Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Software-update: Battery Eater Pro 2.50

Battery Eater Pro wordt ontwikkeld door de mensen van X-Bit Labs en test de gebruiksduur van een laptopbatterij. Het programma kan de laptop onderwerpen aan een stressed- en idle-benchmark, en door de twee resultaten met elkaar te vergelijken wordt duidelijk wat de maximale en minimale gebruiksduur van de accu is. Onlangs heeft men versie 2.50 uitgebracht en het volgende interessante changelog wordt meegeleverd:

Battery Eater Pro 2.50:
 • Äîáàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà çàðÿäà áàòàðåè.
 • Óëó÷øåíà ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû ñ .beg ôàéëàìè. Âîçìîæíîñòü "íåïîÿâëåíèÿ" ôàéëîâ èñêëþ÷åíà ïîëíîñòüþ.
 • Óëó÷øåíà ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû ñ ëîã ôàéëîì.
 • Äîáàâëåíà îïöèîíàëüíàÿ âîçìîæíîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè.
 • Äîáàâëåíî ïðàâèëüíîå ðàñïîçíàâàíèå ïðîöåññîðà Celeron M
 • Èñïðàâëåíî "çàëèïàíèå" OpenGl âûâîäà íà íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ íîóòáóêîâ.
 • Âíåñåíî íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êîñìåòè÷åñêèõ äîðàáîòîê.
[break]Wanneer we het bovenstaande changelog door de vertaalmachine Babel Fish bij AltaVista halen krijgen we de volgende Engelse vertaling:[/break]Battery Eater Pro 2.50:
 • is added the possibility of graphing of the charge of battery.
 • is improved operational stability from..beg by files. The possibility of "nonappearance" it is file it is excluded completely.
 • is improved operational stability ravine by file.
 • is added the optional possibility of the reproduction of music.
 • is added the correct recognition of processor Celeron M
 • is corrected "sealing" OpenGl output to some models of noutbukov.
 • is introduced certain quantity of cosmetic modifications.
Versienummer 2.50
Besturingssystemen Windows 9x, Windows 2000, Windows XP
Website MobilePC
Download http://www.mobilepc.ru/beProv250.zip
Licentietype Freeware

Door Japke Rosink

Meukposter

27-01-2005 • 09:40

14 Linkedin Google+

Bron: MobilePC

Reacties (14)

Wijzig sortering
Krijgt je batterij hier geen opdonder van?

lol @ gjkamstra
"eater" moet je hier figuurlijk nemen!

Waarom zou je batterij een opdonder krijgen? Het is volgens mij niet veel anders dan te gaan games, en niks te doen...
Verkeerd gepost.
Sorry!
Ik beloof beterschap!
Idle komt overeen met een laptop welke aan staat zonder gebruiker. Onder stress komt overeen met een spelletje wat je speelt op de laptop.. vrij onschuldig dus.
worden die results ook online bewaard ofzo? Is misschien wel handig voor als je wilt weten welke laptop hoelang mee kan.
Hier http://www.mobilepc.ru/be/results/ staan wat resultaten online.

Nu we het toch over laptop-accu's hebben: is er niet een fancier programma om de accu-toestand te monitoren dan de in WinXP ingebakken accu-monitor?
Of Speedswitch XP. Zit gelijk een dynamic switcher in voor je processor (voor als je op accu draait). Je processor moet dat natuurlijk wel ondersteunen
je bedoeld waarschijnlijk deze site http://www.diefer.de/speedswitchxp/
Programma werkt niet voor mij. Krijg een error bij "extracting video info" bij het opstarten.

(Toshiba Satellite Pro m10)
Zelfde probleem hier.... Medion MD9738
Dat bovenste changelog gaat niet goed... de encoding is een beetje messed up (je kan nml best Japans of weet ik veel wat in iedere gweste encoding weergeven...) ;)

Maar, is het niet veel interresanter om te weten wat je accu-werktijd is bij gewone real-life applicaties? Wie gaat nou onderweg de CPU, GPU en HDD van z'n laptop 100% belasten? Dat is helemaal niet logisch als je geen netstroom hebt.
Om te testen hoelang mijn laptopbatterij het uit houd: Zet Boinc/Seti@Home even aan voor het goede doel met de optie Run-Always.
Dan zie je hoe lang de batterij het doet op continu 100% (Ook voor dual processors/Hyperthreading Intels)
Voor de (ver)taal puristen mag je gewoon elke 'is' weglaten in de vertaling, zonder de 'is' daarvoor leest het ook makkelijker.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True