Minister gaf al aantal keer toestemming voor taps en hacks in strijd met de WIV

De ministers van Binnenlandse Zaken of Defensie gaven de AIVD en MIVD al enkele keren onrechtmatig toestemming op verzoeken om bijzondere bevoegdheden op basis van de WIV in te zetten. Dat concludeert de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, dat vooraf toetst.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden ziet na overleg wel wat verbeteringen in de wijze waarop de inlichtingendiensten hun verzoeken opstellen, maar blijft aandachtspunten houden. Dat staat in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer, waarin de TIB verslag doet van de bevindingen en werkzaamheden.

De komst van de TIB was een van de waarborgen bij de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in juli. De commissie moet toezien op de rechtmatigheid van de inzet van ongericht tappen van de kabel, telefonietaps en hacks van de inlichtingendiensten. De TIB toetst vooraf of de inzet van een van die bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend.

Tegenover de NOS meldt TIB-voorzitter Mariëtte Moussault dat een op de twintig verzoeken voor de inzet van bijzondere bevoegdheden onrechtmatig was: "Soms leggen de inlichtingendiensten bijvoorbeeld niet goed uit waarom er een tap moet worden geplaatst die ook een non-target treft. Maar in andere gevallen vinden we simpelweg dat een hack of tap te ver gaat." Over een deel van de verzoeken oordeelde de commissie niet, vanwege een gebrek aan informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 'aanloopproblemen'.

Voor 1 mei 2019 brengt de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden een jaarverslag uit.

Update, 19.50: Verduidelijkt dat de TIB vooraf toetst en een bindend oordeel velt.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

01-11-2018 • 17:58

79 Linkedin

Reacties (79)

Wijzig sortering
Voor de volledigheid: op NRC staat nu een artikel over de TIB
https://www.nrc.nl/nieuws...zoeken-openbaren-a2753592
In dit artikel kun je lezen dat de TIB vooraf toetst.
Als ze vinden dat 5% van de hackverzoeken onterecht is dan worden die hacks dus niet uitgevoerd.

[edit 22:25]
Voor de liefhebbers: de voortgangsbrief TIB oktober 2018 is hier te vinden:
https://www.tib-ivd.nl/do...ngsbrief-tib-oktober-2018

[Reactie gewijzigd door hp-got op 1 november 2018 22:23]

Tenzij het om een spoedverzoek gaat, dan kan de opsporing al gestart zijn omdat de minister daar toestemming voor geeft, terwijl de commissie bijvoorbeeld nog geen tijd heeft gehad om te oordelen. En juist daar maakt de toetsingscommissie bijvoorbeeld een opmerking over. Er is volgens de commissie een aantal keren niet voldaan aan de eisen voor spoed. Of dat ook betekent dat er dan ook al onterecht opsporing is gedaan is niet duidelijk.Maar er staat wel omschreven dat dit kan betekenen dat de minister mondeling kan instemmen met een spoedverzoek en het vervolgens op papier naar de commissie gaat die maar twee keer in de week lijkt te vergaderen.
Van alle zaken die met spoed zijn toegestaan, hoeveel zijn er daarvan nog voorgelegd aan de TIB?
(maw. hoeveel zijn er "vergeten" bij de TIB indienen).

In hoeveel gevallen is alle alsnog ontecht verkregen data verifiabel vernietigd?
Essentiële informatie die in het artikel had moeten staan.
Even terzijde: ondertussen vind ik het wel heel goed van Tweakers dat ze artikelen aanpassen/updaten op basis van opmerkingen van ons! Dat komt de qualiteit ten goede. Dit wordt door veel belangrijke publicaties niet of nauwelijks gedaan; op nrc.nl bijvoorbeeld blijven fouten gewoon staan. De redacteuren / freelancers staan misschien te veel onder druk daar.
Iets duidelijker want ik snapte je verhaal niet zo goed:
TIB keurt alle hackverzoeken vantevoren.
5% van deze verzoeken wordt afgewezen. Als dit verzoek wordt afgekeurd, kan/mag men opnieuw een verzoek indienen die dan weer behandeld wordt.

Alleen in spoedgevallen mag men gaan hacken zonder de toetsing vooraf (de minister moet wel toestemming geven). Achteraf moet er dan wel verantwoording worden afgelegd.

[Reactie gewijzigd door Ynst2003 op 1 november 2018 21:08]

De NRC is wel een redelijk betrouwbare krant te noemen, als ze onwaarheden zouden schrijven kan een rechter uiteindelijk afdwingen dat ze een rectificatie plaatsen op de voorpagina. Het is niet als met willekeurige reacties op het internet.
De NRC is wel een redelijk betrouwbare krant te noemen,
Verre van, als ik terugkijk op hoe ze 2e kamerlid Pieter Omtzigt gedemoniseerd hebben met een lastercampagne. Een schandelijke wanvertoning was het.
Op alle bronnen die ik hierover lees staat dat de NRC een gerespecteerde krant is en dat ze bij deze zaak te kort door de bocht zijn gegaan. Dus een redelijk betrouwbare krant is inderdaad een understatement, het is een verdomd goeie krant die zeer weinig in opspraak is en een keer in de zoveel tijd kort door de bocht gaat. Wat mij wel opvalt is dat er geen excuses is aangeboden door de NRC.
Een "aantal keer": een op de twintig! 5% van de tijd gewoon illegaal bezig. Dat het "een keer" gebeurt, uit noodzaak, ok, dat kan ik wel begrijpen. Maar dit.. sorry meneer agent, maar ik rijd maar een keer per maand over de 130 naar mn werk, dus dat is niet erg.
Ook 'een keer' zou niet voor moeten komen. Want als er daadwerkelijk noodzaak was dan was het niet tegen de regels in.
Nou ja, het is in ieder geval goed dat de commissie er is om deze feiten te onderzoeken, en terug te koppelen aan de Tweede Kamer. Zo kan de minister er weer lering uit trekken. Dat zorgt voor transparantie en hopelijk ook meer vertrouwen van de burger in de politiek.
En ja, deze reactie kan heel cynisch opgevat worden, maar zo is die eigenlijk niet bedoeld.

Al is het natuurlijk niet handig van de politiek om eerst een WIV in te voeren, vervolgens maanden later aan de burger te vragen: 'bent u voor of tegen', uitslag is tegen en de politiek gaat er gewoon mee door. Dat geeft, laten we zeggen, verwarring.
Het zijn toetsen vooraf, er heeft nog geen illegale actie plaatsgevonden.
Een verzoek indienen bij de TIB is vziw niet illegaal.
Okee, en nu stappen de ministers in kwestie op wegens wanprestatie en het onterecht ernstig schenden van de privacy van Nederlandse burgers?

Toch?

Meer serieus. Dit zag natuurlijk iedereen aankomen, niet voor niks was er eerder geen enkele controle ingebouwd en is dit pas na publieke druk gebeurt. Ben erg benieuwd of diezelfde druk nu ook ontstaat vanuit onze tweede kamer, want dit is natuurlijk een heel ernstige zaak.
Dus zodra er een nieuw systeem op de markt komt moet dat meteen 100% werken en anders rollen er koppen? Volgens mij hou je dan verdomd weinig mensen over in de ICT... :w
Dus je duwt een wetgeving - die in strijd is met de grondwet - door, waarvan de bevolking heeft aangegeven dat ze het niet wil en alsnog is 5% daarvan helemaal niet acceptabel (bovenop het feit dat het dus al niet acceptabel werd gevonden)?

En dat doe je met "foutje bedankt"? Volgens mij hou je dan weinig vertrouwen over of een rechtstaat over. :w
Vertrouwen in een rechtsstaat bereik je niet met halve waarheden. Van de opkomende kiezers was 49,44% tegen maar ook 46,53% voor, terwijl 48,46% geen stem uitbracht. Geen meerderheid. Dat is niet echt een overtuigende meerderheid voor welk standpunt dan ook. En er is nooit door een rechtelijke macht aangegeven dat de wetgevende macht met de wet een grondwet zou schenden. Recht op privacy is bijvoorbeeld geen absoluut recht wat nooit geschonden mag worden.

In die zin blijft er weinig over dan dat beide kampen dus kunnen leren van verschil in standpunten.

edit:
Aangepast na de opmerking van @dulion.

[Reactie gewijzigd door kodak op 1 november 2018 21:17]

En er is nooit door een rechtelijke macht aangegeven dat de wetgevende macht met de wet een grondwet zou schenden.
Wel is het zo dat in meerdere andere Europese landen soortgelijke sleepnet-wetten van tafel geveegd zijn als ongrondwettelijk of door Europa teruggefloten zijn als zijnde in strijd met Europese wetgeving, verdragen, of algemene grondrechten van de mens.

Dus; what's in a name, niet waar?

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 1 november 2018 21:54]

Wees dan wel zo transparant om aan te geven dat in de meeste Europese landen er daarmee nog wel aftapwetten zijn die met voldoende aanvragen alsnog breed kunnen tappen, maar daarvan een meerderheid een toestemming geeft tot gericht opsporen en slechts een klein deel het in specifieke gevallen mogelijk maakt om ongericht opsporen. Daar tegenover staat dat in bijna alle landen telecomproviders verplicht zijn om communicatiegegevens van hun klanten te bewaren, maar in Nederland dat juist verboden is. Er is gewoon geen eenduidige of overduidelijke situatie in Europa.

Bijna ieder land heeft eigen oplossingen, mede omdat ieder land gewoon een eigen grondwet heeft en belangrijk verdragen als Rechten van de Mens en het EU Handvest van de Grondrechten niet alleen gaan over bescherming van persoonlijke levenssfeer maar ook om recht op veiligheid. Het is wel iets meer dan whats in a name als er geen overtuigende meerderheid is voor een oplossing om voor grondrechten op te komen die met elkaar kunnen botsen op inhoud.

[Reactie gewijzigd door kodak op 1 november 2018 21:43]

Daar tegenover staat dat in bijna alle landen telecomproviders verplicht zijn om communicatiegegevens van hun klanten te bewaren, maar in Nederland dat juist verboden is. Er is gewoon geen eenduidige of overduidelijke situatie in Europa.
Die overduidelijke situatie is er dus wel. Vergaande algemene bewaarplicht van communicatiegegevens is namelijk door de EU ook in strijd met allerlei bestaand recht en bestaande rechten bevonden.

Landen mogen wetgeving die dat mogelijk maakt helemaal niet invoeren of handhaven. Die uitspraken zijn ook waarom de wetgeving in Nederland moest sneuvelen. Er zijn alleen een aantal grotere EU lidstaten die het stik de moord aan die uitspraken hebben en gewoon stug doorgaan; onder het mom dat zij er van overtuigd zijn dat hun 'versie van' wel OK is.
Als er een uitspraak is gedaan over een specifieke vorm van verzamelen, dan is dat een uitspraak voor die situatie. In die vorm kan ik niet stellen dat er dus voor de bevoegdheden voor opsporen of aftappen, wat veel meer kanten heeft dan een bewaarplicht, niet stellen dat er dan een eenduidige of overduidelijke situatie in Europa is wat wel en niet mag.

De uitspraken van gerechtelijke instituten zijn zoveel waard als de macht en wil om die uitspraken stand te laten houden. Europa en de rechtelijke uitspraken daaruit zijn in dat opzicht niet vergelijkbaar met hoe wetgeving en recht en handhaving in individuele landen werkt. Uitspraken uit Europa geven in die zin in de praktijk misschien meer een richting aan dan dat het voor eeen land echt wet is. Tot de wetgevende macht de eigen wet aanpast of een rechtelijke macht in het land zelf het ook eist de uitspraak op te volgen.
Dit. In GB werd het een ramp die tientallen compleet onschuldige gezinnen in de vernieling hielp.
Weldegelijk een meerderheid. 48,7 is meer dan 47,3 dus een meerderheid
En er is nooit door een rechtelijke macht aangegeven dat de wetgevende macht met de wet een grondwet zou schenden.
Ehm. dat gaat nooit gebeuren, hiervoor is een zowel een grondswetswijziging als een wijziging in het Burgerlijk Wetboek vereist.
In Nederland is het de rechterlijke macht VERBODEN om een uitspraak te doen over het toetsen van rechtmatigheid van een wetsartikel op basis van de grondwet.

De instantie die dat zou moeten doen is de 1e kamer, maar uit (partij) politieke overwegingen wordt daar wel eens een andere afweging gemaakt.
Als je denkt dat de grondwet meer is dan een soort van richtlijn dan vrees ik dat dat een misvatting is.
Het is eerder een systeem designen met ernstige fouten (okay, kan gebeuren) maar dan - nadat erop attent gemaakt is dat er ernstige fouten inzitten - toch doordrammen zonder (of met minimale "voor de show") verbetering. En als het dan op de markt komt het argument "aanloopproblemen" geven.
Ja, dan mag wat mij betreft best de kop van die persoon rollen ( ook in de IT ).

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 1 november 2018 18:56]

nee als mensen aangeven dat ze de beschermingen tegen wanprestatie niet genoeg vinden en vervolgens aandringt dat het aan mensen hun verwachtingen zal voldoen zelfs zonder die extra bescherming, dan moeten er koppen rollen want dat is gewoon liegen.
nee als mensen aangeven dat ze de beschermingen tegen wanprestatie niet genoeg vinden en vervolgens aandringt dat het aan mensen hun verwachtingen zal voldoen zelfs zonder die extra bescherming, dan moeten er koppen rollen want dat is gewoon liegen en bedriegen.
@rboerdijk , @tlinh en DAT was het probleem met het referendum: het was raadgevend, waarmee de regering dus vrij spel had om zelf te doen wat ze wilden.
Nu is het raadgevend referendum afgeschaft en is dat "probleem" (mondige burgers) uit de weg geruimd.
Wat ik kwalijker vond (en vind), is het feit dat er voldoende specialisten op het gebied van privacy de wet bekritiseerden: daar is nagenoeg niks mee gedaan.

Maar laten we ook niet overdrijven: zoals sommigen hier reageren zou je het idee krijgen dat we in communistisch Rusland of Oost-Duitsland terecht zijn gekomen.
De wet heeft zijn fouten, het is te hopen dat daar naar gekeken gaat worden. Maar uit de verhalen van de commissie blijkt dat het zo maar blind aftappen van mensen niet of nauwelijks gebeurt.
Is eigenlijk geen nieuws inderdaad, want je weet op voorhand dat dit gaat gebeuren. Naïviteit ten top zou ik bijna zeggen.
Wat is er naïef? Dat er wetten gemaakt worden waar verschil van inzicht in bestaat of te ruim kunnen worden opgevat is altijd van toepassing. Dat er extra toezicht op is maakt het uniek, omdat de interpretatie bij veel andere wetten nooit zal worden getoetst of pas als er een vermeende schending is. De wetgever was in die zin dus niet naief door een toetsingscommissies nog voor het uitvoeren van plannen een laatste oordeel te geven.
Dat maakt niet dat het geen nieuws is. Het blijft een fout en een inbreuk tegen de wetgeving. Gedaan door zij die de rechtstaat net moeten beschermen. Dat is altijd nieuws.
Een ernstige zaak? Die snap ik niet.

Uit het (boven genoemde) NRC-artikel:
Bij een ‘nee’ van de TIB gaat een geplande inlichtingenoperatie niet door, hoezeer de diensten daar ook van balen of tegensputteren.
Ofwel deze controle is proactief, niet reactief. Nee door TIB = nieuw verzoek indienen welke wél voldoet.
Er staat in de brief ook een mogelijke uitzondering: wanneer de minister onder een spoedprocedure toestemming geeft om alvast aan opsporing te kunnen doen zonder dat het toetsingscommissie het in behandeling heeft genomen. In een aantal van die gevallen lijkt de mogelijkheid te zijn dat de toetsingscommissie pas achteraf kan concluderen dat niet aan de eisen tot spoed is voldaan, terwijlnde opsporing al in gang is gezet. Waarna tot het oordeel van de commissie alle tot dan toe verkregen gegevens vernietigd moeten worden. Het zou voor de transparantie goed zijn te weten wat er onterecht aan de spoed was.

[Reactie gewijzigd door kodak op 1 november 2018 20:17]

Gelukkig is er flink op het originele voorstel geschoten en gemopperd. Ook kenners en opiniemakers hebben zich van hun goede kant laten zien. Er zijn zoveel goede en vooral goed onderbouwde argumenten gekomen om zowel vooraf als achteraf een controle in te bouwen, dat dat uiteindelijk in de wet is opgenomen. Mooi dat nu ook blijkt dat die controle ook werkt.
Natuurlijk gaat het in het begin mis, omdat iedereen zijn weg nog moet leren kennen om een aanvraag op de juiste manier in te dienen en ook te kunnen beoordelen waar de grens tussen wel en niet toestaan ligt.

Over het algemeen heb ik niet zo'n heel hoge pet op van de kwaliteiten van de politici als het gaat om luisteren naar de stem van het volk, maar dit is toch een voorbeeld dat het wel kan helpen om massaal te mopperen. Helaas is het een uitzondering op de regel, maar zo zou een democratie wel horen te werken.
Het is niet gezegd dat de privacy van Nederlandse burgers is geschonden. De TIB heeft in de desbetreffende gevallen immers het door de minister goedgekeurde verzoek alsnog afgewezen, zodat het niet is uitgevoerd.
Je kan als overheid niet de wet overtreden om wetsovertreders te pakken. Dat is te gek voor woorden. Heel erg raar dat het tegenwoordig wel zo gaat.
Je kan ze wel pakken, maar dan nog kom je in een rechtbank tot iets van 'onrechtmatig verkregen bewijs'
Toch alleen als je dat als verdachte kunt aantonen. Als zij op onrechtmatige wijze kennis hebben gekregen over andere zaken die hen een goede zaak hebben laten maken en ze de onrechtmatig verkregen delen niet in het rapport zetten zodat de verdediging dat niet weet. Dit komt ook voor in Nederland, zie bijvoorbeeld de Schiedammer Parkmoord.
Kwaad is dan al geschiedt helaas. Je kan dan proberen om je gelijk te krijgen als je genoeg geld en tijd hebt. Maar tegen de Staat met oneindige fondsen is dit een bijna kansloze onderneming.
Anoniem: 310408
@Noitisnt1 november 2018 18:52
Natuurlijk heeft de overheid vele mogelijkheden om de wet te overtreden als dat nodig is. Zo mogen politiemensen harder dan 130 rijden om iemand aan te houden en mag iemand afgeluisterd worden als daar toestemming voor is.

Dat is niets nieuws (zelfs meer beperkt dan ooit) en is hetzelfde in elke democratie die ik ken. Ik vind het juist zeer positief dat er een orgaan is die dat soort dingen in de gaten houd! Snap niet veel van de commentaren dat dit een schande is. Bij elke nieuwe wet in deze richting is er een periode waarin de precieze grenzen gekalibreerd worden. Zeer normaal.

Weet je waar je bang voor moet zijn? Landen waar je dit soort dingen nooit over hoort. Daar is geen controle, daar is geen overheid die zichzelf tracht te controleren. Daar is geen onafhankelijke rechtbank. Voorbeelden genoeg. Turkije wellicht het meest dichtbij.
Ligt eraan. De politie mag ook (onder voorwaarden) wetten overtreden om iemand te pakken/achterhalen/bij te houden, zoals te hard rijden of rode verkeerslichten negeren. Dat is best logisch.

In dit geval mag dat ook, maar houden ze zich *niet* aan de voorwaarden: en dat is dus niet de bedoeling. Of ze daar ook "straf" voor krijgen en/of het niet meer doen is helaas weer een heel ander verhaal en ook totaal niet te controleren. Dat is met name met deze wet nogal tricky omdat deze veel en veel te breed is.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 1 november 2018 18:19]

De politie overtreedt geen wet als ze bijv. te hard rijden. In de wet is geregeld dat de politie de maximum snelheid mag overschrijden. De politie moet zich exact aan de wet houden.
Ligt eraan. De politie mag ook (onder voorwaarden) wetten overtreden om iemand te pakken/achterhalen/bij te houden, zoals te hard rijden of rode verkeerslichten negeren
De politie heeft voor sommige dingen/omstandigheden ontheffing en overtreden daar dus niet een wet.
https://www.politie.nl/themas/bevoegdheden-politie.html
Tomato, tomatoe - het punt blijft hetzelfde, uitzonderingen op de reguliere wetten zijn er nu eenmaal.
Belangrijk is wel om te weten dat het gebruik van die vrijstelling ook wel aan regels is gebonden. Die zijn dus op de pagina van de politie te vinden.

Eén van die regels is dat gebruik van de vrijstelling een bepaalde noodzaak met zich mee moet brengen (zie ook de Branche Richtlijn Politie). Als je dus een agent op de stoep ziet parkeren om zijn lunch te halen mag je hem of haar er zeker op aanspreken; zeker als daar normale parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Een agent is namelijk dan net zo schuldig aan verkeerd parkeren als dat een burger is. Een goede referentie daar aan is de opmerking van de rechter in dit arrest van de Rechtbank in Overijssel.
Eigenlijk wat verrassend, had het echt niet verwacht :+

Vooral die laatste zin, dat er over een gedeelte niet geoordeeld kan worden omdat er niet voldoende informatie beschikbaar is. In mijn ogen zouden deze ook tot de niet rechtmatige taps behoren. Probeer zo'n actie maar eens bij de rechtbank, krijg je ook gewoon nee te horen.
Voor mij is het meer een kwestie "Dit zijn de zaken waarvan we het weten". Ik bedoel, die commissie lijkt behoorlijk opgebouwd uit government thumpers zoals Ronald Prins die jarenlang hofleverancier van de overheid (op security gebied dus.) is geweest en blijkbaar nogal pro-aftappen is. Melde ook dat hij niets verkeerd zag aan de WiV en dat het allemaal super goed geregeld was, et cetera - wat al raar was gezien zo'n beetje alle experts er meerdere problemen in zagen. Van zo'n commissie moet je wat mij betreft dus ook niet teveel verwachten qua bescherming, dat ze er überhaupt een paar afkeuren is al heel wat (of voor de bühne?).
Dat begrijp ik. Het blijft een commissie aangesteld door de regering.
Maar het is al schikbarend genoeg dat dit naar buiten komt.
Wat is er schrikbarend aan het delen van getallen? Dit is júist wat je wilt.
Dat is wat je inderdaad wilt, maar wat wordt er onder de tafel gehouden en komt er dus niet naar buiten.

Maar waar ik ook op doelde, hoeveel waren er dat met het oude systeem. Verwacht een behoorlijk stuk lager aangezien een rechter erover boog.
Ik ben bang dat die overtredingen in de toekomst vaker en vaker voor gaan komen. En om dan niet in "overtreding" te zijn zullen de regels voor de AIVD en de MIVD in de toekomst wel wat versoepeld worden, want dan kunnen ze zeggen dat ze binnen de regels van de wet opereren....
Over een deel van de verzoeken oordeelde de commissie niet, vanwege een gebrek aan informatie
Dit is toch heel raar? Te weinig informatie dus we oordelen maar helemaal niet? Dan moet je toch zorgen dat die informatie boven water komt en anders is het een onrechtmatige tap?

Ik zie de nieuwe route al die MIVD en AIVD kunnen gebruiken om onder de TIB uit te komen.

edit: grammatica

[Reactie gewijzigd door cracking cloud op 1 november 2018 20:08]

De TIB moet een verzoek goedkeuren voordat het wordt uitgevoerd. Als de TIB zich onthoudt van oordeel wegens gebrek aan informatie, neem ik aan dat het niet mag worden uitgevoerd en dat het OM het verzoek opnieuw zal moeten indienen, voorzien van meer informatie.
Tegenover de NOS meldt TIB-voorzitter Mariëtte Moussault dat een op de twintig verzoeken voor de inzet van bijzondere bevoegdheden onrechtmatig was
dat is 5 %
Over een deel van de verzoeken oordeelde de commissie niet, vanwege een gebrek aan informatie.
stel 2 van zulke gevallen. Dan wordt het al 3 op de 22 fout en dat is al 13,6%
of 5 van zulke gevallen. Dan is het 6 op de 25 fout en dat is al 24%

Het loont dus om maar geen info te verstrekken, want dan valt het percentage foute gevallen nog wel mee.
Dan ga je er van uit dat 'geen oordeel' betekent dat de tap doorgaat. Volgens mij is dit niet zo en moet het verzoek opnieuw worden ingediend met meer informatie.
Wij kunnen geen van beide ons gelijk bewijzen.

Maar gezien de manier hoe deze wet er door gedrukt is, rapporten expres pas na stemmingen geopenbaard werden en met wat voor slappe beloften de beide kamers gerustgesteld zijn/cq. zich hebben laten geruststellen, dan nijg ik toch naar mijn uitleg.
Dat kunnen we wel want het proces is gewoon ergens vastgelegd.
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, artikel 36, lid 2:
2. De uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid vangt niet eerder aan dan nadat de toetsingscommissie ter zake haar oordeel heeft uitgebracht dat deze rechtmatig is verleend. Het oordeel wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht.
Oftewel: je mag pas beginnen met tappen als de toetsingscommissie akkoord is. Je mag nog niet tappen als de commissie nog geen oordeel heeft gegeven, als ze oordeelt dat het niet klopt of als ze onvoldoende informatie heeft om te kunnen oordelen.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Krulliebol op 2 november 2018 16:23]

Als het in strijd met de wet is hebben ze toch gewoon een strafbaar feit gepleegd (ie. computervredebreuk)? Waar is het Openbaar Ministerie als je ze nodig hebt?
Het openbaar ministerie kan toch kiezen wat ze handhaven?

En je hebt te weinig informatie om een verzoek tot handhaving /artikel 12 av procedure te starten (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Artikel_12_Sv-procedure).

Dit lijkt mij bewust zo ingericht :9
Anoniem: 310408
@kftnl1 november 2018 18:55
Waar is het Openbaar Ministerie als je ze nodig hebt?
Je weet dat je als burger aangifte kan doen tegen dit soort dingen, zelfs als het jezelf niet betreft?
De minister heeft de verzoeken weliswaar onterecht goedgekeurd, maar vervolgens heeft de TIB ze afgekeurd, zodat de politie alsnog niet aan het hacken kon slaan. Er is dus geen computervredebreuk o.i.d. gepleegd.
Ik neem aan dat de (oud-)ministers die zich hieraan hebben schuldig gemaakt zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter... o wacht, dat gaat dus nooit gebeuren.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Kies score Let op: Beoordeel reacties objectief. De kwaliteit van de argumentatie is leidend voor de beoordeling van een reactie, niet of een mening overeenkomt met die van jou.

Een uitgebreider overzicht van de werking van het moderatiesysteem vind je in de Moderatie FAQ

Rapporteer misbruik van moderaties in Frontpagemoderatie.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee