets achter zal lopen bij criminaliteit.

ChatGPT is in deze voor leraren echt niet anders als bijv. een EncroChat voor de politie; een flinke stap voorwaards voor de techniek (en voor misbruikmogelijkheden) waar op dat moment de handhavers (politie/leraren) geen antwoord op hebben, maar die ze uiteindelijk wel bij gaan halen. Maar het wordt wel steeds lastiger.
Zeker mee eens, als je de verwachting dat gpt4 500x zo krachtig zal zijn en kijkt wat gpt3 nu al kan...
Ik denk ook dat de ai stukloopt op literaire bronnen omdat veel boeken (nog) niet volledig op het internet staan (vooral iets oudere bronnen).
Het probleem is dat het onderwijs al zolang ik mij kan herinneren achterloopt. En dat is logisch en overigens niet altijd de schuld van leraren (zij worden voor een groot deel ook maar geconfronteerd met leerprogramma's die ze moeten volgen, denk alleen al aan de syllabus voor eindexamens die jaren vooraf bekend is).
Het is niet alleen het onderwijs dat achterloopt, de hele wereld doet dat. Overal loopt 99% ver achter op de nieuwste wetenschap en techniek. Of het nu gaat over de politie, de belastingdienst, het ziekenhuis, cameratoezicht, horeca, auto's of wat dan ook. Overal loopt de meerderheid ver achter. Zelfs het gemiddelde internetcafe draait op oude meuk en ik ken programmeurs die adviseren om nooit te upgraden tenzij het echt niet anders kan.

De meest mensen willen en/of kunnen helemaal niet vernieuwen (even los van de vraag waarom niet, tijd, geld, intelligentie, interesse, macht, etc...).
Ik ben bang dat leerlingen (mileniums) de dommere ik gaan worden.
Ze doen geen moeite meer om het op te zoeken, laten het de Ai doen, motivatie is er niet.
Het beheren en skills hebben van hoe je het op zoekt, waar je het opzoekt, wat je gaat opzoeken gaat allemaal verloren. Dat wil je niet laten oppaken door Ai.

Waarom zou je nog je kind naar school toe laten gaan? enigste wat jij hem dan hoeft te leren is hoe te schrijven, en hij gaat dan later alles via ChatGPT opzoeken, dat is toch geen les meer. Rekenen of wat dan ook, gaat hij ook via dat doen alles invoeren door ChatGPT en klaar.

ik weet het niet, zie liefer de classics voorbij komen als het gaat om lesgeven.
We zijn met die methode zo ver gekomen om het niet te vernietigen neem ik aan?
Ik ben bang dat leerlingen (mileniums) de dommere ik gaan worden.
Je zit er een paar generaties naast... Basisschool is precies netjes Generatie Alfa; middelbare en mbo/hbo/uni zijn Generatie Z. De enige Millennials (26-41 jaar oud) op scholen zijn leraren.

Misschien wordt het tijd Millennials niet overal meer de schuld van te geven ;)
Ik ben bang dat leerlingen (mileniums) de dommere ik gaan worden.
Ze doen geen moeite meer om het op te zoeken, laten het de Ai doen, motivatie is er niet.
Daar klaagde de oude Grieken en Egyptenaren al over en alle generaties sindsdien. Alleen hadden we toen andere manieren om ons eigen werk niet hoeven doen.
Het beheren en skills hebben van hoe je het op zoekt, waar je het opzoekt, wat je gaat opzoeken gaat allemaal verloren. Dat wil je niet laten oppaken door Ai.
Voor een deel maar voor een deel veranderen de vaardigheden ook.
Toen ik op school zat kregen we les over "het telefoonboek", "de gouden gids", "de encyclopedie", "zoeken in een kaartenbak", "navigeren in een bibliotheek", "het kopieerapparaat", "uit de losse pols een cirkel tekenen", "typex". Daar heb je allemaal niet veel meer aan.
Waarom zou je nog je kind naar school toe laten gaan? enigste wat jij hem dan hoeft te leren is hoe te schrijven, en hij gaat dan later alles via ChatGPT opzoeken, dat is toch geen les meer. Rekenen of wat dan ook, gaat hij ook via dat doen alles invoeren door ChatGPT en klaar.
Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar hoe is het anders dan wat de gemiddelde manager doet? Die doet niet zelf onderzoek maar vraagt iemand om een rapport te schrijven. Niet dat ik daar zo enthousiast over ben, maar volgens mij is de maatschappij al lang zo ver dat we grotendeels vertrouwen op kennis en techniek die we zelf niet beheersen.
ik weet het niet, zie liefer de classics voorbij komen als het gaat om lesgeven.
We zijn met die methode zo ver gekomen om het niet te vernietigen neem ik aan?
Nu de gemene vraag... wat zijn volgens jou de classics?
Grieks en Latijn? Godsdienst? Zingen? Gedichten van buiten leren? Koken? Naaien? Timmeren? Melken? Geen ICT?

Probeer deze vraag te beantwoorden zonder te verraden wanneer je zelf op school zat ;)
Uiteindelijk deed je zelf moeite, het opzoeken in boeken, het lezen van boeken, schriften en noem maar op.
Nu is het alleen beetje praten tegen een machine, wat al het werk voor je doet.

Wie denk je dat die oude boeken heeft geschreven, denk je dat toen ChatGPT bestond? moest toch ergens beginnen. Toen de boeken bestonden, inderdaad hoefde je alleen nog te lezen, maar je moet toch wel opzoeken etc.

Ik bedoel inderdaad we leven meer in een digitale wereld, en ik ben bang dat mijn kind van 1 wanneer ze uiteindelijk naar school gaat, en geintjes als tablet gedoe etc voorbij komt ze niet zelf meer veel zal leren behalve dat een machine voor haar alles gaat invullen berekeken (rekenmachine is niet meer nodig, alleen een Ai)

ik heb dus alsnog dat we leren schrijven, blijven schrijven, rekenen, wiskunde, natuurkunde etc.
Ik ben echt wel voorstander dat dingen op school anders kunnen, maar er zijn alsnog wel basis dingen die kinderen moeten kunnen en als ze alleen maar antwoorden aan het halen zijn van het internet dan leren ze die niet. Je redenatie onderbouwen is een belangrijke levensvaardigheid en als dit uit een AI gespuugd wordt dan leer je dat niet.

Zelf gebruik ik ChatGPT hier en daar en het is zeker een waardevolle tool, maar je moet wel bewust zijn van de dingen die je gebruikt, anders krijg je beveiligingslekken etc als je code gewoon klakkeloos overneemt.
Dan moeten ze eens langs de uni gaan. Tentamen Computer Ethics had een voorbereidingstijd van twee maanden. Je mocht een casus uitwerken en onderbouwen (kan nu dus met ChatGTP), echter op het tentamen werden vragen gesteld die daar op voortborduren en checken of je 1) de basiskennis hebt, 2) je eigen tekst kent en 3) enigszins logisch kan beredeneren. Ga je een AI alles laten uitspugen faal je knetterhard tijdens zo'n tentamen.

Daarnaast zou een vak logica vaak zinniger zijn om te geven. Een paar offline examens afnemen waarin je logica moet toepassen in verschillende vormen en je leert het ze beter dan ze ooit zouden doen met een lap tekst schrijven.
Ja, maar een verslag kun je in groepjes laten doen. Een paar minuutjes er naar kijken en je hebt zo vier leerlingen in één keer nagekeken.
Het probleem is gewoon dat er op scholen veel te veel verslagen moeten worden geschreven. De hoeveelheid is al jarenlang zo hoog dat je ófwel ontzettend veel tijd verdoet, ófwel aan het valsspelen bent.

Dus tsja, dat docenten dan de werkdruk gaan verhogen (vlogs moeten maken), om valsspelen te voorkomen, dat is natuurlijk omgekeerde wereld. Dan moeten de leerlingen die hun werk serieus nemen dus óók nog eens een vlog opnemen, ná al het uitzoekwerk van bronnen vergelijken, tekst schrijven, slides maken voor naast de vlog, etc, beeldbewerking, etc.
En ga je ineens krijgen dat cijfers steeds meer gaan afhangen van "hoeveel moeite de leerling erin gestopt heeft", in plaats van de inhoud. Dus: oh, zulke gelikte effecten, ik geef ze een negen.
Bij onderwijs gaat het niet om antwoorden. Een docent weet echt wel dat 1+2=3, of dat er van 1939 tot 1945 een wereld oorlog was. Het gaat om mensen leren hoe ze tot antwoorden moeten komen, het analyseren van data en informatie en daar een verslag van te kunnen leggen.
Verder is ChatGPT niet een data bron zoals Wikipedia dat is. ChatGPT produceert teksten die verzonnen zijn. Misschien gebaseerd op waarheden, maar dat kan je niet controleren.
Het begrijpen van de stof dus, maar dat is juist iets wat ik op school minder heb geleerd. Het was veel meer stampen dan begrijpen en volgens mij is dat nog steeds zo. Ik help mijn zoon met wiskunde en stel dan diepere vragen over waar hij nu eigenlijk echt mee bezig is, het hielp mij vroeger enorm om meer achtergrond te zoeken omdat ik gewoon slecht was in formules uit mijn hoofd te leren. Op een tentamen kon ik de formule dan weer bedenken omdat ik wist hoe die tot stand was gekomen, kost veel meer tijd en dat hebben we niet, maar zou wel super goed zijn. Hier in Denemarken waar ik nu verblijf viel ik van mijn stoel toen mijn dochter aan de wiskunde-leraar vroeg (was ze gewend uit NL) hoeveel bladzijden ze af moest hebben, bij schoolgesprek gaf hij aan ons aan dat hij dat zo'n vreemde vraag vond maar dat best wilde aangeven voor haar. "Het gaat er mij meer om dat ze het snapt, of dat dan na 1 bladzijde in een les is of 5, I don't care". Wauw

[Reactie gewijzigd door vgroenewold op 16 januari 2023 08:56]

Het probleem is dat het hier helemaal niet gaat om het kunnen aanleveren van die tekst. Die tekst is alleen maar hoe de leraar probeert te verifiëren dat jij de stof bestudeerd en begrepen hebt. Ideaal zou zijn als de leraar dat gewoon kon doen door er met elke leerling over te praten, een mondeling dus, maar ja daar is het geld er niet voor of de mensen.

Verder is het zeker wel belangrijk om bepaalde basisvaardigheden aan te leren. Zo ook met het rekenmachientje... Ik weet niet wat tegenwoordig de regels daarover zijn op school maar ik ben blij dat ik vroeger nog hoofdrekenen geleerd heb. Het probleem is dat als je vanaf het begin meteen het door het apparaat laat doen dat je geen gevoel ontwikkelt voor wanneer de uitkomst niet klopt. Bijvoorbeeld als je 123 x 45 invoert en 585 er uit krijgt... Als je altijd alleen je rekenmachine gebruikt en niet zelf automatisch al een schatting kunt maken dat dit ergens in de orde van grootte van 5000 moest komen dan realiseer je je waarschijnlijk helemaal niet dat je per ongeluk 13 x 45 ingevoerd had.
Dat is ook verandert. Ik kan goed hoofdrekenen en heb daar enorm profijt van, leerkracht van mijn kids echter hoorde ik zeggen "ohhh doe maar met een rekenmachien hoor", daar ging ik een beetje op in, want zo ingewikkeld was het niet en de vaardigheid iets uit het hoofd te kunnen is gewoon super handig. Maar dat is duidelijk anders merkte ik, daar wordt al minder op in gezet.
Ik kan goed hoofdrekenen en heb daar enorm profijt van, leerkracht van mijn kids echter hoorde ik zeggen "ohhh doe maar met een rekenmachien hoor", daar ging ik een beetje op in, want zo ingewikkeld was het niet en de vaardigheid iets uit het hoofd te kunnen is gewoon super handig. Maar dat is duidelijk anders merkte ik, daar wordt al minder op in gezet.
Dat goed hoofdrekenen erg handig is staat buiten kijf. De moeilijke vraag is hóe goed je moet zijn, hoeveel tijd/moeite dat kost en wat voor andere dingen je in die tijd had kunnen leren. Ik heb het antwoord niet maar ik denk dat het niet meer dan logisch is dat er tegenwoordig minder waarde aan wordt gehecht dan vroeger.
Ja, op zich wel, maar ik heb specifiek met hoofdrekenen ervaren dat me dat in allerhande vakken enorm hielp. Qua werk ook, even snel uitrekenen hoeveel van stof X er bij Y moest, ja dat kan met een rekenmachine, maar als je alles in je handen hebt en bezig bent is het verrekte handig dat uit het hoofd te kunnen. Ik vind een vak als wiskunde aan de basis staan van heel veel anderen, dat zouden ze sowieso leuker en minder droog moeten maken (ander verhaal), maar om juist dat te verleggen naar de rekenmachine en die vaardigheid te verliezen, ik weet niet of dat nu zo'n super goede zet is.
<knip> even snel uitrekenen <knip>
Ik vind een vak als wiskunde aan de basis staan van heel veel anderen, dat zouden ze sowieso leuker en minder droog moeten maken (ander verhaal), maar om juist dat te verleggen naar de rekenmachine en die vaardigheid te verliezen, ik weet niet of dat nu zo'n super goede zet is.
Het is misschien een beetje flauw maar in dit geval is het relevant dat 'wiskunde' en 'rekenen' aparte vakken zijn. Wiskunde is makkelijker als je goed kan rekenen, maar als je moeite hebt met rekenen wordt wiskunde dus ook moeilijker. Als je veel tijd en energie nodig hebt om te rekenen dan wordt het lastiger om de achterliggende wiskunde te zien. Een hoop mensen leren zelfs nooit dat er een verschil is, ze zijn namelijk blijven hangen bij rekenen en zien door de rekenbomen het wiskundebos niet.

Als ik moet kiezen tussen "wiskundig inzicht ontwikkelen" en "hoofrekenen" dan heb ik liever het inzicht. Als een rekenapparaat er voor kan zorgen dat leerlingen hun mentale energie kunnen richten op de grote lijn dan vind ik dat een goede oplossing. Uiteraard is er ergens een ondergrens.
Daar kan ik goed in meekomen ja, inderdaad hecht ik wel meer waarde aan inzicht dan zuiver kunnen rekenen. Maar dat is in theorie leuk, de praktijk is nog steeds dat de focus op dat inzicht juist wat ontbreekt vind ik, op scholen. Hier in Denemarken kreeg mijn dochter het advies "het maakt mij niks uit of je 10 bladzijden aan sommen af hebt of 1, als je het maar snapt", dat is het tegenovergestelde wat ze kreeg te horen in NL. Dus daar is nog veel winst te halen.
Mijn zoon had hele slechte cijfers voor wiskunde. Toen ben ik hem gaan begeleiden met zijn huiswerk. Tijdens het uitleggen van de stelling van Pythagoras kwam hij steeds tot andere antwoorden dan ik. Het bleek dat zijn rekenmachine afronde op 1 decimaal achter de komma. Als hij de som met hoofdrekenen had gemaakt dan had hij het inzicht gehad dat er iets niet klopte aan de uitkomst van de berekening. Ik heb examen gedaan zonder rekenmachine en had het inzicht gelukkig wel. Al snel bleek dat de school zijn rekenmachine verkeerd had ingesteld. Daarna behaalde hij betere cijfers :)
Het lastige aan dit verhaal is dat twee dingen veranderen:
Het rekenapparaat en de begeleiding.
Persoonlijke begeleiding is de beste onderwijsmethode die er is, daar kan geen enkele klassikale methode tegenop. Overal worden fouten gemaakt, ook in het onderwijs, mede daarom is de begeleiding van ouders zo belangrijk want die kunnen persoonlijke aandacht geven.
Het rekenapparaat verkeerd gebruiken is natuurlijk een knullige fout, maar ook zonder rekenapparaten kun je verkeerde dingen geleerd krijgen.

Als de juiste uitkomst afhankelijk is van juist afronden dan vraag ik me af of het wel echt zo makkelijk is met hoofdrekenen, het klinkt niet alsof het handige getallen zijn daarvoor.

Goed dat je je zoon helpt, dat zouden er meer moeten doen!
Deels mee eens, deel ook te kort door de bocht.
Wanneer je kijkt naar dingen als talen, dan lijkt het me niet wenselijk dat we een generatie opvoeden die een taal niet snapt maar alleen weet hoe ze een AI aansturen die die taal snapt. Als je kijkt naar de dramatische staat van journalistiek bijvoorbeeld, dan is nóg minder kennis van de taal en nóg meer afhankelijkheid van AI volgens mij niet de goede optie.
Daarnaast heb je natuurlijk inderdaad onderwerpen waar AI wel een goede toevoeging kan zijn, maar ik denk dat we moeten nadenken over 'waar' is het goed en niet blind aannemen dat mensen niks hoeven te kunnen en dat we kinderen best dom kunnen laten.
Er komen momenten waarop je geen AI hebt, zoals als je een normaal gesprek met een mens hebt. Als dan al je kennis wegvalt, dan ben je volgens mij geen echt deel van de maatschappij. Als je geen gesprek kunt houden zonder AI te vragen hoe je een zin formuleert, of wat een bepaald woord betekent, dan kun je dus geen normaal gesprek houden.

Dus ja het onderwijs moet zeker mee, maar het onderwijs moet zeker niet blind mee. Een rekenmachine is denk ik een goed voorbeeld, dat wordt prima gebruikt maar neemt niet weg dat kinderen opleiden om na te denken nog steeds belangrijk is.
Even door Ai laten herschrijven :-)

De toenemende afhankelijkheid van AI in ons dagelijks leven kan tot grote gevolgen leiden als we niet oppassen. Zo waarschuwt gebruiker Emoeloe van tweakers.net. Hij vindt het niet wenselijk dat we een generatie opvoeden die een taal niet snapt, maar alleen weet hoe ze een AI aanstuurt die die taal snapt.

Volgens Emoeloe kan dit onder andere leiden tot een verdere verslechtering van de journalistiek. Daarnaast benadrukt Emoeloe dat AI wel degelijk zijn nut kan hebben, maar dat we wel moeten nadenken over 'waar' het goed is en niet blind moeten aannemen dat mensen niks hoeven te kunnen.

Ook wordt er op gewezen dat er momenten zijn waarop je geen AI hebt, zoals tijdens een gesprek met een mens. Als je dan al je kennis wegvalt, dan ben je volgens Emoeloe geen echt deel van de maatschappij.

Kortom, Emoeloe pleit voor een doordachte inzet van AI en benadrukt dat het opleiden van kinderen om na te denken nog steeds van groot belang is.
Dramatische staat van de journalistiek? Over welke journalistiek heb je het dan? Kranten, tv, websites, podcasts? En welke dan precies? Beetje brede formulering.
Zelf ben ik een informatica docent en ben eigenlijk wel blij met deze ontwikkeling.

wanneer een student de basis leert (lussen, expressies) chatgpt doet prachtig uitleggen met voorbeelden. Maar ook wat ingewikkeldere concepten kan dit prima.

Het is een mooi instrument voor een student. De toetsen moeten ze zonder maken maar als je uitleg wilt en je kan goed de vraag stellen. Dan kunnen ze dit 24/7 doen en chatgpt doet het soms beter dan ik.
wanneer een student de basis leert (lussen, expressies) chatgpt doet prachtig uitleggen met voorbeelden. Maar ook wat ingewikkeldere concepten kan dit prima.
Is het geven van voorbeelden en uitleggen van concepten niet de taak van de docent?

Dit argument lijkt mij eerder een geval van "Later we het lesgeven maar outsourcen naar een AI". Wat ga je doen als blijkt dat de AI de student iets compleet fout heeft geleerd? Ga je dan zeggen dat het de schuld van de student, de AI of van jezelf is?
Dat is een goede vraag! Les geven is natuurlijk niet hetzelfde als uitleggen. Dit is namelijk breder dan dat.
Zo moet ik ook les materiaal maken en toetsen. Maar ook de studenten helpen met abstractere dingen, zoals reflecteren en werken in groepen of naar iemand luisteren bij problemen. Waar een AI voor zo ver mijn weten nog niet zo goed in is.

Dat er af en toe iets fout tussen zit vind ik zelf nog niet zo storend, dat kun je eventueel oplossen in toetsen of de problemen van ChatGPT meenemen in het lesprogramma zoals we dit nu ook doen met wikipedia. Als een student iets als waar aanneemt wat niet waar is, kan dit een mooie opening zijn om daar wat van te leren.

[Reactie gewijzigd door valvy op 16 januari 2023 12:46]

Hoe kun je fouten oplossen in toetsen zonder de studenten er onnodig voor te straffen dan?

Als je een student zegt dat die ChatGPT moet gebruiken voor voorbeelden of hulp, en die AI de student vervolgens op het verkeerde pad brengt, wat doe je dan?

Geef je deze student nu een onvoldoende? Ik zou het als student ontzettend onredelijk vinden als ik hier een onvoldoende voor krijg aangezien ik precies heb gedaan wat de leraar tegen mij heeft gezegd.
Bij ons is het ook nog niet echt een groot probleem. Plagiaat is van alle tijden (en wij hebben inmiddels de software aangepast zodat ChatGPT in veel gevallen ook door de mand valt) en daar heb je mee om te gaan. We drukken onze studenten op het hart dat je best gebruik mogen maken van de nodige hulpmiddelen, maar dat plagiaat echt een academische doodzonde is.
ChatGPT doet niet aan bronvermeldingen dus studenten hebben nog best wat werk aan het nazoeken van de bronnen... Ik vraag me af hoeveel werk het nou daadwerkelijk scheelt. Ja, het schrijven... maar je moet er toch nog een keer doorheen. En, de grootste kracht zit h'm toch in het kennen van je studenten. Je weet wel wat je ongeveer kan verwachten. Vaak is het trouwens al voldoende om te dreigen met de examencommissie en alles komt boven tafel.
En je hebt gelijk hoor. Ik zie het passen in de ontwikkeling van de technieken en hulpmiddelen. We hebben 'tegenwoordig' rekenmachines, computers, internet, wikipedia... als je dit 50 jaar geleden had geopperd waren ze ook gaan steigeren in onderwijsland want 'echte studenten slijten hun dagen in de bibliotheek'.
In een ander bericht op deze pagina schreef ik dat ChatGPT weldegelijk bronnen geeft als de student daar specifiek naar vraagt. Verder ben ik het wel met je eens dat studenten bewust moeten zijn van wat plagiaat is, waarom het een doodzonde is en hoe ze de bestaande tools op een verantwoordelijke manier in hun voordeel kunnen gebruiken.
ChatGPT kan zelf dus niet bestaande bronnen verzinnen en daarbij ook eens de inhoud van deze niet bestaande bronnen erbij verzinnen. Het GPT-3 taalmodel van ChatGPT is dan ook geoptimaliseerd om grammaticaal correcte fake news artikelen in het Engels te genereren en het is dus ook niet geoptimaliseerd voor correctheid: Zie de GPT-3 paper https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf

[Reactie gewijzigd door Weicool op 16 januari 2023 14:15]

Ik ben hier ook over in discussie met Dennisdn hier in de comments. Ik ga je artikel nog lezen, maar ik wilde de screenshot met je delen van hoe ik in gedachten heb dat je ChatGPT kunt gebruiken: https://ibb.co/zV2JbLJ

Van de literatuur die ChatGPT benoemd, zijn nr. 1 t/m 4 te vinden via Google of Google Scholar search. De jaartallen nr. 1 t/m 4 komen niet altijd overeen, maar de titels en bijbehorende auteurs lijken wel correct te zijn. Ik heb uit gemakzucht niet verder gezocht dan dat, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat nr. 5 t/m 7 automatisch door ChatGPT verzonnen zijn.

Wat ik vooral interessant vindt is dat wanneer ik verder vraag naar de bron waar ik het artikel kan vinden, dat het een suggestie doet voor journals waar ik eventueel weer verder kan zoeken naar papers. Ook al biedt de universiteit de meeste journals zelf wel al aan, kan het wellicht nog inspireren om verder te kijken dan dat.
Geen 1 van de 7 bronnen bestaan zoals ze genoemd worden volgens Google Scholar!

De titels zijn verkorte en afgeleide titels van bestaande gerelateerde artikelen om grammaticaal te doen lijken op echte artikelen, maar de auteurs en jaartallen kloppen allemaal niet en zijn bij alle 7 bronartikelen willekeurig bij elkaar geknipt en geplakt. Bij geen enkel artikel staan dus de juiste auteurs en het juiste jaar.

Alleen de grammaticale structuren van de zinnen kloppen, maar van de inhoud klopt er dus helemaal niks!

Maar als je aan ChatGPT als chat reactie dus bijvoorbeeld vraagt van :
What is the content of "AHP in decision-making: An updated bibliography with new developments"
dan verzint ChatGPT gewoon wat in dit niet bestaande artikel zou moeten staan.

[Reactie gewijzigd door Weicool op 17 januari 2023 15:14]

Persoonlijk vind ik het triest zo een ontwikkeling.

Dat mensen productiever en efficiënter werken is van korte duur. Op de lange termijn raakt men juist uitgeput van zoveel informatie. We moeten juist een tandje langzamer, in heel veel opzichten.
Dit hangt er helemaal van af hoe je het interpreteert... Ik heb het idee dat jij het alleen maar als 'meer, harder, beter!' interpreteert, en in die zin ben ik het met je eens... Maar wat hier volgens mij bedoeld wordt is dat je meer het werk wat de computer voor je kan doen ook door die computer laat doen. Zelf kun je je dan met interessantere problemen bezig houden. Je hoeft dan dus juist minder saai repeterend werk te doen en je werk wordt interessanter omdat jij je bezig kunt houden met waar het werkelijk om draait.

Dat staat verder los van het altijd maar meer willen, dat is inderdaad nergens voor nodig. Zelf werk ik bv ook maar 30 uur in de week omdat ik daarmee genoeg verdien en dan liever meer vrije tijd heb. Ik doe niet mee aan de ratrace van groter huis en dikkere auto... Maar als ik wel aan het werk ben werk ik graag zo efficiënt als het kan. Dus ik automatiseer wat ik kan in plaats van gewoon zelf als een robot dezelfde taak 100 keer uit te voeren. Dat zorgt juist voor minder stress, het werk is eerder af en geeft ruimte voor andere zaken (bv eens een cursus doen).
Niet alleen een trieste ontwikkeling, maar vooral een desastreuze ontwikkeling voor het hele internet.
Ik voorspel je dat binnen 5 jaar jaar het hele internet waardeloos wordt.
Waarom?
Deze chatgpt vult alles aan wat je maar invult dus ook onwaarheden, hij maakt dus makkelijk content met een hoop onwaarheden (wat jij maar vraagt en intikt) het probleem is dat het niet zoals een mens intelligent is, en dat hij geen verschil ziet tussen dezelfde woorden wat een andere betekenis heeft (bijvoorbeeld zit/geld bank).
Het probleem is daarbij ook nog eens dat het "leert" van de opgeslagen gesprekken die onwaarheden kunnen bevatten.
Deze onwaarheden worden dus meer en meer op het internet komt en dat heel makkelijk voor gigantische vervuiling voor het internet is.
Ook wordt deze chatgpt nu veel toegepast aan bots en en in apps en chats, dus ook trollen enz.
Wij zijn nu zo ver dat je dus geen verschil ziet wat door een mens of een computer gemaakt is.
Ik had vroeger een leraar die het maken van spiekbriefjes aanmoedigde. Voor een goed spiekbriefje moet je immers weten wat belangrijk is en wat niet.

Je moet de stof dus ik elk geval begrijpen, anders kan je zo’n briefje niet maken. En omdat je vaak meerderde versies maakt voordat je tevreden bent zit het uiteindelijk ook wel in je hoofd.

Het lijkt me dat je ChatGPT ook onderdeel kunt maken van het huiswerk. Ik stel me zo voor dat je het huiswerk zodanig inricht dat je behalve de gegenereerde tekst ook de gestelde vraag beoordeeld. En dat de vraagstelling inzicht kan geven of de student de stof begrijpt.
Je kunt ChatGPT ook zelf vragen om met een beoordeling te komen.
Het probleem is dat je niet zomaar even de hele test methodologie van het onderwijs even kunt aanpassen van vandaag op morgen.

Bronnen raadplegen? Je weet niet hoe dat ding tot zijn antwoord komt.
Studenten moeten eerst een bepaald niveau van inzicht en kunnen in materie behalen, alvorens ze kritisch en correct met zo een bron kunnen omgaan. Bij ons mochten laatstejaars van bacheloropleiding informatica het gebruiken tijdens een mondeling examen samen met hun eigen notities en labo' s; meestal was dat hit or miss. Maar voor eerstejaars wil ik eerst dat ze de materie zelf onder de knie hebben en begrijpen, zonder domweg ctrl+c ctrl+v te gebruiken, anders wreekt zich dat in de vakken die volgen ...
Alles wat je kunt opzoeken is ooit ingevoerd door mensen met kennis. Hoe ga je dat volhouden als je genoegen neemt met 'zoekers' ipv 'weters'.

Ik zie dat in de natuurstudie waar AI nog niet zo goed werkt, maar 'zoekers' het maar voor waar aannemen en onmogelijke soorten op onmogelijke plekken worden waargenomen, of soorten uit hele andere soortgroepen gehusseld worden; planten die als nachtvlinder ingevoerd worden bijvoorbeeld.
Ben het helemaal met je eens, zeker als je je ook nog eens bedenkt dat ook veel is ingevoerd door mensen met (ik druk me voorzichtig uit) bedenkelijke kennis.
Zeg maar geen kennis. Het invoeren gebeurd veelal door mensen die tijdens corona een hobby hebben gevonden en nog geen determinatiewerk in huis hebben, maar vernietigen daardoor de waarde van een dataset.

Ik ben overgestapt in ieder geval naar een ander platform en overweeg om iets te maken waar ik zelf de regie heb, maar zit nog met een goede oplossing voor de coördinaten van een waarneming (ik ben geen programmeur).
Dat vraag ik mij al tientallen jaren af. Inclusief de jaren dat ik zelf op school heb gezeten.
In veel gevallen laat het onderwijs zien zich vooral krampachtig te willen vasthouden ipv constructief nieuwe ontwikkelingen te willen ontarmen.
Helaas ligt de focus nog steeds op het onthouden van dingen en het behalen van tentamen ipv het echt leren en willen begrijpen van dingen die belangrijk zijn.

Er zijn bv genoeg manieren te bedenken waarbij het tussentijds toetsen veel meer verspreid zou kunnen worden.

Ik ben nogsteeds van mening dat een deel van deze cultuur te wijten is aan onze overheid. Die overduidelijk de focus heeft gelegd op kwantiteit ipv kwaliteit. Individuele aandacht voor de leerling is al jaren totaal afwezig.
Docent game development hier. Uiteraard is dit een ontwikkeling die we niet moeten en kunnen onderschatten en in denk dat het ook een ontwikkeling is die we nu al niet meer weg kunnen denken.

Waar we wel goed op moeten letten is dat er een enorm verschil is en ontstaat tussen 'productie' leveren en daadwerkelijk begrip. Als een student zelf iets realiseert en schrijft dan werkt hij ook aan zijn begrip van de stof. Dat is in de meeste gpt-producties absoluut niet het geval.

Ik ben er persoonlijk erg bang voor dat een student dus niet meer werkt aan zijn begrip van de stof en vervolgens als hij er alleen voor staat bij een toets of bv een sollicitatie, hij dan volledig door de mand zakt.
omdat je daardoor niet leert zelf na te denken over hoe je een tekst opbouwt, samenvat, conclusies trekt? Heel je analytische vermogen wordt niet ontwikkeld als je al een tool hebt die zelf een kant-klaar stuk aanlevert.
Creatieve uitingen worden niet gestimuleerd, als je zelf niet nadenkt over hoe je iets moet opschrijven.
etc, etc, etc.
Absoluut niet mee eens. We zien precies hetzelfde met vertaal-apps en tools. Al 20 jaar horen we dat we straks met 50 verschillende nationaliteiten (talen) in een vergaderzaal realtime kunnen overleggen. De realiteit is echter dat zoveel woorden context nodig hebben, moeilijk te "verstaan" zijn als mensen met accent spreken, en noem maar op. Concreet voorbeeld:

We zitten in een bespreking over een nieuw product. We overleggen de tijdlijn, budget en geschatte productie-aantallen. Materiaalkeuze komt aan het bod. Heeft het zin als ik alle E-Moduli uit mijn hoofd leer om snel met een suggestie te komen, of kan ik het ook gewoon opzoeken?
Als we voor elke vraag 30-60 seconden moeten zoeken naar een passend antwoord, schiet het allemaal niet op. Daarnaast, deze tools geven ontzettend "absolute" antwoorden, zonder extra context. Ik hoef namelijk helemaal niet te weten wat de exacte waarde is, ik moet het in de context van het project kunnen zien. Zo'n AI-tool kan mij namelijk niet vertellen dat wanneer kunststof de logische optie blijkt, je ook 20 weken kan wachten op de productie van een injectiemal.
Al dit soort details heb je opgeslagen in je hoofd, door op "klassieke" wijze te leren, en niet constant tools te gebruiken.

Ik zie het zo: AI/computers zijn voordelig indien jij niet of nauwelijks kennis hebt. D.w.z.: Een rekenmachine kan beter integreren dan iemand die nooit wiskunde A/B heeft gehad." Google translate vertaalt beter naar het bulgaars, dan iemand die net cyrillisch kan schrijven.Een Tesla rijdt beter auto dan iemand zonder rijbewijs.
Wanneer je jezelf niet een tool eigen maakt, maar de kennis zelf, pas je het veel sneller toe in de juiste context dan een AI. En dit omslagpunt zal nog lang binnen bereik liggen van wat wij in korte tijd kunnen leren. Zoals ik al zei, voor 20-30 jaar horen we dat in de toekomst iedereen met elkaar kan praten zonder de taal te hoeven leren, en nog steeds werkt dit verre van perfect.
When Students cheat on exams it's because our School System values grades more than Students value learning.
Mooie inderdaad. Dit zie je zelfs al in het primair onderwijs. Slaaf van de methode is ook zo 1.
In dit geval ging het wel over een boekverslag dat met open AI wordt ingevuld. En dat gaat verassend goed.

Ik heb vroeger ook boekverslagen van het internet gehaald. Zelfs 15-20jaar geleden bestond dat al. Ik herschreef ze wel met mijn eigen woorden. Dus dat fenomeen is zeker niet nieuw. (Zeker bij mensen die niet graag fictie-boeken lezen zoals ik ;) ) Met chat GPT is het net hetzelfde.

Je kan ook gewoon die boekverslagen afschaffen en die tijd gebruiken voor nuttigere zaken zoals idd 21st century skills zoals screenshot maken van fouten in OpenAi en die presenteren.

“21 Lessons for the 21st Century” is een boek van Harari gaat hier deels over.

Kritisch denken is de noemer van alles.
- zelfreflectie
- fake news bestendigheid
- mentale weerbaarheid
- perspectief van een ander begrijpen
- creatief zijn met nieuwe mogelijkheden

Uiteindelijk moeten we allemaal kunnen rekenen en schrijven maar ik denk dat het leerproces en het toetsen ervan kan veel anders moet.

Het feit dat Nederlandse Docenten de strijd aangaan met ChatGPT zou eigenlijk grappig zijn moest het niet zo triest zijn.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 16 januari 2023 09:43]

Tuurlijk gaat het onderwijs mee met zo'n ontwikkeling. Maar om iets op een hoger niveau te kunnen, moet je het eerst op een lager niveau beheersen. We leren op de basisschool nog steeds tafels en hoofdrekenen. Als je alléén met een rekenmachine kan rekenen, en verder niet begrijpt wat getallen zijn en hoe die werken, ben je alsnog behoorlijk beperkt in wat je met die rekenmachine kan.

Hetzelfde geldt voor ChatGPT: als je alleen met ChatGPT teksten kan schrijven, dan zul je nooit iets op een hoger niveau dan ChatGPT kunnen schrijven. Om op dat hogere niveau te kunnen komen, moet je eerst leren om zelf op het niveau van ChatGPT te kunnen schrijven.

"Je mag bij deze toets geen rekenmachine gebruiken" is een tekst die je nog steeds (met goede reden!) ziet op middelbare scholen. Maar net zo goed zijn er ook toetsen waar je wél een rekenmachine mag gebruiken, want het onderwijs gaat mee met moderne ontwikkelingen.

Het onderwijs zal ook meegaan met een ontwikkeling als ChatGPT, maar dat betekent niet dat we het gebruik ervan rücksichtslos moeten gaan toestaan. "Je mag bij deze scriptie wel/geen ChatGPT gebruiken" zal een veelvoorkomende tekst gaan worden, maar het zal het nodige van onderwijzers vragen om daar op in te spelen. Want je kan niet meer zo makkelijk een schrijfopdracht mee naar huis geven omdat je niet kan controleren hoe die wordt uitgevoerd.
Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is: je kunt toch alles opzoeken.
Het doet pijn te zien dat merendeel van de Tweakers het hier mee eens is. En natuurlijk, er is nul reden alles uit je hoofd te kennen, de gemiddelde programmeur hier zal regelmatig Googlen hoe je het beste iets doet, het wiel steeds opnieuw uitvinden is dom.

Tegelijk heb je gewoon een fatsoenlijke basiskennis nodig. Je kan niet altijd alles moeten opzoeken. En het onderwijs gaat al mee in de ontwikkeling dat je minder en minder moet kunnen, waardoor de technische universiteiten vaker en vaker moeten beginnen met bijspijker vakken. Het gaat ook verder dan kennis. Het gaat niet om feitjes kunnen opdreunen, het gaat erom dat je basisvaardigheden hebt waar je op kan bouwen. Als de docent vraagt jouw code te schrijven om te checken of een getal een priemgetal is, dan doet hij dat niet omdat hij heel graag wil weten welke getallen priemgetallen zijn, of omdat jij dat in je verdere carriere vaak moet doen, maar omdat jij moet leren om basisvaardigheden te hebben qua code schrijven. (En aantonen dan dat je die hebt). Dat ChatGPT jouw dat stukje code kan geven, tja, leuk. Dat kan Stackoverflow ook. Maar dat is niet het achterliggende idee van die opdracht.
Niet over kennis maar over het programmeur zijn: Als programmeur moet je toch al omgaan met frameworks of libraries. Ik merk dat er hele goede programmeurs zijn die van alles kunnen schrijven, maar het is toch echt een belangrijke vaardigheid om allerlei andere tools erbij te betrekken en in te zetten. Dus nuttige libraries uitzoeken en die goed inzetten, waarmee je sneller tot een wellicht beter resultaat komt dan iemand die feitelijk beter is in het zelf schrijven van code.
In die lijn zie ik ChatGPT ook als 1 grote library on demand om het zo maar te zeggen. Dus lijkt het me nuttig.

Maar ook dan moet je goede basis hebben en natuurlijk testen, om de controle te houden.
Volledig met je eens. Zie ChatGPT als een tool en niemand zou de AI volledig moeten vertrouwen. Het is aan de leerling/student om de daadwerkelijke tekst te beoordelen/aan te passen/verbeteren. Als de informatie niet klopt is het de student zijn fout. Dit is toch exact hetzelfde als een rekenmachine? Ik kan een som uitvoeren op een rekenmachine en dan kan het antwoord kloppen, maar het kan ook fout zijn.

Uiteindelijk gaan we toch steeds meer deze richting op. De zin in het artikel: "Het probleem is dat plagiaatsoftware de teksten van ChatGPT nog niet herkent". Vind ik ook niet kloppen. Je kan best verwachten dat dat nooit gaat gebeuren. Hoe beter de AI hoe minder je dit kan terug vinden.

Pas je aan, leer er mee om te gaan. Laat inderdaad leerlingen bronvermelding toevoegen etc. Maar onthoud wel dat de AI er is en men het toch wel gaat gebruiken om hun eigen teksten te verbeteren.
Precies. Eén van de lessen die wij nu met de studenten doen is het opzoeken van diverse, zeer bekende, thema's met ChatGPT en consortia, om daarna de studenten zelf, de geponeerde oplossingen te laten checken, met bronnen en literatuur studie. De taak wordt dus inderdaad, bronnen checken, analyseren en kritisch denken. Het grappige is dat men op den duur dus echt op voorhand al begint met bronnen checken en de geschiedenis in duiken, al was het maar om een goede vraag te kunne poneren.

Toch kan ik niet wachten totdat literatuur repositories ontsloten worden met deze tech, MITS er een goede traceerbaarheid ingebouwd wordt én de tool om kan gaan met biased tegenstellingen (b.v. 5 studies die aangeven dat medicijn X werkt tegen Y en maar één, maar wel heel gedegen studie die bewijst dat X niets doet tegen Y)
Dit is maar 1 instelling of 1 land dat zo denkt.
In België/Vlaanderen is dat advies er niet. Het is niet anders dan de invoering van de automatische spellingcorrectors en Google Translate.
Je moet er als leerkracht vanuit gaan dat leerlingen (met toegang tot internet, wat een evidentie lijkt, maar het niet is) bij het zelf produceren van teksten ChatGPT gaan gebruiken, ook in vreemde talen. Net zoals je er als leerkracht vanuit mag gaan dat diezelfde leerlingen een spellingscorrector en Google Translate gebruiken. Dat zie je ook gebeuren, aangezien Google Translate moeite heeft met woorden met meerdere betekenissen -> bv "essence" (FR) = benzine (NL) en essentie (NL). Hilarisch als de context niet in rekening gebracht wordt bij een vertaling :).

Dus productie van teksten waarin je de "eigen productie" wil beoordelen, beperk je dan gewoon tot "in de klas" en "op een examen".
Verder kan je die teksten die ChatGPT produceert net wél gebruiken, zeker omdat de teksten ook aangepast worden op verzoek, genre "formuleer het zachter". Dan heb je een les over "soorten zachter" (bv op inhoud <> naar de persoon) en hoe veel/weinig zachter het is, rangschik naar "zachtheid", ...
Het is dus, behalve bij het willen beoordelen van de vaardigheid om zelf iets te produceren, een bijkomende "tool" die leerlingen en leerkrachten ter beschikking hebben om het leren te ondersteunen.
Het lijkt mij erg essentieel om zelf te kunnen inschatten, of iets klopt, of je bronnen kunt checken, ze te kunnen toepassen,of je ook informatie kunt analyseren en zelfs ook kritisch kunt denken.

Is het niet ook essentieel, om zelf je samenhangende tekst op te kunnen stellen?

Dus wat mij betreft: ChatGPT = valsspelen.

Related topic: ik heb voor een informatielijn gewerkt, waar mensen vaak 30 - 60 minuten "in de wacht" hingen. Met een vraag, die zij op de betreffende website in minder dan 3 min. bij de FAQ hadden kunnen vinden!
Dit draait niet om feitjes herhalen.

Je kunt chatgpt een tekst geven en vragen een samenvatting te maken, en dan nog een stukje mening over die tekst te geven.

Me dunkt dat het een nuttige vaardigheid is om een tekst te kunnen lezen, de inhoud tot je te nemen, en er iets over te vertellen. Als chatGPT dat overneemt, is er niets meer aan.

Jij doet alsof het hier gaat over een zoekmachine waarin leerlingen feitjes opzoeken, maar het gaat echt over cruciale vaardigheden die zeker niet oudbollig zijn.
Wat zijn we onszelf toch irrelevant aan het maken …
Belangrijk is om te kijken of het klopt, bronnen checken, toepassen, analyseren, kritisch denken, enzovoorts.
Maar om te kijken of iets klopt, om bronnen te checken, dingen toe te passen en te analyseren, om kritisch te denken enzovoorts heb je basiskennis nodig. Voor wie niks van natuurkunde weet klinkt de uitvinder van een perpetuum mobile even serieus als de degene die over zwaartekrachtvelden bij zwarte gaten praat. En die basiskennis die doe je niet op door al je schoolwerk door een AI te laten uitvoeren.

Ja, "21st century skills" zijn belangrijk, maar in plaats van "20th century skills", niet in plaats van degelijke basiskennis. Om een voorbeeld van zulke 20th century skills te noemen: ik heb vroeger op de basisschool nog gebruik leren maken van een kaartenbak (zo'n metalen ding met papieren kaartjes erin). Ik neem aan dat tegenwoordig door iets moderners vervangen is.
Ja en toch is het belangrijk dat mensen een zekere basis hebben om zelf op voort te kunnen denken. Je baseert nieuwe meningen ten slotte ook op eerder meegemaakte of geleerde zaken
Het probleem is dat stukje 'juist inzetten'. Je ziet bij GitHub CodePilot al dat er enorm veel rotzooi uitkomt, en dat is een tool die expliciet getraind is op snippets van GitHub. ChatGPT heeft een veel breder dataset, met veel meer fouten.

Het is gewoon niet betrouwbaar genoeg om van te leren tenzij je zelf al veel kennis van het onderwerp hebt, en het is nog niet klaar om zoals bijv. een rekenmachine gewoon op zak te hebben om even vlug een antwoord te berekenen. Dat het zover gaat komen is duidelijk, maar dat duurt nog wel even.
Belangrijk is om te kijken of het klopt, bronnen checken, toepassen, analyseren, kritisch denken, enzovoorts.
En hoe kun je dit toetsen? Ik denk zelf dat geschreven verslagen minder belangrijk worden, en 1 op 1 interviews & presentaties belangrijker worden. Maar dat is kut voor de mensen die daar minder goed in zijn, of zelfs discriminerend. Ikzelf had er tijdens mijn schooltijd geen moeite mee, maar d'r waren anderen met enorm veel plankenkoorts die maar met moeite een zin bij elkaar konden stotteren. Maar geschreven waren ze prima, zo niet beter dan de meesten.
Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is: je kunt toch alles opzoeken.
Door zaken als boekverslagen door een AI te laten schrijven zullen leerlingen juist de basis van het lezen van teksten minder goed vatten, lijkt me. Een groot deel van (boek)verslagen is teksten begrijpen en analyseren. Als je dit door ChatGPT laat doen zal je dus juist de "21st century skills" missen. En dat is dubbel zo problematisch omdat in ieder geval in de huidige vorm ChatGPT die skills nog meer vereist dan de gemiddelde bronnen op het internet.
Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is:...
Om een antwoord op waarde te kunnen schatten, is enige kennis echt wel nodig.

Stel je vraagt aan de A.I. om het gewicht van een stoomlocomotief uit te rekenen. En het antwoord is 4400 KG, dan is het wel.fijn, dat men de kennis heeft om te beseffen dat, dat niet klopt.

Ja, we moeten anderen vaardigheden aanleren, als we vaker A.I. inzetten. We gaan van een doe werk, naar een controle werkt toe. EN hoe kan je iets controleren, als je er geen kennis van hebt?
Het gaat om het leren en ontwikkelen van algemene vaardigheden zoals taalkunde en kritisch denken, kritisch lezen enzovoorts.
Dat is net alsof je door een BHV-theorie toets heen wandelt en gewoon gokt op wat je logisch lijkt. Geen enkel inzicht in noch begrip van de materie. Ik zou je niet als BHV-er willen omdat je uiteindelijk niet weet waarom je iets doet en wat het doet, wat je doet.
"Kennis is op zich niet zo belangrijk meer." :+ 8)7
Leren van kennis is niet enkel belangrijk omwille van de kennis aan zich, maar ook om de intellectuele capaciteiten te ontwikkelen van het kind.
ChatGPT is niets mee dan een tool om tot antwoorden te komen, bij het juist inzetten hiervan kunnen mensen veel productiever en efficienter.
ChatGPT is als bron net zo goed als "dat hep op feesboek gestaan".

In tegenstelling tot de onzin op social media klinkt ChatGPT echter autoritair. Als je nieuw bent bij een onderwerp klinkt het allemaal heel aannemelijk en het algoritme haalt ook bronnen aan.

Heb je wat meer kennis dan merk je toch dat de uitleg niet klopt, de code niet werkt, de feiten verzonnen zijn, de bronnen niet bestaan en de gebeurtenissen die beschreven worden nooit zijn gebeurd.

Het vertrouwen dat mensen in deze tool hebben is gevaarlijk hoog. Dat is misschien exact waarom deze tool wel behandeld moet worden, maar niet gebruikt moet worden als we willen dat leerlingen ook daadwerkelijk iets leren.
Zo goed is het niet om tot antwoorden te komen. Ik was laatst bij een lezing waar een aantal information retrieval modellen werden gepresenteerd (ColBERT v2 en Baleen https://arxiv.org/pdf/2101.00436.pdf) beide modellen uitperformde ChatGPT met gemak als het gaat om informatie op te vragen.
De doorbraak van ChatGPT is de voor iedereen gratis toegankelijke chatinterface. Niet dat een ouder taalmodel uit 2020 niet zo goed is als een nieuwer taalmodel uit 2022 die niet zo toegankelijk is.

[Reactie gewijzigd door Weicool op 16 januari 2023 13:30]

De skill die ze zouden moeten leren is het juist herkennen van dit soort kennisloze AI. Dit is geen intelligente entiteit maar een 'napraten' en 'combineerder' (bijna de definitie van een influencer :9 ).

Met het herformuleren van eigen teksten kan ik overigens wel leven. Maar het bij elkaar zoeken van 'feiten' - die dus lang niet altijd feiten zijn - daar gaat het mis.
Deze technologie laat voornamelijk zien dat kennis an sich niet meer zo belangrijk is: je kunt toch alles opzoeken.
Aha ja, vandaar al die wappies: Die zeggen ook tenslotte "DoE Je EiGen OndErZOek!"

Je hebt namelijk een bepaalde hoeveelheid basiskennis nodig om te kunnen beoordelen en te bepalen of wat je gevonden hebt houdt snijdt (en zelfs na het hebben genoten van onderwijs slagen veel mensen daar nu al niet meer in). Het enkele feit dat iets plausibel klinkt is niet voldoende, de meest complotonzin klinkt in eerste instantie volkomen plausibel namelijk.
Dit is meegaan. Is immers plagiaat/fraude. Want niet zelf geschreven.

https://gpt3demo.com/apps/gptzero kan het trouwens aardig herkennen.

Let wel: je laten inspireren door ML is geen probleem.
Wat mij betreft kan 2023 uitgeroepen worden tot idiocracy v0.1.
Ja, maar ChatGPT is niet alleswetend. Het maakt meer fouten dan Wikipedia.

ChatGPT kan verkeerde informatie geven en als je geen filter hebt om fabels en feiten uit elkaar te halen. Als je het klakkeloos overneemt dan val je op den duur door de mand zodra je iemand tegenkomt die wel verstand heeft van het onderwerp.
Laat me eens raden, jij gebruikte een tool voor je huiswerk?

Lees je laaste zin nog eens en ga je dan schamen.
ChatGPT is niets mee dan een tool om tot antwoorden te komen, bij het juist inzetten hiervan kunnen mensen veel productiever en efficienter.
Dit klopt niet. Kennis is heel belangrijk. Mijn vrouw is docent verpleegkunde en ze waren al aan het nadenken om meer assessment achtige benadering met meer face2face toetsen in plaats van verslagen en rapporten. Dit wordt nu alleen maar versneld hierdoor.
Het gaat ook om redeneren. Vertel waarom x een probleem is en kom met mogelijke oplossingen in je eigen woorden. En dat is waar het fout gaat: leerlingen/studenten moeten gewoon zelf de waarde inzien van het zelf doen. Persoonlijke Ontwikkeling enzo...

Achja, het zijn toch al foonzombies die veel te veel waarde geven aan speeltjes als likes en views en online kleertjes. Groepsdieren en de paar die zelfstandig willen denken worden niet gewaadeerd. Genoeg zuur voor nu ;)
Dit is iemand dit het snapt.

[Reactie gewijzigd door bva op 16 januari 2023 14:33]

Waarom leren kinderen eigenlijk rekenen? Er zijn toch rekenmachines.
Met deze redenatie hebben wij over een paar generaties alleen nog maar personen zonder enige kennis.

De betekenis van kennis is dat je het kunt combineren om nieuwe kennis te maken of tot nieuwe inzichten te komen.
Misschien dat in de toekomst de AI zover komt dat ze een eigen leven gaat leiden waar geen mens meer aan te pas komt. Ook goed dan kunnen wij de hele dag Netflix kijken of in een virtuele wereld gaan leven..
Volgens mij zijn er een paar hele simpele oplossing te bedenken. Als iemand werk ingeleverd heeft pak je als docent 1 of 2 statements er uit en vraag je de leerling om eens uit te leggen wat hij/zij daarmee bedoelt te zeggen. Als de leerling dat goed kan verwoorden maakt het ook niet meer uit het zelf is geschreven of uit ChatGPT komt.
Waarom gaat het onderwijs niet mee met deze ontwikkeling? Waarom passen zij zich niet aan naar de vaardigheden die kinderen en leerlingen nodig hebben aankomende jaren?
Dat gaat het onderwijs ook. Door te erkennen dat dit een mogelijkheid is huiswerk te omzeilen en te proberen je diploma te halen zonder dat je daadwerkelijk kennis opgebouwd hebt.

21st century skills om zaken op te zoeken en op waarheid te beoordelen vereisen allereerst dat je een gezonde basis kennis bezit om te kunnen oordelen. En je zult toch ook echt een beperkte poel parate kennis en methodiek moeten hebben. Dat is waar studie en onderwijs voor dient.
toch is het zeer belangrijk dat je wel degelijk parate kennis moet hebben, ik merk het dagelijks bij mensen. Je hersens doen er meer mee dan alleen opslaan. Hetzelfde was met de rekenmachine het geval, geen kind kan meer hoofdrekeningen en doen op de rekenmachine 1+1=3. Zo gaat het onderwijs steeds een stapje terug. Als je dit met mijn opleiding en kennis vergelijkt (ik ben 74) dan is het echt treurig om te zien wat mensen daadwerkelijk nu kunnen. Dat geldt voor alles, rekenen, taal, algemene ontwikkeling, vreemde talen.
Maar om die "21st century skills" te kunnen ontwikkelen (en toetsen), zul je toch ook kennis moeten kunnen opdoen, verwerken, combineren. Waarbij ook diverse dwarsverbanden ontstaan en je de samenhang der dingen beter kunt zien en begrijpen, wat vervolgens weer de basis is om verder te kunnen beredeneren.

Ik zie niet echt in hoe je die skills kunt ontwikkelen door bepaalde stappen over te slaan onder het mom van "productieve en efficiënter".

[Reactie gewijzigd door gekkie op 17 januari 2023 21:50]

Je haalt mijn reactie helemaal uit verband. Ik schrijf nergens dat je stappen moet overslaan, natuurlijk. Dat is juist wat onderwijs moet aanbieden, zodat men met deze vaardigheden aan de slag kan gaan zodra ze gaan werken.
Maar als dat zo is, dan is het toch niet zo gek dat dat onderwijs het niet (direct) omarmt voor die onderdelen ? Op school begin je met de basis en basisvaardigheden, dat behoeft niet per se efficiënt en productief te zijn in die fase. Dat het een onderdeel van de opleiding zou kunnen worden, zoals "digitale vaardigheden" dat in z'n algemeenheid inmiddels ook deels zijn geworden, prima. Maar dat is wat anders dan dat massaal de basisvaardigheden en toetsing daarvan onderuitgehaald worden (zeker als dat zou zijn onder het adagium van efficiënt en productief).
Eigenlijk is dit wel mooi. Hierdoor wordt het onderwijs en de maatschappij als geheel meer gedwongen om uit te gaan van intrinsieke motivatie, minder instampwerk bij het leren, en andersoortige vaardigheden die nu nog totaal niet onderwezen worden.

Kennis op zich wordt minder belangrijk, verifiëren van bronnen, begrijpen van de wetenschappelijke methode, samenwerking en vertrouwen worden belangrijker. Precies de dingen die ook nodig zijn voor écht kritisch denken (dus niet anti-autoriteit-denken).
Juist, 1 van de meest problematische zaken die ik zie is dat mensen niet kunnen Googlen danwel weten wat ze met de resultaten moeten doen. Als men dat nu echt leert hierdoor, kan ik alleen maar toejuichen. Parate kennis over vanalles hebben is denk ik in de toekomst gewoon niet meer "nodig". Dat moet je echter dan wel super goed en snel kunnen opzoeken. Daar ben ik redelijk goed in en op mijn werk werd ik daardoor al meteen de "IT-expert", ik vond dat zo raar.
Ik denk dat daar nog wel de middenweg in zit dat je de kennis wel moet hebben om wat je opzoekt ook te begrijpen. Iets effectief opzoeken is 1 ding, als jij niet begrijpt wat er staat wordt het nog steeds lastig.
Dan kan je ChatGPT vragen het uit te leggen, maar als die fout zit zal jij dat niet zien als je niet enige kennis het van het onderwerp.

En dat is denk ik waar vooral het gevaar in ligt, mensen denken 'de AI doet het wel' en verliezen alle motivatie om iets te snappen. Dat vind ik problematischer dan dat niet iedereen precies weet hoe je iets opzoekt, we leven immers in een maatschappij die zo rijk is geworden juist omdat niet iedereen hetzelfde doet. Een marketeer kan geen code schrijven, een developer kan geen code verkopen, juist die twee samen zorgen voor een goed duo. Met dit soort ontwikkelingen zie ik dat niet anders, niet iedereen hoeft toegang te hebben tot alles en precies te weten hoe en AI werkt, want er zullen altijd mensen moeten zijn die snappen wat die AI zegt. (onderwerpen die zo simpel zijn daargelaten, die banen gaan natuurlijk gewoon weg; ik denk dan aan IT support, developers van 13 in een dozijn webshop apps, mensen die handmatig dingen uit Excel over zitten te typen etc. etc. etc.)
En dat is denk ik waar vooral het gevaar in ligt, mensen denken 'de AI doet het wel' en verliezen alle motivatie om iets te snappen.
Hier zijn weer andere voordelen, zoals dat AI iets juist beter kan snappen. Over die kennis en de redenering van de AI kunt je bij ChatGPT redelijk goed doorvragen.

En dat is juist het waardevolle potentieel: je leert betere vragen stellen dankzij AI. Er zijn zelfs allerlei startups actief rondom het optimaliseren van de prompt, bijvoorbeeld voor bepaalde business cases.

Mogelijk leidt dit juist ertoe dat we betere vragen stellen en ipv dat iedereen een samenvatting van De Ontdekking van de Hemel zit te ChatGPT'en, men juist er inhoudelijk op kan discussiëren waardoor er veel meer los komt dan wanneer iemand iets tegen z'n zin in leest.
Die cognitieve vaardigheden (om met de output om te gaan) werden misschien al niet goed onderwezen in het ouderwetse klassikale middelbare school onderwijs. Uiteraard zijn er ook meerdere lesmethodes die dingen anders doen.
Daar benoem je inderdaad een van de dingen waar ik denk dat in de toekomst voor professionals de kracht in gaat liggen. Alle relevante kennis paraat hebben is enorm achterhaald. Immers kun je, zoals gezegd, vrijwel alles opzoeken. Waarbij de kennis die we als mensheid hebben óók nog hard groeit. 50 jaar geleden kon je nog wegkomen met het proberen paraat te houden van relevante kennis, die was ja ook nog niet zo gigantisch t.o.v. nu. En je moest wel, want er was niks zomaar op te zoeken op Google.

De focus zou veel meer moeten liggen op het snel en goed kunnen vergaren van de benodigde informatie én de samenhang/betrouwbaarheid kunnen bepalen. Zo kunnen wij als mensheid ook verder komen: steeds complexere werkzaamheden kunnen uitvoeren omdat we makkelijker alle informatie die beschikbaar is kunnen benutten.
Zelf denk ik dat niemand alle kennis paraat heeft. Alleen heel specifiek op jouw specialisatie kan dat het geval zijn. Dit is altijd al zo geweest. Vraag iets aan een neuroloog/psycholoog/wiskundige/natuurkundige en die zal snel de literatuur erbij pakken. Hij weet dus wel "waar" de informatie te vinden is en kan het ook uitstekend interpreteren, maar de kennis is niet direct beschikbaar. Boeken worden tegenwoordig ook online gezet, artikelen, medische kennis enz, het is dan logisch dat je daarbij hulp krijgt om de enorme hoeveelheid informatie door te zoeken. Google doet dat al voor jou, maar iedereen weet dat je de juiste termen moet gebruiken om het juiste resultaat in de eerste pagina te zien.

Chatgpt is een tool die daar nog een stapje verder in gaat, met de kanttekening dat de chat voor jou de keuze maakt welk antwoord het beste aansluit op je vraag. Dat kan ook slecht zijn als je daar blind op vertrouwd.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 16 januari 2023 10:18]

Kennis wordt m.i. juist belangrijker. Waar moet je je anders op beroepen om de output te kunnen beoordelen?

Al helemaal als je zo'n algoritme productief in wilt zetten.
vaardigheden (om output te controleren) > absolute kennis (om output te genereren)
Je hebt ook kennis nodig om die vaardigheden in te zetten. Zonder een mate van basiskennis kun jij niet controleren of de geproduceerde output klopt, tenzij je vervolgens weer de tijd gaat nemen om het te vergelijken met andere bronnen. Maar dan is de directe toepasbaarheid weer minder.
Kennis op zich wordt minder belangrijk
Daar ben ik het toch wel mee oneens. Zonder kennis kun je ook niet goed zoeken. En dat zie je ook steeds meer. Zolang je niet beseft wat je zoekt vindt je de verkeerde dingen.
Dat hangt nogal van het onderwerp af. AI kan je juist helpen dingen te zien en vinden die je voorheen niet kende.

Denk bijv. aan hoe AI bij data-research correlaties blootlegt die we eerder nog niet kenden. Dat zal bij kennis ook zo zijn. Je kunt AI ook vragen wat je zou moeten vragen, probeer maar eens bij ChatGPT. Of vraag eens welke dingen je zou moeten vragen maar gebruikelijk niet gevraagd worden over een bepaald onderwerp.

Echt heel interessant. Hoewel natuurlijk iets van basiskennis van de wereld niet overbodig is. Kijk daarbij ook naar hoe scholen nu gefaald hebben, bijvoorbeeld als het aankomt op het geven van een eenzijdig beeld als het aankomt op het verleden van het land Nederland.
Intrinsieke motivatie is niet zomaar aanwezig bij menig puber. Mijn dochter is intelligent genoeg maar moet overal voor achterna gezeten worden.
Je argumenten staan wel haaks op elkaar. Kennis is in mijn ogen juist de grondslag van al je andere argumenten.

Je moet kennis ergens van hebben om het te kunnen begrijpen, en ook om te kunnen beoordelen of informatie valide is en of een bron betrouwbaar is.

Als je er van uit gaat dat alle informatie is op te zoeken die je zou moeten weten, kun je dus niet beoordelen of informatie juist is. Ik kan kritisch denken en de wetenschappelijke methode toepassen omdat ik kennis heb van bepaalde zaken.

In het onderwijs is het juist belangrijk om zelf het werk te doen en zelf de conclusie te bereiken.
Alleen door het te doen kun je informatie begrijpen. Ik kan ChatGPT een stuk laten schrijven over kernfusie en dat op school inleveren. Zal ik dan ook maar meteen solliciteren voor een baan? Kennis is niet belangrijk. En wiskunde vereist toch ook wel wat kennis om het te kunnen toepassen. Ken je de basis niet, dan zul je ook nooit zelf een algoritme schrijven.

En als bronnen valideren belangrijk is, waarom gebruik je dan een programma waar je 100% zeker niet van kunt valideren wat de bron is?

Ik denk dat ChatGPT een mooi hulpmiddel is om kennis op te doen, maar ik verwacht dat het meer misbruikt word op scholen dan gebruikt. Dit is de moderne versie van huiswerk kopiëren. Van een vriend of het internet. En mij werd vroeger al geleerd betrouwbare bronnen te gebruiken. Wikipedia was geen acceptabele bron dus hoe kan ChatGPT dat wel zijn?

Als parate kennis geen doel meer heeft staan we stil. We komen alleen verder door bestaande kennis te gebruiken en hier nieuwe inzichten mee te creëren. Die nieuwe inzichten krijg je alleen door zaken te begrijpen en niet door een voorgekauwd antwoord te krijgen. Alle kennis outsourcen naar een database betekend dat er dus geen nieuwe kennis meer bij komt.

Ik kan mijn werk ook outsourcen aan ChatGPT, laat ik het gewoon complete applicaties schrijven. Geen idee of het goed is, want die kennis heb ik dan niet.

Ik zou het meer gebruiken als een hulpmiddel om je kennis te verbreden, althans dat is hoe ik het gebruik. Ik heb een specifieke vraag en Google is tegenwoordig waardeloos in mij resultaten te geven die mijn zoektermen bevatten. ChatGPT kan dat beter, en dan kan ik de voorbeeld code bekijken en hier uit opmaken wat daadwerkelijk de oplossing is die ik zoek. En niet kopiëren want dat weet ik het nog niet.
Mijn ervaring: ChatGPT is fantastisch als leraar.
(Mits je inderdaad wel kritisch blijft kijken en niet alle klakkeloos overneemt want boek samenvattingen en code voorbeelden zitten toch vol met kleine foutjes)

Waar vind ik het fantastisch voor:
Wanneer ik 'm vraag om een Excelformule of JavaScript te schrijven die iets oplost voor mij dan legt hij netjes uit wat hij gebruikt en waarom dat dat nodig is. Hetzelfde wanneer ik 'm vraag hoe ik de oppervlakte van een cirkel kan bereken, hoe ik een PHP foutmelding moet debuggen, wat een woord betekend, wat de meest gestelde vragen zijn over een onderwerp, of hoe ik een tekst moet interpreteren.

De AI is enorm geduldig en legt zaken prima uit, geeft invalshoeken waar je mogelijk nog niet aan gedacht had en kan de tijd nemen om mij en mijn kinderen zaken uit te leggen die we niet begrijpen. Dat is echt teveel gevraagd voor een leraar met een klas van 30+. Ik kan mij ineens begeven op een werkgebied wat daarvoor net buiten mijn bereik lag omdat ik, net als een klein kind, "waarom? waarom?? waarom!?" kan/mag blijven vragen op mijn tempo. Op mijn interessegebied.

Ja, ik heb nog steeds een 'menselijke-leraar' nodig. Dat geeft ook weer een andere kijk en ongevraagd advies op punten. Maar het helpt ongelooflijk veel op zo veel vlakken om mij heen. Tekstschrijvers, logo ontwerpers, kunstenaars, programmeurs. Dit is wereld veranderend.


Wat werkt minder
Ik heb een samenvatting laten maken van een boek en bij de hoofdpersonen verschijnen hoofdpersonen uit andere boeken van die serie(!). En de hoofdpersoon wordt kwaliteiten toegekend die deze juist helemaal niet heeft.

Laat alsjeblieft leraren en studenten dit fenomeen omarmen. het is niet voor iedereen; maar er gaat een generatie komen die veel meer zelflerend gaat zijn dan dat ooit mogelijk was.

Als ik in mijn studententijd ChatGPT en YouTube had gehad was ik nooit meer naar school gekomen.


Nog wat populair leesvoer over de groei van intelligentie van AI:
IQ van 80? https://hitmarketing.nl/o...nu-al-een-iq-van-80-tech/
Kan AI een BAR-examen halen? https://the-decoder.com/g...-exam-ai-researchers-say/
En deze strip is leuk omdat het een leuk AI-doem-scenario geeft: https://www.bol.com/nl/nl...-der-verdoemden/35878573/

[Reactie gewijzigd door Wisher op 16 januari 2023 09:54]

Kanttekening hierbij: ik weet niet of je het in het Engels of Nederlands hebt gedaan, maar in het Engels is ChatGPT naar mijn mening vele malen beter.
Yep. Ik vroeg: "geef een samenvatting van Boek X.
Antwoord: "ik ken boek X niet"".
Daarna: "het is een vertaling van het Engelse boek Y".
En toen kwam alles eruit - in het NL. Maar Er zijn duidelijk meer Engelstalige bronnen getraind dan NL.

Programmeer vragen gaan voor mij bijvoorbeeld duidelijk beter in het Engels. Alhoewel hij wel het verschil best goed kent tussen Engelse en Nederlandse Excel formules.
Vandaag leerde ik dat ze dat Storm album een ontzettend generieke cover hebben gegeven :|

Gelukkig staat het origineel nog in mijn kast.
Wat is het verschil met je huiswerk en verslagen door iemand anders laten maken? Dat is niet nieuw toch...
En dat was ook al niet de bedoeling...
En ook makkelijk te achterhalen. Als iemand het huiswerk ineens goed op orde heeft is het tijd om even te checken of de kennis er ook is.
Met ChatGPT is het m.i. nog makkelijker. Als iemand ineens in volmaakte volzinnen onzin aan het schrijven is, dan heb je te maken met deze bot.
"Als iemand ineens in volmaakte volzinnen onzin aan het schrijven is, dan heb je te maken met deze bot. "

Hahahaha nou...
Geen tot weinig. Er zijn wel overeenkomsten. Je leert er niks van. En dat is nou juist een van de doelen van een studie, dat je er wel wat van opsteekt.

[Reactie gewijzigd door Webgnome op 16 januari 2023 08:14]

Dan is ook de vraag, zijn de mensen die veel afkeken etc. zo slecht terecht gekomen..
Hier één! Nee hoor, als je echt niets doet dan val je vroeg of laat door de mand. Maar ik ben nogal lui ingesteld dus als ik het net genoeg snap, net voldoende weet, dan ging ik echt geen huiswerk zitten maken als iemand dat voor wat kleingeld voor mij deed.
Ik ben prima terecht gekomen... maar soms was het wel spannend in de opleidingen/studie, want een werkhouding pas je niet zomaar aan als je opeens wel echt aan de bak moet.
Totdat je kind ernstig ziek wordt. En de behandelend arts ook zo'n figuur is wat met 5,5'jes de studie heeft gehaald. Zou je dan ook niet liever iemand anders hebben die beter zn best heeft gedaan?
Als hij of zij het diploma tot behandelend arts heeft gehaald, dan is dat voldoende. Zo niet, dan moet dat eerder aangepast worden.
Er is wel een verschil tussen dat soort beroepen en bijv. iemand die in een communicatiebureau werkt.

Overigens zijn er ook mensen die ontzettend goed zijn in hun werk ondanks slechte toetsresultaten en vice versa. Ik heb liefst iemand die goed is en passie heeft voor diens werk dan iemand die vooral hoge cijfers heeft gehaald.
Tja, en toch heb ik liever een chirurg die geleerd heeft hoe de bloedaderen rondom mijn hart er uit zouden moeten zien dan iemand die met passie en volle overgave een mes in mijn lijf steekt zonder dat geleerd te hebben. Zelfs als die chirurg op z'n examen er doorheen is gekomen met een 5.5.

Examens zijn moment opnames en feitelijk een onzinnig fenomeen als je het over de multiplechoice variant hebt. Dat zijn meer taalkundige leesvaardigheid tests dan dat het tests zijn om daadwerkelijk een kennisniveau van een bepaald onderwerp te bepalen.
Maar dat ter zijde.

Je kan een goede communicator zijn met een enorme passie zijn maar als je niets weet (omdat je het niet hebt willen leren) over hetgeen waar je over moet communiceren dan kun je alleen onzin uitkramen.
Misschien ben je zelfs zo goed dat je het erop kunt laten lijken dat je er wel iets van weet, maar dat maakt je op z'n best een levensgevaarlijk probleem.
Alle niet-praktische zaken gaan uiteindelijk om taalvaardigheid.

In mijn reactie heb ik het over toetsresultaten, niet over daadwerkelijke vaardigheid. De vraag is in hoeverre toetsvaardigheid correleert met een goed chirurg zijn. Goede hand-oogcoördinatie en intuïtie die niet of moeilijk te leren is speelt wellicht een grotere rol, zeker bij situaties en complicaties die niet in de lesboeken voorkomen.

En nogmaals, ik heb het niet over "niet willen leren" maar over toetsresultaten. Er zijn mensen die daar heel slecht in zijn. Overigens weet ik niet hoe groot het praktische aspect van toetsen is als iemand voor arts studeert.
Ok, op dat punt zijn we het eens, toets resultaten zeggen niet alles, zoals ik stelde het is een moment opname.

En dat er mensen zijn die problemen hebben met specifiek het maken van toetsen, ondanks dat ze de stof wel hebben geleerd en feitelijk alles wel weten, dat kan ik beamen want daar heb ik zelf last van.

Maar in het kader van het artikel, het misbruik van ChatGPT voor het maken van huiswerk en dan met name het maken van verslagen, dat vind ik wel onder de noemer vallen van het niet willen leren.

Zelfs als het niet dient om het opnemen van kennis over het onderwerp, is het maken van een verslag een doel op zich.
Het kunnen maken van een goed verslag is een waardevolle vaardigheid in het bedrijfsleven, als je dat overlaat aan een AI, dan leer je misschien alleen hoe je een AI zou kunnen laten doen wat je zelf zou moeten kunnen doen. Je hebt alleen geen controle mogelijkheid omdat je zelf de vaardigheid niet hebt.

Dat is hetzelfde als iemand van de Pabo die kinderen moet leren rekenen terwijl die persoon zelf niet kan rekenen.

[Reactie gewijzigd door Alfa1970 op 16 januari 2023 15:38]

Met een zesjesmentaliteit kom je niet door de geneeskunde studie. Dit soort opleidingen hebben een flink 'zelfreinigend' vermogen. Ik ben meer een voorstander van de 'Lof der Luiheid'. Met de minste inspanning toch het gewenste resultaat bereiken. Als een 8 voldoende is om een ernstig ziek kind te behandelen, dan is een 9 niet nodig.
Dan doe je dus nu werk wat ook niet al te moeilijk is voor jou (en dat is prima hoor). Maar voor bepaalde beroepen is een dergelijke insteek niet voldoende.
Dat is nogal een open deur, vind je niet?
Nou, dan is dat dus een reden om het gebruik van een dergelijke AI sceptisch te bekijken?
De drempel is lager en het vraagt geen effort van de andere partij.
Wellicht niet, maar de schaalgrootte verschilt. Je huiswerk door iemand anders laten maken lukt je niet iedere dag, en is niet voor iedereen bereikbaar.
Dat je er zelf niks van leert.
Ik haalde in de jaren 90 m'n verslagen al van scholieren.net ofzo?

Mooie was dat veel leraren nog niet eens wisten wat internet was, of dat zoiets kon.

[Reactie gewijzigd door JDx op 16 januari 2023 09:07]

Leerlingen of studenten hebben uiteindelijk zichzelf hiermee, voor een deel. Ze bouwen niet (of stukken minder) de kennis en ervaring op om zichzelf uit te drukken. Ook leren ze niet of minder de vaardigheden die nodig zijn om een standpunt te verdedigen, denk ik.

Ben benieuwd wat 2023 gaat brengen op dit gebied.

Ben zelf een voorstander van AI, maar de tech gaat dusdanig snel dat het ook voor verwarring kan zorgen.

[Reactie gewijzigd door whersmy op 16 januari 2023 07:14]

Die gasten kunnen geen woordenboek meer lezen wat dat betreft. Uiteindelijk zijn dit van die werknemers waar geen initiatief meer in zit ;)
Ben op dat gebied ook benieuwd wat de YouTube generatie ons brengt over pakweg vijftien jaar....
Waarschijnlijk een nieuwe groep extreem-rechts stemmers die vinden dat de reden dat zij niet een baan als arts of advocaat kunnen krijgen met hun MAVO + 16 jaar TikTok ervaring komt door de inwas van artsen en advocaten die uit één van de vele oorlogsgebieden zijn gevlucht van de komende oorlogen.

Ik denk niet dat we komende tijd van 'influencers' en zo af kunnen komen, maar een groot deel van de jeugd snapt niet dat de enige reden dat die een inkomen hebben is omdat er genoeg mensen 'echte banen' hebben en dus geld aan die gasten kunnen geven, of dingen kunnen kopen waar ze reclame voor maken.
Een vriendin van mij heeft ook kinderen die geen zin hebben op school iets te doen en de hele dag op Tiktok en Instagram rondhangen. Hun moeder ziet de toekomst met zorg tegemoet.
Influencers en social media in het algemeen hebben meer kwaad dan goed gebracht.
Maar ja; wat verwacht je van een medium waar de kids in ronddobberen terwijl de gemiddelde ouder het geen hout kan schelen - als ze überhaupt al snappen wat het is; of waar het over gaat.
Ik weet niet hoelang geleden jij scholier of student was, maar ik als beta (die hier toch hoog vertegenwoordigd zijn) vond verslagen schrijven nu niet echt de prettigste manier van toetsing. Jij hebt veel aan de middelbare school gehad wat dat betreft? Bij mij werd er zeker ook wel een basis gelegd daarvoor, maar pas daarna toen ik ergens secretaris werd in een bestuur wilde ik ook goed gaan formuleren.
Over de millenials zeiden we hetzelfde en ook hier zal het wel loslopen.. (kortom vind je zelf ook niet dat je een beetje chargeert?)
Ligt eraan wat je gaat doen inderdaad. Ik heb geheel (nou ja, behalve een redelijke kennis van taal) niks gehad aan al die boekverslagen en het leren waar hutjemutje-stad ligt etc. Ik was er goed in, maar ben het al helemaal kwijt weer. Zou mooi zijn als het onderwijs eerder zou kunnen inspelen op de interesses van een kind en je sneller kan specialiseren. Heeft ook nadelen natuurlijk, maar ik vind dat nu je ook tegen gehouden kan worden in je vooruitgang door zo lang zo breed te gaan. Mijn vrouw is arts, maar had de grootste moeite met een taal-vak waardoor ze bijna niet verder kwam. Ik was wetenschapper en deed erg lang over mijn propadeuse omdat in een "groen boekje" Nederlands maar niet erdoor heen kreeg. :) Uiteindelijk allebei super goed terecht gekomen.
Dat is idd een probleem van het huidige schoolsysteem; men weet tenslotte ook niet waar iemand z'n voorkeur en talent zit dus wordt een algemene opleiding opgesteld. Nu helpt dat ook wel; algemene kennis maar voor beroep X is het vaak nogal specifiek.
En ook is er een neveneffect van 'side-quests' (zoals geografie zoals jij noemde): je leert om te leren en bepaalde zaken blijven hangen.
Uiteindelijk allebei super goed terecht gekomen.
Dat is gelukkig niet afhankelijk van excelleren in alle vakken/kennisgebieden. ;) Maar bovenal: hoe definieer je goed terecht gekomen? Als dat is: 'verdient goed geld' krijg je meteen een lading mensen over je heen die (terecht) stellen dat goed geld verdienen ook zonder opleiding mogelijk is.

[edit: typo]

[Reactie gewijzigd door Tintel op 16 januari 2023 13:49]

Juist, hele goede. Wat goed terecht komen inhoudt is volgens de samenleving volgens mij; je verdient genoeg. Dat kan idd op een andere manier, daarom vind ik het altijd wel "grappig" hoe mensen kijken tegen kids die uitvallen als een volkomen loser (en de hulp vaak zoiemand van de regen in de drup kan brengen), maar als iemand succesvol is en daarna zegt dat deze een uitvaller is, is het opeens knap. Ik denk dat we nogal overspannen kijken tegenover hoe studenten zouden moeten leren, teveel controleren (camera in je gezicht tijdens toetsen in corona tijd, ik wist niet wat ik las) etc. De stress die we leggen op kids van jongs af aan is alleen maar toegenomen en ik vind dat zelf echt niet goed, ik zie daardoor eerder kids niet goed terecht komen.

[Reactie gewijzigd door vgroenewold op 16 januari 2023 11:21]

De stress die we leggen op kids van jongs af aan is alleen maar toegenomen en ik vind dat zelf echt niet goed, ik zie daardoor eerder kids niet goed terecht komen.
Mee eens. De mentaliteit; niet zeuren controle en stress zijn goed voor je - dat is pertinent niet waar.

En als ik eerlijk ben vind ik ook dat 'goed terecht komen' niet automatisch mag beteken 'veel geld verdienen'. Want het enige wat dat doet is nog meer het materialisme en kapitalisme stimuleren.
Is dat niet zo ongeveer wat je standaard al ziet? :)
Kennis opbouwen op school? Lol

Het niveau van kennis is juist behoorlijk achteruit aan het gaan. Als je als leerling echt kennis wilt opbouwen raad ik eerder aan om zelf dieper op de stof in te gaan of een serieuze hobby/werk ernaast te doen.

Leerlingen/stagiaires maar ook sollicitanten die altijd maar enkel mee hebben gedaan met school vermijden wij dan ook het liefst op het werk.
Uiteindelijk blijkt uit ervaring dat JUIST deze groep een enorm gebrek heeft aan kennis. Temeer nog een gebrek aan de juiste instelling/motivatie en vooral het hebben van een open mind.
Op school leer je een basis, echte kennis komt pas op je werk inderdaad. Veel wetenschappers hoor ik dan ook al jaren aangeven dat het anders zou moeten op school, maar daar gebeurt in feite nauwelijks iets. Behalve dan nog meer controle en micro-management.
Uiteindelijk hebben ze de hele maatschappij ermee. Wat hebben we als land aan mensen die niet eens zelf meer kunnen nadenken of iets zelf kunnen.

Merk het bv bij mij zelf al dat het lekker makkelijk is om altijd op google maps te vertrouwen in de auto en nooit meer zelf de weg zoek.
Houdt dit laatste je dan tegen? Wat voor voordeel heb je als je een oude kaart erbij pakt en zelf de route gaat zoeken en 10x verkeerd rijdt? Het is wel handig dat je het uberhaupt kan natuurlijk, dus dat aanleren is niet gek, rekening houdend dat de techniek kan falen, maar verder...
Maareh, aanleren en praktisch kunnen toepassen zijn totaal wat anders. Mensen hadden vroeger geen tien pogingen nodig om ergens te komen, want mensen waren getraind in een bepaalde manier van werken.

Navigatie doet het wel beter, dat is niet mijn punt, maar je kunt niet ongetrainde kaart-navigeerders vergelijken met navigatie-systemen.

Het is een beetje zoals de nieuwe cassette-spelers die nu gemaakt worden. Als je niet beter wist, en je wilt CD en cassette vergelijken, dan ga je naar de free record shop mediamarkt, en koop je een speler voor de ene, en een speler voor de andere. Vervolgens klinkt de cassette voor geen meter. Hoe komt dat? Moderne cassette-spelers worden gemaakt als hebbedingetje (qua mechanisme) en klinken véél slechter dan de goede spelers van pakweg vijfentwintig jaar geleden.
Dan hou je tenminste je aandacht waar ie zijn zou, bij de weg en de medeweggebruikers :+

O topic,
Het is een nieuwe vorm die overigens best handig kan zijn voor mensen met dyslexie. Alles heeft tijd nodig, soms meer soms minder.

[Reactie gewijzigd door Somoghi op 16 januari 2023 08:17]

Ik heb zo het vermoeden dat het tegengaan van dit soort plagiaat een kansloze exercitie gaat zijn.
Men kan beter inzetten op leerlingen leren hoe ze met dit soort bronnen om kunnen gaan en goed in kunnen zetten voor hun werk. Zie het een beetje hetzelfde als Wikipedia, dat werd in mijn middelbare schooltijd als slechte bron weggezet en afgekeurd, maar de docenten hadden mij beter kunnen leren hoe ik de informatie op Wikipedia moest wegen en verifiëren bij andere bronnen.
Helemaal mee eens. Scholen proberen alle vernieuwingen tegen te gaan en nog altijd leerlingen te dwingen werken alsof het nog 1900 is. We hebben nu éénmaal verrekt veel handige hulpmiddelen beschikbaar, die zijn ook beschikbaar later tijdens je werk. Concentreer je liever op hóe je die hulpmiddelen het beste kan inzetten en uiteraard ook waar je dat niet moet doen, waar het een gevaar kan zijn. Het tegenwerken van vooruitgang heeft geen zin, we leven niet meer in de steentijd.
Ja, verifieren en daarna zelf wikipedia verbeteren. Het zou goed zijn als scholen wikipedia zouden zien voor wat het is: een wereldwonder.
Het is op school heel makkelijk tegen te gaan. Gewoon geen huiswerk meer en dat soort werk gewoon onder schooltijd doen.
dat valt wel mee. Dit soort AI modellen werkt met voorspelbaarheid en als zodanig kan het - eveneens door AI - vrij eenvoudig herkend worden. ChatGPT zal zelf waarschijnlijk al eenvoudig getrained kunnen worden om te herkennen of een tekst door een mens is geschreven of niet.
Ik denk dat je dat zwaar onderschat. Hoe voorkom je false positives bijv.

En ook AI's als ChatGpt staan niet stil. Morgen is er weer een nog betere versie. Vooral daarom is het kansloos dit tegen te werken. Je loopt altijd achter de feiten aan.

Beter is het om leerlingen te leren correct om te gaan met dit soort tools.
Doet me een beetje denken aan de introductie van de graph calculators in de jaren 90. Die had ik ook en mocht ik niet gebruiken "want spiekbriefjes mogelijkheden", nu zijn ze standaard geloof ik. Het onderwijs is een beetje doorgeschoten in de controle op leerlingen vind ik, uiteindelijk heeft een leerling alleen zichzelf ermee als deze helemaal niks leert. Kids die dit slim weten in te zetten (en zoals ik bijv. lees, teksten herschrijven als het niet helemaal klopt) komen er wel.

[Reactie gewijzigd door vgroenewold op 16 januari 2023 07:19]

Niet alleen zich zelf maar ook jou in het ergste geval, ze zouden bijvoorbeeld in theorie een deel kunnen faken maar toch ergens gekwalificeerd voor worden aangemerkt. Ik denk aan psychologie of erger arts?
Wellicht, maar ik kan mij niet voorstellen dat je dan niet al eerder door de mand bent gevallen. Uiteindelijk moet je gewoon zelf de kennis toepassen en als die niet is geleerd val je meteen uit op de werkvloer. Ik denk al veel eerder.
Een groot verschil tussen rekenmachines en ChatGPT is dat een rekenmachine niks verzint.

ChatGPT kan je een heel verslag geven over waarom vaccinaties autisme veroorzaken, waarom 5G de oorzaak van alle kankers is, in welke toon dan ook, met compleet verzonnen bronvermelding.

ChatGPT liegt en weinig mensen, jong en oud, lijken door te hebben hoe glashard ChatGPT liegt. Als je je feiten uit ChatGPT haalt, leer je helemaal niks.
maar de helft van het internet staat ook vol leugens... dan kan je al bronvermelding doen. Het kunnen nog altijd leugens zijn.
Het is steeds moeilijker te bepalen wat 'goede' bronnen zijn.
Docent aan een Vlaamse hogeschool hier. Wij zoeken geen manieren om het te verbieden. We gaan ons toetsbeleid herzien zodat studenten gebruik kunnen maken van AI voor producten en wij toch een correct beeld kunnen krijgen van hun kennis/kunnen. Het valt me tegen dat de Nederlandse collega's er anders over denken. Ik vrees dat het verbieden een onmogelijke opdracht wordt. Ook zullen studenten uiteindelijk minder goed met AI omkunnen waardoor ze op de arbeidsmarkt zich zullen moeten aanpassen, want bedrijven gebruiken gewoon AI.
Maar waren jullie er dan ook al voorstander van dat studenten bijvoorbeeld konden betalen om een afstudeerverslag te krijgen voor hun studie? En zochten jullie geen manieren om het te verbieden en waren jullie teleurgesteld dat in Nederland dat niet werd toegestaan? Vonden jullie plagiaat ook prima? Dit is onder de streep natuurlijk gewoon een wat complexere vorm van plagiaat. Er is ook weinig "om gaan met AI", je stelt gewoon een vraag aan dat ding. Is die geblokkeerd dan stop je "hypothetisch" erbij, en levert hij vaak ineens wel een antwoord.

Als op de middelbare school je een verslag moet maken over de val van het Romeinse Rijk, waarom is het dan fout om het van iemand anders te kopieren op internet, maar is het "meegaan met de tijd" om een AI te vragen het voor je te schrijven?

Overigens vind ik de voorstellen die in het artikel langskomen wel echt belabberd. Er een vlog van maken? Alleen bronnen van na 2021 voor je verslag over het Romeinse Rijk? Of je weet, check 5x wat chatGPT antwoord en je herkent daarna die stijl echt probleemloos. Zeker als een leerling ineens het gaat overnemen.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 16 januari 2023 09:20]

Wat de docent vergeet te vermelden, is dat het onderwijs in Vlaanderen elk jaar meer en meer achteruit boert tegenover andere landen en regio's, juist omdat het onderwijs in Vlaanderen steeds opnieuw probeert om hip en 'met de tijd meegaand' te doen.
nee, omdat we steeds meer 'inclusie' willen toepassen. De 'dommere' leerlingen tussen de slimme stoppen om hen zo ook slimmer te maken. Werkt uiteraard totaal niet, het zet een enorme rem om de slimmere, en de docenten moeten 90% van hun tijd in die dommere stoppen.
Dat is de oorzaak van het achteruit boeren.
Hersendode opdrachten vragen om hersendode uitwerkingen, docenten kunnen beter kijken naar een uitdagend aanbod en hierin meer maatwerk maar daar is dan weer nooit het budget voor. Als HBO-ICT DT student kom ik toch heel wat fratsen tegen van docenten die ervoor zorgen dat ik deze 4 jaar eigenlijk alleen maar een beetje aan het uitzingen ben. Enkele voorbeelden waarom:

Vorig schooljaar kwam ik met het voorstel om voor het vak Databases en Webtechnologie een opdracht te maken als vrijstelling, door de twee te combineren en een volledige applicatie te maken van A tot Z. Kon niet. Losse opdrachten dan? Kon ook niet. "Als je denkt het allemaal al te kunnen hoef je de lessen niet te volgen en kan je gewoon het examen maken.", was het antwoord. Alleen ja, daar leer ik niks van. Een opdracht maken om mijzelf uit te dagen wel.

Ieder schooljaar het vak webtechnologie (1,2,3) waarbij ik er dit jaar voor moest kiezen als verdiepend vak bij de module Full-Stack Development en ieder jaar weer hetzelfde verhaal: "Wat is en hoe schrijf je HTML?", practicum (70%) en leesopdracht op basis van Medium-artikel (30%) inleveren.

Dit schooljaar beknopt:
- De leraar met les over Symfony en Docker, moest nog even leren hoe dit werkt. Het lesmateriaal was aan het einde van het semester ongeveer klaar en bevatte nogal wat fouten. De verplichting in de opdracht om Docker te gebruiken was komen te vervallen.
- De lerares met les over Angular, moest ook nog even een crash course volgen en wil het zo min mogelijk behandelen. Hier gaan dan ook maar 2 lessen over en de eindopdracht is een Angular app met 1 pagina en 1 API call.
- Dezelfde lerares stelt overigens het lesmateriaal dat we behandelen in de klas niet beschikbaar, want ze gebruikt nogal veel materiaal van anderen en ze wilt niet in de problemen komen door dat de uploaden als 'eigen'.

Ik schaam mij nu al voor het papiertje dat ik volgend jaar ga behalen maar goed, het TL-DR:
Docenten zijn er ook niet vies van het minimale te willen doen. Succes ermee.
Ik begrijp wat je bedoelt, maar het is geen gulden regel.
Repetitief werk helpt bij het verfijnen van je skills.
Het is als gitaar leren spelen: je speelt dezelfde loopjes tig keer om te oefenen, en elke keer gaat het net een beetje beter. Op een bepaald moment ben je los van de noten en kan je je richten op muziek maken.
Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is wanneer je het idee hebt dat ze je skills laten leren waar je niets aan denkt te hebben. Maar geloof me: je hebt aan de meeste dingen later wel wat, zeker als je doorgroeid in een bedrijf of voor jezelf begint.

P.s. nee ben zelf geen docent. Ben senior developer en heb ervaren hoeveel ik heb aan alles wat ik geleerd heb

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 16 januari 2023 07:55]

Daar ben ik het geheel mee eens maar hier is geen sprake van een bewuste opzet met deze achterliggende gedachte.

De docenten maken een checklist met wat er nodig is om hun vak losstaand te voltooien, zonder te kijken naar wat de student al geleerd heeft. Er wordt niet gecommuniceerd tussen docenten om ervoor te zorgen dat de vakken op elkaar aansluiten. Dit sluit weer aan op mijn slotzin, docenten zijn ook niet vies van het minimale te willen doen.

Ik denk dat onze ervaringen bij het HBO dusdanig verschillen dat we elkaar hierin ook niet zullen kunnen vinden. Het niveau van HBO is nu, in ieder geval op mijn school, namelijk echt heel laag. Je zou een docent verdiepende vragen moeten kunnen stellen, maar als zij nog niets weten van het onderwerp...

Ik kijk er naar uit om zelf ooit een senior developer te worden. Zodra HBO afgerond is verwacht ik een stuk meer tijd te hebben voor het echte leren.
Vorig schooljaar kwam ik met het voorstel om voor het vak Databases en Webtechnologie een opdracht te maken als vrijstelling, door de twee te combineren en een volledige applicatie te maken van A tot Z. Kon niet. Losse opdrachten dan? Kon ook niet. "Als je denkt het allemaal al te kunnen hoef je de lessen niet te volgen en kan je gewoon het examen maken.", was het antwoord. Alleen ja, daar leer ik niks van. Een opdracht maken om mijzelf uit te dagen wel.
En dit klopt ook gewoon. Een opdracht maken is geen vervanging voor een heel vak. Saaie theorie leren is ook een onderdeel van dit soort vakken, dat leer je niet als je alleen een opdracht doet. Ik heb overigens nog nooit gehoord dat iemand een vak mag vervangen met een zelfverzonnen opdracht, als dat kon dan had ik mijn halve HBO wel kunnen skippen. Overigens is de studielast op HBO zo laag dat je makkelijk zo'n opdracht er gewoon bij kan doen. Dat is op uni (gelukkig of helaas?) totaal anders.
Je moet aantonen dat je een vak op niveau kan behalen, dat is het hele idee van een diploma halen volgens mij. Als je kan aantonen dat je het zelfs op een hoger niveau kan doen dan wat het vak vereist omdat je niet alleen wat SQL schrijft voor vak A en wat PHP voor vak B maar een werkende, interactieve applicatie oplevert op maat gemaakt om alle vakonderdelen te behandelen - dan snap ik niet waarom je dat als school niet zou willen aanmoedigen.

Je doet het nu net klinken alsof er de verwachting bij mij is is dat je met een 'Hello world' wegkomt, dat is natuurlijk niet het idee. Het idee is dat ik niet een heel semester aan het wachten ben op het examenmoment om dan pas erachter te komen waar ik sta, maar juist vroegtijdig een uitdagende opdracht uit wil voeren om dit te laten beoordelen. Dan kan er altijd nog uitkomen dat ik baat kan hebben bij bepaalde lessen en indien helemaal goed, de tijd gebruiken voor wat anders dat zinniger is.

Overigens is saaie theorie juist helemaal mijn ding hoor maar niet als ik het al weet- dan lees ik liever wat andere saaie theorie.
Je moet aantonen dat je een vak op niveau kan behalen, dat is het hele idee van een diploma halen volgens mij. Als je kan aantonen dat je het zelfs op een hoger niveau kan doen dan wat het vak vereist omdat je niet alleen wat SQL schrijft voor vak A en wat PHP voor vak B maar een werkende, interactieve applicatie oplevert op maat gemaakt om alle vakonderdelen te behandelen - dan snap ik niet waarom je dat als school niet zou willen aanmoedigen.
Dat doe je uiteindelijk in een stage en je afstudeeropdracht waar je veel meer vrijheid hebt. Het doel van een vak is niet om allerlei concepten met elkaar te verbinden, het doel is om één van die concepten (bijvoorbeeld databases oid) uit te lichten en er dieper op in te gaan. Na mijn HBO heb ik de uni gedaan en daar had ik wel de mogelijkheid om voor een heel vak een opdracht te doen, zogenaamd 'challenge based learning'. Maar goed het vak was dan ook om een project heen gebouwd, je had dan ook minder lectures en meer praktijkuren.
Je doet het nu net klinken alsof er de verwachting bij mij is is dat je met een 'Hello world' wegkomt, dat is natuurlijk niet het idee. Het idee is dat ik niet een heel semester aan het wachten ben op het examenmoment om dan pas erachter te komen waar ik sta, maar juist vroegtijdig een uitdagende opdracht uit wil voeren om dit te laten beoordelen. Dan kan er altijd nog uitkomen dat ik baat kan hebben bij bepaalde lessen en indien helemaal goed, de tijd gebruiken voor wat anders dat zinniger is.
Wellicht is het een idee om tussentijdse becijferde opdrachten op te geven. Op HBO heb ik dat maar een paar keer gezien, op uni is het de standaard.
Spiekbriefjes maken zorgt er juist voor dat je tot de kern van de stof moet komen, om de belangrijkste onderwerpen/punten te highlighten/herkennen, en die voor jezelf zo pakkend mogelijk te maken.

Dit is de wiskunde toets maken met de antwoorden ernaast, volgens mij.
als de berekening zelf er niet bij staat, is het geven van het antwoord geen probleem.
Meestal wordt je gevraagd de berekening uit te schrijven.. Als je niet weet hoe je bij het antwoord moet komen heb je er niets aan.
1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee