Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Google: volgende week voldoen alle EU-zoekopdrachten aan 'vergeetrecht'

Google stelt dat vanaf volgende week alle zoekopdrachten die worden uitgevoerd in de Europese Unie zullen voldoen aan het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat ook vanaf niet-Europese zoekmachines de zoekresultaten worden gefilterd voor EU-burgers.

Met de aankondigingen reageert Google op berichtgeving in een Duitse krant waarin eerder melding werd gemaakt van het toepassen van geofiltering. Op zijn blog stelt Google dat het inderdaad op basis van ip-adres zoekresultaten zal aanpassen, waardoor Europese burgers voortaan gefilterde zoekresultaten te zien krijgen op alle zoekmachines, dus inclusief google.com.

Overigens gaat Google niet alle 'vergeetverzoeken' filteren voor Europese burgers op zijn niet-EU-zoekmachines. Alleen in het land waar de aanvrager zelf woont worden op basis van ip-adres zoekresultaten verwijderd uit de niet-EU-zoekmachines. In andere Europese landen blijven de zoekresultaten via bijvoorbeeld google.com dus gewoon zichtbaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij een vergeetverzoek vanuit Nederland, alleen Nederlandse inwoners het zoekresultaat niet langer kunnen vinden via google.com, maar inwoners van andere EU-landen nog wel. In de Europese zoekmachines is het resultaat dan wel voor iedere EU-burger onzichtbaar gemaakt.

Omdat mensen in de Europese Unie het 'recht hebben om vergeten te worden' moet Google in sommige gevallen zoekresultaten verwijderen, als daar om wordt gevraagd. Momenteel worden echter alleen de Europese zoekmachines gefilterd, omdat Google meent dat de wetgeving niet opgaat voor de internationale zoekmachines. Europese autoriteiten hebben echter aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. Aanvankelijk weigerde Google om niet-Europese zoekmachines te gaan filteren.

Door Bauke Schievink

Admin Mobile / Nieuwsposter

05-03-2016 • 11:29

119 Linkedin Google+

Reacties (119)

Wijzig sortering
Echt, tranentrekkend hoe hier met een grondrecht om wordt gegaan. Het 'recht om vergeten te worden' is eigenlijk geen recht om vergeten te worden en zeker geen recht om gefilterd door het leven te gaan. Het is het recht dat als er geen wettelijke basis meer is voor het verwerken van je persoonsgegevens, dat ook niet meer gebeurt. Dat je dus niet meer in het telefoonboek staat als je aangeeft daar geen prijs meer op te stellen (en er geen andere reden is om je er toch in te hebben, zoals een contract). En niet dat je nog wel in het telefoonboek staat maar niet meer kan worden opgezocht als je in Europa woont. Je begrijpt het al: voor telefoonboek kun je ook zoekmachine lezen.
Voor wat betreft eddy_71: dagbladen hebben een goede reden om archieven te blijven behouden, nieuwsgaring en verslaggeving zijn wettelijk goede redenen om gegevens te blijven houden - het ontsluiten via zoekfuncties op naam is dan wel iets anders.
Ik vind het altijd bizar om te zien hoe mensen een complex verdrag samen kunnen vatten in een uitdrukking (in dit geval "recht om vergeten te worden"). Het tweede artikel van het Europese Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) (waar dit alles op is gebaseerd) zegt:

(2) Overwegende dat de systemen voor de verwerking van gegevens ten dienste van de mens staan; dat zij de fundamentele rechten en vrijheden en inzonderheid de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, moeten eerbiedigen en tot de economische en sociale vooruitgang, tot de ontwikkeling van het handelsverkeer en tot het welzijn van de individuen moeten bijdragen;

En daaronder zitten er nog een hoop haken en ogen omschreven, zoals 36 welke een uitzondering maakt voor personen die een publieke functie hebben:

(36) Overwegende dat als het bij activiteiten in samenhang met verkiezingen voor de goede werking van de democratie vereist is dat politieke partijen gegevens over de politieke opvattingen van personen vergaren, de verwerking van zulke gegevens op grond van een zwaarwegend algemeen belang kan worden toegelaten, mits er passende garanties worden vastgesteld;

Maar goed, om terug te komen op waar het hier om gaat. Het hof heeft gezegd je de media niet kan dwingen om stukken te verwijderen omdat het verouderd is, ze werken die dingen natuurlijk niet, de informatie opzich mag en kan je niet verwijderen.

Maar, als het gaat om een systeem wat automatisch gegevens verwerkt (zoals Google dat doet) dan heeft een ieder het recht op privacy en mag hij/zij Google verzoeken om zijn gegevens te verwijderen, of dat nou een telefoonboek, een database van een adverteerder of de database van Google is dat maakt niet uit. Zolang er spraken is van automatische verwerking van gegevens dan mag je jezelf laten verwijderen. Dat mag ook onder de Nederlandse privacywetten.

Het argument wat Google aanvoerde was dat het van maatschappelijk belang is dat de informatie vindbaar is, want het is geschiedenis, het is gebeurd en daar kan Google zelf niks aan veranderen, nog de nieuwsstukken die op het net staan. Het hof ging daar niet in mee en heeft gezegd dat zolang het geen maatschappelijk doel dient dat de ieder mens dat recht nog steeds heeft.

Daarop heeft Google het argument aangedragen dat zij niet de drager van de informatie zijn, alleen een wegwijzer. Ze hebben zichzelf vergeleken met een kaartenbak van een bibliotheek. Als je het kaartje weggooit dat is het boek er nog steeds alleen weet niemand het omdat het moeilijk te vinden is. Daarop heeft het hof gezegd dat Google niet werkt met een systeem welke chronologisch sorteert, ze werken met pagerank. Als er dan een pagina is met jou naam in een populaire krant dan gebeurd het dat die informatie bovenaan komt te staan als iemand op jou naam zoekt, ondanks dat dit informatie helemaal niet meer aan toe doet. Als er wordt gezocht op een naam en het eerste wat eruit komt is een link naar iets uit het verleden wat helemaal niet meer aan toe doet dan kan het zijn dat dat de levenssfeer van die persoon aantast. Daar is de term: "recht om vergeten te worden" ontstaan.

Het ging hier dus niet om het feit of jij het recht hebt om Google te verzoeken om dingen te verwijderen, want dat had je sowieso al, het ging om het feit of de verwijderde informatie relevant is. Hat is ook redelijk raar dat de algoritmen van Google ervoor kiezen om een pagina uit 1998 boven alles te zetten.

Weet je wat, misschien is het goed als sommige informatie niet meer vindbaar is. Zo dwing je journalisten om eens echt achter de feiten aan te gaan ipv oude artikelen recyclen. Als het echt van belang is dat weet een echte journalist het toch wel weer boven water te halen en dan is het weer recent en relevant.

[Reactie gewijzigd door SizzLorr op 6 maart 2016 08:39]

Let op, Artikel 2 van die Privacyrichtlijn zegt iets helemaal anders!

Artikel 2 zegt:Definities

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "persoonsgegevens", iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna "betrokkene" te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

b) "verwerking van persoonsgegevens", hierna "verwerking" te noemen, elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

c) "bestand van persoonsgegevens", hierna "bestand" te noemen, elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

d) "voor de verwerking verantwoordelijke", de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking worden vastgesteld bij nationale of communautaire wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, kan in het nationale of communautaire recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

e) "verwerker", de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

f) "derde", de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken;

g) "ontvanger", de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan niet een derde betreft; instanties waaraan gegevens kunnen worden meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksopdracht worden evenwel niet beschouwd als ontvangers;

h) "toestemming van de betrokkene", elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
.

Misschien verwar je artikel 2 met considerans 2. Het verschil is van belang omdat een considerans een andere juridische waarde heeft dan een artikel. Terwijl een artikel juridisch bindend kan zijn, heeft een considerans een interpretatieve waarde. Het is dus een hulpmiddel om een artikel, of meer in het algemeen de richtlijn, te interpreteren. Echter is het onzeker of een considerans al dan niet bindende waarde heeft.
En daaronder zitten er nog een hoop haken en ogen omschreven, zoals 36 welke een uitzondering maakt voor personen die een publieke functie hebben:

(36) Overwegende dat als het bij activiteiten in samenhang met verkiezingen voor de goede werking van de democratie vereist is dat politieke partijen gegevens over de politieke opvattingen van personen vergaren, de verwerking van zulke gegevens op grond van een zwaarwegend algemeen belang kan worden toegelaten, mits er passende garanties worden vastgesteld;
Ja leuk in theorie, maar de eerste politici hebben 2 jaar geleden al geprobeert gebruik te maken van het recht om vergeten te worden:
Politician and paedophile ask Google to 'be forgotten'

En wie werkt er precies bij deze Google censuur-desk? Hoe makkelijk zijn die mensen om te kopen?

Hoe gevaarlijk is dit 'recht om vergeten te worden' nou echt voor de democratie? Hoe goed werken deze "haken en ogen" aan de wet die de democratie moeten beschermen nou echt in de praktijk?

Voor mij zelf maakt het niet uit (ik gebruik duckduckgogo), maar voor de maatschappij als geheel ben ik wel degelijk bezorgd. Dit is een wet die in mijn ogen meer kwaad dan goed kan doen.

[Reactie gewijzigd door GeoBeo op 6 maart 2016 09:19]

Dat geeft wel te denken, eigenlijk. Wat nu als er een website wordt opgericht die nauwkeurig bijhoudt welke pagina's er allemaal uit Google's zoekresultaten worden weggehaald? Dan zijn die pagina's daardoor extra makkelijk te vinden en dat geeft een "vergeetverzoek" dus een soort van Streisandeffect mee. Stiekem zou ik dat wel interessant vinden...
Juist, dus gaan we enkel gefilterde resultaten geven. De holocaust is in de huidige tijd ook niet meer zo relevant. Ontkennen mag niet, dus laten we het maar gewoon 'vergeten', toch?
En daarom zal Google op een dergelijk verzoek ook negatief antwoorden.

Waarom to elke keer weer die ronduit belachelijke overdrijvingen om argumentatie kracht bij te zetten? Omdat er altijd wel iemand is die op het plusje drukt? Of omdat je niet snapte hoe Google vergeet optie werkt?

Nee Google zal de Holocaust niet vergeten, maar als ik beweer dat m4ikel een kambewaarder was die Joden de gaskamer in drukte en vele anderen die nonsense bewering zouden overnemen zou jij, m4ikel, Google kunnen vragen om dat te vergeten. En jij vind dat bedenkelijk? Ik niet.

Google is to dusver zeer verantwoordelijk om gegaan met deze verzoeken en heeft duizenden mensen geholpen. Recentelijk had ik een applicant voor een baan waarbij de standaard Google search een aantal zeer bedenkelijke zaken naar boven bracht. Bij navraag bleek het hier te gaan om een wraakzuchtige ex die nonsense plaatste. Als ik er niet specifiek naar gevraagd had was deze prima jongedame nu niet in dienst. Ik heb haar geholpen met haar vergeet aanvraag bij Google, die vrijwel zeker geaccepteerd zal worden. Zeer terecht want ze was al bijna een jaar werkeloos door deze nonsense.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Google

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True